Bohuslän

Till Bohuslän och Strömstad kom, de sista åren av Napoleonkrigen, en lärarson från trakterna av Güstrow. Güstrow ligger några mil NV om Berlin. Lärarsonen, Johan Jacob Daniel Paepke slog in på bagarbanan och blev ganska framgångsrik. Paepkegården i Strömstad ligger strax intill kyrkan, det var där han hade det mesta av sin livsgärning. Men hr Paepke blev även framgångsrik som far. Han fick tolv barn inom äktenskapet och, minst, ett utom äktenskap.

Det oäkta barnet, fött 1816 i Tyska församlingen Göteborg, fick namnet Johan Jacob Daniel. Hans mor, Annika Chritoffersdotter var piga hos bagaren i Strömstad våren och sommaren 1815. Såvitt känt har faderskapet aldrig "erkänts". Däremot bodde Johan Jacob Daniel (dy) i två omgångar på Paepkegården, omkring 1830 och 1850. Sonen flyttade, runt 1830, till Norge. Johan Jacob Daniel (dy) fick använda efternamnet Paepke och det är också en indikation på att min forskning tolkar händelserna rätt.

I Norge, som då var i union med Sverige, mötte han Gunhild. Tillsamman får de, i Norge, fyra söner, födda 1842, 1844, 1847 och 1849. Familjen flyttade i augusti 1850 till Strömstad och bodde i tre månader hos farfar. 

Den yngre familjen Paepke flyttade sedan till Tanum, där fadern blev trädgårdsmästare. Där föds ytterligare två barn 1852 och 1857.

Den äldste av sönerna, för enkelhetens skull kallad August (kristnad till August John Jacob). och hans bror Alfred flyttar till Norge i början av 1870-talet. Därefter flyttar, förmodligen båda bröderna, vidare till USA. Alfreds öden är okända, men August hamnar så småningom på Nya Zeeland, där hans ättlingar fortfarande lever.

Näst äldste sonen Julius (Julius Efraim) flyttar som 16-åring, 1860, till Garnisonsförsamlingen i Göteborg. Där blir han med tiden anställd på tullverket. En funktion som han hade hela yrkeslivet. Han dör i januari 1903 i "Endarteriitis chronica", åderförkalkning. Av Julius ättlingar lever flera idag i Göteborgstrakten.

Den fjärde Norskfödde sonen dör knappt två år gammal i Grebbestad.

Den femte sonen Charles Hagbart flyttar till Gävle och så småningom till Harmånger. Där får han, minst, tre döttrar. Åtminstone den äldsta av dem, gift Lundgren, får barn varav minst ett hamnar i Norrtälje.

Dottern i familjen Paepke flyttar 1871 till Göteborg, Kristine (Tyska) församling. Där träffar hon en målare från Halland. De får med tiden sex barn, varav min farmor var det yngsta.

 

Bergslagen, Guldheden, Bohuslän, Leksand, Horla,