Personregister (Ä - Ö)

Efternamnsregister    Ortsregister

- A B - B C - C D - D E - E Ë - E F - F G - G H - H I - J K - K L - L M - M N - N O - O P - P Q - R S - S T - T U - V W - W Y - Å Ä - Ö

Ängstrand, Anton Emil (1865-1948) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Öberg, Anders (1833?-1880) ansedel2.gif

Öberg, Anna Katarina (1858-) ansedel2.gif

Öberg, Carl Johan Jansson (1865-1904) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Öberg, Gerda Albertina (1895-1895) ansedel2.gif ansedel2.gif

Öberg, Hanna Lovisa (1900-1983) ansedel2.gif

Öberg, Jan Ersson (1779-1831) ansedel2.gif

Öberg, Jan Jansson (1821-1882) ansedel2.gif

Öberg, Jan Petter Jansson (1854-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Öberg, Jenny Alexida (1892-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Öberg, Johan Nikolaus (1871-1891) ansedel2.gif ansedel2.gif

Öberg, Johna Eugén (1893-1895) ansedel2.gif ansedel2.gif

Öberg, Maria Lena Jansdotter (1848-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Öberg, Stina Lisa Jansdotter (1843-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ödman f Olofsson, Olof (1877-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ödström, Axel Linus (1869-(1881..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ödström, Carl (1827-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ödström, Ernst Ferdinand (1863-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ödström, Gustaf Ludvig (1865-(1881..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ödström, Ida (1864-(1881..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ödström, Johan Emil (1856-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ödström, Lars (1784-) ansedel2.gif

Ödström, Sanfrid (1867-(1881..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ödström, Sven Birger (1822-(1852..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Öfverholm, Egil Gunnar (1946-) ansedel2.gif

Öfverholm, Torsten (1953-) ansedel2.gif

Öhgren, Catharina (1812-) ansedel2.gif

Öhjne, Anna Elisabet Larsdotter (1966-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Öhjne, Greta (1905-2002) ansedel2.gif

Öhjne, Gunnar Emanuel Johansson (1902-2000) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Öhjne, Lars Gunnar (1935-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Öhlén, Sara Evelina (1893-1980) ansedel2.gif

Öhrman, Susanna Håkansdtr (1750-) ansedel2.gif

Öhrn, Anders Larssn (1744-1799) ansedel2.gif

Öijer, Johan (1869-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif

Öjersdotter, Ingjerd (1806-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif

Öman, Carl (1820-) ansedel2.gif

Öman, Carl Alfred Carlsson (1854-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Örn Jansson, Eric (1785-1831) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Örn Jonsson, Jan (1746-1807) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Örn, Anna Cajsa Hindriksdotter (1828-(1893..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Örn, Anna Jansdtr (1818-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Örn, Anna Lovisa (1884-(1909..)) ansedel2.gif

Örn, Anna Maria Jansdtr (1794-1875) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Örn, Emma Kristina (1888-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif

Örn, Erik Johan (1855-1878) ansedel2.gif ansedel2.gif

Örn, Fredrik (1869-)

Örn, Gustaf Emanuel (1833-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Örn, Hulda Maria (1888-1891) ansedel2.gif

Örn, Ida Karolina (1887-1891) ansedel2.gif ansedel2.gif

Örn, Ingrid Lisa Jansdtr (1789-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Örn, Johan (1799-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Örn, Johanna Sofia (1876-) ansedel2.gif

Örn, Johannes Eriksson (1830-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Örn, Karl Johan (1891-1936) ansedel2.gif

Örn, Karolina Sophia (1841-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Örn, Lovisa Jansdtr (1827-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Örn, Maria Jansdtr (1821-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Örn, Maria Lovisa (1856-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif

Örn, Nils Jonssn (1811-) ansedel2.gif

Örn, Olof Erikssn (1836-(1890..)) ansedel2.gif

Örn, Per Johan Stinasson Dahlström (1863-(1890..1894)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Örn, Sofia (1879-(1905..)) ansedel2.gif

Örn, Stina Elisabeth (1824-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Örn, Stina Maja Olsdtr (1862-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif

Örnqvist, Petter (1779-)

Örtendahl, Joh. Wilh. (1807-)

Örtenholm, Anna Gustava Göthilda Johansdtr (1845-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Örtenholm, Gerda Hildegard Johansdtr (1848-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Örtenholm, Johan Göthrik Johansson (1846-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ösell, Alice Margareta (1907-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ösell, Anders Ludvig Johanssn (1875-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Öst, Svante August (1863-) ansedel2.gif

Östblom, Edit Nëmi (1895-1971) ansedel2.gif ansedel2.gif

Östblom, Hanna Dorotea (1884-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif

Östblom, Ivar Natanael (1888-1893) ansedel2.gif ansedel2.gif

Östblom, Johan Fredrik Johansson (1855-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Östblom, Karl Georg Natanaël (1899-1988) ansedel2.gif ansedel2.gif

Östblom, Paul Sigfrid (1892-1980) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Östblom, Rut Hildur Elisabet (1898-1983) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Österberg Johansson, Jan Henrik (1841-1902) ansedel2.gif

Österberg, Algot Robert (1876-(1901..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Österberg, Carl Wilhelm (1863-(1868..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Österberg, Henning Rickard (1879-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Österberg, Johan Fredrik (1837-(1868..)) ansedel2.gif

Österberg, Johan Fredrik Jönsson (1847-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif

Österberg, Karl Albert Teodor (1873-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Österberg, Magnus (1792-)

Österberg, Oscar Victor (1874-1943) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Österberg, Patrik Alfred (1845-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif

Österberg, Per Adolf (1812-) ansedel2.gif

Östergren f Blomberg, Alma Olivia (1868-1958) ansedel2.gif

Östergren, Emma Elisabet (1839-1928)

Östergren, Frans Herman (1856-1936) ansedel2.gif

Östergren, Selma Lovisa Edegert (1841-1906) ansedel2.gif

Österholm, Ida Wendela (1851-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Österholm, Johan Gustaf (1808-) ansedel2.gif

Österlund, Hulda (1872-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif

Österlund, Karl Oskar (1876-1958) ansedel2.gif

Österlund, Mathilda (1870-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif

Östin, Anders Gustaf (1866-(1886..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Östin, Anna Cajsa (1859-1864) ansedel2.gif ansedel2.gif

Östin, Anna Maria (1877-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Östin, Anna Mathilda (1873-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif

Östin, Anna Matilda (1872-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif

Östin, Anna Stina (1876-1877) ansedel2.gif ansedel2.gif

Östin, Anna Wilhelmina (1889-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif

Östin, August (1870-(1891..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Östin, August Olofsson (1855-1855) ansedel2.gif ansedel2.gif

Östin, Beda Sofia (1882-1959) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Östin, Carl (1862-(1887..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Östin, Carl Johan (1869-(1891..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Östin, Carl Johan Andersson (1865-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif

Östin, Carolina (1861-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif

Östin, Carolina Olofsdtr (1866-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Östin, Carolina Svensdtr (1866-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Östin, Emma Kristina (1875-1877) ansedel2.gif ansedel2.gif

Östin, Emma Lovisa (1869-(1893..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Östin, Emma Olivia (1891-1973) ansedel2.gif ansedel2.gif

Östin, Greta Nilsdtr (1855-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Östin, Gustaf (1900-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Östin, Harald (1895-1970) ansedel2.gif ansedel2.gif

Östin, Hedvig (1898-1990) ansedel2.gif ansedel2.gif

Östin, Hilma Margareta (1880-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif

Östin, Hulda Karolina (1893-1982) ansedel2.gif ansedel2.gif

Östin, Ida Maria (1883-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif

Östin, Jan Erik (1875-1877) ansedel2.gif ansedel2.gif

Östin, Jan Olof Olofsson (1865-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif

Östin, Johan (1867-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Östin, Johan (1887-1887) ansedel2.gif ansedel2.gif

Östin, Johan (1888-(1920..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Östin, Johanna Mathilda Olofsdtr (1856-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif

Östin, Karl (1892-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif

Östin, Karl Gustaf (1877-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif

Östin, Karl Gustaf (1878-1940) ansedel2.gif

Östin, Klas (1900-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif

Östin, Maria (1878-1878) ansedel2.gif ansedel2.gif

Östin, Maria Elisabeth (1872-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif

Östin, Matilda Kristina (1885-1963) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Östin, Selma Kristina (1896-1961) ansedel2.gif ansedel2.gif

Östin, Selma Maria Carolinasdtr (1890-(1890..)) ansedel2.gif

Östin, Stina Cajsa Andersdtr (1863-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif

Östin, Svante (1899-1987) ansedel2.gif ansedel2.gif

Östlund, Alfred (1856-1894) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Östlund, Andreas Andersson (1834-1906) ansedel2.gif

Östlund, Anna Kristina (1886-1985) ansedel2.gif ansedel2.gif

Östlund, Anton Gustav Valfrid (1895-(1913..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Östlund, Anton Julius (1866-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Östlund, August (1846-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Östlund, Ellen Kristina (1897-1971) ansedel2.gif ansedel2.gif

Östlund, Emma Catharina (1889-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif

Östlund, Ester Viktoria (1887-1967) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Östlund, Ester Viktoria (1900-1971) ansedel2.gif ansedel2.gif

Östlund, Frida Olivia (1878-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Östlund, Gustaf Gerhard (1884-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif

Östlund, Hanna Dorotea (1880-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif

Östlund, Johan Hjalmar Nikolaus (1842-(1890..))

Östlund, Julia Naemi (1890-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Östlund, Karl Oskar (1883-1974) ansedel2.gif ansedel2.gif

Östlund, Karl Oskar (1887-1887) ansedel2.gif ansedel2.gif

Östlund, Olof Olsson (1861-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif

Östlund, Selma Alexandra Valborg (1893-1969) ansedel2.gif ansedel2.gif

Östlund, Viktor Teodor (1882-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Öström, Catharina Elisabeth () ansedel2.gif

- A B - B C - C D - D E - E Ë - E F - F G - G H - H I - J K - K L - L M - M N - N O - O P - P Q - R S - S T - T U - V W - W Y - Å Ä - Ö

Efternamnsregister    Ortsregister

www.rolfgepersson.com rop@reserop.se Framställd 2019-07-14 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2018.
Startsida.