Ortsregister (" - A)

Ortsregister (" - A)

Personregister    Efternamnsregister

" - A B - B C - D E - E F - F G - G H - H I - I J - J K - K L - L M - M N - N O - O P - P Q - R S - S T - T U - U V - V W - Y Å - Å Ä - Ä Ö - Ö d - d

"Hemifrån" Hemifrån

Jansson, Nils (1803-1877) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

(Rejned?) (Rejned?)

Andersson, August (1846-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Aameck, L:a Laggåsen, Gustav Adolf (S) Aameck,

Fagrell Pettersdotter, Ida (1869-1924) ansedel2.gif

Fagrell, Sophia Jansdtr (1846-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Christina (1843-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Jan Henrik (1872-1943) ansedel2.gif ansedel2.gif

Abrahamstorp, Mölltorp (R) Abrahamstorp,

Larsdotter, Maja Lisa (1825-1919) ansedel2.gif

Acklinga (R) Acklinga

Andersson, Jacob (1767-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johannes (1778-) ansedel2.gif

Arvidsdotter, Anna Cajsa (1815-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Arvidsdotter, Maja Stina (1825-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Arvidsson, Gustaf (1821-1886) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Arvidsson, Johannes (1818-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Arvidsson, Lars (1812-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jacobsdotter, Stina (1800-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jacobsson Flink, Andreas (1797-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jacobsson, Alexander (1807-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jacobsson, Johannes (1802-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Maria (1836-1920) ansedel2.gif

Johansdotter, Stina (1780-) ansedel2.gif

Johansson, Anders (1822-) ansedel2.gif

Jonsdotter, Fredrica (1768-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Greta (1778-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Arvid (1783-) ansedel2.gif

Acksjöhult, Nårunga (P) Acksjöhult,

Andreasdotter, Anna Katarina (1841-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Charlotta (1852-(1885..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Charlotta (1849-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Fredrika (1853-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Ida (1854-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Carl (1827-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Ernst (1841-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Gustaf (1845-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Klara (1813-1862) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Stina (1825-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Johannes (1804-1863) ansedel2.gif

Acktjärn, Lungsund (S) Acktjärn,

Bergström, Anna Maria (1872-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Carl Wiktor (1870-1904) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Adelsö (AB) Adelsö

Björk, Beata Christina (1797-) ansedel2.gif

Åkersten, Nils (1831-1913)

Adelöv (F) Adelöv

Fridell f Karlsson, Hulda Vilhelmina (1880-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Johanna Sofia (1849-1937) ansedel2.gif

Johansdotter, Lena (1793-) ansedel2.gif

Karlsson, Alma Elvira (1887-1977) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Edla Olivia (1877-1907) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Ester Susanna (1891-1977) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Hilma Josefina (1876-1948) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Johan August Simon (1884-1885) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Karl August (1851-1936) ansedel2.gif

Karlsson, Karl Johan Simon (1889-1973) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Karl Oskar (1883-1959) ansedel2.gif ansedel2.gif

Adolf Fredrik (AB) Adolf

Abrahamsson, Karl Erland (1887-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ahling, Carl, Andreasson (1867-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Axel Gabriel (1867-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Katarina Cecilia (1871-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergendorff, Axel Vilhelm (1867-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergendorff, Sara Maria (1897-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berger, Vilhelm (1867-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Blomqvist, Ida Johanna (1888-1955) ansedel2.gif

Carlsson, Gustaf Leonard (1860-1925) ansedel2.gif

Dubois, Johan Herbert Frithiof (1859-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekström, Bror Albert (1862-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson Räm, Anna Sofia (1865-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Johanna (1835-) ansedel2.gif

Frantzich, Sven Axel Nikolaus (1890-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson Granberg, Olaus (1856-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hultqvist, Ernst Teodor (1855-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Carl Albin (1880-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsdotter, Johanna (1840-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, August Wilhelm (1871-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Karl Mauritz (1874-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlström, Carl Theodor (1850-1916)

Kjellström f Augustsson, Johan Emil (1873-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lagergren, Karl Hjalmar (1880-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Leksell, Anders Fredrik (1878-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Loqvist, August Hjalmar Johansson (1871-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lundqvist, Johan Marits (1892-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lönn, Anna Eugenia (1891-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mellangård, Solbritt Sylvia Ramona (1938-2004) ansedel2.gif

Morath, Conrad Constantin (1825-1885) ansedel2.gif

Nilsdotter, Stina (1849-1883) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nord, Gertrud Constance (1924-2000) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Jones Elsa Maria (1909-1983) ansedel2.gif

Pettersdotter, Maria Mathilda (1867-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif

Törnberg, Anders Leonard (1819-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif

Uhr, Gustaf (1845-1901) ansedel2.gif ansedel2.gif

Waldman, Katarina Eugenia Alida (1888-1965) ansedel2.gif

Zettermark, Rolf Arne (1932-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Afseg, Fötene, Södra Härene (P) Afseg,

Olofsson, Peter (1788-1854) ansedel2.gif

Aggetorp, Stora Lundby (P) Aggetorp,

Andersson, Hanna Josefina (1880-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif

Agnetorp (R) Agnetorp

Andersdotter, Anna Charlotta (1865-1932) ansedel2.gif

Andersdotter, Annica (1697-1789)

Andersdotter, Annica (1755-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Greta (1795-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Johanna (1859-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Maja (1792-1799) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Maria (1801-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Stina (1797-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Anders (1721-1794) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Anders (1751-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Jacob (1767-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johannes (1763-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Per (1759-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Arvidsson, Lars Johan (1861-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, Axel Teodor (1848-1916) ansedel2.gif

Frid, August Gideon (1889-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Frid, Axel Hjalmar (1891-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif

Frid, Johan Alexis (1886-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Frid, Johan August (1859-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Frid, Karl Natanael Inendus (1887-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Greta (1778-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Maja (1770-) ansedel2.gif

Jonsson, Jonas (1766-) ansedel2.gif

Jonsson, Jonas (1774-1781) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Ingeborg (1731-1801) ansedel2.gif

Siggesdotter, Margareta (1725-1793) ansedel2.gif

Agnhammar, Grums (S) Agnhammar,

Olofsson, Johanna Mathilda (1871-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif

Akebäck (I) Akebäck

Lindqvist, Anna Fanny Elisabeth (1871-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif

Akershus/No Akershus/No

Andresson Nylén, Nils (1844-(1880..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bork, Clara Lena Abrahamsdtr (1851-(1880..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson Kruse, Jonas (1847-(1880..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kruse, Anna Maria (1879-1880) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kruse, Emma Kristina (1877-(1880..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nylén, August Herbert (1880-(1880..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nylén, Beda Maria Nilsdtr (1870-(1880..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nylén, Gustaf (1874-(1880..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nylén, Johan (1877-(1880..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Alanäs (Z) Alanäs

Carlsson, Jan Alfred (1857-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Alatornio Alatornio

Maxlahti Johansdtr, Stina Kajsa (1821-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Alboga (P) Alboga

Larsson, Gustaf (1822-) ansedel2.gif

Svensdotter, Johanna (1828-1915) ansedel2.gif

Ternstedt, Anders Alrik (1868-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ale-Skövde (P) Ale-Skövde

Andersson, Alida (1881-1964) ansedel2.gif

Eriksson, Clara Lovisa (1882-(1932..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Augusta (1844-1919) ansedel2.gif

Lynne, Bernt Erik (1920-(1932..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lynne, Sven (1886-(1932..)) ansedel2.gif

Olofsson, Anders (1827-) ansedel2.gif

Alfshög (N) Alfshög

Jacobsson, Johan Albert (1870-1871) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jacobsson, Malkom Leonard (1872-1873) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Matilda (1847-) ansedel2.gif

Algotsg, Hol (P) Algotsg,

Ahlqvist, Svante Anderssn (1869-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Maria (Stina) (1821-1902) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Augusta (1861-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Christina (1827-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Clara (1864-(1887..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Emma Josefina (1856-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Carl August (1867-(1887..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johan Alfred (1858-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Johan Aron (1857-(1869..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Lorentz (1860-(1869..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Djerf, Johannes Andreassn (1830-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johannesdotter, Ida Anette (1868-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Anna Maria (1852-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Christina (1832-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Johanna (1830-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Klara (1854-1893) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Janne (1861-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Karl Albert (1879-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Katarina Chatrina (1831-1893) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Johanna (1828-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Anders (1827-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Janne (1861-(1881..)) ansedel2.gif

Olausdotter, Hulda Natalia (1890-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Calle (1842-(1883..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Emma (1868-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Svante (1855-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ring, Hedda Sophia (1858-(1881..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ring, Johannes (1830-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Lars (1829-1905) ansedel2.gif

Algutsgärde, Ornunga (P) Algutsgärde,

Benjaminsdotter, Emma Charlotta (1853-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif

Franz, Carl (1845-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Algutstorp (P) Algutstorp

Abrahamsdotter, Christina (1845-(1885..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Abrahamsdotter, Johanna (1843-1845) ansedel2.gif ansedel2.gif

Abrahamsdotter, Lena (1822-) ansedel2.gif

Abrahamsdotter, Maja Stina (1853-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Abrahamsson, Algot Levin (1883-(1886..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Abrahamsson, Amanda (1878-(1886..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Abrahamsson, Anders (1835-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Abrahamsson, August (1856-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Abrahamsson, Bryngel (1709?-1759)

Abrahamsson, Elias (1838-1839) ansedel2.gif ansedel2.gif

Abrahamsson, Gustav (1850-(1886..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Abrahamsson, Karl Linus Leonard (1880-(1886..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ahlqvist, Anders (1777-) ansedel2.gif

Alexandersson, Stig Bertil (1918-2004) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Alfredsdotter, Emilia Gustafa (1886-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Alfredsdotter, Rebecka (1882-1961) ansedel2.gif ansedel2.gif

Alfredsson, Gottfrid (1883-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ambjörnsdotter, Britta (1697?-1756) ansedel2.gif

Ambjörnsdotter, Margareta (1758-1808) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ambjörnsdotter, Stina (1768-1768) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ambjörnsdotter, Stina (1769-1780) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andell, Martin Andersson (1870-(1891..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Alma Albertina (1869-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Alma Josefina (1881-1882) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna (1752-1808) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna (1788-) ansedel2.gif

Andersdotter, Anna (1790-1866) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna (1834-1868) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Cajsa (1827-)

Andersdotter, Anna Lundberg (1758-1835) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Stina (1811-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Stina (1858-1858) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Annika (1778-1783) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Annika (1794-1796) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Annika (1803-1861) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Brita Maja (1834-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Britta (1772-1833) ansedel2.gif

Andersdotter, Britta (1779-1832) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Britta (1797-1831) ansedel2.gif

Andersdotter, Britta (1834-1897) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Catharina (1802-1868) ansedel2.gif

Andersdotter, Edla Maja (1837-1893) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Elin (1684?-(1714..)) ansedel2.gif

Andersdotter, Elin (1787-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Ella (1830-1858) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Emma (1871-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Emma (1876-(1904..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Emma Josefina (1867-1867) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Emma Maria (1867-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Emma Sofia (1873-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Eva Charlotta (1852-(1891..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Gerda Natalia (1874-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Greta (1817-(1852..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Hedda Charlotta (1878-1967) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Hilda (1872-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Ida (1863-1864) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Ida Sofia (1864-1898) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Ida Sofia (1865-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Inga Stina (1845-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Inga Stina (1849-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Ingejerd (1762-1805) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Ingjerd (1738-1789) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Ingrid (1745-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Ingrid (1749-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Ingrid (1755-1797) ansedel2.gif

Andersdotter, Ingrid (1766-1845) ansedel2.gif

Andersdotter, Ingrid (1771-1843) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Ingrid (1811-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Johanna (1821-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Johanna (1828-1904) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Johanna (1841-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Johanna (1852-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Johanna (1860-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Karolina (1871-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Katarina (1804-1861) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Kerstin (1703-1771) ansedel2.gif

Andersdotter, Kerstin (1745-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Kerstin (1756-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Kerstin (1776-1861) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Kerstin (1806-1881) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Klara (1850-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Klara (1867-1870) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Klara Matilda (1869-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Kristina (1826-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Kristina (1830-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Kristina (1832-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Kristina (1838-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Kristina (1846-) ansedel2.gif

Andersdotter, Kristina (1850-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Kristina (1856-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Lena (1776-1838) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Lena (1784-)

Andersdotter, Lotta (1860-1949)

Andersdotter, Maja Stina (1838-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Maja Stina (1844-1897) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Margareta (1753-1753) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Margareta (1759-1799) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Maria (1794-) ansedel2.gif

Andersdotter, Maria (1801-1805) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Maria (1809-) ansedel2.gif

Andersdotter, Maria (1840-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Marit (1769?-1831) ansedel2.gif

Andersdotter, Marith (1729?-1810) ansedel2.gif

Andersdotter, Marta (1847-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Matilda (1868-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Selma (1867-1901) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Selma (1872-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Selma (1874-(1902..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Selma (1875-1959) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Selma (1878-(1885..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Serafia (1883-(1885..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Sofia (1852-1917) ansedel2.gif

Andersdotter, Sofia (1869-(1885..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Stina (1776-1844) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Stina (1785-1861) ansedel2.gif

Andersdotter, Stina (1792-1862) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Stina (1810-1885) ansedel2.gif

Andersdotter, Stina (1821-) ansedel2.gif

Andersdotter, Stina (1847-)

Andersdotter, Stina Kajsa (1837-1884) ansedel2.gif

Andersdotter, Thilda (1857-(1881..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Wilhelmina (1872-(1891..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Abraham (1828-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Albert (1873-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Albert (1876-(1885..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Ambjörn (1725-1772) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Anders (1695?-1760?) ansedel2.gif

Andersson, Anders (1714?-1789) ansedel2.gif

Andersson, Anders (1725-1792) ansedel2.gif

Andersson, Anders (1743-1813) ansedel2.gif

Andersson, Anders (1753-1833) ansedel2.gif

Andersson, Anders (1766-1839) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Anders (1797-1855) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Anders (1802-1881) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Anders (1813-1867) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Anders Evert (1913-1983) ansedel2.gif

Andersson, Anders Petter (1832-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Andreas (1709-1768) ansedel2.gif

Andersson, Andreas (1748-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Andreas (1758-) ansedel2.gif

Andersson, Andreas (1780-1852) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Andreas (1804-1858) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Andreas (1819-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Andreas (1828-1904) ansedel2.gif

Andersson, Aron (1866-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Aron Levin (1895-1977) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, August (1839-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, August (1857-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, August (1867-(1888..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, August (1870-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Axel (1872-(1885..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Axel (1876-1877) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Bengt (1762-1786) ansedel2.gif

Andersson, Bengt (1806-1870) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Bengt Berg (1784-1851) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Benjamin (1844-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Bernt Olof Svante (1955-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Carl August (1842-) ansedel2.gif

Andersson, Dagmar Sofia Evelina (1894-1992) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Elias (1847-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Elias (1854-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Elias (1855-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Elin Maria Elisabeth (1986-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Elsa Lilly Margareta (1908-2002) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Eric (1732-1804) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Eric (1788-1851) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Erik Gustav (1863-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Eva Britta (1936-1990) ansedel2.gif

Andersson, Franci Viola (1901-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Gisle (1766-1844) ansedel2.gif

Andersson, Gunnar Yngve (1915-2002) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Gustav (1842-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Göter (1734-1801) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Göther (1728?-1771) ansedel2.gif

Andersson, Hanna Otilia Maria (1911-1982) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Hans (1701-1781) ansedel2.gif

Andersson, Hellvi Maria (1904-2001) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Herman (1861-(1881..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Herman (1871-1907) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johan (1730-1801) ansedel2.gif

Andersson, Johan (1736-1802) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johan (1865-1947) ansedel2.gif

Andersson, Johan Fredrik (1863-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johannes (1759-1830) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johannes (1776-1852) ansedel2.gif

Andersson, Johannes (1788-1879) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johannes (1799-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johannes (1811-(1874..)) ansedel2.gif

Andersson, Johannes (1813-1867) ansedel2.gif

Andersson, Johannes (1823-(1872..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johannes (1826-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johannes (1840-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johannes (1846-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Jonas Petter (1849-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Karl (1830-1897) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Karl Johan Pontus (1988-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Karl Levin (1879-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Karl Olof Emil (1984-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Karl Oscar (1893-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Karl Ragnar (1911-1975) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Lars (1769-1845) ansedel2.gif

Andersson, Lars (1791-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Lars (1819-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Lars (1830-1868) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Lars (1833-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Leif Evert (1956-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Lisa Nora Maria (1919-2008) ansedel2.gif

Andersson, Nils (1799-1833) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Nils (1802-1868) ansedel2.gif

Andersson, Nils (1817-1893) ansedel2.gif

Andersson, Olof (1762-) ansedel2.gif

Andersson, Oskar Albin (1878-1974) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Oskar Ruben (1882-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Per (1725-1791) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Per (1782-1783) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Per August (1851-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Peter (1809-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Sten Alexander (1856-(1880..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Sven (1789-1790) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Anna (1819-1881) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Anna Kristina (1846-1930)

Andreasdotter, Anna Stina (1843-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Elin (1801-1878) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Helena (1840-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Helna Viktoria (1880-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Ingeborg (1831-(1899..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Johanna (1836-1893) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Johanna (1839-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Johanna (1849-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Katarina (1789-1831) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Katarina (1843-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Kristina (1815-1869) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Kristina (1831-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Kristina (1838-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Maria (1781-) ansedel2.gif

Andreasdotter, Stina (1803-1808) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Tilda (1870-(1894..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson Ståhl, Kasper (1846-1902) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Anders (1835-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Anders (1839-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Anders Magnus (1841-(1885..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Anders Petter (1823-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Anders Petter (1834-) ansedel2.gif

Andreasson, Anders Petter (1845-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Axel (1862-1939) ansedel2.gif

Andreasson, Carl (1829-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Elias (1833-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Ester Kristina (1893-1970) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Gustaf (1836-1908) ansedel2.gif

Andreasson, Herman (1849-) ansedel2.gif

Andreasson, Herman (1876-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Jacob (1788-1789) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Johannes (1832-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Johannes (1835-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Johannes (1837-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Johannes (1864-1907) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, John Edvin (1892-1970) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Magnus (1816-1864) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Martin Leonard (1875-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Svante (1836-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andsdotter, Christina (1810-) ansedel2.gif

Apelgren, Bengt Larssn (1745-1812) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Apelgren, David B (Modig) Bengtssn (1775-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Apelgren, Kerstin Bengtsdtr (1781-1832) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Apelgren, Lars Bengtssn (1692?-1756) ansedel2.gif

Apelgren, Lars Bengtssn (1771-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Apelgren, Maria Larsdtr (1751?-1754) ansedel2.gif ansedel2.gif

Apelgren, Salomon Bengtssn (1793-1858) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Aronsdotter, Anna (1769-1819) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Aronsson, Olof (1775-1834) ansedel2.gif ansedel2.gif

Augustsdotter, Alma Sofia Kristina (1866-1946) ansedel2.gif

Augustsdotter, Hilda Axelina (1882-(1905..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Anna (1848-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Britta (1757-1795) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Christina (1829-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Ingrid (1793-1846) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Johanna (1844-(1900..)) ansedel2.gif

Bengtsdotter, Kristina (1827-1892) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Lena (1790-) ansedel2.gif

Bengtsdotter, Maja Stina (1858-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Anders (1765-) ansedel2.gif

Bengtsson, Anders (1841-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Anders Petter (1845-1907) ansedel2.gif

Bengtsson, Bengt (1718?-1770) ansedel2.gif

Bengtsson, Carl (1851-) ansedel2.gif

Bengtsson, Johan (1750-1750) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Johannes (1834-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Nils (1767-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Benjaminsson, Eva Maria Charlotta (1920-2012) ansedel2.gif ansedel2.gif

Benjaminsson, Johan Viktor (1865-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Berggren, Johannes Jonassn (1827-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergström, Ander Eliasson (1876-1959) ansedel2.gif ansedel2.gif

Björk Augustsson, Johan Aron (1868-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Björk, Edvin (1839-) ansedel2.gif

Blixt, Johannes Johanssn (1821-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif

Blixt, Kristina Johansdotter (1825-1882) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Blomqvist, Inga Stina (1853-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Blomqvist, Jonas Jonasson (1846-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Blomqvist, Lovisa (1864-1867) ansedel2.gif ansedel2.gif

Blomqvist, Petter Johansson (1825-1866) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Borén, Hilda Emerentia (1891-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Borén, Johan Arvid (1893-1974) ansedel2.gif ansedel2.gif

Borén, Oskar (1868-1895) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Braf, Herman (1864-1946) ansedel2.gif

Broberg, Nils (1841-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bryngelsdotter, Anna (1718?-1801) ansedel2.gif

Börjesdotter, Anna (1766-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bös, Johannes Anderssn (1812-(1852..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Stina (1856-(1880..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Britta Stina (1841-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Emma Kristina (1859-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Hulda Emertina (1877-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Ida Maria (1887-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Johanna (1854-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Kerstin (1711-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Ann-Lis Gunilla (1961-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, August (1851-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Bengt (1809?-1884) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl Johan (1845-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Elsa Maria (1908-2003) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Herman (1858-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Herman (1863-1870) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Johannes (1790-1853) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Johannes (1852-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Oscar Emil (1878-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlin, Agneta (1945-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlin, Anne Britt-Marie (1950-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlin, Britta Irene Charlotta (1914-1992) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlin, Eva Ulla Birgitta (1949-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlin, Grethe (1925-1995) ansedel2.gif

Eliasdotter, Anna Maria (1841-)

Eliasdotter, Anna Maria (1850-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eliasdotter, Cathrina (1811-1875) ansedel2.gif

Eliasdotter, Hanna (1867-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eliasdotter, Kristina (1806-1891) ansedel2.gif

Eliasdotter, Maja Stina (1861-(1903..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eliasson, Anders Håkan (1967-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eliasson, August (1844-) ansedel2.gif

Eliasson, August (1862-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eliasson, Axel Pontus (1895-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eliasson, Berta Evelina (1896-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eliasson, Britta Charlotta (1925-2006) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eliasson, Gunnar Stefan (1964-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eliasson, Ivan Bernhard (1894-1973) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eliasson, Johannes (1859-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eliasson, Karl Edvin (1884-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eliasson, Newton Alger (1873-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eliasson, Simon Petrus (1893-1976) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Elisdotter, Johanna (1830-) ansedel2.gif

Emmasdotter, Berta Emilia (1895-1979) ansedel2.gif ansedel2.gif

Enerot, Alfred Johanssn (1861-1943) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ericsdotter, Annica (1757-1764) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ericsdotter, Christina (1833-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ericsdotter, Helena "Lena" (1786-1859) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ericsdotter, Ingeborg (1828-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ericsdotter, Ingrid (1786-1786) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ericsdotter, Karin (1784-1784) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ericsdotter, Katarina (1813-1880) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ericsdotter, Kristina (1824-1911) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ericsdotter, Maria (1762-1812) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ericsdotter, Marit (1778-1844) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ericsdotter, Marith (1697-1773) ansedel2.gif

Ericsson, Abraham (1826-1883) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ericsson, Anders (1758-1808) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ericsson, Anders (1815-1869) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ericsson, Andreas (1783-1789) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ericsson, Bengt (1745?-1775?) ansedel2.gif

Ericsson, Hans (1771-1811) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ericsson, Jonas (1829-(1891..1900)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ericsson, Måns (1714-1784) ansedel2.gif

Ericsson, Nils (1761-1834) ansedel2.gif

Ericsson, Sven "Svante" (1842-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Johanna (1853-(1886..)) ansedel2.gif

Eriksdotter, Klara Maria (1841-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Amanda Helena Heder (1894-1961) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Andreas (1821-1891) ansedel2.gif

Eriksson, Carl-Johan (1977-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Jonas (1762-) ansedel2.gif

Eriksson, Jonas (1804-1856) ansedel2.gif

Eriksson, Josef Ragnar (1891-1977) ansedel2.gif

Eriksson, Olof (1680?-(1714..)) ansedel2.gif

Fager, Per Månsson (1783-1866) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Finnström, Johan Petter (1856-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Frigga, Kerstin Eriksdtr (1784-1842) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Frigga, Lars Eriksson (1797-1801) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fris, Andreas Carlsson (1782-1839) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fur, Ida Josefina (1884-1972) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gabrielsdotter, Selma Serafia (1866-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gelin, Märta Josefina (1905-1998) ansedel2.gif ansedel2.gif

Granat, Svante Johanssn (1845-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gunnarsdotter, Anna (1796-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gunnarsdotter, Katarina (1810-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gunnarsdotter, Kerstin (1799-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gunnarsson, Abraham (1822-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gunnarsson, Hans (1792-1841) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gunnarsson, Johannes (1807-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gunnarsson, Lars (1794-1796) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gunnarsson, Sven (1728-1795) ansedel2.gif

Gustafsdotter, Alma (1872-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsdotter, Anna Katarina (1838-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsdotter, Ella (1748-1815) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsdotter, Helga Elfrida (1883-(1892..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsdotter, Ida Albertina (1869-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsdotter, Johanna (1855-) ansedel2.gif

Gustafsdotter, Sofia (1844-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsson, Johan Gustaf Richard (1870-(1892..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustavsdotter, Anna (1748-1806) ansedel2.gif

Gustavsdotter, Anna Matilda (1881-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustavsdotter, Emma Sofia (1871-1943) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustavsdotter, Josefina (1879-(1886..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustavsson, Anders (1974-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustavsson, Axel Oskar (1878-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustavsson, Frans Lennart Mattias (1976-1978) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustavsson, Gustav Gunnar Ingemar (1912-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustavsson, Håkan Adolf (1920-1989) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustavsson, Inger Margareta (1948-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustavsson, Johan (1861-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustavsson, Johan Alfred (1875-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustavsson, Johan Einar (1912-2001) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustavsson, Karl Olof (1920-1987) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustavsson, Svante (1851-1904) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustavsson, Svante Lennart Natanael (1979-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Götersson, Andreas (1762-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Götersson, Jonas (1758-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Götersson, Petter (1761-1761) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hall, Elsa Linnea Margareta (1901-1968) ansedel2.gif

Hansdotter, Anna (1752-1786) ansedel2.gif

Hansdotter, Catharina (1820-(1874..)) ansedel2.gif

Hansdotter, Elin (1744-1790) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdotter, Ingerd (1748-(1780..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdotter, Ingjerd (1755-1801) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdotter, Johanna (1820-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdotter, Karin (1808-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdotter, Katarina (1797-1845) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdotter, Katarina (1803-1883) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdotter, Kristina (1835-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Anders (1789-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Andreas (1797-1799) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Gunnar (1823-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Johannes (1796-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Johannes (1826-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Olof (1690?-(1738..)) ansedel2.gif

Hansson, Per (1778-1842) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hed, Johannes (1813-) ansedel2.gif

Heder, Agnes Teresia Jakobsdtr (1883-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif

Heder, Alida Olivia (1881-1881) ansedel2.gif ansedel2.gif

Heder, Carl Jacob (1822-1892) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Heder, Christina Johansdtr (1826-1898) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Heder, Elsa (1909-2004) ansedel2.gif ansedel2.gif

Heder, Jacob (1852-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Heder, Johan (1790-1827) ansedel2.gif

Heder, Johan Fredrik (1851-1907) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Helgesdotter, Elin (1771-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Helgesdotter, Ingeborg (1690-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Helgesdotter, Martha Christina (1789-) ansedel2.gif

Hennigsson, Carl Fredrik (1990-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hennigsson, Carl Mikael (1994-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Henriksson, Johannes (1835-1836) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hermansdotter, Ruth Adele (1885-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hermansdotter, Valborg Naimi Josefina (1884-(1888..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hermansson, David Fridolf (1901-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hermansson, Eve-Marie Elisabet (1947-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hermansson, Gustav Lennart (1905-1995) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hermansson, Ingeborg Martina (1904-2003) ansedel2.gif

Hermansson, Sven Wilhelm (1896-1971) ansedel2.gif ansedel2.gif

Holmgren, Astrid Linnea Ingeborg (1900-1970) ansedel2.gif

Hult Johansson, Anders (1811-) ansedel2.gif

Håkansdotter, Kajsa (1827-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hägermalm, Arne Evald (1925-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hägermalm, Gunnel Margareta (1933-2002) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hägermalm, Per Henning (1921-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hägermalm, Vera Kristina (1929-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hägg, August (1861-1932) ansedel2.gif

Jacobsdotter, Johanna (1810-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jakobsdotter, Josefina Heder (1876-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johannesdotter, Brita (1769-) ansedel2.gif

Johannesdotter, Ella Lisa (1837-)

Johannesdotter, Eva (1849-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johannesson, Anders Petter (1823-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Ada Josefina (1859-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Albertina (1848-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Anna (1725-1795) ansedel2.gif

Johansdotter, Anna (1731-1785) ansedel2.gif

Johansdotter, Anna Catharina (1841-(1892..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Anna Kajsa (1832-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Anna Kajsa (1836-1837) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Anna Katarina (1848-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Anna Maria (1834-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Anna Sofia (1864-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Anna Stina (1819-1892) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Anna Stina (1839-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Anna Stina (1851-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Annie Helena (1896-1984) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Britta (1811-) ansedel2.gif

Johansdotter, Cajsa (1823-) ansedel2.gif

Johansdotter, Christina (1818-)

Johansdotter, Christina (1823-1851) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Christina (1832-1867) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Christina (1834-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Christina (1837-(1861..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Clara (1845-1845) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Elin (1827-1908) ansedel2.gif

Johansdotter, Emma Kristina (1860-1948) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Hanna Karolina (1879-1966) ansedel2.gif

Johansdotter, Hulda Elisabeth (1880-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Ida Sofia (1859-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Ingeborg (1775-1834) ansedel2.gif

Johansdotter, Johanna (1841-1899) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Johanna (1841-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Johanna (1843-(1880..)) ansedel2.gif

Johansdotter, Johanna (1846-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Kajsa (1842-1881) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Katarina (1776-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Klara (1840-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Kristina (1831-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Kristina (1838-1839) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Kristina (1838-1880) ansedel2.gif

Johansdotter, Lena (1762-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Lovisa (1840-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Maja Stina (1856-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Maria (1836-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Marit (1771-1841) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Selma Paulina (1875-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Selma Paulina (1879-1974) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Sofia (1867-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Sophia (1851-1862) ansedel2.gif

Johansson, Abraham (1815-1860) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Adolf Severin (1889-1971) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Agda Evelina Konstantia (1894-1986) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Anders (1776-)

Johansson, Anders (1820-(1863..))

Johansson, Anders (1838-1883) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Anders Magnus (1813-1813) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Anders Petter (1833-1908) ansedel2.gif

Johansson, Anders Petter (1834-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Anders Petter (1844-1926) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Anders Rask (1842-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Andreas (1764-1808) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Andreas (1817-1817) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Andreas (1829-1897) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Anna Birgit Margareta (1925-2008) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Anna Märta Viola (1925-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Aron (1869-(1880..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Arvid (1868-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, August Sax (1831-(1883..)) ansedel2.gif

Johansson, August Torin (1848-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Axel Arvid (1882-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Berit Mari-Anne (1929-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Bror Roland Gottfrid (1934-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Carl (1844-1899) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, David Filip (1897-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Elly Asta Viola (1927-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Elsa Erika (1907-1999) ansedel2.gif

Johansson, Elsa Maria (1895-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Greta Elisabeth (1923-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Gurli Eleonora (1898-1986) ansedel2.gif

Johansson, Gustav (1852-(1878..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Hans (1722-1801) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Henrik (1855-(1883..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Hildur Gustava (1892-1975) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Inger Marianne (1958-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Ingrid Signe Augusta (1923-2004) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Ivar Natanael (1887-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Johan Alfred Palm (1877-1943) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Johan Arvid Ture (1912-1976) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Johan Fredrik (1855-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Johannes (1815-1877) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Johannes Blek (1785-1840) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, John Einar Alexius (1899-1981) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Josef Mattias (1899-1992) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Kerstin Maja Stina (1933-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Klas Emil (1859-(1887..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Lars (1819-(1868..)) ansedel2.gif

Johansson, Lars (1832-) ansedel2.gif

Johansson, Leander (1867-1952) ansedel2.gif

Johansson, Lena Margareta (1965-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Lisa-Karin (1923-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Mats Ivar Josef (1931-1993) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Olaus (1832-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Oscar Ruben (1878-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Per (1763-1834) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Petter (1806-1837) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Stig Roland (1962-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Svante (1840-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Svante Rask (1851-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Sven (1782-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Sven Roland (1957-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Torsten Anton Gunnar (1913-2007) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johnson, Herman (1877-(1886..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johsdotter, Christina (1805-) ansedel2.gif

Jonasdotter, Anna (1772-1778) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasdotter, Annika (1765-1836) ansedel2.gif

Jonasdotter, Ingeborg (1767-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasdotter, Johanna (1816-1880) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasdotter, Kerstin (1757-1830) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasdotter, Klara Lisa (1842-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasdotter, Margareta (1759-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasson, Gustaf (1834-(1892..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasson, Johannes (1762-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasson, Jon (1755-1805) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasson, Sven (1768-1831) ansedel2.gif

Jonsdotter, Anna Maria (1829-)

Jonsdotter, Christina (1816-1861) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Elin (1740-1803) ansedel2.gif

Jonsdotter, Ingrid (1790-1821) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Katarina (1796-) ansedel2.gif

Jonsdotter, Katarina (1801-1879) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Maria (1803-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Anders (1764-1844) ansedel2.gif

Jonsson, Andreas (1806-1850) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Bengt (1791-1859) ansedel2.gif

Jonsson, Herman (1862-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Johannes (1795-1880) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Johannes (1809-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Johannes (1810-1859) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Peter (1819-1864) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Svante (1842-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Josefsson, Per (1736-1814) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Juhlin, Anna Catharina (1804-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Juhlin, Britta Stina (1802-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Juhlin, Christina Henriksdtr (1830-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Juhlin, Henrik (1798-1852) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Juhlin, Isaac (1775-1840) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Juhlin, Isaac (1794-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Juhlin, Pehr Gustaf (1800-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Juhlin, Ulrika (1806-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlberg, Naemi Anna (1882-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Anna Hildur Ingrid Augusta (1918-2004) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Hulda Matilda (1881-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kjellgren, Johanna Matilda (1872-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kläpp, Lars (1777?-1831) ansedel2.gif

Krans, Anders Eriksson (1837-1870) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Krans, Erik Larssn (1802-1869) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Krans, Maja Stina (1851-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kristoffersdotter, Josefina (1876-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kristoffersson, Carl Johan (1851-1864) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kristoffersson, Gustav (1854-(1880..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kullberg, Elsa Henrietta (1898-1987) ansedel2.gif ansedel2.gif

Landal, Ambjörn (1751-1814) ansedel2.gif

Larsdotter Dahl, Johanna Fredrika (1862-1938)

Larsdotter Dahl, Lotta (1846-(1885..))

Larsdotter, Ada (1865-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Anna (1815-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Annika (1782-1800) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Britta (1725-1783) ansedel2.gif

Larsdotter, Charlotta (1852-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Elin (1768-1806) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Elin (1769-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Elin (1809-1889) ansedel2.gif

Larsdotter, Ella (1732-1772) ansedel2.gif

Larsdotter, Fredrika (1848-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Hulda Maria (1884-(1899..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Ida (1865-1942) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Johanna Kristina (1846-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Kerstin (1784-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Kirstin (1775-1778) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Klara (1854-(1883..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Maja Stina (1826-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Maria (1779-1858) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Mathilda (1850-(1883..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Selma (1868-1948) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Selma (1871-1879) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Selma Serafia (1879-(1899..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Stina (1773-1773) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Tilda (1875-1879) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Abraham (1810-1867) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Anders (1763-) ansedel2.gif

Larsson, Anders (1792-1878) ansedel2.gif

Larsson, Andreas (1783-1800) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Andreas (1796-1875) ansedel2.gif

Larsson, Berit Mary-Ann (1935-1977) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Carl (1822-1823) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Carl (1829-1878) ansedel2.gif

Larsson, Carl August (1857-1883) ansedel2.gif

Larsson, Eric (1788-1789) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Herman (1861-(1888..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Janne (1861-(1881..)) ansedel2.gif

Larsson, Johan (1833-) ansedel2.gif

Larsson, Johannes (1822-1902) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Johannes (1824-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Jonas (1776-1812) ansedel2.gif

Larsson, Karl Johan (1877-(1899..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Lars (1727-1798) ansedel2.gif

Larsson, Lars (1760-1809) ansedel2.gif

Larsson, Olof (1791-1853) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Oskar Emanuel (1882-(1899..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Per (1775-1851) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Petter (1785-1843) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Petter (1807-(1857..))

Larsson, Sven (1777-) ansedel2.gif

Lennstrand, Maj Ingalill (1934-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindal, Axel (1875-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindal, Emma Sofia (1872-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindberg, Alfred (1870-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindberg, Ida (1865-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindberg, Johan Edvard (1830?-1880) ansedel2.gif

Lindberg, Samuel (1866-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindgren, Jonas (1811-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindqvist, Albert Augustssn (1873-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindqvist, Johan Petter (1856-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ljus, Andreas (1820-1895) ansedel2.gif

Ljus, August Andreassn (1848-1893) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ljus, Pehr Johnsson (1794-1843) ansedel2.gif

Lundberg, Johan (1859-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lundberg, Johan Arvid (1888-(1906..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lundqvist, Anna Johansdotter (1815-1898) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lundqvist, Talis (1872-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusdotter, Anna Katarina (1844-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusdotter, Sofia (1851-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusson Sandin, Anders Petter (1852-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusson, Johan (1862-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mars, August Carlsson (1843-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Martinsson, Torsten Lennart (1917-2002) ansedel2.gif

Mattiasdotter, Augusta (1862-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mattiasdotter, Kajsa Oden (1780?-1813) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Max, Hilding Johan Ferdinand (1916-2008) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mellkvist, Johannes Helgessn (1786-1866) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mosesson, Anders (1829-(1882..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsdotter, Annika (1798-1859) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsdotter, Gundla (1694?-1772) ansedel2.gif

Månsdotter, Stina (1762?-1829) ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsson, Olof (1797-1875) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mård, Karin Andersdtr (1775-1842) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensson, Andreas (1826-1878) ansedel2.gif

Nilsdotter, Anna Kristina (1844-1889) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Anna Lisa (1826-1881) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Augusta Carolina (1862-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Britta (1778-1823) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Christina (1825-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Ella Maja (1848-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Johanna (1818-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Katarina (1791-1804) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Kerstin (1711-1773) ansedel2.gif

Nilsdotter, Maria Sofia (1854-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Alfred (1865-(1888..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Ambjörn (1710-1782) ansedel2.gif

Nilsson, Anders (1822-(1847..))

Nilsson, Anders (1833-) ansedel2.gif

Nilsson, Bengt (1769-1769) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Gustaf (1788-1847) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Janne (1857-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Johan Henrik (1846-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Karin Hedvig (1943-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Selma Karolina (1889-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Norén, Anton Joëlsson (1862-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nylén, Johan Albert (1880-1963) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ode, Johannes Månssn (1759-1840) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ode, Kerstin Johansdtr (1799-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Anna Stina (1822-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Brita (1765?-1767)

Olofsdotter, Elin (1738-1773) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Elin (1794-1866) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Gunilla (1718-1781) ansedel2.gif

Olofsdotter, Ingeborg (1770-1830) ansedel2.gif

Olofsdotter, Katarina (1810-1879) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Kerstin (1714-1775) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Mathilda (1853-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Stina (1778-) ansedel2.gif

Olofsson, Anders Magnus (1834-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Anders Rask (1804-1879) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Andreas (1801-1804) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Gustav (1839-1839) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Hans (1771-1804) ansedel2.gif

Olofsson, Johannes (1829-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Johannes (1833-1908) ansedel2.gif

Olofsson, Jonas (1815-1896) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Petter (1813-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Petter (1823-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Svante (1835-(1861..)) ansedel2.gif

Olsdotter, Anna (1765-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsdotter, Elin (1751-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsdotter, Ingeborg (1760-1788) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsdotter, Ingrid (1724-1792) ansedel2.gif

Olsdotter, Karin (1754-1824) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsdotter, Margareta (1771-1826) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsdotter, Maria (1748-1779) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Johannes (1846-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Lars (1791-) ansedel2.gif

Oskarsson, Bengt Erik Gunnar (1958-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Oskarsson, Ingegerd Helena Elisabet (1956-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ottosson, Johannes (1854-) ansedel2.gif

Pehrsdotter, Catharina (1774-1837) ansedel2.gif

Pehrsson, Peter (1806-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Anna Maria (1831-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Elin (1767-1767) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Inga Stina (1855-1892) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Johanna (1826-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Katarina (1795-1852) ansedel2.gif

Persdotter, Katarina (1805-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Katarina (1816-1902) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Kristina (1835-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Maria (1769-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Maria Stina (1838-(1871..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Sofia (1863-1864) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Stina (1800-1871) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Anders (1671?-1759)

Persson, Anders (1804-1877) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Anders (1816-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Anders (1824-1825) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Carl Linus (1870-1870) ansedel2.gif

Persson, Ester Naemi Svantesdotter (1891-1963) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Gerd Elisabeth (1949-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Gunnar Henrik (1923-2018) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Hans (1753-1833) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Inez Emilie Sofia (1917-2003) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Johannes (1804-1861) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Johannes (1812-1839) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Lars (1756-1818) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Per (1820-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Petter (1741-1795) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Rolf Gunnar (1951-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Rune Paul (1954-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Sture Helge (1948-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Svante (1853-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Catharina (1823-)

Petersdotter, Karin (1796-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Selma (1876-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Johannes (1830-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Peter (1828-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna (1813-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna Lovisa (1847-1872) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Annica (1815-(1860..))

Pettersdotter, Britta (1822-1910) ansedel2.gif

Pettersdotter, Eva (1857-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Inga Lena (1812-1898) ansedel2.gif

Pettersdotter, Ingjerd (1762-1844) ansedel2.gif

Pettersdotter, Selma (1873-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Anders (1821-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Anders Petter (1836-) ansedel2.gif

Pettersson, Fritz Mauritz (1887-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Gertrud Agneta (1931-2005) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Gustav (1834-1889) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Herman (1853-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Hilda Linnea (1894-1982) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Karl (1882-1885) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Lars (1747-) ansedel2.gif

Pettersson, Per (1774-1786) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Rut Ros-Marie (1947-) ansedel2.gif

Pettersson, Svante (1855-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Qvick, Börje Bengtssn (1731-1799) ansedel2.gif ansedel2.gif

Qvick, Kerstin Birgersdtr (1763-1791) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Qvick, Kerstin Olofsdtr (1781-1782) ansedel2.gif ansedel2.gif

Qvick, Olof Birgersn (1752-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Qvist, Ella Andreasdtr (1834-1875) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Renholm, Annika Jonsdotter (1763-1819) ansedel2.gif

Rickardsson, Emma Jenny Sofia (1989-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rickardsson, Ulf Andréas (1985-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Roth, Anders (1813-) ansedel2.gif

Roth, Lovisa (1855-(1880..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sahlin, Anders Petter (1819-1895) ansedel2.gif

Samuelsson, Gustaf (1863-(1882..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sandén, Einar Rudolf (1895-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sandén, Ruth Julia (1892-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sjöblom, Axel (1860-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sjödin, Siv Ethel Marianne (1934-2010) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sjögren, Bror Georg Åke (1920-1995) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sjögren, Ebba Gunborg (1909-1978) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sjögren, Gunnar Bertil (1917-1974) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sjögren, Herman Johanson (1865-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sjögren, Jan Ingvar (1963-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sjögren, John Herman (1894-1975) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sjögren, Karin Linnea (1913-1995) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sjögren, Stig (1946-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Stenseke, Anna (1992-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Stenseke, Elin (1997-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Stenseke, Ingela Marie (1963-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Stenseke, Inger Marianne (1966-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Stenseke, Johan (1990-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Stenseke, John Tore Egon (1962-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Stenseke, Maj-Lis Irén (1959-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svantesdotter, Ada Sofia (1864-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svantesdotter, Anna Sofia (1867-1943) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svantesdotter, Emma (1862-(1891..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svantesdotter, Hilma Paulina (1876-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svantesdotter, Hulda Atila (1879-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svantesdotter, Thilda (1856-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svantesson, Nancy Lovisa Fredrika (1917-2010) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Anna (1724?-1788) ansedel2.gif

Svensdotter, Anna (1835-1837) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Anna (1840-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Annika (1812-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Catharina (1806-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Christina (1845-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Ella (1778-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Hilda (1855-(1883..))

Svensdotter, Ingeborg (1758-1818) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Ingeborg (1810-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Johanna (1826-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Johanna (1829-1916) ansedel2.gif

Svensdotter, Johanna (1830-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Johanna (1833-(1882..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Johanna Kristina (1841-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Johanna Kristina (1851-1926) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Katarina (1832-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Kerstin (1801-(1869..)) ansedel2.gif

Svensdotter, Kristina (1817-1883) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Kristina (1830-1891)

Svensdotter, Kristina (1832-)

Svensdotter, Lena (1826-1896) ansedel2.gif

Svensdotter, Maja (1808-1815) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Maja (1819-1885) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Maja Stina (1821-(1864..))

Svensdotter, Maria (1803-1880) ansedel2.gif

Svensdotter, Maria (1824-)

Svensdotter, Sofia (1862-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Anders (1690-1771) ansedel2.gif

Svensson, Anders (1749-1826) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Anders (1793-) ansedel2.gif

Svensson, Anders (1843-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Anders Lantman (1766-1830) ansedel2.gif

Svensson, Anders Peter (1847-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Andreas (1801-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Andreas (1801-1801) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Andreas (1819-(1889..))

Svensson, Andreas (1839-1872) ansedel2.gif

Svensson, Anton (1869-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Artur Ingemar (1902-1991) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, August (1838-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Elias (1803-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Elias (1820-1889) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Frans Herbert Stellan (1908-1980) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Hans (1763-) ansedel2.gif

Svensson, Herman (1865-(1893..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Johan Herman (1875-(1903..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Johannes (1794-) ansedel2.gif

Svensson, Johannes (1799-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Johannes (1811-1894) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Johannes (1845-(1880..)) ansedel2.gif

Svensson, Jonas (1757-1809) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Lars (1749?-1821) ansedel2.gif

Svensson, Lars (1829-1905) ansedel2.gif

Svensson, Lars (1846-(1899..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Per (1750-1834) ansedel2.gif

Svensson, Per (1788-1864) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Svante (1824-1922) ansedel2.gif

Svensson, Sven (1812-1890?)

Svensson, Sven Gunnar Bertil (1899-(1899..)) ansedel2.gif

Svensson, Sven Gustaf (1921-2008) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Sven Verner (1903-1988) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Thorsdotter, Anna (1770-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Torstensdotter, Anna (1798-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Torstensdotter, Britta (1734-1816) ansedel2.gif

Torstensdotter, Clara (1865-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif

Torstensdotter, Elin (1739?-1795) ansedel2.gif

Torstensdotter, Greta (1798-1801) ansedel2.gif ansedel2.gif

Torstensson, Olof (1792-1870) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Viklund, Vilma (1907-1994) ansedel2.gif

Vinqvist, Anders Petter Kristofferssn (1862-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Vinqvist, Elin Alvida (1892-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Vinqvist, Majne Ingalill (1925-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Vinqvist, Märta Lucia (1903-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif

Wingqvist, Johan Herman (1837-) ansedel2.gif

Wingqvist, Sixten Aron (1888-1972) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åhman, Petronella (1856-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Österlund, Mathilda (1870-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif

Alingsberg, Filipstad (S) Alingsberg,

Carlsson, Denis (1839-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Gustaf (1869-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Ida (1870-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Alingsås (P) Alingsås

Ahlberg, Johannes Andersson (1825-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ahlberg, Karl Evald Johansson (1895-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Alexandersson, Andreas Lennart (1980-1997) ansedel2.gif ansedel2.gif

Alexandersson, Hjalmar Edvard Alin (1887-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif

Alexandersson, Mattias Carl Allan (1984-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ambjörnsson, Anders (1800-1884) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Ada (1866-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Albertina (1853-) ansedel2.gif

Andersdotter, Amanda (1860-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Amanda Carolina (1865-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Alvida (1879-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Britta (1810-1889) ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Catharina (1822-) ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Christina (1833-)

Andersdotter, Anna Christina (1838-1921) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Dorotea (1880-1969) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Kristina (1860-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Maria (1853-1911) ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Stina (1831-1856) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Stina (1832-1922) ansedel2.gif

Andersdotter, Augusta (1857-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Augusta Charlotta (1848-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Augusta Fredrika (1863-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Betty Axelina (1873-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Brita Stina (1845-1914) ansedel2.gif

Andersdotter, Britta Stina (1816-1878)

Andersdotter, Charlotta (1845-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Christina (1806-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Christina (1809-1889) ansedel2.gif

Andersdotter, Christina (1823-1886) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Christina (1832-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Emma Charlotta (1869-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Emma Serafia (1876-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Emma Sofia (1858-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Fia Anette (1877-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Frida Charlotta (1881-1967) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Hilda Justina (1875-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Ida (1861-1911) ansedel2.gif

Andersdotter, Ida (1862-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Ida (1862-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Ida Matilda (1864-) ansedel2.gif

Andersdotter, Johanna (1833-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Johanna Albertina (1853-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Johanna Sofia (1845-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Kajsa (1842-1931) ansedel2.gif

Andersdotter, Kjerstin (1800-) ansedel2.gif

Andersdotter, Klara (1852-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Lina Fredrika (1865-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Lotta (1848-1902) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Maja Stina (1851-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Mathilda (1854-1904) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Sofia (1851-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Stina Kajsa (1854-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson Möller, Emil (1871-1941)

Andersson, Ada (1863-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Ada Olivia (1877-(1895..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Alfred (1854-1942) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Alfrid Hennig (1873-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Alice Natanai (1897-1986) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Anders (1774-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Anders (1808-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Anders (1810-) ansedel2.gif

Andersson, Anders Petter (1832-1907) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Andreas (1788-)

Andersson, Ardina Karolina (1892-1959) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Astrid Linnea (1898-1996) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, August (1836-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, August (1841-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Augusta Matilda (1875-1942) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Bengt (1840-(1882..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Bengt August (1848-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Benjamin (1852-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Bror Hilding (1922-2004) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Carl Emil (1872-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Carl Wilhelm (1855-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Casper (1847-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Casper (1850-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Daniel (1829-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Edit Ellen Matilda (1890-1982) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Edla Gunvor Elisabet (1935-) ansedel2.gif

Andersson, Edmund Ludvig (1894-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Efraim (1852-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Efraim (1857-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Ejnar Alexis (1896-1973) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Elin Naëmi (1896-1978) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Ellen Ester Maria (1890-1975) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Estrid Serafia (1894-1973) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Eva Britta (1936-1990) ansedel2.gif

Andersson, Gerda Serafia (1878-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Gustaf Arvid (1871-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Hanna Rebecka (1890-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Harry Libert Agaton (1899-1986) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Henning Albin (1873-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Henning Oskar (1881-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Henny Sofia (1890-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Herta Kristina (1903-1970) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Hildur Dorotea Ingeborg (1899-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Hjalmar (1887-1981) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Ida Charlotta (1873-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Jan Peter (1831-)

Andersson, Johan Edvard (1876-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johan Fredrik (1849-1930) ansedel2.gif

Andersson, Johan Fredrik (1852-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johan Fredrik (1877-(1895..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johan Ivar (1892-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johan Peter (1832-)

Andersson, Johannes (1814-1847) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johannes (1840-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Judith Ruth Emerentia (1894-1970) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Karin Josefina Kristina (1903-1996) ansedel2.gif

Andersson, Karl (1837-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Karl Edvin (1881-1969) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Karl Hjalmar (1895-1986) ansedel2.gif

Andersson, Karl Ivan (1896-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Karl Viktor (1895-1981) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Lars (1813-) ansedel2.gif

Andersson, Oluf (1783-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Oskar Sigfrid (1873-1959) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Ottilia Elisabet (1888-1967) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Selin Dagmar Elisabet (1905-1991) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Selma Gunhild Margareta (1898-1986) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Severin (1872-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Signe Kristina (1900-1980) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Stina Maria Margit (1944-) ansedel2.gif

Andersson, Sven (1778-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Sven August (1887-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Thyra Elisabet (1890-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Werner Evert Alfred (1910-1990) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Ada (1865-(1891..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Anna Charlotta (1852-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Anna Kajsa (1818-1887) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Anna Kristina (1845-)

Andreasdotter, Annika (1820-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Augusta (1859-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Augusta (1863-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Charlotta (1854-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Hedda (1853-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Hulda Carolina (1875-1966) ansedel2.gif

Andreasdotter, Ida Sofia (1870-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Maja Stina (1841-)

Andreasdotter, Mathilda (1850-1942) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Olga Olivia (1884-1959) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Selma (1868-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson Essén, Johan Emil (1862-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson Hallén, Klas Edvard Albert (1858-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson Rydin, Johan Fredrik (1851-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Agda Lovisa Elisabet (1890-1973) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Anders (1823-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Anders (1833-(1862..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Andreas (1807-1886) ansedel2.gif

Andreasson, August (1858-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Axel Herman (1873-1925) ansedel2.gif

Andreasson, Bror Herbert Verner (1908-1993) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Carl Johan (1879-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Ellen Maria Sofia (1888-1974) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Erik (1815-)

Andreasson, Greta Torborg (1916-1996) ansedel2.gif

Andreasson, Johan Fredrik (1850-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Johan Fredrik (1851-(1881..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Johannes (1837-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Svante (1849-(1879..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Sven (1816-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Tora Gunborg (1912-1996) ansedel2.gif

Andreasson, Viktor Bernhard (1893-1978) ansedel2.gif ansedel2.gif

Annasson, Johannes (1820-) ansedel2.gif

Antonsdotter, Gerda Viktoria (1882-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif

Antonsdotter, Hilda Charlotta (1893-1967) ansedel2.gif ansedel2.gif

Antonsdotter, Julia Sabina (1887-1975) ansedel2.gif ansedel2.gif

Aronsdotter, Betty (1871-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif

Augustsdotter, Anna Emerentia (1883-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Augustsdotter, Emma Sofia (1872-(1891..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Augustsdotter, Ida Wilhelmina (1878-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bask, Anders Jonsson (1814-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bejskytt, Per (1751-1814) ansedel2.gif

Bengtsdotter, Ada Matilda (1868-1963) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Anna (1785-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Betty Fredrika (1872-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Ida (1870-(1883..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Andreas (1832-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Henrik (1865-1887) ansedel2.gif ansedel2.gif

Benjaminsson, Emmy Cecilia (1894-1963) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Benjaminsson, Johan Emil (1868-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergström, Ander Eliasson (1876-1959) ansedel2.gif ansedel2.gif

Björkdal, Andreas Bengtsson (1832-) ansedel2.gif

Björkdal, Bengt (1798-) ansedel2.gif

Björkman, Oskar Arvid (1883-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Borgesten, Kerstin Irene (1948-2017) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Borgesten, Margareta Karin (1946-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Borgesten, Marianne Christina (1950-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bärling, Marta Matilda (1915-2007) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Börjesdotter, Anna (1805-) ansedel2.gif

Carlsdotter, Edit Viktoria (1893-1970) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Ida Carolina (1872-(1882..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Maja Stina (1844-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Anna Charlotta (1874-(1899..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Britta Hanna Paulina (1937-) ansedel2.gif

Carlsson, Carl Emil (1872-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl Johan (1846-(1900..)) ansedel2.gif

Carlsson, Emil Oskar (1875-(1882..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Gerda Sofia (1879-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Gulli Valborg (1919-1995) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Göta Linnéa (1915-2006) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Ida Teresia (1882-(1904..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Joakim Tony (1965-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Johan Albin (1877-(1882..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Johan Fredrik (1849-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Johan Henning (1886-1969) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Karl Gunnar Kent (1944-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Leif Åke Herman (1940-) ansedel2.gif

Carlsson, Norah Lucia (1914-1994) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Olof Rune (1923-1996) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Sven (1801-1853)

Carlsson, Viktor Flodin (1892-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif

Caspersdotter, Hilma Natalia (1885-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif

Caspersdotter, Tekla Alida (1889-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif

Caspersson, Aron Gpttfrid (1883-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif

Claeson, Ella Gunvor Margareta (1935-) ansedel2.gif

Claesson, Elin Sofia (1894-1984) ansedel2.gif ansedel2.gif

Claesson, Ernst (1890-1959) ansedel2.gif ansedel2.gif

Claesson, Gustaf Oscar (1892-1972) ansedel2.gif ansedel2.gif

Claesson, Oskar (1860-(1900..)) ansedel2.gif

Dahl, Lars Andersson (1793-1825) ansedel2.gif

Dahlström, Ruth Hildur Maria (1897-1979) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dalén, Ellen Viktoria (1886-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dalén, John Arvid (1892-1963) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dalin, Fritz Ejnar (1895-1987) ansedel2.gif ansedel2.gif

Davidsson, Ernst Harald (1887-1984) ansedel2.gif ansedel2.gif

Davidsson, Fredrik Gunnar (1970-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Davidsson, Gunnar Olof (1946-) ansedel2.gif

Davidsson, Ivar Gottfrid (1890-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif

Davidsson, Mattias Lars-Gunnar (1973-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Demitz-Helin, Björn David (1931-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif

Densén, Karl Thure (1918-2001) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Efraimsdotter, Ester Gustava (1892-1975) ansedel2.gif ansedel2.gif

Efraimsdotter, Frida Charlotta (1895-1987) ansedel2.gif ansedel2.gif

Efraimsdotter, Hilda Olivia (1881-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif

Efraimsson, Johan Fredrik (1873-1961) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekelund, Lorents (1762-1821) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekstrand, Adolf (1872-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekstrand, Gunnar Adolf (1907-1981) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekström, Emma Maria Sofia (1855-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eliasdotter, Johanna (1805-) ansedel2.gif

Ericsdotter, Cajsa (1825-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ericsdotter, Johanna Christina (1822-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Erik, Anders Peter (1840-1930) ansedel2.gif

Eriksdotter, Alida Matilda (1862-1929)

Eriksdotter, Anna (1828-1911) ansedel2.gif

Eriksdotter, Anna Kristina (1842-)

Eriksdotter, Anna Stina (1807-1861) ansedel2.gif

Eriksdotter, Christina (1834-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Emma Augusta (1862-1947) ansedel2.gif

Eriksdotter, Emma Kristina (1865-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Hanna Emilia (1898-1980) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Johanna Fredrika (1848-(1882..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Johanna Kristina (1840-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Selma Albertina (1871-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Selma Fredrika (1864-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Agnes Eugenia Charlotta (1884-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Andreas (1789-) ansedel2.gif

Eriksson, Casper (1832-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Ester Adela Justina (1904-1995) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Hanna Paulina Viktoria (1883-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Herman Joel (1867-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Hildur Elisabet (1892-1984) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Hildur Judit Emilia (1897-1941) ansedel2.gif

Eriksson, Ivar Hilbert (1898-1974) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Johan Abel (1884-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Karin Erkers (1894-1981) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Karin Linnéa (1896-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Karl Agust Ejnar (1890-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Lars (1755-) ansedel2.gif

Eriksson, Linda Christina (1974-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Naëmi Serafia (1877-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Nils (1841-) ansedel2.gif

Eriksson, Nils Ludvig (1856-1912)

Eriksson, Nils Reinhold (1895-1974) ansedel2.gif ansedel2.gif

Erkenborn, Jonathan Elias (1985-) ansedel2.gif

Erkers, Johanna (Nanna*) Elisabeth (1897-1991) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fhager, Emmy Johanna (1981-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Flinck, Nils Larsson (1793-1847) ansedel2.gif

Flink, Anders (Stark) (1761-1828) ansedel2.gif

Flink, Hilda Paulina (1879-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif

Flink, Hilma Maria (1876-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif

Forsberg, Klas Åke Lennart (1945-) ansedel2.gif

Frantzich, Anna Cecilia (1884-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif

Frantzich, Carl Gustaf Adolf (1842-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Frantzich, Hulda Viktoria (1873-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif

Frantzich, Lotten Julia (1875-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif

Frantzich, Oskar Wojdik (1877-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif

Franzén, Hulda Viktoria (1888-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fredén, Einar Natanael (1896-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fredén, Elin Olivia (1878-1899) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fredén, Erik Simon (1880-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fredén, Fredrik Gerhard (1882-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fredén, Hanna Lovisa (1884-1963) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fredén, Hulda Eugenia (1873-1898) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fredriksson, David Petrus (1891-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fredriksson, Karl (1845-)

Fredriksson, Nils Natanael (1894-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Frost, Albert Fridolf (1881-1948) ansedel2.gif ansedel2.gif

Frost, August Eriksson (1843-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fur, Ida Josefina (1884-1972) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gaebel, Viktor Evert (1905-1961) ansedel2.gif

Gelin, Yngve Sigvard (1908-1975) ansedel2.gif ansedel2.gif

Granat, Andreas (1794-1830) ansedel2.gif

Grude, Edit Alfhild Evelina (1894-1971) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafson, Ivar Alexius (1894-1985) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsson, Albin Rikard (1884-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsson, Elin Adina (1884-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsson, Karl Johan Ejnar (1895-1985) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsson, Oskar Johannes (1907-1989) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustavsdotter, Anna Elisabet (1889-1984) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustavsdotter, Elvida Axelina (1877-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustavsdotter, Hilda (1884-1978) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustavsson, Anna Charlotta (1972-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustavsson, Gustav Otto (1886-1975) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustavsson, Oskar Henning (1881-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustavsson, Rolf Birger Reinhold (1946-) ansedel2.gif

Hallgren, Andreas Eliasson (1830-) ansedel2.gif

Hansson, Anders Jan-Ove (1954-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Daniel Paul (1978-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Johan Lennart (1971-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hedberg, Axel Olof (1885-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hedberg, Ester Natalia (1896-1985) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hedberg, Klara (1859-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Helgesson, Birgitta (1936-) ansedel2.gif

Hellberg f Carlsson, Emilia Kristina (1891-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Helleday f Örtenholm, Emma Sophia Johanna (1844-1902) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hellstrand, Alma Elvida Gustafsdtr (1876-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hellström, Britt Ingegärd (1932-) ansedel2.gif

Henriksdotter, Karolina (1872-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hermansson, Maj Britt (1937-1990) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Holmberg, Sara Kristina (1899-1994) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hummel, Fredrik (1811-)

Höglund, Justina Dorotea (1893-1963) ansedel2.gif ansedel2.gif

Höglund, Oskar (1883-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jacobsdotter, Anna Stina (1807-) ansedel2.gif

Jacobsson, Anders Gösta (1943-2013) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jakobsdotter, Johanna Kristina (1850-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jakobsson, August (1842-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jakobsson, August Filip (1907-1995) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jakobsson, Johannes (1831-1911) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Edith Klara Elisabeth (1893-1982) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johannesdotter, Anna Fredrika (1870-1901) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johannesdotter, Ida Paulina (1872-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johannesdotter, Rebecka (1879-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Amanda (1867-(1888..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Anette (1883-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Anna Lisa (1841-)

Johansdotter, Anna Maja (1831-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Anna Mathilda (1853-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Anna Matilda (1858-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Anna Sofia (1864-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Beata Kristina (1849-1906) ansedel2.gif

Johansdotter, Betty Emilia (1876-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Britta Maria (1825-) ansedel2.gif

Johansdotter, Cajsa (1815-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Christina Charlotta (1845-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Efraima (1856-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Ellen Ottilia (1879-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Ellen Viktoria (1888-1973) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Elma Olivia (1873-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Emilia (1862-(1888..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Emma (1857-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Emma Maria (1861-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Gerda Sandelia (1881-1978) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Gerda Sofia (1877-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Gustava (1847-1920) ansedel2.gif

Johansdotter, Hilma Charlotta (1887-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Hilma Serafia (1872-(1892..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Hulda Ankaria (1883-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Ida Charlotta (1858-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Ida Charlotta (1858-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Ida Wilhelmina (1884-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Jenny Charlotta (1880-1967) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Johanna (1836-) ansedel2.gif

Johansdotter, Johanna (1837-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Johanna (1842-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Johanna (1847-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Johanna (1850-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Josefina (1859-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Klara (1839-1901) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Klara (1848-)

Johansdotter, Klara Lovisa (1851-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Maja Greta (1829-1901) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Thilda (1858-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson Anjou, Carl Johan (1845-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson Sandberg, Almer Edvin (1868-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Amanda (1871-1959) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Anders (1821-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Anders (1823-1895) ansedel2.gif

Johansson, Anders (1828-) ansedel2.gif

Johansson, Anders (1835-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Annie Cecilia (1895-1980) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Astrid Linnéa (1907-1996) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, August (1830-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, August (1843-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Axel Rickard (1872-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Axel Simon (1882-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Axel Viktor (1865-1948) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Berta Nadeschda Sofia (1887-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Britta Ingegerd (1921-1998) ansedel2.gif

Johansson, Carl (1839-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Carl August (1851-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Carl Gottfrid (1877-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Dagny Maria (1901-1991) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Daniel Viktor Natanael (1917-1986) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Edit Ottilia (1891-1977) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Eric (1799-) ansedel2.gif

Johansson, Erik (1829-) ansedel2.gif

Johansson, Evictorinus (1856-1907) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Frans Gustav (1892-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Fritz Johan (1876-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Gunilla Valborg Elisabet (1941-) ansedel2.gif

Johansson, Gunvor Linnéa (1921-2013) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Gustaf (1832-) ansedel2.gif

Johansson, Hans Krister (1961-) ansedel2.gif

Johansson, Henrik (1851-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Ida Charlotta (1884-1974) ansedel2.gif

Johansson, Ida Fredrika Augustdtr (1856-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Inga-Maj Marianne (1936-) ansedel2.gif

Johansson, Ingrid (1941-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Johannes Viktor (1892-1943) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Karl Algot (1887-1974) ansedel2.gif

Johansson, Klas (1865-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Klas Otto (1871-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Leander (1864-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Mats Ivar Josef (1931-1993) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Märta Dagmar Ingegerd (1920-1977) ansedel2.gif

Johansson, Olaus (1832-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Paul Konrad (1891-1984) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Paulina (1878-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Peter (1817-)

Johansson, Rikard Gottfrid (1885-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Selma (1871-1959) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Sigbritt (1938-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Svante (1856-) ansedel2.gif

Johansson, Sven Edwin (1871-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johnsson, Maj Isabella Lilian (1911-2008) ansedel2.gif

Jonasdotter, Catharina (1799-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasdotter, Chatarina (1775?-1838) ansedel2.gif

Jonasdotter, Maria (1760-1831) ansedel2.gif

Jonasson, Anders Peter (1843-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasson, Nils (1782-1850) ansedel2.gif

Jonsberg, Clara Augustsdtr (1863-(1884..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Anna Katarina (1845-1921) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Anders (1810-) ansedel2.gif

Jonsson, Johannes (1806-1874) ansedel2.gif

Jonsson, Josef Holger (1906-1985) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Karl August (1871-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Maria Alvida (1873-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Sven (1803-) ansedel2.gif

Jonsson, Tora Maria Elisabet (1911-1998) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsdotter, Augusta Matilda (1879-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsdotter, Elna Kristina (1909-1973) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsdotter, Hanna Tora Margareta (1906-1996) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsdotter, Hilda Gertrud Charlotta (1891-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsdotter, Signe Linnéa (1911-2002) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson Källgren, Karl Viktor (1870-) ansedel2.gif

Karlsson, Anna Elisabet, Dahlstrand (1887-1967) ansedel2.gif

Karlsson, Anna Mary (1921-2005) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Anton Emil (1867-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Axel Fritz (1884-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Barbro Iréne (1951-1995) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Betty (1874-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, David Gottfrid (1890-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Elisabeth Lydia (1896-1967) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Ester Gertrud Antonia (1895-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Ester Viktoria Elisabet (1894-1981) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Gustav Valdemar (1906-1970) ansedel2.gif

Karlsson, Josef Natanael (1887-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Sven Bertil Holger (1909-1998) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kronberg, Ellen Svensdtr (1887-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kronberg, Ture Valfrid (1895-1973) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Krusensjö, Dick Claes-Johan (1970-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Krusensjö, Jim Claes-Niclas (1974-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Krusensjö, Nils Hasse Torbjörn (1945-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Käll, Augusta Fredrika (1892-1977) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lans, Einar Agaton (1893-1977) ansedel2.gif

Lans, Hulda (1870-1942) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Anna Catrina (1841-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Britta Christina (1845-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Britta Stina (1820-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Chatarina (1786-1859) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Christina (1835-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Christina (1836-1906) ansedel2.gif

Larsdotter, Emma Paulina (1881-1974) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Fredrika (1856-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Johanna (1830-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Johanna (1841-1892) ansedel2.gif

Larsdotter, Johanna Sofia (1852-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Maria (1840-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Stina Cajsa (1840-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Anders Gustaf (1844-1914) ansedel2.gif

Larsson, August (1838-1921) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, August (1846-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Carl Per (1845-(1882..)) ansedel2.gif

Larsson, Frits Adolf (1891-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Henrik (1857-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Hulda Fredrika (1874-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Johannes (1781-1832) ansedel2.gif

Larsson, Josef (1848-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Josefina Albertina (1866-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Karl (1866-(1894..)) ansedel2.gif

Larsson, Markus (1981-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Olaus (1835-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Per Henrik (1893-1983) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Sara Beatrice (1978-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Svante (1838-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Sven (1843-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lennstrand, Sven Olof (1936-2009) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lennstrand, Ulla Margareta (1940-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindblom, Erik Gustaf (1899-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindblom, Ester Sofia (1895-1973) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindblom, Hedvig Karolina (1883-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindblom, Hjalmar Viktor (1888-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindgren, Karl Gottfrid (1889-1979) ansedel2.gif

Lindström, Inga Stina (1814-1895) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindström, Olga Augusta Natalia (1902-1985) ansedel2.gif ansedel2.gif

Linusdotter, Hanna Hildur Elisabet (1891-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif

Linusson, Karl Sigfrid (1889-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif

Linusson, Yngve Lennart (1898-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ljus, Mia Sofia (1872-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lorensson, Ingegärd Charlotta (1933-) ansedel2.gif

Lottasson, Axel Reinhard (1881-) ansedel2.gif

Lundblad, Anders (1867-1921) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lundgren, Hilma Viktoria (1876-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lundqvist, Augusta (1857-1931) ansedel2.gif

Magnusdotter, Hulda Maria (1884-1969) ansedel2.gif

Magnusson, Carl Alfred (1861-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusson, Carl Edvin (1867-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusson, Ernst Konrad (1897-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusson, Lars (1825-) ansedel2.gif

Magnusson, Rickard Evald Mattias (1896-1974) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mars, Augusta (1865-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Martinsson, Karin Agneta (1949-) ansedel2.gif

Melin, Agnar Gottfrid (1900-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif

Melin, Johan Anton Johanssn (1859-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mellqvist, Johan August Andersson (1858-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mjörne, Axel Fredrik Svantessn (1877-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mjörne, Erik Gunnar (1885-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mjörne, Gustaf Daniel Viktorinus Svantessn (1893-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mjörne, Hans Evald Svantessn (1883-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mjörne, Inez Christina Margareta (1888-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mjörne, Karl Basilius (1879-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif

Modig, Erik Axel (1934-) ansedel2.gif

Modig, Marie Ann-Christin (1960-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mörk, Adolf (1836-1894) ansedel2.gif

Mörk, Charles Enok Adrian (1886-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nattsén, Andreas Laurentius Teodor (1851-1921) ansedel2.gif

Nilsdotter, Anna (1808-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Anna Cajsa (1830-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Anna Kajsa (1815-1902) ansedel2.gif

Nilsdotter, Anna Stina (1811-) ansedel2.gif

Nilsdotter, Catharina (1826-1907) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Kristina (1815-1904) ansedel2.gif

Nilsdotter, Maja (1826-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Maja Stina (1841-) ansedel2.gif

Nilsdotter, Maria (1782-) ansedel2.gif

Nilsdotter, Tilda Charlotta (1855-1942) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Alida Maria Viktoria (1883-1973) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Anders (1818-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Anders (1839-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, August (1844-) ansedel2.gif

Nilsson, Carl Edvard (1865-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Hilda (1879-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Ingvor Henrietta (1936-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Robert (1862-) ansedel2.gif

Nilsson, Sven Gustaf (1832-1856) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nordgren, Karl David (1900-1967) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nordgren, Nils Einar (1902-1973) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nordin, Ellen Hildur (1893-1975) ansedel2.gif ansedel2.gif

Norén, Ester Elisabet (1892-1978) ansedel2.gif ansedel2.gif

Norén, Nils Anton Gunnar (1897-1970) ansedel2.gif ansedel2.gif

Norling, Nelly Eugenia (1899-1989) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nylén, Bengt Daniel (1980-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nylén, Laila Ingegerd (1944-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nyström, Agnes Elisabet (1888-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nyström, Johan Sigvard Valdemar (1898-1969) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olausdotter, Anna Kristina (1843-1896) ansedel2.gif

Olausdotter, Emma Charlotta (1871-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olausdotter, Ida Mathilda (1856-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olausson, Anders Gustav (1873-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olausson, Ellen Karolina (1891-1980) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olausson, Johan Fridolf (1887-1977) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olausson, Johan Teodor (1868-1927)

Olausson, Johan Wilhelm (1855-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olausson, John Erik (1894-1972) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olausson, Karl Albin Isidor (1892-1974) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olausson, Sara Alvida (1897-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olausson, Thure (1862-1943) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Anna Greta (1839-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Annika (1762-) ansedel2.gif

Olofsdotter, Brita (1783-) ansedel2.gif

Olofsdotter, Carolina (1863-(1886..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Ewa Carolina (1848-(1878..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Alfrida Wilhelmina (1894-1974) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Axel Wilhelm (1871-(1878..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Ester Dorotea (1888-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Helga Josefina (1889-1974) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Johannes (1791-) ansedel2.gif

Olofsson, Olaus (1825-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsdotter, Christina (1799-) ansedel2.gif

Olsson, Erik Emanuel (1889-1971) ansedel2.gif ansedel2.gif

Oskarsdotter, Hanna Ellen Wiktoria (1889-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsdotter, Anna Stina (1804-1870) ansedel2.gif

Pehrsdotter, Helena (1807-1866) ansedel2.gif

Pellbjer, Hans Valdemar (1923-2008) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Anna (1792-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Hulda Charlotta (1883-1967) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdtr Kopp, Anna Charlotta (1852-1911) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdtr Kopp, Karolina (1848-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Alexander (1850-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Hilda Charlotta (1886-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Ida Fredrika (1872-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Matilda Maria (1874-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Sophie (1851-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Alice Vega (1915-2009) ansedel2.gif

Pettersson, Karl Erik (1900-1970) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Åke Orvar (1942-) ansedel2.gif

Qvint, Ruth Elisabet (1899-1963) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rask, Selma Serafia (1871-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rebeckasson, Johan (1865-) ansedel2.gif

Robertsson, Judit (1891-1965) ansedel2.gif

Robertsson, Ruth Emma Ingeborg (1899-1973) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rundqvist, Johan Robert (1835-1898) ansedel2.gif

Rydén, Johan Emil (1888-1969) ansedel2.gif

Rydetorp, Artur Elof Torgny (1904-1982) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rydetorp, Gun Ingrid (1955-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rydin, Johan Emil (1888-1969) ansedel2.gif ansedel2.gif

Samuelsson Härnqvist, Axel Fridolf (1870-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sandberg, John Martin (1902-1972) ansedel2.gif

Sandström, Carl Johan (1852-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sandström, Per Reinhold (1874-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sjöblom, Ester Josefina (1890-1977) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sjödin, Siv Ethel Marianne (1934-2010) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sjögren, Gunnar Bertil (1917-1974) ansedel2.gif ansedel2.gif

Stenseke, Carl Birger (1962-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Stenseke, Eric Magnus (1964-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Stjärna, Ulla Margareta (1921-2012) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sund, Olaus (1827-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svantesdotter, Anna Fredina (1881-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svantesdotter, Anna Kristina (1851-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svantesdotter, Beda Viktoria Helevig (1891-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svantesdotter, Emma Maria (1858-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svantesdotter, Helga Karin Lenia (1888-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svantesson, Arvid Georg (1912-1994) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svantesson, Axel August Gotthard (1914-1997) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svantesson, Axel Herbert (1886-1973) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svantesson, Hans Einar (1911-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svantesson, Karl Gottfrid (1879-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svantesson, Margot Ida Elisabet (1921-1989) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svantesson, Nancy Lovisa Fredrika (1917-2010) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svantesson, Oskar Edvard (1875-1959) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svantesson, Oskar Emil (1874-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svantesson, Svante Algot (1916-2012) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svedberg, Johan Ivar (1890-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svedberg, Oskar Folke (1900-1974) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Albertina (1866-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Anna Stina (1811-1838) ansedel2.gif

Svensdotter, Britta Maja (1829-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Britta Stina (1843-1927) ansedel2.gif

Svensdotter, Cajsa (1826-1874) ansedel2.gif

Svensdotter, Ëlma (1879-1948) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Emma Fredrika (1861-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Hanna Charlotta (1883-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Ingrid (1785-) ansedel2.gif

Svensdotter, Johanna Maria (1848-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Lotta (1852-)

Svensdotter, Matilda (1865-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Sofia (1855-1934) ansedel2.gif

Svensson, Agnes Hedvig (1882-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Anders (1800-1842) ansedel2.gif

Svensson, Anders Peter (1833-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Anders Petter (1847-)

Svensson, Anna Elin Viktoria (1895-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Anton (1872-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Arvid Sanfrid (1871-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Carl Severin (1860-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Edit Linéa Ottilia (1896-1981) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Hildur Fredrika (1883-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Hulda Charlotta (1882-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Johan Fredrik (1859-1897) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Johan Peter (1820-) ansedel2.gif

Svensson, Johan Sigfrid (1884-1971) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Johannes (1831-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Johannes (1842-1902) ansedel2.gif

Svensson, Lasse (1834-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Nils (1795-) ansedel2.gif

Svensson, Nils Gustaf (1943-2013) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Olof Gustaf Evert (1898-1979) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Oscar (1862-(1888..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Oskar Arvid Alexius (1893-1983) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Patrik Georg Ferdinand (1895-1980) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Per (1710-1786) ansedel2.gif

Svärd, Anders Petter Olofsson (1840-1901) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svärd, Ella Maja Olofsdtr (1842-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif

Söderblom, Anny Fredrika (1888-1979) ansedel2.gif ansedel2.gif

Söderblom, Oskar Wilhelm (1893-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif

Tall, Kajsa Sofia (1815-) ansedel2.gif

Tjernberg, Nils Agust Mats (2013-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Torén, Maria Charlotta Petterson (1838-1918) ansedel2.gif

Winberg, Lisbeth Rigmor (1940-1996) ansedel2.gif

Ågren, Ester Ottlilia (1897-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ågren, Selma Viktoria (1879-1962)

Åring, Carin Gertrud Kristina (1901-1979) ansedel2.gif

Örn, Fredrik (1869-)

Östblom, Paul Sigfrid (1892-1980) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Östblom, Rut Hildur Elisabet (1898-1983) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Östlund, Frida Olivia (1878-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Alingsås landsförs (P) Alingsås

, Anders (1650?-1706) ansedel2.gif

Almqvist, Beda Viktoria (1877-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif

Almqvist, Johan Fredrik (1846-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Ada (1866-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Alvida Gustafva (1873-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Stina (1813-) ansedel2.gif

Andersdotter, Augusta Fredrika (1863-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Brita Stina (1845-1914) ansedel2.gif

Andersdotter, Britta (1685?-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Cajsa (1829-) ansedel2.gif

Andersdotter, Carolina (1836-) ansedel2.gif

Andersdotter, Carolina Hildegard (1877-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Emma Sofia (1849-1912) ansedel2.gif

Andersdotter, Ida (1861-1911) ansedel2.gif

Andersdotter, Ida Matilda (1864-) ansedel2.gif

Andersdotter, Josefina (1868-1916) ansedel2.gif

Andersdotter, Maria (1690?-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Alfred (1854-1942) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Alice Natanai (1897-1986) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Anders ((..1685)-) ansedel2.gif

Andersson, Anton (1850-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Anton Ludvig (1859-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Ardina Karolina (1892-1959) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Carl Julius (1833-1871) ansedel2.gif

Andersson, Carl Wilhelm (1855-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Edmund Ludvig (1894-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Gustaf Arvid (1871-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Hanna Rebecka (1890-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Harry Andreas (1896-1979) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Henning (1865-1902) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Henny Sofia (1890-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Henrik (1858-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Hildur Dorotea Ingeborg (1899-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Hulda Emilia (1877-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johan Fredrik (1846-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johan Fredrik (1852-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johannes (1820-) ansedel2.gif

Andersson, Johannes (1836-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Judith Ruth Emerentia (1894-1970) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Lars (1817-1883) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Olaus (1841-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Ottilia Elisabet (1888-1967) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Signe Kristina (1900-1980) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Sven (1787-1854) ansedel2.gif

Andersson, Sven August (1887-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Viktor (1869-(1891..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Cajsa (1829-1905) ansedel2.gif

Andreasdotter, Ingeborg (1758-1831) ansedel2.gif

Andreasdotter, Johanna (1825-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Anders (1833-(1862..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Andreas (1813-1895) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Karl Viktor (1876-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif

Arvidsdotter, Margit Ingegärd (1926-) ansedel2.gif

Augustsdotter, Selma Alfrida (1879-1961) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Augustsson, Edward Gottfrid (1882-1959) ansedel2.gif ansedel2.gif

Axelsson, Erik Verner (1895-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif

Benjaminsdotter, Beda Karolina (1881-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif

Benjaminsson, Arvid (1883-(1911..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Benjaminsson, Gottfrid (1886-(1911..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Benjaminsson, Viktor (1878-(1901..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Ida Carolina (1872-(1882..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Johanna (1834-1897) ansedel2.gif

Carlsson, Anton Edvin (1866-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Emil Oskar (1875-(1882..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Johan Albin (1877-(1882..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Johan August Algot (1888-1961) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Johannes (1821-) ansedel2.gif

Dahlström, Hulda Olivia Svantesdtr (1874-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Efraimsson, Ernst Gotfrid (1884-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Efraimsson, Johan Fredrik (1873-1961) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Alida Matilda (1862-1929)

Eriksdotter, Anna Katarina (1837-1914) ansedel2.gif

Eriksdotter, Emma Mathilda (1862-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Ingrid (1714-1786) ansedel2.gif

Eriksdotter, Johanna Fredrika (1848-(1882..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Maja Stina (1834-) ansedel2.gif

Eriksson, Alfred (1853-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Anders (1712-1777) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Benediktus (1870-1959) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Erik Gideon Natanael (1888-1943) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Johan August (1842-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Johan Efraim (1855-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Jon (1716-1791) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Karl Viktoria (1891-1982) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Nils Reinhold (1895-1974) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Oskar Eugen (1898-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gabrielsdotter, Mathilda (1857-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsson, Anders Petter (1829-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsson, Carl (1834-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsson, Johannes (1831-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsson, Karl August (1865-1943)

Hedlund, August Johansson (1850-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hjelmstedt, Alfred Oskar (1881-1921) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hjelmstedt, Karl (1832-1921) ansedel2.gif

Idasdotter, Charlotta Juliane (1896-) ansedel2.gif

Jacobsson, Mårten (1830-) ansedel2.gif

Jakobsdotter, Johanna Matilda (1862-1896) ansedel2.gif

Jakobsson, August (1842-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jakobsson, August Filip (1907-1995) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jakobsson, Olaus (1845-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jakobsson, Oskar Axelin (1909-1988) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Albertina (1855-1922) ansedel2.gif

Johansdotter, Amanda Elisabet (1873-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Amanda Olivia (1882-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Anna Lovisa (1869-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Carolina (1845-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Elin (1799-) ansedel2.gif

Johansdotter, Emma Charlotta (1856-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Fredrika (1841-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Klara (1848-)

Johansdotter, Maja Greta (1829-1901) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Maria Emanuella (1902-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Selma (1865-(1888..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson Sandberg, Severin Edward (1871-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Albin (1875-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Anders (1815-) ansedel2.gif

Johansson, Andreas (1822-1907) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Axel Richard (1871-(1895..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Carl Edward (1868-1889) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Claes Silas Herman (1872-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Efraim (1859-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Elin Dorotea (1899-1984) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Erik Emil (1871-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Gustaf Bertil Waldemar (1887-(1905..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Holger Justus (1901-1989) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Johan August (1866-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Johan Fredrik (1853-1891) ansedel2.gif

Johansson, Johan Fredrik (1859-1943) ansedel2.gif

Johansson, Per Ludvig (1873-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Svante Gofrid (1879-1966)

Johansson, Sven (1833-1879) ansedel2.gif

Johnsson, Maj Isabella Lilian (1911-2008) ansedel2.gif

Jonasson, Eric (1804-1832) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Anna Stina (1824-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Johanna (1788-1864) ansedel2.gif

Jonsson, Janne (1862-1884) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Johannes (1832-1885) ansedel2.gif

Jonsson, Jonas (1756-1811) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Karl August (1871-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsdotter, Augusta (1864-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsdotter, Emma Christina (1861-1869) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsdotter, Ida Carolina (1867-1867) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsdotter, Ida Carolina (1869-1899) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson Källgren, Karl Viktor (1870-) ansedel2.gif

Karlsson, Johan August (1860-1861) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Johan Emil (1869-1947)

Karlsson, Johannes (1849-1921) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Klas Herman (1877-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kaspersdotter, Betty Axelina (1878-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kjellström f Augustsdotter, Ellvina (1875-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif

Källgren, Gustaf Viktor Julius (1893-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Anna Kajsa (1840-1919) ansedel2.gif

Larsdotter, Christina (1800-1871) ansedel2.gif

Larsson, Amders (1819-) ansedel2.gif

Larsson, Anders Gustaf (1844-1914) ansedel2.gif

Larsson, August (1847-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Carl Per (1845-(1882..)) ansedel2.gif

Larsson, Erik (1831-1878) ansedel2.gif

Larsson, Gustaf Ludvig (1875-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Johannes (1837-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Karl (1866-(1894..)) ansedel2.gif

Larsson, Lars (1799-) ansedel2.gif

Larsson, Magnus (1825-) ansedel2.gif

Larsson, Nils (1837-) ansedel2.gif

Larsson, Olof (1779-) ansedel2.gif

Larsson, Svante Robert (1878-(1901..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lundgren, Hilma Viktoria (1876-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lundgren, Karl Arvid (1880-1904) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lundgren, Karl Johan Adolf (1885-1904) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lundgren, Kasper Andreasson (1847-) ansedel2.gif

Magnusson, Ebba Rosalia Valborg (1900-1971) ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusson, Elin Sofia (1898-1979) ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusson, Ernst Julius (1896-1897) ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusson, Ernst Konrad (1897-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif

Martinsson, Lars Rikard (1955-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Martinsson, Ulf Gustav (1948-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mellqvist, Johan August Andersson (1858-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensdotter, Anna Josefina (1865-1894) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensdotter, Selma Fredrika (1873-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensson, Gustaf Fredrik (1868-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensson, Johan Leonard (1862-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mörk, Andreas (1802-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mörk, Emma Josefina (1865-1933) ansedel2.gif

Nilsdotter, Anna Beata (1825-1906) ansedel2.gif

Nilsdotter, Anna Cajsa (1815-1886) ansedel2.gif

Nilsdotter, Britta Maja (1818-1919) ansedel2.gif

Nilsdotter, Cajsa (1830-1896) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Efraima (1857-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Andraeas (1816-) ansedel2.gif

Nilsson, Andreas (1826-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Jonas (1813-1813) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Nils (1839-1913) ansedel2.gif

Norberg, Karl Wilhelm (1882-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nordqvist, Efraim (1859-1933) ansedel2.gif

Norén, Anna Kristina (1887-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif

Norén, Elin Natalia (1889-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nyström, Johan Alfred (1850-1909) ansedel2.gif

Olausdotter, Albertina Josefina (1842-1912) ansedel2.gif

Olausdotter, Alfrida (1877-1943) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olausdotter, Augusta Laurina (1875-(1893..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olausdotter, Hulda Natalia (1890-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olausson, Anders (1844-) ansedel2.gif

Olausson, Anton Adolf (1858-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olausson, Axel Leonard (1863-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olausson, Johan Fridolf (1887-1977) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olausson, Karl Albin Isidor (1892-1974) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olausson, Karl Johan (1872-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olausson, Nils Oskar Bernhard (1916-) ansedel2.gif

Olofsdotter, Anna Christina (1823-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Emanuella (1846-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Efraim (1850-1927) ansedel2.gif

Olofsson, Hilda Elisabet (1890-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Klas Albert (1874-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsdotter, Carin (1788-1851) ansedel2.gif

Pehrsdotter, Catharina (1777-1845) ansedel2.gif

Petersdotter, Selma (1865-1924) ansedel2.gif

Petersdtr Kopp, Anna Charlotta (1852-1911) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Andreas (1833-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svantesdotter, Augusta (1860-1902) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Anna Maria (1827-) ansedel2.gif

Svensdotter, Augusta Mathilda (1859-1948) ansedel2.gif

Svensdotter, Britta Stina (1843-1927) ansedel2.gif

Svensdotter, Christina (1787-) ansedel2.gif

Svensdotter, Christina (1821-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Johanna (1814-1901) ansedel2.gif

Svensdotter, Klara (1846-1908) ansedel2.gif

Svensdotter, Lotta (1852-)

Svensdotter, Otilia Matilda (1874-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Sara Lisa (1830-1902) ansedel2.gif

Svensdotter, Stina Cajsa (1826-) ansedel2.gif

Svensson, Anders (1844-1891) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Anders Peter (1847-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Arvid Sanfrid (1871-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Erik (1818-) ansedel2.gif

Svensson, Johannes (1819-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Olaus (1819-1892) ansedel2.gif

Svensson, Oskar Edvin Fritiof (1892-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Sven (1811-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ågren, Hildur Vitoria (1885-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åhgren, Nils Albin (1893-1942) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Alingsås Alingsås

Andersdotter, Anna Kajsa (1818-1861) ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Kajsa (1843-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Kajsa (1844-1878) ansedel2.gif

Andersdotter, Augusta Fredrika (1863-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Clara (1839-(1887..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Andreas (1829-)

Andersson, Johan Peter (1832-)

Andersson, Nils (1779-) ansedel2.gif

Andreasdotter, Anna Catharina (1842-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Anna Kristina (1826-1901) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Anders Petter (1841-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Lars (1828-) ansedel2.gif

Augustsson Sahlstrand, Wilhelm Leonard (1865-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Augustsson, Severin Linus (1866-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Anders Petter (1832-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, August (1843-(1886..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Carl (1851-) ansedel2.gif

Bengtsson, Lars Gustaf (1848-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Katarina (1800-1889) ansedel2.gif

Eriksdotter, Mathilda (1849-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Alfred (1853-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Jonas (1755-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsson, Nils (1847-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hallgren Eliasson, Johan (1826-)

Johansdotter, Anna Catharina (1841-(1892..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Stina (1820-(1862..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Alfred (1847-) ansedel2.gif

Johansson, Andreas (1836-)

Johansson, Erik Gustaf (1837-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Olaus (1845-)

Jonsson, Johannes (1794-1851)

Karlsdotter, Alma Alida (1865-(1887..)) ansedel2.gif

Karlsson, Jonas (1810-1870) ansedel2.gif

Larsdotter, Clara Beata (1836-1911) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Anders (1838-1895) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Andreas (1788-) ansedel2.gif

Larsson, Johannes (1836-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusdotter, Johanna Kajsa (1823-1896) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Svante (1826-1896) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Norberg, Niklas (1806-1888)

Olausson, Johannes (1841-) ansedel2.gif

Olofsdotter, Anna Kajsa (1836-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Johanna Kristina (1834-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Johannes (1839-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Alice (2007-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Leia (2017-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Levis (2015-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Oliver (2008-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Johannes (1792-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Karl (1814-) ansedel2.gif

Rydberg, Pehr Abraham (1784-) ansedel2.gif

Svensdotter, Anna Katrina (1835-(1887..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Britta Maja (1841-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Johanna (1849-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif

Thorsdotter, Anna (1727-)

Alkvettern, Bjurtjärn (S) Alkvettern,

Karlqvist, Emma Lovisa (1870-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Allhelgona (E) Allhelgona

Jansson, Peter (1791-) ansedel2.gif

Petersdotter, Eva Maja (1818-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Wrede, Helena Christina (1793-) ansedel2.gif

Allmänningen, Horn (R) Allmänningen,

Ollonqvist, Anders Gustaf (1834-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ollonqvist, Otto (1870-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif

Allmänningen, Nårunga (P) Allmänningen,

Andersdotter, Johanna (1830-1873) ansedel2.gif

Andersdotter, Klara (1842-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johannes (1834-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Lars (1792-) ansedel2.gif

Andreasdotter, Johanna (1830-1885) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Anders (1840-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Emanuelsson, Klas Samuel (1859-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsson, Efraim (1859-(1885..)) ansedel2.gif

Gustafsson, Hedvig Viktoria (1885-(1888..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsson, Hulda Efraima Charlotta (1883-(1888..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johannesdotter, Hilma Maria (1877-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johannesson, Karl Walfrid (1872-(1889..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Anna Lovisa (1832-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Maja Stina (1842-1877) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Anders Magnus (1830-1887) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Henning Edvard (1880-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Henning Wiktor (1875-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Lars (1835-(1883..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Anders Peter (1836-)

Karlsson, Fritz Sanfrid (1890-1967) ansedel2.gif ansedel2.gif

Klasson, Axel Enoch (1892-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Klasson, Ernst Adolf (1896-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Anna Catharina (1826-)

Larsdotter, Ida (1858-(1882..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Selma (1864-(1882..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Alga Viktoria (1879-(1882..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Anders Gabriel (1836-)

Larsson, Andreas (1815-1903) ansedel2.gif

Larsson, Gustaf Adolf (1857-(1882..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Hulda Elisabeth (1881-(1882..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Johan Fredrik (1849-(1870..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Johannes (1807-1838) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Karl Johan (1868-(1882..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Lars (1818-(1882..)) ansedel2.gif

Larsson, Ludvig (1847-(1870..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Wilhlem (1851-(1872..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusdotter, Lotta (1842-1912) ansedel2.gif

Nilsdotter, Anna Katarina (1824-(1882..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Gabriel (1829-(1870..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Torstensson, Andreas (1769-1840?) ansedel2.gif

Torstesson, Oluf (1752-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åhman, Amanda Chrlotta (1861-(1888..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Åhman, Johanna Fredrika (1860-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Åhman, Karl Johan Albin (1869-(1888..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åhman, Karl Vigert (1889-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Almanstorpet, Ljur (P) Almanstorpet,

Andersson, Jonas (1795-1858) ansedel2.gif

Jonasdotter, Anna Catharina (1822-1825) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasdotter, Anna Christina (1828-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Johannes (1832-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Almberg, Leksand (W) Almberg,

Ersdotter, Margareta (1711-1791) ansedel2.gif

Hansdotter, Lisbet (1744-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsdotter, Brita (1719-1771)

Persdotter, Karin (1778-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Margareta (1775-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Daniel (1781-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Per (1711-1760) ansedel2.gif

Persson, Per (1730-1782) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Almby (T) Almby

Ahlgren, Ida Maria (1874-(1898..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ahlgren, Otto Emanuel (1844-1911) ansedel2.gif

Andersdotter, Stina Maria (1844-(1886..)) ansedel2.gif

Fhager, John Josef (1989-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Dagmar Kristina (1889-1978) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Johan August (1866-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif

Stjärngren, Anna Stina (1846-1886) ansedel2.gif

Almedal, Örgryte (O) Almedal,

Andersdotter, Augusta Matilda (1872-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jacobsson, Adolf Heribert (1867-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jacobsson, Karl Gösta (1895-1969) ansedel2.gif ansedel2.gif

Skantze, Berta Julia (1873-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Almunge (C) Almunge

Petersson, Knut Alrik (1903-1963) ansedel2.gif

Alnö (Y) Alnö

Andersson, Petter (1834-1904) ansedel2.gif

Kruse, Johanna Augusta Christoffersdtr (1861-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Anna Stina (1835-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lind, Anders (1843-1914)

Pettersson, August (1859-(1888..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Alsjö, Oskar (H) Alsjö,

Andreasson, Gottfrid (1871-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Gustv Edvard (1884-1967) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Andreas (1838-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Alster (S) Alster

Almgren, Stina Kajsa (1830-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Maria (1851-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Britta (1817-) ansedel2.gif

Andersdotter, Maria (1807-) ansedel2.gif

Bengtsfors, Johannes (1823-1849) ansedel2.gif

Bengtsson, Anders (1818-) ansedel2.gif

Berggren, Anna (1873-(1894..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bihl, Johanna Maria (1849-(1881..)) ansedel2.gif

Björkegren, Jan Hindrik (1800-) ansedel2.gif

Brink, Katarina Lovisa (1851-(1881..)) ansedel2.gif

Brissman, Lorenz August (1840-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Cronberg, Johan Hindrik (1813-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, Fritiof (1867-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Finqvist, Jan (Anders) (1818-1855) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gunnarsson, Jonas (1822-) ansedel2.gif

Gunnarsson, Maria (1853-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdotter, Cajsa (1814-) ansedel2.gif

Hansson, Karl Henning (1898-1977) ansedel2.gif

Jansson, Olof (1843-1937) ansedel2.gif

Kreutzer, Jan August (1845-1908)

Larsdotter Nyström, Maria Stina (1847-1915)

Larsdotter, Eva (1830-) ansedel2.gif

Larsson, Anders (1810-) ansedel2.gif

Magnusdotter, Stina Lisa (1842-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusson, Jan (1779-1837) ansedel2.gif ansedel2.gif

Marcusson, August Evald (1896-1955) ansedel2.gif

Markusson, Maria Christina (1873-1959) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Maria (1853-) ansedel2.gif

Olofsson Forsberg, Jonas (1794-1875) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsdotter, Anna Karolina (1871-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Cajsa (1810-) ansedel2.gif

Pfeiffer, Alex (1810-1849) ansedel2.gif

Pfeiffer, Johanna Fredrika Alexdtr (1845-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pfieffer, Christer Alexander Alexsson (1847-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pfieffer, Svea Maria Alexdtr (1848-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sandelin, Josefina Fredrika (1824-) ansedel2.gif

Ullman, Gustaf (1819-)

Örnqvist, Petter (1779-)

Alstertorp, Nyed (S) Alstertorp,

Backman Andersson, Nils Johan (1870-1901) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Anders Fredrik (1845-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif

Altan, Rämmen (S) Altan,

Andersson, Sven (1858-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, Sven (1790-1852) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Denisson Kruse, Jan Erik (1869-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ersson, Sven (1808-) ansedel2.gif

Fernström, August (1873-(1893..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsdotter, Johanna Christina (1867-(1877..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsdotter, Selma Maria (1872-(1877..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsson, Carl Johan (1869-(1877..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Anna (1829-1917) ansedel2.gif

Jansson Kruse, Denis (1839-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Petter (1819-) ansedel2.gif

Jonasson, Gustaf (1842-(1877..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kruse, August Edvard (1873-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kruse, Emma Kristina (1875-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kruse, Gustaf Alfred (1883-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kruse, Ida Emilia (1881-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Anna (1790-1868) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Sofia (1859-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Malmström, Johanna Danielsdtr (1849-(1877..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Malmström, Olof (1853-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Stina (1839-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna Stina (1834-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Emma (1854-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Anders (1830-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Erik Johan (1849-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Alunda (C) Alunda

Dahlström, Karl Gustaf Slipare (1855-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Johanna (1861-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Alunverken, Tysslinge (T) Alunverken,

Tyberg, Brita Maja (1787-1854) ansedel2.gif ansedel2.gif

Tyberg, Lars Fredric (1812-1867) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Alva (I) Alva

Andersson, Margareta Dorotea Augusta (1868-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Ingrid Maria Margareta (1912-1978) ansedel2.gif ansedel2.gif

Alvesta (G) Alvesta

Dahl, Signe Margareta Emertina (1900-1985) ansedel2.gif ansedel2.gif

Alvetorp, Sunnersberg (R) Alvetorp,

Karlsson, Margit Dagmar Ingejerd (1920-1998) ansedel2.gif ansedel2.gif

Alvhem, Skepplanda (P) Alvhem,

Ivarsson, Sven (1910-1999) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Aläng, Vesene (P) Aläng,

Andreasson, Anders Petter (1849-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif

Caspersson, Johan Adolf (1865-(1882..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Anders Petter (1837-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ambjörbyn, Nyed (S) Ambjörbyn,

Johansdotter, Elin Maria (1871-1898) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ambjörng, Borrås, Magra (P) Ambjörng,

Andersdotter, Matilda (1871-1901) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Anders (1827-) ansedel2.gif

Lindberg, Karl Gustaf (1827-) ansedel2.gif

Linder, Karl Gerhard (1874-1911) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ambjörnsarp, Dalum (P) Ambjörnsarp,

Ekman, Karl Johan Ivar (1893-1963) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ambjörnsg, Hol (P) Ambjörnsg,

Andersson, Eric (1767-1815) ansedel2.gif

Andersson, Lars (1819-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Peter (1833-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Engström, August (1857-(1872..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Engström, Charlotta (1854-(1873..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Engström, Enoch (1861-(1879..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Hilda Elisabet (1883-1967) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johannesson, Anders (1821-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Olof (1823-1892) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Peter (1826-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasdotter, Catharina (1799-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Britta Maria (1861-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Anna Stina (1825-) ansedel2.gif

Olofsdotter, Augusta (1861-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Hedda Josefina (1858-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Selma (1867-1897) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Arvid Reinhold (1891-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Johan Alfred (1863-1873) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Johan Fredrik (1856-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Johannes (1791-) ansedel2.gif

Olofsson, Swante (1853-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ambjörnsg, Stenunga, Hudene (P) Ambjörnsg,

Andersdotter, Britta (1772-1806) ansedel2.gif

Hansson, Nils (1774?-1811) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Marta (1775-) ansedel2.gif

Nilsdotter, Ingerd (1799-1811) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Kjerstin (1797-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Hans (1802-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Olof (1806-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ambjörntorp, Algutstorp (P) Ambjörntorp,

Abrahamsdotter, Anna Maja (1855-1856) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Annika (1792-1792) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Annika (1798-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Elin (1787-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Kerstin (1756-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Kristina (1832-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Margareta (1759-1799) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Maria (1783-1783) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Anders (1796-1797) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Anders (1797-1798) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Anders Petter (1832-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Andreas (1756-1823) ansedel2.gif

Andersson, Bengt (1762-1786) ansedel2.gif

Andersson, Gustaf (1842-1843) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johan (1784-1785) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johannes (1785-1786) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Per (1763-1773) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Helna Viktoria (1880-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Ingrid (1782-1843) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Castor, Lars Larssn (1813-1889) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Frigga, Johannes Eriksn (1792-1793) ansedel2.gif ansedel2.gif

Frigga, Lars Eriksson (1797-1801) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gisslesson, Johan (1730-1787) ansedel2.gif

Gunnarsdotter, Anna (1796-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gunnarsson, Lars (1794-1796) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gunnarsson, Sven (1728-1795) ansedel2.gif

Gunnarsson, Sven (1802-1847) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustavsdotter, Anna (1748-1806) ansedel2.gif

Hansdotter, Anna (1752-1786) ansedel2.gif

Hansson, Erik Frigga (1759?-1815) ansedel2.gif

Johansdotter, Anna (1850-1851) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Anna Kristina (1858-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Britta (1766-1775) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Elin (1758-1813) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Margareta (1768-1773) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Maria (1756-1832) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Maria (1836-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Marit (1771-1841) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Anders (1755-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Anders Magnus (1813-1813) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Andreas (1825-1829) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Johannes (1761-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Johannes Blek (1785-1840) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Magnus (1804-1814) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Per (1763-1834) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasson, Maja Stina, Larsdotter (1837-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Maria (1805-1849) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Herman (1861-(1888..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Johan Alfrid (1875-1875) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ode, Andreas Johansson (1794-1847) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ode, Kerstin Johansdtr (1799-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Gustav Rask (1824-1840) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Elin (1735-1804) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Anders (1808-1811) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rask, Olof Mathiasn (1779?-1834) ansedel2.gif

Svensdotter, Anna (1724?-1788) ansedel2.gif

Svensdotter, Annika (1781-1842) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Ingeborg (1810-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Kerstin (1786-1786) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Gunnar (1760-1808) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Hans (1765-1773) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Johannes (1768-1794) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Johannes (1830-(1852..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Per (1785-1785) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Per (1788-1864) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Torstensdotter, Maria (1791-1831) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Amiralitetsförs på Ladugårdslandet (AB) Amiralitetsförs

Forsberg, Augusta (1871-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Amnehärad (R) Amnehärad

Andersdotter, Maria (1796-) ansedel2.gif

Friberg, Karl Daniel (1855-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jakobsson, Julia Kristina (1883-1967) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Gustava (1825-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Johanna (1816-) ansedel2.gif

Jonsson, Ivar Gustaf (1827-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Niklas (1829-1875) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Anna Maria (1850-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Petronella Elisabeth (1855-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Wilhelmina Albertina (1859-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Johan Gustaf (1852-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Sven Johan (1824-1911) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Warg, Britta Maria (1804-1840) ansedel2.gif

Amsberg (W) Amsberg

Frykberg, Johan Oscar (1867-1914) ansedel2.gif

Sporre, Augusta Elisabeth (1871-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif

Tyberg, Karl Oskar (1888-1978) ansedel2.gif ansedel2.gif

Amundehult, Hudene (P) Amundehult,

Andersdotter, Stina (1790-1827) ansedel2.gif

Bengtsson, Gustaf (1825-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olausson, Johan Alfrid (1851-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Bengt (1792-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Anders Kämpegård, Gerstorp, Björsgården, Sparlösa (R) Anders

Andersson, Johan Alfred (1863-1915) ansedel2.gif

Johansdotter, Johanna (1856-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif

Anderslöv (M) Anderslöv

Andersson, Hilda Amanda (1889-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Nils (1850-1913) ansedel2.gif

Nilsson, Anna Carolina (1854-1908) ansedel2.gif

Anderstorp (F) Anderstorp

Pettersdotter, Anna Maria (1834-1878) ansedel2.gif

Andersviksberg, Malung (W) Andersviksberg,

Christoffersson, Olof (1843-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andrarum (L) Andrarum

Holmberg, Johan Jacob (1808-) ansedel2.gif

Svensdotter, Elna (1806-) ansedel2.gif

Andreaberg, Rämmen (S) Andreaberg,

Ericsdotter, Stina (1805-1881) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter Bork, Magreta (1773-1852) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Mattes (1796-1881) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Storm, Adolph (1870-1877) ansedel2.gif ansedel2.gif

Storm, Beata Magnusson (1874-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Storm, Lovisa (1872-1895) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Storm, Magnus Matsson (1840-1926) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andviksberg, Tyngsjö (W) Andviksberg,

Berg, Kristina Maria (1869-(1888..)) ansedel2.gif

Christoffersdotter, Anna Lena (1827-(1884..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Anebo, Oskar (H) Anebo,

Andersson, Hulda Elise (1879-1972) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Angerdshestra (F) Angerdshestra

Johansdotter, Johanna Carolina (1853-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Joihannes (1819-1853) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Angered (O) Angered

Alexandersson, Gösta Ragnar Egon (1909-1976) ansedel2.gif ansedel2.gif

Alexandersson, Lisa Vera Kristina (1911-1985) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Herman (1871-1907) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Märta Greta Kristina (1897-1987) ansedel2.gif

Eriksson, Carl Johan (1863-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Karin Erkers (1894-1981) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ernstsdotter, Ida (1865-1941) ansedel2.gif

Genemo, Allan Yngve (1919-1998) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsson, Anna Kristina (1893-1971) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hedberg, Vilhelmina Josefina (1879-1963) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Gerda Sandelia (1881-1978) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Gunvor Linnéa (1921-2013) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Paul Konrad (1891-1984) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Elisabet (1865-(1892..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Maria Kristina (1861-1942) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kjellgren, Erik Gustaf (1883-1970) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Anna-Kristina (1976-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindstrand, Evert Gunnar (1912-1998) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Henrietta Amalia (1884-1973) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Andreas Henrik (1986-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Selma Serafia (1865-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sjögren, John Erland Hugo (1918-2004) ansedel2.gif ansedel2.gif

Wilhelmsdotter, Inga Lena (1837-1907) ansedel2.gif

Anhult, Ljur (P) Anhult,

Ljus, Petter Johansson (1785-1847) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Anhult, Nårunga (P) Anhult,

Andersdotter, Ada Maria (1871-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Lovisa (1834-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Selma Charlotta (1868-1868) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Anders Peter (1830-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Axel Viktor Sigfrid (1883-(1883..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Carl (1836-1904) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Henrik Antonius (1855-1855) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Hilda Elisabet (1880-(1883..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johan Viktor (1856-(1883..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Karl (1829-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Vitalis (1861-1862) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Anna Katarina (1828-1869) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Augustsdotter, Hilma Loivina (1884-1970) ansedel2.gif ansedel2.gif

Augustsson, Axel Edvin (1882-(1902..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Augustsson, Henning Walfrid (1875-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Augustsson, Karl Johan (1878-(1902..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Axelsson, Anders Johan Viktor (1889-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif

Benjaminsdotter, Emma Charlotta (1853-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif

Benjaminsdotter, Ruth (1890-1964) ansedel2.gif

Eriksdotter, Maja Lisa (1841-1899) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gabrielsson, Elfida Axenia (1877-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gabrielsson, Gerda Viktoria (1880-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gabrielsson, Lars (1832-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdotter, Elin (1789-1854) ansedel2.gif

Jonasdotter, Stina (1752-) ansedel2.gif

Jonasson, August (1849-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Frans Oskar (1876-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsdotter, Ellen Viktoria (1882-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Ida Mathilda (1859-(1883..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Lovisa (1829-1885) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Ingegerd (1805-1894)

Pettersdotter, Anna Lovisa (1830-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Ella Maja (1823-1921) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Lovisa (1829-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Anna Katrina (1842-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Catharina (1831-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Klara Lisa (1838-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Hans (1747-1789) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Anneberg, Herrljunga (P) Anneberg,

Larsson, Johan Emil (1872-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif

Anneberg, Hol (P) Anneberg,

Johansdotter, Fredrika (1854-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Ester Maria (1890-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Anneberg, Nårunga (P) Anneberg,

Andersdotter, Anna Katarina (1839-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Andreas (1826-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Aron (1856-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Henrik (1853-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Amanda (1861-1942) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Emma Fredrika (1857-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Anton (1859-(1886..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Axel Viktor (1864-1892) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Oskar Dimandus (1872-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasdotter, Elin (1822-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Betty (1874-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Stening, Maja Lisa (1816-1856) ansedel2.gif

Annedal (O) Annedal

Carlsson, Albert Vilhelm (1893-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lundberg, Johan Arvid (1888-(1906..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ollonqvist, Rickard Emil (1874-(1894..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Annedal, Göteborgs Haga (O) Annedal,

Hedberg, Agda Ingegerd Mathilda (1890-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hedberg, Axel Olof (1885-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johannesson, Sven Peter (1871-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Hulda (1869-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindahl, Elin (1888-1891) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindahl, Frans Oskar (1857-1944) ansedel2.gif

Annefors, Säfsnäs (W) Annefors,

Andersdotter, Augusta Lovisa (1860-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bork, Abraham Johansson (1803-1877) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson Ek, Ernst August (1882-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hedling, Ida Josephina (1870-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Höök, Frida Mathilda (1880-1880) ansedel2.gif

Larsdotter, Sofia (1874-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsson, Jan Petter (1851-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Catharina (1812-1864) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Törnqvist, Jan Petter (1854-1936)

Annelund, Hov (P) Annelund,

Johansson, Arvid Herman (1883-(1895..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Gottfrid Valdemar (1885-(1895..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Johan (1849-(1895..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Johan Severin (1879-(1895..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Oskar Edvin (1877-(1895..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Sven Aron (1888-(1895..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Anna Cajsa (1843-(1895..)) ansedel2.gif

Annerstad (G) Annerstad

Bengtsson, Sven Johan (1835-1903) ansedel2.gif

Göransdotter, Anna Maria (1837-1917) ansedel2.gif

Jacobsson f Svensdtr, Josefina (1873-1970) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Robert (1883-1971) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Alma Charlotta (1883-1967) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Ingrid Britta (1864-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Mathilda Kristina (1860-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Noach (1881-(1905..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Aron (1875-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif

Anumark, Umeå landsförs (AC) Anumark,

Eriksdotter, Katarina Charlotta (1858-1898) ansedel2.gif

Sandberg, Erik Johan (1880-1963) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sandberg, Hugo Albin (1896-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sandberg, Johan Wilhelm (1851-1931) ansedel2.gif

Sandberg, Jonas Wilhelm (1890-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sandberg, Katarina Eufrosyna (1883-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sandberg, Nanny Johanna (1888-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sandberg, Olof Anton (1882-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sandberg, Per Oskar (1893-1969) ansedel2.gif ansedel2.gif

Apelås, Alingsås landsförs (P) Apelås,

Johansson, Albin (1875-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Anna (1754-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Karin (1749-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Eric (1742-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Lars (1753-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Johannes (1842-1902) ansedel2.gif

Aplag, Stenunga, Hudene (P) Aplag,

Sten, Bengt Olofssn (1807-1857) ansedel2.gif

Aplaslätten, Horla (P) Aplaslätten,

Ahlberg, Johannes Andersson (1825-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Albertina (1862-1870) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Alma Serafia (1879-(1885..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Sofia (1860-(1881..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Ida (1867-(1885..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Selma (1877-1877) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Thilda (1859-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Aron (1864-1870) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Emil (1874-(1885..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Frans Gustaf (1869-(1885..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Gossebarn (1872-1872) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Anna Cajsa (Greta) (1834-(1885..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Anders (1837-(1885..)) ansedel2.gif

Johansson, Alfred (1851-(1872..))

Johansson, Alfred (1853-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Carl August (1851-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Per Albin (1855-(1875..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kjellgren, August Ferdinand (1871-1879) ansedel2.gif ansedel2.gif

Appelhagen, Mecklenburg Appelhagen,

Paepke, Jakob Kristian (1756?-1819) ansedel2.gif

Arboga kbfd (U) Arboga

Berg, Carin Johanna (1827-) ansedel2.gif

Lagerling, Sara Catarina (1762-1836)

Lund, Gustaf (1824-) ansedel2.gif

Wallin, Lars Johan Anderssn (1840-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif

Arboga landsförs (U) Arboga

Eriksdotter, Maria (1846-1904) ansedel2.gif

Larsson, Jan (1847-1888) ansedel2.gif

Norberg Lider, Augusta (1870-1908) ansedel2.gif

Norberg, Emma Charlotta (1890-1971) ansedel2.gif ansedel2.gif

Norberg, Hilda Elisabet (1881-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif

Norberg, Johan Gustaf (1842-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Arboga stadsförs (U) Arboga

Andersson, Anders (1844-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Nils Johan (1848-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergqvist, Per Olof Thomasson (1843-(1880..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsson, Jan Petter (1845-1875) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Käck, Olof (1834-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lundqvist, Johanna Eufemia (1836-) ansedel2.gif

Olsdotter, Anna Karolina (1871-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Anna Maja (1832-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Johannes (1836-1908) ansedel2.gif

Arboga Arboga

Andersson, Jan Petter (1837-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsson, Jan Petter (1845-1875) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Stenberg, Johan Er (1774-) ansedel2.gif

Arbrå (X) Arbrå

Andersson, Ragnar Gabinius (1899-1980) ansedel2.gif

Nilsson, Anders (1849-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif

Arby (H) Arby

Gunnarsdotter, Stina (1814-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Carl Magnus (1814-1865) ansedel2.gif

Ardre (I) Ardre

Olofsdotter, Charlotta Amalia (1830-) ansedel2.gif

Arentorp, Hol (P) Arentorp,

Andersson, Johannes (1816-) ansedel2.gif

Andreasdotter, Anna (1824-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Anna Stina (1841-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Serafia (1873-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Britta (1804-) ansedel2.gif

Bergman, Janne Johannesson (1861-1894) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eliasdotter, Christina (1815-) ansedel2.gif

Johannesdotter, Anna Christina (1857-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johannesdotter, Johanna Sofia (1859-1860) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Anna Christina (1841-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsdotter Frid, Alma (1873-(1892..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Anders (1812-1885) ansedel2.gif

Larsson, Andreas (1791-) ansedel2.gif

Larsson, Annie Etalia (1879-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Anton (1867-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Nordina Nathalia (1883-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Okof (1835-) ansedel2.gif

Larsson, Sven (1796-1864) ansedel2.gif

Nilsdotter, Katarina (1813-1894) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Argentina Argentina

Broström, Birger Olof Fredrik (1892-(1926..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Armasjärvi, Hietaniemi (BD) Armasjärvi,

Stråhlberg, Magdalena (1791-) ansedel2.gif

Tiensuu, Margareta (Matilda) Vilhelmina Isaksdotter (1871-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Arnäs (Y) Arnäs

Forslund, Anna Carolina (1842-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Forslund, Erik Johan (1811-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Forslund, Erika Dorothea (1846-1868) ansedel2.gif ansedel2.gif

Forslund, Johanna (1854-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Forslund, Maria (1849-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Isakdotter, Brita L (1808-1862) ansedel2.gif

Söderqvist, Anna Britta (1852-(1903..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Arvidsg, Herrljunga (P) Arvidsg,

Andersdotter, Maria (1780-) ansedel2.gif

Holm, Agda Josefina (1888-1969) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Maria Charlotta (1873-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif

Arvidsjaurs kbfd (BD) Arvidsjaurs

Högberg, Johan Petter (1830-)

Olsson, Carl Olof (1843-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif

Arvika västra (S) Arvika

Andersdotter, Maria (1824-) ansedel2.gif

Arvidsdotter, Märta (1804-) ansedel2.gif

Bergqvist, Anna Mathilda Mathiasdtr (1870-1916) ansedel2.gif

Jonasson, Per (1821-) ansedel2.gif

Persdotter, Maria "Maja" (1845-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Åslund, Filip (1895-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif

Arvika östra (S) Arvika

Andreasdotter, Augusta Teresia (1871-1941) ansedel2.gif

Arvidsdotter, Britta (1784-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Arvidsdotter, Märta (1804-) ansedel2.gif

Danielsson, Lars Torgny (1923-1988) ansedel2.gif

Eriksson, Carl Johan (1845-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Lydia Maria (1890-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Jenny Sophia (1865-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Maria Lovisa (1869-1954) ansedel2.gif

Lindström, Ida Sofia (1886-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusson, Hanna Matilda (1872-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nordell Anderssson, Johan Linus (1866-1921) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Arvid (1748-) ansedel2.gif

Stake, Herman (1882-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif

Arvika, Rämmen (S) Arvika,

Matsson, Jonas (1849-(1882..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Arvika Arvika

Axelsdotter, Ester Sofia (1899-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Anna Maria (1824-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Stina Maria (1824-)

Johansdotter, Jenny Sophia (1865-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson Bergström, Ferdinand (1845-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Gottfrid (1860-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Johan Henrik (1836-1890) ansedel2.gif

Olsdotter, Maria Lisa (1832-) ansedel2.gif

Asarum (K) Asarum

Andersson, Johan Erik (1875-1947) ansedel2.gif

Asby (E) Asby

Björn, Karl Ivan Karlsson (1869-1951) ansedel2.gif

Magnusdotter, Augusta (1859-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Asker (T) Asker

Andersson Piscator, Olof (1846-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berggren, M Christina (1820-) ansedel2.gif

Eklöf, Johan Viktor (1864-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Anna Cathrina (1826-)

Jonsson, Carl Johan (1852-1942) ansedel2.gif

Lind, Carolina Christina (1790-1849) ansedel2.gif

Molin, Harald Lars Gösta (1889-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nyqvist, Elida (Ida) Axelina Jonasson (1890-1980) ansedel2.gif ansedel2.gif

Wikström, Nils (1823-)

Askersered Lilleg, Hajom (P) Askersered

Andersdotter, Anna Britta (1819-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Anna Maria (1853-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Inga Kajsa (1848-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif

Askersund (T) Askersund

Andersdtr Berg, Emilie Augusta (1856-) ansedel2.gif

Andersson, Johan August (1848-1912) ansedel2.gif

Ask, Johan (1750-) ansedel2.gif

Bellander, Melcher (1789-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bellander, Pehr (1747-) ansedel2.gif

Dahlberg, Barbara Lovisa (1802-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Högberg, Gustaf Anton Rudolp (1839-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Högberg, Gustaf Ludvig (1810-) ansedel2.gif

Karlström, Carl Theodor (1850-1916)

Kullman, Emil Alfred (1840-1896) ansedel2.gif

Larsson, Kjerstin (1865-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mogren, Anna Elisabeth (1809-) ansedel2.gif

Persdotter, Maria (1818-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Catharina Hedvig (1794-)

Pettersson, Gustaf Adolf (1870-) ansedel2.gif

Sandberg, Elisabeth (1773-) ansedel2.gif

Sundblad, Hedvig (1753-) ansedel2.gif

Svensdotter, Hilda Augusta (1869-1943) ansedel2.gif ansedel2.gif

Askersunds landsförs (T) Askersunds

Ahlberg, Astrid Maria (1884-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ahlberg, Edvard Gabriel (1896-1972) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ahlberg, Enoch Natanael (1892-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ahlberg, Joel Johannes (1890-1976) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ahlberg, Johan Edvard (1859-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ahlberg, Lyda Charlotta (1887-1975) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ahlberg, Ruth (1886-1975) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, David Imanuel (1892-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Frida Matilda (1891-1891) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Per Johan (1860-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Maria (1861-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Johanna Lovisa (1853-(1900..)) ansedel2.gif

Svensdotter, Christina Wilhelmina (1875-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Askim (O) Askim

Andersdotter, Maria Britta