Personregister (C - C)

Efternamnsregister    Ortsregister

- A B - B C - C D - D E - E Ë - E F - F G - G H - H I - J K - K L - L M - M N - N O - O P - P Q - R S - S T - T U - V W - W Y - Å Ä - Ö

Cajsasdotter, Anna (1806-1809) ansedel2.gif

Cajsasdotter, Johanna Amanda (1863-) ansedel2.gif

Cajsasdotter, Maria (1802-1802) ansedel2.gif

Cajsasdotter, Maria (1807-1810) ansedel2.gif

Carlander, Britta (1750-) ansedel2.gif

Carlberg f Gustavsson, Anna Sofia (1845-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlberg, Anita Kristina Elisabet (1945-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlberg, Carl Gunnar Edvin (1877-1945) ansedel2.gif

Carlberg, Elin Anna Maria (1876-1883) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlberg, Emilia Karolina (1882-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlberg, Frans Alfred (1843-1879) ansedel2.gif

Carlberg, Frans Oskar (1872-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlberg, Gustaf Alfred (1870-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlberg, Karl Fredrik (1882-1882) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlberg, Karl Gunnar (1909-1981) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlberg, Knut Wilhelm (1879-1880) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlberg, Sven (1688-1752)

Carlberg, Wendla Sofia (1877-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlén f Johansson, Carl Fredrik (1876-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlén f Johansson, Gustaf Adolf (1879-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlgren, Börje (1794-) ansedel2.gif

Carlgren, Catrina (1751-)

Carlgren, Johan (1762-) ansedel2.gif

Carlgren, Johanna (1788-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlholm, Carl Olof August (1820-1841)

Carlqvist, Anders (1811-1865) ansedel2.gif

Carlqvist, Emil Oskar Oskarsson (1870-1889) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlqvist, Ester Kristina (1885-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlqvist, Harald Oskar (1883-1973) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlqvist, Hjalmar Oskar (1877-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlqvist, Hulda Kristina (1880-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlqvist, Inez Kristina (1887-1887) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlqvist, Oskar Harald (1882-1882) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlqvist, Oskar Hjalmar Oskarsson (1875-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlqvist, Oskar Wilhelm Oskarsson (1872-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlqvist, Peter Nilsson (1834-1876) ansedel2.gif

Carlqvist, Signe Kristina (1889-1889) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter Blom, Anna Stina (1815-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter Damm, Cajsa (1825-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter Rak, Stina (1817-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter Schröder, Sara (1785-1871) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, (Ida) Sofia (1847-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Ada Bernhardina (1864-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Ada Sofia (1864-1866) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Albertina (1856-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Albertina (1859-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Albertina Olivia (1855-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Alma Wilhelmina (1869-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Alva Natalia (1877-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Amanda (1865-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Ann Brita (1822-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna (1679?-1703)

Carlsdotter, Anna (1763-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna (1776-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna (1777-1832) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna (1785-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna (1798-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna (1799-) ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna (1800-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna (1812-1886) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna (1815-1878) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna (1816-1846) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna (1832-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna (1833-1875) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna (1838-)

Carlsdotter, Anna (1846-1847) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna (1865-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Brita (1812-) ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Brita (1819-) ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Brita (1846-(1862..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Britta (1782-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Britta (1818-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Cajsa (1815-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Cajsa (1826-) ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Cajsa (1830-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Cajsa (1840-1842) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Cajsa (1845-1847) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Carolina (1828-1921) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Carolina (1844-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Carolina (1878-1973) ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Catarina (1824-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Catharina (1795-1795) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Catharina (1809-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Catharina (1814-) ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Catharina (1824-1857) ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Catharina (1833-1833) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Catharina (1858-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Christina (1812-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Christina (1821-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Christina (1846-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Fredrika (1852-1854) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Greta (1789-1867) ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Greta (1836-1880) ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Greta (1845-1927) ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Kajsa (1845-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Katrina (Maria) (1839-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Katrina (1827-1828) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Kristina (1852-) ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Lena (1803?-1815)

Carlsdotter, Anna Lena (1815-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Lena (1823-1823) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Lena (1824-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Lena (1849-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Lisa (1820-) ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Lisa (1827-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Lisa (1834-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Lisa (1857-1948) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Lisa (1860-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Maria ((..1797)-)

Carlsdotter, Anna Maria (1831-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Maria (1833-) ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Maria (1836-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Maria (1839-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Maria (1871-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Mathilda (1872-(1880..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Sofia (1831-1907) ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Sophia (1859-1859) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Stina () ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Stina (1840-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Stina (1841-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Stina (1845-(1869..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Stina (1847-1873) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Stina (1856-(1880..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Stina (1863-(1885..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Ulrika (1867-) ansedel2.gif

Carlsdotter, Annica (1727-1802) ansedel2.gif

Carlsdotter, Annica (1829-1877) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Annika (1804-1841) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Annika (1842-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Augusta (1848-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Augusta (1852-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Augusta (1862-(1881..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Augusta Alvida (1873-(1891..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Augusta Christina (1866-1882) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Augusta Fredrika (1865-(1874..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Beata (1839-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Beata (1849-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Beata (1860-1862) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Beata (1866-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Beda Lydia (1881-(1898..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Betty (1868-1871) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Brita (1830-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Brita Cajsa (1826-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Brita Maria (1822-) ansedel2.gif

Carlsdotter, Britta (1784-) ansedel2.gif

Carlsdotter, Britta (1796-1835) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Britta Cajsa (1831-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Britta Cajsa (1848-1875) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Britta Lovisa (1831-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Britta Lovisa (1863-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Britta Maria (1816-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Britta Sofia (1843-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Britta Sofia (1843-1915) ansedel2.gif

Carlsdotter, Britta Stina (1807-1863) ansedel2.gif

Carlsdotter, Britta Stina (1812-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Britta Stina (1837-1921) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Britta Stina (1841-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Cajsa ((..1745)-) ansedel2.gif

Carlsdotter, Cajsa (1730-1798) ansedel2.gif

Carlsdotter, Cajsa (1777-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Cajsa (1779-) ansedel2.gif

Carlsdotter, Cajsa (1786-) ansedel2.gif

Carlsdotter, Cajsa (1811-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Cajsa (1821-) ansedel2.gif

Carlsdotter, Cajsa (1821-1893) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Cajsa (1824-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Cajsa Lisa (1778-) ansedel2.gif

Carlsdotter, Cajsa Maria (1814-) ansedel2.gif

Carlsdotter, Cajsa Mariasdotter (1863-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Cajsa Ulrika (1841-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Carin (1833-(1890..))

Carlsdotter, Carolina (1820-)

Carlsdotter, Carolina (1829-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Carolina (1850-1891) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Carolina (1854-1948) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Carolina (1870-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Catharina (1756-) ansedel2.gif

Carlsdotter, Catharina (1760-1788) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Catharina (1761-) ansedel2.gif

Carlsdotter, Catharina (1764-1845) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Catharina (1768-) ansedel2.gif

Carlsdotter, Catharina (1771-1837)

Carlsdotter, Catharina (1787-) ansedel2.gif

Carlsdotter, Catharina (1798-) ansedel2.gif

Carlsdotter, Catharina (1835-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Catharina (1836-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Cattarina (1804-1804) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Charlotta (1852-(1885..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Charlotta (1862-1862) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Charlotta (1872-1872) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Christina (1814-) ansedel2.gif

Carlsdotter, Christina (1820-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Christina (1826-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Christina (1827-1911) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Christina (1829-1885) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Christina (1830-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Christina (1830-1862) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Christina (1847-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Christina (1860-1894) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Christina (1864-1880) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Clara (1848-)

Carlsdotter, Edit Viktoria (1893-1970) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Edla Helena (1878-1970) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Elin (1774-1837) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Elin (1797-) ansedel2.gif

Carlsdotter, Elin (1806-1897) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Elin (1828-1893) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Elisabeth (1813-1867) ansedel2.gif

Carlsdotter, Elisabeth (1815-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Elsa (1798-1798) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Elsa Lena (1835-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Elsa Lena (1838-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Emelie Charlotta (1863-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Emma (1851-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Emma (1855-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Emma (1862-1862) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Emma Carolina (1850-) ansedel2.gif

Carlsdotter, Emma Charlotta (1865-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Emma Charlotta (1869-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Emma Christina (1850-(1888..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Emma Fredrika (1863-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Emma Kristina (1859-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Emma Mathilda (1855-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Emma Mathilda (1866-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Emma Mathilda (1868-(1887..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Emma Ulrica (1863-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Eva (1822-1832) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Eva Charlotta (1851-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Eva Maria (1843-(1895..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Ewa (1834-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Greta Cajsa (1786-1859) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Greta Cajsa (1843-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Greta Lisa (1812-) ansedel2.gif

Carlsdotter, Greta Lisa (1834-) ansedel2.gif

Carlsdotter, Gustava Carolina (1850-1943) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Hanna Elisabet (1886-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Hedda Carolina (1858-1948) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Helemina (1851-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Helena (1870-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Helga Anna Lubertia (1893-1978) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Hilda (1862-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Hilda Josephina (1874-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Hilda Serafia (1865-(1868..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Hilma Amalia (1873-1873) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Hilma Maria (1866-1868) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Hulda Emertina (1877-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Ida (1868-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Ida Carolina (1872-(1882..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Ida Charlotta (1885-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Ida Maria (1887-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Ida Mathilda (1861-(1863..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Ida Serafia (1873-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Ida Sofia (1870-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Ida Sofia (1872-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Ida Sophia (1858-1860) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Inga (1836-1836) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Inga Christina (1850-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Inga Maria (1870-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Inga Stina (1852-1853) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Ingerd (1687?-1767)

Carlsdotter, Ingerd (1764-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Ingjerd (1782-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Ingrid Britta (1850-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Johanna (1814-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Johanna (1820-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Johanna (1826-1881) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Johanna (1832-1868) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Johanna (1832-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Johanna (1834-1897) ansedel2.gif

Carlsdotter, Johanna (1843-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Johanna (1854-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Johanna (1860-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Johanna Carolin (1818-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Johanna Charlotta (1846-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Johanna Christina (1856-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Johanna Eleonora (1843-(1868..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Johanna Fredrika (1856-(1862..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Johanna Maria (1847-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Johanna Matilda (1873-1962) ansedel2.gif

Carlsdotter, Josefina (1860-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Josephina (1832-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Julia Alette (1885-1929) ansedel2.gif

Carlsdotter, Kajsa (1839-1885) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Kajsa (1867-1895) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Karin ((..1736)-) ansedel2.gif

Carlsdotter, Karin (1774-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Katarina (1824-(1865..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Katharina (1843-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Kerstin (1711-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Kerstin (1802-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Kerstin (1802-) ansedel2.gif

Carlsdotter, Kirstin (1777-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Kjerstin (1732?-) ansedel2.gif

Carlsdotter, Klara Augustina (1865-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Kristina (1853-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Kristina (1858-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Lena (1760-1819) ansedel2.gif

Carlsdotter, Lena Lisa (1826-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Lisa (1772-1847) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Lisa (1780-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Lisa (1782-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Lisa (1789-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Lisa (1792-)

Carlsdotter, Lisa (1801-) ansedel2.gif

Carlsdotter, Lisa (1814-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Lisa (1820-1826) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Lisa (1822-)

Carlsdotter, Lisa (1823-) ansedel2.gif

Carlsdotter, Lisa (1829-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Lisa (1834-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Lotta (1853-) ansedel2.gif

Carlsdotter, Lovisa (1831-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Lovisa (1844-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Lovisa (1846-1849) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Lovisa (1849-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Lovisa (1859-(1886..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Lovisa Josefina, "Fina" (1858-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Magdalena (1823-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Magdalena (1827-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Maja (1797-) ansedel2.gif

Carlsdotter, Maja Stina (1836-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Maja Stina (1844-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Maja Stina (1853-1854) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Maja Stina (1854-1855) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Maja Stina (1860-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Maren () ansedel2.gif

Carlsdotter, Margareta (1762-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Maria (Lisa) Elisabeth (1850-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Maria (1731-) ansedel2.gif

Carlsdotter, Maria (1763-1837) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Maria (1768-1861) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Maria (1784-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Maria (1787-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Maria (1793-) ansedel2.gif

Carlsdotter, Maria (1793-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Maria (1794-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Maria (1802-) ansedel2.gif

Carlsdotter, Maria (1802-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Maria (1802-) ansedel2.gif

Carlsdotter, Maria (1803-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Maria (1808-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Maria (1810-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Maria (1810-(1883..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Maria (1813-)

Carlsdotter, Maria (1818-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Maria (1820-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Maria (1824-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Maria (1825-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Maria (1864-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Maria (1867-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Maria Augusta (1844-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Maria Cajsa (1829-(1882..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Maria Carolina (1857-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Maria Gustava (1843-1869)

Carlsdotter, Maria Lena (1793-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Maria Lena (1826-1829) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Maria Lena (1834-1835) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Maria Lena (1836-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Maria Lena (1836-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Maria Lena (1846-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Maria Stina (1821-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Maria Stina (1827-1827) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Maria Stina (1829-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Marie (1783-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Mathilda (1853-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Mathilda (1854-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Mathilda (1859-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Mathilda (1860-(1879..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Matilda (1864-1904) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Melissa (1818-)

Carlsdotter, Olena (1818-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Olivia (1864-1896) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Rut Ingeborg Charlotta (1900-1994) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Ruth Karin (1902-(1911..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Sara (1847-1931) ansedel2.gif

Carlsdotter, Sara (1849-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Sara Lisa (1826-1887) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Sara Maria (1856-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Selma (1863-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Selma (1871-1873) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Selma (1874-(1892..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Selma Axelina (1876-(1902..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Selma Charlotta (1862-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Selma Gustava (1866-(1888..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Selma Josefina (1863-1921) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Selma Mathilda (1865-1866) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Selma Paulina (1858-(1863..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Selma Paulina (1867-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Selma Sofia (1861-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Sofia (1861-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Sofia (1867-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Sofia Carolina (1860-1918) ansedel2.gif

Carlsdotter, Sophia (1841-1904) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Sophia Angelina (1860-(1881..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Sophia Johanna (1858-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Sophia Matilda (1845-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Stina () ansedel2.gif

Carlsdotter, Stina (1771-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Stina (1774-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Stina (1777-1834) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Stina (1779-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Stina (1792-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Stina (1793-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Stina (1794-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Stina (1806-) ansedel2.gif

Carlsdotter, Stina (1812-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Stina (1813-1857) ansedel2.gif

Carlsdotter, Stina (1819-) ansedel2.gif

Carlsdotter, Stina (1820-) ansedel2.gif

Carlsdotter, Stina (1821-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Stina (1826-1907) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Stina (1829-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Stina (1829-1920) ansedel2.gif

Carlsdotter, Stina Cajsa (1779-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Stina Cajsa (1838-1931) ansedel2.gif

Carlsdotter, Stina Cajsa (1839-1842) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Stina Johanna (1838-1902) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Stina Juliana (1823-) ansedel2.gif

Carlsdotter, Stina Lisa (1763-) ansedel2.gif

Carlsdotter, Stina Lisa (1817-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Stina Lisa (1832-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Stina Maria (1825-1842) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Stina Maria (1855-) ansedel2.gif

Carlsdotter, Stina Maria (1856-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Thilda (1876-1877) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Ulrica Charlotta (1829-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Wilhelmina (1841-(1885..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Wilhelmina (1843-1891) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdtr Bergmark, Carolina (1849-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdtr Bergmark, Hedvig Sophia (1847-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdtr Bork, Anna Maria (1832-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdtr Forsberg, Anna Katharina (1861-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdtr Forsberg, Christina (1855-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdtr Forsberg, Johanna (1850-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdtr Forsberg, Maria (1859-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdtr Hagberg, Anna Beata (1859-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdtr Hagberg, Frida Kristina (1878-(...)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdtr Hjerpe, Hilda Maria (1871-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdtr Jubel, Stina Maria (1861-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdtr Myhr, Christina (1863-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdtr Rak, Stina ((...)-1877)

Carlsdtr Scherp, Mathilda Maria (1871-(1891..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdtr Stake, Clara (1849-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdtr Stake, Lisa (1821-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdtr Stake, Maria (1834-1861) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlson, Alfred Leroy (1933-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlson, Anna Emilia (1888-(1903..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlson, August Charles (1926-1926) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlson, Axel Gideon (1890-1891) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlson, Axel Göran (1895-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlson, Charles Alexander (1931-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlson, Charles Landgrave (1888-1976) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlson, Charlotte Rosella (1925-1989) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlson, Ebba Marianne (1932-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlson, Ethel Lucille (1930-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlson, George August (1879-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlson, Gustaf Adolf (1883-(1903..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlson, Johan David (1886-(1904..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlson, John Erik (1926-1987) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlson, Kalle Bror-Nils (1914-2018) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlson, Karl Arne (1927-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlson, Karl Hjalmar (1885-1943) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlson, Minnie Marie (1927-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlson, Minnie May (1880?-1887) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlson, Petrus Samuel (1897-1979) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Bad, Sven (1803-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Bergmark, Albin (1858-1858) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Bergmark, Alfred (1855-(1879..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Bergmark, Carl Johan (1840-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Bergmark, Erik August (1841-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Bergmark, Götrik (1866-(1887..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Bergmark, Jacob (1860-(1887..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Bergmark, Jan Olof (1843-(1891..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Bergmark, Nils Johan (1851-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Bergmark, Per Gustaf (1853-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Blom, Gustaf (1810-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Bork, Carl Johan (1827-1883) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Bork, Carl Johan (1856-1886) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Fernström, Carl (1828-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Forsberg, Axel Emil (1858-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Forsberg, Carl Wilhelm (1858-1858) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Forsberg, Nils Johan (1852-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Hjerpe, August (1862-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Hjerpe, Carl Emil (1857-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Hjerpe, Fredrik (1866-(1892..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Hjerpe, Johan (1864-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Hjerpe, Nils Gustaf (1859-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Hjerpe, Otto (1875-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Hjerpe, Wilhelm (1873-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Hättström, August (1863-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Hättström, Carl Johan (1857-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Hättström, Edward (1868-1872) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Hättström, Fritiof (1866-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Hättström, Gustaf Alfred (1860-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Lagergren, Axel Verner (1852-(1881..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Lindberg, Jan (1817-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Rust, Carl (1828-1886) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Stake, August (1856-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Stake, Carl (1787-1868) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Stake, Carl (1811-1872) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Stake, Carl (1838-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Tellin, Claes (1842-1896) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Östin, Anders (1835-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Östin, Carl (1828-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Östin, Jan (1830-1894) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Östin, Nils (1820-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Östin, Olof (1825-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Östin, Per (1839-1841) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Östin, Sven (1832-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Abraham (1824-) ansedel2.gif

Carlsson, Adolf (1876-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Adolf (1881-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Adolf Gottfrid Natanael (1885-1973) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Adolf Linus (1886-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Adolf Mattias (1879-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Agnes Emilia (1894-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Albert (1862-(1911..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Albert Emanuel (1887-1894) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Albert Vilhelm (1893-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Albin (1866-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Alexia Adeliada Bertoldina (1882-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Alfred (1847-1924) ansedel2.gif

Carlsson, Alfred (1859-(1863..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Alfred (1862-1862) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Alfred (1863-(1882..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Alfred (1863-1894) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Alfred (1866-1967) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Alfred (1876-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Alida Konstatina (1882-1885) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Alma Alida (1879-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Alma Augusta (1891-1892) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Alma Elida (1871-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Alma Matilda Birgitta (1898-1991) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Almina (1871-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Alva Ingeborg (1927-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Amalia Albertina (1848-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Amanda Eugenia (1882-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Anders () ansedel2.gif

Carlsson, Anders (1758-) ansedel2.gif

Carlsson, Anders (1761-1770?) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Anders (1762-1825)

Carlsson, Anders (1772-1843) ansedel2.gif

Carlsson, Anders (1779-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Anders (1805-1810) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Anders (1807-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Anders (1810-(1869..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Anders (1814-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Anders (1814-1814) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Anders (1825-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Anders (1831-1832) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Anders (1834-1836) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Anders (1836-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Anders (1836-(1900..)) ansedel2.gif

Carlsson, Anders (1840-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Anders (1860-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Anders Anton (1858-1953) ansedel2.gif

Carlsson, Anders Gustaf (1870-1872) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Anders Magnus (1839-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Anders Peter (1842-1843) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Anders Petter (1833-(1863..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Anders Petter (1850-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Anders Petter (1850-1850) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Anders Petter (1859-1887) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Anders Petter (1865-1866) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Andreas (1752-1800) ansedel2.gif

Carlsson, Andreas (1768-) ansedel2.gif

Carlsson, Andreas (1798-1827) ansedel2.gif

Carlsson, Andreas (1798-1875) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Andreas (1817-1889) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Andreas (1833-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Andreas (1835-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Andreas (1837-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Andreas (1863-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Andreas (1887-1896) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Ann-Lis Gunilla (1961-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Anna (1884-1885) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Anna Brita (1864-1926) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Anna Charlotta (1869-(1888..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Anna Charlotta (1874-(1899..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Anna Constantina (1881-1904) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Anna Eleonora (1897-1897) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Anna Elisabeth (1865-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Anna Emilia (1891-1979) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Anna Kristina (1882-1959) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Anna Matilda (1871-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Anna Otilia Teresia (1881-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Anna Sofia (1878-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Anna Vida (1924-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Anni Augusta (1891-1896) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Annika Constantina (1877-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Anton (1857-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Anton (1864-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Anton (1895-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Anton Edvin (1866-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Anton Reinhold (1858-(1888..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Arne Peter (1959-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Aron (1833-) ansedel2.gif

Carlsson, Aron (1867-(1874..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Aron (1898-(1927..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Artur Simeon (1883-(1903..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, August (1840-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, August (1842-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, August (1847-) ansedel2.gif

Carlsson, August (1849-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, August (1851-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, August (1852-1855) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, August (1856-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, August (1858-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, August (1860-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, August (1860-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, August (1865-(1886..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, August (1867-1921) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, August (1868-1943) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Augusta (1877-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Augusta Kristina (1891-1981) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Axel Oskar Augustinus (1886-1969) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Axel Wilhelm (1867-(1887..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Axelina (1875-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Axelina (1891-1959) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Benedictus (1843-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Bengt (1766-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Bengt (1809?-1884) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Bernhardina (1879-1879) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Bernhardina (1880-1881) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Bertha (1883-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Betty Wiktoria (1879-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Britt-Inger Maria (1956-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Britta Hanna Paulina (1937-) ansedel2.gif

Carlsson, Börje (1791-1877) ansedel2.gif

Carlsson, Börje Wilhelm (1917-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl (1746-) ansedel2.gif

Carlsson, Carl (1751-1816) ansedel2.gif

Carlsson, Carl (1763-) ansedel2.gif

Carlsson, Carl (1780-) ansedel2.gif

Carlsson, Carl (1784-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl (1787-) ansedel2.gif

Carlsson, Carl (1787-1793) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl (1787-1816) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl (1789-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl (1793-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl (1796-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl (1810-1810) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl (1810-1871) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl (1813-1817) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl (1815-) ansedel2.gif

Carlsson, Carl (1816-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl (1816-)

Carlsson, Carl (1816-1816) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl (1816-1898) ansedel2.gif

Carlsson, Carl (1819-) ansedel2.gif

Carlsson, Carl (1820-1821) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl (1821-) ansedel2.gif

Carlsson, Carl (1821-1866)

Carlsson, Carl (1822-1823) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl (1827-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl (1828-1832) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl (1832-1838) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl (1833-1858)

Carlsson, Carl (1833-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl (1841-1904) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl (1842-1904) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl (1848-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl (1848-1848) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl (1856-(1879..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl (1857-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl (1860-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl (1870-(1880..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl (1888-1961) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl Abrahamb (1799-) ansedel2.gif

Carlsson, Carl Adolf Emil (1862-(1868..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl Ambjörn (1843-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl August (1824-1908) ansedel2.gif

Carlsson, Carl August (1833-1902) ansedel2.gif

Carlsson, Carl August (1848-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl August (1858-(1880..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl Axel (1859-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl Axel (1867-(1868..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl Berthold (1863-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl Birger (1902-) ansedel2.gif

Carlsson, Carl Edvard (1856-1856) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl Edward (1865-(1885..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl Emil (1868-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl Emil (1872-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl Fredrik (1841-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl Fredrik (1861-1867) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl Fredrik (1863-(1876..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl Johan (1823-1825) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl Johan (1826-) ansedel2.gif

Carlsson, Carl Johan (1826-) ansedel2.gif

Carlsson, Carl Johan (1829-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl Johan (1830-1911) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl Johan (1845-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl Johan (1846-(1900..)) ansedel2.gif

Carlsson, Carl Johan (1849-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl Johan (1857-(1878..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl Johan (1859-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl Johan (1863-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl Johan (1866-(1886..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl Josef Alfred (1869-(1891..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl Magnus (Johan) (1844-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl Magnus (1796-1796) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl Magnus (1845-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl Oskar (1881-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl Petter (1812-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl Petter (1820-1882) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl Petter (1833-1899) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl Petter (1845-(1869..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl Robert (1867-(1888..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl Theodor (1860-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carolus (1853-1933) ansedel2.gif

Carlsson, Casper (1842-(1892..)) ansedel2.gif

Carlsson, Casper Linus (1865-(1869..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Charles (1884-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Charles Julius Martin (1889-1891) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Charles Robert Martin (1885-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Christen (1855-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Christoffer (1812-) ansedel2.gif

Carlsson, Christoffer (1818-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Christoffer (1869-1869) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Christopher (1801-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Cornelius (1817-) ansedel2.gif

Carlsson, Cornelius (1833-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, David (1821-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Denis (1839-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Edla Sofia (1895-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Edvin (1872-1879) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Edvin Sanfrid (1867-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Eivor Fredrika (1913-1997) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Eleonora (1893-1893) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Ellen Julia (1884-1961) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Elsa Maria (1908-2003) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Emanuel (1773-1830) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Emil (1873-(1885..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Emil Linus (1873-1877) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Emil Oskar (1875-(1882..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Emma (1888-1963) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Eric (1763-1829) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Erik (1782-) ansedel2.gif

Carlsson, Erik Adolf (1856-1940) ansedel2.gif

Carlsson, Erik Gustaf (1851-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Erik Gustav (1871-1882) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Erik Johan (1813-) ansedel2.gif

Carlsson, Erik Johan (1854-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Erik Johan (1859-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Erik Johan (1864-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Erik Johan (1873-1881) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Ester Karolina (1896-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Eva Katrina (1888-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Folke (1899-1961) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Frans Albert (1868-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Fredrik (1844-)

Carlsson, Fredrik (1858-(1879..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Fredrik (1863-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Fredrik Wilhelm (1809-) ansedel2.gif

Carlsson, Gerda (1884-1970) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Gerda Sofia (1879-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Gulli Valborg (1919-1995) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Gunnar Waldemar (1902-(1911..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Gustaf (1800-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Gustaf (1817-1878) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Gustaf (1834-1836) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Gustaf (1837-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Gustaf (1840-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Gustaf (1846-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Gustaf (1847-(...)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Gustaf (1860-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Gustaf (1869-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Gustaf Adolf (1895-1987) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Gustaf Adolph (1876-(1885..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Gustaf Leonard (1860-1925) ansedel2.gif

Carlsson, Gustaf Magnus (1898-1969) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Gustafva Josefina (1890-1893) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Gustav (1854-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Gustav Adolf (1878-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Gustava (1885-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Göran (1789-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Göta Linnéa (1915-2006) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Göthrik (1873-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Hanna Alfrida (1884-1899) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Hanna Sofia (1881-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Hans (1768-) ansedel2.gif

Carlsson, Hans (1813-) ansedel2.gif

Carlsson, Hans (1829-(1866..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Hans (1867-1898) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Hedda Wilhelmina (1880-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Henning (1875-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Henrik (1799-1868) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Herman (1858-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Herman (1860-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Herman (1863-1870) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Herner Alenius (1856-1931) ansedel2.gif

Carlsson, Hilda Josefina (1863-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Hildur Carolina (1886-1969) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Hilma Olivia (1877-1961) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Hindrik (1843-(1881..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Hinric (1779-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Hulda Josefina (1888-1981) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Ida Maria (1874-1959) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Ida Teresia (1882-(1904..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Jacob (1842-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Jan (1745-1807) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Jan (1777-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Jan (1780-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Jan (1783-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Jan (1789-) ansedel2.gif

Carlsson, Jan (1790-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Jan (1792-1869) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Jan (1796-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Jan (1798-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Jan (1805-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Jan (1822-)

Carlsson, Jan (1825-1904) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Jan (1849-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Jan Alfred (1857-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Jan Erik (1836-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Jan Erik (1841-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Jan Fredrik (1870-(1893..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Jan Hindrik (1822-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Jan Hindrik (1845-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Jan Magnus (1867-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Jan Peter (1815-1861) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Jan Peter (1826-1829) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Jan Petter (1853-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Jan Petter (1854-1881) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Jan Wilhelm (1819-) ansedel2.gif

Carlsson, Janne Alfred (1891-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Janne Rudolf (1894-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Janne Wilhelm (1855-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Jenny Dorotea (1885-1971) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Jenny Hildegard (1884-1884) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Joakim Tony (1965-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Johan (1844-1847) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Johan (1861-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Johan (1862-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Johan (1862-1862) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Johan (1863-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Johan (1865-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Johan (1871-1878) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Johan Albin (1877-(1882..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Johan Alfred (1861-(1892..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Johan Alfred (1863-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Johan Anders (1836-1864) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Johan Aron (1854-1854) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Johan August (1882-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Johan August Algot (1888-1961) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Johan Edvard (1861-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Johan Edvin (1884-1884) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Johan Edwin (1879-(1885..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Johan Emil (1867-(1869..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Johan Fredrik (1849-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Johan Fredrik (1850-) ansedel2.gif

Carlsson, Johan Fredrik (1856-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Johan Fridolf (1870-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Johan Gustaf (1799-) ansedel2.gif

Carlsson, Johan Henning (1886-1969) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Johan Jacob (1855-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Johan Petter (1875-1926) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Johan Wiktor (1875-(1880..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Johanna (1842-1873) ansedel2.gif

Carlsson, Johannes () ansedel2.gif

Carlsson, Johannes () ansedel2.gif

Carlsson, Johannes (1790-1853) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Johannes (1797-) ansedel2.gif

Carlsson, Johannes (1809-) ansedel2.gif

Carlsson, Johannes (1818-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Johannes (1818-1890) ansedel2.gif

Carlsson, Johannes (1821-) ansedel2.gif

Carlsson, Johannes (1825-1826) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Johannes (1826-) ansedel2.gif

Carlsson, Johannes (1827-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Johannes (1831-1867) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Johannes (1832-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Johannes (1839-1839) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Johannes (1839-1854) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Johannes (1840-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Johannes (1852-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Johannes (1856-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Johannes (1875-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, John (1874-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, John (1894-1895) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, John Conrad (1888-1973) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, John Theodor (1884-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Jonas (1767-) ansedel2.gif

Carlsson, Jonas (1782-) ansedel2.gif

Carlsson, Jonas (1785-) ansedel2.gif

Carlsson, Jonas (1800-)

Carlsson, Jonas (1800-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Jonas (1804-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Jonas August (1860-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Jonas Gustaf (1854-(1881..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Josef (1883-(1903..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Josef Ragnar Cornelius (1899-(1911..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Joseph (1840-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Judit Ingeborg (1893-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Jöns (1771-1824) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Karin Lovisa (1906-1994) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Karl (1875-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Karl (1890-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Karl Albin (1877-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Karl Albin (1886-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Karl Arvid (1907-1976) ansedel2.gif

Carlsson, Karl August (1893-1971) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Karl August (1897-1981) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Karl Börje (1926-2005) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Karl Erik (1833-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Karl Erik Nikolaus (1890-1892) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Karl Gunnar Kent (1944-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Karl Harry Adin (1898-(1911..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Karl Herman (1891-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Karl Johan (1885-1967) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Karl Leopold (1880-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Karl Robert Emanuel (1978-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Karl Uno Folke (1897-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Karolina Alontina (1892-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Kasper (1862-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Katharina (1890-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Klara (1872-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Klara Bernhardina (1880-1972) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Kristina (1895-(1921..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Kristina (1897-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Lars () ansedel2.gif

Carlsson, Lars () ansedel2.gif

Carlsson, Lars (1769-) ansedel2.gif

Carlsson, Lars (1791-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Lars (1809-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Lars (1816-1894) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Lars (1823-1823) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Lars (1826-) ansedel2.gif

Carlsson, Lars (1834-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Lars Johan (1838-1860) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Lars Johan (1839-1860) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Lars Magnus (1834-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Lars Petter (1843-1846) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Lasse (1836-1836) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Leander (1868-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Leif Åke Herman (1940-) ansedel2.gif

Carlsson, Ludvig Magnus (1876-1950) ansedel2.gif

Carlsson, Magnus (1801-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Magnus (1803-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Magnus (1812-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Magnus (1829-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Magnus (1845-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Margit Josefina (1909-1987) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Margit Viola (1908-1989) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Maria Lovisa (1877-(1880..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Martin Julius (1875-1911) ansedel2.gif

Carlsson, Matilda (1872-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Märta Viktoria (1921-2003) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Niklas (1851-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Nils () ansedel2.gif

Carlsson, Nils (1755-1827) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Nils (1759-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Nils (1780-1845) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Nils (1807-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Nils (1814-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Nils (1838-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Nils Johan (1830-1840) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Nils Lorentz (1900-1978) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Norah Lucia (1914-1994) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Olaus (1828-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Olle (1845-(1896..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Olle (1847-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Olle (1852-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Olof (1771-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Olof (1778-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Olof (1781-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Olof (1796-1873) ansedel2.gif

Carlsson, Olof (1810-) ansedel2.gif

Carlsson, Olof (1811-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Olof (1818-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Olof (1822-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Olof (1824-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Olof (1826-1880) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Olof (1858-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Olof August (1885-1961) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Olof Rune (1923-1996) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Oscar Emil (1878-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Oska Leander (1880-1959) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Oskar (1869-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Oskar Sanfrid (1879-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Oskar Valerius (1878-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Paul Isidor Valter (1906-1985) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Paulina (1882-1882) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Paulina (1883-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Pehr Johan (1857-(1862..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Per (1799-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Per (1841-1847) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Per (1860-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Per August (1868-(1888..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Per Gustaf (1861-1861) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Per Gustaf (1862-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Per Gustaf (1873-(1880..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Per Johan (1833-(1880..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Per Johan (1845-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Per Johan (1850-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Per Johan (1894-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Petter (1805-) ansedel2.gif

Carlsson, Petter (1824-1824) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Petter (1829-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Pär (1808-1820) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Richard Emertin (1872-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Rickard David Emanuel (1875-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Salomon (1847-1847) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Svante (1858-(1879..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Sven (1791-1818) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Sven (1801-1853)

Carlsson, Sven (1811-1812) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Sven (1837-(1888..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Sven (1838-) ansedel2.gif

Carlsson, Sven Erik (1928-1994) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Sven Leonard (1848-1849) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Sven Leonard (1852-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Sven Peter (1855-) ansedel2.gif

Carlsson, Theodor Werner (1874-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Tora Margareta (1903-1970) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Viktor Flodin (1892-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Wilhelm (1813-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsten, Anders Carlsson (1831-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsten, Anders Pettersson (1806-1806) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsten, Anna Katharina (1856-1856) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsten, Anna Pettersdtr (1801-1801) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsten, Anna Pettersdtr (1816-1817) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsten, August Andersson (1862-1887) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsten, Augusta Andersdtr (1873-1886) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsten, Carl Fredrik Andersson (1857-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsten, Carl Petter Carlsson (1827-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsten, Carl Pettersson (1802-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsten, Carolina Andersdtr (1867-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsten, Christoffer Andersson (1849-1868) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsten, Georg (1887-1976) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsten, Jan Pettersson (1813-1817) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsten, Johan Andersson (1855-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsten, Johan Axel (1886-1886) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsten, Johan Viktor (1882-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsten, Karl Walfrid (1884-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsten, Lars Carlsson (1829-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsten, Lena Lisa Andersdtr (1851-1854) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsten, Lisa Pettersdtr (1819-(1883..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsten, Maria Lisa (1864-1886) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsten, Oskar Wilhelm (1887-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsten, Petter (1771-1843) ansedel2.gif

Carlström, Kristina Karolina (1856-1931) ansedel2.gif

Carlström, Lars Johan (1839-(1890..)) ansedel2.gif

Carolinasdotter, Anna Carolina (1859-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carolinasdotter, Emma (1867-1868) ansedel2.gif

Carolinasson, August (1864-) ansedel2.gif

Carolinasson, Johan (1866-1868) ansedel2.gif

Caspersdotter, Anna (1805-) ansedel2.gif

Caspersdotter, Anna Charlotta (1853-1910) ansedel2.gif

Caspersdotter, Anna Olivia (1887-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif

Caspersdotter, Hilma Natalia (1885-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif

Caspersdotter, Selma Mathilda (1867-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Caspersdotter, Tekla Alida (1889-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif

Caspersson, Aron Gpttfrid (1883-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif

Caspersson, Axel Levin (1881-1926) ansedel2.gif ansedel2.gif

Caspersson, Johan Adolf (1865-(1882..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Caspersson, Martin Algot (1879-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif

Caspersson, Oscar Fridolf (1873-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Caspersson, Oskar Sanfrid (1880-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif

Castor, Anna-Lena Larsdtr (1840-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Castor, Clara Larsdtr (1849-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Castor, Lars Larssn (1813-1889) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Catharinasdotter, Ellsa (1804-) ansedel2.gif

Catharinasdotter, Emma Carolina (1849-) ansedel2.gif

Cato, Johannes Larsson (1803-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Catrinasson, Hendrik (1820-1820) ansedel2.gif

Cejie, Anna Maria Helena Anderssn (1891-1978) ansedel2.gif ansedel2.gif

Cejie, Erik Lars Johan Andersson (1893-1975) ansedel2.gif ansedel2.gif

Channing, Mary Alberta (1842-1915) ansedel2.gif

Charlsdotter, Amalia (1852-1880) ansedel2.gif

Chenon, Axel Walfrid Algernon (1823-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Chenon, Bruno Dionysius (1821-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Chenon, Jon (1785-) ansedel2.gif

Chenon, Thotrwald (1824-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christensdotter, Bengta (1839-) ansedel2.gif

Christensdotter, Catrina (1783-1853) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christensdotter, Christina (1836-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christensdotter, Helena (1845-1845) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christensdotter, Helena (1852-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christensdotter, Pernilla (1778-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christensson, Axel Ivar (1872-1947) ansedel2.gif

Christensson, Carl (1843-1902) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christensson, Christen (1851-1851) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christensson, Hans (1840-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christensson, Johannes (1775-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christensson, Johannes (1833-1864) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christensson, Johannes (1834-1871) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christensson, John (1830-)

Christensson, John (1848-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christensson, Jonas (1846-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christensson, Lorens (1855-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christensson, Magnus (1828-)

Christiansdotter, Anna (1793-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christiansdotter, Carolina Johanna (1827-)

Christiansdotter, Greta (1834-1900) ansedel2.gif

Christiansdotter, Ingrid (1793-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christiansdotter, Sara (1810-1880) ansedel2.gif

Christiansdotter, Stina (1757-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christiansson, Carl Johan (1832-1913) ansedel2.gif

Christiansson, Peter (1810-)

Christinasson, Erik Johan (1873-1877) ansedel2.gif

Christinasson, Jan (1805-) ansedel2.gif

Christmas, Ivy (1914-1994) ansedel2.gif

Christofersdotter, Maja (1748-1811)

Christofersdotter, Maria (1822-1822) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter Björn, Emma (1850-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter Schröder, Clara Maria (1817-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter Schröder, Eva (1820-1850) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Alma Elisa (1873-1894) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Anna (1813-1851) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Anna (1824-1830) ansedel2.gif

Christoffersdotter, Anna (1832-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Anna (1842-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Anna Amanda (1872-1879) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Anna Cajsa (1836-1907) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Anna Eufermia (1827-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Anna Kathrina (1840-1911) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Anna Kattarina (1839-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Anna Kristina (1885-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Anna Lena (1827-(1884..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Anna Lena (1842-1895) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Anna Lisa (1836-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Anna Lisa (1863-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Anna Lovisa (Cajsa ) (1857-1860) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Anna Lovisa (1837-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Anna Lovisa (1839-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Anna Maria (1844-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Annicka (Anna) (1767-1804) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Annika (1790?-) ansedel2.gif

Christoffersdotter, Augusta (1846-1847) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Augusta (1861-(1868..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Augusta (1861-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Augusta (1866-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Beata (1864-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Beda (1879-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Britta ((..1803)-)

Christoffersdotter, Britta (1795-1885)

Christoffersdotter, Britta Cajsa (1835-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Britta Lisa (1820-1821) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Cajsa (1776-1819) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Cajsa Greta (1831-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Cajsa Stina (1840-1887) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Charlotta (1865-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Charlotta Maria (1856-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Cherstin (1770-1835) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Christina (1781-)

Christoffersdotter, Christina (1829-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Christina (1830-1895) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Elin Olivia (1881-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Emma (1869-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Emma (1870-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Emma (1874-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Emma Charolina (1870-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Eva (1835-1835) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Eva Stina (1841-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Gustafva (1831-1831) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Gustafva (1832-1885) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Hilma Maria (1900-1979) ansedel2.gif

Christoffersdotter, Hilma Sophia (1870-1886) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Inga Cajsa (1836-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Johanna (1838-1852) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Johanna (1862-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Johanna Christina (1868-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Katarina (1780-) ansedel2.gif

Christoffersdotter, Kerstin (1768-1805) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Lena (1750-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Lena Cajsa (1822-(1890..)) ansedel2.gif

Christoffersdotter, Lisa (1726-1806) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Lisa (1830-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Lisa Maria (1776-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Lisa Maria (1847-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Lovisa Mathilda (1853-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Lovsa (1816-1865) ansedel2.gif

Christoffersdotter, Magdalena (1821-)

Christoffersdotter, Maja Lisa (1830-1832) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Maja Lisa (1832-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Maria ()

Christoffersdotter, Maria (1818-1907) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Maria (1839-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Maria (1844-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Maria (1856-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Maria (1858-(1868..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Maria (1863-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Maria Christina (Kathrina) (1847-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Maria Gretha (1816-) ansedel2.gif

Christoffersdotter, Maria Lena (1814-1815) ansedel2.gif

Christoffersdotter, Maria Lena (1867-(1882..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Maria Lisa (1777-) ansedel2.gif

Christoffersdotter, Maria Lisa (1818-1820) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Maria Lisa (1823-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Maria Lisa (1851-1861) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Maria Lisa (1857-1861) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Maria Lisa (1861-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Mathilda Lovisa (1848-(1879..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Mathilda Lovisa (1868-1870) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Mathilda Lovisa (1878-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Matilda Maria (1876-1921) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Sophia (1856-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Stina ()

Christoffersdotter, Stina (1821-) ansedel2.gif

Christoffersdotter, Stina (1825-1825) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Stina Lisa (Cajsa?) (1829-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Stina Lisa (1810-) ansedel2.gif

Christoffersdotter, Stina Lisa (1810-) ansedel2.gif

Christoffersdotter, Stina Lisa (1847-1926) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Stina Lisa (1848-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdtr Björn, Maria (1838-1892) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdtr Björn, Stina Lisa (1845-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdtr Schröder, Gustava Sophia (1824-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdtr Schröder, Sara (1814-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson Berg, Mathias (1843-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson Björn, Arvid (1841-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson Kruse, Christopher (1758-1836) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson Nygren, Lars Johan (1828-)

Christoffersson Widga, Olof (1772-1841) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Adam (1835-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Anders () ansedel2.gif

Christoffersson, Anders (1769-1811) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Anders Petter (1865-(1892..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Anna Lovisa (1874-1967) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, August (1853-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, August (1858-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, August (1859-1862) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, August (1864-1866) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, August (1871-(1892..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, August Björn (1858-(1887..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Carl (1847-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Carl (1854-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Carl (1871-1877) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Carl August (1854-1926) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Carl Gustaf (1874-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Carl Gustaf (1874-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Carl Johan (1844-(1887..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Carl Johan (1869-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Carl Johan (1873-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Christofer (1758-1810) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Christoffer (1817-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Christoffer (1817-1875) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Christoffer (1832-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Christoffer (1834-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Christoffer (1837-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Christoffer (1840-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Christoffer (1840-(1875..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Christoffer (1841-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Christoffer (1850-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Christoffer (1859-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Christoffer (1864-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Christoffer (1866-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Christoffer Fritiof (1878-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Christopher (1855-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Daniel (1762-1803) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Daniel (1836-1898) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Daniel (1850-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Enoch (1860-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Gustaf (1825-1830) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Gustaf (1842-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Hindrik (1857-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Ida (1877-1961) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Jan (1786-) ansedel2.gif

Christoffersson, Jan (1827-) ansedel2.gif

Christoffersson, Jan (1830-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Jan Hindrik (1823-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Jan Hindrik (1846-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Jan Peter (1853-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Jan Peter (1880-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Jan Petter (1843-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Jan Petter (1875-1877) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Johan (1814-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Johan (1866-(1868..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Johan (1866-1867) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Jonas (1816-1841) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Karl Johan (1879-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Kristoffer (1877-1881) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Lars Johan (1825-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Lars Johan (1836-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Lars Johan (1858-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Magnus (1839-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Magnus (1850-1926) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Magnus (1852-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Mathias (1820-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Mathias (1827-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Mattes (1777-1846) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Mattes (1841-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Olaus (1830-) ansedel2.gif

Christoffersson, Olof ((..1711)-) ansedel2.gif

Christoffersson, Olof (1785-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Olof (1808-1812) ansedel2.gif

Christoffersson, Olof (1842-1843) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Olof (1843-1851) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Olof (1843-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Olof (1843-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Oluf ((..1732)-) ansedel2.gif

Christoffersson, Oskar (1894-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Paulus (1817-1817) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Paulus (1835-1839) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Paulus (1839-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Paulus (1846-1846) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Pehr Abraham (1824-1831) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Per Gustaf (1835-1835) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Per Johan (1867-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Per Olof (1862-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Petter (1771-1836) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Petter (1821-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Robert Hugo (1886-1897) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Sigfrid (1830-1832) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Stina Lisa (1840-1901) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Sven (1732-1806) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Sven (1822-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Tobias (1846-1847) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersdotter Hök, Anna (1815-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersdotter, Anna (1772-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersdotter, Anna (1800-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersdotter, Anna (1813-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersdotter, Anna Stina (1805-1810) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersdotter, Cajsa (1768-1847) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersdotter, Cajsa (1771-1853) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersdotter, Cajsa (1791-1792) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersdotter, Cajsa (1797-1853) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersdotter, Catarina (1792-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersdotter, Catarina (1792?-)

Christophersdotter, Catharina (1704-1800) ansedel2.gif

Christophersdotter, Catharina (1761-) ansedel2.gif

Christophersdotter, Catharina (1765-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersdotter, Catharina (1802-1809) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersdotter, Eva (1795-1801) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersdotter, Lena (1769-1804) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersdotter, Lena (1769-1854) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersdotter, Lena Lisa (1808-1821) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersdotter, Lisa (1763-1846) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersdotter, Lisa (1778-)

Christophersdotter, Lisa (1780-1835) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersdotter, Lisa (1787-1835) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersdotter, Lisa (1791-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersdotter, Mar. Katarina (1847-(1882..)) ansedel2.gif

Christophersdotter, Margareta (1769-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersdotter, Margareta (1777-1805)

Christophersdotter, Margreta (1774-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersdotter, Maria ((..1738)-) ansedel2.gif

Christophersdotter, Maria (1757-1823) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersdotter, Maria (1778-1815) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersdotter, Maria (1779-1789) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersdotter, Maria (1784-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersdotter, Maria (1814-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersdotter, Maria Greta (1792-1801) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersdotter, Maria Lena (1807-1819) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersdotter, Maria Lena (1809-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersdotter, Maria Lisa (1815-1901) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersdotter, Stina (1757-1836) ansedel2.gif

Christophersdotter, Stina (1786-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersdtr Kruse, Anna (1795-1853) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersson Hök, Pär (1811-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersson Kruse, Olof (1798-1879) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersson, August Frithiof (1868-1942) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersson, Chester (?) (1805?-)

Christophersson, Christopher (1707-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersson, Christopher (1723-1794) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersson, Christopher (1756-1796) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersson, Christopher (1776-1828) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersson, Christopher (1786-1839) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersson, Christopher (1789-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersson, Christopher (1812-1839) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersson, Christopher (1838-1840) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersson, Eric (1788-) ansedel2.gif

Christophersson, Göran (1799-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersson, Hindrik (1797-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersson, Jan (1789-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersson, Jan (1789-1854) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersson, Jan (1803-1879) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersson, Jan (1807-1810) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersson, Jan (1809-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersson, Jan (1814-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersson, Johannes (1758-1838) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersson, Jöns (1777-1802) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersson, Mathias (1793-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersson, Mathias (1815-1840) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersson, Nils Hindric (1811-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersson, Olof (1771-1836) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersson, Olof (1811-(1868..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersson, Olof (1811-(1868..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersson, Paulus (1774-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersson, Pehr (1759-1812) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersson, Pehr (1761-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersson, Per (1792-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersson, Petter (1795?-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Claesdotter, Catharina (1778-) ansedel2.gif

Claesdotter, Eva Maria (1838-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Claesdotter, Hilda (1872-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif

Claeson, Ella Gunvor Margareta (1935-) ansedel2.gif

Claeson, Lena Margareta (1969-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Claeson, Mats Adolf Jean (1929-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Claesson, Clas (1812-1862) ansedel2.gif ansedel2.gif

Claesson, Elin Sofia (1894-1984) ansedel2.gif ansedel2.gif

Claesson, Ernst (1890-1959) ansedel2.gif ansedel2.gif

Claesson, Gustaf Oscar (1892-1972) ansedel2.gif ansedel2.gif

Claesson, Jan (1789-)

Claesson, Jan Olof Lennart (1959-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Claesson, Oskar (1860-(1900..)) ansedel2.gif

Claesson, Sören Ingemar (1963-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Clarasdotter, Anna Kristina (1882-1909) ansedel2.gif

Clarasdotter, Sophia Lovisa (1875-1878) ansedel2.gif

Clarasson, Carl August (1856-(1890..)) ansedel2.gif

Clarén Nordström, Johanna Carolina (1821-)

Clasdotter, Anna (1790-1808) ansedel2.gif ansedel2.gif

Clasdotter, Anna Stina (1840-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Clasdotter, Catarina (1793-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Clasdotter, Ingrid (1785-1824) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Clasdotter, Lena (1746-1815) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Clasdotter, Maria (1783-1783) ansedel2.gif ansedel2.gif

Clasdotter, Maria (1788-1794) ansedel2.gif ansedel2.gif

Clasdotter, Maria Carolina (1842-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Clasdotter, Maria Forsberg (1822-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Clasdotter, Maria Lisa (Elisabeth) (1801-1866) ansedel2.gif ansedel2.gif

Clasdotter, Stina (1797-) ansedel2.gif

Classon, Carl Gustaf (1836-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif

Classon, Clas (1797-1817) ansedel2.gif ansedel2.gif

Classon, Jan (1745-1807)

Classon, Jan Olof (1846-1911) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Classon, Jan Petter (1805-1889) ansedel2.gif ansedel2.gif

Classon, Leif Rune (1920-2008) ansedel2.gif

Classon, Monica (1948-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Classon, Nils (1795-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Classon, Tommy (1947-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Clemensson, Clemens (1863-1869) ansedel2.gif ansedel2.gif

Clementsdotter, Carolina (1860-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Clementsdotter, Catharina (1761-) ansedel2.gif

Clementsdotter, Emma Lovisa (1858-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif

Clementsson, Carl Gustaf (1855-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Clementsson, Jonas (1764-1810) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Clementsson, Nore (1875-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif

Clemnetsdotter, Amanda (1866-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Corcoran, Margret (1857-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Cornelisdotter, Elisabeth (1807-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Corneliusdotter, Alma Gustafva (1880-1948) ansedel2.gif ansedel2.gif

Corneliusdotter, Anna Britta (1799?-) ansedel2.gif

Corneliusdotter, Anna Britta (1825-1828) ansedel2.gif ansedel2.gif

Corneliusdotter, Anna Catharina (1828-1828) ansedel2.gif ansedel2.gif

Corneliusdotter, Anna Greta (1820-) ansedel2.gif

Corneliusdotter, Anna Stina (1850-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Corneliusdotter, Christina (1823-1892) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Corneliusdotter, Ellen (1827-)

Corneliusdotter, Johanna (1831-)

Corneliusdotter, Magdalena Johanna (1807-1877) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Corneliusdotter, Maria (1836-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Corneliusdotter, Maria Alexandra (1867-1948) ansedel2.gif ansedel2.gif

Corneliusdotter, Petronella (1818-)

Corneliusson, Albert Severin (1875-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Corneliusson, Anders (1735-) ansedel2.gif

Corneliusson, Anders (1818-1820) ansedel2.gif ansedel2.gif

Corneliusson, Anders (1820-1853) ansedel2.gif ansedel2.gif

Corneliusson, Anders (1833-1921) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Corneliusson, Axel (1888-1894) ansedel2.gif ansedel2.gif

Corneliusson, Bernhard (1857-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif

Corneliusson, Berta (1880-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Corneliusson, Britta Maria (1877-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif

Corneliusson, Carl (1855-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Corneliusson, Carolina (1864-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif

Corneliusson, Constantia (1882-1883) ansedel2.gif ansedel2.gif

Corneliusson, Cornelia (1891-1896) ansedel2.gif ansedel2.gif

Corneliusson, Elisabeth (1897-1991) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Corneliusson, Gustaf (1852-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif

Corneliusson, Johannes (1833-1854) ansedel2.gif ansedel2.gif

Corneliusson, Johannes (1850-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif

Corneliusson, John (1861-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif

Corneliusson, Konstantia (1886-1902) ansedel2.gif ansedel2.gif

Corneliusson, Lily Josefina (1900-1980) ansedel2.gif ansedel2.gif

Corneliusson, Maria (1833-1884) ansedel2.gif

Cotenius, Dorotea (1743-1825)

Creutz, Olof Pontus (1815-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Cristiansdotter, Anna Johanna ((..1772)-) ansedel2.gif

Cronberg, Johan Hindrik (1813-) ansedel2.gif ansedel2.gif

- A B - B C - C D - D E - E Ë - E F - F G - G H - H I - J K - K L - L M - M N - N O - O P - P Q - R S - S T - T U - V W - W Y - Å Ä - Ö

Efternamnsregister    Ortsregister

www.rolfgepersson.com rop@reserop.se Framställd 2019-07-14 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2018.
Startsida.