Socken

eller församling som det också kallas är lägstanivån i den kyrkliga indelningen. Det finns några nivåer mellan Stiftet och Socknen, Kontrakt och Pastorat, men det fördjupar vi oss inte i här.

I det ortsträd som vi hanterar är kommunen nivån under länet. I kommunen finns ett antal socknar. Det antalet varierar väldigt! I den kommun jag valt, Filipstad i Bergslagen, finns sju socknar och ett kyrkobokföringsdistrikt (kbfd). Indelningen är från slutet av 1970. Här skulle socknarna kunna ersättas med stads-/kommun- delar. I detta fallet skulle då Lesjöfors ersätta Rämmen, Persberg ersätta Gåsborn och Nykroppa ersätta Kroppa. Men jag fortsätter med sockenbegreppet.

Filipstad orter

För merparten av forskarna är nog sockennivån alldeles tillräckligt för att kunna hantera sitt material. Men alteftersom det kommer in mer personer i materialet behöver de kanske särskiljas lite mer. Det är då enkelt att lägga till ytterligare undernivåer. I Brattfors socken har jag lagt till tre gårdar, ett torp, ett bruk och en by. Idag hade jag nog varit lite mer noga med Hedenskogshyttan och kallat den för Industri. Det finns dessutom ytterligare en nivå där, troligen en gård.

 

Databasen Källor Orter Litteratur DNA