Horla

Den första historien i Horla är inte särskilt gammal. Den börjar omkring 1880 då Swante Johansson från Siene köper Östergården och flyttar in med sin hustru Anna-Christina, som kom från Hol. Gården ärvdes av äldste sonen, Ruben, som drev den till sin död 1962, även om en del av marken då var utarrenderad. På gården bor idag ett av mina kusinbarn med familj.

Den yngste av Swantes söner, Paul, träffar i Horla Leksandstösen Karin. Paul satsar på en karriär inom järnvägen och flyttar, runt 1917, med Karin till Agnesberg, strax norr om Göteborg utmed Göta Älv. Där föds Yngve och Gunvor.

På linjen från Anna-Christina finns en av de först födda anorna jag har datum för, Ingeborg, född på Korsgården i Hoberg, Vårgårda 1690-10-15. Hennes föräldrar gifte sig 1689-12-26

Swantes gren startar i mitt material i Bråttensby, Herrljunga med Anders Larsson som föddes där 1713. Anders sonson, Bengt skickas från Bråttensby i samband med faderns död 1794. Som 14-åring kommer Bengt till Siene där han med tiden blir Bengt i Torsgårn. Bengt blir farfar till Swante.

I Siene har släkten funnits sedan 1702 då Svantes farmors farmor föds på Kringeläng, men då är vi ju nästan i Bäne, Hol.

Anna-Christna, Swantes fru, föddes i Jonstorp 1853. I de trakterna hade då släkten funnits i närmare 100 år. Anna-Christinas farmor föddes där 1796. Sigge och Stina som de föräldarna hette var, i alla fall till 50%, troligen från gården. Sigge föddes på Mängsholm, Siene 1741.

Anna-Christinas farfar kom inte från exakt dessa trakter. Han föddes på Vänga Lillegård i Långared 1791. Den familjen hittar jag första gången på gården Börta i Långared 1710.

Den andra historien i Horla börjar i Horla omkring 10 år senare än den första. 1893 gifter sig Alfred från Nårunga med Anna Christina från Loo, Långared. Innan dess har han rest runt en del, bland annat två vändor till USA. Gården där det unga paret slog sig ner på, köptes av Alfreds bror August (eller av fadern) 1886. Under Alfreds senaste år i USA 1886-90 byggde August gården på tomten i Horla. Den gården ägs idag av femte generationen i samma familj.

August blir affärsman och flyttar, när brodern Alfred återvänder från USA, till Halmstad. Alfred får fem söner. Den äldsta, Frans, träffar, liksom Paul ovan, en dalkulla. Fredrika kommer från Smedjebacken (Norrbärke). De får två söner som båda satsar på järnvägskarriären. Det är opraktiskt att heta Johansson på järnvägen, därför skaffar sig de båda bröderna mer unika efternamn. Det blir Borgesten och Pellbjär.

Alfreds familj flyttade, när Alfred var två år, från Hukedal, Nårunga till Herrljunga, eller snarare Eggvena. Där brukade fadern ett torp under Nohlgården i knappt ett år, då familjen flyttade tillbaka till Nårunga.

(Mer kommer)

 

Bergslagen, Guldheden, Bohuslän, Leksand, Horla,