Personregister (P - P)

Efternamnsregister    Ortsregister

- A B - B C - C D - D E - E Ë - E F - F G - G H - H I - J K - K L - L M - M N - N O - O P - P Q - R S - S T - T U - V W - W Y - Å Ä - Ö

Packer, Gustafva Carolina Jansdtr (1841-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Aaron () ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Adolf Teodor (1845-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Adolf Viktor (1843-1844) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Aina Irene (1933-2007) ansedel2.gif

Paepke, Alfred Emanuel (1847-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Alice (2007-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Alma Maria Charlotta (1848-1868) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Ambrose (1883-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Ambrose Robert (1906-1972) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Andreas (1988-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Ann-Christine (1954-) ansedel2.gif

Paepke, Anna Adelia (1888-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Annika Terése (1985-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, August John Jacob (1842-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Axelina Margareta (1887-1970) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Birger Gotthard (1827-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Birgit Hildegard (1928-2014) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Birgit Lilian (1941-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Björn Maryat (1930-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Carl August (1836-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Charles Hagbart (1849-1851) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Charles Hagbart (1852-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Christer Maryath (1956-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Christian () ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Christian Heinrich Carl (1784-1856) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Diana Mariann (1964-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Elida Augusta (1867-1948) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Emanuel Björn Robert (1971-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Emmy Maria (1894-1895) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Erika Desideria (1825-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Erika Wilhelmina Maria (1863-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Filip (1990-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Fredrik Wilhelm (1829-1899) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Fredrika Vilhelmina (1823-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Gunnar Efraim (1899-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Gustaf Emanuel (1878-1905) ansedel2.gif

Paepke, Hanna (1983-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Hans (1955-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Hedvig Fredrika (1872-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Helena Sofia (1862-1948) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Hilda Emilia (1883-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Hilda Emilie (1857-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Inger Kerstin (1936-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Jakob Kristian (1756?-1819) ansedel2.gif

Paepke, Joachim Carl Heinrich (1797-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Johan (John) Robert (1871-1943) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Johan Adolf (1868-1955) ansedel2.gif

Paepke, Johan Ferdinand (1834-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Johan Herman Ferdinand (1820-1830) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Johan Jacob Daniel (1792-1871) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Johan Jacob Daniel (1816-1878) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Johann Friedrich Christian (1786-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Johanna Christina Sophia (1838-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Johanna Olivia (1885-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Josef Vilhelm (1886-1967) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Julia Augusta (1840-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Julius Efraim (1844-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Kevin Francis (1944-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Lars (1953-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Leia (2017-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Lennart (1961-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Levis (2015-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Maj Britt Viola (1929-) ansedel2.gif

Paepke, Maracell () ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Margret (1935-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Maria Sofia (1984-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Mary Signe Helena (1896-1976) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Melanie () ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Michelle () ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Märta Margareta (1865-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Nils (2017-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Norah Ada Tekla (2019-) ansedel2.gif

Paepke, Oliver (2008-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Olle (1961-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Olof Maryat (1896-1986) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Per Olof (1927-2004) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Peter (1977-2010) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Rhoda (1936-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Robert () ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Robert (1939-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Sara Kristina (1987-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Sophia Dorothea Elisabeth (1789-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Tekla Maria Florentina (1866-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Tomas (1982-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Ulrika (1984-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Vicki () ansedel2.gif ansedel2.gif

Pallin, Alfred Rudolf Viktor (1855-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pallin, Emma Charlotta Magnusdotter (1878-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pallin, Erik Gustaf (1794-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pallin, Kristoffer Bengt Gustaf (1761-) ansedel2.gif

Pallin, Per Gustaf Viktor (1819-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Palm f Andersson, Selma (1875-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif

Palm f Eriksson, Carl Gustav (1873-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif

Palm, Erik Johan Eriksson (1881-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif

Palm, Filip Erikssn (1884-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif

Palm, Jean Arvid (1891-1972) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Palmborg, Anders Petter (1826-) ansedel2.gif

Palmgren, Carl Johan (1842-)

Palmqvist f Eriksson, Gustaf (1888-1969) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Palmqvist, Karl Albert (1900-1983) ansedel2.gif ansedel2.gif

Palmqvist, Karl Oskar Eriksson (1877-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pantzar, Johan Elam Magnusson (1864-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Panzar Larsson, Andreas (1800-1853)

Patriksson, Axel Botvid (1894-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif

Patriksson, Berta Kristina (1896-1975) ansedel2.gif ansedel2.gif

Patriksson, John (1891-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif

Patriksson, Karl Konrad (1889-1967) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Patriksson, Klara Bertina (1899-1975) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Paulin, Arne Erland (1803-)

Paulsdotter, Britta Lovisa (1825-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paulsdotter, Christian Mathilda (1822-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paulsdotter, Stina (1757-)

Paulsson, Abraham (1840-1906) ansedel2.gif

Paulsson, Frans Oskar (1874-1874) ansedel2.gif

Paulsson, Gustaf (1845-(1890..)) ansedel2.gif

Paulsson, J.A (1788-) ansedel2.gif

Paulsson, Jan (1795-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paulsson, Kristoffer (1872-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paulsson, Zackarias (1789-) ansedel2.gif

Paulusdotter, Ada Kristina (1885-(1906..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paulusdotter, Anna (1798-1820) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paulusdotter, Anna (1799-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paulusdotter, Anna Matilda (1874-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Paulusdotter, Cajsa (1821-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paulusdotter, Ellen Margareta (1890-1969) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paulusdotter, Emma (1868-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paulusdotter, Emma Josefina (1872-1897) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paulusdotter, Gretha (1809-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Paulusdotter, Hilda Ulrika (1882-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paulusdotter, Hilma Elisabet (1888-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paulusdotter, Ida Maria (1879-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paulusdotter, Katharina (1846-(1882..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Paulusdotter, Lisa (1791-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Paulusdotter, Lisa (1811-1813) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paulusdotter, Lisa Cajsa (1807-1832) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Paulusdotter, Lisa Mathilda (1860-1860) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paulusdotter, Maja Lena (1795-1809) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paulusdotter, Maria (1816-1817) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paulusdotter, Maria (1821-1825) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paulusdotter, Stina Cajsa (1848-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Paulusson, Anders (1802-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Paulusson, Anders (1859-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paulusson, Christofer (1788-1853) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Paulusson, Christoffer (1806-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paulusson, Christoffer (1845-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Paulusson, Christoffer (1868-(1881..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paulusson, Christopher (1799-1800) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paulusson, Christopher (1801-1801) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paulusson, Christopher (1802-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paulusson, Christopher (1804-1887) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Paulusson, Christopher (1805-1805) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paulusson, Hans (1801-1870) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Paulusson, Hindric (1793-1872) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Paulusson, Jan (1810-1877) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Paulusson, Jan Petter (1866-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paulusson, Kristoffer (1870-1893) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paulusson, Lars Johan (1854-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paulusson, Lars Valentin (1877-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paulusson, Paulus (1815-(1873..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Paulusson, Paulus (1818-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paulusson, Per Olof (1851-1851) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paulusson, Per Olof (1857-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paulusson, Petter (1797-1803) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paulusson, Thomas (1813-1817) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pedersen, Aksel Emil Andreas (1926-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pedersen, Gro (1959-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pedersen, Håkon ()

Pedersen, Jon (-(..1793)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrdotter, Lisa (1798-1887) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrdtr Myhrgren, Anna (1820-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrdtr Myhrgren, Lisa (1810-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsdotter, Albertina (1840-1882) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsdotter, Anna () ansedel2.gif

Pehrsdotter, Anna (1766-1829) ansedel2.gif

Pehrsdotter, Anna (1779-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsdotter, Anna (1780-) ansedel2.gif

Pehrsdotter, Anna (1780-1857) ansedel2.gif

Pehrsdotter, Anna (1781-) ansedel2.gif

Pehrsdotter, Anna (1786-)

Pehrsdotter, Anna (1791-1868)

Pehrsdotter, Anna (1795-) ansedel2.gif

Pehrsdotter, Anna (1798-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsdotter, Anna (1806-) ansedel2.gif

Pehrsdotter, Anna (1816-1817) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsdotter, Anna (1817-1895) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsdotter, Anna (1819-) ansedel2.gif

Pehrsdotter, Anna Brita (1833-1922) ansedel2.gif

Pehrsdotter, Anna Cajsa (1827-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsdotter, Anna Catarina (1820-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsdotter, Anna Catharina (1826-)

Pehrsdotter, Anna Cathrina (1822-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsdotter, Anna Charlotta (1858-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsdotter, Anna Katarina (Stina) (1829-1832) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsdotter, Anna Maria (1788-1789) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsdotter, Anna Maria (1829-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsdotter, Anna Stina (1804-1870) ansedel2.gif

Pehrsdotter, Anna Stina (1819-1872) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsdotter, Brita (1744-) ansedel2.gif

Pehrsdotter, Brita (1757-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsdotter, Brita (1795-1888) ansedel2.gif

Pehrsdotter, Brita (1802-1851) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsdotter, Brita Sophia (1837-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsdotter, Britta (1805-) ansedel2.gif

Pehrsdotter, Britta Cajsa (1795-1795) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsdotter, Britta Maria (1818-1818) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsdotter, Cahtrina (1808-1809) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsdotter, Cajsa (1799-1800) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsdotter, Carin (1788-1851) ansedel2.gif

Pehrsdotter, Carolina (1834-1835) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsdotter, Catharina (1740-1809)

Pehrsdotter, Catharina (1770-) ansedel2.gif

Pehrsdotter, Catharina (1774-1837) ansedel2.gif

Pehrsdotter, Catharina (1777-1845) ansedel2.gif

Pehrsdotter, Cathrina (1811-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsdotter, Chatarina (1792-1884) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsdotter, Christina (Mat)Hilda (1854-1877) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsdotter, Christina (1794-1837) ansedel2.gif

Pehrsdotter, Elin (1802-1853) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsdotter, Ella (1803-1852) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsdotter, Eva Cajsa (1835-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsdotter, Eva Catharina (1835-) ansedel2.gif

Pehrsdotter, Greta (1798-) ansedel2.gif

Pehrsdotter, Greta Maria (1851-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsdotter, Greta Sophia (1825-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsdotter, Helena (1807-1866) ansedel2.gif

Pehrsdotter, Ingeborg (1709-) ansedel2.gif

Pehrsdotter, Ingeborg (1805-) ansedel2.gif

Pehrsdotter, Ingrid (1776-) ansedel2.gif

Pehrsdotter, Ingrid (1787-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsdotter, Johanna (1793-1830) ansedel2.gif

Pehrsdotter, Johanna (1806-1865) ansedel2.gif

Pehrsdotter, Johanna Christina (1818-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsdotter, Johanna Sofia (1863-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsdotter, Karin (1730-) ansedel2.gif

Pehrsdotter, Karin (1768-) ansedel2.gif

Pehrsdotter, Katarina (1799-) ansedel2.gif

Pehrsdotter, Kerstin (1746-1813) ansedel2.gif

Pehrsdotter, Kerstin (1795-) ansedel2.gif

Pehrsdotter, Kjerstin (1736-1831)

Pehrsdotter, Lena (1794-1854) ansedel2.gif

Pehrsdotter, Lena (1808-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsdotter, Lisa (1740-1809) ansedel2.gif

Pehrsdotter, Lisa (1799-1858) ansedel2.gif

Pehrsdotter, Lisa (1819-1840) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsdotter, Lisa Maria (1822-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsdotter, Lissa (1811-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsdotter, Lovisa (1784-) ansedel2.gif

Pehrsdotter, Lovisa (1831-1832) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsdotter, Magdalena Ulrika (1831-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsdotter, Maja (1741?-) ansedel2.gif

Pehrsdotter, Maja (1784-) ansedel2.gif

Pehrsdotter, Maja (1787-)

Pehrsdotter, Maja (1800-1885) ansedel2.gif

Pehrsdotter, Maja (1825-) ansedel2.gif

Pehrsdotter, Maja Greta (1834-(1881..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsdotter, Maria ((..1755)-) ansedel2.gif

Pehrsdotter, Maria (1754-1786) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsdotter, Maria (1759-)

Pehrsdotter, Maria (1770-1864)

Pehrsdotter, Maria (1775-) ansedel2.gif

Pehrsdotter, Maria (1782-) ansedel2.gif

Pehrsdotter, Maria (1782-1852) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsdotter, Maria (1789-) ansedel2.gif

Pehrsdotter, Maria (1795-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsdotter, Maria (1805-) ansedel2.gif

Pehrsdotter, Maria (1810-)

Pehrsdotter, Maria (1822-(1880..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsdotter, Maria Lena (1815-1817) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsdotter, Maria Lena (1825-1907) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsdotter, Maria Stina (1813-) ansedel2.gif

Pehrsdotter, Märta (1788-1861) ansedel2.gif

Pehrsdotter, Stina (1731-) ansedel2.gif

Pehrsdotter, Stina (1771-) ansedel2.gif

Pehrsdotter, Stina (1781-) ansedel2.gif

Pehrsdotter, Stina (1782-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsdotter, Stina (1800-) ansedel2.gif

Pehrsdotter, Stina (1802-)

Pehrsdotter, Stina Lisa (1831-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsdotter, Stina Lisa (1832-1833) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsdotter, Stina Lisa (1834-1836) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsdotter, Stina Maria (1829-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsdtr Hök, Lena Cajsa (1806-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsdtr Myhrgren, Stina Cajsa (1829-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson Färg, Anders (1818-1878) ansedel2.gif

Pehrsson Hök, Anders (1788-1869) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson Hök, Mats (1793-1877) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson dy, Olof (1830-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Abraham (1812-1880) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Anders (1777-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Anders (1788-) ansedel2.gif

Pehrsson, Anders (1798-) ansedel2.gif

Pehrsson, Anders (1810-) ansedel2.gif

Pehrsson, Andreas (1795-1863) ansedel2.gif

Pehrsson, Andreas (1822-1897) ansedel2.gif

Pehrsson, August Theodor (1853-)

Pehrsson, Bengt (1798-) ansedel2.gif

Pehrsson, Calle (1837-1840) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Carl (1815-1864) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Carl (1835-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Carl Anders (1841-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Daniel (1798-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Eric (1744-1809) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Erik (1797-1884) ansedel2.gif

Pehrsson, Gustaf (1828-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Gustaf Wilhelm (1833-) ansedel2.gif

Pehrsson, Göran (1756-1809)

Pehrsson, Göran (1796-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Hans (1802-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Henric (1783-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Håkan (1803-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Israel (1833-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Jacob (1728-) ansedel2.gif

Pehrsson, Jan (1771-1838) ansedel2.gif

Pehrsson, Jan (1779-) ansedel2.gif

Pehrsson, Jan (1797-1797) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Jan (1800-) ansedel2.gif

Pehrsson, Jan (1827-1828) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Jan (1831-1832) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Jan Magnus (1750-1825) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Johan (1733-1810) ansedel2.gif

Pehrsson, Johan (1776-1796) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Johan (1835-1836) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Johan Wilhelm (1844-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Johannes (1782-) ansedel2.gif

Pehrsson, Johannes (1805-)

Pehrsson, Johannes (1820-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Johannes (1823-)

Pehrsson, Johannes (1833-1885) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Jon (1778-) ansedel2.gif

Pehrsson, Jonas Gustaf (1846-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Lars (1740-) ansedel2.gif

Pehrsson, Lars (1767-1843) ansedel2.gif

Pehrsson, Lars (1793-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Lars (1795-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Lars (1800-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Lars (1819-) ansedel2.gif

Pehrsson, Lars (1821-) ansedel2.gif

Pehrsson, Lars (1822-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Lars (1822-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Lars (1824-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Lars Adolf (1814-) ansedel2.gif

Pehrsson, Magnus (1823-1902) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Magnus (1824-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Magnus (1825-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Nils (1797-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Nils (1836-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Olof (1758-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Olof (1772-) ansedel2.gif

Pehrsson, Olof (1784-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Olof (1793-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Olof (1812-1814) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Olof (1820-1820) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Olof (1824-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Olof (1829-1829) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Olof (1833-1910)

Pehrsson, Pehr (1742-) ansedel2.gif

Pehrsson, Pehr (1789-1858) ansedel2.gif

Pehrsson, Pehr (1795-1849) ansedel2.gif

Pehrsson, Pehr (1815-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Pehr (1820-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Pehr (1822-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Pehr (1829-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Per (1790-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Peter (1796-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Peter (1806-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Peter (1825-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Peter (1831-) ansedel2.gif

Pehrsson, Petter (1782-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Petter (1795-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Petter (1823-(1880..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Pär (1813-1814)

Pehrsson, Sven (1789-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Sven (1814-1817) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Sven (1828-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Trued (1817-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pellams, Edvard Herman (1897-1989) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pellams, Lars Andersson (1876-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pellbjer, Agneta Ingeborg (1953-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pellbjer, Gudrun Inga-Lill (1931-1995) ansedel2.gif

Pellbjer, Hans Niklas (1971-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pellbjer, Hans Valdemar (1923-2008) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pellbjer, Inger Harriet (1946-) ansedel2.gif

Pellbjer, Jan Eric (1963-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pellbjer, Laila Birgitta (1949-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pellbjer, Lena Susanne (1983-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pellbjer, Sten Valdemar (1947-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Perdtr Wiker, Sophia Fredrika (1828-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Perhsdotter, Brita (1815-)

Perlström, August Abrahamsson (1861-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Perlström, Johan Abrahamsson (1858-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Perlström, Johanna Matilda Abrahamsdtr (1864-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Perlström, Lovisa Abrahamsdtr (1848-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Perrson, Eleonora Eugenia (1889-(1891..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Perrson, Johannes (1858-(1891..)) ansedel2.gif

Persdotter Bågenholm, Ingegerd (1712-1761) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter Kavel, Anna (1873-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter Kavel, Maria (1874-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter Mogren, Gerda (1876-(1891..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter Mogren, Hilda (1869-(1887..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter Örn, Annika (1750-1829) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Agneta ()

Persdotter, Alma Catharina (1808-) ansedel2.gif

Persdotter, Alma Kristina (1888-1970) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Alma Maria (1874-(1882..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Amalia Mathilda (1823-)

Persdotter, Anna (Annika) (1716-1785) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Anna (1731-1816) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Anna (1733-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Anna (1765-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Anna (1770-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Anna (1797-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Anna (1797-1799) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Anna (1801-1841) ansedel2.gif

Persdotter, Anna (1806-) ansedel2.gif

Persdotter, Anna (1807-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Anna (1810-) ansedel2.gif

Persdotter, Anna (1814-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Anna (1816-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Anna (1818-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Anna (1820-) ansedel2.gif

Persdotter, Anna (1823-) ansedel2.gif

Persdotter, Anna (1824-1826) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Anna (1824-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Anna (1830-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Anna (1830-) ansedel2.gif

Persdotter, Anna (1835-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Anna (1835-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Anna (1840-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Anna (1840-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Anna (1845-1921) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Anna (1854-1889) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Anna Brita (1828-)

Persdotter, Anna Britta (1793-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Anna Britta (1822-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Anna Cajsa (1828-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Anna Cajsa (1837-) ansedel2.gif

Persdotter, Anna Cajsa (1845-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Anna Cajsa (1848-1921) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Anna Carolina (1815-) ansedel2.gif

Persdotter, Anna Carolina (1860-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Anna Catrina (1820-1864) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Anna Christina (1863-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Anna Fredrica (1843-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Anna Greta (1841-1909) ansedel2.gif

Persdotter, Anna Lena (1815-1844) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Anna Lena (1856-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Anna Lisa (1821-1821) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Anna Lisa (1823-)

Persdotter, Anna Lisa (1831-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Anna Lisa (1839-) ansedel2.gif

Persdotter, Anna Lisa (1848-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Anna Lisa Annasdtr (1853-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Anna Lovisa (1851-1915)

Persdotter, Anna Maja ((..1791)-)

Persdotter, Anna Maja (1794-) ansedel2.gif

Persdotter, Anna Maja (1826-) ansedel2.gif

Persdotter, Anna Maja (1834-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Anna Maria (1789-) ansedel2.gif

Persdotter, Anna Maria (1819-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Anna Maria (1831-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Anna Maria (1856-) ansedel2.gif

Persdotter, Anna Maria (1861-) ansedel2.gif

Persdotter, Anna Maria (1872-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Anna Marie (1859-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Anna Sofia (1877-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Anna Stina (1802-1885) ansedel2.gif

Persdotter, Anna Stina (1811-) ansedel2.gif

Persdotter, Anna Stina (1814-)

Persdotter, Anna Stina (1821-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Anna Stina (1856-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Annica (1733-1807) ansedel2.gif

Persdotter, Annica (1770-1851) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Annika (1727-1801) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Annika (1731-1816) ansedel2.gif

Persdotter, Annika (1740-1825) ansedel2.gif

Persdotter, Annika (1755-1801?) ansedel2.gif

Persdotter, Augusta (1861-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Augusta Matilda (1862-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Birgitta ((..1741)-) ansedel2.gif

Persdotter, Brita (1746-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Brita (1768-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Brita (1840-1840) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Brita (1843-1921) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Britta ((..1838)-)

Persdotter, Britta (1714-1775)

Persdotter, Britta (1732-1790?) ansedel2.gif

Persdotter, Britta (1736-) ansedel2.gif

Persdotter, Britta (1741-1813) ansedel2.gif

Persdotter, Britta (1792-1858) ansedel2.gif

Persdotter, Britta (1818-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Britta (1829-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Britta (1832-1898) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Britta (1835-(1890..))

Persdotter, Britta (1852-1936)

Persdotter, Britta Catharina (1772-1798) ansedel2.gif

Persdotter, Britta Lena (1851-)

Persdotter, Britta Maria (1792-1879) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Britta Maria (1799-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Britta Maria (1828-1910) ansedel2.gif

Persdotter, Britta Stina (1816-) ansedel2.gif

Persdotter, Britta Stina (1851-1929)

Persdotter, Börta (1815-1873) ansedel2.gif

Persdotter, Cajsa (1731-1816) ansedel2.gif

Persdotter, Cajsa (1740-1809)

Persdotter, Cajsa (1784-1872) ansedel2.gif

Persdotter, Cajsa (1792-1831) ansedel2.gif

Persdotter, Cajsa (1805-1817) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Cajsa (1810-) ansedel2.gif

Persdotter, Cajsa (1812-1884) ansedel2.gif

Persdotter, Cajsa (1815-) ansedel2.gif

Persdotter, Cajsa (1821-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Cajsa (1830-) ansedel2.gif

Persdotter, Cajsa Ulrika (1828-(1890..)) ansedel2.gif

Persdotter, Carin (1804-) ansedel2.gif

Persdotter, Carin (1822-) ansedel2.gif

Persdotter, Carolina (1822-) ansedel2.gif

Persdotter, Carolina (1824-) ansedel2.gif

Persdotter, Carolina (1833-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Carolina (1838-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Carolina (1841-)

Persdotter, Carolina (1842-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Carolina (1847-) ansedel2.gif

Persdotter, Carolina (1852-1928) ansedel2.gif

Persdotter, Catarina (1812-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Catharina (1735-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Catharina (1775-1825) ansedel2.gif

Persdotter, Catharina (1775-1852) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Catharina (1785-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Catharina (1789-) ansedel2.gif

Persdotter, Catharina (1790-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Catharina (1808-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Catharina (1812-1864) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Catharina Christina (1836-1894) ansedel2.gif

Persdotter, Cecilia () ansedel2.gif

Persdotter, Charlotta (1866-1884) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Chatarina (1747?-1804) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Chatarina (1802-) ansedel2.gif

Persdotter, Cherstin (1739-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Christina (1807-1884) ansedel2.gif

Persdotter, Christina (1816-) ansedel2.gif

Persdotter, Christina (1833-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Christina (1838-)

Persdotter, Christina (1844-) ansedel2.gif

Persdotter, Christina (1867-1868) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Christina Matilda (1872-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Clara Maria (1838-1840) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Clara Maria (1844-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Dorotea Matilda (1870-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Edla (1878-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Edla Leonita (1888-1922) ansedel2.gif

Persdotter, Elin () ansedel2.gif

Persdotter, Elin () ansedel2.gif

Persdotter, Elin (1727-1781) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Elin (1735-1804) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Elin (1751-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Elin (1767-1767) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Elin (1793-) ansedel2.gif

Persdotter, Elisabeth (Ellsa) (1736?-) ansedel2.gif

Persdotter, Elisabeth (1848-1928) ansedel2.gif

Persdotter, Elsa (1741-1807) ansedel2.gif

Persdotter, Elsa (1799-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Elsa (1811-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Emma Christina (1866-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Emma Erika (1884-1974) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Emma Gustava (1856-1948) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Ester Johanna (1898-1901) ansedel2.gif

Persdotter, Eva ((..1740)-) ansedel2.gif

Persdotter, Eva (1815-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Eva Lovisa (1845-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Frida Hedvigina (1872-1881) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Frida Maria (1876-(1903..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Gerda Augusta (1880-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Gertrud (1838-) ansedel2.gif

Persdotter, Greta (1808-) ansedel2.gif

Persdotter, Gustava (1827-1869) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Hanna (1866-1932) ansedel2.gif

Persdotter, Hanna (1866-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Hanna Emerantia (1883-(1903..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Hedda (1853-1894) ansedel2.gif

Persdotter, Hedvig Charlotta "Hedda Lotta" (1836-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Hilda Maria (1870-(1892..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Hilma Elisabet (1899-1991) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Hulda Maria (1886-1981) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Hulda Olivia (1862-(1883..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Hulda Wilhelmina (1880-(1895..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Inga Helen (1819-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Inga Maria (1855-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Inga Stina (1855-1892) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Ingeborg (1724-1800) ansedel2.gif

Persdotter, Ingeborg (1738-1804) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Ingeborg (1830-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Ingeborg (1831-1876) ansedel2.gif

Persdotter, Ingeborg (1843-) ansedel2.gif

Persdotter, Ingejerd (1781-1786) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Ingejerd (1790-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Inggerd (1691-1761) ansedel2.gif

Persdotter, Inggerd (1747-1811) ansedel2.gif

Persdotter, Inggerd (1769-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Ingrid (1755-1792) ansedel2.gif

Persdotter, Ingrid (1755-1813) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Ingrid (1773-1825) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Ingrid (1835-) ansedel2.gif

Persdotter, Johan (1747-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Johanna (1818-1819) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Johanna (1826-1892) ansedel2.gif

Persdotter, Johanna (1826-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Johanna (1831-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Johanna (1858-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Johanna (1858-1860) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Johanna Carolina (1860-1860) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Johanna Lovisa (1848-1924) ansedel2.gif

Persdotter, Johanna Sofia (1829-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Johanna Sofia (1831-1888) ansedel2.gif

Persdotter, Johanna Sofia (1837-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Johanna Sofia (1857-(1881..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Johanna Ulrika (1872-1886) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Kajsa () ansedel2.gif

Persdotter, Kajsa (1810-) ansedel2.gif

Persdotter, Kajsa (1841-(1891..)) ansedel2.gif

Persdotter, Kajsa (1864-1952) ansedel2.gif

Persdotter, Kajsa Maria (1817-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Karin (1721-1801)

Persdotter, Karin (1722-) ansedel2.gif

Persdotter, Karin (1756-1783) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Karin (1768-) ansedel2.gif

Persdotter, Karin (1769-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Karin (1777-) ansedel2.gif

Persdotter, Karin (1778-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Karin (1831-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Karin (1832-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Karin (1845-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Karin (1888-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Karina (1824-1865) ansedel2.gif

Persdotter, Katarina (1751-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Katarina (1791-1859) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Katarina (1795-1852) ansedel2.gif

Persdotter, Katarina (1805-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Katarina (1808-1811) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Katarina (1810-) ansedel2.gif

Persdotter, Katarina (1816-1902) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Kerstin ((..1740)-(..1776)) ansedel2.gif

Persdotter, Kerstin ((..1756)-) ansedel2.gif

Persdotter, Kerstin (-(1709..)) ansedel2.gif

Persdotter, Kerstin (1695?-1743) ansedel2.gif

Persdotter, Kerstin (1742-1799) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Kerstin (1757-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Kerstin (1770-) ansedel2.gif

Persdotter, Kerstin (1797-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Kerstin (1826-) ansedel2.gif

Persdotter, Kerstin (1838-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Kerstin (1839-1937) ansedel2.gif

Persdotter, Kerstin (1861-)

Persdotter, Kirstin ((..1705)-)

Persdotter, Kirstin (1763-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Kjerstin (1719-1796)

Persdotter, Kjerstin (1787-) ansedel2.gif

Persdotter, Kjerstin (1791-1825) ansedel2.gif

Persdotter, Kjerstin (1801-) ansedel2.gif

Persdotter, Kjerstin (1813-) ansedel2.gif

Persdotter, Kristina (1835-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Kristina (1835-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Kristina (1861-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Kristina (1862-1944) ansedel2.gif

Persdotter, Kristina Maria (1860-1943) ansedel2.gif

Persdotter, Lena (1742-1811) ansedel2.gif

Persdotter, Lena (1802-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Lena (1817-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Lena (1829-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Lena Albertina (1833-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Lena Maria (1788-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Lena Maria (1835-)

Persdotter, Leontina (1852-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Lisa (1753-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Lisa (1760-1824) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Lisa (1783-1811) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Lisa (1818-) ansedel2.gif

Persdotter, Lisa (1822-1822) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Lisa Cajsa (1860-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Lisa Catharina (1812-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Lisa Catharina (1813-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Lisa Johanna (1792-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Lisa Maria (1794-1794) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Lisa Maria (1795-1796) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Lisa Maria (1797-1798) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Lisken (1744-) ansedel2.gif

Persdotter, Lovisa (?) (1801-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Lovisa (1825-1915) ansedel2.gif

Persdotter, Lovisa (1827-(1890..)) ansedel2.gif

Persdotter, Lovisa (1843-) ansedel2.gif

Persdotter, Lovisa (1854-) ansedel2.gif

Persdotter, Lovisa Mathilda (1861-1862) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Maja (1796-1799) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Maja (1809-1809) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Maja Lena (1852-1941) ansedel2.gif

Persdotter, Maja Stina (1823-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Maja Stina (1829-) ansedel2.gif

Persdotter, Maja Stina (1840-1931) ansedel2.gif

Persdotter, Margareta (-(1761..)) ansedel2.gif

Persdotter, Margareta (1775-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Margareta (1775-1851) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Margareta (1789-) ansedel2.gif

Persdotter, Margreta (1720-1791)

Persdotter, Margreta (1749-) ansedel2.gif

Persdotter, Margreta (1830-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Margta (1865-1937) ansedel2.gif

Persdotter, Maria "Maja" (1845-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Maria ((..1730)-) ansedel2.gif

Persdotter, Maria (1710-1789)

Persdotter, Maria (1720-1791)

Persdotter, Maria (1741-) ansedel2.gif

Persdotter, Maria (1756-1823)

Persdotter, Maria (1756-1837) ansedel2.gif

Persdotter, Maria (1759-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Maria (1767-1805) ansedel2.gif

Persdotter, Maria (1769-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Maria (1770-) ansedel2.gif

Persdotter, Maria (1774-1859) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Maria (1780-) ansedel2.gif

Persdotter, Maria (1781-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Maria (1782-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Maria (1788-) ansedel2.gif

Persdotter, Maria (1790-) ansedel2.gif

Persdotter, Maria (1790-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Maria (1798-1839) ansedel2.gif

Persdotter, Maria (1799-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Maria (1802-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Maria (1802-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Maria (1809-1810) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Maria (1809-1883) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Maria (1810-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Maria (1813-1875) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Maria (1818-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Maria (1823-) ansedel2.gif

Persdotter, Maria (1826-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Maria (1827-) ansedel2.gif

Persdotter, Maria (1827-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Maria (1828-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Maria (1829-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Maria (1832-1866) ansedel2.gif

Persdotter, Maria (1851-1852) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Maria (1852-(1900..)) ansedel2.gif

Persdotter, Maria (1863-1902) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Maria (1874-) ansedel2.gif

Persdotter, Maria (1887-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Maria Augusta (1867-(1882..)) ansedel2.gif

Persdotter, Maria Charlotta (1850-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Maria Christina (1835-1897) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Maria Katharina (1860-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Maria Lisa (1843-1844) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Maria Lisa (1858-1926) ansedel2.gif

Persdotter, Maria Naemi (1880-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Maria Stina (1830-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Maria Stina (1838-(1871..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Maria Stinasdtr (1815-) ansedel2.gif

Persdotter, Marit (1747-1810) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Marit (1760-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Marta (1751-1832) ansedel2.gif

Persdotter, Mathilda (1858-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Mathilda (1860-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Matilda (1851-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Mina Barbara (1858-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Neta (1848-) ansedel2.gif

Persdotter, Olga Maria (1875-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Rachel Wilhelmina (1845-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Sara (1766-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Sara Christina () ansedel2.gif

Persdotter, Segrid (1742-) ansedel2.gif

Persdotter, Serafia (1865-) ansedel2.gif

Persdotter, Serafia Mathilda (1882-1969) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Signa () ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Sofia (1863-1864) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Sophia Augusta (1857-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Sophia Charlotta (1841-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Sophia Christina (1874-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Stina () ansedel2.gif

Persdotter, Stina ((1754-1759)-) ansedel2.gif

Persdotter, Stina (1757-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Stina (1758-1830) ansedel2.gif

Persdotter, Stina (1769-1843) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Stina (1773-) ansedel2.gif

Persdotter, Stina (1776-)

Persdotter, Stina (1788-) ansedel2.gif

Persdotter, Stina (1791-1833) ansedel2.gif

Persdotter, Stina (1797-) ansedel2.gif

Persdotter, Stina (1800-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Stina (1800-1871) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Stina (1801-) ansedel2.gif

Persdotter, Stina (1802-) ansedel2.gif

Persdotter, Stina (1806-1806) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Stina (1817-1866) ansedel2.gif

Persdotter, Stina (1823-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Stina (1823-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Stina (1825-1894) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Stina (1827-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Stina (1835-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Stina Cajsa (1842-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Stina Cajsa (1853-1864) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Stina Lisa (1805-1806) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Stina Lisa (1811-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Stina Lisa (1860-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Stina Maria (1821-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Stina Maria (1834-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Susann ((..1725)-) ansedel2.gif

Persdotter, Tilda (1868-(1888..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Ulrika Augusta Persdtr (1847-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdtr Hagberg, Charlotta Mathilda (1856-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdtr Hagberg, Ewa Josephina (1864-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdtr Hagberg, Ida Elisabeth (1858-(1881..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdtr Kruse, Maria (1859-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdtr Lås, Anna Lovisa (1855-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdtr Lås, Christina (1866-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdtr Lås, Eufemia (1869-1891) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdtr Myrgren, Anna Lisa (1868-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdtr Slung, Lisa (1830-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdtr Zetterqvist, Anna (1869-(1893..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdtr Zetterqvist, Charlotta (1876-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdtr Zetterqvist, Emma Karolina (1872-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdtr Zetterqvist, Johanna Lovisa (1874-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdtr Zetterqvist, Kristina (1878-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdtr Zetterqvist, Maria (1866-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdtr Zetterqvist, Sofia (1876-1972) ansedel2.gif ansedel2.gif

Personne, Charlotta Wilhelmimna (1806-)

Persson Ahlin, Arvid Gustaf (1816-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson Ahlin, Carl Mauritz (1819-1885) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson Ahlin, Lars (1814-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson Bergström, Erik (1821-) ansedel2.gif

Persson Björkman, Per Johan (1859-(1881..)) ansedel2.gif

Persson Brattlöf, Jan Hindrik (1806-1877) ansedel2.gif

Persson Carlqvist, Jonas (1811-) ansedel2.gif

Persson Dahlgren, Nils (1849-(1879..))

Persson Falk, Oskar (1880-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson Fisk, Anders Peter (1854-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson Hagberg, Carl Gustaf (1850-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson Hagberg, Johan August (1861-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson Hagberg, Mathias Albin (1854-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson Hagberg, Per Johan (1852-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson Hagström, August (1854-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson Hedin, Johan (1831-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson Hedman, Carl Edward (1870-) ansedel2.gif

Persson Hedström, Karl Johan (1876-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson Hedström, Oskar Fritiof (1879-(1902..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson Hök, Lars Johan (1848-1934) ansedel2.gif

Persson Kavel, Israel (1811-1877) ansedel2.gif

Persson Kruse, Per Johan (1857-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson Lind, Per August (1847-1938) ansedel2.gif

Persson Lustig, Anette Kristina (1967-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson Lås, Per (1828-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson Myhrgren, Pehr (1823-1881) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson Nordin, Jan Olof (1869-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson Norman, Anders (1822-1854) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson Pjes, Carl Johan (1866-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson Pålack, Anders (1761-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson Pålack, Per Magnus (1843-1844) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson Rapp, Anders (1825-) ansedel2.gif

Persson Slung, Per (1796-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson Stolpe, Per August (1856-1941) ansedel2.gif

Persson Tyberg, Johan Emanuel (1858-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson Zetterqvist, Arvid Julius (1871-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson Zetterqvist, Carl Johan (1860-1907) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson Zetterqvist, Simon (1862-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson Zetterqvist, Wilhelm (1864-1942) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson dä, Olof (1818-1871) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Adam Ole (1985-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Albert (1868-1869) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Albert (1876-(1882..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Albert (1889-1891) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Albin (1889-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Albin Robert (1896-1974) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Alfred (1854-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Alfred (1881-1882) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Amy Julia Augusta (1890-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Anders () ansedel2.gif

Persson, Anders ((..1772)-1832) ansedel2.gif

Persson, Anders (1671?-1759)

Persson, Anders (1723-1805) ansedel2.gif

Persson, Anders (1723?-1767) ansedel2.gif

Persson, Anders (1725-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Anders (1728-1807)

Persson, Anders (1736-1831) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Anders (1746-) ansedel2.gif

Persson, Anders (1749-1808) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Anders (1754-) ansedel2.gif

Persson, Anders (1761-1763) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Anders (1764-1839) ansedel2.gif

Persson, Anders (1766-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Anders (1788-1865) ansedel2.gif

Persson, Anders (1790-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Anders (1797-) ansedel2.gif

Persson, Anders (1803-1879) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Anders (1804-1877) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Anders (1805-) ansedel2.gif

Persson, Anders (1805-) ansedel2.gif

Persson, Anders (1806-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Anders (1807-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Anders (1808-1811) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Anders (1813-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Anders (1816-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Anders (1817-1893) ansedel2.gif

Persson, Anders (1821-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Anders (1823-1826)

Persson, Anders (1824-1825) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Anders (1830-1892) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Anders (1838-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Anders (1839-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Anders (1839-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Anders (1842-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Anders (1843-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Anders (1845-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Anders (1848-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Anders (1851-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Anders (1854-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Anders (1858-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Anders (1875-1958) ansedel2.gif

Persson, Anders Gustaf (1861-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Anders Gustaf (1862-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Anders Johan (1854-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Anders Petter (1848-1848) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Anders Petter (1851-1852) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Anders Petter (1852-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Anders Sigfrid (1830-1913) ansedel2.gif

Persson, Anders Sigfrid (1838-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Andreas (1783-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Andreas (1786-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Andreas (1806-1818) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Andreas (1825-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Andreas Henrik (1986-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Anna Albertina (1893-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Anna Fredrika (1861-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Anna Greta (1923-2001) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Anna Kajsa (1862-) ansedel2.gif

Persson, Anna Konkordia (1884-1969) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Anna Kristina (1876-1878) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Anna Stina (1852-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Annica Elisabeth (1977-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Aron (1821-1824) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Arvid (1893-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Arvid Heribert (1888-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Astrid (1907-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, August (1855-) ansedel2.gif

Persson, August (1860-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, August (1862-(1880..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, August (1864-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, August (1888-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, August Emanuel (1892-1972) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, August Emil (1878-1961) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, August Emil (1881-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, August Fridolf (1857-)

Persson, August Herman (1895-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, August Hjalmar (1878-1879) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, August Hjalmar (1878-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, August Viktor (1880-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Axel Ejnar Walfrid (1891-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Axel Erhard (1884-1970) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Axel Wilhelm (1871-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Beda (1885-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Bengt (1733-1795) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Bengt (1755-1823) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Bengt (1815-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Bengt (1817-) ansedel2.gif

Persson, Bengt (1821-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Bengt (1867-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Bengta (1853-)

Persson, Björ (1850-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Carl (1730-) ansedel2.gif

Persson, Carl (1791-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Carl (1799-) ansedel2.gif

Persson, Carl (1808-1885) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Carl (1817-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Carl (1818-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Carl (1818?-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Carl (1822-) ansedel2.gif

Persson, Carl (1822-1872) ansedel2.gif

Persson, Carl (1840-(1880..1890)) ansedel2.gif

Persson, Carl (1869-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Carl Alfred (1860-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Carl Ambjörn (1804-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Carl Efraim (1878-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Carl Emil (1872-(1882..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Carl Emil (1881-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Carl Johan (1867-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Carl Johan (1872-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Carl Linus (1870-1870) ansedel2.gif

Persson, Carl-Henrik Rune (1985-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Christoffer (1819-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Christoffer (1862-1862) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Christopher (1810-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Christopher (1812-1853) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Clas (1754-1832) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Daniel (1781-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, David (1865-1885) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, David Adolf (1890-1972) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Edvin Frideman (1880-(1887..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Efraim (1883-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Elias (1828-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Elisabet Maria Evelina (1988-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Elisabeth (1904-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Elise Augusta Maria (1892-1961) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Ellen Elida (1886-1969) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Ellen Justiana (1889-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Ellen Karolina (1895-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Ellen Serafia (1887-1901) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Elna Linnéa (1912-2007) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Emanuel (1824-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Emilia Sofia (1885-1921) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Emma Maria (1888-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Eric (1736-1801)

Persson, Eric (1743-1821)

Persson, Eric (1810-1810) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Erich (1792-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Erik (1782-) ansedel2.gif

Persson, Erik (1806-)

Persson, Erik (1808-) ansedel2.gif

Persson, Erik (1827-1875) ansedel2.gif

Persson, Erik Gottschalk (1877-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Erik Gustaf (1873-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Erik Johan (1850-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Ernst Leonard (1888-(1906..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Ernst Vilhelm (1900-1907) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Ester Naemi Svantesdotter (1891-1963) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Fanny Caroline (1991-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Frida Maria (1881-1891) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Frida Wilhelmina (1872-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Gerd Elisabeth (1949-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Gun-Britt Margareta (1947-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Gunnar Henrik (1923-2018) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Gustaf (1841-1921) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Gustaf (1884-(1903..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Gustaf Albert (1872-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Gustaf Arvid (1889-1961) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Gustaf Edvard (1878-(1901..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Gustaf Emil (1878-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Gustaf Hjalmar (1887-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Gustaf Leonard (1870-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Gustaf Leonard (1878-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Gustav ((..1774)-) ansedel2.gif

Persson, Gustav Valdus Fritz (1890-1971) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Göran ((..1731)-) ansedel2.gif

Persson, Göran (1789-1850) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Göran (1795-1875) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Gösta Sigurd (1924-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Götrick Verner (1891-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Hanna Matilda (1885-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Hans (1662-1736) ansedel2.gif

Persson, Hans (1753-1833) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Hans (1801-1801) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Hans (1802-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Hans (1806-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Hans (1808-1889) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Hans (1831-) ansedel2.gif

Persson, Helga Wilhelmina (1889-1973) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Helge (1739-1754) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Helge (1892-1943) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Helge Walter (1928-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Henning Walfrid (1882-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Herman (1867-1867) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Herman Edvard (1880-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Hilda Fredrika (1879-1927) ansedel2.gif

Persson, Hilda Maria (1877-(1887..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Hilda Maria (1884-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Hilma Elisabeth (1881-1887) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Hilmer (1897-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Hinder (1800-1801) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Ida Maria (1865-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Inez Emilie Sofia (1917-2003) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Inger Marianne (1929-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Ingrid Kerstin Elisabet (1931-) ansedel2.gif

Persson, Isabella Sara (1983-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Isak (1861-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Jan ((..1739)-) ansedel2.gif

Persson, Jan ((..1763)-) ansedel2.gif

Persson, Jan (1753-1799) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Jan (1772-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Jan (1773-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Jan (1789-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Jan (1800-) ansedel2.gif

Persson, Jan (1806-1871) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Jan (1807-1810) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Jan (1808-1825) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Jan (1808-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Jan (1813-1818) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Jan (1816-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Jan (1820-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Jan (1828-) ansedel2.gif

Persson, Jan Anders (1955-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Jan Erik (1827-1883) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Jan Hindrick (1802-1807) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Jan Hindrik (1814-1904) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Jan Hindrik (1857-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Jan Peter (1822-) ansedel2.gif

Persson, Jan Petter (1847-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Jan-Henrik (1861-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Johan (1823-1866) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Johan (1843-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Johan (1857-) ansedel2.gif

Persson, Johan (1862-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Johan Albert (1865-(1884..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Johan Albert (1870-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Johan Albin (1870-(1882..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Johan Alfred (1867-1943) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Johan David (1885-1972) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Johan Emil (1873-1876) ansedel2.gif

Persson, Johan Eugen (1882-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Johan Mathias (1854-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Johan Oskar (1880-1895) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Johan Petter (1833-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Johanna (1870-1976) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Johanna (1874-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Johanna Ida (1978-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Johanna Kristina (1886-(1903..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Johannes (1784-) ansedel2.gif

Persson, Johannes (1804-1861) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Johannes (1805-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Johannes (1810-1811) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Johannes (1811-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Johannes (1811-1847) ansedel2.gif

Persson, Johannes (1812-1839) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Johannes (1815-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Johannes (1817-)

Persson, Johannes (1817-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Johannes (1821-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Johannes (1823-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Johannes (1829-) ansedel2.gif

Persson, Johannes (1829-1830) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Johannes (1834-1834) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Johannes (1836-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Johannes (1841-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Johannes (1844-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Jon (1762-1838) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Jonas ((..1725)-) ansedel2.gif

Persson, Jonas (1747-) ansedel2.gif

Persson, Jonas (1747-1813) ansedel2.gif

Persson, Jonas (1754-1821) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Jonas (1764-1813) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Jonas (1767-) ansedel2.gif

Persson, Jonas (1783-)

Persson, Jonas (1790-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Jonas (1795-1796) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Jonas (1807-1809) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Jonas (1815-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Jonas (1815-1883) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Jonas Anders (1884-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Jonas Mats (1965-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Jonathan Helge (1988-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Jones Elsa Maria (1909-1983) ansedel2.gif

Persson, Jones Per (1892-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Jöns (1791-) ansedel2.gif

Persson, Karin Adéle (1906-1969) ansedel2.gif

Persson, Karl Axel Richard (1889-1967) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Karl Geron (1880-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Karl Johan (1870-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Karl Johan (1899-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Karl Josef (1980-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Klara (1887-1972) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Knut (1840-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Knut Erik (1857-(1890..))

Persson, Kristina Maria (1874-(1894..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Kristine Amalie (1890-1982) ansedel2.gif

Persson, Lars (1716-1800)

Persson, Lars (1756-1818) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Lars (1763-1829) ansedel2.gif

Persson, Lars (1768-) ansedel2.gif

Persson, Lars (1772-) ansedel2.gif

Persson, Lars (1775-) ansedel2.gif

Persson, Lars (1779-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Lars (1785-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Lars (1796-1872) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Lars (1811-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Lars (1812-)

Persson, Lars (1840-1896) ansedel2.gif

Persson, Lars (1862-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Lars (1882-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Lars Gustaf (1883-1957) ansedel2.gif

Persson, Lars Johan (1849-1850) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Ludvig (1833-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Lustig Karl (1870-1942) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Lustig Karl August (1904-1976) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Lydia (1890-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Magnus (1750?-1821)

Persson, Magnus (1783-1789) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Magnus (1790-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Magnus (1805-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Magnus (1811-1817) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Magnus (1815-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Magnus (1820-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Magnus (1857-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Magnus (1860-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Magnus (1861-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Magnus Herman (1887-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Malin Elisabet (2005-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Margareta (1904-1926) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Maria Kristina (1884-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Maria Paulina (1871-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Marina Elin (1985-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Martin Paul (1991-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Mathilda (1863-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Mats (1753-1814) ansedel2.gif

Persson, Mattias (1811-1811) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Mattias Per (1980-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Måns (1766-) ansedel2.gif

Persson, Måns (1771-1842) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Märta (1900-1989) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Nils (1723-1785) ansedel2.gif

Persson, Nils (1769-) ansedel2.gif

Persson, Nils (1777-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Nils (1803-) ansedel2.gif

Persson, Nils (1804-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Nils (1819-)

Persson, Nils (1837-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Nils (1853-(1887..)) ansedel2.gif

Persson, Nils (1861-1936) ansedel2.gif

Persson, Nils Johan (1842-1918) ansedel2.gif

Persson, Nils Johan (1850-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Nils Yngve (1881-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Nisse (1929-) ansedel2.gif

Persson, Olaus (1841-1841) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Olle Ragnar (1959-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Olof () ansedel2.gif

Persson, Olof (1758-1817) ansedel2.gif

Persson, Olof (1771-1829) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Olof (1793-1794) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Olof (1799-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Olof (1801-) ansedel2.gif

Persson, Olof (1801-1802) ansedel2.gif

Persson, Olof (1801-1882) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Olof (1815-)

Persson, Olof (1820-1832) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Olof (1822-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Olof (1866-1942) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Olof Edvard (1851-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Olof Erik (1998-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Oluf () ansedel2.gif

Persson, Oskar (1888-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Oskar Fredrik (1875-(1910..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Oskar Levi (1885-1892) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Pehr (1811-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Pehr (1811-1812) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Pehr (1814-1814) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Pehr (1817-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Pehr (1824-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Per () ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Per () ansedel2.gif

Persson, Per (1711-1760) ansedel2.gif

Persson, Per (1730-1782) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Per (1733-) ansedel2.gif

Persson, Per (1759-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Per (1761-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Per (1774-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Per (1780-1834) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Per (1790-) ansedel2.gif

Persson, Per (1791-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Per (1799-1800) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Per (1802-1884) ansedel2.gif

Persson, Per (1806-) ansedel2.gif

Persson, Per (1810-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Per (1820-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Per (1825-) ansedel2.gif

Persson, Per (1827-) ansedel2.gif

Persson, Per (1835-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Per (1842-)

Persson, Per (1842-1856) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Per (1849-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Per (1854-) ansedel2.gif

Persson, Per (1863-(1886..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Per August (1864-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Per August (1880-(1906..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Per Emanuel (1847-1847) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Per Gustaf (1838-(1884..)) ansedel2.gif

Persson, Per Gustaf (1841-) ansedel2.gif

Persson, Per Gustaf (1850-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Per Gustaf (1876-(1897..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Per Gustav (1845-1911) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Per Johan (1849-)

Persson, Per Johan (1868-1885) ansedel2.gif

Persson, Per Johan Annassn (1879-1952) ansedel2.gif

Persson, Per Olof (1852-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Per Olof (1853-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Per Olof (1859-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Per-Gunnar, PG (1957-2013) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Peter (1780-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Peter (1811-1814) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Petronilla (1853-1880) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Petter ((..1780)-)

Persson, Petter (1741-1795) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Petter (1774-1852) ansedel2.gif

Persson, Petter (1777-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Petter (1778-1802) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Petter (1783-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Petter (1793-) ansedel2.gif

Persson, Petter (1798-1803) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Petter (1804-) ansedel2.gif

Persson, Petter (1804-1875) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Petter (1814-) ansedel2.gif

Persson, Petter (1816-1817) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Petter (1818-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Petter (1819-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Petter (1843-1917) ansedel2.gif

Persson, Petter (1855-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Pontus Gunnar (1991-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Pär (1806-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Pär (1807-1810) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Pär (1808-1812) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Pär (1811-1851) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Pär (1818-1822) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Pär (1820-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Pär Filip Manfred (1888-1984) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Robert Henning (1889-1977) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Rolf Gunnar (1951-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Rune Paul (1954-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Rut (1895-1986) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Rut Emilia (1899-1981) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Saron (1794-) ansedel2.gif

Persson, Selma Maria (1884-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Selma Naëmi (1887-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Simon Emanuel (1982-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Sofia (1855-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Sture Helge (1948-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Sune (1824-(1890..)) ansedel2.gif

Persson, Svante (1853-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Svante (1859-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Sven () ansedel2.gif

Persson, Sven (1711-1785)

Persson, Sven (1755-1809) ansedel2.gif

Persson, Sven (1755-1814) ansedel2.gif

Persson, Sven (1771-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Sven (1776-1791)

Persson, Sven (1787-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Sven (1827-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Sven (1831-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Sven (1835-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Sven (1840-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Sven (1848-(1900..)) ansedel2.gif

Persson, Sven Aron (1891-1990) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Swen (1845-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Therese (1888-1979) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Thure Wilhelm (1875-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Tilda Charlotta (1867-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Tomas Sven (1959-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Tore Wilhelm (1855-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Ture (1897-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Vilhelmina Maria (1866-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Wiktor (1874-(1902..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Wiktor (1886-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, (överstruket) (1817-1821) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Alfrida Wiktoria (1891-1894) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Amanda Elisabeth (1853-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Ammi (1876-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Anna (-1840?) ansedel2.gif

Petersdotter, Anna (1777-) ansedel2.gif

Petersdotter, Anna (1792-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Anna (1797-1810) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Anna (1805-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Anna (1812-)

Petersdotter, Anna (1815-1859) ansedel2.gif

Petersdotter, Anna (1830-1853) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Anna Cajsa (1798-) ansedel2.gif

Petersdotter, Anna Carolina (1841-1918) ansedel2.gif

Petersdotter, Anna Catharina (1831-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Anna Christina (1817-1817) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Anna Christina (1854-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Anna Gerda (1849-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Anna Greta (1823-1839) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Anna Greta (1843-(1853..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Anna Katrina (1818-1875) ansedel2.gif

Petersdotter, Anna Lovisa (1846-1907) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Anna Lovisa (1848-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Anna Maria (1812-1850) ansedel2.gif

Petersdotter, Anna Maria (1816-1883) ansedel2.gif

Petersdotter, Anna Maria (1823-)

Petersdotter, Anna Maria (1823-)

Petersdotter, Anna Matilda (1847-1933) ansedel2.gif

Petersdotter, Anna Sofia (1870-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Anna Sophia (1801-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Anna Stina (1818-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Anna Stina (1832-1833) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Anna Wilhelmina (1887-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Annica (1791-1845) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Annicka () ansedel2.gif

Petersdotter, Annika () ansedel2.gif

Petersdotter, Annika (1775-)

Petersdotter, Augusta (1855-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Augusta Eugenia (1868-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Beda Sofia (1893-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Brita Lisa (1813-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Brita Sophia (1825-) ansedel2.gif

Petersdotter, Britta Christina (1810-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Cajsa (1785-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Cajsa (1814-)

Petersdotter, Cajsa (1847-1868) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Carin (1785-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Carolina (1859-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Catharina (1785-) ansedel2.gif

Petersdotter, Catharina (1799-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Catharina (1817-1817) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Catharina (1819-1820) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Catharina (1823-)

Petersdotter, Charlotta (1860-) ansedel2.gif

Petersdotter, Christina (1827-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Clara (1835-(1882..)) ansedel2.gif

Petersdotter, Clara (1845-(1853..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Elin (1802-1841) ansedel2.gif

Petersdotter, Ellika (1792-1860) ansedel2.gif

Petersdotter, Elsa Beata (1774-) ansedel2.gif

Petersdotter, Emma (1870-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Emma Josefina (1850-1892) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Emma Lovisa (1864-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Emma Sofia (1866-(1883..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Eva Carolina (1851-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Eva Maja (1818-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Hedda Sofia (1870-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Hedvig (1862-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Helena (1803-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Hilda Sofia (1886-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Hulda (1876-(1889..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Hulda Charlotta (1883-1967) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Hulda Maria (1881-1959) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Hulda Ottilia (1882-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Ida (1879-(1889..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Ida Mathilda (1858-1860) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Inga Katrina (1826-1893) ansedel2.gif

Petersdotter, Ingjerd (1792-1844) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Ingjerd (1801-) ansedel2.gif

Petersdotter, Ingjärd (1802-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Ingri (1785-)

Petersdotter, Ingrid Christina (1804-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Ingrid Sara (1813-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Johanna (1807-1810) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Johanna (1830-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Johanna (1833-1920) ansedel2.gif

Petersdotter, Johanna (1842-(1879..1890)) ansedel2.gif

Petersdotter, Johanna (1844-1858) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Johanna (1854-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Johanna (1862-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Johanna Catharina (1815-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Johanna Charlotta (1848-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Johanna Charlotta (1860-) ansedel2.gif

Petersdotter, Johanna Lovisa (1853-(1900..)) ansedel2.gif

Petersdotter, Julia Elisabet Augusta (1896-) ansedel2.gif

Petersdotter, Julita (1824-1824) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Karin (1696-1771) ansedel2.gif

Petersdotter, Karin (1796-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Karolina (1845-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Karolina (1855-) ansedel2.gif

Petersdotter, Karolina (1888-(1891..)) ansedel2.gif

Petersdotter, Katarina (1827-) ansedel2.gif

Petersdotter, Katrina (1806-1890) ansedel2.gif

Petersdotter, Kertstin (1854-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Klara (1846-1931) ansedel2.gif

Petersdotter, Klara Kristina (1856-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Lena (1762-) ansedel2.gif

Petersdotter, Lena Cajsa (1805-) ansedel2.gif

Petersdotter, Lisa (1760-) ansedel2.gif

Petersdotter, Lisa Beata (1820-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Lotta (1842-(1890..)) ansedel2.gif

Petersdotter, Lotta (1855-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Lotta (1857-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Lotta (1863-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Lovisa (1840-1906) ansedel2.gif

Petersdotter, Lovisa (1860-1862) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Maja (1808-1874) ansedel2.gif

Petersdotter, Maja (1827-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Maja Christina (1837-)

Petersdotter, Maja Katrina (1855-(1891..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Maja Stina (1841-(1853..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Margareta (1799-)

Petersdotter, Maria () ansedel2.gif

Petersdotter, Maria (1785-)

Petersdotter, Maria (1793-1856) ansedel2.gif

Petersdotter, Maria (1795-1851) ansedel2.gif

Petersdotter, Maria (1836-) ansedel2.gif

Petersdotter, Maria Catharina (1822-) ansedel2.gif

Petersdotter, Maria Christina (1820-) ansedel2.gif

Petersdotter, Maria Lisa (1822-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Marit (1760-) ansedel2.gif

Petersdotter, Marith (1733-1800) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Mathilda (1853-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Matilda (1847-1936) ansedel2.gif

Petersdotter, Naemi (1878-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Petronella (1846-1930) ansedel2.gif

Petersdotter, Sara (1808-1850) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Selma (1865-1924) ansedel2.gif

Petersdotter, Selma (1872-(1889..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Selma (1876-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Sissa (1858-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Stina (1802-) ansedel2.gif

Petersdotter, Stina Cajsa (1820-) ansedel2.gif

Petersdotter, Stina Lisa (1856-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Stina Maria (1844-) ansedel2.gif

Petersdotter, Vilhelmina (1853-) ansedel2.gif

Petersdotter, Wilhelmina (1873-1887) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdtr Kopp, Anna Charlotta (1852-1911) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdtr Kopp, Karolina (1848-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdtr Kruse, Maja Lisa (1830-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Peterson Franz, Johannes (1841-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Peterson, Emma Ottilia (1839-1884) ansedel2.gif

Peterson, Per Magnus Johan Wilhelm (1835-)

Petersson, Ada Carolina (1876-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Adam Otto (1826-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Adolf Fredrik (1829-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Adolf Leonard (1882-1974) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Albert (1878-1879) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Alexander (1826-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Alexander (1850-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Alexander (1870-1870) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Alfred (1857-1870) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Alfred (1859-(1900..)) ansedel2.gif

Petersson, Alfred (1861-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Alfred (1864-(1887..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Alfred (1874-(1889..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Allan (1862-(1880..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Alma (1863-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Amanda Carolina (1875-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Anders (1738-1804) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Anders (1786-) ansedel2.gif

Petersson, Anders (1789-1844) ansedel2.gif

Petersson, Anders (1818-) ansedel2.gif

Petersson, Anders (1856-) ansedel2.gif

Petersson, Anders Linus (1977-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Anders Magnus (1826-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Anders Peter (1826-1897) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Anders Peter (1837-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Anders Peter (1853-1853) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Andreas () ansedel2.gif

Petersson, Andreas (1782-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Andreas (1788-) ansedel2.gif

Petersson, Andreas (1796-1824) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Andreas (1802-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Andreas (1822-1885) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Andreas (1824-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Andreas (1835-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Andreas (1839-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Anna Bernhardina (1889-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Anna Kristina (1888-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Anna Olivia (1884-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Aron (1851-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Arvid Otilius (1884-1894) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, August (1848-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, August (1865-1870) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, August (1866-) ansedel2.gif

Petersson, Bengt (1783-1832) ansedel2.gif

Petersson, Bengt (1798-1886) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Carl (1827-1827) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Carl (1834-1870) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Carl (1863-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Carl Gustaf (1851-1855) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Carl Johan (1849-(1853..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Carl Magnus (1814-1865) ansedel2.gif

Petersson, Carl Samuel (1827-1873) ansedel2.gif

Petersson, Carl Viktor (1885-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Casper (1855-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Christina (1882-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Clara Mathilda (1856-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Edit Maria (1896-1970) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Efraim (1863-1943) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Elias (1798-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Elias (1816-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Elias (1833-)

Petersson, Elsa Rut Linnéa (1907-1961) ansedel2.gif

Petersson, Elsa Wetsera (1892-1967) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Erik (1757-) ansedel2.gif

Petersson, Erik (1839-) ansedel2.gif

Petersson, Fredrik (1854-1942) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Frida (1899-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Gerda Albertina (1855-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Gustaf (1805-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Gustaf (1830-1869) ansedel2.gif

Petersson, Gustaf (1842-1868) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Gustaf (1859-(1883..))

Petersson, Gustaf (1868-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Gustaf Adolf (1880-(1893..)) ansedel2.gif

Petersson, Gustaf Emil (1868-(1887..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Gustaf Oskar (1886-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Gustaf Ulrik (1835-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Gustawa Jonasdtr (1863-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Hanna Josefina (1878-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Henning Gideon (1889-(1909..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Heribert (1881-(1882..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Herman (1815-)

Petersson, Hilda Charlotta (1886-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Hilda Sofia (1861-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Hilma Matilda (1881-1942) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Hindrick (1814-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Hindrik (1795-) ansedel2.gif

Petersson, Hulda (1884-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Ida Maria (1858-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Ida Maria (1891-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Ivar (1896-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Jan (1796-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Jan (1827-) ansedel2.gif

Petersson, Jan Peter (1860-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Janne (1857-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Janne (1859-(1879..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Johan Arvid (1857-) ansedel2.gif

Petersson, Johan Bernhard (1849-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Johan Edvard (1853-1913) ansedel2.gif

Petersson, Johan Emil (1884-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Johan Fredrik (1842-1907) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Johan Fredrik (1881-(1889..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Johan Harald (1826-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Johan Henning (1863-1864) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Johan Leander (1866-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Johan Levi (1886-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Johan Patrik (1873-1880) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Johan Teodor (1852-1943) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Johannes (1792-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Johannes (1806-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Johannes (1807-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Johannes (1812-) ansedel2.gif

Petersson, Johannes (1814-) ansedel2.gif

Petersson, Johannes (1814-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Johannes (1815-1837) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Johannes (1823-) ansedel2.gif

Petersson, Johannes (1824-1868) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Johannes (1826-1851) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Johannes (1827-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Johannes (1828-1904) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Johannes (1830-) ansedel2.gif

Petersson, Johannes (1830-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Johannes (1832-1918) ansedel2.gif

Petersson, Johannes (1848-(1853..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Johannes (1862-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Johans August (1823-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Jonas (1771-1836) ansedel2.gif

Petersson, Jonhannes (1836-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Josefina (1866-(1892..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Kajsa Charlotta (1980-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Karl (1849-) ansedel2.gif

Petersson, Karl (1858-1888) ansedel2.gif

Petersson, Karl Edvard (1890-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Karl Gustaf (1864-)

Petersson, Karl Johan (1864-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Karl Johan (1865-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Karl Johan Persa (1851-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Karl Wahlfrid (1880-1880) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Karl Wilhelm (1878-1942) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Klara Axelina (1871-(1892..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Klara Melina (1863-) ansedel2.gif

Petersson, Klas Evert (1900-(1900..)) ansedel2.gif

Petersson, Knut Alrik (1903-1963) ansedel2.gif

Petersson, Knut Edvin (1891-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Lars (-1854) ansedel2.gif

Petersson, Lars (1749-)

Petersson, Lars (1809-1855) ansedel2.gif

Petersson, Lars Gustaf (1858-(1882..)) ansedel2.gif

Petersson, Leander (1857-1942) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Leander (1872-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Levin (1873-(1893..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Linus (1869-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Lorens (1808-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Magnus Anton (1864-1864) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Mathilda (1839-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Nils (1846-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Olof (1823-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Olof (1860-1926) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Oscar David (1886-1948) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Oskar (1864-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Oskar Adolf (1884-1963) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Pehr (1790-1844) ansedel2.gif

Petersson, Per August (1859-1942) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Per Edvard (1850-) ansedel2.gif

Petersson, Per Johan (1821-1836) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Peter (1814-) ansedel2.gif

Petersson, Peter (1826-) ansedel2.gif

Petersson, Peter (1828-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Peter (1833-)

Petersson, Peter (1851-1921) ansedel2.gif

Petersson, Peter Emanuel (1809-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Petter (1777-1846) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Ruth (1890-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Severin Gottfrid (1875-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Signe Maria (1884-1969) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Signe Maria (1893-1961) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Signe Torborg (1906-1996) ansedel2.gif

Petersson, Svante (1869-1869) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Sven (1795-1870) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Sven August (1849-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Sven Gustaf (1855-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Sven Peter (1822-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Uno (1949-) ansedel2.gif

Petersson, Viktoria Maria (1887-1896) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Wilhelm () ansedel2.gif

Petrusdotter, Johanna (1826-)

Petrusson, Peter (1763-) ansedel2.gif

Petter, Pehr Gustaf (1832-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petterdtr Berg, Britta Lisa (1854-(1882..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petterdtr Nylén, Anna Karolina (1872-1896) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petterdtr Nylén, Anna Maria (1862-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petterdtr Nylén, Emma Christina (1864-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petterdtr Nylén, Hilma Lovis (1867-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter Finne, Augusta (1841-(1885..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter Finne, Eva Maria (1839-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter Finne, Inga Christina (1830-(1879..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter Finne, Johanna (1843-(1868..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter Tellin, Eva (1832-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter Tellin, Lisa Maria (1823-1901) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter Tellin, Sophia Albertina (1829-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Ada (1878-1885) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Ada Maria (1869-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna (1785-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna (1790-) ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna (1793-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna (1793-1817) ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna (1798-)

Pettersdotter, Anna (1803-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna (1808-) ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna (1811-1877) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna (1813-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna (1815-1815) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna (1820-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna (1820-1892) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna (1821-) ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna (1821-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna (1824-1830) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna (1825-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna (1825-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna (1826-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna (1833-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna (1838-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna (1842-1908) ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna (1845-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna (1856-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna Beata (1857-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna Britta (1828-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna Britta (1841-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna Cajsa (1830-(1857..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna Carolina (1829-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna Carolina (1856-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna Catharina (1798-1799) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna Catharina (1800-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna Catharina (1825-(1870..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna Catharina (1827-1856) ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna Charlotta (1844-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna Charlotta (1855-(1881..))

Pettersdotter, Anna Christina (1846-1854) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna Kajsa (1835-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna Kajsa (1840-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna Karin (1874-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna Katarina (1823-1893) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna Katarina (1827-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna Katarina (1832-) ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna Katarina (1846-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna Katharina (1846-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna Kristina (1857-(1894..)) ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna Kristina (1872-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna Lena (1839-1840) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna Lisa (1812-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna Lisa (1826-(1871..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna Lovisa (1830-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna Lovisa (1836-1908) ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna Lovisa (1843-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna Lovisa (1847-1872) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna Maria (1790-) ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna Maria (1792-)

Pettersdotter, Anna Maria (1815-1867) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna Maria (1821-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna Maria (1828-1912) ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna Maria (1834-1878) ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna Maria (1835-(1900..)) ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna Maria (1847-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna Maria (1853-1896) ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna Maria Kristina (1884-1972) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna Stina (1812-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna Stina (1832-) ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna Stina (1834-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna Stina (1844-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna Ulrika (1834-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna-Christina (1853-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Annica (1815-(1860..))

Pettersdotter, Annika (1811-1821) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Augusta (1860-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Augusta Amalia (1866-1941) ansedel2.gif

Pettersdotter, Augusta Helena (1870-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Augusta Lovisa (1860-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Beata (1822-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Beata Christina (1860-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Beda Natalia (1877-1952) ansedel2.gif

Pettersdotter, Birgitta (1806-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Britta ((..1750)-) ansedel2.gif

Pettersdotter, Britta (1790-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Britta (1805-1876) ansedel2.gif

Pettersdotter, Britta (1815-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Britta (1822-1910) ansedel2.gif

Pettersdotter, Britta (1837-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Britta Cajsa (1805-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Britta Cajsa (1807-) ansedel2.gif

Pettersdotter, Britta Cajsa (1831-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Britta Cajsa (1845-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Britta Maria (1811-) ansedel2.gif

Pettersdotter, Britta Maria (1813-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Britta Maria (1832-)

Pettersdotter, Britta Stina (1806-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Britta Stina (1832-1892) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Britta Stina (1838-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Britta Stina (1849-1919)

Pettersdotter, Cajsa (1789-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Cajsa (1799-1880) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Cajsa (1803-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Cajsa (1815-) ansedel2.gif

Pettersdotter, Cajsa (1828-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Cajsa Greta (1811-) ansedel2.gif

Pettersdotter, Carolina (1812-) ansedel2.gif

Pettersdotter, Carolina (1828-) ansedel2.gif

Pettersdotter, Carolina (1834-) ansedel2.gif

Pettersdotter, Catharina (1791-1864) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Catharina (1793-1837) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Catharina (1797-1810) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Catharina (1799-) ansedel2.gif

Pettersdotter, Catharina (1810-1858) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Catharina (1811-1849) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Catharina (1825-1879) ansedel2.gif

Pettersdotter, Charlotta (1848-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Charlotta (1852-) ansedel2.gif

Pettersdotter, Chaterina (1829-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Christina (1826-) ansedel2.gif

Pettersdotter, Christina (1838-(1895..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Clara (1853-(1879..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Edla (1874-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Edla Augusta (1874-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Edla Maja (1825-) ansedel2.gif

Pettersdotter, Elin (1807-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Elisabeth (1834-1864) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Ella Maja (1823-1921) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Elsa (1792-)

Pettersdotter, Emma (1864-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Emma Charlotta (1863-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Eva (1816-) ansedel2.gif

Pettersdotter, Eva (1841-1847) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Eva (1857-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Eva Johanna (1833-1834) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Frida (1878-(1893..)) ansedel2.gif

Pettersdotter, Greta (1799-) ansedel2.gif

Pettersdotter, Gretha (1811-1883) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Gretha Cajsa (1811-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Göthilda (1867-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Hanna Elisabet (1896-1902) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Helena (1774-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Helena (1814-) ansedel2.gif

Pettersdotter, Helfrida (1852-1864) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Helfrida (1852-1926) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Helga Johanna Fredrika (1890-1969) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Hilda Sofia (1878-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Hulda Amalia (1879-1942) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Ida (1879-1879) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Ida Charlotta (1856-1921) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Ida Fredrika (1872-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Ida Sophia (1873-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Inga Lena (1812-1898) ansedel2.gif

Pettersdotter, Inga Maja (1827-) ansedel2.gif

Pettersdotter, Ingeborg (1790-1815) ansedel2.gif

Pettersdotter, Ingerd (1638?-1710)

Pettersdotter, Ingerd (1817-1862)

Pettersdotter, Ingjerd (1762-1844) ansedel2.gif

Pettersdotter, Ingjerd (1806-) ansedel2.gif

Pettersdotter, Ingjärd (Ingrid) (1821-1896) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Ingrid (1793-) ansedel2.gif

Pettersdotter, Johanna (1798-) ansedel2.gif

Pettersdotter, Johanna (1807-) ansedel2.gif

Pettersdotter, Johanna (1811-1881) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Johanna (1818-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Johanna (1818-)

Pettersdotter, Johanna (1821-1878) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Johanna (1822-1893) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Johanna (1828-) ansedel2.gif

Pettersdotter, Johanna (1830-(1889..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Johanna (1831-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Johanna (1834-1891) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Johanna (1838-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Johanna (1843-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Johanna (1846-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Johanna (1851-1856) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Johanna (1868-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Johanna Fredrika (1860-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Johanna Kristina (1846-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Johanna Lovisa (1815-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Johanna Maria (1859-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Kajsa (1834-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Kajsa Greta (1778-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Karin (1797-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Karolina (1824-(1871..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Katarina (1779?-1779) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Katarina (1779?-1812) ansedel2.gif

Pettersdotter, Katarina (1821-1896) ansedel2.gif

Pettersdotter, Katharina (1819-1862) ansedel2.gif

Pettersdotter, Kerstin (1768-)

Pettersdotter, Kerstin (1826-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Klara (1837-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Klara (1842-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Klara (1845-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Klara (1863-1878) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Kristina (1825-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Kristina (1840-1904) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Lena ((..1734)-) ansedel2.gif

Pettersdotter, Lena (1775-1829) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Lena (1795-1796) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Lena (1799-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Lena (1800-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Lena (1802-1870) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Lena (1822-1860) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Lisa ()

Pettersdotter, Lisa (1779-) ansedel2.gif

Pettersdotter, Lisa (1780-1844) ansedel2.gif

Pettersdotter, Lisa (1795-1850) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Lisa (1798-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Lisa (1800-1800) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Lisa (1802-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Lisa (1810-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Lisa (1828-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Lisa (1839-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Lisa (1846-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Lisa Maria (1859-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Lischen (1734-1819) ansedel2.gif

Pettersdotter, Lotta (1850-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Lovisa (1799-) ansedel2.gif

Pettersdotter, Lovisa (1821-1825) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Lovisa (1829-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Magdalena (1785-)

Pettersdotter, Magdalena (1809-1810) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Magdalena (1811-1834) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Maja (1781-) ansedel2.gif

Pettersdotter, Maja (1800-) ansedel2.gif

Pettersdotter, Maja (1811-) ansedel2.gif

Pettersdotter, Maja (1819-1843) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Maja (1823-) ansedel2.gif

Pettersdotter, Maja Lisa (1833-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Maja Stina (1819-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Maja Stina (1822-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Maja Stina (1831-(1882..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Maja Stina (1844-1921) ansedel2.gif

Pettersdotter, Maria ((..1775)-)

Pettersdotter, Maria ((..1806)-) ansedel2.gif

Pettersdotter, Maria (1780-1821) ansedel2.gif

Pettersdotter, Maria (1789-) ansedel2.gif

Pettersdotter, Maria (1792-) ansedel2.gif

Pettersdotter, Maria (1793-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Maria (1797-1801) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Maria (1801-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Maria (1801-1802) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Maria (1803-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Maria (1804-1806) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Maria (1804-1809) ansedel2.gif

Pettersdotter, Maria (1815-)

Pettersdotter, Maria (1815-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Maria (1816-) ansedel2.gif

Pettersdotter, Maria (1818-1831) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Maria (1820-)

Pettersdotter, Maria (1823-) ansedel2.gif

Pettersdotter, Maria (1828-1887) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Maria (1832-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Maria Elisabeth (1776-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Maria Kristina (1883-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Maria Lena (1834-1835) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Maria Lisa (1801-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Maria Lisa (1802-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Maria Lisa (1819-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Maria Lisa (1828-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Maria Mathilda (1867-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Maria Petronella (1816-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Maria Stina (1835-) ansedel2.gif

Pettersdotter, Maria Stina (1836-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Marta (1816-1866) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Mathilda (1848-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Mathilda (1857-1896) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Matilda (1838-) ansedel2.gif

Pettersdotter, Matilda (1873-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Matilda Maria (1874-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Mina Albertina (1858-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Märta Alvida (1887-1975) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Petronella (1834-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Petronella (1839-1895) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Rut Greta Maria (1912-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Sabina (1824-1878) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Sara (1770-)

Pettersdotter, Sara (1784-) ansedel2.gif

Pettersdotter, Sara (1846-)

Pettersdotter, Selma (1873-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Selma Serafia (1865-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Sofia (1849-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Sophia (1836-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Sophia (1857-(1873..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Sophia (1858-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Sophia Josefina (1829-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Sophia Wilhelmina (1837-1861) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Sophie (1851-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Stina (1789-) ansedel2.gif

Pettersdotter, Stina (1804-)

Pettersdotter, Stina (1806-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Stina (1808-) ansedel2.gif

Pettersdotter, Stina (1814-1853) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Stina (1820-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Stina (1829-(1890..)) ansedel2.gif

Pettersdotter, Stina (1831-1911) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Stina Greta (1860-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Stina Lisa (1799-)

Pettersdotter, Stina Lisa (1828-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Stina Maja (1821-1883) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Stina Maria (1819-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Stina Maria (1831-1835) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Stina Maria (1838-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Stina Maria (1841-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Stina Maria (1866-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Susanna (1797-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Thilda (1849-1886) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Thilda (1852-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Tilda (1862-1862) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Wilhelmina (1862-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Wilhelmina (1875-1885) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Wilhelmina Kristina (1854-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdtd Hellsing, Anna Lisa (1836-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdtr Berg, Anna Maria (1823-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdtr Berg, Carolina (1825-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdtr Berg, Christina Carolina (1827-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdtr Berg, Lovisa (1830-1832) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdtr Berg, Maria (1780-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdtr Bork, Anna Lisa (1834-1836) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdtr Bork, Anna Lisa (1847-1852) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdtr Bork, Christina (1842-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdtr Bork, Maria Sophia (1838-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdtr Carlsten, Britta (1797-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdtr Durck, Cajsa Greta (1841-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdtr Durck, Stina Maria (1835-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdtr Durk, Anna Lisa (1833-1853) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdtr Durk, Sophia Mathilda (1843-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdtr Elg, Anna (1850-1875) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdtr Fagrell, Anna (1842-1891) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdtr Fagrell, Lovisa (1856-(1870..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdtr Fagrell, Maria (1851-(1869..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdtr Gran, Stina Maria (1846-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdtr Hellström, Lotta Maria (1829-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdtr Kruse, Stina (1840-1889) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petterssn Bergström, Johannes (1836-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Berg, Carl Otto (1836-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Berg, Eric (1773-1825) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Berg, Fredrik (1839-1844) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Berg, Gustaf (1862-(1879..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Berg, Jan Hindrik (1833-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Berg, Nils (1769-1849) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Berg, Nils (1819-1883) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Berg, Peter (1825-(1865..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Berg, Petter (1842-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Berg, Wilhelm (1821-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Bork, Anders Fredrik (1849-1851) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Bork, Carl Johan (1840-1847) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Bork, Olaus (1832-1835) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Bork, Olaus (1836-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Bork, Per Gustaf (1844-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Carlsten, Anders (1807-1889) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Damm, Jonas (1821-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Djerf, Olof (1792-1879) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Durck, Mathias (1830-1858) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Durk, Lars (1846-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Ek, Anders (1863-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Ek, Christoffer (1860-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Ekman, Alexander (1861-1942) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Ekman, Gustaf (1855-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Ekman, Karl August (1853-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Elg, August (1854-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Elg, Carl Gustav (1843-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Elg, Jacob (1856-(1879..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Fagrell, Anders (1836-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Fagrell, Carl (1848-(1868..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Fagrell, Gustaf (1840-(1868..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Fagrell, Johan (1835-1836) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Fagrell, Petter (1845-(1868..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Finne, Carl Petter (1832-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Finne, Jan Magnus (1834-1898) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Finne, Johan Edvard (1855-1855) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Finne, Olof August (1828-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Finne, Per Gustaf (1837-1844) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Finne, Per Gustaf (1846-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Finne, Petter (1804-1884) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Gran, Jan Petter (1843-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Hagberg, Anders (1854-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Hagberg, Jonas (1860-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Hök, Andreas (1824-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Jernberg, Carl (1848-(1874..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Jernberg, Per (1854-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Kruse, Anders (1834-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Lindqvist, Carl (1858-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Magnell, Gustaf Bernhard (1861-) ansedel2.gif

Pettersson Nylén, Carl Petter (1857-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Nylén, Jan Erik (1860-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Rode, Johan (1859-1876) ansedel2.gif

Pettersson Tellin, Carl (1819-1860) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Tellin, Jan (1815-1868) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Tellin, Jonas (1841-1897) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Tellin, Magnus (1839-1864) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Tellin, Mathias (1826-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Tellin, Nils Johan (1835-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Tellin, Petter (1817-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Yngström, Jonas (1817-) ansedel2.gif

Pettersson Östlund, Jacob (1855-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Agnes Sofia (1891-1989) ansedel2.gif

Pettersson, Albin (1858-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Albin (1883-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Albin Konrad (1906-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Alex Fridolf (1876-1885) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Alexander (1840-1904) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Alexander (1857-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Alfred (1860-) ansedel2.gif

Pettersson, Alfrida Josefina (1887-1969) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Alfrida Kristina (1895-1969) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Alice Vega (1915-2009) ansedel2.gif

Pettersson, Alma Maria (1891-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Alma Viktoria Vilhelmina (1891-(1911..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Amalia Mathilda (1866-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Anders ((..1725)-) ansedel2.gif

Pettersson, Anders (1743-) ansedel2.gif

Pettersson, Anders (1762-1808) ansedel2.gif

Pettersson, Anders (1764-) ansedel2.gif

Pettersson, Anders (1777-) ansedel2.gif

Pettersson, Anders (1777-1779) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Anders (1788-1888) ansedel2.gif

Pettersson, Anders (1796-1818) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Anders (1800-1880) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Anders (1805-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Anders (1808-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Anders (1815-1869) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Anders (1819-1870) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Anders (1819-1898) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Anders (1821-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Anders (1822-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Anders (1823-1875) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Anders (1825-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Anders (1825-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Anders (1826-1827) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Anders (1828-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Anders (1830-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Anders (1840-(1873..)) ansedel2.gif

Pettersson, Anders (1847-1876) ansedel2.gif

Pettersson, Anders (1853-1942) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Anders (1864-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Anders Aron (1855-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Anders Fredrik (1845-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Anders Johan (1825-)

Pettersson, Anders Peter (1831-1908) ansedel2.gif

Pettersson, Anders Petter (1817-1891) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Anders Petter (1822-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Anders Petter (1828-) ansedel2.gif

Pettersson, Anders Petter (1828-1894) ansedel2.gif

Pettersson, Anders Petter (1834-1900) ansedel2.gif

Pettersson, Anders Petter (1835-(1868..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Anders Petter (1836-) ansedel2.gif

Pettersson, Anders Petter (1865-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Andreas (1812-1852) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Andreas (1813-1895) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Andreas (1818-) ansedel2.gif

Pettersson, Andreas (1821-1857) ansedel2.gif

Pettersson, Andreas (1823-1846) ansedel2.gif

Pettersson, Andreas (1825-1861) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Andreas (1833-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Andreas (1833-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Andreas (1835-1923) ansedel2.gif

Pettersson, Anna Alfrida Kristina (1889-(1907..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Anna Christina Jonasdtr (1858-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Anna Fredrika (1889-1975) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Anna Ingeborg (1894-1971) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Anna Karolina (1878-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Anna Matilda (1877-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Anna Sofia (1860-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Anton (1864-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Aron (1847-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Aron (1889-(1933..)) ansedel2.gif

Pettersson, Arvid Petrus (1886-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, August (1840-) ansedel2.gif

Pettersson, August (1845-(1883..)) ansedel2.gif

Pettersson, August (1848-1848) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, August (1849-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, August (1853-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, August (1854-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, August (1855-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, August (1859-(1888..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, August (1862-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, August (1864-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, August (1864-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, August (1872-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, August Hjalmar (1874-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, August Hjalmar (1881-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, August Ragnar (1896-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, August Vajdik (1845-(1891..)) ansedel2.gif

Pettersson, August Valfrid (1896-1979) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, August Viktor (1862-1919) ansedel2.gif

Pettersson, Augusta Maria (1881-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Axel Fridolf (1871-(1883..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Axel Simon (1877-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Bengt (1807-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Bengt Erland (1916-1990) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Benjamin (1839-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Brita (1891-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Carl (1797-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Carl (1809-) ansedel2.gif

Pettersson, Carl (1817-(1862..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Carl (1817-1901) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Carl (1821-(1868..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Carl (1822-1869) ansedel2.gif

Pettersson, Carl (1858-1870) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Carl (1871-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Carl Emil (1871-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Carl Fredrik (1840-(1868..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Carl Fredrik (1854-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Carl Gustaf (1852-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Carl Johan (1822-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Carl Johan (1849-)

Pettersson, Carl Johan (1870-1870) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Carl Johan (1875-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Carl Johan (1875-1894) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Carl Petter (1842-(1919..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Carl Viktor (1881-1881) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Carl Wiktor (1870-1904) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Carola Rose-Marie (1968-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Casper (1842-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Casper (1851-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Catharina Hedvig (1794-)

Pettersson, Christofer (1821-(1868..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Clas Johan (1860-1904) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Daniel (1814-)

Pettersson, Davida Emerentia Hermansdtr (1882-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Ditlöf (1818-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Edit Ingeborg (1904-) ansedel2.gif

Pettersson, Edit Natalia (1898-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Elias (1820-1820) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Elias (1823-1827) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Elin (1881-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Ellen (1899-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Elsa Charlotta Viola (1913-1997) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Elsa Kristina (1887-1974) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Emanuel (1856-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Emil Anton Valdemar (1878-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Emma (1868-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Emma Charlotta (1879-1948) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Emma Jansdtr (1856-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Eric (1818-1899) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Erik (1809-1810) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Erik (1828-1912) ansedel2.gif

Pettersson, Erik Johan (1850-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Erik Johan (1873-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Erik Wilhelm (1869-1959) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Ester Karolina (1895-1980) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Ester Maria (1885-1961) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Ester Sofia (1884-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Eugenia (1883-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Eva (1883-(1904..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Frans (1876-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Fredric (1843-(1864..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Fredrik (1842-)

Pettersson, Frida Karolina (1882-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Fritz Mauritz (1887-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Gerda Helena (1883-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Gertrud Agneta (1931-2005) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Gertrud Maria (1889-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Gunborg Maria (1925-) ansedel2.gif

Pettersson, Gustaf (1807-) ansedel2.gif

Pettersson, Gustaf (1813-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Gustaf (1820-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Gustaf (1822-1892) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Gustaf (1834-) ansedel2.gif

Pettersson, Gustaf (1852-1859) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Gustaf (1860-1864) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Gustaf (1861-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Gustaf (1875-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Gustaf Adolf (1870-) ansedel2.gif

Pettersson, Gustaf Alvar (1900-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Gustaf Filip (1898-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Gustaf Georg (1899-) ansedel2.gif

Pettersson, Gustaf Gereon (1887-1892) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Gustav (1834-1889) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Gustav Edvin (1883-(1902..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Halfdan (1862-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Helge Canutus (1878-(1883..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Henrik Gabriel (1849-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Herman (1853-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Herman (1867-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Hilda Linnea (1894-1982) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Hilda Olivia (1884-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Hilda Viktoria (1881-(1883..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Hindrik (1811-1811) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Hindrik (1853-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Hindrik (1862-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Hindrik (1864-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Hulda Maria (1879-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Ivar Natanael (1881-1963) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Jacob (1796-)

Pettersson, Jan (1762-) ansedel2.gif

Pettersson, Jan (1772-1850) ansedel2.gif

Pettersson, Jan (1796-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Jan (1805-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Jan (1809?-1817)

Pettersson, Jan (1818-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Jan (1829-1830) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Jan (1841-1841) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Jan Erik (1862-(1888..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Jan Henrik (1883-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Jan Magnus (1850-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Jan Petter (1828-1898) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Jan Petter (1831-1858) ansedel2.gif

Pettersson, Jan Petter (1859-(1882..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Jan Petter (1868-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Johan (1810-1817) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Johan (1834-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Johan (1856-(1906..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Johan (1867-1943) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Johan Albin (1877-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Johan Aron (1872-1877) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Johan August (1855-(1885..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Johan Bernhard (1849-1862) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Johan Edvard (1867-1870) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Johan Fredrik (1858-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Johan Gottfrid (1891-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Johan Hjalmar (1881-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Johan Kristian (1891-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Johan Ludvig (1861-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Johanna Axelina (1886-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Johanna Cecilia (1889-1969) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Johanna Matilda (1852-1895) ansedel2.gif

Pettersson, Johannes (1789-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Johannes (1805-1817) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Johannes (1815-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Johannes (1827-1838) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Johannes (1831-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Johannes (1831-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Johannes (1832-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Johannes (1832-1833) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Johannes (1832-1833) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Johannes (1832-1880) ansedel2.gif

Pettersson, Johannes (1834-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Johannes (1835-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Johannes (1835-(1865..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Johannes (1835-(1888..)) ansedel2.gif

Pettersson, Johannes (1836-(1885..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Johannes (1838-1839) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Johannes (1840-1840) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Johannes (1840-1845) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Johannes (1841-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Johannes (1842-1842) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Johannes (1865-(1902..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, John Verner (1894-1894) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, John Werner (1892-1967) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Jon Petter (1851-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Jonas (1790-) ansedel2.gif

Pettersson, Jonas (1792-1885) ansedel2.gif

Pettersson, Jonas (1794-1809) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Jonas (1802-1827) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Jonas (1817-) ansedel2.gif

Pettersson, Jonas (1817-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Jonas (1823-)

Pettersson, Jonas (1830-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Josefina "Sofia" (1854-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Julia (1881-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Karl (1814-) ansedel2.gif

Pettersson, Karl (1882-1885) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Karl Albert (1889-1971) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Karl August (1887-1956) ansedel2.gif

Pettersson, Karl Erik (1900-1970) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Karl Filip (1894-1983) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Karl Fridolf (1888-(1913..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Karl Gustaf (1877-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Karl Gustav (1881-(1892..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Karl Johan (1880-) ansedel2.gif

Pettersson, Karl Johan (1893-1959) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Karl Johan Axel (1863-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Karl Julius (1894-(1923..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Karl Leonard (1888-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Karl Reinhold (1885-1887) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Karl Wilhelm (1885-1889) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Kasper (1851-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Knut Gerhard (1884-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Kristoffer Teodor (1883-1971) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Lars (1747-) ansedel2.gif

Pettersson, Lars (1790-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Lars (1796-) ansedel2.gif

Pettersson, Lars (1797-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Lars (1821-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Lars (1821-1826) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Lars (1821-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Lars (1826-1898) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Lars (1829-) ansedel2.gif

Pettersson, Lars (1843-1843) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Lars Erik (1818-1892) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Lars Fredric (1837-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Lars Gustaf (1858-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Lars Petter (1835-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Leander (1872-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Leander (1873-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Levin Algot (1867-(1883..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Lilly Maria (1900-1987) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Lycie (1886-1922) ansedel2.gif

Pettersson, Lydia Adina (1900-1967) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Magnus (1799-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Magnus (1810-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Malin (1901-1959) ansedel2.gif

Pettersson, Maria (1832-1915) ansedel2.gif

Pettersson, Mathias (1806-1807) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Matilda (1876-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Matilda Ingva Elisabet (1889-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Matilda Maria (1863-) ansedel2.gif

Pettersson, Nanny Kristina (1884-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Nils (1792-1848) ansedel2.gif

Pettersson, Nils (1798-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Nils (1812-1812) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Nils (1815-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Nils (1820-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Nils (1825-1871) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Nils (1833-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Nils (1867-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Nils Artur Yngve (1910-1971) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Nils Gustaf (1802-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Nils Johan (1834-1862) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Nils Rickard (1888-1958) ansedel2.gif

Pettersson, Olaus (1804-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Olaus (1810-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Olaus (1833-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Olga (1885-(1929..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Olivia Sofia (1905-1977) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Olof (1775-) ansedel2.gif

Pettersson, Olof (1778-) ansedel2.gif

Pettersson, Olof (1787-1846) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Olof (1788-1848) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Olof (1822-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Olof (1823-(1881..)) ansedel2.gif

Pettersson, Olof (1833-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Olof (1841-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Oskar Elmfird (1892-1980) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Oskar Reinhold (1880-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Otto (1840-1874) ansedel2.gif

Pettersson, Otto (1856-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Otto Albin (1874-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Paul Georg (1879-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Paulus (1795-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Pehr Gustav (1829-1902) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Per (1774-1786) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Per Allgot (1886-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Per Gustaf (1832-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Per Gustaf (1837-(1879..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Per Gustaf (1840-(1883..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Per Gustaf (1849-1926) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Per Gustaf (1853-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Per Gustaf (1858-1867) ansedel2.gif

Pettersson, Per Gustaf (1876-1877) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Per Johan (1858-1861) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Per Mauritz (1852-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Peter (Per) (1821-) ansedel2.gif

Pettersson, Petter (1767-1830) ansedel2.gif

Pettersson, Petter (1772-1821) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Petter (1798-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Petter (1799-1856) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Petter (1801-) ansedel2.gif

Pettersson, Petter (1802-1856) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Petter (1803?-1835) ansedel2.gif

Pettersson, Petter (1811-1817) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Petter (1818-1862) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Petter (1823-1862) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Petter (1829-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Petter (1831-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Petter (1833-) ansedel2.gif

Pettersson, Petter (1840-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Petter (1845-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Petter Magnus (1834-1907) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Pontus (1872-1961) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Robert (1826-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Rolf (1932-) ansedel2.gif

Pettersson, Rolf Kenneth (1958-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Rut Ros-Marie (1947-) ansedel2.gif

Pettersson, Sigrid Justina (1893-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Sofia () ansedel2.gif

Pettersson, Stig-Erik Mikael (1960-) ansedel2.gif

Pettersson, Svante (1844-1854) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Svante (1855-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Svea Valborg (1892-1963) ansedel2.gif

Pettersson, Sven (1797-1867) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Sven (1805-1887) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Sven (1807-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Sven (1817-1878) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Sven (1817-1894) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Sven (1819-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Sven (1823-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Sven (1832-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Sven (1842-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Sven Johan (1857-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Sven Johan (1863-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Sven Magnus (1823-1904) ansedel2.gif

Pettersson, Sven Peter (1883-1883) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Swen (1823-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Thérese Agatha (1874-(1883..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Thomas (1864-1869) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Tyra Ingegerd (1902-1990) ansedel2.gif

Pettersson, Ulf Mikael (1960-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Valborg (1907-) ansedel2.gif

Pettersson, Valentin (1907-1907) ansedel2.gif

Pettersson, Valfrid Teodor (1868-1940) ansedel2.gif

Pettersson, Viktor Reinhold (1908-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Vilgott (1879-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Wendela Charlotta (1886-1970) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Åke Orvar (1942-) ansedel2.gif

Pfeiffer, Alex (1810-1849) ansedel2.gif

Pfeiffer, Johanna Fredrika Alexdtr (1845-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pfieffer, Christer Alexander Alexsson (1847-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pfieffer, Svea Maria Alexdtr (1848-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Phersdotter, Johanna (1836-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Phersdotter, Stina (1784-1829) ansedel2.gif

Phersson, Jan (1794-1838) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Philipsdotter, Anna (1800-)

Philipsdotter, Cajsa (1798-) ansedel2.gif

Philipsson, Janne (1846-1879) ansedel2.gif

Pietschmann, Erna Martha Augusta (1898-1935) ansedel2.gif

Pihl, Stina Maria (1753-)

Pihlgren, Hilda Olivia Sophia (1842-1924) ansedel2.gif

Pihlström, August Hjalmar (1892-1979) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pihlström, Erik Sophiasson (1861-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pihlström, Ester Sofia (1896-1977) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pihlström, Gustaf Harald (1890-1971) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pihlström, Johanna Maria (1894-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pihlström, Karl Oskar (1888-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pil, Johan Erikssn (1871-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pilström, Carl Leonard (1828-)

Pipar Persson, Olof (1824-) ansedel2.gif

Pjes, Charlotta Persdtr (1868-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pjes, Elin Persdtr (1880-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pjes, Emil Persson (1874-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pjes, Ferdinand Persson (1884-(1904..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pjes, Ida Otilia Persdtr (1887-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pjes, Magnus Reinhold Persson (1877-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pjes, Sophia Persdtr (1871-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Plit, Olof Hindriksson (1840-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pollack, Agda Matilda (1903-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pollack, Anna Sophia (1866-1943) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pollack, Christina (1872-1873) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pollack, Elin (1875-1875) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pollack, Gustaf (1880-1963) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pollack, Gustaf Edvin Matsson (1898-1972) ansedel2.gif

Pollack, Ida Kristina (1888-1974) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pollack, Jan Peter Gustafsson (1879-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pollack, Karl Johan (1877-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pollack, Karl Walfrid (1884-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pollack, Maria Karolina (1887-1892) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pollack, Maria Olfsdtr (1845-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pontén f Andreasson, Pontus (1866-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pontén, Artur (1898-1898) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pontén, Martina (1896-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pontén, Olin (1898-1898) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pontén, Olin (1899-1899) ansedel2.gif ansedel2.gif

Popp, Anna Lisa Jansdtr (1838-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Popp, Carl August Jansson (1858-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Popp, Hilda Lovisa Jansson (1865-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Popp, Jan Simon Jansson (1847-(1892..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Popp, Lena Christina Jansdtr (1843-1845) ansedel2.gif ansedel2.gif

Popp, Sabina Charlotta (1850-1926) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Post Johansson, Eva Britta Elisabeth (1950-) ansedel2.gif

Post, Albert Fritiof (1882-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Post, Björn Anders (1977-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Post, Christina Elinor (1983-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Post, Hilda Elida (1887-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Post, Karl Adolf Ollonqvist (1857-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Post, Karl Helge (1890-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Post, Rune Karl Helge (1924-2007) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Post, Rune Ulf Christer (1949-2009) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Post, Åsa Helena (1975-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Poulsen, Inge (1913-2006) ansedel2.gif

Prass, Johannes (1788-) ansedel2.gif

Press, Johan (1788-) ansedel2.gif

Price, Alma Justina (1855-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Price, Axel Salomon (1857-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Price, Carl Theodor (1845-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif

Price, Carl Wilhelm Salomonsson (1865-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif

Price, Charles Herrman Salomonsson (1860-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Price, Frida Maria Ewelina (1868-1872) ansedel2.gif ansedel2.gif

Price, Gustaf Albert Robert (1864-1881) ansedel2.gif ansedel2.gif

Price, Henrik Salomon Salomonsson (1873-1875) ansedel2.gif ansedel2.gif

Price, James (1817-) ansedel2.gif

Price, James Thorsten Salomonsson (1862-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Price, Johan Georg Salomonsson (1853-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif

Price, Johan Wilhelm James (1859-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Price, Kaspar Pontus Ferdinand (1848-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif

Price, Salomon (1823-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif

Prochaeus, Carl Ludvig (1809-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Prochaeus, Ludvig Ulrich (1780-) ansedel2.gif

Prochaeus, Sophia Augusta (1809-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Prost, Karl Andersson (1856-(1900..)) ansedel2.gif

Prost, Karl Gustaf Karlsson (1883-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Prytz, Carolina (1780?-) ansedel2.gif

Puke, Alfred (1839-) ansedel2.gif

Puke, Axel Emil (1862-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Puke, Hjalmar Heribert (1860-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Puke, Linus Edvard (1829-)

Påfve, Amanda Olivia (1866-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Påfve, Charlotta Wilhelmina (1858-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Påfve, Gustav Linus (1864-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Påfve, Josefina Kristina (1853-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Påfve, Lars Gustaf (1829-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Påfve, Maria Karolina (1851-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Påfve, Matilda Elisabet (1861-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Påfve, Pehr Johan Wilhelm (1856-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Påhlsdotter, Ingrid (1739-1790) ansedel2.gif

Påhlsdotter, Ingrid (1820-) ansedel2.gif

Påhlsdotter, Lisa (1748-1798) ansedel2.gif

Pålack Jonsdotter, Maria Carolina (1821-(1890..)) ansedel2.gif

Pålack, Anders Anderssn (1831-1883) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pålack, Anna Maria Pehrsdtr (1827-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pålack, Britta Stina Andersdtr (1840-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pålack, Eva Carolina Andersdtr (1845-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pålack, Gustaf Persson (1855-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pålack, Hans Anderssn (1836-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pålack, Jan Anderssn (1840-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pålack, Johan Albin Gustafsson (1878-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pålack, Magnus Anderssn (1837-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pålack, Maria Andersdtr (1833-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pålack, Olaus Andersson (1843-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pålack, Per Magnus Persson (1846-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pålack, Pär Gustaf Pärsson (1830-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pålack, Sven Petter Persson (1863-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pålsdotter, (Chri-)Stina ((..1715)-) ansedel2.gif

Pålsdotter, Anna ((..1803)-)

Pålsdotter, Cajsa (1736-) ansedel2.gif

Pålsdotter, Cajsa (1738-1823) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pålsdotter, Efva (1757-1839) ansedel2.gif

Pålsdotter, Maja (1758-1831) ansedel2.gif

Pålsson, Anna Helena (1878-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pålsson, Anna Kristina (1875-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pålsson, August (1873-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pålsson, Carl Johan (1870-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pålsson, Christoffer (1796-) ansedel2.gif

Pålsson, Christopher (1742-1807) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pålsson, Christopher (1872-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pålsson, Emma Carolina (1881-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pålsson, Gustaf (1875-1875) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pålsson, Hinder (1733-1809) ansedel2.gif

Pålsson, Hindric (1754-) ansedel2.gif

Pålsson, Jan (1823-) ansedel2.gif

Pålsson, Jan Magnus (1878-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pålsson, Johan Oscar (1870-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pålsson, Karl Gustaf (1877-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pålsson, Paulus (1753-1831) ansedel2.gif

Påvelsson, Peter (1806-1864) ansedel2.gif

Pährsdotter, Anna (1817-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pährsdotter, Anna Maja (1824-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pährsdotter, Greta (1809-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pährsdotter, Johanna (1822-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pährsdotter, Lisa (1814-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pährsdotter, Lisa (1827-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pährsdotter, Maja (1819-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pährsson, Johannes (Jonas) (1811-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pährsson, Jonas ((..1704)-) ansedel2.gif

Pärlström, Abraham Jansson (1822-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pärsdotter, Anna (1768-) ansedel2.gif

Pärsdotter, Anna (1786-)

Pärsdotter, Britta (1795-) ansedel2.gif

Pärsdotter, Catharina (1789-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pärsdotter, Eva (1803-)

Pärsdotter, Gretha (1779-1817) ansedel2.gif

Pärsdotter, Ingeborg (1790-) ansedel2.gif

Pärsdotter, Johanna (1801-) ansedel2.gif

Pärsdotter, Karin (1832-) ansedel2.gif

Pärsdotter, Kjerstin (1786-1870) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pärsdotter, Kristina (1841-1915) ansedel2.gif

Pärsdotter, Lena (1798-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pärsdotter, Lisa ()

Pärsdotter, Lisa Cajsa (1811-) ansedel2.gif

Pärsdotter, Maria (1696?-) ansedel2.gif

Pärsdotter, Maria (1816-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pärsdotter, Ragnhild (Rangela) (1791-) ansedel2.gif

Pärsdotter, Stina (1807-1879) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pärsdotter, Stina (1808-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pärsson Hök, Christopher (1786-1851) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pärsson Hök, Mathias (1819-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pärsson, Algot (1879-(1882..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pärsson, Anders ((..1795)-)

Pärsson, Anders (1756-1831) ansedel2.gif

Pärsson, Anders (1783-1826) ansedel2.gif

Pärsson, Anders (1807-) ansedel2.gif

Pärsson, Andreas (1784-1853) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pärsson, Arvid (1714-1789) ansedel2.gif

Pärsson, Gustaf (1852-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pärsson, Johannes (1800-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pärsson, Klas Viktor (1885-1946) ansedel2.gif

Pärsson, Kristina (1869-1953)

Pärsson, Mattes ((..1735)-) ansedel2.gif

Pärsson, Nils (1792-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pärsson, Olof (1703-)

Pärsson, Petter (1790-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pärsson, Pär ((..1738)-) ansedel2.gif

Pärsson, Pär (1799-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pärsson, Sven () ansedel2.gif

Pärtma, Anne-Marita (1949-) ansedel2.gif

- A B - B C - C D - D E - E Ë - E F - F G - G H - H I - J K - K L - L M - M N - N O - O P - P Q - R S - S T - T U - V W - W Y - Å Ä - Ö

Efternamnsregister    Ortsregister

www.rolfgepersson.com rop@reserop.se Framställd 2019-07-14 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2018.
Startsida.