Personregister (Y - Å)

Efternamnsregister    Ortsregister

- A B - B C - C D - D E - E Ë - E F - F G - G H - H I - J K - K L - L M - M N - N O - O P - P Q - R S - S T - T U - V W - W Y - Å Ä - Ö

Yllander, Johan Viktor August (1821-1910)

Yngström, Emma Carolina (1842-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Yngström, Nils Johan (1839-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ytterman, Frans Eric (1854-1864) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ytterman, Johan Eric (1811-1861) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Zacariasdotter, Anna Cajsa (1779-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Zacariasdotter, Catharina (1782-1844) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Zacariasdotter, Greta (1774-1831) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Zacariasdotter, Lisa (1770-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Zacariasson, Jan (1763-1796) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Zachariasdotter, Britta (1814-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Zachariasson, Carl Magnus (1812-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Zachrisson, Knut Jesper (1963-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Zackariasdotter, Anna Margareta Carolina (1836-1864) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Zackariasdotter, Britta Maja (1820-) ansedel2.gif

Zackariasdotter, Catharina (1789-)

Zackariasdotter, Eva Cajsa (1832-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Zackariasdotter, Johanna Sophia (1850-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Zackariasdotter, Maria Christina (1851-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif

Zackariasdotter, Stina Maria (1835-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Zackariasson, Carl Johan (1840-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Zackariasson, Göran Jacob (1831-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif

Zackariasson, Jan (1827-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Zackariasson, Johan (1854-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Zackariasson, Lars (1829-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Zackariasson, Lars Gustaf Conrad (1828-) ansedel2.gif

Zackrisson f Andersson, Märta Sofia (1907-1996) ansedel2.gif ansedel2.gif

Zackrisson, Andreas (1810-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Zackrisson, Axel Richard (1902-1987) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Zackrisson, Björn Uno (1954-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Zackrisson, Börje (1808-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Zackrisson, Paulus (1765-1803) ansedel2.gif

Zackrisson, Rikard Mattias (1970-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Zackrisson, Svante Emil (1872-1952) ansedel2.gif

Zackrisson, Uno (1929-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Zackrisson, Åsa Helena (1961-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Zacrisdotter, Eva (1761-1845) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Zacrisdotter, Stina (1758-1787) ansedel2.gif

Zandén, Sven Edvin (1867-) ansedel2.gif

Zettergren, Anna (1770-1836) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Zettermark, Anna Kristina (1964-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Zettermark, Elna Dagny Charlotta (1909-1996) ansedel2.gif

Zettermark, Frans Johan (1848-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Zettermark, Frans Johan (1908-1989) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Zettermark, Hans Johan (1959-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Zettermark, John Åke (1945-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Zettermark, Rolf Arne (1932-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Zettermark, Sara Margareta (1968-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Zettermark, Vera (1931-) ansedel2.gif

Zetterqvist, Agnes Maria (1887-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif

Zetterqvist, Agnes Valborg Edit Maria (1908-1973) ansedel2.gif ansedel2.gif

Zetterqvist, Aron Bernhard (1880-1880) ansedel2.gif ansedel2.gif

Zetterqvist, Augusta Wilhelmina Gustafsdtr (1868-(1880..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Zetterqvist, Beda Sophia Gustafsdtr (1873-(1880..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Zetterqvist, Carl Wilhelm (1864-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Zetterqvist, Carl Wilhelm Gustafsson (1864-1875) ansedel2.gif ansedel2.gif

Zetterqvist, Carolina (1850-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Zetterqvist, Emma Mathilda Gustafsdtr (1876-(1880..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Zetterqvist, Gustaf Albin Gustafsson (1871-(1880..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Zetterqvist, Gustaf Wilhelm (1840-(1880..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Zetterqvist, Gustaf Wilhelm (1845-(1890..)) ansedel2.gif

Zetterqvist, Hanna (1886-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Zetterqvist, Hjalmar (1883-(1901..)) ansedel2.gif

Zetterqvist, Ida Maria (1884-1884) ansedel2.gif ansedel2.gif

Zetterqvist, Karin Alexandra (1903-2000) ansedel2.gif

Zetterqvist, Karl Bernhard (1892-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Zetterqvist, Karl Johan (1848-) ansedel2.gif

Zetterqvist, Karl Teodor (1892-(1910..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Zetterqvist, Karl Wilhelm Gustafsson (1876-(1880..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Zetterqvist, Per Johan (1836-1907) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Zetterqvist, Sofia (1887-1977) ansedel2.gif ansedel2.gif

Zetterqvist, Teodor (1867-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Zetterström, Augusta Josefina (1861-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Zetterström, Erik Gustaf () ansedel2.gif

Zink f Nilsdotter, Lovisa (1875-(1903..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åberg, Amalia Johanna (1875-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åberg, Anders Evald (1866-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åberg, Anders Reinhold (1888-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åberg, Anna (1790-) ansedel2.gif

Åberg, Anna Gustafva (1841-) ansedel2.gif

Åberg, Anna Johanna (1841-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åberg, Anna Sofia (1890-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Åberg, Anna Teresia (1897-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åberg, August Wilhelm (1864-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åberg, Carl Jakob (1802-1899) ansedel2.gif

Åberg, Carl Olof (1885-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åberg, Catharina Sofia (1862-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åberg, Charlotta Wiktoria (1835-)

Åberg, Clara (1847-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åberg, Eliabeth Catharina (1838-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åberg, Elin Johanna (1891-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åberg, Emanuel (1860-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åberg, Erik Hjalmar (1893-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åberg, Gretha Sophia (1833-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åberg, Guataf (1850-1850) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åberg, Gustaf Albert (1872-1883) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åberg, Johan Ferdinand (1889-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åberg, Karl Anton (1837-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Åberg, Karl Johan (1861-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Åberg, Maria Albertina (1886-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åberg, Martin (1831-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Åbergh, Stina Cajsa (1825-) ansedel2.gif

Åbrandt, Selma Katarina (1863-1907) ansedel2.gif

Ågren, Anna Emilia Elisabet (1894-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ågren, Elin Annie (1899-1981) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ågren, Emma Sophia (1826-)

Ågren, Erik Richard (1888-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ågren, Ester Ottlilia (1897-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ågren, Frans Bernhard (1898-1983) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ågren, Fridolf Waldemar (1896-1980) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ågren, Gustaf Wiktor (1897-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ågren, Hildur Vitoria (1885-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ågren, Johan Emil (1863-1937) ansedel2.gif

Ågren, Johan Robert (1886-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ågren, Karl Oskar Rudolf (1892-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ågren, Lisa (1780-) ansedel2.gif

Ågren, Nils (1794-) ansedel2.gif

Ågren, Nils Georg (1890-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ågren, Selma Viktoria (1879-1962)

Åhgren f Östergren, Elsa Maria (1896-1971) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Åhgren, Ingrid Birgitta (1924-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åhgren, Josef August (1847-) ansedel2.gif

Åhgren, Nils Albin (1893-1942) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Åhgren, Nils Herman Sigvard (1925-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åhlsberg, Sebina Maria (1861-) ansedel2.gif

Åhlström, Jan ES (1793-1825) ansedel2.gif

Åhman, Albertina Efraima (1854-(1886..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åhman, Algot (1868-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åhman, Amanda Chrlotta (1861-(1888..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Åhman, Anders Gabriel (1836-(1886..)) ansedel2.gif

Åhman, Anna Charlotta (1856-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åhman, Anna Charlotta (1865-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Åhman, Anna Christina (1830-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åhman, Anna Fredrica (1827-(1862..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Åhman, Anna Sofia (1857-1901) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Åhman, Anton (1860-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Åhman, Artur Reinhold (1876-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åhman, Astrid Linnéa (1897-1974) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Åhman, August (1828-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Åhman, August (1839-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åhman, Axel Linus (1866-(1886..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åhman, Carl Leonard (1864-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åhman, Carl Lorentz (1860-(1901..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åhman, Charlotta (1823-) ansedel2.gif

Åhman, Christina (1833-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åhman, Elida Davida (1876-(1887..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åhman, Emil Fridolf (1871-(1886..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åhman, Emma Gustava (1854-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Åhman, Erik Gustaf (1840-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åhman, Erik Henrik (1829-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Åhman, Fredrika (1852-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åhman, Fritz Valfrid (1893-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åhman, Gottfrida Axelina (1873-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åhman, Hedvig Elisabeth (1837-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åhman, Hedvig Naëmi (1885-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åhman, Henric (1830-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åhman, Henrik Delvig (1879-(1887..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åhman, Hilda Cecilia (1884-(1887..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åhman, Hilda Charlotta (1849-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åhman, Ida Charlotta (1857-(1880..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åhman, Johan Vitalis (1855-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Åhman, Johanna (1830-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Åhman, Johanna Elisabeth (1846-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Åhman, Johanna Fredrika (1860-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Åhman, Johannes (1819-) ansedel2.gif

Åhman, Josef Natanael (1892-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Åhman, Karl Gustaf Adolf (1897-1972) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Åhman, Karl Johan Albin (1869-(1888..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åhman, Karl Oskar (1871-1881) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åhman, Karl Vigert (1889-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Åhman, Kasper (1843-1919) ansedel2.gif

Åhman, Klas Fredrik (1862-(1886..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åhman, Lars Hansson (1788-1842) ansedel2.gif

Åhman, Lotten Wiktoria (1880-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åhman, Maja Lisa (1844-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Åhman, Maja Stina (1834-1904) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åhman, Maria (1857-(1887..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Åhman, Matilda Gustafva (1858-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Åhman, Nils (1793-1840) ansedel2.gif

Åhman, Nils Georg (1890-1969) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åhman, Olaus (1809-1882) ansedel2.gif

Åhman, Oskar Gottfrid (1873-(1887..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åhman, Oskar Rudolf (1882-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åhman, Pehr Magnus (1839-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åhman, Peter Magnus (1836-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åhman, Petronella (1856-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Åhman, Rudolf Bernhard D (1882-(1887..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åhman, Sven Niklolaus (1834-1852) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åhman, Thure Fredrik (1843-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åhs, Johanna Charlotta (1861-) ansedel2.gif

Åkerberg, Karl Johan (1888-1976) ansedel2.gif

Åkerlund, Anna (1880-1951) ansedel2.gif

Åkerlund, Emma (1885-1960) ansedel2.gif

Åkerlund, Jon () ansedel2.gif

Åkerman, Fredrika (1860-(1900..)) ansedel2.gif

Åkersten, Nils (1831-1913)

Åkerström, Anna Christina (1859-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åkerström, Catharina Elisabeth (1867-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åkerström, Ida Carolina (1863-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åkerström, Johannes (1857-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åkerström, Märta Olivia (1865-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Åkerström, Nils Magnus (1828-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Åkerström, Nils Teodor (1861-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åkerström, Olof (1791-)

Åkerström, Olof (1855-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åman, Alrik Teodor (1892-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åman, Anna Carolina Eriksdtr (1883-1911) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åman, Artur Leonard (1890-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Åman, Berndt Leo (1896-1981) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Åman, Carl Erik (1872-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åman, Erik August (1844-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Åman, Ernst Ivar (1898-1977) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åman, Hilda Lovisa Eriksdtr (1866-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åman, Hilma Gustafva (1864-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åman, Johan Eriksson (1874-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åman, Johan Vitalis (1886-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åman, Johanna Viktoria Eriksdtr (1884-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åman, Oskar Heribert (1894-(1913..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åman, Per August (1865-1927) ansedel2.gif

Åman, Tekla Fredrika (1888-1959) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ångström, Agda Justina (1893-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ångström, Edit Kristina (1899-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ångström, Elin (1891-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ångström, Hilda Evelina (1900-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ångström, Ida (1882-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ångström, Jan Erik (1869-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ångström, Karl Filip (1898-1978) ansedel2.gif ansedel2.gif

Årevik, Majlis Ingegerd (1921-1986) ansedel2.gif ansedel2.gif

Årevik, Stig Harold (1924-2002) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åring, Anders Ivar (1894-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åring, Carin Gertrud Kristina (1901-1979) ansedel2.gif

Åring, Oskar Albert Herry (1898-1981) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åring, Ragnar Martin Wiliam (1900-1988) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åring, Viktor Eugen (1896-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ås, Anna Lisa (1854-1907) ansedel2.gif

Ås, Anna Matilda Persdtr (1878-(1893..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ås, Anna Wilhelmina Persdtr (1881-1883) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ås, Herman Oskar Persson (1879-(1892..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ås, Lovisa Andersdtr (1851-1893)

Åsberg, Albertina (1888-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åsberg, Anders () ansedel2.gif

Åsberg, Anna Carolina (1850-) ansedel2.gif

Åsberg, Anna Carolina (1850-(1900..))

Åsberg, Ida Amalia (1884-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Åsberg, Johan (1810-) ansedel2.gif

Åsberg, Josefina (1841-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Åsberg, Karl Fredrik (1856-) ansedel2.gif

Åsberg, Karl Teodor (1868-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åsberg, Olof Alfred (1879-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åsberg, Per Anderssn (1840-(1900..)) ansedel2.gif

Åsberg, Per Johan (1866-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åslund, Axel (1891-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åslund, Elin (1885-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Åslund, Emil (1889-1975) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åslund, Ester (1893-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åslund, Filip (1895-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åslund, Herman (1897-1974) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åslund, Hilma (1887-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Åslund, Johan (1883-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Åslund, Johan Alfred Johanssn (1864-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åslund, Jöns Jonsson (1852-1900) ansedel2.gif

Åslund, Naemi (1882-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Åslund, Simon (1898-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åsman, Helmer Emanuel (1890-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åsman, Nils Olof (1849-(1900..)) ansedel2.gif

Åström, Inga Britta (1778-(1809..1813)) ansedel2.gif

Åström, Per August (1838-) ansedel2.gif

- A B - B C - C D - D E - E Ë - E F - F G - G H - H I - J K - K L - L M - M N - N O - O P - P Q - R S - S T - T U - V W - W Y - Å Ä - Ö

Efternamnsregister    Ortsregister

www.rolfgepersson.com rop@reserop.se Framställd 2019-07-14 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2018.
Startsida.