DNA

Ett förhållandevis nytt område för släktforskning är sk DNA-forskning. Grundidén är att via ett, eller flera, DNA-prov finna andra forskare som man delar bitar av sin DNA-profil med.

Den genetiska koden är uppbyggd av fyra aminosyror, A, C, G och T (Adenin, Cystosin , Guanin, Tymin). Eftersom den personliga koden är sammansatt av runt 3 miljarder av dessa fyra syror, är kombinationsmöjligheterna (nästan...) oändliga.

När en sökning skall göras från ett DNA-prov, finns det fyra delar av komosomsträngen att finna träffar på:

autosomalt DNA – Både män och kvinnor – ärvs 50/50
YDNA – Endast män – ärvs alltid från pappa och kan spåras 250 tusen år bakåt
mtDNA – Både män och kvinnor – ärvs alltid från mamma och kan spåras 200 tusen år bakåt
XDNA – Både män och kvinnor – komplicerat mönster - ärvs via mamma

En man kan, med YDNA, hitta rakt bakåt, nästan i det öändliga, och hitta en faderslinje. Mannens Y-kromosom, hittas sällan i i kvinnospåret. För i stort sett alla män slutar denna linje i Östafrika för ca 250 000 år sedan. Är man väl där så gäller det bara att fixa namn- och fördelsedata för alla dessa män. Det lär handla om runt 100 000 generationer.

Men man behöver ju inte ta i. Många av oss härstammar kanske i ett "oäkta" led någonstans. Via de databaser som redan finns, och som växer snabbt, är sannolikheten stor att man kan få en "fadersträff" i den saknade fadern. Kanske finns han redan i din forskning men i en angränsande släkt!

På ungefär samma vis kan man söka en kvinna långt bakåt. Den funktionen fungerar dock bara så länge just den X-kromosomen ärvts via mamman. Rätt som det är bryts den linjen av en man (som ju bär på X och Y) och då kan man säga att mannen förstört. Dessutom förefaller det som om kromosomen kan hoppa över en generation.

Ytterligare en variant i DNA-söket är att söka i en viss sekvens i din sträng. Vissa kroppsliga engenskaper ärvs ju, exempelvis att kunna rulla tungspetsen inåt. Den DNA-sekvensen kan sökas bakåt, även via personer där den kanske inte varit dominant, dvs visat sig,

Det går även att söka på hela DNA-profilen och finna varifrån de delar kommer som i dig blir en helhet. Rapporten från denna sökning blir snabbt oöverskådligt bred men kan absolut vara till nytta om du till exempel letar efter halvsyskon i ett antal steg bakåt.

 Viktigt att känna till:

Jag – mor/far – grand – grandgrand - ……….
Jag – ALLA andra
Alla med någon gemensam DNA-bit ÄR släkt
Du kan vara släkt med någon trots att ni inte har någon gemensam DNA-bit
Den genetiska antavlan kan skilja sig från den genealogiska

Databasen Källor Orter Litteratur DNA