Ortsregister (Tan - Tan)

Personregister    Efternamnsregister

"He - Agn Ake - Alg Ali - Ali Alk - Als Alt - Amb Ami - Ann Anu - Arv Asa - Ask Asm - Axe Axs - Bag Bal - Bar Bas - Ber Bes - Bjä Bjö - Bjö Bla - Blo Boa - Bol Bon - Bor Bos - Bos Bot - Bra Bre - Bre Bri - Bro Bru - Bru Bry - Brå Brä - Brä Brö - By Bya - Byn Bys - Bäl Bän - Bög Böj - Cen Cha - Dal Dam - Deg Dej - Dju Djä - Dom Don - Don Dot - Eda Ede - Egg Eka - Ekn Eks - Eks Ekå - Elo Elv - Ens Enå - Esk Esl - Fag Fal - Fal Far - Fat Fel - Fik Fil - Fil Fin - Fin Fis - Fju Fjä - Fla Fle - Fog Fol - Fos Fot - Fre Fri - Fri Fru - Frä Frö - Fur Fux - Fär Fäs - Gal Gam - Gam Gan - Gil Gin - Gli Glä - Gra Gre - Gru Gry - Gry Grå - Grä Grö - Gul Gum - Gun Gus - Gus Guv - Gås Gäd - Gär Gäs - Gäv Gök - Göt Hab - Hac Haf - Hag Haj - Hal Ham - Har Has - Hed Hej - Hem Hen - Her Hes - Hjo Hju - Hju Hjä - Hol Hor - Hor Hos - Hud Huk - Hul Hum - Håb Håk - Håt Håv - Häc Häg - Häl Här - Här Häs - Häs Häv - Hög Höj - Hök Höl - Ige Igg - Igl Ill - Joh Jok - Jun Jut - Jär Jät - Kal Kam - Kam Kan - Kar Kas - Kat Kej - Kil Kim - Kje Kla - Kle Kli - Klo Klå - Koc Kol - Kol Kom - Kri Kro - Kro Kru - Kru Kry - Kul Kum - Kun Kur - Kur Kva - Kva Kve - Kvi Kvä - Kyr Kål - Käl Käm - Käm Kän - Kär Kät - Köl Köp - Köp L:a - Lad Laf - Lag Lah - Lan Lar - Lar Las - Led Lei - Lek Len - Len Ler - Les Let - Lik Lil - Lil Lim - Lin Lis - Lju Lob - Lud Lug - Lun Lur - Lån Län - Lön Löv - Mad Mag - Mal Man - Mar Mas - Mel Mil - Mjö Mo - Mor Mos - Mos Mot - Mot Mul - Myr Mål - Möl Mön - Mör N H - Ned Nev - Nga Nid - Nol Nor - Nor Nos - Nyb Nye - Nye Nyg - Nyl Nyn - Når Nås - Näs Nät - Nöd Nöt - Ofo Ohi - Ols Oms - Ons Ore - Orn Orr - Ory Osb - Ova Ovi - Par Pen - Pil Pir - Prå Prä - Prä Pul - Rac Rag - Ram Ran - Ran Rau - Rin Rip - Rom Ron - Ryd Ryg - Räm Rän - Räv Röd - Rör Röt - San Sax - Sie Sig - Sjö Ska - Ska Ske - Ski Skj - Sko Skr - Skr Sku - Skä Skö - Skö Sli - Slä Slö - Sme Smi - Sni Snå - Sou Sov - Spe Spo - Spo Spr - Sta Ste - Ste Sti - Stj Sto - Sto Str - Str Stu - Sty Stå - Sun Sur - Sva Sve - Sve Svi - Såk Sån - Säf Säl - Säv Söa - Söd Söl - Sör Söt - Tal Tan - Tan Tar - Tar Tat - Tim Tin - Tjö Toa - Tol Tom - Tor Tos - Tra Tre - Tro Tru - Tub Tum - Tur Tuv - Tyf Tyn - Tyn Tyr - Tån Täb - Täm Tän - Töl Tör - USA Udd - Udd Ugg - Ume Und - Utt Utv - V V Vad - Van Var - Var Vas - Vat Vax - Ves Vet - Vik Vil - Vis Vit - Vrå Vuo - Vår Våx - Vän Vär - Väs Vät - Yxt Åba - Åke Åku - Åre Års - Åse Åsg - Åsg Åsh - Älv Äne - Äng Äpp - Äpp Ärt - Öck Öde - Öde Öds - Öna Önn - Öre Örg - Örg Örk - Öst Ött - Öve Övr - Övr Öxa - Öxn

Tandfallet, Rämmen (S)

Andersdotter, Anna (1763-1820) ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Greta (1843-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Lisa (1835-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Britta (1806-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Britta (1817-) ansedel2.gif

Andersdotter, Carin (1833-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Carolina (1838-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Ellica (1763-1850) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Greta (1810-) ansedel2.gif

Andersdotter, Inga Maria (1836-1836) ansedel2.gif

Andersdotter, Ingeborg (1835-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Ingrid (1776-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Johanna Christina (1855-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Lisa (1776-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Maria (1838-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Sophia (1815-1868) ansedel2.gif

Andersdotter, Stina (1846-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Anders (1796-1872) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Andreas (1810-1873) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Carl Fredrik (1872-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Erik (1848-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Jonas (1812-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Olof (1780-1851) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Per (1841-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Backman, Nils Johan (1870-1901) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bratt, Lisa Cajsa (1779-1861) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Maria (1839-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Britta Cajsa (1831-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Carolina (1850-1891) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Eva (1822-1832) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Inga (1836-1836) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Stina (1821-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Rust, Carl (1828-1886) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Anders (1831-1832) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Anders (1834-1836) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl (1789-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Gustaf (1834-1836) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Jan (1825-1904) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Olof (1796-1873) ansedel2.gif

Christoffersson, Mathias (1820-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Petter (1821-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Clemensson, Clemens (1863-1869) ansedel2.gif ansedel2.gif

Clementsdotter, Carolina (1860-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Clementsdotter, Emma Lovisa (1858-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif

Clementsson, Carl Gustaf (1855-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Clementsson, Nore (1875-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif

Clemnetsdotter, Amanda (1866-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlberg, Erik Johan (1871-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, Sven (1789-)

Emanuelsson, Emma Charlotta (1871-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Englund, Christopher (1870-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Englund, Per Olof (1866-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Stina Cajsa (1826-1858) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Erik Johan (1862-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ersdotter, Britta Maria (1784-) ansedel2.gif

Forsberg, Ingrid (1826-1875) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Forsberg, Jan (1867-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Forsberg, Lars (1800-1886) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Forsberg, Maria Lisa (1824-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gunnarsson, Olof (1794-1848) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Göransson, Hans (1761-1800) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Halfvarsson, Per (1851-) ansedel2.gif

Halfvarsson, Per (1851-1913) ansedel2.gif

Hansdotter, Anna (1789-1873) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdotter, Anna Lisa (1837-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdotter, Catrina (1831-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdotter, Elsa (1787-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdotter, Maria (1797-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdotter, Stina (1792-1792) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdotter, Stina (1793-1858) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Jan (1784-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Henriksson, Edla Maria (1888-1889) ansedel2.gif ansedel2.gif

Henriksson, Frida Kristina (1883-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif

Henriksson, Gustaf Valdemar (1891-1978) ansedel2.gif ansedel2.gif

Henriksson, Jenny Charlotta (1885-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Henriksson, Karl Gustaf (1854-) ansedel2.gif

Hindriksson, Nils (1820-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Håkansdotter, Anna Maria (1798-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Håkansdotter, Stina (1801-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Håkansson, Anders (1796-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Maria (1824-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Maria (1824-1875) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson Liljevall, Christoffer (1822-) ansedel2.gif

Jansson, Anders (1774-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Per (1774-1827) ansedel2.gif

Jansson, Petter (1816-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasdotter, Maria (1804-) ansedel2.gif

Jonasson, Lars (1835-1887) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Annica (1739-1807) ansedel2.gif

Jonsson, Petter (1823-1870) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsdotter, Carin (1792-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsdotter, Stina (1797-)

Jönsson, Anders (1794-)

Jönsson, Per (1703-1790)

Karlsson, Emma Kristina (1885-1971) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Ernst Felix Valdemar (1891-1976) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Ester Emilia (1888-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif

Koth, Karin (1776-1846) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Emma (1863-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Johanna Christina (1868-1940) ansedel2.gif

Larsson, Anna Matilda (1877-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Erik (1827-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Jan (1847-1888) ansedel2.gif

Larsson, Johanna Kristina (1874-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Lars (1823-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Lars Johan (1868-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Lovisa Katarina (1882-1959) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Maria Charlotta (1880-1895) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Per (1786-)

Larsson, Sven (1816-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindroth, Jonas (1780-1815) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusson, Hanna Matilda (1872-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusson, Jan Petter (1855-1884) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mattsson, Olof (1789-) ansedel2.gif

Myhrgren, Anna (1820-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Myhrgren, Maria (1784-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Myhrgren, Stina Cajsa (1829-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsdotter, Anna (1804-1873) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsdotter, Catarina (1799-1878) ansedel2.gif

Månsdotter, Ingeborg (1790-) ansedel2.gif

Niklasson, Olof (1800-1867) ansedel2.gif

Nilsdotter, Johanna Carolina (1834-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Clements Torbjörn (1813-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Erik Johan (1849-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Maria (1785-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Gustaf (1815-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Mathias (1811-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsdotter, Anna Lisa (1834-) ansedel2.gif

Olsson, Erik Olof (1786-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Paulusson, Hans (1801-1870) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrdtr Myhrgren, Lisa (1810-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Clara Maria (1838-1840) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Clara Maria (1844-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Stina Cajsa (1842-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Anders (1736-1831) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Anders (1803-1879) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Anders (1805-) ansedel2.gif

Persson, Hans (1806-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Johannes (1817-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Nils (1819-)

Persson, Olof (1820-1832) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Pehr (1811-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Per (1780-1834) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Per Emanuel (1847-1847) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Pär (1811-1851) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna Carolina (1856-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Lisa (1798-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Lisa Maria (1859-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Maria Stina (1836-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Stina Greta (1860-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Anders Fredrik (1845-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Carl Fredrik (1854-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Erik Johan (1850-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Hindrik (1853-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Hindrik (1862-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Thure (1864-1869) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pärsson, Anders (1756-1831) ansedel2.gif

Sparf, Cajsa (1777-1851) ansedel2.gif

Svensdotter, Anna Lovisa (1856-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Anna Maria (1853-1854) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Augusta (1858-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Cherstin (1807-)

Svensdotter, Kjerstin (1804-)

Svensdotter, Stina Kajsa (1843-1882) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Erik ((..1797)-)

Svensson, Erik (1770-1851) ansedel2.gif

Tanum

Alexandersdotter, Hulda Bernadina (1864-) ansedel2.gif

Hansdotter, Augusta Martina (1886-1975) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdotter, Hedvig Maria (1896-1977) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Karin Elisabet (1890-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Karl Albert (1900-1982) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Martinsdotter, Anna Laurentia (1893-1904) ansedel2.gif ansedel2.gif

Martinsson, Hans Oskar (1861-) ansedel2.gif

Tanums kyrkoområde (O)

Andersdotter, Gunhild Gunilla (1811-1893) ansedel2.gif

Andersson, Lovisa Carolina (1841-1886) ansedel2.gif

Hansdotter, Augusta Martina (1886-1975) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kejsar, Anna Lisa (1859-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Alfred Emanuel (1847-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, August John Jacob (1842-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Charles Hagbart (1849-1851) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Erika Wilhelmina Maria (1863-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Fredrik Wilhelm (1829-1899) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Helena Sofia (1862-1948) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Johan Jacob Daniel (1816-1878) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Julius Efraim (1844-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

"He - Agn Ake - Alg Ali - Ali Alk - Als Alt - Amb Ami - Ann Anu - Arv Asa - Ask Asm - Axe Axs - Bag Bal - Bar Bas - Ber Bes - Bjä Bjö - Bjö Bla - Blo Boa - Bol Bon - Bor Bos - Bos Bot - Bra Bre - Bre Bri - Bro Bru - Bru Bry - Brå Brä - Brä Brö - By Bya - Byn Bys - Bäl Bän - Bög Böj - Cen Cha - Dal Dam - Deg Dej - Dju Djä - Dom Don - Don Dot - Eda Ede - Egg Eka - Ekn Eks - Eks Ekå - Elo Elv - Ens Enå - Esk Esl - Fag Fal - Fal Far - Fat Fel - Fik Fil - Fil Fin - Fin Fis - Fju Fjä - Fla Fle - Fog Fol - Fos Fot - Fre Fri - Fri Fru - Frä Frö - Fur Fux - Fär Fäs - Gal Gam - Gam Gan - Gil Gin - Gli Glä - Gra Gre - Gru Gry - Gry Grå - Grä Grö - Gul Gum - Gun Gus - Gus Guv - Gås Gäd - Gär Gäs - Gäv Gök - Göt Hab - Hac Haf - Hag Haj - Hal Ham - Har Has - Hed Hej - Hem Hen - Her Hes - Hjo Hju - Hju Hjä - Hol Hor - Hor Hos - Hud Huk - Hul Hum - Håb Håk - Håt Håv - Häc Häg - Häl Här - Här Häs - Häs Häv - Hög Höj - Hök Höl - Ige Igg - Igl Ill - Joh Jok - Jun Jut - Jär Jät - Kal Kam - Kam Kan - Kar Kas - Kat Kej - Kil Kim - Kje Kla - Kle Kli - Klo Klå - Koc Kol - Kol Kom - Kri Kro - Kro Kru - Kru Kry - Kul Kum - Kun Kur - Kur Kva - Kva Kve - Kvi Kvä - Kyr Kål - Käl Käm - Käm Kän - Kär Kät - Köl Köp - Köp L:a - Lad Laf - Lag Lah - Lan Lar - Lar Las - Led Lei - Lek Len - Len Ler - Les Let - Lik Lil - Lil Lim - Lin Lis - Lju Lob - Lud Lug - Lun Lur - Lån Län - Lön Löv - Mad Mag - Mal Man - Mar Mas - Mel Mil - Mjö Mo - Mor Mos - Mos Mot - Mot Mul - Myr Mål - Möl Mön - Mör N H - Ned Nev - Nga Nid - Nol Nor - Nor Nos - Nyb Nye - Nye Nyg - Nyl Nyn - Når Nås - Näs Nät - Nöd Nöt - Ofo Ohi - Ols Oms - Ons Ore - Orn Orr - Ory Osb - Ova Ovi - Par Pen - Pil Pir - Prå Prä - Prä Pul - Rac Rag - Ram Ran - Ran Rau - Rin Rip - Rom Ron - Ryd Ryg - Räm Rän - Räv Röd - Rör Röt - San Sax - Sie Sig - Sjö Ska - Ska Ske - Ski Skj - Sko Skr - Skr Sku - Skä Skö - Skö Sli - Slä Slö - Sme Smi - Sni Snå - Sou Sov - Spe Spo - Spo Spr - Sta Ste - Ste Sti - Stj Sto - Sto Str - Str Stu - Sty Stå - Sun Sur - Sva Sve - Sve Svi - Såk Sån - Säf Säl - Säv Söa - Söd Söl - Sör Söt - Tal Tan - Tan Tar - Tar Tat - Tim Tin - Tjö Toa - Tol Tom - Tor Tos - Tra Tre - Tro Tru - Tub Tum - Tur Tuv - Tyf Tyn - Tyn Tyr - Tån Täb - Täm Tän - Töl Tör - USA Udd - Udd Ugg - Ume Und - Utt Utv - V V Vad - Van Var - Var Vas - Vat Vax - Ves Vet - Vik Vil - Vis Vit - Vrå Vuo - Vår Våx - Vän Vär - Väs Vät - Yxt Åba - Åke Åku - Åre Års - Åse Åsg - Åsg Åsh - Älv Äne - Äng Äpp - Äpp Ärt - Öck Öde - Öde Öds - Öna Önn - Öre Örg - Örg Örk - Öst Ött - Öve Övr - Övr Öxa - Öxn

Personregister    Efternamnsregister

www.rolfgepersson.com rop@reserop.se Framställd 2020-12-02 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2019.
Startsida.