Litteratur

Vid flera tillfällen under forskandet träffar man på olika former av trycksaker som kan ge underlag för slutsatser i forskandet. 

Direkt kan det handla om hembyggds- och släktböcker men via lite omvägar kan det även vara olika former av biografier, jubileumsböcker, tidningsartiklar, föreningstrycksaker och en mängd andra trycksaker.

Den stora utmaningen är kanske då inte att finna uppgifterna, men att finna belägg för uppgifterna. Det är ju så att de flesta trycksakar är andrahandsuppgifter eller sämre, så uppgifterna bör verifieras någon annan stans.

Två exempel på hur det kan bli:

#1 En forskare, vi kan kalla honom Nils, hävdar (jag har träffat honom!) att han funnit att han härstammar från Arn, en romanfigur i Jan Guillos böcker om korstågen. Hans väg till det målet var att följa sina anor bakåt till Birger Jarl, som enligt romanen är sonson till Arn. Bortsett från grudfadäsen med Arn så har Nils gjort en miss till. De flesta svenska släktled, bortom 1600, saknar sammanhållande dokumentation. Det finns självklart uppteckningar i adelskalendrar eller liknande men i många fall saknas ett eller flera mellanled. Det är inte heller alltid lätt att finna båda föräldrarna i ett led. Hittar man bara den ena så kan det leda direkt åt fel håll.

#2 I vår familj finns en släktbibel. I den bibeln har noterats viktiga händelse som född, död, gift och ibland annat av intresse. Noteringarna stäcker sig tillbaka till de första decennierna på 1800-talet. Bibeln omnäns dessutom i en Husförhörslängd från runt 1820 (Filipstad AI:12 (1821-1825) Bild 147 / sid 144 (AID: v10833.b147.s144, NAD: SE/VA/13110). De som forskat på vår familj, innan kykböckerna fanns lättåtkomliga på nätet, har haft mycket huvudbry kring noteringarna runt 1860 - 65. Den person som är skylldig till mitt "Persson", Per Larsson (f 1821), finns inte med på rätt plats i bibeln. Men Johan Henrik Jansson finns. Problemets lösning fanns att finna i Per Larssons hustru, eller snarare hustrur. Pers första fru, dör 1864. Per gifter om sig något år senare. Den nya frun, som är änka efter Jansson (1827 - 1864), har med sig bibeln in i det nya äktenskapet. Henns son med Jansson försvinner ut i historien, men Pers barn, tar vara på bibeln och gör sina noteringar. De uppgifter som är noterade i bibeln kan verifieras på annat håll, främst i kykböcker. Sammanställningen, så som den ser ut i bibeln, blir fel. 

Min avsikt med dessa två exempel är att påvisa hur viktigt det är att söka flera källor till sina uppgifter, famförallt om de uppgifter jag har inte kan direkt verifieras i en högt rankad källa. Det är dock viktigt att inte missa att ta med var uppgiften hittades första gången, oavsett nivån på den källan. Det är ju så vi ser till att forskningen går framåt när vi letar bakåt.

 

Databasen Källor Orter Litteratur DNA