Ortsregister (" - A)

"Hemifrån"

Jansson, Nils (1803-1877) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

(Rejned?)

Andersson, August (1846-) ansedel2.png ansedel2.png

Aameck, L:a Laggåsen, Gustav Adolf (S)

Danielsson, Jan (1802-1849) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Fagrell, Ida (1869-1924) ansedel2.png

Fagrell, Sophia Jansdtr (1846-1919) ansedel2.png ansedel2.png

Jansdotter, Christina (1843-1910) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Jansson, Daniel (1836-1900) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Jansson, Jan Henrik (1872-1943) ansedel2.png ansedel2.png

Pettersson, Leander (1873-1924) ansedel2.png ansedel2.png

Stål, Lars Gustaf (1859-1932) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Abrahamstorp, Mölltorp (R)

Larsdotter, Maja Lisa (1825-1919) ansedel2.png

Acklinga (R)

Andersson, Jacob (1767-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Johannes (1778-) ansedel2.png

Arvidsdotter, Anna Cajsa (1815-) ansedel2.png ansedel2.png

Arvidsdotter, Maja Stina (1825-) ansedel2.png ansedel2.png

Arvidsson, Gustaf (1821-1886) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Arvidsson, Johannes (1818-) ansedel2.png ansedel2.png

Arvidsson, Lars (1812-) ansedel2.png ansedel2.png

Jacobsdotter, Stina (1800-) ansedel2.png ansedel2.png

Jacobsson Flink, Andreas (1797-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Jacobsson, Alexander (1807-) ansedel2.png ansedel2.png

Jacobsson, Johannes (1802-) ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Maria (1836-1920) ansedel2.png

Jonsdotter, Fredrica (1768-) ansedel2.png

Jonsdotter, Greta (1778-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Larsson, Arvid (1783-) ansedel2.png

Acksjöhult, Nårunga (P)

Andreasdotter, Anna Katarina (1841-1905) ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Charlotta (1849-1944) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Fredrika (1853-1929) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Ida (1854-) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Carl (1827-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Ernst (1841-1912) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Gustaf (1845-1927) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Larsdotter, Klara (1813-1862) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Larsdotter, Stina (1825-) ansedel2.png ansedel2.png

Larsson, Johannes (1804-1863) ansedel2.png

Acktjärn, Lungsund (S)

Bergström, Anna Maria (1872-1953) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pettersson, Carl Wiktor (1870-1904) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Adelsö (AB)

Björk, Beata Christina (1797-)

Åkersten, Nils (1831-1913)

Adelöv (F)

Fridell f Karlsson, Hulda Vilhelmina (1880-1918) ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Johanna Sofia (1849-1937) ansedel2.png

Johansdotter, Lena (1793-) ansedel2.png

Karlsson, Edla Olivia (1877-1907) ansedel2.png ansedel2.png

Karlsson, Ester Susanna (1891-1977) ansedel2.png ansedel2.png

Karlsson, Karl August (1851-1936) ansedel2.png

Karlsson, Karl Johan Simon (1889-1973) ansedel2.png ansedel2.png

Karlsson, Karl Oskar (1883-1959) ansedel2.png ansedel2.png

Adolf Fredrik (AB)

Abrahamsson, Karl Erland (1887-1920) ansedel2.png ansedel2.png

Ahling, Carl, Andreasson (1867-1947) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Axel Gabriel (1867-) ansedel2.png

Andersson, Katarina Cecilia (1871-) ansedel2.png

Bergendorff, Axel Vilhelm (1867-1957) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Bergendorff, Sara Maria (1897-1917) ansedel2.png ansedel2.png

Berger, Vilhelm (1867-) ansedel2.png ansedel2.png

Blomqvist, Ida Johanna (1888-1955) ansedel2.png

Carlsson, Gustaf Leonard (1860-1925) ansedel2.png

Dubois, Johan Herbert Frithiof (1859-1952) ansedel2.png ansedel2.png

Ekström, Bror Albert (1862-1914) ansedel2.png ansedel2.png

Eriksson Räm, Anna Sofia (1865-) ansedel2.png ansedel2.png

Eriksson, Johanna (1835-) ansedel2.png

Frantzich, Sven Axel Nikolaus (1890-1964) ansedel2.png ansedel2.png

Granberg, Olaus (1856-) ansedel2.png ansedel2.png

Hedberg, Karl Sigfrid (1880-1946) ansedel2.png

Hultqvist, Ernst Teodor (1855-1941) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Carl Albin (1880-) ansedel2.png ansedel2.png

Karlsdotter, Johanna (1840-) ansedel2.png ansedel2.png

Karlsson, August Wilhelm (1871-) ansedel2.png ansedel2.png

Karlsson, Karl Mauritz (1874-1914) ansedel2.png ansedel2.png

Karlström, Carl Theodor (1850-1916)

Kjellström f Augustsson, Johan Emil (1873-1951) ansedel2.png ansedel2.png

Lagergren, Karl Hjalmar (1880-) ansedel2.png ansedel2.png

Leksell, Anders Fredrik (1878-1960) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Loqvist, August Hjalmar (1871-1932) ansedel2.png ansedel2.png

Lundqvist, Johan Marits (1892-) ansedel2.png ansedel2.png

Lönn, Anna Eugenia (1891-) ansedel2.png ansedel2.png

Mellangård, Solbritt Sylvia Ramona (1938-2004) ansedel2.png

Morath, Conrad Constantin (1825-1885) ansedel2.png

Nilsdotter, Christina (1849-1883) ansedel2.png ansedel2.png

Nord, Gertrud Constance (1924-2000) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Persson, Jones Elsa Maria (1909-1983) ansedel2.png

Persson, Svante (1859-1905) ansedel2.png ansedel2.png

Pettersdotter, Maria Mathilda (1867-1962) ansedel2.png ansedel2.png

Törnberg, Anders Leonard (1819-1890) ansedel2.png ansedel2.png

Uhr, Gustaf (1845-1901) ansedel2.png ansedel2.png

Waldman, Katarina Eugenia Alida (1888-1965) ansedel2.png

Zettermark, Rolf Arne (1932-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Afseg, Fötene, Södra Härene (P)

Olofsson, Peter (1788-1854) ansedel2.png

Agerhus, Dals-Ed (P)

Oblyg, Per Persson (1760-1814) ansedel2.png ansedel2.png

Persson, Anders (1813-) ansedel2.png ansedel2.png

Aggetorp, Stora Lundby (P)

Andersson, Hanna Josefina (1880-1945) ansedel2.png ansedel2.png

Agnetorp (R)

Andersdotter, Anna Charlotta (1865-1932) ansedel2.png

Andersdotter, Annica (1697-1789)

Andersdotter, Annica (1755-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Greta (1795-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Johanna (1859-1920) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Maja (1792-1799) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Maria (1801-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Stina (1797-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Anders (1721-1794) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Anders (1751-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Jacob (1767-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Johannes (1763-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Per (1759-) ansedel2.png ansedel2.png

Arvidsson, Lars Johan (1861-1939) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Berg, Axel Teodor (1848-1916) ansedel2.png

Frid, August Gideon (1889-) ansedel2.png ansedel2.png

Frid, Axel Hjalmar (1891-1962) ansedel2.png ansedel2.png

Frid, Johan Alexis (1886-1956) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Frid, Johan August (1859-1933) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Frid, Karl Natanael Inendus (1887-1968) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Larsdotter, Ingeborg (1731-1801) ansedel2.png

Siggesdotter, Margareta (1725-1793) ansedel2.png

Agnhammar, Grums (S)

Olofsson, Johanna Mathilda (1871-1952) ansedel2.png ansedel2.png

Akebäck (I)

Lindqvist, Anna Fanny Elisabeth (1871-1968) ansedel2.png ansedel2.png

Akershus/No

Bork, Emma Charlotta (1868-1953)

Bork, Hilma Elisabeth (1865-1941)

Kruse, Anna Maria (1879-1880) ansedel2.png

Alanäs (Z)

Carlsson, Jan Alfred (1857-) ansedel2.png

Alatornio

Maxlahti Johansdtr, Stina Kajsa (1821-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Alboga (P)

Larsson, Gustaf (1822-) ansedel2.png

Svensdotter, Johanna (1828-1915) ansedel2.png

Ternstedt, Anders Alrik (1868-1938) ansedel2.png ansedel2.png

Ale-Skövde (P)

Andersson, Alida (1881-1964) ansedel2.png

Larsdotter, Augusta (1844-1919) ansedel2.png

Olofsson, Anders (1827-) ansedel2.png

Alfshög (N)

Jacobsson, Adolf Heribert (1867-1924) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Jacobsson, Johan Albert (1870-1871) ansedel2.png ansedel2.png

Jacobsson, Lars Johan (1844-1897) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Jacobsson, Malkom Leonard (1872-1873) ansedel2.png ansedel2.png

Nilsdotter, Matilda (1847-1921) ansedel2.png

Algotsg, Hol (P)

Ahlqvist, Svante Anderssn (1869-1958) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Anna Maria (Stina) (1821-1902) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Christina (1827-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Emma Josefina (1856-) ansedel2.png

Djerf, Johannes Andreassn (1830-1863) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Jansdotter, Edith Klara Elisabeth (1893-1982) ansedel2.png ansedel2.png

Jansson, Axel Levin Johannes (1891-1963) ansedel2.png

Johannesdotter, Ida Anette (1868-1947) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Anna Maria (1852-1924) ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Emma (1868-1934) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Johanna (1830-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Klara (1854-1893) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Karl Albert (1879-1965) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Jonsdotter, Katarina Chatrina (1831-1893) ansedel2.png ansedel2.png

Larsdotter, Johanna (1828-1909) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Olausdotter, Hulda Natalia (1890-1936) ansedel2.png ansedel2.png

Pettersson, Svante (1855-1924) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ring, Johannes (1830-1916) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Svensson, Lars (1829-1905) ansedel2.png

Algutsgärde, Ornunga (P)

Benjaminsdotter, Emma Charlotta (1853-1933) ansedel2.png ansedel2.png

Franz, Carl (1845-) ansedel2.png ansedel2.png

Algutstorp (P)

Abrahamsdotter, Johanna (1843-1845) ansedel2.png ansedel2.png

Abrahamsdotter, Lena (1822-) ansedel2.png

Abrahamsdotter, Maja Stina (1853-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Abrahamsson, Anders (1835-1922) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Abrahamsson, August (1856-1938) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Abrahamsson, Bryngel (1709?-1759)

Abrahamsson, Elias (1838-1839) ansedel2.png ansedel2.png

Ahlqvist, Anders (1777-) ansedel2.png

Alexandersson, Stig Bertil (1918-2004) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Alfredsdotter, Emilia Gustafa (1886-1923) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Alfredsson, Gottfrid (1883-) ansedel2.png ansedel2.png

Ambjörnsdotter, Britta (1697?-1756) ansedel2.png

Ambjörnsdotter, Margareta (1758-1808) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ambjörnsdotter, Stina (1768-1768) ansedel2.png ansedel2.png

Ambjörnsdotter, Stina (1769-1780) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Alma Albertina (1869-1947) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Alma Josefina (1881-1882)

Andersdotter, Anna (1752-1808) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Anna (1788-) ansedel2.png

Andersdotter, Anna (1790-1866) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Anna (1834-1868) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Anna Cajsa (1827-)

Andersdotter, Anna Lundberg (1758-1835) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Anna Stina (1811-1888) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Anna Stina (1858-1858) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Annika (1778-1783) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Annika (1794-1796) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Annika (1803-1861) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Brita Maja (1834-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Britta (1772-1833) ansedel2.png

Andersdotter, Britta (1779-1832) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Britta (1797-1831) ansedel2.png

Andersdotter, Britta (1834-1897) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Catharina (1802-1868) ansedel2.png

Andersdotter, Edla Maja (1837-1893) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Elin (1787-1865) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Ella (1830-1858) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Emma (1871-1938) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Emma Josefina (1867-1867) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Emma Maria (1867-1957) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Emma Sofia (1873-1960) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Gerda Natalia (1874-1946) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Hedda Charlotta (1878-1967) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Hilda (1872-1946) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Ida (1863-1864)

Andersdotter, Ida Sofia (1864-1898) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Ida Sofia (1865-1941) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Inga Stina (1845-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Inga Stina (1849-1914) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Ingejerd (1762-1805) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Ingjerd (1738-1789) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Ingrid (1745-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Ingrid (1749-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Ingrid (1755-1797) ansedel2.png

Andersdotter, Ingrid (1766-1845) ansedel2.png

Andersdotter, Ingrid (1771-1843) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Ingrid (1811-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Johanna (1821-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Johanna (1828-1904) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Johanna (1841-1920) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Johanna (1852-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Johanna (1860-1934) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Karolina (1871-1922) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Katarina (1804-1861) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Kerstin (1703-1771) ansedel2.png

Andersdotter, Kerstin (1745-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Kerstin (1756-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Kerstin (1776-1861) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Kerstin (1785-1866) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Klara (1850-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Klara (1867-1870) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Klara Matilda (1869-1957) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Kristina (1826-1906) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Kristina (1830-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Kristina (1832-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Kristina (1838-1910) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Kristina (1846-) ansedel2.png

Andersdotter, Kristina (1850-1905) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Kristina (1856-1917) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Lena (1776-1838) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Lena (1784-) ansedel2.png

Andersdotter, Lotta (1860-1949)

Andersdotter, Maja Stina (1838-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Maja Stina (1844-1897) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Margareta (1753-1753) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Margareta (1759-1799) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Maria (1794-) ansedel2.png

Andersdotter, Maria (1801-1805) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Maria (1809-) ansedel2.png

Andersdotter, Maria (1840-1923) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Marit (1769?-1831) ansedel2.png

Andersdotter, Marith (1729?-1810) ansedel2.png

Andersdotter, Marta (1847-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Matilda (1868-1941) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Selma (1867-1901) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Selma (1872-1952) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Selma (1875-1959) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Sofia (1852-1917) ansedel2.png

Andersdotter, Stina (1776-1844) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Stina (1785-1861) ansedel2.png

Andersdotter, Stina (1792-1862) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Stina (1810-1885) ansedel2.png

Andersdotter, Stina (1821-) ansedel2.png

Andersdotter, Stina (1847-)

Andersdotter, Stina Kajsa (1837-1884) ansedel2.png

Andersson, Abraham (1828-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Albert (1873-1946) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Ambjörn (1725-1772) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Anders (1695?-1760?) ansedel2.png

Andersson, Anders (1714?-1789) ansedel2.png

Andersson, Anders (1725-1792) ansedel2.png

Andersson, Anders (1743-1813) ansedel2.png

Andersson, Anders (1753-1833) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Anders (1766-1839) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Anders (1797-1855) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Anders (1802-1881) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Anders (1813-1867) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Anders Evert (1913-1983) ansedel2.png

Andersson, Anders Petter (1832-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Andreas (1709-1768) ansedel2.png

Andersson, Andreas (1748-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Andreas (1758-) ansedel2.png

Andersson, Andreas (1780-1852) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Andreas (1804-1858) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Andreas (1819-1900) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Andreas (1828-1904) ansedel2.png

Andersson, Aron (1866-1928) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Aron Levin (1895-1977) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, August (1839-1915) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, August (1857-1936) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Axel (1876-1877) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Bengt (1762-1786) ansedel2.png

Andersson, Bengt (1806-1870) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Bengt Berg (1784-1851) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Benjamin (1844-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Bernt Olof Svante (1955-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Birgit Maria (1928-2008) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Carl August (1842-) ansedel2.png

Andersson, Dagmar Sofia Evelina (1894-1992) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Elias (1847-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Elias (1854-1933) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Elias (1855-1936) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Elin Maria Elisabeth (1986-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Elsa Lilly Margareta (1908-2002) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Eric (1732-1804) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Eric (1788-1851) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Erik Gustav (1863-1939) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Eva Britta (1936-1990) ansedel2.png

Andersson, Franci Viola (1901-1958) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Gisle (1766-1844) ansedel2.png

Andersson, Gunnar Yngve (1915-2002) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Gustav (1842-1930) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Göter (1734-1801) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Göther (1728?-1771) ansedel2.png

Andersson, Hanna Otilia Maria (1911-1982) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Hans (1701-1781) ansedel2.png

Andersson, Hellvi Maria (1904-2001) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Herman (1871-1907) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Johan (1730-1801) ansedel2.png

Andersson, Johan (1736-1802) ansedel2.png

Andersson, Johan (1865-1947) ansedel2.png

Andersson, Johan Fredrik (1863-1927) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Johannes (1759-1830) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Johannes (1776-1852) ansedel2.png

Andersson, Johannes (1788-1879) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Johannes (1799-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Johannes (1813-1867) ansedel2.png

Andersson, Johannes (1826-1916) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Johannes (1840-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Jonas (1778-1834) ansedel2.png

Andersson, Jonas Petter (1849-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Karl (1830-1897) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Karl Johan Pontus (1988-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Karl Levin (1879-1956) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Karl Olof Emil (1984-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Karl Oscar (1893-1965) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Karl Ragnar (1911-1975) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Lars (1769-1845) ansedel2.png

Andersson, Lars (1791-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Lars (1819-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Lars (1830-1868) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Lars (1833-1916) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Leif Evert (1956-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Lisa Nora Maria (1919-2008) ansedel2.png

Andersson, Nils (1799-1833) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Nils (1802-1868) ansedel2.png

Andersson, Nils (1817-1893) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Olof (1762-) ansedel2.png

Andersson, Oskar Albin (1878-1974) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Oskar Ruben (1882-1947) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Per (1725-1791) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Per (1782-1783) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Per August (1851-1928) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Peter (1809-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Sven (1789-1790) ansedel2.png ansedel2.png

Andreasdotter, Anna (1819-1881) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andreasdotter, Anna Kristina (1846-1930)

Andreasdotter, Anna Stina (1843-) ansedel2.png ansedel2.png

Andreasdotter, Brita (1757-) ansedel2.png ansedel2.png

Andreasdotter, Elin (1759-) ansedel2.png ansedel2.png

Andreasdotter, Elin (1801-1878) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andreasdotter, Helena (1840-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andreasdotter, Helna Viktoria (1880-1928) ansedel2.png ansedel2.png

Andreasdotter, Johanna (1836-1893) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andreasdotter, Johanna (1839-1923) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andreasdotter, Johanna (1849-1933) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andreasdotter, Katarina (1789-1831) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andreasdotter, Katarina (1843-1924) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andreasdotter, Kristina (1815-1869) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andreasdotter, Kristina (1831-1927) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andreasdotter, Kristina (1838-1914) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andreasdotter, Maria (1781-) ansedel2.png

Andreasdotter, Stina (1803-1808) ansedel2.png ansedel2.png

Andreasson Ståhl, Kasper (1846-1902) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andreasson, Anders (1835-1910) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andreasson, Anders (1839-1915) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andreasson, Anders Petter (1823-) ansedel2.png ansedel2.png

Andreasson, Anders Petter (1834-) ansedel2.png

Andreasson, Anders Petter (1845-1910) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andreasson, Axel (1862-1939) ansedel2.png

Andreasson, Carl (1829-1908) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andreasson, Elias (1833-1920) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andreasson, Ester Kristina (1893-1970) ansedel2.png ansedel2.png

Andreasson, Gustaf (1836-1908) ansedel2.png

Andreasson, Herman (1849-) ansedel2.png

Andreasson, Herman (1876-1962) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andreasson, Jacob (1788-1789) ansedel2.png ansedel2.png

Andreasson, Johannes (1832-1914) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andreasson, Johannes (1835-1918) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andreasson, Johannes (1837-1909) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andreasson, Johannes (1864-1907) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andreasson, John Edvin (1892-1970) ansedel2.png ansedel2.png

Andreasson, Magnus (1816-1864) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andreasson, Martin Leonard (1875-1953) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andreasson, Svante (1836-1920) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andsdotter, Christina (1810-) ansedel2.png

Apelgren, Bengt Larssn (1745-1812) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Apelgren, David B (Modig) Bengtssn (1775-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Apelgren, Kerstin Bengtsdtr (1781-1832) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Apelgren, Lars Bengtssn (1692?-1756) ansedel2.png

Apelgren, Lars Bengtssn (1771-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Apelgren, Maria Larsdtr (1751?-1754) ansedel2.png ansedel2.png

Apelgren, Salomon Bengtssn (1793-1858) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Aronsdotter, Anna (1769-1819) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Aronsson, Olof (1775-1834) ansedel2.png ansedel2.png

Augustsdotter, Alma Sofia Kristina (1866-1946) ansedel2.png

Bengtsdotter, Anna (1848-) ansedel2.png ansedel2.png

Bengtsdotter, Britta (1757-1795) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Bengtsdotter, Christina (1829-) ansedel2.png ansedel2.png

Bengtsdotter, Ingrid (1793-1846) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Bengtsdotter, Kristina (1827-1892) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Bengtsdotter, Lena (1790-) ansedel2.png

Bengtsdotter, Maja Stina (1858-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Bengtsson, Anders (1765-) ansedel2.png

Bengtsson, Anders (1841-1914) ansedel2.png ansedel2.png

Bengtsson, Anders Petter (1845-1907) ansedel2.png

Bengtsson, Bengt (1718-1770) ansedel2.png

Bengtsson, Carl (1851-) ansedel2.png

Bengtsson, Johan (1750-1750) ansedel2.png ansedel2.png

Bengtsson, Johannes (1834-) ansedel2.png ansedel2.png

Bengtsson, Nils (1767-)

Benjaminsson, Eva Maria Charlotta (1920-2012) ansedel2.png ansedel2.png

Benjaminsson, Johan Viktor (1865-1916) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Berggren, Johannes Jonassn (1827-1914) ansedel2.png ansedel2.png

Bergström, Ander Eliasson (1876-1959) ansedel2.png ansedel2.png

Björk Augustsson, Johan Aron (1868-1960) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Björk, Edvin (1839-) ansedel2.png

Blixt, Johannes Johanssn (1821-1900) ansedel2.png ansedel2.png

Blixt, Kristina Johansdotter (1825-1882) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Blomqvist, Inga Stina (1853-1927) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Blomqvist, Jonas Jonasson (1846-1924) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Blomqvist, Lovisa (1864-1867) ansedel2.png ansedel2.png

Blomqvist, Petter Johansson (1825-1866) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Borén, Hilda Emerentia (1891-) ansedel2.png ansedel2.png

Borén, Johan Arvid (1893-1974) ansedel2.png ansedel2.png

Borén, Oskar (1868-1895) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Braf, Herman (1864-1946) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Brink, Sven Konrad (1924-2007) ansedel2.png ansedel2.png

Broberg, Nils (1841-1919) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Bryngelsdotter, Anna (1718?-1801) ansedel2.png

Börjesdotter, Anna (1766-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Carlsdotter, Britta Stina (1841-)

Carlsdotter, Emma Kristina (1859-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Carlsdotter, Hulda Emertina (1877-1962) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Carlsdotter, Ida Maria (1887-1968) ansedel2.png ansedel2.png

Carlsdotter, Johanna (1854-1944) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Carlsdotter, Kerstin (1711-) ansedel2.png ansedel2.png

Carlsson, Ann-Lis Gunilla (1961-) ansedel2.png ansedel2.png

Carlsson, August (1851-1933) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Carlsson, Bengt (1809?-1884) ansedel2.png ansedel2.png

Carlsson, Carl Johan (1845-) ansedel2.png ansedel2.png

Carlsson, Elsa Maria (1908-2003) ansedel2.png ansedel2.png

Carlsson, Herman (1858-1912) ansedel2.png ansedel2.png

Carlsson, Johannes (1790-1853) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Carlsson, Johannes (1852-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Carlsson, Oscar Emil (1878-1918) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Dahlin, Agneta (1945-) ansedel2.png ansedel2.png

Dahlin, Anne Britt-Marie (1950-) ansedel2.png ansedel2.png

Dahlin, Britta Irene Charlotta (1914-1992) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Dahlin, Eva Ulla Birgitta (1949-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Dahlin, Grethe (1925-1995) ansedel2.png

Eliasdotter, Anna Maria (1841-)

Eliasdotter, Anna Maria (1850-1930) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Eliasdotter, Cathrina (1811-1875) ansedel2.png

Eliasdotter, Hanna (1867-1941) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Eliasdotter, Kristina (1806-1891) ansedel2.png

Eliasson, Anders Håkan (1967-) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, August (1844-) ansedel2.png

Eliasson, August (1862-1950) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Axel Pontus (1895-1952) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Berta Evelina (1896-1968) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Britta Charlotta (1925-2006) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Gunnar Stefan (1964-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Ivan Bernhard (1894-1973) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Johannes (1859-1945) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Karl Edvin (1884-1965) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Newton Alger (1873-1966) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Simon Petrus (1893-1976) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Elisdotter, Johanna (1830-) ansedel2.png

Emmasdotter, Berta Emilia (1895-1979) ansedel2.png ansedel2.png

Enerot, Alfred Johanssn (1861-1943) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ericsdotter, Annica (1757-1764) ansedel2.png ansedel2.png

Ericsdotter, Helena "Lena" (1786-1859) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ericsdotter, Ingeborg (1828-1900) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ericsdotter, Ingrid (1786-1786) ansedel2.png ansedel2.png

Ericsdotter, Karin (1784-1784) ansedel2.png ansedel2.png

Ericsdotter, Katarina (1813-1880) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ericsdotter, Kristina (1824-1911) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ericsdotter, Maria (1762-1812) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ericsdotter, Marit (1778-1844) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ericsdotter, Marith (1697-1773) ansedel2.png

Ericsson, Abraham (1826-1883) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ericsson, Anders (1758-1808) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ericsson, Anders (1815-1869) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ericsson, Andreas (1783-1789) ansedel2.png ansedel2.png

Ericsson, Bengt (1745?-1775?) ansedel2.png

Ericsson, Hans (1771-1811) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ericsson, Jonas (1829-(1891..1900)) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ericsson, Måns (1714-1784) ansedel2.png

Ericsson, Nils (1761-1834) ansedel2.png

Ericsson, Sven "Svante" (1842-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Eriksdotter, Klara Maria (1841-1918) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Eriksson, Amanda Helena Heder (1894-1961) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Eriksson, Andreas (1821-1891) ansedel2.png

Eriksson, Carl-Johan (1977-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Eriksson, Jonas (1762-) ansedel2.png

Eriksson, Jonas (1804-1856) ansedel2.png

Eriksson, Josef Ragnar (1891-1977) ansedel2.png

Fager, Per Månsson (1783-1866) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Frigga, Kerstin Eriksdtr (1784-1842) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Frigga, Lars Eriksson (1797-1801) ansedel2.png ansedel2.png

Fris, Andreas Carlsson (1782-1839) ansedel2.png ansedel2.png

Fur, Ida Josefina (1884-1972) ansedel2.png ansedel2.png

Gabrielsdotter, Selma Serafia (1866-1951) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gelin, Märta Josefina (1905-1998) ansedel2.png ansedel2.png

Granat, Svante (1845-1905) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gunnarsdotter, Anna (1796-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gunnarsdotter, Katarina (1810-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gunnarsdotter, Kerstin (1799-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gunnarsson, Abraham (1822-1908) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gunnarsson, Hans (1792-1841) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gunnarsson, Johannes (1807-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gunnarsson, Lars (1794-1796) ansedel2.png ansedel2.png

Gunnarsson, Sven (1728-1795) ansedel2.png

Gustafsdotter, Alma (1872-)

Gustafsdotter, Anna Katarina (1838-1916) ansedel2.png ansedel2.png

Gustafsdotter, Ella (1748-1815) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gustafsdotter, Ida Albertina (1869-1950)

Gustafsdotter, Johanna (1855-)

Gustafsdotter, Sofia (1844-) ansedel2.png ansedel2.png

Gustavsdotter, Anna (1748-1806) ansedel2.png

Gustavsdotter, Anna Matilda (1881-1964) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gustavsdotter, Emma Sofia (1871-1943) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gustavsson, Anders (1974-) ansedel2.png ansedel2.png

Gustavsson, Axel Oskar (1878-1945) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gustavsson, Frans Lennart Mattias (1976-1978) ansedel2.png ansedel2.png

Gustavsson, Gustav Gunnar Ingemar (1912-1946) ansedel2.png ansedel2.png

Gustavsson, Håkan Adolf (1920-1989) ansedel2.png ansedel2.png

Gustavsson, Inger Margareta (1948-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gustavsson, Johan (1861-1924) ansedel2.png ansedel2.png

Gustavsson, Johan Alfred (1875-1925) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gustavsson, Johan Einar (1912-2001) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gustavsson, Karl Olof (1920-1987) ansedel2.png ansedel2.png

Gustavsson, Svante (1851-1904) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gustavsson, Svante Lennart Natanael (1979-) ansedel2.png ansedel2.png

Götersdotter, Ingjerd (1762-1844) ansedel2.png

Götersson, Jonas (1758-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Götersson, Petter (1761-1761) ansedel2.png ansedel2.png

Hall, Elsa Linnea Margareta (1901-1968) ansedel2.png

Hansdotter, Anna (1752-1786) ansedel2.png

Hansdotter, Elin (1744-1790) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hansdotter, Ingjerd (1755-1801) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hansdotter, Johanna (1820-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hansdotter, Karin (1808-1900) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hansdotter, Katarina (1797-1845) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hansdotter, Katarina (1803-1883) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hansdotter, Kristina (1835-1929) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hansson, Anders (1789-) ansedel2.png ansedel2.png

Hansson, Andreas (1797-1799) ansedel2.png ansedel2.png

Hansson, Bengt (1803-1839) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hansson, Gunnar (1823-1857) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hansson, Johannes (1796-1857) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hansson, Johannes (1826-1906) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hansson, Per (1778-1842) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hed, Johannes (1813-) ansedel2.png

Heder, Agnes Teresia Jakobsdtr (1883-1968) ansedel2.png ansedel2.png

Heder, Alida Olivia (1881-1881) ansedel2.png ansedel2.png

Heder, Carl Jacob (1822-1892) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Heder, Christina Johansdtr (1826-1898) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Heder, Elsa (1909-2004) ansedel2.png ansedel2.png

Heder, Jacob (1852-1938) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Heder, Johan (1790-1827) ansedel2.png

Heder, Johan Fredrik (1851-1907) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Helgesdotter, Elin (1771-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Helgesdotter, Martha Christina (1789-) ansedel2.png

Hennigsson, Carl Fredrik (1990-) ansedel2.png ansedel2.png

Hennigsson, Carl Mikael (1994-) ansedel2.png ansedel2.png

Henriksson, Johannes (1835-1836) ansedel2.png ansedel2.png

Hermansdotter, Ruth Adele (1885-1952) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hermansson, David Fridolf (1901-1964) ansedel2.png ansedel2.png

Hermansson, Eve-Marie Elisabet (1947-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hermansson, Gustav Lennart (1905-1995) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hermansson, Ingeborg Martina (1904-2003) ansedel2.png

Hermansson, Sven Wilhelm (1896-1971) ansedel2.png ansedel2.png

Holmgren, Astrid Linnea Ingeborg (1900-1970) ansedel2.png

Hult Johansson, Anders (1811-) ansedel2.png

Håkansdotter, Maria Kajsa (1827-1890) ansedel2.png ansedel2.png

Hägermalm, Arne Evald (1925-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hägermalm, Gunnel Margareta (1933-2002) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hägermalm, Per Henning (1921-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hägermalm, Vera Kristina (1929-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hägg, August (1861-1932) ansedel2.png

Jacobsdotter, Johanna (1810-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Jakobsdotter, Josefina Heder (1876-1955) ansedel2.png ansedel2.png

Johannesdotter, Brita (1769-) ansedel2.png

Johannesdotter, Ella Lisa (1837-)

Johannesdotter, Eva (1849-1930) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johannesson, Anders Petter (1823-1900) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Ada Josefina (1859-1927) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Albertina (1848-1934) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Anna (1725-1795) ansedel2.png

Johansdotter, Anna (1731-1785) ansedel2.png

Johansdotter, Anna Kajsa (1832-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Anna Kajsa (1836-1837) ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Anna Katarina (1848-1932) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Anna Maria (1834-1924) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Anna Sofia (1864-1953) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Anna Stina (1819-1892) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Anna Stina (1839-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Anna Stina (1851-1888) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Annie Helena (1896-1984) ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Britta (1811-) ansedel2.png

Johansdotter, Cajsa (1823-) ansedel2.png

Johansdotter, Christina (1818-)

Johansdotter, Christina (1823-1851) ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Christina (1832-1867) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Christina (1834-1925) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Clara (1845-1845) ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Elin (1827-1908) ansedel2.png

Johansdotter, Emma Kristina (1860-1948) ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Hanna Karolina (1879-1966) ansedel2.png

Johansdotter, Hulda Elisabeth (1880-1958) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Ida Sofia (1859-1938) ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Ingeborg (1775-1834) ansedel2.png

Johansdotter, Johanna (1841-1899) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Johanna (1841-1909) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Johanna (1846-1936) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Kajsa (1842-1881) ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Katarina (1776-) ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Klara (1840-) ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Kristina (1831-1913) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Kristina (1838-1839) ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Lena (1762-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Lovisa (1840-1929) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Maja Stina (1856-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Maria (1836-1929) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Marit (1771-1841) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Selma Paulina (1875-1939) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Selma Paulina (1879-1974) ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Sofia (1867-1938) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Sophia (1851-1862) ansedel2.png

Johansson, Abraham (1815-1860) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Adolf Severin (1889-1971) ansedel2.png

Johansson, Agda Evelina Konstantia (1894-1986) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Anders (1776-)

Johansson, Anders (1838-1883) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Anders Magnus (1813-1813) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Anders Petter (1833-1908) ansedel2.png

Johansson, Anders Petter (1834-1924) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Anders Petter (1844-1926) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Anders Rask (1842-1890) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Andreas (1764-1808) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Andreas (1817-1817) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Andreas (1829-1897) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Anna Birgit Margareta (1925-2008) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Anna Märta Viola (1925-) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Arvid (1868-1934) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, August Torin (1848-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Axel Arvid (1882-1960) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Berit Mari-Anne (1929-) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Britt Sofia (1921-2003) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Bror Roland Gottfrid (1934-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Carl (1844-1899) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, David Filip (1897-1953) ansedel2.png

Johansson, Elly Asta Viola (1927-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Elsa Erika (1907-1999) ansedel2.png

Johansson, Elsa Maria (1895-1954) ansedel2.png

Johansson, Greta Elisabeth (1923-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Gurli Eleonora (1898-1986) ansedel2.png

Johansson, Hans (1722-1801) ansedel2.png

Johansson, Hildur Gustava (1892-1975) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Inger Marianne (1958-) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Ingrid Signe Augusta (1923-2004) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Ivar Natanael (1887-1957) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Johan Alfred Palm (1877-1943) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Johan Arvid Ture (1912-1976) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Johan Fredrik (1855-1935) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Johannes (1815-1877) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Johannes Blek (1785-1840) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, John Einar Alexius (1899-1981) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Josef Mattias (1899-1992) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Kerstin Maja Stina (1933-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Lars (1832-) ansedel2.png

Johansson, Leander (1867-1952) ansedel2.png

Johansson, Lena Margareta (1965-) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Lisa-Karin (1923-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Mats Ivar Josef (1931-1993) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Olaus (1832-) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Olof (1829-1861) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Oscar Ruben (1878-) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Per (1763-1834) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Petter (1806-1837) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Stig Roland (1962-) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Svante (1840-1906) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Svante Rask (1851-) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Sven (1782-1857) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Sven Roland (1957-) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Torsten Anton Gunnar (1913-2007) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johsdotter, Christina (1805-) ansedel2.png

Jonasdotter, Anna (1772-1778) ansedel2.png ansedel2.png

Jonasdotter, Annika (1765-1836) ansedel2.png

Jonasdotter, Ingeborg (1767-) ansedel2.png ansedel2.png

Jonasdotter, Ingjärd (1736-1815)

Jonasdotter, Johanna (1816-1880) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Jonasdotter, Kerstin (1757-1830) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Jonasdotter, Klara Lisa (1842-1923) ansedel2.png ansedel2.png

Jonasdotter, Margareta (1759-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Jonasson, Andreas (1808-1814) ansedel2.png ansedel2.png

Jonasson, Johannes (1762-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Jonasson, Jon (1755-1805) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Jonasson, Sven (1768-1831) ansedel2.png

Jonsdotter, Anna Maria (1829-)

Jonsdotter, Brita (1736-1804)

Jonsdotter, Christina (1816-1861) ansedel2.png ansedel2.png

Jonsdotter, Elin (1740-1803) ansedel2.png

Jonsdotter, Ingrid (1790-1821) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Jonsdotter, Katarina (1796-) ansedel2.png

Jonsdotter, Katarina (1801-1879) ansedel2.png ansedel2.png

Jonsdotter, Maria (1803-) ansedel2.png ansedel2.png

Jonsson, Anders (1764-1844) ansedel2.png

Jonsson, Andreas (1806-1850) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Jonsson, Bengt (1791-1859) ansedel2.png

Jonsson, Herman (1862-) ansedel2.png ansedel2.png

Jonsson, Johannes (1795-1880) ansedel2.png ansedel2.png

Jonsson, Johannes (1809-) ansedel2.png ansedel2.png

Jonsson, Johannes (1810-1859) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Jonsson, Peter (1819-1864) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Jonsson, Svante (1842-1919) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Josefsson, Per (1736-1814) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Juhlin, Anna Catharina (1804-) ansedel2.png ansedel2.png

Juhlin, Britta Stina (1802-) ansedel2.png ansedel2.png

Juhlin, Christina Henriksdtr (1830-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Juhlin, Henrik (1798-1852) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Juhlin, Isaac (1775-1840) ansedel2.png

Juhlin, Isaac (1794-) ansedel2.png ansedel2.png

Juhlin, Pehr Gustaf (1800-) ansedel2.png ansedel2.png

Juhlin, Ulrika (1806-) ansedel2.png ansedel2.png

Jäger, Anders (1766-1806) ansedel2.png

Karlberg, Naemi Anna (1882-1957) ansedel2.png ansedel2.png

Karlsson, Anna Hildur Ingrid Augusta (1918-2004) ansedel2.png ansedel2.png

Karlsson, Hulda Matilda (1881-1953) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Kjellgren, Johanna Matilda (1872-1950) ansedel2.png ansedel2.png

Kläpp, Lars (1777?-1831) ansedel2.png

Krans, Anders Eriksson (1837-1870) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Krans, Erik Larssn (1802-1869) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Krans, Maja Stina (1851-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Kristoffersdotter, Josefina (1876-1953) ansedel2.png ansedel2.png

Kristoffersson, Carl Johan (1851-1864) ansedel2.png ansedel2.png

Kullberg, Elsa Henrietta (1898-1987) ansedel2.png ansedel2.png

Landal, Ambjörn (1751-1814) ansedel2.png

Larsdotter Dahl, Johanna Fredrika (1862-1938)

Larsdotter, Ada (1865-1951) ansedel2.png ansedel2.png

Larsdotter, Anna (1815-) ansedel2.png ansedel2.png

Larsdotter, Annika (1782-1800) ansedel2.png ansedel2.png

Larsdotter, Britta (1725-1783) ansedel2.png

Larsdotter, Charlotta (1852-1913) ansedel2.png ansedel2.png

Larsdotter, Elin (1768-1806) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Larsdotter, Elin (1769-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Larsdotter, Elin (1809-1889) ansedel2.png

Larsdotter, Ella (1732-1772) ansedel2.png

Larsdotter, Fredrika (1848-1913) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Larsdotter, Ida (1865-1942) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Larsdotter, Johanna Kristina (1846-1922) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Larsdotter, Kerstin (1784-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Larsdotter, Kirstin (1775-1778) ansedel2.png ansedel2.png

Larsdotter, Maja Stina (1826-) ansedel2.png ansedel2.png

Larsdotter, Maria (1779-1858) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Larsdotter, Selma (1868-1948) ansedel2.png ansedel2.png

Larsdotter, Stina (1773-1773) ansedel2.png ansedel2.png

Larsson, Abraham (1810-1867) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Larsson, Anders (1763-) ansedel2.png

Larsson, Anders (1792-1878) ansedel2.png

Larsson, Andreas (1783-1800) ansedel2.png ansedel2.png

Larsson, Andreas (1796-1875) ansedel2.png

Larsson, Berit Mary-Ann (1935-1977) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Larsson, Carl (1822-1823) ansedel2.png ansedel2.png

Larsson, Carl August (1857-1883) ansedel2.png

Larsson, Eric (1788-1789) ansedel2.png ansedel2.png

Larsson, Johan (1833-) ansedel2.png

Larsson, Johannes (1822-1902) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Larsson, Johannes (1824-1888) ansedel2.png ansedel2.png

Larsson, Jonas (1776-1812) ansedel2.png

Larsson, Lars (1727-1798) ansedel2.png

Larsson, Lars (1760-1809) ansedel2.png

Larsson, Olof (1791-1853) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Larsson, Per (1775-1851) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Larsson, Petter (1785-1843) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Larsson, Sven (1777-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Lennstrand, Maj Ingalill (1934-) ansedel2.png ansedel2.png

Lindal, Axel (1875-) ansedel2.png ansedel2.png

Lindal, Emma Sofia (1872-) ansedel2.png ansedel2.png

Lindberg, Alfred (1870-1934) ansedel2.png ansedel2.png

Lindberg, Ida (1865-1922) ansedel2.png ansedel2.png

Lindberg, Johan Edvard (1830-1880) ansedel2.png

Lindberg, Samuel (1866-) ansedel2.png ansedel2.png

Lindgren, Jonas (1811-1863) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Lindqvist, Albert Augustssn (1873-1908) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Lindqvist, Johan Petter (1856-1939) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ljus, Andreas (1820-1895) ansedel2.png

Ljus, August Andreassn (1848-1893) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ljus, Pehr Johnsson (1794-1843) ansedel2.png

Lundberg, Johan (1859-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Lundqvist, Anna Johansdotter (1815-1898) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Lundqvist, Talis (1872-1913) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Magnusdotter, Anna Katarina (1844-) ansedel2.png ansedel2.png

Magnusdotter, Sofia (1851-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Magnusson Sandin, Anders Petter (1852-1929) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Magnusson, Johan (1862-1960) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Mars, August Carlsson (1843-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Martinsson, Torsten Lennart (1917-2002) ansedel2.png

Mattiasdotter, Augusta (1862-) ansedel2.png ansedel2.png

Mattiasdotter, Kajsa Oden (1780?-1813) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Max, Hilding Johan Ferdinand (1916-2008) ansedel2.png ansedel2.png

Mellkvist, Johannes Helgessn (1786-1866) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Månsdotter, Annika (1798-1859) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Månsdotter, Gundla (1694-1772)

Månsdotter, Stina (1762?-1829) ansedel2.png ansedel2.png

Månsson, Olof (1794-1875) ansedel2.png ansedel2.png

Mård, Karin Andersdtr (1775-1842) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Mårtensson, Andreas (1826-1878) ansedel2.png

Nilsdotter, Anna Kristina (1844-1889) ansedel2.png ansedel2.png

Nilsdotter, Anna Lisa (1826-1881) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Nilsdotter, Augusta Carolina (1862-) ansedel2.png ansedel2.png

Nilsdotter, Britta (1778-1823) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Nilsdotter, Christina (1825-) ansedel2.png ansedel2.png

Nilsdotter, Ella Maja (1848-) ansedel2.png ansedel2.png

Nilsdotter, Johanna (1818-) ansedel2.png ansedel2.png

Nilsdotter, Katarina (1791-1804) ansedel2.png ansedel2.png

Nilsdotter, Kerstin (1711-1773) ansedel2.png

Nilsdotter, Maria Sofia (1854-1935) ansedel2.png ansedel2.png

Nilsson, Ambjörn (1710-1782) ansedel2.png

Nilsson, Anders (1833-) ansedel2.png

Nilsson, Bengt (1769-1769) ansedel2.png ansedel2.png

Nilsson, Gustaf (1788-1847) ansedel2.png ansedel2.png

Nilsson, Janne (1857-1930) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Nilsson, Johan Henrik (1846-1910) ansedel2.png ansedel2.png

Nilsson, Karin Hedvig (1943-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Nilsson, Selma Karolina (1889-1952) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Norén, Anton Joëlsson (1862-1925) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Nylén, Johan Albert (1880-1963) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ode, Johannes Månssn (1759-1840) ansedel2.png ansedel2.png

Ode, Kerstin Johansdtr (1799-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Olofsdotter, Anna Stina (1822-1905) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Olofsdotter, Brita (1765?-1767)

Olofsdotter, Elin (1738-1773) ansedel2.png ansedel2.png

Olofsdotter, Elin (1794-1866) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Olofsdotter, Gunilla (1718-1781) ansedel2.png

Olofsdotter, Ingeborg (1770-1830) ansedel2.png

Olofsdotter, Katarina (1810-1879) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Olofsdotter, Kerstin (1714-1775) ansedel2.png

Olofsdotter, Mathilda (1853-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Olofsdotter, Stina (1778-) ansedel2.png

Olofsson, Anders Magnus (1834-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Olofsson, Anders Rask (1804-1879) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Olofsson, Andreas (1762-1812) ansedel2.png

Olofsson, Andreas (1801-1804) ansedel2.png ansedel2.png

Olofsson, Gustav (1839-1839) ansedel2.png ansedel2.png

Olofsson, Hans (1771-1804) ansedel2.png

Olofsson, Johannes (1829-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Olofsson, Johannes (1833-1908) ansedel2.png

Olofsson, Petter (1813-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Olofsson, Petter (1823-1913) ansedel2.png ansedel2.png

Olsdotter, Anna (1765-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Olsdotter, Elin (1751-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Olsdotter, Ingeborg (1760-1788) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Olsdotter, Ingrid (1724-1792) ansedel2.png

Olsdotter, Karin (1754-1824) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Olsdotter, Margareta (1771-1826) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Olsdotter, Maria (1748-1779) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Olsson, Johannes (1846-1935) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Olsson, Lars (1791-) ansedel2.png

Oskarsson, Bengt Erik Gunnar (1958-) ansedel2.png ansedel2.png

Oskarsson, Ingegerd Helena Elisabet (1956-) ansedel2.png ansedel2.png

Ottosson, Johannes (1854-) ansedel2.png

Pehrsdotter, Catharina (1774-1837) ansedel2.png

Pehrsson, Peter (1806-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Persdotter, Anna Maria (1831-1908) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Persdotter, Elin (1767-1767) ansedel2.png

Persdotter, Inga Stina (1855-1892) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Persdotter, Johanna (1826-1905) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Persdotter, Katarina (1795-1852) ansedel2.png

Persdotter, Katarina (1805-1874) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Persdotter, Katarina (1816-1902) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Persdotter, Kristina (1835-1924) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Persdotter, Maria (1769-) ansedel2.png ansedel2.png

Persdotter, Sofia (1863-1864) ansedel2.png ansedel2.png

Persdotter, Stina (1800-1871) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Persson, Anders (1671?-1759)

Persson, Anders (1804-1877) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Persson, Anders (1816-1905) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Persson, Anders (1824-1825) ansedel2.png ansedel2.png

Persson, Carl Linus (1870-1870)

Persson, Ester Naemi Svantesdotter (1891-1963) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Persson, Gerd Elisabeth (1949-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Persson, Hans (1753-1833) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Persson, Inez Emilie Sofia (1917-2003) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Persson, Johannes (1804-1861) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Persson, Johannes (1812-1839) ansedel2.png ansedel2.png

Persson, Lars (1756-1818) ansedel2.png ansedel2.png

Persson, Per (1820-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Persson, Petter (1741-1795) ansedel2.png ansedel2.png

Persson, Rolf Gunnar (1951-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Persson, Rune Paul (1954-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Persson, Sture Helge (1948-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Persson, Svante (1853-1931) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Petersdotter, Catharina (1823-)

Petersdotter, Karin (1796-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Petersdotter, Selma (1876-1956) ansedel2.png ansedel2.png

Petersson, Johannes (1830-) ansedel2.png ansedel2.png

Petersson, Peter (1828-) ansedel2.png ansedel2.png

Pettersdotter, Anna (1813-1890) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pettersdotter, Anna Lovisa (1847-1872) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pettersdotter, Britta (1822-1910) ansedel2.png

Pettersdotter, Eva (1857-1940) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pettersdotter, Inga Lena (1812-1898) ansedel2.png

Pettersdotter, Selma (1873-1951) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pettersson, Anders (1821-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pettersson, Anders Petter (1836-) ansedel2.png

Pettersson, Fritz Mauritz (1887-1900) ansedel2.png ansedel2.png

Pettersson, Gertrud Agneta (1931-2005) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pettersson, Gustav (1834-1889) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pettersson, Herman (1853-1928) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pettersson, Hilda Linnea (1894-1982) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pettersson, Karl (1882-1885) ansedel2.png ansedel2.png

Pettersson, Lars (1747-) ansedel2.png

Pettersson, Per (1774-1786) ansedel2.png ansedel2.png

Pettersson, Rut Ros-Marie (1947-) ansedel2.png

Pettersson, Svante (1855-1924) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pährsdotter, Greta (1809-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Qvick, Börje Bengtssn (1731-1799) ansedel2.png ansedel2.png

Qvick, Kerstin Birgersdtr (1763-1791) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Qvick, Kerstin Olofsdtr (1781-1782) ansedel2.png ansedel2.png

Qvick, Olof Birgersn (1752-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Qvist, Ella Andreasdtr (1834-1875) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Renholm, Annika Jonsdotter (1763-1819) ansedel2.png

Rickardsson, Emma Jenny Sofia (1989-) ansedel2.png ansedel2.png

Rickardsson, Ulf Andréas (1985-) ansedel2.png ansedel2.png

Roth, Anders (1813-) ansedel2.png

Sahlin, Anders Petter (1819-1895) ansedel2.png

Sandén, Einar Rudolf (1895-1915) ansedel2.png ansedel2.png

Sandén, Ruth Julia (1892-1917) ansedel2.png ansedel2.png

Sjöblom, Axel (1860-1928) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Sjödin, Siv Ethel Marianne (1934-2010) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Sjögren, Bror Georg Åke (1920-1995) ansedel2.png ansedel2.png

Sjögren, Ebba Gunborg (1909-1978) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Sjögren, Gunnar Bertil (1917-1974) ansedel2.png ansedel2.png

Sjögren, Herman Johanson (1865-1933) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Sjögren, Jan Ingvar (1963-) ansedel2.png ansedel2.png

Sjögren, John Herman (1894-1975) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Sjögren, Karin Linnea (1913-1995) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Sjögren, Stig (1946-) ansedel2.png ansedel2.png

Stenseke, Anna (1992-) ansedel2.png ansedel2.png

Stenseke, Elin (1997-) ansedel2.png ansedel2.png

Stenseke, Ingela Marie (1963-) ansedel2.png ansedel2.png

Stenseke, Inger Marianne (1966-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Stenseke, Johan (1990-) ansedel2.png ansedel2.png

Stenseke, John Tore Egon (1962-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Stenseke, Maj-Lis Irén (1959-) ansedel2.png ansedel2.png

Svantesdotter, Ada Sofia (1864-1909) ansedel2.png ansedel2.png

Svantesdotter, Anna Sofia (1867-1943) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Svantesdotter, Hilma Paulina (1876-1960) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Svantesdotter, Hulda Atila (1879-1965) ansedel2.png ansedel2.png

Svantesdotter, Thilda (1856-1946) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Svantesson, Nancy Lovisa Fredrika (1917-2010) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Svensdotter, Anna (1724?-1788) ansedel2.png

Svensdotter, Anna (1835-1837) ansedel2.png ansedel2.png

Svensdotter, Anna (1840-1928) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Svensdotter, Annika (1812-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Svensdotter, Catharina (1806-) ansedel2.png ansedel2.png

Svensdotter, Christina (1845-) ansedel2.png ansedel2.png

Svensdotter, Ella (1778-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Svensdotter, Ingeborg (1758-1818) ansedel2.png ansedel2.png

Svensdotter, Ingeborg (1810-) ansedel2.png ansedel2.png

Svensdotter, Johanna (1826-1915) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Svensdotter, Johanna (1829-1916) ansedel2.png

Svensdotter, Johanna (1830-1913) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Svensdotter, Johanna Kristina (1841-1916) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Svensdotter, Johanna Kristina (1851-1926) ansedel2.png ansedel2.png

Svensdotter, Katarina (1832-1912) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Svensdotter, Kristina (1817-1883) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Svensdotter, Kristina (1830-1891)

Svensdotter, Kristina (1832-)

Svensdotter, Lena (1826-1896) ansedel2.png

Svensdotter, Maja (1808-1815) ansedel2.png ansedel2.png

Svensdotter, Maja (1819-1885) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Svensdotter, Maria (1803-1880) ansedel2.png

Svensdotter, Maria (1824-)

Svensdotter, Sofia (1862-) ansedel2.png ansedel2.png

Svensson, Anders (1690-1771) ansedel2.png

Svensson, Anders (1749-1826) ansedel2.png ansedel2.png

Svensson, Anders (1793-) ansedel2.png

Svensson, Anders (1843-1913) ansedel2.png ansedel2.png

Svensson, Anders Lantman (1766-1830) ansedel2.png

Svensson, Anders Peter (1847-1929) ansedel2.png ansedel2.png

Svensson, Andreas (1801-) ansedel2.png ansedel2.png

Svensson, Andreas (1801-1801) ansedel2.png ansedel2.png

Svensson, Andreas (1839-1872) ansedel2.png

Svensson, Anton (1869-1952) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Svensson, Artur Ingemar (1902-1991) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Svensson, August (1838-1903) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Svensson, Elias (1803-) ansedel2.png ansedel2.png

Svensson, Elias (1820-1889) ansedel2.png ansedel2.png

Svensson, Frans Herbert Stellan (1908-1980) ansedel2.png ansedel2.png

Svensson, Hans (1763-) ansedel2.png

Svensson, Johannes (1794-) ansedel2.png

Svensson, Johannes (1799-) ansedel2.png ansedel2.png

Svensson, Johannes (1811-1894) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Svensson, Jonas (1757-1809) ansedel2.png ansedel2.png

Svensson, Lars (1749?-1821) ansedel2.png

Svensson, Lars (1829-1905) ansedel2.png

Svensson, Per (1750-1834) ansedel2.png

Svensson, Per (1788-1864) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Svensson, Svante (1824-1922) ansedel2.png

Svensson, Sven (1812-1890?)

Svensson, Sven Gustaf (1921-2008) ansedel2.png ansedel2.png

Svensson, Sven Verner (1903-1988) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Thorsdotter, Anna (1770-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Torstensdotter, Anna (1798-1863) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Torstensdotter, Britta (1734-1816) ansedel2.png

Torstensdotter, Elin (1739?-1795) ansedel2.png

Torstensdotter, Greta (1798-1801) ansedel2.png ansedel2.png

Torstensson, Olof (1792-1870) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Viklund, Vilma (1907-1994) ansedel2.png

Vinqvist, Anders Petter Kristofferssn (1862-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Vinqvist, Elin Alvida (1892-1964) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Vinqvist, Majne Ingalill (1925-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Vinqvist, Märta Lucia (1903-1905) ansedel2.png ansedel2.png

Wingqvist, Johan Herman (1837-) ansedel2.png

Wingqvist, Sixten Aron (1888-1972) ansedel2.png ansedel2.png

Åhman, Arne Bengt-Göran (1959-) ansedel2.png ansedel2.png

Åhman, Bo Göran (1942-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Åhman, Britt Kristina (1960-) ansedel2.png ansedel2.png

Åhman, Erik Georg (1919-2005) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Åhman, Kjell Jörgen (1952-) ansedel2.png ansedel2.png

Åhman, Lars-Erik Arne (1963-) ansedel2.png ansedel2.png

Åhman, Mats Arne (1954-) ansedel2.png ansedel2.png

Åhman, Per-Arne Mikael (1956-) ansedel2.png ansedel2.png

Åhman, Petronella (1856-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Åhman, Sture Erik Georg (1945-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Åhman, Svante (1857-1940) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Österlund, Mathilda (1870-1906) ansedel2.png ansedel2.png

Alingsberg, Filipstad (S)

Carlsson, Denis (1839-1903) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Larsdotter, Ida (1870-1957) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Olsdotter, Lena (1843-1926) ansedel2.png ansedel2.png

Alingsås (P)

Ahlberg, Johannes (1825-1903) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ahlberg, Karl Evald Johansson (1895-1964) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Alexandersson, Andreas Lennart (1980-1997) ansedel2.png ansedel2.png

Alexandersson, Hjalmar Edvard Alin (1887-1965) ansedel2.png ansedel2.png

Alexandersson, Mattias Carl Allan (1984-) ansedel2.png ansedel2.png

Ambjörnsson, Anders (1800-1884) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Ada (1866-1925) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Albertina (1853-) ansedel2.png

Andersdotter, Amanda (1860-1919) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Amanda Carolina (1865-1915) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Anna Alvida (1879-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Anna Britta (1810-1889) ansedel2.png

Andersdotter, Anna Catharina (1822-) ansedel2.png

Andersdotter, Anna Christina (1833-)

Andersdotter, Anna Christina (1838-1921) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Anna Dorotea (1880-1969) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Anna Kristina (1860-1949) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Anna Maria (1853-1911) ansedel2.png

Andersdotter, Anna Stina (1831-1856) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Anna Stina (1832-1922) ansedel2.png

Andersdotter, Augusta (1857-1944) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Augusta Charlotta (1848-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Augusta Fredrika (1863-1954) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Brita Stina (1845-1914) ansedel2.png

Andersdotter, Britta Stina (1816-1878)

Andersdotter, Charlotta (1845-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Christina (1806-1874) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Christina (1809-1889) ansedel2.png

Andersdotter, Christina (1823-1886) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Christina (1832-1916) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Emma Charlotta (1869-1966) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Emma Serafia (1876-1965) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Emma Sofia (1858-1930) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Fia Anette (1877-1966) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Frida Charlotta (1881-1967) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Hilda Justina (1875-1944) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Ida (1861-1911) ansedel2.png

Andersdotter, Ida (1862-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Ida (1862-1950) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Ida Matilda (1864-) ansedel2.png

Andersdotter, Johanna (1833-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Johanna Albertina (1853-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Johanna Matilda (1851-1919) ansedel2.png

Andersdotter, Johanna Sofia (1845-1931) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Kajsa (1842-1931) ansedel2.png

Andersdotter, Kjerstin (1800-) ansedel2.png

Andersdotter, Klara (1852-1944) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Lina Fredrika (1865-1947) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Lotta (1848-1902) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Maja Stina (1851-1927) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Mathilda (1854-1904) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Sofia (1851-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Stina Kajsa (1854-1924) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson Möller, Emil (1871-1941)

Andersson, Ada (1863-1946) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Alfred (1854-1942) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Alfrid Hennig (1873-1951) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Alice Natanai (1897-1986) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Anders (1774-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Anders (1808-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Anders (1810-) ansedel2.png

Andersson, Anders Petter (1832-1907) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Andreas (1788-)

Andersson, Ardina Karolina (1892-1959) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Astrid Linnea (1898-1996) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, August (1836-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, August (1841-1912) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Augusta Matilda (1875-1942) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Bengt August (1848-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Benjamin (1852-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Bror Hilding (1922-2004) ansedel2.png

Andersson, Carl Emil (1872-1964) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Carl Wilhelm (1855-1937) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Casper (1847-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Casper (1850-1918) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Daniel (1829-1916) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Edit Ellen Matilda (1890-1982) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Edla Gunvor Elisabet (1935-) ansedel2.png

Andersson, Edmund Ludvig (1894-1968) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Efraim (1852-1940) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Efraim (1857-1929) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Ejnar Alexis (1896-1973) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Elin Naëmi (1896-1978) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Ellen Ester Maria (1890-1975) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Estrid Serafia (1894-1973) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Eva Britta (1936-1990) ansedel2.png

Andersson, Hanna Rebecka (1890-1960) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Harry Libert Agaton (1899-1986) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Henning Albin (1873-1953) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Henning Oskar (1881-1958) ansedel2.png

Andersson, Henny Sofia (1890-1903) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Herta Kristina (1903-1970) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Hildur Dorotea Ingeborg (1899-1968) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Hjalmar (1887-1981) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Ida Charlotta (1873-1957) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Jan Peter (1831-)

Andersson, Johan Edvard (1876-1935) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Johan Fredrik (1849-1930) ansedel2.png

Andersson, Johan Fredrik (1852-1918) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Johan Ivar (1892-1958) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Johan Peter (1832-)

Andersson, Johannes (1814-1847) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Johannes (1840-1918) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Judith Ruth Emerentia (1894-1970) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Karin Josefina Kristina (1903-1996) ansedel2.png

Andersson, Karl (1837-1920) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Karl Edvin (1881-1969) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Karl Hjalmar (1895-1986) ansedel2.png

Andersson, Karl Ivan (1896-1917) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Karl Viktor (1895-1981) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Lars (1813-) ansedel2.png

Andersson, Oluf (1783-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Oskar Sigfrid (1873-1959) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Ottilia Elisabet (1888-1967) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Selin Dagmar Elisabet (1905-1991) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Selma Gunhild Margareta (1898-1986) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Severin (1872-1957) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Signe Kristina (1900-1980) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Stina Maria Margit (1944-) ansedel2.png

Andersson, Sven (Anders) (1857-1934) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Sven (1778-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Sven August (1887-1950) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Thyra Elisabet (1890-1934) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Werner Evert Alfred (1910-1990) ansedel2.png ansedel2.png

Andreasdotter, Anna Charlotta (1852-1929) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andreasdotter, Anna Kajsa (1818-1887) ansedel2.png ansedel2.png

Andreasdotter, Anna Kristina (1845-)

Andreasdotter, Annika (1820-) ansedel2.png ansedel2.png

Andreasdotter, Augusta (1859-1944) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andreasdotter, Augusta (1863-1940) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andreasdotter, Charlotta (1854-1925) ansedel2.png ansedel2.png

Andreasdotter, Hedda (1853-1931) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andreasdotter, Hulda Carolina (1875-1966) ansedel2.png

Andreasdotter, Ida Sofia (1870-1935) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andreasdotter, Maja Stina (1841-)

Andreasdotter, Mathilda (1850-1942) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andreasdotter, Olga Olivia (1884-1959) ansedel2.png ansedel2.png

Andreasdotter, Selma (1868-1955) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andreasson Essén, Johan Emil (1862-) ansedel2.png ansedel2.png

Andreasson Hallén, Klas Edvard Albert (1858-) ansedel2.png ansedel2.png

Andreasson Rydin, Johan Fredrik (1851-1928) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andreasson, Agda Lovisa Elisabet (1890-1973) ansedel2.png ansedel2.png

Andreasson, Anders (1823-) ansedel2.png ansedel2.png

Andreasson, Andreas (1807-1886) ansedel2.png

Andreasson, August (1858-1944) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andreasson, Axel Herman (1873-1925) ansedel2.png

Andreasson, Bror Herbert Verner (1908-1993) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andreasson, Carl Johan (1879-1952) ansedel2.png

Andreasson, Ellen Maria Sofia (1888-1974) ansedel2.png ansedel2.png

Andreasson, Erik (1815-)

Andreasson, Greta Torborg (1916-1996) ansedel2.png

Andreasson, Johan Fredrik (1850-1909) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andreasson, Johannes (1837-) ansedel2.png ansedel2.png

Andreasson, Sven (1816-) ansedel2.png ansedel2.png

Andreasson, Tora Gunborg (1912-1996) ansedel2.png

Andreasson, Viktor Bernhard (1893-1978) ansedel2.png ansedel2.png

Antonsdotter, Gerda Viktoria (1882-1957) ansedel2.png ansedel2.png

Antonsdotter, Hilda Charlotta (1893-1967) ansedel2.png ansedel2.png

Antonsdotter, Julia Sabina (1887-1975) ansedel2.png ansedel2.png

Aronsdotter, Betty (1871-1947) ansedel2.png ansedel2.png

Augustsdotter, Anna Emerentia (1883-1955) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Augustsdotter, Ida Wilhelmina (1878-1962) ansedel2.png ansedel2.png

Bask, Anders Jonsson (1814-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Bengtsdotter, Ada Matilda (1868-1963) ansedel2.png ansedel2.png

Bengtsdotter, Anna (1785-) ansedel2.png

Bengtsdotter, Betty Fredrika (1872-1956) ansedel2.png ansedel2.png

Bengtsson, Andreas (1832-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Bengtsson, Henrik (1865-1887) ansedel2.png

Benjaminsson, Emmy Cecilia (1894-1963) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Benjaminsson, Johan Emil (1868-1965) ansedel2.png ansedel2.png

Bergström, Ander Eliasson (1876-1959) ansedel2.png ansedel2.png

Björkdal, Andreas Bengtsson (1832-) ansedel2.png

Björkdal, Bengt (1798-) ansedel2.png

Björkman, Oskar Arvid (1883-) ansedel2.png ansedel2.png

Borgesten, Kerstin Irene (1948-2017) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Borgesten, Margareta Karin (1946-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Borgesten, Marianne Christina (1950-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Bärling, Marta Matilda (1915-2007) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Börjesdotter, Anna (1805-) ansedel2.png

Carlsdotter, Edit Viktoria (1893-1970) ansedel2.png ansedel2.png

Carlsdotter, Maja Stina (1844-1929) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Carlsson, Britta Hanna Paulina (1937-) ansedel2.png

Carlsson, Carl Emil (1872-) ansedel2.png

Carlsson, Gerda Sofia (1879-1968) ansedel2.png

Carlsson, Gulli Valborg (1919-1995) ansedel2.png ansedel2.png

Carlsson, Göta Linnéa (1915-2006) ansedel2.png ansedel2.png

Carlsson, Joakim Tony (1965-) ansedel2.png ansedel2.png

Carlsson, Johan Fredrik (1849-1931) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Carlsson, Johan Henning (1886-1969) ansedel2.png

Carlsson, Karl Gunnar Kent (1944-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Carlsson, Leif Åke Herman (1940-) ansedel2.png

Carlsson, Norah Lucia (1914-1994) ansedel2.png ansedel2.png

Carlsson, Olof Rune (1923-1996) ansedel2.png ansedel2.png

Carlsson, Sven (1801-1853)

Carlsson, Viktor Flodin (1892-1965) ansedel2.png ansedel2.png

Caspersdotter, Hilma Natalia (1885-1908) ansedel2.png ansedel2.png

Caspersdotter, Tekla Alida (1889-1916) ansedel2.png ansedel2.png

Caspersson, Aron Gottfrid (1883-1968) ansedel2.png ansedel2.png

Claeson, Ella Gunvor Margareta (1935-) ansedel2.png

Claesson, Elin Sofia (1894-1984) ansedel2.png

Claesson, Ernst (1890-1959) ansedel2.png

Claesson, Gustaf Oscar (1892-1972) ansedel2.png

Dahl, Lars Andersson (1793-1825) ansedel2.png

Dahlström, Ruth Hildur Maria (1897-1979) ansedel2.png

Dalén, Ellen Viktoria (1886-1958) ansedel2.png ansedel2.png

Dalén, John Arvid (1892-1963) ansedel2.png ansedel2.png

Dalin, Fritz Ejnar (1895-1987) ansedel2.png ansedel2.png

Davidsson, Ernst Harald (1887-1984) ansedel2.png ansedel2.png

Davidsson, Fredrik Gunnar (1970-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Davidsson, Gunnar Olof (1946-) ansedel2.png

Davidsson, Ivar Gottfrid (1890-1965) ansedel2.png ansedel2.png

Davidsson, Mattias Lars-Gunnar (1973-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Demitz-Helin, Björn David (1931-1955) ansedel2.png ansedel2.png

Densén, Karl Thure (1918-2001) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Efraimsdotter, Ester Gustava (1892-1975) ansedel2.png ansedel2.png

Efraimsdotter, Frida Charlotta (1895-1987) ansedel2.png ansedel2.png

Efraimsdotter, Hilda Olivia (1881-1958) ansedel2.png ansedel2.png

Efraimsson, Johan Fredrik (1873-1961) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ekelund, Lorents (1762-1821) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ekstrand, Adolf (1872-1956) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ekstrand, Gunnar Adolf (1907-1981) ansedel2.png ansedel2.png

Ekström, Emma Maria Sofia (1855-1924) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Eliasdotter, Johanna (1805-) ansedel2.png

Ericsdotter, Cajsa (1825-) ansedel2.png ansedel2.png

Ericsdotter, Johanna Christina (1822-) ansedel2.png ansedel2.png

Erik, Anders Peter (1840-1930) ansedel2.png

Eriksdotter, Alida Matilda (1862-1929)

Eriksdotter, Anna (1828-1911)

Eriksdotter, Anna Kristina (1842-)

Eriksdotter, Anna Stina (1807-1861) ansedel2.png

Eriksdotter, Christina (1834-1906) ansedel2.png ansedel2.png

Eriksdotter, Emma Augusta (1862-1947) ansedel2.png

Eriksdotter, Emma Kristina (1865-1930) ansedel2.png ansedel2.png

Eriksdotter, Hanna Emilia (1898-1980) ansedel2.png ansedel2.png

Eriksdotter, Johanna Kristina (1840-) ansedel2.png ansedel2.png

Eriksdotter, Selma Albertina (1871-1957) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Eriksdotter, Selma Fredrika (1864-1925) ansedel2.png ansedel2.png

Eriksson, Agnes Eugenia Charlotta (1884-1954) ansedel2.png ansedel2.png

Eriksson, Andreas (1789-) ansedel2.png

Eriksson, Casper (1832-) ansedel2.png ansedel2.png

Eriksson, Ester Adela Justina (1904-1995) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Eriksson, Hanna Paulina Viktoria (1883-1951) ansedel2.png ansedel2.png

Eriksson, Herman Joel (1867-1924) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Eriksson, Hildur Elisabet (1892-1984) ansedel2.png ansedel2.png

Eriksson, Hildur Judit Emilia (1897-1941) ansedel2.png

Eriksson, Ivar Hilbert (1898-1974) ansedel2.png ansedel2.png

Eriksson, Johan Abel (1884-1935) ansedel2.png

Eriksson, Karin Erkers (1894-1981) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Eriksson, Karin Linnéa (1896-1957) ansedel2.png ansedel2.png

Eriksson, Karl Agust Ejnar (1890-1947) ansedel2.png ansedel2.png

Eriksson, Lars (1755-) ansedel2.png

Eriksson, Linda Christina (1974-) ansedel2.png ansedel2.png

Eriksson, Naëmi Serafia (1877-1957) ansedel2.png ansedel2.png

Eriksson, Nils (1841-) ansedel2.png

Eriksson, Nils Ludvig (1856-1912)

Eriksson, Nils Reinhold (1895-1974) ansedel2.png ansedel2.png

Erkenborn, Jonathan Elias (1985-) ansedel2.png

Erkers, Johanna (Nanna*) Elisabeth (1897-1991) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Fhager, Emmy Johanna (1981-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Flinck, Nils Larsson (1793-1847) ansedel2.png

Flink, Anders (Stark) (1761-1828) ansedel2.png

Flink, Hilda Paulina (1879-1941) ansedel2.png ansedel2.png

Flink, Hilma Maria (1876-1931) ansedel2.png ansedel2.png

Forsberg, Klas Åke Lennart (1945-) ansedel2.png

Frantzich, Anna Cecilia (1884-1953) ansedel2.png ansedel2.png

Frantzich, Carl Gustaf Adolf (1842-1927) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Frantzich, Hulda Viktoria (1873-1953) ansedel2.png ansedel2.png

Frantzich, Lotten Julia (1875-1945) ansedel2.png ansedel2.png

Frantzich, Oskar Wojdik (1877-1947) ansedel2.png ansedel2.png

Franzén, Hulda Viktoria (1888-1933) ansedel2.png ansedel2.png

Fredén, Einar Natanael (1896-1957) ansedel2.png ansedel2.png

Fredén, Elin Olivia (1878-1899) ansedel2.png ansedel2.png

Fredén, Erik Simon (1880-1965) ansedel2.png ansedel2.png

Fredén, Fredrik Gerhard (1882-1950) ansedel2.png ansedel2.png

Fredén, Hanna Lovisa (1884-1963) ansedel2.png ansedel2.png

Fredén, Hulda Eugenia (1873-1898) ansedel2.png ansedel2.png

Fredriksson, David Petrus (1891-) ansedel2.png ansedel2.png

Fredriksson, Karl (1845-)

Fredriksson, Nils Natanael (1894-) ansedel2.png ansedel2.png

Friskytt, Per (1751-1814) ansedel2.png

Frost, Albert Fridolf (1881-1948) ansedel2.png ansedel2.png

Frost, August Eriksson (1843-1925) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Fur, Ida Josefina (1884-1972) ansedel2.png ansedel2.png

Gaebel, Viktor Evert (1905-1961) ansedel2.png

Gelin, Yngve Sigvard (1908-1975) ansedel2.png ansedel2.png

Granat, Andreas (1794-1830) ansedel2.png

Grude, Edit Alfhild Evelina (1894-1971) ansedel2.png ansedel2.png

Gustafson, Ivar Alexius (1894-1985) ansedel2.png ansedel2.png

Gustafsson, Albin Rikard (1884-1957) ansedel2.png ansedel2.png

Gustafsson, Elin Adina (1884-1962) ansedel2.png ansedel2.png

Gustafsson, Karl Johan Ejnar (1895-1985) ansedel2.png ansedel2.png

Gustafsson, Oskar Johannes (1907-1989) ansedel2.png ansedel2.png

Gustavsdotter, Anna Elisabet (1889-1984) ansedel2.png ansedel2.png

Gustavsdotter, Elvida Axelina (1877-1958) ansedel2.png ansedel2.png

Gustavsdotter, Hilda (1884-1978) ansedel2.png ansedel2.png

Gustavsson, Anna Charlotta (1972-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gustavsson, Gustav Otto (1886-1975) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gustavsson, Oskar Henning (1881-1958) ansedel2.png ansedel2.png

Gustavsson, Rolf Birger Reinhold (1946-) ansedel2.png

Hallgren, Andreas Eliasson (1830-) ansedel2.png

Hansson, Anders Jan-Ove (1954-) ansedel2.png ansedel2.png

Hansson, Daniel Paul (1978-) ansedel2.png ansedel2.png

Hansson, Johan Lennart (1971-) ansedel2.png ansedel2.png

Hedberg, Axel Olof (1885-) ansedel2.png ansedel2.png

Hedberg, Ester Natalia (1896-1985) ansedel2.png ansedel2.png

Hedberg, Klara (1859-1944) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Helgesson, Birgitta (1936-) ansedel2.png

Hellberg f Carlsson, Emilia Kristina (1891-) ansedel2.png

Helleday f Örtenholm, Emma Sophia Johanna (1844-1902) ansedel2.png ansedel2.png

Hellstrand, Alma Elvida Gustafsdtr (1876-1935) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hellström, Britt Ingegärd (1932-) ansedel2.png

Henriksdotter, Karolina (1872-1938) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hermansson, Maj Britt (1937-1990) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Holmberg, Sara Kristina (1899-1994) ansedel2.png ansedel2.png

Hummel, Fredrik (1811-)

Höglund, Justina Dorotea (1893-1963) ansedel2.png ansedel2.png

Höglund, Oskar (1883-1968) ansedel2.png ansedel2.png

Jacobsdotter, Anna Stina (1807-) ansedel2.png

Jacobsson, Anders Gösta (1943-2013) ansedel2.png ansedel2.png

Jakobsdotter, Johanna Kristina (1850-1928) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Jakobsson, August (1842-1931) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Jakobsson, August Filip (1907-1995) ansedel2.png ansedel2.png

Jakobsson, Johannes (1831-1911) ansedel2.png ansedel2.png

Jansdotter, Edith Klara Elisabeth (1893-1982) ansedel2.png ansedel2.png

Johannesdotter, Anna Fredrika (1870-1901) ansedel2.png ansedel2.png

Johannesdotter, Ida Paulina (1872-1949) ansedel2.png ansedel2.png

Johannesdotter, Rebecka (1879-1951) ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Anette (1883-1925) ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Anna Gustava (1847-1920) ansedel2.png

Johansdotter, Anna Lisa (1841-)

Johansdotter, Anna Maja (1831-) ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Anna Mathilda (1853-1944) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Anna Matilda (1858-1918) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Anna Sofia (1864-1953) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Beata Kristina (1849-1906) ansedel2.png

Johansdotter, Betty Emilia (1876-1960) ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Britta Maria (1825-) ansedel2.png

Johansdotter, Cajsa (1815-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Christina Charlotta (1845-1909) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Efraima (1856-1940) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Ellen Ottilia (1879-1962) ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Ellen Viktoria (1888-1973) ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Elma Olivia (1873-1934) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Emma (1857-1944) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Emma Maria (1861-1932) ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Gerda Sandelia (1881-1978) ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Gerda Sofia (1877-1966) ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Hilma Charlotta (1887-1954) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Hulda Ankaria (1883-1953) ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Ida Charlotta (1858-1919) ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Ida Charlotta (1858-1939) ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Ida Wilhelmina (1884-1957) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Jenny Charlotta (1880-1967) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Johanna (1836-) ansedel2.png

Johansdotter, Johanna (1837-) ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Johanna (1842-) ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Johanna (1847-) ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Johanna (1850-1947) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Josefina (1859-1929) ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Klara (1839-1901) ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Klara (1848-)

Johansdotter, Klara Lovisa (1851-1912) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Maja Greta (1829-1901) ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Thilda (1858-1923) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansson Anjou, Carl Johan (1845-1908) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansson Sandberg, Almer Edvin (1868-1939) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Amanda (1871-1959) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Anders (1821-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Anders (1823-1895) ansedel2.png

Johansson, Anders (1828-) ansedel2.png

Johansson, Anders (1835-1910) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Annie Cecilia (1895-1980) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Astrid Linnéa (1907-1996) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, August (1830-1905) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, August (1843-1931) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Axel Rickard (1872-1955) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Axel Simon (1882-1960) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Axel Viktor (1865-1948) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Berta Nadeschda Sofia (1887-1910) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Britta Ingegerd (1921-1998) ansedel2.png

Johansson, Carl (1839-) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Carl August (1851-1950) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Carl Gottfrid (1877-1962) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Dagny Maria (1901-1991) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Daniel Viktor Natanael (1917-1986) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Edit Ottilia (1891-1977) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Eric (1799-) ansedel2.png

Johansson, Erik (1829-) ansedel2.png

Johansson, Eskil Olof Valfrid (1891-1965) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Evictorinus (1856-1907) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Frans Gustav (1892-1968) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Fritz Johan (1876-1930) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Gunilla Valborg Elisabet (1941-) ansedel2.png

Johansson, Gunvor Linnéa (1921-2013) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Gustaf (1832-) ansedel2.png

Johansson, Hans Krister (1961-) ansedel2.png

Johansson, Henrik (1851-1935) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Ida Charlotta (1884-1974) ansedel2.png

Johansson, Ida Fredrika Augustdtr (1856-1940) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Inga-Maj Marianne (1936-) ansedel2.png

Johansson, Ingrid (1941-) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Johannes Viktor (1892-1943) ansedel2.png

Johansson, John Edvard (1889-1974) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Josef Gottfrid (1889-1971) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Karl Algot (1887-1974) ansedel2.png

Johansson, Klas (1865-1944) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Klas Otto (1871-1945) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Leander (1864-1947) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Mats Ivar Josef (1931-1993) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Märta Dagmar Ingegerd (1920-1977) ansedel2.png

Johansson, Olaus (1832-) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Paul Konrad (1891-1984) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Paulina (1878-1955) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Peter (1817-)

Johansson, Rikard Gottfrid (1885-) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Selma (1871-1959) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Sigbritt (1938-) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Svante (1856-) ansedel2.png

Johansson, Sven Edwin (1871-1953) ansedel2.png ansedel2.png

Johnsson, Maj Isabella Lilian (1911-2008) ansedel2.png

Jonasdotter, Anna Catharina (1799-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Jonasdotter, Chatarina (1775?-1838) ansedel2.png

Jonasdotter, Kjerstin (1740-1803) ansedel2.png

Jonasdotter, Maria (1760-1831) ansedel2.png

Jonasson, Anders Peter (1843-1918) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Jonasson, Nils (1782-1850) ansedel2.png

Jonsdotter, Anna Katarina (1845-1921) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Jonsson, Anders (1810-) ansedel2.png

Jonsson, Johannes (1806-1874) ansedel2.png

Jonsson, Josef Holger (1906-1985) ansedel2.png ansedel2.png

Jonsson, Karl August (1871-1930) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Jonsson, Maria Alvida (1873-1964) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Jonsson, Sven (1803-) ansedel2.png

Jonsson, Tora Maria Elisabet (1911-1998) ansedel2.png ansedel2.png

Karlsdotter, Augusta Matilda (1879-1962) ansedel2.png ansedel2.png

Karlsdotter, Elna Kristina (1909-1973) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Karlsdotter, Hanna Tora Margareta (1906-1996) ansedel2.png ansedel2.png

Karlsdotter, Hilda Gertrud Charlotta (1891-1962) ansedel2.png ansedel2.png

Karlsdotter, Signe Linnéa (1911-2002) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Karlsson Källgren, Karl Viktor (1870-) ansedel2.png

Karlsson, Anna Elisabet, Dahlstrand (1887-1967) ansedel2.png

Karlsson, Anna Mary (1921-2005) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Karlsson, Anton Emil (1867-1947) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Karlsson, Axel Fritz (1884-1954) ansedel2.png ansedel2.png

Karlsson, Barbro Iréne (1951-1995) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Karlsson, Betty (1874-1954) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Karlsson, David Gottfrid (1890-1952) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Karlsson, Elisabeth Lydia (1896-1967) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Karlsson, Ester Gertrud Antonia (1895-1923) ansedel2.png ansedel2.png

Karlsson, Ester Viktoria Elisabet (1894-1981) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Karlsson, Gustav Valdemar (1906-1970) ansedel2.png

Karlsson, Josef Natanael (1887-1968) ansedel2.png ansedel2.png

Karlsson, Sven Bertil Holger (1909-1998) ansedel2.png ansedel2.png

Kronberg, Ellen (1887-1955) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Kronberg, Ture Valfrid (1895-1973) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Krusensjö, Dick Claes-Johan (1970-) ansedel2.png ansedel2.png

Krusensjö, Jim Claes-Niclas (1974-) ansedel2.png ansedel2.png

Krusensjö, Nils Hasse Torbjörn (1945-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Käll, Augusta Fredrika (1892-1977) ansedel2.png ansedel2.png

Lans, Einar Agaton (1893-1977) ansedel2.png

Lans, Hulda (1870-1942) ansedel2.png ansedel2.png

Larsdotter, Anna Catrina (1841-) ansedel2.png ansedel2.png

Larsdotter, Britta Christina (1845-) ansedel2.png ansedel2.png

Larsdotter, Britta Stina (1820-) ansedel2.png ansedel2.png

Larsdotter, Chatarina (1786-1859) ansedel2.png

Larsdotter, Christina (1835-1903) ansedel2.png ansedel2.png

Larsdotter, Christina (1836-1906) ansedel2.png

Larsdotter, Emma Paulina (1881-1974) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Larsdotter, Fredrika (1856-1932) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Larsdotter, Johanna (1830-1912) ansedel2.png ansedel2.png

Larsdotter, Johanna (1841-1892) ansedel2.png

Larsdotter, Johanna Sofia (1852-1952) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Larsdotter, Maria (1840-1920) ansedel2.png ansedel2.png

Larsdotter, Stina Cajsa (1840-) ansedel2.png ansedel2.png

Larsson, Anders Gustaf (1844-1914) ansedel2.png

Larsson, August (1838-1921) ansedel2.png ansedel2.png

Larsson, August (1846-) ansedel2.png ansedel2.png

Larsson, Frits Adolf (1891-1965) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Larsson, Henrik (1857-1930) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Larsson, Hulda Fredrika (1874-1953) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Larsson, Johannes (1781-1832) ansedel2.png

Larsson, Josef (1848-) ansedel2.png ansedel2.png

Larsson, Josefina Albertina (1866-1927) ansedel2.png

Larsson, Markus (1981-) ansedel2.png ansedel2.png

Larsson, Olaus (1835-1916) ansedel2.png ansedel2.png

Larsson, Per Henrik (1893-1983) ansedel2.png ansedel2.png

Larsson, Sara Beatrice (1978-) ansedel2.png ansedel2.png

Larsson, Svante (1838-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Larsson, Sven (1843-1924) ansedel2.png ansedel2.png

Lennstrand, Sven Olof (1936-2009) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Lennstrand, Ulla Margareta (1940-) ansedel2.png ansedel2.png

Lindblom, Erik Gustaf (1899-1964) ansedel2.png ansedel2.png

Lindblom, Ester Sofia (1895-1973) ansedel2.png ansedel2.png

Lindblom, Hedvig Karolina (1883-1955) ansedel2.png ansedel2.png

Lindblom, Hjalmar Viktor (1888-1960) ansedel2.png ansedel2.png

Lindgren, Karl Gottfrid (1889-1979) ansedel2.png

Lindström, Inga Stina (1814-1895) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Lindström, Olga Augusta Natalia (1902-1985) ansedel2.png ansedel2.png

Linusdotter, Hanna Hildur Elisabet (1891-1917) ansedel2.png ansedel2.png

Linusson, Karl Sigfrid (1889-1966) ansedel2.png ansedel2.png

Linusson, Yngve Lennart (1898-1925) ansedel2.png ansedel2.png

Ljus, Mia Sofia (1872-1954) ansedel2.png ansedel2.png

Lorensson, Ingegärd Charlotta (1933-) ansedel2.png

Lottasson, Axel Reinhard (1881-) ansedel2.png

Lundblad, Anders (1867-1921) ansedel2.png ansedel2.png

Lundgren, Hilma Viktoria (1876-1958) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Lundqvist, Augusta (1857-1931) ansedel2.png

Magnusdotter, Hulda Maria (1884-1969) ansedel2.png

Magnusson, Carl Alfred (1861-1923) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Magnusson, Carl Edvin (1867-1924) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Magnusson, Ernst Konrad (1897-1964) ansedel2.png ansedel2.png

Magnusson, Lars (1825-) ansedel2.png

Magnusson, Rickard Evald Mattias (1896-1974) ansedel2.png ansedel2.png

Mars, Augusta (1865-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Martinsson, Karin Agneta (1949-) ansedel2.png

Melin, Agnar Gottfrid (1900-1966) ansedel2.png ansedel2.png

Melin, Johan Anton Johanssn (1859-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Mellqvist, Johan August Andersson (1858-1931) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Mjörne, Axel Fredrik Svantessn (1877-) ansedel2.png ansedel2.png

Mjörne, Erik Gunnar (1885-1956) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Mjörne, Gustaf Daniel Viktorinus Svantessn (1893-1968) ansedel2.png ansedel2.png

Mjörne, Hans Evald Svantessn (1883-1955) ansedel2.png ansedel2.png

Mjörne, Inez Christina Margareta (1888-1937) ansedel2.png ansedel2.png

Mjörne, Karl Basilius (1879-1920) ansedel2.png ansedel2.png

Modig, Erik Axel (1934-) ansedel2.png

Modig, Marie Ann-Christin (1960-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Mörk, Adolf (1836-1894) ansedel2.png

Mörk, Charles Enok Adrian (1886-1964) ansedel2.png ansedel2.png

Nattsén, Andreas Laurentius Teodor (1851-1921) ansedel2.png

Nilsdotter, Anna (1808-) ansedel2.png ansedel2.png

Nilsdotter, Anna Cajsa (1830-) ansedel2.png ansedel2.png

Nilsdotter, Anna Kajsa (1815-1902) ansedel2.png

Nilsdotter, Anna Stina (1811-) ansedel2.png

Nilsdotter, Catharina (1826-1907) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Nilsdotter, Kristina (1815-1904) ansedel2.png

Nilsdotter, Maja (1826-) ansedel2.png ansedel2.png

Nilsdotter, Maja Stina (1841-) ansedel2.png

Nilsdotter, Maria (1782-) ansedel2.png

Nilsdotter, Tilda Charlotta (1855-1942) ansedel2.png ansedel2.png

Nilsson, Alida Maria Viktoria (1883-1973) ansedel2.png

Nilsson, Anders (1818-) ansedel2.png ansedel2.png

Nilsson, Anders (1839-1913) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Nilsson, August (1844-) ansedel2.png

Nilsson, Carl Edvard (1865-1938) ansedel2.png ansedel2.png

Nilsson, Hilda (1879-1953) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Nilsson, Ingvor Henrietta (1936-) ansedel2.png ansedel2.png

Nilsson, Robert (1862-) ansedel2.png

Nilsson, Sven Gustaf (1832-1856) ansedel2.png ansedel2.png

Nordgren, Karl David (1900-1967) ansedel2.png ansedel2.png

Nordgren, Nils Einar (1902-1973) ansedel2.png ansedel2.png

Nordin, Ellen Hildur (1893-1975) ansedel2.png ansedel2.png

Norén, Ester Elisabet (1892-1978) ansedel2.png ansedel2.png

Norén, Nils Anton Gunnar (1897-1970) ansedel2.png ansedel2.png

Norling, Nelly Eugenia (1899-1989) ansedel2.png ansedel2.png

Nylén, Bengt Daniel (1980-) ansedel2.png ansedel2.png

Nylén, Laila Ingegerd (1944-) ansedel2.png ansedel2.png

Nyström, Agnes Elisabet (1888-1955) ansedel2.png ansedel2.png

Nyström, Johan Sigvard Valdemar (1898-1969) ansedel2.png ansedel2.png

Olausdotter, Anna Kristina (1843-1896) ansedel2.png

Olausdotter, Emma Charlotta (1871-1931) ansedel2.png ansedel2.png

Olausdotter, Ida Mathilda (1856-) ansedel2.png ansedel2.png

Olausson, Anders Gustav (1873-1946) ansedel2.png ansedel2.png

Olausson, Ellen Karolina (1891-1980) ansedel2.png ansedel2.png

Olausson, Johan Fridolf (1887-1977) ansedel2.png ansedel2.png

Olausson, Johan Teodor (1868-1927)

Olausson, Johan Wilhelm (1855-1937) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Olausson, John Erik (1894-1972) ansedel2.png ansedel2.png

Olausson, Karl Albin Isidor (1892-1974) ansedel2.png ansedel2.png

Olausson, Sara Alvida (1897-1933) ansedel2.png ansedel2.png

Olausson, Thure (1862-1943) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Olofsdotter, Anna Greta (1839-1915) ansedel2.png ansedel2.png

Olofsdotter, Annika (1762-) ansedel2.png

Olofsdotter, Brita (1783-) ansedel2.png

Olofsson, Alfrida Wilhelmina (1894-1974) ansedel2.png ansedel2.png

Olofsson, Ester Dorotea (1888-1956) ansedel2.png ansedel2.png

Olofsson, Helga Josefina (1889-1974) ansedel2.png ansedel2.png

Olofsson, Johannes (1791-) ansedel2.png

Olofsson, Olaus (1825-1917) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Olsdotter, Christina (1799-) ansedel2.png

Olsson, Erik Emanuel (1889-1971) ansedel2.png ansedel2.png

Oskarsdotter, Hanna Ellen Wiktoria (1889-1965) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsdotter, Anna Stina (1804-1870) ansedel2.png

Pehrsdotter, Helena (1807-1866) ansedel2.png

Pellbjer, Hans Valdemar (1923-2008) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Petersdotter, Anna (1792-) ansedel2.png ansedel2.png

Petersdotter, Hulda Charlotta (1883-1967) ansedel2.png ansedel2.png

Petersdtr Kopp, Anna Charlotta (1852-1911) ansedel2.png ansedel2.png

Petersdtr Kopp, Karolina (1848-1917) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Petersson, Alexander (1850-1932) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Petersson, Hilda Charlotta (1886-1960) ansedel2.png ansedel2.png

Petersson, Johannes (1820-) ansedel2.png

Pettersdotter, Ida Fredrika (1872-1944) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pettersdotter, Matilda Maria (1874-1955) ansedel2.png ansedel2.png

Pettersdotter, Sophie (1851-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pettersson, Alice Vega (1915-2009) ansedel2.png

Pettersson, Karl Erik (1900-1970) ansedel2.png ansedel2.png

Pettersson, Åke Orvar (1942-) ansedel2.png

Qvint, Ruth Elisabet (1899-1963) ansedel2.png ansedel2.png

Rask, Selma Serafia (1871-1938) ansedel2.png ansedel2.png

Rebeckasson, Johan (1865-) ansedel2.png

Robertsson, Judit (1891-1965) ansedel2.png

Robertsson, Ruth Emma Ingeborg (1899-1973) ansedel2.png ansedel2.png

Rundqvist, Johan Robert (1835-1898) ansedel2.png

Rydén, Johan Emil (1888-1969) ansedel2.png

Rydetorp, Artur Elof Torgny (1904-1982) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Rydetorp, Gun Ingrid (1955-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Rydin, Johan Emil (1888-1969) ansedel2.png ansedel2.png

Samuelsson Härnqvist, Axel Fridolf (1870-1946) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Sandberg, John Martin (1902-1972) ansedel2.png

Sandström, Carl Johan (1852-1929) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Sandström, Per Reinhold (1874-1954) ansedel2.png ansedel2.png

Sjöblom, Ester Josefina (1890-1977) ansedel2.png ansedel2.png

Sjödin, Siv Ethel Marianne (1934-2010) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Sjögren, Gunnar Bertil (1917-1974) ansedel2.png ansedel2.png

Stenseke, Carl Birger (1962-) ansedel2.png ansedel2.png

Stenseke, Eric Magnus (1964-) ansedel2.png ansedel2.png

Stjärna, Ulla Margareta (1921-2012) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Sund, Olaus (1827-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Svantesdotter, Anna Fredina (1881-) ansedel2.png ansedel2.png

Svantesdotter, Anna Kristina (1851-1935) ansedel2.png ansedel2.png

Svantesdotter, Beda Viktoria Helevig (1891-1968) ansedel2.png ansedel2.png

Svantesdotter, Emma Maria (1858-1931) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Svantesdotter, Helga Karin Lenia (1888-1968) ansedel2.png ansedel2.png

Svantesson, Arvid Georg (1912-1994) ansedel2.png ansedel2.png

Svantesson, Axel August Gotthard (1914-1997) ansedel2.png ansedel2.png

Svantesson, Axel Herbert (1886-1973) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Svantesson, Hans Einar (1911-1966) ansedel2.png ansedel2.png

Svantesson, Karl Gottfrid (1879-) ansedel2.png ansedel2.png

Svantesson, Margot Ida Elisabet (1921-1989) ansedel2.png ansedel2.png

Svantesson, Nancy Lovisa Fredrika (1917-2010) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Svantesson, Oskar Edvard (1875-1959) ansedel2.png ansedel2.png

Svantesson, Oskar Emil (1874-1968) ansedel2.png ansedel2.png

Svantesson, Svante Algot (1916-2012) ansedel2.png ansedel2.png

Svedberg, Johan Ivar (1890-1964) ansedel2.png ansedel2.png

Svedberg, Oskar Folke (1900-1974) ansedel2.png ansedel2.png

Svensdotter, Albertina (1866-) ansedel2.png ansedel2.png

Svensdotter, Anna Stina (1811-1838) ansedel2.png

Svensdotter, Britta Maja (1829-) ansedel2.png ansedel2.png

Svensdotter, Britta Stina (1843-1927) ansedel2.png

Svensdotter, Cajsa (1826-1874) ansedel2.png

Svensdotter, Ëlma (1879-1948) ansedel2.png ansedel2.png

Svensdotter, Emma Fredrika (1861-1900) ansedel2.png ansedel2.png

Svensdotter, Hanna Charlotta (1883-1958) ansedel2.png ansedel2.png

Svensdotter, Ingrid (1756-) ansedel2.png ansedel2.png

Svensdotter, Ingrid (1785-) ansedel2.png

Svensdotter, Johanna Maria (1848-1933) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Svensdotter, Lotta (1852-)

Svensdotter, Matilda (1865-1937) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Svensdotter, Sofia (1855-1934) ansedel2.png

Svensson, Agnes Hedvig (1882-1965) ansedel2.png ansedel2.png

Svensson, Anders (1800-1842) ansedel2.png

Svensson, Anders Peter (1833-) ansedel2.png ansedel2.png

Svensson, Anders Petter (1847-)

Svensson, Anna Elin Viktoria (1895-1956) ansedel2.png ansedel2.png

Svensson, Anton (1872-1941) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Svensson, Arvid Sanfrid (1871-1950) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Svensson, Carl Severin (1860-1953) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Svensson, Edit Linéa Ottilia (1896-1981) ansedel2.png ansedel2.png

Svensson, Hildur Fredrika (1883-1960) ansedel2.png ansedel2.png

Svensson, Hulda Charlotta (1882-1944) ansedel2.png ansedel2.png

Svensson, Johan Fredrik (1859-1897) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Svensson, Johan Peter (1820-) ansedel2.png

Svensson, Johan Sigfrid (1884-1971) ansedel2.png ansedel2.png

Svensson, Johannes (1831-) ansedel2.png ansedel2.png

Svensson, Johannes (1842-1902) ansedel2.png

Svensson, Lasse (1834-) ansedel2.png ansedel2.png

Svensson, Nils (1795-) ansedel2.png

Svensson, Nils Gustaf (1943-2013) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Svensson, Olof Gustaf Evert (1898-1979) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Svensson, Oskar Arvid Alexius (1893-1983) ansedel2.png ansedel2.png

Svensson, Patrik Georg Ferdinand (1895-1980) ansedel2.png ansedel2.png

Svärd, Anders Petter Olofsson (1840-1901) ansedel2.png ansedel2.png

Svärd, Ella Maja Olofsdtr (1842-1918) ansedel2.png ansedel2.png

Söderblom, Anny Fredrika (1888-1979) ansedel2.png ansedel2.png

Söderblom, Oskar Wilhelm (1893-1949) ansedel2.png ansedel2.png

Tall, Kajsa Sofia (1815-) ansedel2.png

Tjernberg, Nils Agust Mats (2013-) ansedel2.png ansedel2.png

Torén, Maria Charlotta Petterson (1838-1918) ansedel2.png

Winberg, Lisbeth Rigmor (1940-1996) ansedel2.png

Ågren, Ester Ottlilia (1897-1929) ansedel2.png ansedel2.png

Ågren, Selma Viktoria (1879-1962)

Åring, Carin Gertrud Kristina (1901-1979) ansedel2.png

Örn, Fredrik (1869-)

Östblom, Paul Sigfrid (1892-1980) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Östblom, Rut Hildur Elisabet (1898-1983) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Östlund, Frida Olivia (1878-1939) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Alingsås

Andersdotter, Anna Kajsa (1818-1861) ansedel2.png

Andersdotter, Anna Kajsa (1843-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Anna Kajsa (1844-1878) ansedel2.png

Andersdotter, Augusta Fredrika (1863-1954) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Andreas (1829-)

Andersson, Johan Peter (1832-)

Andersson, Nils (1779-) ansedel2.png

Andreasdotter, Anna Catharina (1842-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andreasdotter, Anna Kristina (1826-1901) ansedel2.png ansedel2.png

Andreasson, Anders Petter (1841-) ansedel2.png ansedel2.png

Andreasson, Lars (1828-) ansedel2.png

Augustsson Sahlstrand, Wilhelm Leonard (1865-1931) ansedel2.png

Augustsson, Severin Linus (1866-)

Bengtsson, Anders Petter (1832-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Bengtsson, Carl (1851-) ansedel2.png

Bengtsson, Lars Gustaf (1848-) ansedel2.png ansedel2.png

Eriksdotter, Katarina (1800-1889) ansedel2.png

Eriksdotter, Mathilda (1849-1915) ansedel2.png ansedel2.png

Eriksson, Alfred (1853-1934) ansedel2.png ansedel2.png

Eriksson, Jonas (1755-) ansedel2.png ansedel2.png

Gustafsson, Nils (1847-) ansedel2.png ansedel2.png

Hallgren Eliasson, Johan (1826-)

Johansson, Alfred (1847-) ansedel2.png

Johansson, Andreas (1836-)

Johansson, Erik Gustaf (1837-)

Johansson, Olaus (1845-)

Jonsson, Johannes (1794-1851)

Karlsson, Jonas (1810-1870) ansedel2.png

Larsdotter, Clara Beata (1836-1911) ansedel2.png ansedel2.png

Larsson, Anders (1838-1895) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Larsson, Andreas (1788-) ansedel2.png

Larsson, Johannes (1836-) ansedel2.png ansedel2.png

Magnusdotter, Johanna Kajsa (1823-1896) ansedel2.png

Nilsson, Svante (1826-1896) ansedel2.png

Norberg, Niklas (1806-1888)

Olausson, Johannes (1841-) ansedel2.png

Olofsdotter, Anna Kajsa (1836-1905) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Olofsdotter, Johanna Kristina (1834-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Olofsson, Johannes (1839-) ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, Alice (2007-) ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, Leia (2017-) ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, Levis (2015-) ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, Oliver (2008-) ansedel2.png ansedel2.png

Petersson, Johannes (1792-) ansedel2.png ansedel2.png

Pettersson, Karl (1814-) ansedel2.png

Rydberg, Pehr Abraham (1784-) ansedel2.png

Svensdotter, Britta Maja (1841-) ansedel2.png ansedel2.png

Svensdotter, Johanna (1849-1933) ansedel2.png ansedel2.png

Svensson, Axel Ivar (1876-1943) ansedel2.png

Thorsdotter, Anna (1727-)

Alingsås landsförsamling (P)

, Anders (1650?-1706) ansedel2.png

Almqvist, Beda Viktoria (1877-1958) ansedel2.png ansedel2.png

Almqvist, Johan Fredrik (1846-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Ada (1866-1925) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Alvida Gustafva (1873-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Anna Stina (1813-) ansedel2.png

Andersdotter, Augusta Fredrika (1863-1954) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Brita Stina (1845-1914) ansedel2.png

Andersdotter, Britta (1685?-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Cajsa (1829-) ansedel2.png

Andersdotter, Carolina (1836-) ansedel2.png

Andersdotter, Carolina Hildegard (1877-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Emma Sofia (1849-1912) ansedel2.png

Andersdotter, Ida (1861-1911) ansedel2.png

Andersdotter, Ida Matilda (1864-) ansedel2.png

Andersdotter, Josefina (1868-1916) ansedel2.png

Andersdotter, Maria (1690?-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Alfred (1854-1942) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Alice Natanai (1897-1986) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Anders ((..1685)-) ansedel2.png

Andersson, Anton (1850-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Anton Ludvig (1859-1925) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Ardina Karolina (1892-1959) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Carl Julius (1833-1871) ansedel2.png

Andersson, Carl Wilhelm (1855-1937) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Edmund Ludvig (1894-1968) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Hanna Rebecka (1890-1960) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Harry Andreas (1896-1979) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Henning (1865-1902) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Henny Sofia (1890-1903) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Henrik (1858-1923) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Hildur Dorotea Ingeborg (1899-1968) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Hulda Emilia (1877-1955) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Johan Fredrik (1846-1930) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Johan Fredrik (1852-1918) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Johannes (1820-) ansedel2.png

Andersson, Johannes (1836-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Judith Ruth Emerentia (1894-1970) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Lars (1817-1883) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Olaus (1841-1939) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Ottilia Elisabet (1888-1967) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Signe Kristina (1900-1980) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Sven (1787-1854) ansedel2.png

Andersson, Sven August (1887-1950) ansedel2.png ansedel2.png

Andreasdotter, Cajsa (1829-1905) ansedel2.png

Andreasdotter, Ingeborg (1758-1831) ansedel2.png

Andreasdotter, Johanna (1825-1900) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andreasson, Andreas (1813-1895) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andreasson, Karl Viktor (1876-1927) ansedel2.png ansedel2.png

Arvidsdotter, Margit Ingegärd (1926-) ansedel2.png

Augustsdotter, Selma Alfrida (1879-1961) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Augustsson, Edward Gottfrid (1882-1959) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Axelsson, Erik Verner (1895-1955) ansedel2.png ansedel2.png

Benjaminsdotter, Beda Karolina (1881-1952) ansedel2.png ansedel2.png

Carlsson, Anton Edvin (1866-1949) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Carlsson, Johan August Algot (1888-1961) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Carlsson, Johannes (1821-) ansedel2.png

Dahlström, Hulda Olivia Svantesdtr (1874-1958) ansedel2.png ansedel2.png

Efraimsson, Ernst Gotfrid (1884-1944) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Efraimsson, Johan Fredrik (1873-1961) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Eriksdotter, Alida Matilda (1862-1929)

Eriksdotter, Anna Katarina (1837-1914) ansedel2.png

Eriksdotter, Emma Mathilda (1862-1940) ansedel2.png ansedel2.png

Eriksdotter, Ingrid (1714-1786) ansedel2.png

Eriksdotter, Maja Stina (1834-) ansedel2.png

Eriksson, Alfred (1853-1934) ansedel2.png ansedel2.png

Eriksson, Anders (1712-1777) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Eriksson, Benediktus (1870-1959) ansedel2.png ansedel2.png

Eriksson, Erik Gideon Natanael (1888-1943) ansedel2.png ansedel2.png

Eriksson, Johan August (1842-1923) ansedel2.png ansedel2.png

Eriksson, Johan Efraim (1855-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Eriksson, Jon (1716-1791) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Eriksson, Karl Viktoria (1891-1982) ansedel2.png ansedel2.png

Eriksson, Nils Reinhold (1895-1974) ansedel2.png ansedel2.png

Eriksson, Oskar Eugen (1898-1960) ansedel2.png ansedel2.png

Gabrielsdotter, Mathilda (1857-1934) ansedel2.png ansedel2.png

Gustafsson, Anders Petter (1829-1913) ansedel2.png ansedel2.png

Gustafsson, Carl (1834-1915) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gustafsson, Johannes (1831-) ansedel2.png ansedel2.png

Gustafsson, Karl August (1865-1943)

Hedlund, August Johansson (1850-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hjelmstedt, Alfred Oskar (1881-1921) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hjelmstedt, Karl (1832-1921) ansedel2.png

Idasdotter, Charlotta Juliane (1896-) ansedel2.png

Jacobsson, Mårten (1830-) ansedel2.png

Jakobsdotter, Johanna Matilda (1862-1896) ansedel2.png

Jakobsson, August (1842-1931) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Jakobsson, August Filip (1907-1995) ansedel2.png ansedel2.png

Jakobsson, Olaus (1845-1913) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Jakobsson, Oskar Axelin (1909-1988) ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Albertina (1855-1922) ansedel2.png

Johansdotter, Amanda Elisabet (1873-1953) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Amanda Olivia (1882-1958) ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Anna Lovisa (1869-1938) ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Carolina (1845-1920) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Elin (1799-) ansedel2.png

Johansdotter, Emma Charlotta (1856-1933) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Fredrika (1841-) ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Klara (1848-)

Johansdotter, Maja Greta (1829-1901) ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Maria Emanuella (1902-1929) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson Sandberg, Severin Edward (1871-1940) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Albin (1875-1939) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Anders (1815-) ansedel2.png

Johansson, Andreas (1822-1907) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Carl Edward (1868-1889) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Efraim (1859-1937) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Elin Dorotea (1899-1984) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Erik Emil (1871-1916) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Holger Justus (1901-1989) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Johan Fredrik (1853-1891) ansedel2.png

Johansson, Johan Fredrik (1859-1943) ansedel2.png

Johansson, Per Ludvig (1873-1935) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Svante Gofrid (1879-1966)

Johansson, Sven (1833-1879) ansedel2.png

Johnsson, Maj Isabella Lilian (1911-2008) ansedel2.png

Jonasson, Eric (1804-1832) ansedel2.png ansedel2.png

Jonsdotter, Anna Stina (1824-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Jonsdotter, Johanna (1788-1864) ansedel2.png

Jonsson, Janne (1862-1884) ansedel2.png ansedel2.png

Jonsson, Johannes (1832-1885) ansedel2.png

Jonsson, Jonas (1756-1811) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Jonsson, Karl August (1871-1930) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Karlsdotter, Augusta (1864-) ansedel2.png ansedel2.png

Karlsdotter, Emma Christina (1861-1869) ansedel2.png ansedel2.png

Karlsdotter, Ida Carolina (1867-1867) ansedel2.png ansedel2.png

Karlsdotter, Ida Carolina (1869-1899) ansedel2.png ansedel2.png

Karlsson Källgren, Karl Viktor (1870-) ansedel2.png

Karlsson, Johan August (1860-1861) ansedel2.png ansedel2.png

Karlsson, Johan Emil (1869-1947)

Karlsson, Johannes (1849-1921) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Karlsson, Klas Herman (1877-1960) ansedel2.png ansedel2.png

Kaspersdotter, Betty Axelina (1878-1920) ansedel2.png ansedel2.png

Kjellström f Augustsdotter, Ellvina (1875-1917) ansedel2.png ansedel2.png

Källgren, Gustaf Viktor Julius (1893-) ansedel2.png ansedel2.png

Larsdotter, Anna Kajsa (1840-1919) ansedel2.png

Larsdotter, Christina (1800-1871) ansedel2.png

Larsson, Amders (1819-) ansedel2.png

Larsson, Anders Gustaf (1844-1914) ansedel2.png

Larsson, August (1847-1937) ansedel2.png ansedel2.png

Larsson, Erik (1831-1878) ansedel2.png

Larsson, Johannes (1837-1910) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Larsson, Lars (1799-) ansedel2.png

Larsson, Magnus (1825-) ansedel2.png

Larsson, Nils (1837-) ansedel2.png

Larsson, Olof (1779-) ansedel2.png

Lundgren, Hilma Viktoria (1876-1958) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Lundgren, Karl Arvid (1880-1904) ansedel2.png ansedel2.png

Lundgren, Karl Johan Adolf (1885-1904) ansedel2.png ansedel2.png

Lundgren, Kasper Andreasson (1847-) ansedel2.png

Magnusson, Ebba Rosalia Valborg (1900-1971) ansedel2.png ansedel2.png

Magnusson, Elin Sofia (1898-1979) ansedel2.png ansedel2.png

Magnusson, Ernst Julius (1896-1897) ansedel2.png ansedel2.png

Martinsson, Lars Rikard (1955-) ansedel2.png ansedel2.png

Martinsson, Ulf Gustav (1948-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Mellqvist, Johan August Andersson (1858-1931) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Mårtensdotter, Anna Josefina (1865-1894) ansedel2.png ansedel2.png

Mårtensdotter, Selma Fredrika (1873-1964) ansedel2.png ansedel2.png

Mårtensson, Gustaf Fredrik (1868-) ansedel2.png ansedel2.png

Mårtensson, Johan Leonard (1862-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Mörk, Andreas (1802-) ansedel2.png ansedel2.png

Mörk, Emma Josefina (1865-1933) ansedel2.png

Nilsdotter, Anna Beata (1825-1906) ansedel2.png

Nilsdotter, Anna Cajsa (1815-1886) ansedel2.png

Nilsdotter, Britta Maja (1818-1919) ansedel2.png

Nilsdotter, Cajsa (1830-1896) ansedel2.png ansedel2.png

Nilsdotter, Efraima (1857-1946) ansedel2.png ansedel2.png

Nilsson, Andraeas (1816-) ansedel2.png

Nilsson, Andreas (1826-) ansedel2.png ansedel2.png

Nilsson, Gustaf () ansedel2.png

Nilsson, Jonas (1813-1813) ansedel2.png ansedel2.png

Nilsson, Nils (1839-1913) ansedel2.png

Norberg, Karl Wilhelm (1882-1953) ansedel2.png ansedel2.png

Nordqvist, Efraim (1859-1933) ansedel2.png

Norén, Anna Kristina (1887-1962) ansedel2.png ansedel2.png

Norén, Elin Natalia (1889-1964) ansedel2.png ansedel2.png

Nyström, Johan Alfred (1850-1909) ansedel2.png

Olausdotter, Albertina Josefina (1842-1912) ansedel2.png

Olausdotter, Alfrida (1877-1943) ansedel2.png ansedel2.png

Olausdotter, Hulda Natalia (1890-1936) ansedel2.png ansedel2.png

Olausson, Anders (1844-) ansedel2.png

Olausson, Anton Adolf (1858-) ansedel2.png ansedel2.png

Olausson, Axel Leonard (1863-) ansedel2.png ansedel2.png

Olausson, Johan Fridolf (1887-1977) ansedel2.png ansedel2.png

Olausson, Karl Albin Isidor (1892-1974) ansedel2.png ansedel2.png

Olausson, Karl Johan (1872-1952) ansedel2.png ansedel2.png

Olausson, Nils Oskar Bernhard (1916-) ansedel2.png

Olofsdotter, Anna Christina (1823-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Olofsdotter, Emanuella (1846-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Olofsson, Efraim (1850-1927) ansedel2.png

Olofsson, Hilda Elisabet (1890-1937) ansedel2.png ansedel2.png

Olsson, Klas Albert (1874-1932) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsdotter, Carin (1788-1851) ansedel2.png

Pehrsdotter, Catharina (1777-1845) ansedel2.png

Petersdotter, Selma (1865-1924) ansedel2.png

Petersdtr Kopp, Anna Charlotta (1852-1911) ansedel2.png ansedel2.png

Pettersson, Andreas (1833-) ansedel2.png ansedel2.png

Svantesdotter, Augusta (1860-1902) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Svensdotter, Anna Maria (1827-) ansedel2.png

Svensdotter, Augusta Mathilda (1859-1948) ansedel2.png

Svensdotter, Britta Stina (1843-1927) ansedel2.png

Svensdotter, Christina (1787-) ansedel2.png

Svensdotter, Christina (1806-) ansedel2.png

Svensdotter, Christina (1821-) ansedel2.png ansedel2.png

Svensdotter, Johanna (1814-1901) ansedel2.png

Svensdotter, Klara (1846-1908) ansedel2.png

Svensdotter, Lotta (1852-)

Svensdotter, Otilia Matilda (1874-1957) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Svensdotter, Sara Lisa (1830-1902) ansedel2.png

Svensdotter, Stina Cajsa (1826-) ansedel2.png

Svensson, Anders (1844-1891) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Svensson, Anders Peter (1847-1929) ansedel2.png ansedel2.png

Svensson, Arvid Sanfrid (1871-1950) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Svensson, Erik (1818-) ansedel2.png

Svensson, Johannes (1819-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Svensson, Olaus (1819-1892) ansedel2.png

Svensson, Oskar Edvin Fritiof (1892-) ansedel2.png ansedel2.png

Svensson, Sven (1811-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ågren, Hildur Vitoria (1885-1960) ansedel2.png ansedel2.png

Åhgren, Nils Albin (1893-1942) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Alkvettern, Bjurtjärn (S)

Hornberg, Elida Aurora (1829-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Jonasdotter, Inga (1827-) ansedel2.png ansedel2.png

Karlqvist, Emma Lovisa (1870-1949) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Lindberg, Carolina Maria (1856-) ansedel2.png ansedel2.png

Nilsdotter, Anna Lisa (1835-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Svensson Lindberg, Carl Olof (1828-1925) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Allhelgona (E)

Jansson, Peter (1791-) ansedel2.png

Petersdotter, Eva Maja (1818-) ansedel2.png ansedel2.png

Wrede, Helena Christina (1793-) ansedel2.png

Allmänningen, Horn (R)

Ollonqvist, Anders Gustaf (1834-1922) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ollonqvist, Otto (1870-1930) ansedel2.png ansedel2.png

Allmänningen, Nårunga (P)

Andersdotter, Johanna (1830-1873) ansedel2.png

Andersdotter, Klara (1842-1912) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Johannes (1834-1913) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Lars (1792-) ansedel2.png

Andreasdotter, Johanna (1830-1885) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Carlsson, Anders (1840-)

Emanuelsson, Klas Samuel (1859-1932) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johannesdotter, Hilma Maria (1877-1947) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Anna Lovisa (1832-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Maja Stina (1842-1877) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Anders Magnus (1830-1887) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Henning Edvard (1880-1968) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Henning Wiktor (1875-1912) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Jonsson, Anders Peter (1836-)

Karlsson, Fritz Sanfrid (1890-1967) ansedel2.png ansedel2.png

Klasson, Axel Enoch (1892-1968) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Klasson, Ernst Adolf (1896-1956) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Larsdotter, Anna Catharina (1826-)

Larsson, Anders Gabriel (1836-)

Larsson, Andreas (1815-1903) ansedel2.png

Larsson, Johannes (1807-1838) ansedel2.png ansedel2.png

Magnusdotter, Lotta (1842-1912) ansedel2.png

Torstensson, Andreas (1769-1840?) ansedel2.png

Torstesson, Oluf (1752-) ansedel2.png ansedel2.png

Åhman, Johanna Fredrika (1860-1932) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Åhman, Karl Vigert (1889-1957) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Almanstorpet, Ljur (P)

Andersson, Jonas (1795-1858) ansedel2.png

Jonasdotter, Anna Catharina (1822-1825) ansedel2.png ansedel2.png

Jonasdotter, Anna Christina (1828-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Jonsson, Johannes (1832-) ansedel2.png ansedel2.png

Almberg, Leksand (W)

Ersdotter, Margareta (1711-1791) ansedel2.png

Hansdotter, Lisbet (1744-) ansedel2.png ansedel2.png

Olsdotter, Brita (1719-1771)

Persdotter, Karin (1778-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Persdotter, Margareta (1775-) ansedel2.png ansedel2.png

Persson, Daniel (1781-) ansedel2.png ansedel2.png

Persson, Per (1711-1760) ansedel2.png

Persson, Per (1730-1782) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Almby (T)

Ahlgren, Otto Emanuel (1844-1911)

Fhager, John Josef (1989-) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Dagmar Kristina (1889-1978) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Johan August (1866-1947) ansedel2.png ansedel2.png

Stjärngren, Anna Stina (1846-1886) ansedel2.png

Almedal, Örgryte (O)

Andersdotter, Augusta Matilda (1872-1937) ansedel2.png ansedel2.png

Jacobsson, Adolf Heribert (1867-1924) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Jacobsson, Karl Gösta (1895-1969) ansedel2.png ansedel2.png

Skantze, Berta Julia (1873-1940) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Almunge (C)

Petersson, Knut Alrik (1903-1963) ansedel2.png

Alnö (Y)

Andersson, Petter (1834-1904) ansedel2.png

Kruse, Johanna Augusta (1861-1920) ansedel2.png ansedel2.png

Larsdotter, Anna Stina (1835-1920) ansedel2.png ansedel2.png

Lind, Anders (1843-1914)

Alsjö, Oskar (H)

Andreasson, Gottfrid (1871-1934) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andreasson, Gustv Edvard (1884-1967) ansedel2.png ansedel2.png

Larsson, Andreas (1838-1913) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Alster (S)

Almgren, Stina Kajsa (1830-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Anna Maria (1851-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Britta (1817-) ansedel2.png

Andersdotter, Maria (1807-) ansedel2.png

Bengtsfors, Johannes (1823-1849) ansedel2.png

Bengtsson, Anders (1818-) ansedel2.png

Brissman, Lorenz August Adrian (1840-) ansedel2.png ansedel2.png

Cronberg, Johan Hindrik (1813-) ansedel2.png ansedel2.png

Danielsson, Fritiof (1867-1910) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Finqvist, Jan (Anders) (1818-1855) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Forsberg, Jonas (1794-1875) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gunnarsson, Jonas (1822-) ansedel2.png

Hansdotter, Cajsa (1814-) ansedel2.png

Hansson, Karl Henning (1898-1977) ansedel2.png

Jansson, Olof (1843-1937) ansedel2.png

Kreutzer, Jan August (1845-1908)

Larsdotter Nyström, Maria Stina (1847-1915)

Larsdotter, Eva (1830-) ansedel2.png

Larsson, Anders (1810-) ansedel2.png

Magnusdotter, Stina Lisa (1842-1917) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Magnusson, Jan (1779-1837) ansedel2.png ansedel2.png

Marcusson, August Evald (1896-1955) ansedel2.png

Markusson, Maria Christina (1873-1959) ansedel2.png ansedel2.png

Nilsson, Maria (1853-) ansedel2.png

Olsdotter, Anna Karolina (1871-1958) ansedel2.png ansedel2.png

Persdotter, Cajsa (1810-) ansedel2.png

Pfeiffer, Alex (1810-1849) ansedel2.png

Pfeiffer, Johanna Fredrika Alexdtr (1845-) ansedel2.png ansedel2.png

Pfieffer, Christer Alexander Alexsson (1847-) ansedel2.png ansedel2.png

Pfieffer, Svea Maria Alexdtr (1848-) ansedel2.png ansedel2.png

Sandelin, Josefina Fredrika (1824-) ansedel2.png

Ullman, Gustaf (1819-)

Alsters Bruk, Karlstads landsförsamling (S)

Björk, Johan Axel Andersson (1849-1905) ansedel2.png ansedel2.png

Alsterstorp, Brattfors (S)

Pettersson, Anders Fredrik (1845-1916) ansedel2.png ansedel2.png

Alstertorp, Nyed (S)

Backman, Nils Johan (1870-1901) ansedel2.png ansedel2.png

Pettersson, Anders Fredrik (1845-1916) ansedel2.png ansedel2.png

Altan, Rämmen (S)

Andersson, Sven (1858-1932) ansedel2.png ansedel2.png

Danielsson, Sven (1790-1852) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ersson, Sven (1808-) ansedel2.png

Jansdotter, Anna (1829-1917) ansedel2.png

Jansson Kruse, Denis (1839-1923) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Jansson, Petter (1819-) ansedel2.png

Kejsar, Nils (1844-1861) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, August Edvard (1873-1958) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Emma Kristina (1875-1944) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Gustaf Alfred (1883-1909) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Ida Emilia (1881-1928) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Jan Erik (1869-1936) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Jenny Kristina (1892-1980) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Johanna Matilda (1877-1966) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Rut Emilia (1891-1975) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Viktor Emil (1885-1977) ansedel2.png ansedel2.png

Larsdotter, Anna (1790-1868) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Larsdotter, Sofia (1859-) ansedel2.png ansedel2.png

Malmström, Olof (1853-) ansedel2.png

Nilsdotter, Stina (1839-1918) ansedel2.png ansedel2.png

Pettersdotter, Anna Stina (1834-1917) ansedel2.png ansedel2.png

Pettersdotter, Katharina (1819-1862) ansedel2.png

Pettersson, Sven Johan (1857-1857) ansedel2.png ansedel2.png

Svensdotter, Anna Katharina (1854-1854) ansedel2.png

Svensdotter, Augusta (1862-1862) ansedel2.png ansedel2.png

Svensdotter, Emma (1854-1920) ansedel2.png ansedel2.png

Svensdotter, Maria Stina (1825-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Svensson, Anders (1830-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Svensson, Erik Johan (1849-1935) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Svensson, Sven (1845-1919) ansedel2.png ansedel2.png

Alunda (C)

Dahlström, Karl Gustaf Slipare (1855-1938) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Larsdotter, Johanna (1861-1929) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Alunverken, Tysslinge (T)

Ekholm, Gustaf (1825-1906) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Tyberg, Brita Maja (1787-1854) ansedel2.png

Tyberg, Lars Fredric (1812-1867) ansedel2.png ansedel2.png

Alva (I)

Andersson, Margareta Dorotea Augusta (1868-1935) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Olofsson, Ingrid Maria Margareta (1912-1978) ansedel2.png ansedel2.png

Alvesta (G)

Dahl, Signe Margareta Emertina (1900-1985) ansedel2.png ansedel2.png

Alvetorp, Sunnersberg (R)

Karlsson, Margit Dagmar Ingejerd (1920-1998) ansedel2.png ansedel2.png

Alvhem, Skepplanda (P)

Ivarsson, Sven (1910-1999) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Aläng, Vesene (P)

Andreasson, Anders Petter (1849-1903) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Anders Petter (1837-1912) ansedel2.png ansedel2.png

Ambjörbyn, Nyed (S)

Johansdotter, Elin Maria (1871-1898) ansedel2.png ansedel2.png

Ambjörng, Borrås, Magra (P)

Andersdotter, Matilda (1871-1901) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andreasson, Anders (1827-) ansedel2.png

Lindberg, Karl Gustaf (1827-) ansedel2.png

Linder, Karl Gerhard (1874-1911) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ambjörnsarp, Dalum (P)

Ekman, Karl Johan Ivar (1893-1963) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ambjörnsg, Hol (P)

Andersson, Eric (1767-1815) ansedel2.png

Andersson, Lars (1819-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Peter (1833-) ansedel2.png

Jansdotter, Hilda Elisabet (1883-1967) ansedel2.png ansedel2.png

Johannesson, Anders (1821-1906) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Olof (1823-1892) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Peter (1826-) ansedel2.png ansedel2.png

Jonasdotter, Anna Catharina (1799-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Larsdotter, Britta Maria (1861-1888) ansedel2.png ansedel2.png

Olofsdotter, Anna Stina (1825-) ansedel2.png

Olofsdotter, Selma (1867-1897) ansedel2.png

Olofsson, Arvid Reinhold (1891-1966) ansedel2.png ansedel2.png

Olofsson, Johan Alfred (1863-1873) ansedel2.png

Olofsson, Johan Fredrik (1856-) ansedel2.png

Olofsson, Johannes (1791-) ansedel2.png

Ambjörnsg, Stenunga, Hudene (P)

Andersdotter, Britta (1772-1806) ansedel2.png

Hansson, Nils (1774?-1811) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Larsdotter, Marta (1775-) ansedel2.png

Nilsdotter, Ingerd (1799-1811) ansedel2.png ansedel2.png

Nilsdotter, Kjerstin (1797-) ansedel2.png ansedel2.png

Nilsson, Hans (1802-) ansedel2.png ansedel2.png

Nilsson, Olof (1806-) ansedel2.png ansedel2.png

Ambjörntorp, Algutstorp (P)

Abrahamsdotter, Anna Maja (1855-1856) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Annika (1792-1792) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Annika (1798-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Elin (1787-1865) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Kerstin (1756-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Kristina (1832-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Margareta (1759-1799) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Maria (1783-1783) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Anders (1796-1797) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Anders (1797-1798) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Anders Petter (1832-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Andreas (1756-1823) ansedel2.png

Andersson, Bengt (1762-1786) ansedel2.png

Andersson, Gustaf (1842-1843) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Johan (1784-1785) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Johannes (1785-1786) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Per (1763-1773) ansedel2.png ansedel2.png

Andreasdotter, Helna Viktoria (1880-1928) ansedel2.png ansedel2.png

Bengtsdotter, Ingjerd (1782-1843) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Frigga, Johannes Eriksn (1792-1793) ansedel2.png ansedel2.png

Frigga, Lars Eriksson (1797-1801) ansedel2.png ansedel2.png

Gisslesson, Johan (1730-1787) ansedel2.png

Gunnarsdotter, Anna (1796-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gunnarsson, Lars (1794-1796) ansedel2.png ansedel2.png

Gunnarsson, Sven (1728-1795) ansedel2.png

Gunnarsson, Sven (1802-1847) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gustavsdotter, Anna (1748-1806) ansedel2.png

Hansdotter, Anna (1752-1786) ansedel2.png

Hansson, Erik Frigga (1759?-1815) ansedel2.png

Johansdotter, Anna (1850-1851) ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Anna Kristina (1858-) ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Britta (1766-1775) ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Elin (1758-1813) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Margareta (1768-1773) ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Maria (1756-1832) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Maria (1836-1929) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Marit (1771-1841) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Anders (1755-) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Anders Magnus (1813-1813) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Andreas (1825-1829) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Johannes (1761-) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Johannes Blek (1785-1840) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Magnus (1804-1814) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Per (1763-1834) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Jonasson, Maja Stina, Larsdotter (1837-) ansedel2.png ansedel2.png

Jonsdotter, Maria (1805-1849) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Larsson, Johan Alfrid (1875-1875)

Ode, Andreas Johansson (1794-1847) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ode, Kerstin Johansdtr (1799-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Olofsson, Gustav Rask (1824-1840) ansedel2.png ansedel2.png

Persdotter, Elin (1735-1804) ansedel2.png ansedel2.png

Persson, Anders (1808-1811) ansedel2.png ansedel2.png

Rask, Olof Mathiasn (1779?-1834) ansedel2.png

Svensdotter, Anna (1724?-1788) ansedel2.png

Svensdotter, Annika (1781-1842) ansedel2.png ansedel2.png

Svensdotter, Ingeborg (1810-) ansedel2.png ansedel2.png

Svensdotter, Kerstin (1786-1786) ansedel2.png ansedel2.png

Svensson Åhman, Johannes (1837-1879) ansedel2.png ansedel2.png

Svensson, Gunnar (1760-1808) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Svensson, Hans (1765-1773) ansedel2.png ansedel2.png

Svensson, Johannes (1768-1794) ansedel2.png ansedel2.png

Svensson, Per (1785-1785) ansedel2.png ansedel2.png

Svensson, Per (1788-1864) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Torstensdotter, Maria (1791-1831) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ambjörntorp, Töllsjö (P)

Johansdotter, Anna Lovisa (1869-1938) ansedel2.png ansedel2.png

Amiralitetsförsamlingen på Ladugårdslandet (AB)

Forsberg, Augusta (1871-) ansedel2.png ansedel2.png

Amiralitetsvarvsförsamlingen (O)

Lindberg, Sven (1798-1834) ansedel2.png

Amnehärad (R)

Andersdotter, Maria (1796-) ansedel2.png

Andersson, Jonas (1781-) ansedel2.png ansedel2.png

Herlén, Hedvig (1821-1903) ansedel2.png

Jakobsson, Julia Kristina (1883-1967) ansedel2.png ansedel2.png

Jonsdotter, Johanna (1816-) ansedel2.png ansedel2.png

Jonsdotter, Maja Cajsa (1814-) ansedel2.png ansedel2.png

Jonsdotter, Sara Beata (1810-) ansedel2.png ansedel2.png

Jonsson, Anders (1804-) ansedel2.png ansedel2.png

Jonsson