Ortsregister (Ä - Ä)

Ortsregister (Ä - Ä)

Personregister    Efternamnsregister

" - A B - B C - D E - E F - F G - G H - H I - I J - J K - K L - L M - M N - N O - O P - P Q - R S - S T - T U - U V - V W - Y Å - Å Ä - Ä Ö - Ö d - d

Äckran, Nårunga (P) Äckran,

Andersdotter, Carolina (1843-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Ella (1819-1890) ansedel2.gif

Andersdotter, Klara (1840-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Selma (1857-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Andreas (1816-1892) ansedel2.gif

Andersson, Carl (1836-1901) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Anna Charlotta (1845-1852) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Charlotta (1859-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Ida Mathilda (1864-1926) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Kristina (1844-(1869..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Anders Wilhelm (1854-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Gustaf (1857-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Johannes (1851-(1874..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ericsson, Jonas (1796-) ansedel2.gif

Eriksdotter, Britta (1786-1852) ansedel2.gif

Eriksdotter, Maja (1812-1857) ansedel2.gif

Espelin Andreasson, Johannes (1841-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Anna Cajsa (1830-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Anna Lovisa (1824-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Betty Axenia (1871-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Christina (1830-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Clara (1833-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Johanna (1842-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Anders (1815-) ansedel2.gif

Johansson, Carl (1839-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Folke Einar Waldemar (1900-1943) ansedel2.gif

Johansson, Gabriel (1836-1837) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Johannes (1820-1868) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Anna Cajsa (1827-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Anna Stina (1819-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Catharina (1821-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Anders (1824-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Samuel (1830-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Gabriel (1802-1879) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nord Carlsdotter, Charlotta (1847-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Samuelsson, Albin (1867-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Slant Andersson, Johannes (1792-) ansedel2.gif

Sund, Olaus (1827-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Ida Mathilda (1861-1861) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Maria (1814-1866) ansedel2.gif

Svensson, Anders (1827-) ansedel2.gif

Svensson, Sven (1831-) ansedel2.gif

Äle, Broby (R) Äle,

Johansdotter, Maja Catarina (1829-) ansedel2.gif

Svensdotter, Anna Maja (1851-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Betty (1853-(1880..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Carl Ludvig (1865-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Emma Kristina (1862-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Johan August (1858-1926) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Sven (1825-) ansedel2.gif

Älgarås (R) Älgarås

Andersdotter, Johanna (1820-) ansedel2.gif

Engström, August (1857-(1872..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Engström, Augusta (1859-1926) ansedel2.gif ansedel2.gif

Engström, Carl Albert (1852-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Engström, Carl Otto (1823-) ansedel2.gif

Engström, Charlotta (1854-(1873..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Engström, Enoch (1861-(1879..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Engström, Johan Otto (1850-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Falleij, Johan August (1841-(1884..)) ansedel2.gif

Johansdotter, Johanna (1841-1899) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Johan (1854-) ansedel2.gif

Klasson, Hans Johan (1962-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Klingberg, Richard Theodor (1854-)

Nilsson, Karl Oscar (1877-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Märta Alvida (1887-1975) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Älghult (G) Älghult

Källström, Karl August (1849-(1895..)) ansedel2.gif

Älgå (S) Älgå

Andersson, Jonas (1849-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Asp, Karl Axel (1886-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif

Brunsell, Carl (1796-) ansedel2.gif

Brunsell, Fredrik (1830-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Brusell, Anna Andersdtr (1821-1899) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Karin (1790-) ansedel2.gif

Pettersdotter, Catharina (1825-1879) ansedel2.gif

Älgåsen, Timmele (P) Älgåsen,

Wig, Anders (1815-) ansedel2.gif

Wig, Klas Edvin (1854-1897) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Älgöfjorden, Lycke (O) Älgöfjorden,

Ericsdotter, Anna (1763?-1807) ansedel2.gif

Olofsson, Eric (1761-1807) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Älmhult (G) Älmhult

Olin, Jenny Sofia (1884-1976) ansedel2.gif ansedel2.gif

Älmåsen, Ornunga (P) Älmåsen,

Andreasson, Carl (1805-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Christina (1841-1918) ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Lisa (1834-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Catharina (1771-1837)

Carlsdotter, Christina (1830-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Maja Stina (1836-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Anders Magnus (1839-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Johannes (1834-1921) ansedel2.gif

Älvdalen (W) Älvdalen

Engström, Jan Petter Eriksson (1870-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Horn, Fransia Johanna (1845-(1900..)) ansedel2.gif

Jacobsdtr Bäckman, Lovisa (1843-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Gustaf (1844-1895) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Anna Charlotta (1874-1901) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Anna (1753-1839)

Lönn, Edla Karolina (1901-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Eva (1883-(1904..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åsberg, Ida Amalia (1884-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Åsberg, Olof Alfred (1879-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åsberg, Per Anderssn (1840-(1900..)) ansedel2.gif

Åsberg, Per Johan (1866-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Älvdalens kbfd (W) Älvdalens

Pettersson, Johan Kristian (1891-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif

Älvhyttan, Viker (T) Älvhyttan,

Wiberg, Carolina Charlotta (1865-1895) ansedel2.gif ansedel2.gif

Älvkarleby (C) Älvkarleby

Andersdotter, Anna Sophia (1856-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Maria Christina (1866-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergman, Anna Matilda (1877-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergman, Augusta (1875-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergman, Carl Erik (1869-1882) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergman, Erik Johan (1842-1925) ansedel2.gif

Bergman, Ida Maria (1872-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Engström, Johanna Kristina Eriksson (1890-1970) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdtr Bergman, Emma Christina (1866-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ersson, Per (1865-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fagrell, Gustaf (1869-1943) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gelin, Karl Edvard Anderssn (1865-1899) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gelotte, Lovisa Cederplanta (1887-1971) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hedling, Carl Krispin (1882-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hedlund, Johanna Sophia (1851-(1880..)) ansedel2.gif

Jansdotter, Anna Maria (1843-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Per (1835-1907)

Jonsson, Lars Johan (1852-(1880..)) ansedel2.gif

Larsdotter, Lovisa Helena (1876-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Leksell, Albertina Katrina (1881-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif

Leksell, Anna Maria (1880-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif

Morberg, Lovisa (1863-) ansedel2.gif

Mossberg, Simon Emil (1843-1906) ansedel2.gif

Nyberg, Anders Fredrik (1877-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olausson, Otto Sigfrid (1887-(1910..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Carl Victor (1879-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Anna Matilda (1877-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sunesson, Anna Dorotea (1894-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sunesson, Johan (1853-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sunesson, Johan Oskar (1887-1967) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sunesson, Karl Valfrid (1897-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sunesson, Tyra Sofia (1892-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sunesson, Valborg Desideria (1897-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Älvkarleö, Älvkarleby (C) Älvkarleö,

Bergman, Erik Johan (1842-1925) ansedel2.gif

Jansdotter, Anna Maria (1843-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sunesson, Johan Oskar (1887-1967) ansedel2.gif ansedel2.gif

Älvsbacka (S) Älvsbacka

Abrahamsson, Pehr (1782-1849) ansedel2.gif

Alfredsson, Anders (1791-) ansedel2.gif

Andersdotter, Johanna (1854-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Lisa Lena (1816-1854) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Maria Stina (1818-)

Andersson, Hindrik (1805-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Petter (1813-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Blom, Elida Maria (1885-1911) ansedel2.gif ansedel2.gif

Blom, Karl (1856-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlgren, Johan (1762-) ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Lena (1849-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdtr Myhr, Christina (1863-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif

Chenon, Jon (1785-) ansedel2.gif

Ekström, Ellen Alida (1881-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekström, Elvira Serafia (1885-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekström, Emil (1845-1890) ansedel2.gif

Ekström, Simon (1887-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ellström, Emma (1852-) ansedel2.gif

Eriksson Asp, Lars Gustaf (1856-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ersson, Jan Fredrik (1856-)

Fernström, Augusta (1834-1897) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fredberg, Maria (1873-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fredsberg, Axelina (1877-(1905..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fredsberg, Eric Samuel (1881-(1924..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fredsberg, Hjalmar (1875-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fredsberg, Karl Gustaf (1879-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fredsberg, Sven Peter Eriksson (1847-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gäfvert, Carl Johan (1834-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gäfvert, Erik Edward (1836-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gäfvert, Lars (1802-) ansedel2.gif

Gäwert, Herman (1876-1959) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gäwert, Knut Bengtsson (1867-(1889..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gäwert, Svea Bengtsdtr (1870-1959) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gäwert, Walfrid (1874-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif

Göthberg, Jan Petter (1807-)

Hallberg, Hugo (1845-(1869..))

Hindrikssn Gävert, Bengt (1836-1921) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hindriksson, Hindrik (1786-) ansedel2.gif

Holmgren, August (1856-(1886..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Augusta Maria (1841-1882) ansedel2.gif

Jansdotter, Katarina (1855-1890) ansedel2.gif

Jansson Bergqvist, Jonas (1847-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Anders (1816-) ansedel2.gif

Jansson, Erik Johan (1868-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Sven (1870-(1913..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdtr Wivegg, Cajsa Lisa (1802-1882) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Brita Maria (1800-) ansedel2.gif

Jonsdotter, Lena Cajsa (1839-) ansedel2.gif

Jonsson, Anders (1794-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jävert, Carl Bengtsson (1864-(1891..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jävert, Werner (1872-(1891..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lagergren, Karl (1854-) ansedel2.gif

Larsdotter, Carolina (1838-) ansedel2.gif

Larsdotter, Greta (1795-) ansedel2.gif

Larsson Bäckström, Jan (1837-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Sven (1831-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Levin, Jon Petter (1801-)

Lindberg, Fredrik (1793-) ansedel2.gif

Lindberg, Maria Lovisa Fredriksdtr (1811-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindberg, Sara (1798-) ansedel2.gif

Mogren, Per Persson (1838-1907) ansedel2.gif

Morén, Sara Catharina (1790-) ansedel2.gif

Munkhammar, Erik Johan (1851-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Myhr, Carl Johan Carlsson (1830-1882) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Myhr, Maria (1865-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsdotter, Catarina (1782-1856) ansedel2.gif

Olsdotter, Lena (1843-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson Östin, Carl (1792-1872) ansedel2.gif

Olsson, Ellen Maria (1903-1968) ansedel2.gif

Olsson, Johan (1839-) ansedel2.gif

Persdotter, Lena Maria (1835-)

Stålhandske, Lars (1794-) ansedel2.gif

Svensson, Jan Olof (1841-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Lars Johan (1860-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Tinglöv Jonsson, Jan (1773-1849) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Wilhelmsdtr Berg, Augusta Maria (1858-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Älvsborg (O) Älvsborg

Ahlström, Albert Erik (1985-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ahlström, Axel David (1988-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Gustaf Bartolome (1868-1942) ansedel2.gif ansedel2.gif

Axelsson, Martin Samuel (1980-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Axelsson, Olof Daniel (1976-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Demitz-Helin, Gösta (1893-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fhager, Anders Daniel Christian (1985-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Edvard (1874-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kristensson, Carl Olin (1887-1970) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lorensson, Selma Nikolina (1883-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Per Olof (1927-2004) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Kajsa Charlotta (1980-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sandberg, Albin Hansson (1862-1938) ansedel2.gif

Sandberg, Hilding Georg (1890-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Cajsa Betty (1863-1937) ansedel2.gif

Zackrisson, Rikard Mattias (1970-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Älvsborgs kbfd (O) Älvsborgs

Hasse, Johannes (1879-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pontén, Martina (1896-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif

Älvsborgs län Älvsborgs

Bergström, Lars (1783-) ansedel2.gif

Johannesson, Anders (1835-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Älvsered (N) Älvsered

Eliasson, Alfrida Aurella (1897-1992) ansedel2.gif

Älvsjöhyttan, Gåsborn (S) Älvsjöhyttan,

Andersdotter, Johanna (1837-1918) ansedel2.gif

Andersson, Gustaf Vilhelm (1892-1996) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Mathilda (1872-(1880..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl (1870-(1880..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Erik Johan (1864-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Per Gustaf (1873-(1880..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Elg, Johanna (1870-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif

Engström, Johanna Axelina (1869-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ersson, Carl Johan (1832-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ersson, Matilda (1876-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fagrell, Abraham (1859-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fagrell, Hanna Lovisa (1876-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif

Febo, Anton Evald (1900-1975) ansedel2.gif

Frykberg, Per Gustaf Jansson (1869-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hedberg, Hanna (1851-1898) ansedel2.gif

Hellsing, Erik Johan (1880-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hero, Edit Ingeborg (1899-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hero, Henrik (1858-(1882..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdtr Skrote, Maria (1834-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Erik Johan (1843-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jernberg, Johanna (1845-(1880..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jernberg, Johannes (1840-1892) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jernberg, Klara (1892-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johannesson, Jan Olof (1843-1917) ansedel2.gif

Kock, Ida Maria Persdtr (1862-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif

Käller, Augusta Carlsdtr (1868-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Maria Lena (1829-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Maria Lena (1837-1918) ansedel2.gif

Nilsson Dott, Jan Petter (1835-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Carl Johan (1848-(1880..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Anders Sigfrid (1830-1913) ansedel2.gif

Pettersdotter, Edla Augusta (1874-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Skålberg, Anna Greta Jansdtr (1829-1897) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Tångring, Per Olof Olofsson (1868-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Älvsåker (N) Älvsåker

Andersdotter, Paulina (1827-) ansedel2.gif

Andersson, Bengt (1825-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Asteberg, Nils Rune (1918-) ansedel2.gif

Bengtsdotter, Anna Kristina (1850-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Aron (1836-) ansedel2.gif

Änet, Kvinnestad (P) Änet,

Andersdotter, Maja Greta (1834-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Maja Stina (1804-) ansedel2.gif

Augustsdotter, Ida Serafia (1863-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Alexander (1868-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Albert Linus (1866-1938) ansedel2.gif

Nilsson, Nils Harry (1897-1969) ansedel2.gif ansedel2.gif

Redlund, Elsa Signe Eugenia (1901-(1923..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Wäst, Lars (1829-1908) ansedel2.gif

Äng, Ödeshög (E) Äng,

Wärn, Hilma Serena (1869-(1887..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ängatorp, Lena (P) Ängatorp,

Andersdotter, Ada Sofia (1865-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Lena (1763-1809) ansedel2.gif

Jacobsdotter, Johanna (1810-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Anders (1825-) ansedel2.gif

Ängstrand, Anton Emil (1865-1948) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ängatorpet, Algutstorp (P) Ängatorpet,

Andersdotter, Emma Sofia (1873-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Matilda (1877-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Karl Oskar (1897-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ängebäckstorp, Nyed (S) Ängebäckstorp,

Larsson, Emma Carolina (1871-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ängelholm (L) Ängelholm

Andersson, Jöns (1836-1921) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergman, Rut Elisabet (1906-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlberg, Johanna (1822-1907) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dalberg, Carl (1831-1833) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dalberg, Nils (1827-1833) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dalberg, Olof (1825-1832) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dalberg, Pål (1782-1832) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Holmqvist, Otto Edvard (1864-1923) ansedel2.gif

Hägg, Jakob Wilhelm (1871-) ansedel2.gif

Jönsdotter, Anna (1867-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsdotter, Charlotta Amalia (1887-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsdotter, Christina Lovisa (1882-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsdotter, Emma Elisabeth (1885-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsdotter, Hilda Maria (1873-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsdotter, Ida Karolina (1876-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsdotter, Kjersti (1865-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsdotter, Kohanna Matilda (1871-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsson, Johan August (1878-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsson, Karl Wilhelm (1880-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsson, Nils (1815-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsson, Nils Peter (1869-1897) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindblad, Per Olof Gustaf (1887-1967) ansedel2.gif

Nilsdotter, Anna (1862-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Bothilda (1842-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Carolina (1849-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Christina (1853-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Elisabeth (1863-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Gunilla (1790-1866) ansedel2.gif

Nilsdotter, Hulda Fredrika (1876-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Johanna (1846-1926) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Petronella (Pernilla) (1844-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Carl (1859-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Frans (1873-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Johanna Bothilda (1861-1957) ansedel2.gif

Nilsson, Johannes (1851-1897) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Nils Petter (1856-1911) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Sven Peter (1870-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sjöberg, Gerda Terese (1881-1971) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Wig, Hildur Maria Emerentia Klasdtr (1889-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ängen, Medelplana (R) Ängen,

Svensson, Carl Ludvig (1865-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ängen, Vänersnäs (P) Ängen,

Johannesdotter, Anna Lisa (1848-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johannesdotter, Johanna Sophia (1845-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Lotta (1843-1899) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsson, Johannes (1807-) ansedel2.gif

Tengblad, Ida Sofia (1871-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif

Änggruvan, Färnebo (S) Änggruvan,

Gabrielsson, Erik Gustaf (1873-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif

Änglasjön, Bjurum (R) Änglasjön,

Larsson, Anders (1798-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Änglatorp, Orrekullen, Fullestad (P) Änglatorp,

Andersson, Bengt (1840-(1882..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Britta Maja (1842-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ängskärra, Långbansände, Gåsborn (S) Ängskärra,

Engström, Carl August (1870-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson Lindgren, Erik Johan (1867-(1887..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ängviken, Rämmen (S) Ängviken,

Bergvall, Olof (1828-) ansedel2.gif

Carlsdotter, Britta Cajsa (1831-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersdotter, Lisa (1778-)

Gustafsdotter, Alma Katarina (1876-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Sara (1814-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdtr Kruse, Maria Lena (1835-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson Kruse, Jan (1842-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Jan Erik (1823-1904) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasdotter, Maja Lisa (1830-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasson Kruse, Jonas (1810-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasson, Clements (1792-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsson, Jan (1816-1880) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kruse, Carl Johan Jansson (1869-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusson, Jan Petter (1828-)

Matsson Klint, Carl Magnus (1824-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Anna Mathilda (1860-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Erik (1786-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Bengt (1815-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Lars (1812-)

Persson, Nils (1769-) ansedel2.gif

Pettersson, Jonas (1817-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ängviken, Rämshyttan, Rämmen (S) Ängviken,

Bengtsson, Olof (1781-1855) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Anna (1783-1839) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Per (1798-1867) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Anna Cajsa (1807-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Maria (1811-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Stina Lisa (1821-1821) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Stina Lisa (1826-1826) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Bengt (1816-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Jan (1809-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Johannes (1814-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Nils (1820-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Olof (1818-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Per (1805-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ängås, Långelanda (O) Ängås,

Samuelsdotter, Britta Johanna (1865-(1888..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Äppelbo (W) Äppelbo

Abrahamsdotter, Cajsa (1838-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Abrahamsdotter, Stina Lisa (1860-1891) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna (1799-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna (1805-) ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Maja (1836-) ansedel2.gif

Andersdotter, Cajsa Greta (1825-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Catharina (1777-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Maria (1821-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Maria Lisa (1838-1901) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Stina (1770-1835) ansedel2.gif

Andersdtr Liro, Lisa (1793-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson Hök, Kristoffer (1880-1975) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Anna Stina (1851-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Christoffer (1832-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Erik Johan (1858-) ansedel2.gif

Andersson, Hendric (1835-1837) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Lars (1821-) ansedel2.gif

Andersson, Mathias (1842-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Olaus (1845-1932) ansedel2.gif

Andersson, Paulus (1827-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Petter (1826-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Stephan (1829-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Augustsdotter, Anna Matilda (1875-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, Anna Maria Jansdotter (1804-1880) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bork Svensson, Jan (1793-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bratt Jansdtr, Catharina (1789-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bratt, Lovisa Ulrika Jansdotter (1796-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bratt, Sophia Jansdotter (1799-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Brattlöf Nordgren, Gustafa Wilhelmina (1787-) ansedel2.gif

Brattlöf, Asmunda Aurora Persdtr (1820-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Brattlöf, Hilma Wilhelmina (1817-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Brattlöf, Per (1779-) ansedel2.gif

Brattlöv, Olof Emmerik (1823-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Brattlöv, Stephania Charlotta Persdtr (1820-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Catharina (1858-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Stina (1847-1873) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Cajsa (1821-) ansedel2.gif

Carlsdotter, Kerstin (1802-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Lisa (1792-)

Carlsdotter, Maria (Lisa) Elisabeth (1850-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Maria Cajsa (1829-(1882..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Stina (1794-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdtr Stake, Lisa (1821-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdtr Stake, Maria (1834-1861) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Stake, Carl (1787-1868) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Stake, Carl (1811-1872) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl (1860-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl Edvard (1856-1856) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl Johan (1826-) ansedel2.gif

Carlsson, Christoffer (1818-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Jan Hindrik (1845-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Johan (1862-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Lars (1791-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Magnus (1803-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Magnus (1845-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Olof (1796-1873) ansedel2.gif

Christoffersdotter Björn, Emma (1850-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Anna (1832-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Cajsa Greta (1831-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Cajsa Stina (1840-1887) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Cherstin (1770-1835) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Christina (1830-1895) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Johanna (1862-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Carl (1847-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Christopher (1855-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Daniel (1850-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Enoch (1860-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Hindrik (1857-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Jan Peter (1853-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Jonas (1816-1841) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Mattes (1777-1846) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Olof (1843-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersdotter, Catharina (1761-) ansedel2.gif

Christophersdotter, Mar. Katarina (1847-(1882..)) ansedel2.gif

Christophersdotter, Stina (1757-1836) ansedel2.gif

Christophersson, Jan (1814-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersson, Paulus (1774-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsdotter, Cajsa Ulrika (1847-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsdotter, Carolina (1853-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsdotter, Christina Elisabeth (1863-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsdotter, Johanna (1857-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsdotter, Maja Lisa (1852-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsdotter, Mathilda (1855-1856) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, Daniel (1849-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, Magnus (1851-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Durk, Johanna Kristina (1879-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif

Durk, Mats Matsson (1776-1850) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Anna Lisa (1846-1889) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Maria (1851-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Maria Mathilda (1851-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Maria Matilda (1850-1926) ansedel2.gif

Eriksdotter, Stina Maja (1858-1879) ansedel2.gif ansedel2.gif

Erikssn Goli, Erik Johan (1836-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Anders (1834-(1906..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Carl Erik (1858-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Carl Petter (1853-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Hilma Sofia (1890-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Jan (1854-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Johan (1866-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Johan Gerhard (1885-1966) ansedel2.gif

Eriksson, Karl August (1892-1976) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ersdotter, Kjerstin (1780-)

Ersdotter, Kjerstin (1805-)

Ersson, Erik Johan (1877-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ersson, Johan (1855-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ewert, Jan Carlsson (1798-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fernström, Hindrik Jonsson (1795-) ansedel2.gif

Forsberg, Ingrid Olofsdtr (1792-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Forsberg, Maria Svensdotter (1804-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsdotter, Stina (1779-)

Gustafsson, Carl (1847-)

Gustafsson, Jan Olof (1877-1969) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gyller Carlsdotter, Anna Stina (1828-1902) ansedel2.gif ansedel2.gif

Göransdotter, Kerstin (1782-1838) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdotter, Catharina (1783-1838) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Henriksdotter, Karin (1819-1854) ansedel2.gif

Hero, Lydia Sofia (1885-1961) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hindersson, Lars (1811-)

Hindricsdotter, Lisa (1796-1872) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hindricsson, Stefan (1798-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hindriksdotter, Anna (1797-1878) ansedel2.gif

Hindriksdotter, Anna (1802-) ansedel2.gif

Hindriksdotter, Anna (1824-) ansedel2.gif

Hindriksdotter, Anna Kristina (1863-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hindriksdotter, Cajsa (1819-1868) ansedel2.gif

Hindriksdotter, Christina (1805-1878) ansedel2.gif

Hindriksdotter, Maja (1813-)

Hindriksson, Daniel (1823-1858) ansedel2.gif

Hindriksson, Jan (1806-1851)

Hindriksson, Lars (1807-) ansedel2.gif

Hindriksson, Magnus (1799-1881) ansedel2.gif

Hindsson, Beada Maria (1867-(1877..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hindsson, Hindrik (1832-(1877..)) ansedel2.gif

Hjärpe, Eva Lena Nilsdtr (1807-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Håkansson, Bengt (1760-) ansedel2.gif

Jansdotter Rämsberg, Anna (1767-1835) ansedel2.gif

Jansdotter, Anna (1796-)

Jansdotter, Anna Stina (1827-) ansedel2.gif

Jansdotter, Britta (1756-1833) ansedel2.gif

Jansdotter, Cajsa (1786-)

Jansdotter, Catharina (1784-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Christina (Stina) (1833-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Johanna (1842-1880) ansedel2.gif

Jansdotter, Lisa (1799-1850) ansedel2.gif

Jansdotter, Maria (1803-) ansedel2.gif

Jansdotter, Maria (1823-1849) ansedel2.gif

Jansdtr Bratt, Lisa Cajsa (1779-1861) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdtr Dansar, Britta Stina (1804-1887) ansedel2.gif

Jansdtr Sparf, Maria (1797-) ansedel2.gif

Jansson Lundholm, Johan (1849-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Carl (1818-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Christoffer (1824-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Daniel (1797-1846) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Daniel (1813-)

Jansson, Daniel (1815-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Erik (1824-(1890..)) ansedel2.gif

Jansson, Erik (1825-) ansedel2.gif

Jansson, Erik (1832-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Jan (1793-)

Jansson, Johannes (Jan) (1812-)

Jansson, Maths (1811-) ansedel2.gif

Jansson, Nils (1834-) ansedel2.gif

Jansson, Olof (1786-1867) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Zacarias (1798-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johannesdtr Hellström, Eva (1845-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Ebeda (1867-(1876..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Emma Sophia (1869-1942) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Elin Mathilda (1886-1969) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Götrick Wilhelm (1876-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Per Edvard (1889-1921) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Per Olof (1859-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasdotter, Emma (1860-1902) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasdotter, Lisa (1801-1873) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasdotter, Stina Maria (1858-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Cajsa (1774-1847) ansedel2.gif

Jonsdotter, Lisa (1781-1854) ansedel2.gif

Jonsdotter, Maria ((..1794)-) ansedel2.gif

Jonsson Sparf, Jonas (1797-1872) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, August Hjalmar (1841-1908) ansedel2.gif

Jonsson, August Hjalmar (1844-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Christofer (1779-1819) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Jan (1808-1886) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Jonas (1785-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jöller Feldtman, Carl Gustaf (1847-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsdotter, Emma Catharina (1864-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsdotter, Emma Mathilda (1864-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsdotter, Sofia (1865-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Karl Johan (1881-(1882..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Ture Ludvig (1880-1971) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Knudsen, Johan (1842-(1876..)) ansedel2.gif

Kruse, Jan Mathiasson (1848-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Anna (1798-) ansedel2.gif

Larsdotter, Anna (1803-1824) ansedel2.gif

Larsdotter, Anna Catrina (1831-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Cajsa (1828-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Catharina (1803-) ansedel2.gif

Larsdotter, Clara Christina (1838-) ansedel2.gif

Larsdotter, Elisabeth (1848-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Emma Maria (1844-1845) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Eva (1814-)

Larsdotter, Karolina (1857-(1911..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Lena (1839-(1876..)) ansedel2.gif

Larsdotter, Lisa (1802-1885) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Maja (1845-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Maria (1741-1762) ansedel2.gif

Larsdotter, Maria Cajsa (1795-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdtr Lindgren, Anna (1779-1864) ansedel2.gif

Larsson Bork, Carl Johan (1799-1875) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson Bork, Göran (1803-1847) ansedel2.gif

Larsson, Adam (1797-1819)

Larsson, Alma Kristina (1886-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Anders Vilhelm (1854-(1900..)) ansedel2.gif

Larsson, August (1877-(1903..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Carl Gustaf (1863-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Johan (1852-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Johannes (1853-1907) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Karl Johan (1858-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Lars Johan (1839-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Lars Johan (1852-) ansedel2.gif

Larsson, Peter (1850-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Petter (1854-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lax, Stina Jansdtr (1823-(1879..)) ansedel2.gif

Lilljman, Sabina Jansdtr (1819-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Liro, Anders Andersson (1794-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lönn, Jan Olof (1873-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusdotter, Anna (1825-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusdotter, Anna Lisa (1835-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusdotter, Anna Maria (1853-1881) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusdotter, Clara Catharina (1838-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusdotter, Elisabeth Katharina (1846-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusdotter, Greta (1833-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusdotter, Katarina (1826-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusdotter, Lovisa Christina (1829-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusdotter, Maria (1829-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusdotter, Stina (1827-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusson, Anders (1834-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusson, Axel Hilmer (1893-1972) ansedel2.gif

Magnusson, Carl (1830-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusson, Carl (1844-(1882..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusson, Hindric (1839-) ansedel2.gif

Magnusson, Hindrik (1832-1884) ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusson, Johan Emanuel (1846-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusson, Magnus (1849-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusson, Nils (1837-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusson, Per (1848-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mathsdotter, Lisa (1843-1873) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mathsson, Carl (1855-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mathsson, Christoffer (1858-1862) ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsdotter, Anna (1753-1837) ansedel2.gif

Matsdotter, Anna (1779-1847) ansedel2.gif

Matsdotter, Anna Maja (1797-1823) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsdotter, Anna Stina (1799-1859) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsdotter, Cajsa Stina (1793-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsdotter, Catharina (1799-1878) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsdotter, Christina (1807-1836) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsdotter, Eva Lena (1801-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsdotter, Lisa (1763-1850) ansedel2.gif

Matsdotter, Lisa Cajsa (1793-1858) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsdotter, Stina (1801-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsson, Carl (1789-1819) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsson, Christofer (1796-1870) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsson, Hindric (1758-1848) ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsson, Jan (1793-1869) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsson, Lars (1795-1870) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsson, Magnus (1805-1858) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsson, Stefan (1770-1850) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mattsdotter, Maria (1799-)

Mattsdotter, Maria Lena (1796-1846) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Britta Cajsa (1792-1831) ansedel2.gif

Nilsdotter, Cajsa (1817-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Johanna Sophia (1871-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Lisa (1792-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Christofer (1781-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Christopher ((..1794)-) ansedel2.gif

Nilsson, Hindrik (1818-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Nils (1794-) ansedel2.gif

Nolin, Olof Ericsson (1797-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Cajsa (1795-1823) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Catharina (1856-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Maja Lena (1846-1907) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Mathilda "Tilda" (1862-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Stina Cajsa (1848-1856) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Stina Maja (1799-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Stina Maria (1853-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Alfred (1859-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Anders (1861-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Carl (1854-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Carl Johan (1806-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Jan (1755-1850) ansedel2.gif

Olofsson, Jan Petter (1851-(1874..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Olaus (1859-1886) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsdotter, Cajsa (1795-)

Olsdotter, Lisa (1772-) ansedel2.gif

Olsdotter, Lovisa (1854-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsdotter, Maria (1764-1853) ansedel2.gif

Olsdotter, Maria Kristina (1876-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Emma Margareta (1891-1987) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Hulda Kristina (1889-1961) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Johan (1839-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Olof (1838-(1869..)) ansedel2.gif

Paulusdotter, Anna (1798-1820) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paulusdotter, Cajsa (1821-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paulusdotter, Gretha (1809-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Paulusdotter, Lisa (1791-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Paulusson, Anders (1802-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Paulusson, Anders (1859-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paulusson, Christofer (1788-1853) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Paulusson, Christoffer (1806-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paulusson, Hindric (1793-1872) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Paulusson, Jan Petter (1866-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paulusson, Lars Johan (1854-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paulusson, Paulus (1818-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paulusson, Per Olof (1857-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsdotter, Maria (1822-(1880..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Magnus (1823-1902) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Olof (1824-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Anna Maria (1861-) ansedel2.gif

Persdotter, Emma Erika (1884-1974) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Axel Erhard (1884-1970) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Carl Emil (1881-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Hilda Fredrika (1879-1927) ansedel2.gif

Persson, Isak (1861-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Mats (1753-1814) ansedel2.gif

Persson, Olof Edvard (1851-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Per (1791-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Durk, Lars (1846-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Gustaf (1875-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Hindrik (1864-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pollack, Gustaf Edvin Matsson (1898-1972) ansedel2.gif

Pålsson, Christoffer (1796-) ansedel2.gif

Siöö Matsson, Mats (1766-1826) ansedel2.gif

Skogsberg, Jonas (1835-)

Sparf Olsdotter, Anna (1775-1836) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sparf Olsdotter, Maria (1766-1837) ansedel2.gif

Sparf, Cajsa Olsdotter (1777-1851) ansedel2.gif

Staffansson, Stina (1876-1907) ansedel2.gif

Stake, Hans Carlsson (1818-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Stake, Katarina Carlsdtr (1840-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Stake, Stina Carlsdtr (1842-(1869..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Stefansdotter, Cajsa (1802-1896) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Stefansdotter, Kjerstin (1777-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Stefansdotter, Lena (1761-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Stefansdotter, Lisa (1798-1877) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Stefansdotter, Marta (1766-1843) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Stefansson, Maria (1890-1921) ansedel2.gif

Stefansson, Mats (1799-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Stefansson, Olof (1765-1766) ansedel2.gif ansedel2.gif

Stefansson, Olof (1770-1825) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Stephansdotter, Greta Maria (1868-1869) ansedel2.gif ansedel2.gif

Stephansson, August (1855-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Catharina (1789-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, August (1871-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Gustaf (1804-1845) ansedel2.gif

Svensson, Göran Julius (1899-1988) ansedel2.gif ansedel2.gif

Säfström, Carl Edvard (1866-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Thyberg, Anders (1848-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif

Thyberg, Ester Cecilia (1881-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Thyberg, Oskar Hugo (1879-(1906..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Tomasdotter, Stina (1820-1886) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Warg, Sven Andersson (1782-)

Zackariasdotter, Eva Cajsa (1832-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Zackariasdotter, Stina Maria (1835-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Zackariasson, Carl Johan (1840-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Zackariasson, Jan (1827-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åslund, Hilma (1887-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Östin, Hedvig (1898-1990) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ärtberget, Äppelbo (W) Ärtberget,

Carlsson, Johan (1871-1878) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ärtemark (P) Ärtemark

Andreasdotter, Sofia (1840-(1890..)) ansedel2.gif

Eliasson, Karl Gunnar (1915-1990) ansedel2.gif

Martinsdotter, Elin (1884-1968) ansedel2.gif

Norén, Anna (1890-1944) ansedel2.gif

Norén, Gunborg (1930-2013) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Äskekärr, Starrkärr (P) Äskekärr,

Johansdotter, Josefina (1855-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Äsketorp, Forsby, Västra Ed (H) Äsketorp,

Larsdotter, Inga Charlotta (1854-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif

Äspebacken, Horla (P) Äspebacken,

Andersdotter, Anna Maria (1837-1839) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Christina (1832-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Ida Sofia (1869-1870) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Andreas (1823-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Andreas (1851-1882) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Sven (1828-1895) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Henning Algot (1878-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Karl Albin (1879-1879) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Karl Viktor (1882-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Arvidsson, Gustaf (1754-1824) ansedel2.gif

Johansdotter, Annicka (1816-1897) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Fredrika (1858-(1896..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Lotta (1852-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Ada (1890-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, August (1849-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Bengt (1790-1858) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Hildur Gustava (1892-1975) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Johan August (1898-1921) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Johannes (1814-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Lars (1756-1830) ansedel2.gif

Äspenabben, Bredaryd (F) Äspenabben,

Karldén, Johan Peter Kristiansson (1870-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif

Äspenäs, Ljur (P) Äspenäs,

Andersdotter, Annicka (1782-) ansedel2.gif

Andersdotter, Catharina (1811-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johannes (1815-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Peter (1764-) ansedel2.gif

Andreasdotter, Johanna (1825-)

Andreasdotter, Kerstin (1795-1877) ansedel2.gif

Andreasson, Anders Petter (1835-(1872..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Charlotta (1845-1895) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Ida Sofia (1858-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Johanna Albertina (1854-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Katarina (1820-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Andreas (1824-1911) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Carl (1833-)

Johansson, Johan August (1848-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Johan Fredrik (1851-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Johan Peter (1828-)

Johansson, Johannes (1829-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Lilly Sigrid Charlotta (1899-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Johannes (1837-1897) ansedel2.gif

Larsson, Pehr Magnus (1841-)

Nilsson, Petter (1793-) ansedel2.gif

Petersdotter, Clara (1835-(1882..)) ansedel2.gif

Petersson, Johannes (1824-1868) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Lovisa (1799-) ansedel2.gif

Pettersdotter, Lovisa (1821-1825) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Petronella (1834-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Johannes (1789-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Sven (1797-1867) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svantesson, August (1840-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Johanna (1836-)

Äspered (P) Äspered

Andersson, Anders Petter (1837-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Karl Algot (1887-1969) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Oskar Albin (1884-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Thilda (1850-1917) ansedel2.gif

Pettersson, Anders Johan (1825-)

Äspered, Gärdhem (P) Äspered,

Pehrsson, Olof (1772-) ansedel2.gif

Äsphult (L) Äsphult

Jönsson, Jöns (1850-(1888..)) ansedel2.gif

" - A B - B C - D E - E F - F G - G H - H I - I J - J K - K L - L M - M N - N O - O P - P Q - R S - S T - T U - U V - V W - Y Å - Å Ä - Ä Ö - Ö d - d

Personregister    Efternamnsregister

www.rolfgepersson.com rop@reserop.se Framställd 2019-07-14 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2018.
Startsida.