Personregister (D - D)

Efternamnsregister    Ortsregister

- A B - B C - C D - D E - E Ë - E F - F G - G H - H I - J K - K L - L M - M N - N O - O P - P Q - R S - S T - T U - V W - W Y - Å Ä - Ö

Dahl Larsdotter, Christina (1834-) ansedel2.gif

Dahl, Anna (1842-1929)

Dahl, Anna Lovisa (1855-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahl, Carl Erik Eriksson (1826-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahl, Carl Johan (1856-(1883..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahl, David Elon (1920-1988) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahl, David Gunnar Hovard (1915-2000) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahl, David Isidor (1883-1961) ansedel2.gif

Dahl, Erik (1798-) ansedel2.gif

Dahl, Erik Johan (1857-(1896..1900)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahl, Eva Miriam (1866-1868) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahl, Gustaf Aron (1866-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahl, Lars ()

Dahl, Lars (1829-1904) ansedel2.gif

Dahl, Lars Andersson (1793-1825) ansedel2.gif

Dahl, Lasse Larsson (1825-1834) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahl, Moses Walfrid (1866-1868) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahl, Nils (1800-1879) ansedel2.gif

Dahl, Nils Svensson (1802-1873) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahl, Olof Edvin (1882-(1909..)) ansedel2.gif

Dahl, Per Viktor (1858-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahl, Rut Gunborg Elisabeth (1917-2003) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahl, Signe Margareta Emertina (1900-1985) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahl, Stina Lovisa (1840-1904) ansedel2.gif

Dahl, Sture Roland (1925-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahl, Sven (1771-1848) ansedel2.gif

Dahlberg Jonsdtr, Anna (1787-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlberg Nilsson, Olof (1786-) ansedel2.gif

Dahlberg, Albert Andreasson (1861-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlberg, Anna Cajsa Olofsdtr (1813-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlberg, August (1833-) ansedel2.gif

Dahlberg, Barbara Lovisa (1802-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlberg, Bror Wilhelm (1903-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlberg, Dorothea (1755-) ansedel2.gif

Dahlberg, Erik Johan Clementsson (1871-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlberg, Ernst Teodor (1893-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlberg, Frans August (1900-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlberg, Gretha Stina Olofsdtr (1813-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlberg, Hugo Andreas (1895-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlberg, Johanna (1822-1907) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlberg, John Ludvig (1897-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlberg, Karin Anna Maria (1920-1984) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlberg, Kristina Charlotta (1861-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlberg, Kristina Elisabet (1827-1885) ansedel2.gif

Dahlberg, Leo Alexander (1907-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlberg, Olof Olofsson (1815-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlberg, Sara Lena (1817-1819) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlberg, Sven (1767-) ansedel2.gif

Dahlgren, Anna Charlotta (1841-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlgren, Kajsa Magdalena (1839-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlgren, Karl Fritiof Danielsson (1876-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlgren, Karolina Elisabet (1832-1903) ansedel2.gif

Dahlgren, Lars (1772-1847) ansedel2.gif

Dahlgren, Maria (1813-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlgren, Maria Margareta (1837-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlgren, Olof (1810-1842) ansedel2.gif

Dahlgren, Olof (1838-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlin, Agneta (1945-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlin, Anna Barbro Ingeborg (1921-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlin, Anne Britt-Marie (1950-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlin, Anton (1859-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlin, August Gustaf (1829-)

Dahlin, Britta Irene Charlotta (1914-1992) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlin, Carl Levi (1872-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlin, Ester Serafia Antonsdtr (1888-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlin, Eva Ruth Inger (1927-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlin, Eva Ulla Birgitta (1949-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlin, Grethe (1925-1995) ansedel2.gif

Dahlin, Hans Sture (1951-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlin, Hildur Natalia (1892-1897) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlin, Johanna ((..1810)-) ansedel2.gif

Dahlin, Karl Rune Lennart (1948-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlin, Karl-Erik Johannes (1916-2002) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlin, Kerstin Alice Maria (1920-2012) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlin, Knut Natanael (1891-1891) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlin, Lars Gunnar Sture (1918-1992) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlin, Lena Ingrid (1954-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlin, Stina Lisa Carola (1913-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlin, Tage Hugo Lennart (1923-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlkvist f Larsson, Carl Petter (1863-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlkvist, August Henning (1887-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlman, Anna (1786-)

Dahlqvist f Gustavsn, Martin (1849-) ansedel2.gif

Dahlqvist, Clara Maria (1880-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlqvist, Frits Oskar Andreasson (1875-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlqvist, Hildur Fritsedia (1883-1972) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlqvist, Karl Johan (1834-1924) ansedel2.gif

Dahlqvist, Mara Catharina (1827-1890) ansedel2.gif

Dahlqvist, Therese Bernhardina (1878-1971) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlström Karlström, Hilma (1864-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlström, Anna (1840-1899) ansedel2.gif

Dahlström, Anna Maria Carlsdtr (1837-1864) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlström, Arvid Teodor (1886-1886) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlström, Carl Albin (1878-(1888..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlström, Carl Gustaf Johansson (1868-1869) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlström, Carl Petter (1808-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlström, Carl Petter (1860-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlström, Carl Petter Svensson (1863-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlström, Carolina Mathiasdtr (1822-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlström, Carolina Pettersdtr (1842-1843) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlström, Frida Charlotta Skog (1882-(1903..)) ansedel2.gif

Dahlström, Gustaf Harald (1883-(1888..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlström, Hjalmar Teodor (1888-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlström, Hulda Olivia Svantesdtr (1874-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlström, Ida (1883-1884) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlström, Ida Katharina (1873-1877) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlström, Ida Kristina (1883-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlström, Ida Mathiasdtr (1863-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlström, Jan Mathias (1855-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlström, Jan Mathias Mathiasson (1820-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlström, Jan Petter Mathiasson (1855-1858) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlström, Jenny Emilia (1881-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlström, Johan Gustaf (1886-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlström, Johan Wilhelm (1832-1904) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlström, Johanna (1844-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlström, Julia Charlotta (1880-(1888..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlström, Karl Gustaf (1854-1907) ansedel2.gif

Dahlström, Karl Gustaf Slipare (1855-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlström, Karl Oscar (1888-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlström, Karl Oskar (1882-1882) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlström, Klas (1865-(1899..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlström, Lena Cajsa Carlsdtr (1835-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlström, Lena Lisa Carlsdtr (1831-1832) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlström, Lowisa Mathisdtr (1865-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlström, Mathias (1754-1822) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlström, Naemi Josefina (1886-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlström, Ruth Hildur Maria (1897-1979) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlström, Sigurd Egidius (1883-1960) ansedel2.gif

Dahlström, Sophia (1847-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlström, Sophia (1860-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlström, Stina Cajsa ()

Dahlström, Stina Catharina Carlsdtr (1833-1836) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlström, Stina Lisa (1825-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlström, Stina Lisa Carlsdtr (1840-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlström, Svante (1870-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlström, Sven Jacob (1828-1873) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlström, Theodor (1854-) ansedel2.gif

Dahlöf, Oskar George Andreasson (1880-1963) ansedel2.gif

von Dahn, Lisa Maria (1898-1967) ansedel2.gif

Dalberg, Anders Ludvig (1864-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dalberg, Carl (1831-1833) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dalberg, Nils (1827-1833) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dalberg, Ola () ansedel2.gif

Dalberg, Olof (1825-1832) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dalberg, Pål (1782-1832) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dalén, Ellen Viktoria (1886-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dalén, Eric (1794-) ansedel2.gif

Dalén, Frans Oskar Jean (1835-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dalén, John Arvid (1892-1963) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dalgren, Johan (1836-)

Dalin, Axel Wilhelm (1899-1899) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dalin, Fritz Ejnar (1895-1987) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dalin, Johan Hjalmar Johanssn (1875-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dalkarl, Erik (1644-1708)

Dalman, Augusta Mathilda (1867-(1887..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dalström, Britta Maja Mathiasdtr (1838-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dalström, Carl Petter Mathiasson (1839-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dalström, Edla Mathilda (1866-1866) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dalström, Johan Olofsson (1862-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dalström, Johanna Mathiasdtr (1835-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dalström, Olof Jansson (1841-) ansedel2.gif

Damberg, Gustaf Olausson (1875-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif

Damm, Carl (1788-) ansedel2.gif

Dampeyroox, Axel () ansedel2.gif ansedel2.gif

Dampeyroox, Charles () ansedel2.gif

Dampeyroox, Louise (2007-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danelsdtr Kruse, Maria (1815-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsdotter, Alma Ulrika (1867-1869) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsdotter, Anna (1758-1821)

Danielsdotter, Anna (1772-) ansedel2.gif

Danielsdotter, Anna (1794-) ansedel2.gif

Danielsdotter, Anna (1795-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsdotter, Anna (1797-1886)

Danielsdotter, Anna (1833-1849) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsdotter, Anna (1861-1866) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsdotter, Anna Brita (1822-) ansedel2.gif

Danielsdotter, Anna Katarina (1834-) ansedel2.gif

Danielsdotter, Anna Lisa (1863-1892) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsdotter, Anna Stina (1821-) ansedel2.gif

Danielsdotter, Anna Stina (1829-) ansedel2.gif

Danielsdotter, Anna Stina (1841-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsdotter, Anna Stina (1850-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsdotter, Annica (1733-1807) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsdotter, Annika (1775-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsdotter, Beata (1857-1858) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsdotter, Beda Wilhelmina (1883-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsdotter, Brita (1812-) ansedel2.gif

Danielsdotter, Britta (1784-) ansedel2.gif

Danielsdotter, Cajsa (1717-1795) ansedel2.gif

Danielsdotter, Cajsa (1782-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsdotter, Cajsa Ulrika (1847-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsdotter, Carolina (1847-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsdotter, Carolina (1853-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsdotter, Catrina (1820-1820) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsdotter, Cherstin (1785-)

Danielsdotter, Christina (1862-1862) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsdotter, Christina Elisabeth (1863-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsdotter, Elin (1746-1820) ansedel2.gif

Danielsdotter, Emma (1861-1864) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsdotter, Emma Karolina (1871-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsdotter, Emma Sabina (1864-1900) ansedel2.gif

Danielsdotter, Erika (1879-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsdotter, Eva Greta (1819-(1890..1900)) ansedel2.gif

Danielsdotter, Greta (1724-) ansedel2.gif

Danielsdotter, Hilda (1884-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsdotter, Johanna (1857-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsdotter, Johanna (1859-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsdotter, Johanna Lovisa (1825-(1890..)) ansedel2.gif

Danielsdotter, Johanna Matilda (1876-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsdotter, Kajsa (1738-) ansedel2.gif

Danielsdotter, Kajsa Lisa (1851-) ansedel2.gif

Danielsdotter, Katharina (1838-1841) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsdotter, Kerstin (1832-1874) ansedel2.gif

Danielsdotter, Kjerstin (1778-) ansedel2.gif

Danielsdotter, Kristina (1834-1896) ansedel2.gif

Danielsdotter, Lena (1778-1858) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsdotter, Lena (1797-1803) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsdotter, Lisa (1772-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsdotter, Lisa (1796-1800) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsdotter, Lisa (1804-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsdotter, Lisa Cajsa (1811-) ansedel2.gif

Danielsdotter, Maja Lisa (1852-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsdotter, Maria (1767-1847) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsdotter, Maria (1781-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsdotter, Maria (1796-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsdotter, Maria (1798-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsdotter, Maria Greta (Anna?) (1846-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsdotter, Maria Josephina (1869-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsdotter, Maria Sabina (1844-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsdotter, Mathilda (1854-) ansedel2.gif

Danielsdotter, Mathilda (1854-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsdotter, Mathilda (1855-1856) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsdotter, Mathilda (1859-1911) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsdotter, Mathilda (1863-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsdotter, Mathilda (1865-1866) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsdotter, Mathilda (1875-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsdotter, Olivia Mathilda (1856-) ansedel2.gif

Danielsdotter, Petronella (1728-1800) ansedel2.gif

Danielsdotter, Stina (1775-) ansedel2.gif

Danielsdotter, Stina (1795-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsdotter, Stina (1802-) ansedel2.gif

Danielsdotter, Stina (1824-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsdotter, Stina (1841-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsdotter, Stina Lisa (1853-1896) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsdotter, Stina Maria (1870-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsdtr Berg, Anna Catharina (1836-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsdtr Berg, Eva Lisa (1847-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsdtr Järnström, Annica (1798-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsdtr Kruse, Lena (1803-1866) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsdtr Kruse, Lisa (1798-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsdtr Scherp, Anna Lisa (1836-1837) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsdtr Scherp, Lovisa (1832-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsdtr Scherp, Maria (1834-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson Febo, Carl Fredrik (1827-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson Febo, Paulus (1827-1904) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson Järnström, Eric (1794-1833) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson Järnström, Sven (1791-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson Kruse, Håkan (1739-)

Danielsson Kruse, Jan (1745-1792) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson Kruse, Jan (1796-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson Kruse, Jan (1808-1845) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson Kruse, Jonas (1785-1844) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson Kruse, Jonas (1847-(1880..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson Kruse, Petter (1799-1847) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson Kruse, Petter (1812-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson Malmström, Daniel (1821-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson Scherp, Carl Petter (1840-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson Scherp, Jan Daniel (1844-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson Scherp, Nils Johan (1831-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson Scherp, Per Gustaf (1837-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson Stålberg, Olof (1740-1805) ansedel2.gif

Danielsson Söderberg, Lars Johan (1860-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, Abraham (1797-) ansedel2.gif

Danielsson, Albin (1873-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, Anders ((..1740)-) ansedel2.gif

Danielsson, Anders (1784-1810) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, Anders (1813-) ansedel2.gif

Danielsson, Anders (1813-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, Anders (1837-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, Anders (1858-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, Anders (1865-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, Anders Gustaf, Christinasson (1867-(1887..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, Anna Lisa (1871-1943) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, August (1875-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, Axel Adolf (1881-(1911..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, Beda Amalia (1879-(1892..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, Carl (1794-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, Carl Ludvig (1835-(1890..))

Danielsson, Christoffer (1730-1793) ansedel2.gif

Danielsson, Daniel ((..1713)-) ansedel2.gif

Danielsson, Daniel (1738-1811) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, Daniel (1769-) ansedel2.gif

Danielsson, Daniel (1780-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, Daniel (1819-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, Daniel (1838-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, Daniel (1840-1884) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, Daniel (1849-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, Elin (1881-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, Emma (1872-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, Emma Julia (1872-(1888..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, Emma Kristina (1879-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, Eric (1788-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, Fritiof (1867-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, Hans (1836-1837) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, Jan (1767-1828) ansedel2.gif

Danielsson, Jan (1770-1852) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, Jan (1792-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, Jan (1802-) ansedel2.gif

Danielsson, Jan (1802-1849) ansedel2.gif

Danielsson, Jan (1834-1835) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, Jan (1842-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, Jan (1856-1856) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, Jan (1864-1885) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, Jan Olof (1848-1891) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, Johan Ulrik (1885-(1893..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, Johannes (1809-1896) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, Johannes (1849-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, Johannes (1853-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, Jonas (1790-) ansedel2.gif

Danielsson, Jonas (1792-) ansedel2.gif

Danielsson, Jonas (1821-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, Jonas (1828-) ansedel2.gif

Danielsson, Jonas (1855-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, Karl Edward (1875-(1893..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, Karl Gustaf (1881-1881) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, Lars Johan (1879-(1902..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, Lars Magnus (1852-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, Lars Torgny (1923-1988) ansedel2.gif

Danielsson, Magnus (1845-1845) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, Magnus (1851-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, Malin (1856-) ansedel2.gif

Danielsson, Naemi (1887-1910) ansedel2.gif

Danielsson, Nils (1760-) ansedel2.gif

Danielsson, Nils (1790-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, Nils (1815-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, Olof (1794-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, Pehr (1823-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, Per (-(1727..)) ansedel2.gif

Danielsson, Per (1845-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, Per Gustaf (1882-(1902..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, Per Johan (1955-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, Peter (1877-1878) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, Petter (1752-) ansedel2.gif

Danielsson, Petter (1787-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, Salomo (1848-1848) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, Sven (1751-1831) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, Sven (1789-)

Danielsson, Sven (1790-1852) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, Sven (1819-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, Sven Edvard (1872-1895) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dansdotter, Alma Christina (1874-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif

David, David (1891-1974) ansedel2.gif ansedel2.gif

David, Johannes (1894-1970) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

David, John Ivar (1899-1985) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Davidsdotter, Anna Greta (1833-1902) ansedel2.gif ansedel2.gif

Davidsdotter, Johanna (1836-1837) ansedel2.gif ansedel2.gif

Davidsson, Alfons (2007-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Davidsson, Ante Nils Gunnar (2010-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Davidsson, Carl (1836-1837) ansedel2.gif ansedel2.gif

Davidsson, Carl (1842-1843) ansedel2.gif ansedel2.gif

Davidsson, Davida Cenobia (1887-1961) ansedel2.gif

Davidsson, Elin AnnaLena (1979-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Davidsson, Ernst Harald (1887-1984) ansedel2.gif ansedel2.gif

Davidsson, Fredrik Gunnar (1970-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Davidsson, Gunnar Olof (1946-) ansedel2.gif

Davidsson, Gunvi Ida-Britt (1950-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Davidsson, Gustaf (1772-1844) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Davidsson, Ida Gabriella (2004-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Davidsson, Ivar Gottfrid (1890-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif

Davidsson, Johannes (1770-1836) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Davidsson, Johannes (1774-1852) ansedel2.gif

Davidsson, Jonatan Fredrik (1995-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Davidsson, Karin Kerstin Ing-Britt (1936-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Davidsson, Ludvig Harry (2003-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Davidsson, Mandus (2009-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Davidsson, Matilda Carola (1997-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Davidsson, Mattias Lars-Gunnar (1973-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Davidsson, Mille (2011-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Davidsson, Moa Fredrika (2002-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Davidsson, Nea Margareta (2008-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Davidsson, Ola (1972-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Davidsson, Tea Karolina (2007-2007) ansedel2.gif ansedel2.gif

Davidsson, Torsten Rudolf Vilhelm (1938-) ansedel2.gif ansedel2.gif

De Laval, C F ((..1805)-) ansedel2.gif

De Wall, Carl Erik (1862-)

Delin f Johansson, Karl Oskar (1875-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dellvik, Carl ((..1810)-) ansedel2.gif

Dellvik, Carl Axel (1829-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Demitz-Helin, Björn David (1931-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif

Demitz-Helin, Ellen Anne-Sophie (1930-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Demitz-Helin, Gunnar David (1929-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Demitz-Helin, Gunnar Magnus (1956-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Demitz-Helin, Gösta (1893-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif

Demitz-Helin, Hanna Kristina (1985-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Demitz-Helin, Klara Maria (1987-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Demitz-Helin, Lisa (1991-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Demitz-Helin, Lydia Anna-Maria (1913-2009) ansedel2.gif

Demitz-Helin, Maria Charlotta (1959-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Demitz-Helin, Nils Henrik David (1928-2008) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Denisdotter, Maria (1803?-1814)

Denisson Kruse, Carl Johan (1870-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Denisson Kruse, Jan Erik (1869-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Denisson, Johannes (1804-) ansedel2.gif

Densén, Karl Thure (1918-2001) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Densén, Thure Christer (1951-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Densén, Ulla Christina (1948-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Didricsson, Olof (1795-) ansedel2.gif

Didriksdotter Bergman, Maria (1765-1845) ansedel2.gif

Didriksdotter, Maria (1766?-1845)

Djerf, Britta Maria Olofsdotter (1833-1892) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Djerf, Johannes Andreassn (1830-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Djerf, Lars Anderssn (1834-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Djurson f Lundgren, Anna Wilhelm:a (1873-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif

Djärf, Anders Larsson (1792-1856) ansedel2.gif

Donberg, Christin () ansedel2.gif

Donberg, Helena (1733-1814) ansedel2.gif ansedel2.gif

Donberg, Jonas () ansedel2.gif

Donnesky, Josef (1820-)

Dorsch, Carl Johan (1814-)

Dott, Anna Olsdtr (1827-)

Dott, Johanna Olsdotter (1830-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dott, Nils Jonsson (1802-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dott, Olof Jonsson (1794-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dotter, Lena (1791?-) ansedel2.gif

Dreutz, Anna (1876-1877) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dreutz, Eugenia (1865-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dreutz, Johan (1874-(1902..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dreutz, Julius (1867-(1887..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dreutz, Lars Johan (1839-1913) ansedel2.gif

Du Rietz, Alma Hildegard (1854-1944) ansedel2.gif

Dubois, Frank Vilhelm Gunnar (1890-(1890..1900)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dubois, Greta Amalia (1895-1986) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dubois, Gustav Ture (1898-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dubois, Johan Herbert (1889-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dubois, Johan Herbert Frithiof (1859-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dubois, Maria Katarina (1885-1975) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dubois, Per Gunnar (1892-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dubois, Selma Teresia (1887-1976) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dubois, Stina Wiktoria (1897-1977) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dufva, Anders () ansedel2.gif

Dufva, Britta Lisa (1819-1904) ansedel2.gif

Durck, Johan Mathiasson (1855-1862) ansedel2.gif ansedel2.gif

Durck, Jonas (1829-1829) ansedel2.gif

Durck, Lisa Maria Stinasdtr (1858-(1900..)) ansedel2.gif

Durck, Stina Cajsa Mathiasdtr (1858-1868) ansedel2.gif ansedel2.gif

Durk, Johanna Christina Pettersdotter (1849-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Durk, Johanna Kristina (1879-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif

Durk, Mats Matsson (1776-1850) ansedel2.gif ansedel2.gif

Duzell, Kerstin (1830-1868) ansedel2.gif

Dybeck, Oskar (1874-1893) ansedel2.gif

Dybäck, Carl (1784-) ansedel2.gif

Dybäck, Gustaf (1838-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dybäck, Maria (1786-) ansedel2.gif

Dywer, John () ansedel2.gif

von Döbeln, Fr (1743-) ansedel2.gif

von Döbeln, Jacob Otto (1763-) ansedel2.gif

von Döbeln, Johanna Catharina (1774-) ansedel2.gif ansedel2.gif

von Döbeln, Marta Frid. (1776-) ansedel2.gif ansedel2.gif

- A B - B C - C D - D E - E Ë - E F - F G - G H - H I - J K - K L - L M - M N - N O - O P - P Q - R S - S T - T U - V W - W Y - Å Ä - Ö

Efternamnsregister    Ortsregister

www.rolfgepersson.com rop@reserop.se Framställd 2019-07-14 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2018.
Startsida.