Personregister ( - Abr)

, Anders ()

, Anders (1650?-1706) ansedel2.png

, Charlotta Chatarina (1801-) ansedel2.png

, Gerda Eliabeth (1887-1972) ansedel2.png

, Kerstin (1655?-1735) ansedel2.png

, Kerstin (1728-) ansedel2.png

, Kerstin (1730-) ansedel2.png

, Lars (1632?-1717) ansedel2.png

, Maria (1710-)

, Olof (1730-) ansedel2.png

, Sven ()

, Thol ()

, Thor () ansedel2.png


Abahamsson, Signe Karin Sofia (1920-2000) ansedel2.png ansedel2.png

Abborra, Anna Kajsa (1873-1949) ansedel2.png ansedel2.png

Abborra, Augusta (1877-1925) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Abborra, Carl (1838-1907) ansedel2.png

Abborra, Karl Albin (1875-1942) ansedel2.png ansedel2.png

Abelsdotter, Christina (1742-) ansedel2.png

Abelsson, Gustaf Enok (1892-1965) ansedel2.png

Abrahamsdotter, Alma Mathilda (1864-1941) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Abrahamsdotter, Anna (1831-)

Abrahamsdotter, Anna (1847-1909) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Abrahamsdotter, Anna Katrina (1856-1918) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Abrahamsdotter, Anna Lena (1866-1933) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Abrahamsdotter, Anna Lisa (1846-1846) ansedel2.png ansedel2.png

Abrahamsdotter, Anna Maja (1855-1856) ansedel2.png ansedel2.png

Abrahamsdotter, Anna Maria (1802-) ansedel2.png

Abrahamsdotter, Anna Maria (1885-) ansedel2.png ansedel2.png

Abrahamsdotter, Anna Mathilda (1831-1900) ansedel2.png

Abrahamsdotter, Anna Matilda (1866-1951) ansedel2.png ansedel2.png

Abrahamsdotter, Augusta Maria (1868-1928) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Abrahamsdotter, Britta (1754-1831) ansedel2.png

Abrahamsdotter, Britta Stina ((..1840)-)

Abrahamsdotter, Britta Stina (1853-1876) ansedel2.png ansedel2.png

Abrahamsdotter, Cajsa (1799-)

Abrahamsdotter, Cajsa (1838-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Abrahamsdotter, Elsa (1765-) ansedel2.png

Abrahamsdotter, Hilda Kajsa (1879-1947) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Abrahamsdotter, Inga Stina (1854-1912) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Abrahamsdotter, Johanna (1843-1845) ansedel2.png ansedel2.png

Abrahamsdotter, Johanna (1848-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Abrahamsdotter, Johanna (1868-1942) ansedel2.png ansedel2.png

Abrahamsdotter, Justina (1849-1921) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Abrahamsdotter, Kjerstin (1761-1803) ansedel2.png

Abrahamsdotter, Lena (1822-) ansedel2.png

Abrahamsdotter, Lovisa Carolina (1867-1932) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Abrahamsdotter, Maja Stina (1853-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Abrahamsdotter, Maria (1789-) ansedel2.png

Abrahamsdotter, Maria (1833-) ansedel2.png

Abrahamsdotter, Maria (1851-) ansedel2.png ansedel2.png

Abrahamsdotter, Maria Kathrina (1844-1930) ansedel2.png ansedel2.png

Abrahamsdotter, Mathilda (1857-1857) ansedel2.png ansedel2.png

Abrahamsdotter, Mathilda Christina (1853-1934) ansedel2.png ansedel2.png

Abrahamsdotter, Stina (1778-1850) ansedel2.png

Abrahamsdotter, Stina (1840-1844) ansedel2.png ansedel2.png

Abrahamsdotter, Stina (1855-1855) ansedel2.png ansedel2.png

Abrahamsdotter, Stina Lisa (1860-1891) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Abrahamsdtr Bork, Anna Lisa (1837-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Abrahamsdtr Bork, Christina Carolina (1848-1864) ansedel2.png ansedel2.png

Abrahamsson, Abraham (1863-1863) ansedel2.png

Abrahamsson, Albert (1868-1952) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Abrahamsson, Alma Katharina (1892-1936) ansedel2.png ansedel2.png

Abrahamsson, Anders (1751?-1817) ansedel2.png

Abrahamsson, Anders (1776-) ansedel2.png

Abrahamsson, Anders (1835-1922) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Abrahamsson, Anna (1878-1966) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Abrahamsson, August (1856-1938) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Abrahamsson, August (1859-) ansedel2.png ansedel2.png

Abrahamsson, August (1870-1870) ansedel2.png ansedel2.png

Abrahamsson, Axel (1877-1940) ansedel2.png ansedel2.png

Abrahamsson, Bryngel (1709?-1759)

Abrahamsson, Carl (1830-) ansedel2.png

Abrahamsson, Carl (1835-1861) ansedel2.png ansedel2.png

Abrahamsson, Carl Johan (1870-1956) ansedel2.png ansedel2.png

Abrahamsson, Daniel (1779-) ansedel2.png

Abrahamsson, Elias (1838-1839) ansedel2.png ansedel2.png

Abrahamsson, Emma (1876-1963) ansedel2.png ansedel2.png

Abrahamsson, Erik (1830-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Abrahamsson, Ester Viktoria (1906-1906) ansedel2.png ansedel2.png

Abrahamsson, Eva (1861-) ansedel2.png ansedel2.png

Abrahamsson, Gustaf (1853-1886) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Abrahamsson, Herman (1860-1860) ansedel2.png ansedel2.png

Abrahamsson, Isak (1863-1918) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Abrahamsson, Johan (1856-) ansedel2.png ansedel2.png

Abrahamsson, Johan (1862-1862) ansedel2.png ansedel2.png

Abrahamsson, Johan (1882-1889) ansedel2.png ansedel2.png

Abrahamsson, Johan Albin (1849-1857) ansedel2.png ansedel2.png

Abrahamsson, Johannes (1833-1834) ansedel2.png ansedel2.png

Abrahamsson, Johannes (1850-1880) ansedel2.png ansedel2.png

Abrahamsson, Johannes (1856-) ansedel2.png ansedel2.png

Abrahamsson, Jonas (1741-1805) ansedel2.png

Abrahamsson, Karl (1872-1957) ansedel2.png ansedel2.png

Abrahamsson, Karl Erland (1887-1920) ansedel2.png ansedel2.png

Abrahamsson, Lars Fredrik (1856-) ansedel2.png

Abrahamsson, Naemi (1886-1966) ansedel2.png ansedel2.png

Abrahamsson, Pehr (1782-1849) ansedel2.png

Abrahamsson, Per (1836-1837) ansedel2.png ansedel2.png

Abrahamsson, Per (1842-1930) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Abrahamsson, Per Gustaf (1873-1954) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Abrahamsson, Simson (1870-1947) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Abrahamsson, Sven Anton (1885-1939) ansedel2.png ansedel2.png

Abrahamsson, Sven Harald (1905-1905) ansedel2.png ansedel2.png

Abrahmasson, Johan Ant (1835-)

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.