Familjerötter

Släktens material, i form av fotoalbum, tidningsurklipp, noteringar i familjebibeln, äldre släktforskning och en massa annat är för de flesta av oss en bra start för släktforskningen.

Utgångsläget är då en mängd uppgifter vars riktighet inte alltid är bekräftad. Det kan också vara så att en viss uppgift är riktig men placerad på fel ställe.

Roots a

Rötterna är kanske inte sorterade, utan bara noterade utan alla kopplingar. 

Det är här din forskning börjar.

Du måste hitta vägar som du ska följa i din forskning. Du behöver oftast inte veta vart du ska, du kan ha flera olika vägar samtidigt, du kan byta från väg till stig. Det blir då kanske rörigare än det var från början!

Du måste därför ha någonstans där du loggar dina irrvägar. Det är där dessa sidor kan ge dig lite vägledning, men precis som i verkligheten behöver du inte följa GPS hela vägen!

Lycka till!

Databasen Källor Orter Litteratur DNA