Ortsregister (C - D)

Ortsregister (C - D)

Personregister    Efternamnsregister

" - A B - B C - D E - E F - F G - G H - H I - I J - J K - K L - L M - M N - N O - O P - P Q - R S - S T - T U - U V - V W - Y Å - Å Ä - Ä Ö - Ö d - d

California California

Karlsson, Hildegard Emilie (1884-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif

Centrum, Alingsås (P) Centrum,

Andersson, Harry Einar Emanuel (1893-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Henning Sanfrid (1884-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Karl Robert (1879-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Emma Kristina (1893-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif

Aronsdotter, Thea Ingeborg (1899-1974) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Augustsdotter, Hulda Fredrika (1879-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif

Augustsdotter, Ida Charlotta (1866-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Anton Edvin (1866-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Emanuelsdotter, Anna Klarissa (1836-) ansedel2.gif

Eriksdotter, Olivia (1874-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Selma Fredrika (1864-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif

Frantzich, Gustaf Samuel Eugen (1900-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fur, Ida Josefina (1884-1972) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Britta Linnéa (1921-2008) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Bror Gerhard Folke (1923-2009) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hedberg, Axel Olof (1885-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Anna Josefina (1888-1961) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Hanna Ester Emilia (1887-1970) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Selma (1862-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Axel Simeon (1882-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Bernhardina (1874-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Elin Dorotea (1899-1984) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Johan Gottfrid (1882-1971) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Johan Viktor (1894-1976) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Maria Augusta Linnea (1920-2008) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Oscar Edvin (1875-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Alhild Gertrud (1889-1969) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Erik Artur (1894-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lans, Einar Agaton (1893-1977) ansedel2.gif

Larsdotter, Beata Maria (1841-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Ester Gunhild Natalia (1897-1989) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindblom, David Fredrik (1890-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lundberg, Karl Albin (1892-1963) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mellström, Sigrid Linnea Sofia (1893-1979) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nyström, Johanna Sofia (1855-1928) ansedel2.gif

Pettersdotter, Matilda Maria (1874-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Clas Johan (1860-1904) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Robertsson, Ruth Emma Ingeborg (1899-1973) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svantesdotter, Hulda Atila (1879-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svantesdotter, Laura Elisabet (1876-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Elin Serafia (1885-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Johan Evald (1887-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ågren, Nils Georg (1890-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Charlottenberg, Eda (S) Charlottenberg,

Bork, Hilma Maria (1869-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson Asp, Lars Gustaf (1856-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Falk, Hilma Sabina (1863-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif

Granberg, Carl Johan (1866-1868) ansedel2.gif ansedel2.gif

Granberg, Maria Lovisa (1869-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Pehr Hindrik (1844-(1869..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindberg, Karl Axel (1867-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif

Myrman, Karl August (1867-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Edla Sofia (1866-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif

Popp, Jan Simon Jansson (1847-(1892..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ullström, Helena Lovisa Nilsdtr (1853-(1891..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Charlottenberg, Nårunga (P) Charlottenberg,

Andersson, Benjamin (1841-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Patrik Emil (1867-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Benjaminsson, Allan Richard Benjamin (1923-2010) ansedel2.gif ansedel2.gif

Benjaminsson, Anna Betty Axelina (1871-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif

Benjaminsson, Axel Edvin (1867-1926) ansedel2.gif ansedel2.gif

Benjaminsson, Benjamin Gottfrid (1882-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Benjaminsson, Eva Maria Charlotta (1920-2012) ansedel2.gif ansedel2.gif

Benjaminsson, Johan Fridolf (1869-1942) ansedel2.gif ansedel2.gif

Benjaminsson, Mats Ebbe (1952-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Benjaminsson, Thor Gottfrid (1918-2000) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Charlotta (1843-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Leandersson, Algot Werner (1893-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Hanna (1881-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Charlottenbergs Bruk, Eda södra kbfd (S) Charlottenbergs

Elg, Ernst Erhard (1881-1972) ansedel2.gif ansedel2.gif

Chicago Chicago

Adamsdotter, Julia (1867-(1886..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Adamsson, Anders (1872-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Ida Charlotta (1858-(1871..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Inga Maja (1846-(1871..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Mathilda (1855-(1871..)) ansedel2.gif

Andersson, Enni Margott (1902-(1925..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Linus (1864-(1891..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fagrell, Kristina (1857-(1880..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sjöblom, Frank Axel Bernhard (1884-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sjöblom, Olga Teresia (1889-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sjöblom, William Paul Emanuel (1886-1970) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Stålnacke, Carl Wilhelm (1860-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Ester Maria (1891-(1924..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Colorado Colorado

Dahlström, Klas (1865-(1899..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hollander, Alfred Erik Emanuel (1886-(1906..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Axel Simon (1877-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif

Daglösviken, Kroppa (S) Daglösviken,

Magnusdotter, Sophia (1870-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dala, Härryda (O) Dala,

Andersdotter, Ada Sofia (1865-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dalarö (AB) Dalarö

Flygare, Hilda Regina (1908-1991) ansedel2.gif

Gahm, Carl (1758-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gahm, Hedvig Elisabeth (1820-1862) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Höjer, Brita Cajsa (1786-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindqvist, Alma Maria Elisabet (1893-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindqvist, Alva Sofia (1888-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindqvist, Birger Emanuel (1908-1986) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindqvist, Carl Oscar (1850-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindqvist, Clara Wilhelmina (1846-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindqvist, Gerda (1900-1977) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindqvist, Gustav Henning (1858-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindqvist, Ingrid Birgitta Hoback (1941-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindqvist, Johanna Fredrica (1843-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindqvist, Märta Cecilia (1897-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindqvist, Ulrica Eleonora (1848-1921) ansedel2.gif ansedel2.gif

Prochaeus, Carl Ludvig (1809-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Prochaeus, Ludvig Ulrich (1780-) ansedel2.gif

Prochaeus, Sophia Augusta (1809-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ytterman, Frans Eric (1854-1864) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ytterman, Johan Eric (1811-1861) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dalbog, Hol (P) Dalbog,

Andersdotter, Lotta (1848-1902) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Anders (1771-1840) ansedel2.gif

Andreasson, Anders (1841-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gisslesson, Anders (1779-) ansedel2.gif

Johannesdotter, Ida Anette (1868-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johannesson, Johan August (1854-1868) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johannesson, Karl Emil (1865-1867) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Ingeborg (1775-1834) ansedel2.gif

Jonsson, Anders (1764-1844) ansedel2.gif

Karlsson, Johannes (1822-1873) ansedel2.gif

Olofsson, Bengt (1794-(1832..1847)) ansedel2.gif

Dalbohagen, Filipstad (S) Dalbohagen,

Henriksson Back, Jan Peter (1870-1959) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Henrik (1835-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsdotter, Carolina (1836-1872) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dalby (S) Dalby

Bengtsson, Bengt August (1813-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, Märta (1847-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bratt, Erik Magnus, Svensson (1827-(1881..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bredenberg, Per August Johansson (1845-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Carin (1833-(1890..))

Carlsdotter, Maria (1825-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ericsson Fryklind, Johan (1817-1862) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ersdotter, Gertrud (1770-1847) ansedel2.gif

Helleday f Örtenholm, Emma Sophia Johanna (1844-1902) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hägglund, Maria (1824-) ansedel2.gif

Jansdotter, Karolina (1865-1959) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsdotter, Kerstin (1823-) ansedel2.gif

Jönsson, Jan (1819-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lundberg, Ida Sabina (1879-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lundberg, Ingeborg Cecilia (1875-1877) ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusdotter, Stina (1819-) ansedel2.gif

Magnusson, Axel Hilmer (1893-1972) ansedel2.gif

Magnusson, Hanna Matilda (1872-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsdotter, Anna Lena (1808-)

Myhrman, Vendla Hildegard (1821-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olin Olsson, Lars (1818-) ansedel2.gif

Olofsdotter, Emma Carolina (1858-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Kerstin (1826-) ansedel2.gif

Persson Ahlin, Arvid Gustaf (1816-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Steffen, Carl Gustaf (1817-)

Svensson, Gustaf Albert (1883-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Jan Erik (1859-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Örtenholm, Anna Gustava Göthilda Johansdtr (1845-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Örtenholm, Gerda Hildegard Johansdtr (1848-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Örtenholm, Johan Göthrik Johansson (1846-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dalkarlsberg, Viker (T) Dalkarlsberg,

Berger, Vilhelm (1867-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dalkarlsjöhyttan, Nordmark (S) Dalkarlsjöhyttan,

Andersdtr Toffe, Carolina (1830-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Carl (1800-)

Andersson, Christoffer (1807-) ansedel2.gif

Andersson-Rapp, Alfred (1864-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Annasson, Johan Alfred (1874-1877) ansedel2.gif

Bergqvist, Alfred Jansson (1867-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Blom, Carl Johan (1870-1943) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bruse, Carl Johan Persson (1869-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Greta (1789-1867) ansedel2.gif

Carlsdotter, Maria Augusta (1844-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter Björn, Emma (1850-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, Anna Lisa (1871-1943) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ersdotter, Lisa Maria (1833-1911) ansedel2.gif

Gustafsdotter, Selma (1874-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsson, Johan Edward Jonasson (1843-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsson, Karl Edvard (1879-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsson, Karl Johan (1872-1942) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hedvall, August Wilhelm (1880-(1899..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hellström, Anna Sophia Johansdtr (1866-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hindriksson, Lars Gustaf (1843-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jacobsdotter, Augusta Charlotta (1862-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jacobsdotter, Carolina (1860-1942) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jacobsdotter, Johanna (1855-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jacobsdotter, Lovisa (1865-1878) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jacobsdotter, Mathilda (1849-1921) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jacobsson, Carl August (1869-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jacobsson, Jacob (1857-1879) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Anna Cajsa (1867-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Anna Lena (1840-1885) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Anna Lisa (1865-(1887..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Anna Stina (1843-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Anna Stina (1866-1870) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Augusta (1854-1935)

Jansdotter, Ida Sophia (1866-(1887..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Stina Lisa (1853-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdtr Filo, Lena (1852-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Anders (1854-(1880..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, August (1860-1861) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, August (1870-1870) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, August Viktor (1890-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Carl Petter (1869-1894) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Erik Johan (1868-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Jan (1841-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Jan Hindrik (1868-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Jan Olof (1841-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Johanna Christina (1872-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Karolina (1841-1915) ansedel2.gif

Jansson, Sven (1870-(1913..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Johan Fritiof (1877-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Simon Jonas (1888-1967) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson Bonapart, Carl (1830-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Augusta Albertina (1875-1970) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Hulda Maria (1872-1948) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Jacob (1821-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Johan Edward (1880-1974) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lovisasson, Carl Johan (1872-1873) ansedel2.gif

Magnusdotter, Maria (1872-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusson, August (1869-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusson, Wilhelm (1878-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Emma Sofia (1864-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Ellen (1891-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Per Gustaf (1841-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Norder, Herman Ossian (1870-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Olof (1836-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsdotter, Anna Axelina (1868-1942) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsdotter, Carolina Katharina (1829-1889) ansedel2.gif

Olsson, August Fritjof (1892-1892) ansedel2.gif

Olsson, Jan (1828-1898) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Karl Adrian (1888-1963) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, August (1855-) ansedel2.gif

Persson, Axel Wilhelm (1871-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Erik Gottschalk (1877-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Ernst Leonard (1888-(1906..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Gustaf Albert (1872-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Oskar Levi (1885-1892) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Wiktor (1874-(1902..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Cajsa (1828-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Lisa (1780-1844) ansedel2.gif

Pettersdotter, Maria (1793-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rapp, Elin Maria (1888-1975) ansedel2.gif ansedel2.gif

Stinasdotter, Hilda Christina (1872-1872) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Christina Wilhelmina (1875-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Elin Maria (1883-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Hilda Augusta (1869-1943) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Bengt Gustaf (1872-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Jan Olof (1841-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Karl Gustaf (1872-1873) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Karl Gustaf (1872-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Sven Petter (1841-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Vilhelm (1881-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ödman f Olofsson, Olof (1877-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Örn, Karolina Sophia (1841-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dalkarlsjön, Nordmark (S) Dalkarlsjön,

Eriksson, Johan (1872-(1891..)) ansedel2.gif

Gustafsdotter, Anna Matilda (1867-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hedström, Carl Johan Christophersson (1870-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Anna (1846-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Anna Cajsa (1867-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Anna Lena (1840-1885) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Anna Stina (1843-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Augusta Charlotta (1868-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Maria Lovisa (1875-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson Hagström, August (1855-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Carl Johan (1870-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Jan (1841-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Jan Hindrik (1868-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Sven Petter (1872-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Axel Gideon (1886-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Britta Maria (1830-1923) ansedel2.gif

Larsdotter, Sophia (1851-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson Hedvall, Nils (1832-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Anna Eugenia (1894-1921) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Carl Johan (1875-1945) ansedel2.gif

Olofsdotter, Johanna Christina (1835-1921) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsdotter, Stina Maria (1848-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Olga Matilda (1894-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pålack, Britta Stina Andersdtr (1840-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Roos f Jansson, Carl Victor (1880-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Christina Wilhelmina (1875-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Hilda Augusta (1869-1943) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Bengt Gustaf (1872-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Jan Petter (1873-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Sven Petter (1841-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dalkarlssjön, Gåsborn (S) Dalkarlssjön,

Dahlström, Mathias (1754-1822) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsson, Wilhelm (1777-1819) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Stina (1772-1847) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Pehr (1776-1794) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Per (1719-1810) ansedel2.gif

Jonsson, Jean (1740-1792) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Per (1744-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Lisa (1774-1806) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Maria (1771-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Sigrid (1758-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Stina (1753-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Daniel (1740-1803) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Pehr (1739-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Chatarina (1747?-1804) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dalkarlssjön, Rämmen (S) Dalkarlssjön,

Andersdotter, Anna Stina (1798-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Greta (1758-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Kjerstin (1755-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Lovisa (1822-1897) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Maja (Maria) (1808-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Erik (1829-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Sven (1770-1842) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson-Rapp, Alfred (1864-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Annasdotter, Mathilda (1868-1869) ansedel2.gif

Bank, Olof Larsson (1791-1842) ansedel2.gif

Berg, Wilhelm Pettersson (1777-1838) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergman, Nils Olofsson (1803-1872) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergqvist, Robert (1870-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Björnström, Lars Fredrik (1798-) ansedel2.gif

Blank, Daniel Danielsson (1803-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bulér, Erik Wilhelm (1836-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bäckman, Anna Lena Olsdtr (1839-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Cajsa (1815-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Greta (1789-1867) ansedel2.gif

Carlsdotter, Brita Cajsa (1826-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Lisa (1772-1847) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Maria Lena (1793-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl (1796-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Eric (1763-1829) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Gustaf (1800-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Jan (1792-1869) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Magnus (1803-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Nils (1807-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Per (1799-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Wilhelm (1813-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsten, Carl Pettersson (1802-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christiansdotter, Anna (1793-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Kerstin (1768-1805) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Stina Lisa (1810-) ansedel2.gif

Christoffersdotter, Stina Lisa (1848-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdtr Schröder, Sara (1814-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Petter (1771-1836) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersdotter, Maria (1814-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersson, Jan (1789-1854) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlberg Jonsdtr, Anna (1787-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlberg, Erik Johan Clementsson (1871-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsdotter, Anna (1794-) ansedel2.gif

Danielsdotter, Anna (1795-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsdotter, Cajsa (1717-1795) ansedel2.gif

Danielsdotter, Kajsa (1738-) ansedel2.gif

Danielsdotter, Maria (1798-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, Sven (1790-1852) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Didriksdotter Bergman, Maria (1765-1845) ansedel2.gif

Eliasson, Anna Fredrika (1888-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ericsson, Jonas (1796-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Anna (1818-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Anna Christina (1872-1961) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Augusta Maria (1876-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Maria (1860-1940) ansedel2.gif

Eriksson, Erik (1796-1864) ansedel2.gif

Ersdotter, Annica (1731-1799) ansedel2.gif

Ersdotter, Britta (1775-1840) ansedel2.gif

Ersson, Jacob (1749-) ansedel2.gif

Ersson, Jan (1838-1903) ansedel2.gif

Finne, Gustaf Edward Jansson (1865-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fors, Jonas (1842-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fransson, Olof (1745-) ansedel2.gif

Fredberg, Magdalena Johanna (1842-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fredberg, Maria Christina Eriksdtr (1840-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fredriksson, Fredrik (1798-1880) ansedel2.gif

Granberg, Carl Levi (1885-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif

Granberg, Per Gustaf (1869-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gundensson, Olof (1769-1821) ansedel2.gif

Gustafsson Björn, Carl (1789-)

Gustafsson, Carl Ambjörn (1789-1832) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsson, Gustaf (1811-) ansedel2.gif

Gustafsson, Wilhelm (1777-1819) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdotter, Elsa (1787-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Jan (1784-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hindersdotter, Stina (1707-1787) ansedel2.gif

Hindricsson, Jonas (1816-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hindriksson, Gustaf (1835-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hindriksson, Hindrik (1818-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hindriksson, Nils (1820-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hultgren, August (1865-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Håkansson, Jöns (1761-1820) ansedel2.gif

Håkansson, Nils (1761-1843) ansedel2.gif

Jansdotter, Anna (1771-)

Jansdotter, Anna (1792-1844)

Jansdotter, Anna (1814-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Anna (1826-(1870..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Cajsa (1774-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Catharina (1756-1849) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Charlotta (1847-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Emma Charlotta (1874-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Greta (1786-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Kajsa (1775-1831) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Lena (1797-1872) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Lisa (1784-1789) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Margareta (1722-) ansedel2.gif

Jansdotter, Maria (1782-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Maria (1802-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Maria (1805-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Maria (1808-)

Jansdotter, Stina (1789-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Stina (1807-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdtr Skrote, Maria (1834-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson Dahl, Hindric (1788-1873) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, August (1853-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Carl (1770-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Jan (1783-(..1841)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Jan Petter (1849-1883) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Lars (1811-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Nils Johan (1803-1845) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Olof (1856-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Per (1719-1810) ansedel2.gif

Jansson, Per Olof (1871-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Petter (1761-1844) ansedel2.gif

Jansson, Petter (1767-1850) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Petter (1816-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Petter (1819-) ansedel2.gif

Johansdotter, Kristina Mathilda (1856-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasdotter, Anna (1819-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasdotter, Britta Maria (1810-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasdotter, Eva (1819-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasdotter, Greta (1822-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasdotter, Maria (1790-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasdotter, Maria (1818-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasdotter, Stina Mathilda (1843-(1869..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasson, Erik (1812-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasson, Gustaf (1832-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasson, Hindrick (1817-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasson, Jan Henrik (1857-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasson, Jonas (1814-1901) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasson, Lars (1826-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasson, Olof (1835-1902) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Cajsa (1789-1860) ansedel2.gif

Jonsdotter, Catharina (1757-1839) ansedel2.gif

Jonsdotter, Catharina (1800-)

Jonsdotter, Johanna (1836-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Lena (1792-1813) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Maria (1794-1827) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson Dahlberg, Jan (1785-1856) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Jan (1748-1788) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Jan (1816-1842) ansedel2.gif

Jonsson, Jean (1740-1792) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Lars (1755-1831) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Mats (1765-1827) ansedel2.gif

Jonsson, Niklas (1829-1875) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsdotter, Anna (1772-1835)

Jönsdotter, Anna (1799-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsdotter, Stina (1797-(..1872)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsson Nyström, Jonas (1816-) ansedel2.gif

Jönsson, Lars (1804-1866) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Johan Viktor (1880-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Karl Edvard (1879-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Karl Johan (1855-1924) ansedel2.gif

Karlsson, Maria Albertina (1881-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kruse, Anna Maria Danielsdtr (1843-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Anna (1783-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Anna (1790-1868) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Anna (1824-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Lena (1721-)

Larsdotter, Lisa Cajsa (1825-(1872..)) ansedel2.gif

Larsdotter, Lisa Katarina (1802-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Maria (1771-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Jan (1836-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Jon (1754-1834) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Jonas (1785-1847) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Lars (1791-)

Larsson, Lars (1797-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Mattes (1796-1881) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Olof (1717-1791) ansedel2.gif

Larsson, Olof (1830-1879) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Per (1835-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Petter (1806-1834) ansedel2.gif

Larsson, Sven (1791-) ansedel2.gif

Larsson, Viktor (1889-(1913..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindgren, Anna Alice (1888-1961) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindgren, Karl Filip (1889-(1909..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindgren, Karl Olsson (1855-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusdotter, Anna Lena (1863-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusdotter, Emma Kristina (1860-)

Magnusdotter, Maria (1815-1873) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusson, Magnus (1795-) ansedel2.gif

Malmström, Carl Johan Danielsson (1847-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif

Malmström, Jan Erik Danielsson (1851-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Malmström, Olof (1853-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mathiasdtr Dahlström, Stina Lisa (1801-1885) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsdotter, Anna Lisa (1822-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsson, Jonas (1795-1810) ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsson, Olof (1753-1834) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mossbäck, Hilma (1873-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Anna (1799-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Cajsa (1794-1877) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Catharina (1813-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Lena (1775-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Maria (1798-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Stina (1803-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Stina (1808-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Anders (1782-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Clements Torbjörn (1813-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Eric (1787-1855) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Jonas (Jonny) (1778-1835) ansedel2.gif

Nilsson, Nils (1798-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Petter (1806-1847) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Sven (1800-1872) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Anna Cajsa (1795-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Cajsa (1795-1823) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Hanna Josefina (1867-1943) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdtr Forsberg, Lisa (1803-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Carl (1843-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Gunnar (1812-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Jan (1813-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Johan (1804-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Jonas (1794-1861) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Lars (1782-) ansedel2.gif

Olofsson, Lars (1805-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Olof (1755-1813) ansedel2.gif

Olofsson, Olof (1782-1853) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Per (1788-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Per (1800-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsdotter, Anna Karolina (1871-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsdotter, Maria (1774-1838) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsdotter, Stina Maria (1858-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Anders (1816-)

Olsson, Erik (1786-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Jonas (1804-) ansedel2.gif

Olsson, Lars (1741-) ansedel2.gif

Olsson, Lars (1747-1822) ansedel2.gif

Olsson, Per (1759-1835) ansedel2.gif

Pehrsdotter, Ingrid (1787-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsdotter, Johanna Christina (1818-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsdotter, Maria (1782-1852) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsdotter, Maria Lena (1815-1817) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson Hök, Anders (1788-1869) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Petter (1823-(1880..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Sven (1814-1817) ansedel2.gif ansedel2.gif

Perhsdotter, Brita (1815-)

Persdotter, Britta Maria (1792-1879) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Catharina (1790-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Chatarina (1747?-1804) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Stina (1769-1843) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson Rapp, Anders (1825-) ansedel2.gif

Persson, Anders (1807-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Johannes (1805-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Jonas (1754-1821) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Lars (1763-1829) ansedel2.gif

Persson, Nils (1804-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Olof (1799-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Anna Lovisa (1846-1907) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter Finne, Inga Christina (1830-(1879..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna Catharina (1800-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Gretha Cajsa (1811-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Lisa (1795-1850) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Lisa (1810-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Hök, Andreas (1824-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Tellin, Jan (1815-1868) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Gustaf (1820-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Johannes (1805-1817) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Petter (1802-1856) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pil, Johan Erikssn (1871-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rapp, Jan Erik (1852-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Schneider, Petter Nilsson (1779-1836) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Schröder, Christopher (1780-1848) ansedel2.gif

Sjöbäck, Christina Wilhelmina Svensdtr (1851-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Strömgren, August (1882-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Strömgren, Karin Ingrid (1906-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Britta (1760-1832) ansedel2.gif

Svensdtr Ekelund, Anna Maria (1808-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Jan (1804-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Nils (1776-1840) ansedel2.gif

Svensson, Pehr (1785-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Sven (1790-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Thunberg f Qvick, Oskar (1885-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif

Wiker, Anna Lovisa (1865-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif

Örn, Anna Cajsa Hindriksdotter (1828-(1893..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Örn, Anna Lovisa (1884-(1909..)) ansedel2.gif

Örn, Anna Maria Jansdtr (1794-1875) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Örn, Hulda Maria (1888-1891) ansedel2.gif

Örn, Karl Johan (1891-1936) ansedel2.gif

Örn, Maria Lovisa (1856-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dals-Ed (P) Dals-Ed

Andersdotter, Anna Marja (1814-1814) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Catharina (1803-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Johanna (1815-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Katrina (1750-) ansedel2.gif

Andersdotter, Katrina (1805-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Maria (1830-) ansedel2.gif

Andersdotter, Sara Lisa (1801-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Anders (1763-) ansedel2.gif

Andersson, Anders Wilhelm (1876-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Andreas (1794-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Andreas (1796-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Fredrik (1846-) ansedel2.gif

Andersson, Jean Magnus (1798-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johan Ivan (1879-1881) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Karl Viktor (1877-1883) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Karl Viktor (1884-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Olof (1808-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Brita Katarina (1849-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Maria Cajsa (1846-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Stina Maria (1840-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Anders Magnus (1840-1855) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Henrik (1823-1869) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Johan August (1835-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Johannes (1859-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Jonas (1829-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bryngelsdotter, Alma Catharina (1823-1828) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bryngelsdotter, Anna Cajsa (1837-1837) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bryngelsdotter, Ingerd (1756-1810?) ansedel2.gif

Bryngelsdotter, Johanna (1833-1833) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bryngelsdotter, Maria Lisa (1829-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bryngelsson, Andreas (1812-) ansedel2.gif

Bryngelsson, Andreas (1830-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bryngelsson, Bryngel (1839-1839) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bryngelsson, Elf (1834-1834) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bryngelsson, Johan (1760-) ansedel2.gif

Bryngelsson, Johannes (1821-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bryngelsson, Jonas (1825-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bryngelsson, Olle (1821-1848) ansedel2.gif ansedel2.gif

Engelbrecktsdotter, Eli (1769-) ansedel2.gif

Eriksson, Ernst Johan Victor (1882-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fjellberg, Samuel (1795-) ansedel2.gif

Fred, Magnus Petterssson (1834-1899) ansedel2.gif

Gunnarsdotter, Brita (1783-1839) ansedel2.gif

Hansdotter, Ingerd (1791-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdotter, Kajsa (1784-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdotter, Kattrina (1787-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdotter, Lena (1781-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdotter, Maja (1777-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Andreas (1795-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Olof (1775-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Henriksdotter, Ida Sofia (1854-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Henriksson, Amanda "Nanna" (1887-1974) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Henriksson, Anders Johan (1855-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Henriksson, David (1891-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Henriksson, Ellen Ivor (1896-1981) ansedel2.gif ansedel2.gif

Henriksson, Frans (1878-1881) ansedel2.gif ansedel2.gif

Henriksson, Frans (1882-1961) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Henriksson, Hilda (1880-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif

Henriksson, Ivar (1898-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif

Henriksson, Lydia (1888-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif

Henriksson, Victoria (1893-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Maria "Maja" (1822-1861) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Jan Petter (1840-1840) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Johan Edvin (1864-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Magnus (1817-1864) ansedel2.gif

Johannesdotter, Britta Cajsa (1826-1858) ansedel2.gif

Johannesson, David Maurenius (1902-1982) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johannesson, Georg Henry (1897-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johannesson, John Einar (1895-1985) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johannesson, Karl Albert (1891-1979) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Inga Maja (1856-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Bryngel (1795-1856) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Olof (1792-1868) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Peter Edvin (1852-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasdotteer, Ida Sofia (1864-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasdotter, Anna Matilda (1871-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasdotter, Britta Maria (1830-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasdotter, Greta (1824-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasdotter, Johanna (1827-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasdotter, Kristina (1833-1902) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasdotter, Kristina (1869-(1896..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasdotter, Lena (1824-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasdotter, Maria (1818-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasdotter, Stina Maja (1853-) ansedel2.gif

Jonasson, Anders Magnus (1873-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasson, Carl August (1860-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasson, Jan Magnus (1855-1858) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasson, Johan (1820-1893) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasson, Johan Edvin (1857-1858) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasson, Johan Martin (1862-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasson, Jonas (1791-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasson, Lena-Kajsa (1867-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasson, Magnus (1832-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasson, Magnus (1834-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasson, Olof (1802-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasson, Otto Albin (1876-1899) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasson, Peter (1828-1880) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lundberg, Oskar Henning (1887-1942) ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusson, Carl Petter (1860-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusson, Jan August (1858-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsdotter, Maja (1802-) ansedel2.gif

Oblyg, Per Persson (1760-1814) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Odén, Karl Wilhelm (1895-) ansedel2.gif

Olofsdotter, Cajsa (1796-1853) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Kajsa (1833-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Maria Lisa (1827-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Marja (1774-) ansedel2.gif

Olofsson, Jonas (1762-1833) ansedel2.gif

Olofsson, Magnus (1830-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsdotter, Britta (1760-1826) ansedel2.gif

Olsdotter, Ida (1848-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsdotter, Josefina (1852-1852) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsdotter, Lena Greta (1845-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Anders Oskar (1873-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Erik Magnus (1842-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Hans (1744-1799) ansedel2.gif

Olsson, Helena (1878-1881) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Jan Henrik (1838-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Johan Magnus (1885-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Julia Katrina (1875-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Karl Gustaf (1881-1881) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Karl Gustaf (1882-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Katharina (1870-1870) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Sven (1841-) ansedel2.gif

Olsson, Swen (1841-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter Bågenholm, Ingegerd (1712-1761) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Anna Britta (1793-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Katarina (1791-1859) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Lena (1802-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Maja (1796-1799) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Maria (1799-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Anders (1813-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Johannes (1811-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Petter (1783-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Beda Sofia (1893-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Carolina (1859-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Hulda Maria (1881-1959) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Karolina (1888-(1891..)) ansedel2.gif

Petersdotter, Maja Katrina (1855-(1891..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Wilhelmina (1873-1887) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Jan (1796-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Johan Emil (1884-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Johannes (1862-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Magnus Anton (1864-1864) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Johannes (1865-(1902..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rapp, Bryngel Persson (1787-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Örn, Stina Maja Olsdtr (1862-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dalskog (P) Dalskog

Christoffersdotter, Cajsa (1776-1819) ansedel2.gif ansedel2.gif

Cotenius, Dorotea (1743-1825)

Pehrsdotter, Maja (1784-) ansedel2.gif

Dalstorp (P) Dalstorp

Andersdotter, Hilma Olina (1870-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Hans Reinhold (1851-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dalum (P) Dalum

Johansdotter, Hanna Cecilia (1880-(1896..)) ansedel2.gif

Johansson, Carl Emil (1879-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Johan Adolf (1882-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasdotter, Anna Christina (1839-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Maria (1816-) ansedel2.gif

Udd, Joh August (1842-1893) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dambacken, Långared (P) Dambacken,

Augustsdotter, Ada Serafia (1886-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gunnarsdotter, Anna (1816-1896) ansedel2.gif

Johansson, Anders (1817-1896) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sandberg, Svante Andersson (1844-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Damhyttan, Färnebo (S) Damhyttan,

Bengtsdotter, Christina (1860-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsdotter, Karolina Anna (1879-1896) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Karl Johan (1853-1914) ansedel2.gif

Pettersson, Johan (1867-1943) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dammbacken, Horla (P) Dammbacken,

Andersdotter, Anna (1824-1899) ansedel2.gif

Andersdotter, Catharina (1813-1817) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Maja Stina (1826-1854) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johannes (1844-1875) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Olaus (1819-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Sven (1814-1815) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Johanna (1823-1896) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Anders (1810-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Sven (1816-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Engblom, Johannes Anderssn (1841-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olausdotter, Emma Christina (1855-(1880..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olausdotter, Johanna Christina (1849-1856) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olausson, Anton (1858-1861) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna Christina (1846-1854) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Petter (1818-1862) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dammen, Ljusnarsberg (T) Dammen,

Frykberg, Per Gustaf Jansson (1869-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dammholmen, Rämmen (S) Dammholmen,

Bergmark, Jacob Ericsson (1830-1875) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Anna Stina (1848-1922) ansedel2.gif

Hansson, Hindrik (1844-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdtr Fogde, Anna Christina (1844-1911) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasdotter, Sophia (1849-1921) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasson, Magnus (1843-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Johan (1835-(1883..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Julin, Anna Petronella (1872-1921) ansedel2.gif ansedel2.gif

Julin, Maria Matsdtr (1851-1902) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdtr Forsberg, Carolina (1844-1921) ansedel2.gif ansedel2.gif

Leckström, Anders August (1832-1903)

Lundberg, Jan Hindrik (1839-1912) ansedel2.gif

Magnusdotter, Stina Maria (1844-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Norman, Britta Stina Andersdtr (1849-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Per Gustaf (1838-(1884..)) ansedel2.gif

Svensdotter, Anna Stina (1835-1898) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Örn, Maria Lovisa (1856-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dammsjöbacke, Skogsbygden (P) Dammsjöbacke,

Andersdotter, Anna Catharina (1822-) ansedel2.gif

Andersdotter, Maja (1815-1861) ansedel2.gif

Andersson, Lars (1818-1898) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustavsdotter, Anna Elisabet (1889-1984) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustavsdotter, Hilda (1884-1978) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Anders (1787-1858) ansedel2.gif

Larsdotter, Emma Kristina (1865-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Fredrika (1856-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Ida Sofia (1858-(1880..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Johanna Sofia (1852-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Lotta (1851-1926) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Mathilda (1857-(1883..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Selma Paulina (1863-(1894..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Axel Linus (1870-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Gustav (1853-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Johan August (1849-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Anders (1814-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Damshöjden, Hällefors (T) Damshöjden,

Hero, Hjalmar Gottfrid (1877-1926) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Danderyd (AB) Danderyd

Karlsson, Sofia Josefina (1859-1942) ansedel2.gif

Linde, Hilda Josefina (1879-1976) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mossbäck, Christina (1867-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nord, Karl Johannasson (1885-1974) ansedel2.gif

Persson, Jonathan Helge (1988-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ringdén, Edit Tekla Charlotta (1893-1993) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sahlström, Johan Peter (1852-1936) ansedel2.gif

Scherp, Sophia Carlsdtr (1875-1969) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sunesson, Anna Teresia (1893-1943) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danmark (C) Danmark

Almgren, Erik Andersson (1845-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsson, Augusta Helena Jonasdtr (1841-1907) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Danmark Danmark

Andreasdotter, Anna (1836-(1878..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdtr Myhr, Christina (1863-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eliasson, Agnes Teresia (1883-(1915..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Feldtman, Gustaf Hjalmar (1884-(1922..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Görgensen, Georg Kristian (1886-1939) ansedel2.gif

Johansson, Ida Fredrika Augustdtr (1856-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Johan Patrik (1877-(1902..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter Dahl, Lotta (1846-(1885..))

Larsen, Karen Margareta (1865-1929) ansedel2.gif

Larsen, Stig (1926-2006) ansedel2.gif

Lindgren Johansson, Kasper (1844-(1883..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Poulsen, Inge (1913-2006) ansedel2.gif

Svensson, Johannes (1848-1870) ansedel2.gif ansedel2.gif

Venghed, Harry Veng (1918-2001) ansedel2.gif

Åhman, Albertina Efraima (1854-(1886..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åhman, Carl Lorentz (1860-(1901..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åhman, Ida Charlotta (1857-(1880..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dannemora (C) Dannemora

Österberg, Johan Fredrik Jönsson (1847-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dannike (P) Dannike

Svensson, Herman Theodor (1863-1923) ansedel2.gif

Davidsborg, Tynnered, Västra Frölunda (O) Davidsborg,

Karlsson, David Nathanael (1875-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif

Degeberg, Rackeby (R) Degeberg,

Hammarqvist, Nils Gustaf Bergström (1838-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Degeberga (L) Degeberga

Jansson, Karl Gustaf (1889-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif

Degerfors (T) Degerfors

Andersson, Alma Sofia (1890-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson-Qvick, Nils (1875-1948) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergmark, Alma Adolfina (1881-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergmark, Anna Axelina (1879-1895) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergmark, August Emil Eriksson (1867-(1887..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergmark, August Valfrid (1877-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergmark, Edit Charlotta (1898-) ansedel2.gif

Bergmark, Einar Leander (1889-1904) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergmark, Ellen Maria (1889-1962) ansedel2.gif

Bergmark, Emma Sofia Eriksdtr (1869-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergmark, Gustaf Fritiof (1886-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergmark, Hanna Mariana (1876-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergmark, Karl Richard (1894-) ansedel2.gif

Bergmark, Karl Richard Bernhard Eriksson (1871-(1893..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergmark, Oskar Gottfrid (1884-1889) ansedel2.gif ansedel2.gif

Björk, Karl Gustaf (1871-(1902..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Blom, Carl Johan (1870-1943) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Bergmark, Erik August (1841-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Elg, Emma Christina (1872-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Lovisa (1856-(1892..)) ansedel2.gif

Falk, Axel Wilhelm Jansson (1870-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fernström, August (1873-(1893..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fernström, Hanna (1881-(1893..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fernström, Hilma (1878-(1893..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fernström, Hulda (1875-(1891..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fernström, Lydia Maria (1883-(1893..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fernström, Magnus (1871-(1893..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustavsson, Vitalis Karlsson (1880-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hallberg, Johan Fredrik Nilssn (1866-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Carl Johan (1852-(1877..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hedman, Karl (1865-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hult, Augusta Maria (1869-(1879..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hult, Emma Christina (1872-(1879..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hult, Janne (1874-(1879..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hult, Johan (1844-(1879..)) ansedel2.gif

Hult, Johan Gustaf (1867-(1879..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hultman, Anna Maria Nilsdtr (1882-(1892..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hultman, Ester Kristina (1883-(1892..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hultman, Nils Peter Jonassn (1856-(1892..)) ansedel2.gif

Höglund, Helga Eugenia (1891-1984) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Augusta (1855-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Janssn Fernström, Johan (1850-(1893..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Karl Einar (1900-1948) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Maria (1857-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdtr Bredenberg, Hilma Lovisa (1856-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson Hellström, Per August (1870-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasdotter, Carolina (1858-(1910..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasdotter, Christina (1857-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Ester Olivia (1885-1969) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Gustaf Adolf (1856-(1900..)) ansedel2.gif

Karlsson, Gustaf Adolf (1888-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Servin (1882-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Karl Johan (1881-1969) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lethenström, Johan Petter (1845-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindman, Ruth Elisabeth (1886-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lundberg, Johan Edward (1873-(1902..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lundberg, Karl Julius (1877-(1902..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Löfqvist, Ester (1886-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusdotter, Sophia Mathilda (1844-(1893..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mathiasdotter, Maria Lisa (1868-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mosesson, Hjalmar Petrus (1887-(1920..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mosesson, Karl (1838-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nordström, Anders Gustaf (1883-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nordström, Emma Kristina (1878-1903) ansedel2.gif

Nordström, Frida Matilda (1887-1975) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nordström, Hilma Sofia (1885-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nordström, Karl Johan (1880-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nordström, Oskar (1889-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif

Noresdotter, Alvina Arotea (1884-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif

Noresdotter, Hilma Maria (1869-(1902..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsdotter, Anna Karolina (1871-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsdotter, Elsa Lena (1845-(1879..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Wiktor (1874-(1902..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Johanna Lovisa (1853-(1900..)) ansedel2.gif

Schyman, Karl Jansson (1881-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif

Stolpe, Anna Persdtr (1879-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif

Stolpe, David (1889-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif

Stolpe, Karl August Persson (1882-1973) ansedel2.gif ansedel2.gif

Stolpe, Ruth Persdtr (1887-1970) ansedel2.gif ansedel2.gif

Stolpe, Simon Persson (1884-(1901..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Johanna Kristina (1851-1926) ansedel2.gif ansedel2.gif

Törnqvist, Bertil Gottfrid (1908-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Törnqvist, Dagny Viktoria (1910-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Törnqvist, Signe Natalia (1901-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Törnqvist, Tyra Axelina (1903-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Wennström, Carl Carlsson (1853-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åslund, Johan (1883-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Degerfors bruk, Degerfors (T) Degerfors

Bergmark, Hilda Natalia Eriksdtr (1872-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Blom, Carl Johan (1870-1943) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlström, Kristina Karolina (1856-1931) ansedel2.gif

Falk, Axel Wilhelm Jansson (1870-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Emma Sophia (1844-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson Lindquist, Erik Johan (1856-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson Stolpe, Per August (1856-1941) ansedel2.gif

Degerfors kbfd (AC) Degerfors

Loqvist, Johan August (1840-1912) ansedel2.gif

Nilsson, Erik (1828-) ansedel2.gif

Pehrsdotter, Albertina (1840-1882) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Degernäs, Degerfors (T) Degernäs,

Hult, Lovisa (1877-1877) ansedel2.gif ansedel2.gif

Degernäs, Karlskoga (T) Degernäs,

Bergmark, Amanda Axelina Eriksdtr (1865-1877) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergmark, Karl Richard Bernhard Eriksson (1871-(1893..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Deglund, Gustav Adolf (S) Deglund,

Carlsson, Per August (1868-(1888..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olbert, Johan Herman (1865-1896) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Degrabo, Kullings-Skövde (P) Degrabo,

Hansdotter, Karin (1808-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasdotter, Elin (1770-1848) ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsdotter, Kerstin (1796-1872) ansedel2.gif

Olofsdotter, Britta Stina (1827-1895) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Ingeborg (1830-1872) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dejefors, Nedre Ullerud (S) Dejefors,

Granberg, Per Gustaf (1869-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hellsing, Sophia Pettersdtr (1850-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif

Deldenäs, Nysund (T) Deldenäs,

Andersdotter, Emma Lovisa (1866-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Stina (1827-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Peter (1824-1904) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsdotter, Maja (1826-1892) ansedel2.gif

Petersdotter, Hedda Sofia (1870-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Johanna (1862-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Edit Maria (1896-1970) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Per August (1859-1942) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Delen, Filipstad (S) Delen,

Eriksdotter, Lisa Maria (1826-1894) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Anders (1852-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Anna Christina (1872-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Pehr (1821-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Anna Stina (1856-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Matilda (1851-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Jan-Henrik (1861-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Vilhelmina Maria (1866-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif

Delsbo (X) Delsbo

Eriksdotter, Karin (1857-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hagström, Märta (1905-1998) ansedel2.gif

Didriksfors, Rämshyttan, Rämmen (S) Didriksfors,

Andersdotter, Catharina (1808-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Cattarina (1811-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Per (1787-1869) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Lindberg, Jan (1817-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Britta (1795-1885)

Christoffersson, Petter (1821-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Forsman, Petter Jansson (1787-) ansedel2.gif

Jansdotter, Anna (1816-1901) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson Berg, Daniel (1807-1884) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson Gran, Jan (1809-1859) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson Gråberg, Olof (1818-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson Holmgren, Carl (1821-1860) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasson Kruse, Jonas (1810-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Britta Maria (1819-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson Scherp, Daniel (1799-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson Scherp, Jan (1817-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Lisa Catharina (1813-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Christopher (1810-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Lisa (1795-1850) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Räfström, Petter (1777-) ansedel2.gif

Svensson, Jan (1801-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dimbo (R) Dimbo

Jonsdotter, Maja (1819-) ansedel2.gif

Dingtuna (U) Dingtuna

Anderssson, Carolina Wilhelmina (1867-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hedberg, Albertina Charlotta (1860-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hedberg, Erik Wilhelm (1857-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hedberg, Johan Fredrik (1815-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Maria Kristina (1884-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif

Wahlberg, Karl August (1838-1918) ansedel2.gif

Djuprämen, Rämmen (S) Djuprämen,

Andersdotter, Britta (1806-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Carolina (1852-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Carolina (1858-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Karin (1812-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdtr Carlsten, Anna Stina (1860-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson Hök, Anders (1858-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson Hök, Christofer (1821-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson Hök, Kristoffer (1880-1975) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Einar Algot (1906-1951) ansedel2.gif

Bengtsdotter, Christina (1860-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Signe Eva (1889-1892) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, Kristoffer (1878-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergqvist, Hedda (1864-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bork, Karl Hjalmar (1896-1934) ansedel2.gif

Boström, Maria Jansdtr (1796-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bäck, Hilda Maria Larsdtr (1878-1963) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bäckström, August (1869-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Stina (1847-1873) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Katarina (1824-(1865..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Maria (1820-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Stina Maria (1856-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Östin, Carl (1828-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl (1833-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Jan Hindrik (1845-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Nils (1814-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Anna Kattarina (1839-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Anna Kristina (1885-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Anna Maria (1844-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Charlotta Maria (1856-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Eva Stina (1841-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Mathilda Lovisa (1878-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Stina Lisa (1847-1926) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson Berg, Mathias (1843-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Carl Johan (1869-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Christoffer (1837-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Christoffer (1850-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersdotter Hök, Anna (1815-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersdotter, Maria (1814-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersdotter, Maria Lisa (1815-1901) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersdtr Kruse, Anna (1795-1853) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersson Hök, Pär (1811-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersson Kruse, Olof (1798-1879) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Clasdotter, Maria Carolina (1842-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Danelsdtr Kruse, Maria (1815-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, Anders (1858-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eklund, Anna Lisa (1869-1893) ansedel2.gif

Ericsdotter, Stina (1770-1811) ansedel2.gif

Ericsson, Anders (1801-1868) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ericsson, Eric (1804-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Erland August (1894-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ersdotter, Elsa Sophia (1790-)

Fagrell, Emil (1888-1902) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fagrell, Gustaf (1869-1943) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fagrell, Johan August (1879-1879) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fagrell, Johan August (1880-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif

Forsberg, Emma (1874-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fredriksdotter, Amanda Charlotta (1874-1950) ansedel2.gif

Frykberg, Anders Gustaf (1867-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Frykberg, Andreas (1846-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Frykberg, Carl Johan Johannesson (1865-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Frykberg, Elin Maria Carlsdtr (1894-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Frykberg, Emil (1877-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Frykberg, Johan (1873-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif

Frykberg, Johanna Mathilda Johannesdtr (1871-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fryklind, Frans Birger (1886-1942) ansedel2.gif

Gustafsdotter, Anna Stina (1833-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif

Göransdotter, Maria (1785-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Hindrik (1844-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Johannes (1841-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hero, Augusta Paulina (1892-1934) ansedel2.gif

Hero, Gerda Karolina (1898-) ansedel2.gif

Hero, Rut Maria (1909-1927) ansedel2.gif

Hindriksdotter, Lena (1815-)

Hindriksson, Anders Edvard (1857-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hindriksson, Jan (1803-1856) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hinnersson, Anders (1861-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hjärpe, Maria Nilsdtr (1797-1855) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Håkansdotter, Anna (1822-) ansedel2.gif

Håkansdotter, Sophia (1858-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Höjd, Carl (1851-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hök, Anders (1876-1877) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hök, Anders (1883-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hök, Anna Lovisa (1876-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hök, Christoffer Christoffersson (1843-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hök, Christopher (1873-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hök, Eugenia Andersdtr (1840-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hök, Lena Andersdtr (1759-1840) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hök, Lovisa, Andersdtr (1836-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hök, Matts (Mathias) Anderssn (1829-1902) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hök, Naemi (1891-1921) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hök, Per Gustaf (1840-1927) ansedel2.gif

Hök, Sven Götrik (1875-1901) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Anna (1738-1809) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Anna (1846-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Anna Kathrina (1854-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Ingrid (1797-) ansedel2.gif

Jansdotter, Katharina (1821-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Lovisa (1865-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Maria (1794-1856) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Maria Lena (1833-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Stina Cajsa (1816-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson Filo, Nils (1849-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson Mussik, Jan Hindrik (1822-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Carl Petter (1826-1885) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Gustaf (1821-)

Jansson, Jan Erik (1823-1904) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Jonas (1852-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Karl Leander (1890-1970) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Karl Mariasson (1887-(1908..)) ansedel2.gif

Johannesdotter, Carolina (1835-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Anna Carolina (1860-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Wilhelmina (1844-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson Pjes, Per (1840-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasdotter Sporre, Stina Lisa (1830-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasdotter, Anna (1805-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasdotter, Anna Mathilda (1859-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasdotter, Britta Cajsa (1817-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasdotter, Carolina (1834-1902) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasdotter, Lisa (1801-1873) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasdotter, Maria (1798-1859) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasdotter, Maria (1801-1834) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasdotter, Stina Cajsa (1848-1923) ansedel2.gif

Jonasson, Magnus (1858-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasson, Swen (1825-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Anna Maria (1790-1860) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Stina (1784-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kihlström, Anna Maria (1850-1938) ansedel2.gif

Kjellberg, Augusta (1848-1915)

Kreutzer, Jan August (1845-1908)

Kristoffersdotter, Eva (1849-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kristoffersson, Magnus (1868-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Cajsa (1730-)

Larsdotter, Emma Mathilda (1872-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Maria (Anna) Lisa (1835-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Maria Lisa (1844-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Wilhelmina (1840-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson Elg, August (1859-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Christopher (1805-1872) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Lars (1804-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Nils (1823-1905) ansedel2.gif

Larsson, Olof (1840-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lägg-Hultgren, Jan Erik (1852-1942) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusdotter, Anna Maria (1865-1942) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusdotter, Lena (1822-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusdotter, Maria (1817-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusdotter, Stina (1805-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusdotter, Stina Lisa (1861-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusson, August (1869-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusson, Eric (1791-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusson, Jan (1808-1867) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusson, Lars (1800-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusson, Magnus (1797-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusson, Nils (1802-1879) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusson, Olaus (1853-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusson, Per (1787-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Marcusson, Karl Axel (1886-1894) ansedel2.gif

Markusdotter, Johanna Wilhelmina (1865-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mathiasdotter, Johanna (1870-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mathiasdtr Dahlström, Anna Maria (1794-1882) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsdotter, Lisa (1846-1892) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsson Durk, Petter (1799-1871) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsson, Christoffer (1843-(1879..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsson, Jacob (1851-(1875..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsson, Paulus (1841-(1878..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsson, Sven (1832-1869) ansedel2.gif ansedel2.gif

Myhrgren, Jonas Persson (1871-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsdotter, Anna (1809-1868) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsdotter, Anna (1832-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter Forsberg, Maria Lisa (1815-1866) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Anna Katharina (1851-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Britta Cajsa (1839-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Catharina (1797-1826) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Emma Matilda (1872-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Katharina (1846-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Mathilda (1860-(1880..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Stina (1812-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdtr Nordell, Lisa (1779-1865) ansedel2.gif

Nilsson Östin, Carl (1850-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Jonas (1790-1862) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Nils (1814-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Nils Magnus (1855-(1879..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Per Gustaf (1845-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Sven August (1858-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nordengren, Anna (1795-) ansedel2.gif

Olofsdotter, Anna Cajsa (1807-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofssn Frykberg, Johannes (1836-1880) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Christopher (1810-1870) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Olof Edvard (1858-1943) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsdotter, Maria Lena (1856-1938) ansedel2.gif

Olsson, Einar Valfrid (1881-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paulusdotter, Lisa Cajsa (1807-1832) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Paulusson, Christoffer (1845-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Paulusson, Christopher (1804-1887) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsdtr Hök, Lena Cajsa (1806-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson Hök, Anders (1788-1869) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Hans (1802-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Jan Magnus (1750-1825) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Per (1790-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Elsa (1741-1807) ansedel2.gif

Persdtr Lås, Anna Lovisa (1855-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdtr Lås, Christina (1866-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdtr Lås, Eufemia (1869-1891) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson Ahlin, Lars (1814-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson Lås, Per (1828-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson Slung, Per (1796-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Carl (1869-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Carl Johan (1872-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Christoffer (1819-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Nils (1804-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Pehr (1814-1814) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Per (1791-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Sven (1827-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna (1785-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna (1838-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdtr Elg, Anna (1850-1875) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Djerf, Olof (1792-1879) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Jernberg, Carl (1848-(1874..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Kruse, Anders (1834-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Yngström, Jonas (1817-) ansedel2.gif

Pettersson, Carl (1797-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Carl Johan (1875-1894) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Henrik Gabriel (1849-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Hindrik (1862-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Olof (1822-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pålsson, August (1873-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pålsson, Christopher (1872-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pålsson, Johan Oscar (1870-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pålsson, Karl Gustaf (1877-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ramstedt f Bengtsson, Knut Johan (1885-1959) ansedel2.gif ansedel2.gif

Skog, Anna Sofia (1872-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Stefansson, Paulus (1815-1887) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Storm, Lovisa (1872-1895) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sunesson, Anna Maria (1900-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sunesson, Jan Erik (1865-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sunesson, Karl Albert (1897-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Anna (1793-1842) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Britta Catharina (Stina) (1797-1875) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Stina Cajsa (1798-1889) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdtr Ekelund, Anna Maria (1808-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Carl Edward (1871-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Tångring, Greta Lisa (1836-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Waller, Anna Matilda (1889-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Waller, Jonas Jansson (1869-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Westerberg, Anna Carolina (1835-1912) ansedel2.gif

Öberg, Carl Johan Jansson (1865-1904) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Öberg, Gerda Albertina (1895-1895) ansedel2.gif ansedel2.gif

Öberg, Johna Eugén (1893-1895) ansedel2.gif ansedel2.gif

Djupsjö, Nordmaling (AC) Djupsjö,

Molin f Olofsdotter, Loeonita Carolina (1849-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Magdalena Mathilda (1852-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif

Djura (W) Djura

Andersdotter, Brita (1857-1922) ansedel2.gif

Andersdotter, Maria (1897-1978) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Knuts, Karl (1896-1974) ansedel2.gif

Nordström, Mats (1871-1939) ansedel2.gif

Djurbergshult, Nårunga (P) Djurbergshult,

Andersdotter, Karin (1782-1858) ansedel2.gif

Andersson, Benjamin (1844-(1873..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Casper (1853-(1879..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Catrina (1815-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Johanna (1826-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Stina (1823-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Andreas (1809-1886) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Carl Johan (1855-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Emanuel (1815-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Gabriel (1824-1859) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Johan (1817-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Nils (1806-1856) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Sven (1821-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Andreas (1832-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Björkdal, Bengt (1798-) ansedel2.gif

Börjesdotter, Ingeborg (1791-1865) ansedel2.gif

Carlsdotter, Britta Stina (1841-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, August (1842-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Davida Wiktoria (1876-1880) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Robert Selin (1878-1880) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Christina (1835-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Fredrika (1853-1856) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Andreas (1777-1859) ansedel2.gif

Nilsson, Nils (1783-1855) ansedel2.gif

Olofsdotter, Anna Kajsa (1836-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petrusdotter, Johanna (1826-)

Svensdotter, Alma Serafia (1871-1880) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Knut Jubal (1881-1882) ansedel2.gif ansedel2.gif

Djursholm (AB) Djursholm

Lindell, Carl Gustaf Adolf (1889-1984) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Djurshult, Forshälla (O) Djurshult,

Ivarsson, Sara (1913-2003) ansedel2.gif ansedel2.gif

Djursätra, Värsås (R) Djursätra,

Ljung f Johansson, Joseph (1811-) ansedel2.gif

Ljung, Anders (1837-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ljung, Christina (1842-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ljungström, Anna Charlotta (1868-1869) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ljungström, Johan Petter (1834-1899) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusdotter, Anna Greta (1810-1843) ansedel2.gif ansedel2.gif

Djurö (AB) Djurö

Pettersson, Amalia Mathilda (1866-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Anders Petter (1822-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Gerda Helena (1883-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Johanna Matilda (1852-1895) ansedel2.gif

Pettersson, Karl Johan (1880-) ansedel2.gif

Pettersson, Karl Johan Axel (1863-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Knut Gerhard (1884-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Matilda Ingva Elisabet (1889-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Söderberg, Maria Fredrika (1825-1876) ansedel2.gif

Djurö, Stora Malm (D) Djurö,

Gustavsdotter, Hilma Christina (1872-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustavsson, Erik Hilmer (1894-) ansedel2.gif

Djäkneboda, Bygdeå (AC) Djäkneboda,

Boström, Olof Wilhelm (1827-1897) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hägglund, Dagny Matilda (1922-1982) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hägglund, Johan (1844-1921) ansedel2.gif

Hägglund, Olof Emil (1886-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Joihansdotter, Anna Maria (1852-1922) ansedel2.gif

Lindström, Anna Fredrika (1839-1910) ansedel2.gif

Dokkas, Gällivare kbfd (BD) Dokkas,

Olsdotter, Ulrika (1886-1983) ansedel2.gif

Vennström, Ester Ottilia (1912-1989) ansedel2.gif ansedel2.gif

Vennström, Karl Elof (1910-1992) ansedel2.gif ansedel2.gif

Vennström, Vilma Ulrika (1908-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif

Wennström, Oskar Wilhelm (1881-1881) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Domerarve, Öja (I) Domerarve,

Lindqvist, Anna Fanny Elisabeth (1871-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif

Domkyrkoförs I Gbg (O) Domkyrkoförs

Ahlin, Karl Viktor (1882-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Alexandersson, Ida Sofia (1868-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Almqvist, Beda Viktoria (1877-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Christina (1851-(1881..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Christina (1855-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Augusta (1856-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Elin Maria (1876-(1905..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Ellika (1833-) ansedel2.gif

Andersdotter, Gunhild Gunilla (1811-1893) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Gustava (1865-(1887..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Johanna Matilda (1865-1902) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Josefina (1879-(1904..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Lina Fredrika (1865-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Matilda (1864-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Selma Augusta (1867-1921) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Tekla Viktoria (1874-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Andreas (1827-1897) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Anna Leontina (1878-) ansedel2.gif

Andersson, Anna-Greta Sofia (1922-2013) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Carl (1855-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Carl Bernhard (1846-1903) ansedel2.gif

Andersson, Elsa Constantia (1897-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Emma Elisabeth (1867-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Emmy Florence (1890-1972) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Gustaf Rudolf (1863-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Henning (1865-1902) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johan Victor (1884-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Leontina (1860-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Pehr Emil (1868-(1886..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Thilda (1861-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Anton (1865-(1884..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Arvall, Inez Mabel Arabella (1891-1979) ansedel2.gif

Augustsson, Gustaf (1868-(1887..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Augustsson, Johan Levi (1880-(1901..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Anna Kristina (1850-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif

Benjaminsson, Sten Walter (1916-2004) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, Frans August Leopold (1891-(1910..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, Judith Minarva (1889-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergman, Hildur Christina (1886-1943) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergman, Janne Johannesson (1861-1894) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergqvist, John Edvin Oskar (1887-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bjursten, Karl Enoch (1871-1963) ansedel2.gif

Blom, Anders Verner Engelbrekt (1891-1961) ansedel2.gif ansedel2.gif

Blomqvist, Axel Egon (1896-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Blomqvist, Axel Peter (1867-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Blomqvist, Berta Linnéa (1904-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif

Blomqvist, Berta Lovisa (1906-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Blomqvist, Bertil Artur (1904-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Blomqvist, Einar Melker (1898-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Blomqvist, Evert (1902-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Blomqvist, Rut Hildur (1900-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bonge Andersson, Edith Axelina (1890-1985) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bonge Andersson, Nanny Linnéa (1896-1993) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bonge Andersson, Thor Olof (1898-1992) ansedel2.gif ansedel2.gif

Broström, Ada Lovisa (1875-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Börgesdotter, Anna Cajsa (1858-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, August (1868-1943) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Folke (1899-1961) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Gustaf Magnus (1898-1969) ansedel2.gif ansedel2.gif

Classon, Leif Rune (1920-2008) ansedel2.gif

Corneliusson, Britta Maria (1877-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif

Delin f Johansson, Karl Oskar (1875-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekholm, Greta Alfrida (1925-1998) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekholm, Henning Teodor (1893-1975) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekholm, Rut Charlotta (1895-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekholm, Vendela Ingeborg (1901-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekholm, Verner (1866-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekholm-Meurling, Arne Bertil Jakob (1925-1995) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekman, Carl Edvard (1826-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekman, Gustaf (1804-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekman, Hedvig Marie (1808-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekman, Johan Jacob (1815-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekman, Petter Wilhelm (1806-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eliasson, Agnes Teresia (1883-(1915..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eliasson, Anna Elisabeth (1876-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eliasson, Bror Gustaf David (1893-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eliasson, Dagmar Gunhild (1896-1970) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eliasson, Georg Gustaf Salomon (1887-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eliasson, Gustaf (1850-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eliasson, Gustaf Harald (1878-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eliasson, Helga Sofia (1889-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eliasson, Signe Isabella (1881-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif

Emanuelsdotter, Anna Klarissa (1836-) ansedel2.gif

Eriksson, Agnes Eleonora (1872-1950) ansedel2.gif

Eriksson, Ellen Victoria (1900-) ansedel2.gif

Fredén, Hulda Eugenia (1873-1898) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fredin, Anetta Leontina (1880-1893) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fredin, Ernst Leonard (1878-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gabrielsdotter, Ida Charlotta (1863-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsdotter, Anna Katarina (1838-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsdotter, Selma (1860-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsdotter, Selma Sofia (1870-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsson, Anna Kristina (1893-1971) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsson, David Leonard (1896-1987) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsson, Ester Elisabet (1895-1980) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsson, Gustaf Linus (1879-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsson, Josefina Catharina (1897-1992) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gyllenram, Hilda Elvira Maria (1857-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hallberg, Emilie Wilhelmina (1823-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hallbäck, Karl August (1873-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hallbäck, Sven Pettersson (1832-1902) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson f Backman, Gun Solveig (1946-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Johan August (1872-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hasse, Fanny (1872-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hasse, Karl David (1883-1911) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hasse, Konrad Sigfrid (1875-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hasse, Per Uno (1891-1969) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hasse, Signe (1884-1921) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hedberg, Axel Abel (1869-(...)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hedberg, Axel Olof (1885-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hedberg, Claes Vallentin (1882-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hedberg, Tekla Valborg (1887-(1906..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Henriksson, Lars-Olof (1928-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Herrmansson, Albertina Josefina (1854-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif

Holmqvist, Karin Serlin Rickardina (1899-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif

Håkansdotter, Anna Greta (1841-)

Håkansson, Josefina Andreasdotter Grader (1865-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jacobsdotter, Johanna (1843-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jacobsson, Tage Gösta Lennart (1906-1993) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jakobsdotter, Josefina Heder (1876-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Malte Lennart (1924-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johannesdotter, Anna Fredrika (1870-1901) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johannesson, Anders Gustaf (1871-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Anna Katarina (1828-1902) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Anna Sophia (1833-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Brita Carolina (1845-1881) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Christina (1840-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Chrlotta (1853-1898) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Ida Mattia (1864-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Ida Paulina (1857-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Italia (1872-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Johanna (1867-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Justina (1867-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Selma (1862-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johanson f Olofsdotter, Anna Brita (1849-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Anders Petter (1837-(1862..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Anton (1864-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Augusta Matilda (1863-) ansedel2.gif

Johansson, Axel Emil (1871-1951) ansedel2.gif

Johansson, Gurli Eleonora (1898-1986) ansedel2.gif

Johansson, Ida Fredrika Augustdtr (1856-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Johan Albert (1891-1980) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Johan Alfred (1858-1931) ansedel2.gif

Johansson, Karl Algot (1887-1974) ansedel2.gif

Johansson, Karl Julius (1877-1926) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Olof Emil (1862-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Oscar Alfred Otelius (1887-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Oscar Julius (1886-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Oskar Viliam Eugen (1888-1973) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Selma Emilia (1854-1922) ansedel2.gif

Johansson, Torsten Julius (1897-1985) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Valborg Märta (1924-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Vendela Charlotta (1866-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasson, Hulda Carolina (1858-1904) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasson, Johanna (1865-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Johanna Christina (1848-) ansedel2.gif

Jonsson, Ernst Henrik (1873-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Johannes Fredrik (1871-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsdotter, Anna Charlotta (1867-) ansedel2.gif

Karlsdotter, Emma Matilda (1871-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Davida Johanna (1884-1977) ansedel2.gif

Karlsson, Gustaf (1856-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Selma Serafia (1870-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kjellgren, Anna Alva (1892-1976) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kjellgren, August (1845-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kjellgren, Maria Malvina (1890-1976) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kronberg, Ture Valfrid (1895-1973) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Källgren, Otto Anderssn (1862-(1882..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lagergren, Ingeborg (1878-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lagergren, Per Henrik Carlsson (1846-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lagergren, Signe (1880-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lagergren, Sten Yngve (1876-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif

Landén, Johan August Nilsson (1851-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Landén, Signe Elisabeth (1880-1948) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter Dahl, Lotta (1846-(1885..))

Larsdotter, Carolina (1840?-) ansedel2.gif

Larsdotter, Fins Anna (1838-1921) ansedel2.gif

Larsdotter, Lina (1865-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Olga Ottilia (1880-1942) ansedel2.gif

Larsdotter, Tilda (1856-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsén, Axel Ivar (1873-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Anna Sofia (1892-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Carl Julius (1883-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Elin Margret (1895-1980) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Ellen Constantia (1886-1972) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Ernst Rudolf (1886-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Ester Sofia (1889-1892) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Frans Oscar (1890-1967) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Hildur Elisabeth (1888-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Johan August (1861-1892) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Martina Alida (1883-1904) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lind f Nilsdtr, Johanna Matilda (1843-1920) ansedel2.gif

Lindahl, Karin Ingeborg (1896-1988) ansedel2.gif

Lindberg, Gustaf Hindrik (1833-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindberg, Sven (1798-1834) ansedel2.gif

Lindblad, Anna Katarina Sofia (1888-1912) ansedel2.gif

Linder Johansson, Carl Edvard (1865-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindström, August Eliasson (1870-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ljus, Christina Pehrsdtr (1827-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ljus, Mia Sofia (1872-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lund, Elin Wilhelmina (1882-1974) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lund, Erik Hjalmar Torsten (1891-1985) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lund, Johan Teodor (1884-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lund, Karl Bertil (1885-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lund, Ture Vilhelm (1895-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif

Löfmark f Nilsson, Anna Sofia (1871-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lönn, Jethro (1887-1965) ansedel2.gif

Magnusdotter, Anna Kristina (1875-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Malmsten Svensson, Carl Gustaf (1856-(1891..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Moberg, Maria Theresia Sofia (1878-(1908..)) ansedel2.gif

Möller, Berndt Henric (1820-) ansedel2.gif

Möller, Clara Bernhardina (1867-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Möller, Göta Henrietta (1869-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif

Möller, Knut Mauritz (1870-1894) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Anna Katarina (1847-1897) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Tilda Charlotta (1855-1942) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson f Dettergren, Constantine Nikolina (1842-) ansedel2.gif

Nilsson, Evert (1901-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Johan August (1842-1913) ansedel2.gif

Nilsson, Karl Emil (1867-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Knut Johan (1875-1898) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Nils Edvard (1874-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ollonqvist, Amanda Amalia (1872-1907) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsdotter, Nelly Augusta (1866-(1910..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson Hasse, Carl (1849-1899) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Adolf Teodor (1845-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Emmy Maria (1894-1895) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Gunnar Efraim (1899-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Johan Adolf (1868-1955) ansedel2.gif

Paepke, Julius Efraim (1844-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Olof Maryat (1896-1986) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Tekla Maria Florentina (1866-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pallin, Alfred Rudolf Viktor (1855-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif

Perrson, Eleonora Eugenia (1889-(1891..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Perrson, Johannes (1858-(1891..)) ansedel2.gif

Persdtr Zetterqvist, Emma Karolina (1872-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Anders (1848-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Petter (1855-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Gerda Albertina (1855-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Johannes (1828-1904) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rolfsdotter, Anna Maria (1842-1928) ansedel2.gif

Sandberg, Albin Hansson (1862-1938) ansedel2.gif

Sandberg, Heribert Severin (1889-1907) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sandberg, Hilding Georg (1890-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sandberg, Olof Gereon Valdemar (1898-1961) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sandberg, Sara Ingrid Elisabet (1900-1979) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sandberg, Sven Reinhold (1895-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif

Schale, Henning (1814-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Schiött, Svea (1861-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Schjött, Anna Sofia (1852-1911) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sjöholm, Eva Charlotta (1867-)

Skjött, Carl Magnus (1867-1902) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svantesdotter, Anna Fredina (1881-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Britta Stina (1839-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson Lindberg, Carl Olof (1828-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Carl Gustaf (1890-1969) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Hildur Fredrika (1883-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Johan Victor (1884-1942) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Johannes (1848-1870) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Lars Peter (1858-1939) ansedel2.gif

Svensson, Natanael (1868-1932) ansedel2.gif

Särnström, Anna Viktoria (1882-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif

Särnström, Esther Sofia (1888-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif

Särnström, Ruth Elin Theresia (1885-1970) ansedel2.gif ansedel2.gif

Söderström, Mathias (1840-) ansedel2.gif

Tallberg, Ernst Ivar (1877-1922) ansedel2.gif

Tellin, Eva Maria (1875-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Thunström, Alexander Persson (1858-) ansedel2.gif

Thunström, Astrid Margareta Viktoria (1899-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Thunström, Britta Dorotea (1893-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Thunström, Märta Ingeborg Linnea (1902-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Thunström, Rosa Sofia (1906-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Torén, Maria Charlotta Petterson (1838-1918) ansedel2.gif

Turesson, Gerda Eugenia (1883-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif

Wadström, Erik Waldemar (1898-1977) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åhman, Albertina Efraima (1854-(1886..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åhman, Anna Sofia (1857-1901) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Åhman, Emma Gustava (1854-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Öhjne, Greta (1905-2002) ansedel2.gif

Örn, Sofia (1879-(1905..)) ansedel2.gif

Domnarvet Engelbrekt, Borlänge kbfd (W) Domnarvet

Elg, Ida Alexandra (1872-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hedman, Johan Persson (1877-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif

Holmberg, Jan Augustsson (1860-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Selma Charlotta (1890-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ljunggren, Anna Johansdtr (1867-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nylén, Gustaf Persson (1862-1934) ansedel2.gif

Svensdotter, Anna Lena (1864-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Tångring, Ida Katharina (1871-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Domnarvet, Stora Tuna (W) Domnarvet,

Elg, Edla Mathilda Carlsdtr (1868-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif

Elofsson, Carl Emil (1860-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hero, Ester Alfrida (1890-(1917..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hero, Ida Maria (1878-1901) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Höglund, Elin Elisabet (1876-1902) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Sven August (1870-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasdotter, Charlotta (1863-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasdotter, Emma (1860-1902) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, August (1865-1921) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Emma Sophia (1853-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ring, Albertina Stake (1869-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif

Stake, Herman Severin (1889-(1912..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Donsö, Styrsö (O) Donsö,

Abrahamsdotter, Anna Mathilda (1831-1900) ansedel2.gif

Adriansson, Peter (1790-1848) ansedel2.gif

Alexandersdotter, Anna Josefina (1863-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Alfredsson, Beda Konstantia (1895-1979) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Alma (1879-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Britta (1774-1831) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Britta (1821-1837) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Britta (1824-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Christina (1822-1822) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Kristina (1822-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Maria (1763-1838) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Brita (1807-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Britta (1802-) ansedel2.gif

Andersdotter, Britta (1824-1894) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Britta (1824-1904) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Britta Maria (1803-1803) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Carin (1777-1850) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Catharina (1765-1833) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Catharina (1826-1873) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Catrina (1812-) ansedel2.gif

Andersdotter, Elin (1780-1845) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Elisabeth (1810-1869) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Elsa (1790-) ansedel2.gif

Andersdotter, Gunilla (1794-1857) ansedel2.gif

Andersdotter, Helena (1761-1836) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Johanna (1830-1926)

Andersdotter, Kersti (1753-1821) ansedel2.gif

Andersdotter, Maria (1780-1853) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Maria (1809-1809) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Stina (1783-)

Andersson David, Jon (1862-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Anders (1793-1860) ansedel2.gif

Andersson, Anders (1793?-) ansedel2.gif

Andersson, Anders (1818-1858) ansedel2.gif

Andersson, Artur Malin (1898-1970) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Börje (1772-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Carl (1821-1823) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Carl (1821-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Carl (1833-1834) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Carl (1834-1853) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Carl Johan (1869-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Christian (1769-1841) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Cornelius (1793-1838) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Elin Svea Constantia (1884-1976) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Eric (1817-1817) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johan Albin (1854-1941) ansedel2.gif

Andersson, Johan Ludvig (1876-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johannes (1768-1850) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johannes (1774-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johannes (1816-1816) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, John Aron (1895-1976) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Nils (1752-1813) ansedel2.gif

Andersson, Nils (1804-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Nils (1827-1851) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Nils (1828-1849) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Olof (1818-1819) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Peter (1747-) ansedel2.gif

Anderzén, Klara Marie-Louise (1953-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Cajsa (1857-1948) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Laura Olga Bertoldina (1878-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Lovisa (1852-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Maria (1845-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Olena (1837-1901) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Olivia (1862-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Albert (1895-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Alfred (1855-1926) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Anna Helena (1904-1985) ansedel2.gif

Andreasson, Anni (1890-1978) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Arvid (1900-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Axel (1884-1963) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Carl (1826-1858) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Christen (1840-1842) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Inger Marianne (1963-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Jakob Lind (1892-1978) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Johannes (1843-1844) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Josef Verner (1913-2007) ansedel2.gif

Andreasson, Kristina Josefina (1883-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Olle (1845-1854) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Sigrid Olivia (1897-1978) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Antonsson, Axel Ernst (1898-1992) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Antonsson, Carl (1885-1967) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Antonsson, Konrad Kallin (1891-1969) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Antonsson, Sofia Alfrida (1905-1998) ansedel2.gif

Backman f Fhager, Svea Gunvor (1919-1987) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Backman f Olofsson, Olle (1868-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Backman, Bo Harald (1947-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Backman, Britt Else (1956-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Backman, Lars Göte (1952-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Backman, Nils Arvid (1898-1987) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Anna Britta (1782-1844) ansedel2.gif

Bengtsdotter, Catharina (1817-1904) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Johan Peter (1828-1880) ansedel2.gif

Bengtsson, Johannes (1791-1867) ansedel2.gif

Bergman f Carlsson, John (1893-1978) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergman f Carlsson, Viktor (1886-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergman, Alexandra Lovise (1890-1971) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Berntsson, Bengt () ansedel2.gif

Berntsson, Emanuel (1892-1963) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Berntsson, Johannes (1884-1959) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Berntsson, Klara Josefina (1902-1982) ansedel2.gif

Björklund, Amanda Josefina (1888-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Björklund, Aron (1897-1980) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Björklund, Erland (1922-) ansedel2.gif

Björklund, Jenny Konstantia (1891-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Björklund, Johan Albert (1899-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif

Björklund, Klara Bernhardina (1902-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Broberg f Johansdotter, Petronella (1807-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Börgesdotter, Maria Ingrid (1825?-) ansedel2.gif

Börgesson, John Mandus (1888-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Börgesson, John Patrik (1894-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Börgesson, Oscar Sigfrid (1884-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif

Börjesdotter, Anna (1792-1859) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Börjesdotter, Elisabeth (1843-1922) ansedel2.gif

Börjesson, Antelia Kristina (1892-1983) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Börjesson, Clas (1795?-1827)

Börjesson, Johan Hilmer Brulin (1899-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif

Börjesson, Peter (1794-1870) ansedel2.gif

Börjesson, Zacharias (1782-1818) ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Carolina (1878-1973) ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Christina (1821-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Annica (1829-1877) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Annika (1804-1841) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Beata (1839-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Brita (1830-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Carolina (1854-1948) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Catharina (1836-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Christina (1827-1911) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Christina (1829-1885) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Johanna (1832-1868) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Johanna (1832-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Johanna (1860-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Josefina (1860-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Lovisa (1849-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Maria (1763-1837) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Maria (1784-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Sofia (1867-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlson, Kalle Bror-Nils (1914-2018) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Alexia Adeliada Bertoldina (1882-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Andreas (1798-1827) ansedel2.gif

Carlsson, Andreas (1833-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Andreas (1835-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Anton (1857-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, August (1852-1855) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl (1821-1866)

Carlsson, Carl (1888-1961) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl Petter (1812-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Charles (1884-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Christen (1855-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Gerda (1884-1970) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Gustaf (1847-(...)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Gustaf Adolf (1895-1987) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Hildur Carolina (1886-1969) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Johannes () ansedel2.gif

Carlsson, Johannes (1825-1826) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, John (1874-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Karl August (1897-1981) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Klara (1872-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Lars () ansedel2.gif

Carlsson, Niklas (1851-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Nils (1838-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Olle (1845-(1896..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Olof (1810-) ansedel2.gif

Carlsson, Olof (1822-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christensdotter, Catrina (1783-1853) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christensdotter, Christina (1836-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christensdotter, Pernilla (1778-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christensson, Johannes (1775-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christensson, Johannes (1833-1864) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christensson, Johannes (1834-1871) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christensson, Jonas (1846-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif

Corneliusdotter, Anna Britta (1825-1828) ansedel2.gif ansedel2.gif

Corneliusdotter, Anna Catharina (1828-1828) ansedel2.gif ansedel2.gif

Corneliusdotter, Anna Stina (1850-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Corneliusdotter, Christina (1823-1892) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Corneliusdotter, Maria (1836-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Corneliusson, Anders (1818-1820) ansedel2.gif ansedel2.gif

Corneliusson, Anders (1833-1921) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Corneliusson, Elisabeth (1897-1991) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Corneliusson, Johannes (1833-1854) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsdotter, Annika (1775-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsdotter, Petronella (1728-1800) ansedel2.gif

David, Johannes (1894-1970) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

David, John Ivar (1899-1985) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Davidsdotter, Anna Greta (1833-1902) ansedel2.gif ansedel2.gif

Davidsdotter, Johanna (1836-1837) ansedel2.gif ansedel2.gif

Davidsson, Carl (1836-1837) ansedel2.gif ansedel2.gif

Davidsson, Davida Cenobia (1887-1961) ansedel2.gif

Davidsson, Gustaf (1772-1844) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Davidsson, Johannes (1770-1836) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Davidsson, Johannes (1774-1852) ansedel2.gif

Donberg, Helena (1733-1814) ansedel2.gif ansedel2.gif

Donberg, Jonas () ansedel2.gif

Eliasson Höglund, Carl Peter (1819-1906) ansedel2.gif

Eliasson, Klara Elisabet (1892-1993) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Emanuelsson, Nils (1834-) ansedel2.gif

Ericsdotter, Anna Greta (1838-1853) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ericsdotter, Annika (1798-1852) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ericsdotter, Helena (1846-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ericsdotter, Johanna (1837-1837) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ericsdotter, Lovisa (1856-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ericsson, Aron (1889-1969) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ericsson, Eric (1815-1815) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ericsson, Hanna Elisabeth (1890-1980) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ericsson, John (1878-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ericsson, Jonas (1852-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ericsson, Klara (1883-1971) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ericsson, Olof (1800-1801) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ericsson, Olof (1849-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Catharina (1744-1828) ansedel2.gif

Eriksdotter, Catharina (1802-1853) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Johanna (1804-1807) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Karolina Olga Elemina (1878-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Carl (1785-)

Eriksson, Carl (1804-1830) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Carl (1827-1868) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Eric (1821-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Johan (1807-1828) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Nils (1835-1884) ansedel2.gif

Eriksson, Nils (1873-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Olof (1801-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Olof (1805?-1830)

Fhager f Jakobsn, Ellen (1887-1987) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fhager, Ann-Kristin (1962-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fhager, Anna Kajsa (1923-2009) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fhager, Anna-Stina (1949-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fhager, Axel Sigfrid (1878-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fhager, Barbro Margareta (1947-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fhager, Bengt Erling Axel (1950-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fhager, Carl (1889-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fhager, Claes Eric (1954-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fhager, Daniel Joakim (1979-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fhager, Einar (1920-1995) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fhager, Eric Vilhelm (1920-2013) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fhager, Evelyn (1962-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fhager, Gertrud Magdalena (1951-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fhager, Inga Margret (1951-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fhager, Johan (1886-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fhager, Josef (1921-2004) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fhager, Kajsa (1917-2005) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fhager, Karl-Olof (1913-2000) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fhager, Lisbeth Florence (1922-1997) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fhager, Lydia (1886-1970) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fhager, Nils Ossian (1883-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fhager, Nils Sören (1947-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fhager, Olof, Andreasson (1849-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fhager, Ragnhild (1956-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fhager, Sonja (1921-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fhager, Ulla-Britt (1947-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Genemo, Bo Yngve (1946-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gradman, Maria Christina (1754-1814) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gudmundsson, Carl (1773-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gudmundsson, Johannes (1773-1847) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gudmundsson, Nils (1771-1843) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gunnarsdotter, Elisabeth (1779-1827) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gunne, Hulda Adela (1897-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gunne, Sigrid (1900-1981) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsdotter, Anna Brita (1797-1887) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsdotter, Annika (1832-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsdotter, Elisabeth (1827-1899) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsdotter, Gunilla (1805-1806) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsdotter, Gustafva (1845-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsdotter, Helena (1836-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsdotter, Johanna (1831-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsdotter, Kristina (1839-1881) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsdotter, Kristina (1876-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsson, Brita (1875-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsson, Carl (1804-1804) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsson, Carl (1805-1825) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsson, Carl (1829-1831) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsson, Carl (1832-1873) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsson, Christen (1834-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsson, David (1799-1882) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsson, Eric (1812-1872) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsson, Gustaf Lorinder (1869-1958) ansedel2.gif

Gustafsson, Johannes (1795-1825) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsson, Johannes (1815-1828) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsson, Jonas (1802-1838) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsson, Jonas (1823-1826) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsson, Nils (1804-1804) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsson, Nils (1834-1859) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsson, Olof (1808-1808) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsson, Olof (1809-1828) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsson, Olof (1809-1840) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsson, Olof (1828-1828) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustavsson, Albert (1890-1976) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustavsson, Carl Emil (1899-1980) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustavsson, Frans Konrad (1896-1961) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustavsson, Gunnar Algot (1893-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustavsson, Gustaf Daniel (1897-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustavsson, Johannes (1834-1909) ansedel2.gif

Gustavsson, John David (1900-1989) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustavsson, John Ludvig (1900-1989) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustavsson, Katarina (1891-1985) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustavsson, Katrina (1868-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustavsson, Kristen (1899-1974) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustavsson, Sven Oskar (1926-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Götberg f Håkansson, Johannes (1845-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdotter, Hanna (1878-1984) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdotter, Helena (1866-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdotter, Johanna Sophia (1836-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Anna (1881-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Bernhardina (1870-1959) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Gustaf (1844-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Hulda Linnéa (1906-1962) ansedel2.gif

Hansson, Johannes (1782-1833) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Johannes (1838-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Magnus (1886-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Olof (1878-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hasse f Johansson, Johannes (1820-1883) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hasse, Amandus (1882-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hasse, Augusta Charlotta (1884-1974) ansedel2.gif

Hasse, Olle (1845-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Håkansdotter, Christina (1790-1867) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Håkansson, Anders Andrigander (1835-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Håkansson, Jonas (1845-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Håkansson, Olof (1793-1879) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Höglund f Carlsson, Alfred (1869-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Höglund, Bernhard (1862-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif

Höglund, Clara Evelina (1876-1963) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Höglund, Johan Albert (1890-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Höglund, Karl Hilmer (1898-1983) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Höglund, Katrina (1894-1982) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Höglund, Maria (1897-1984) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jacobsdotter, Kerstin (1742?-1796) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jakobsson, Fridolf (1893-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jakobsson, Hanna Josefina (1904-1977) ansedel2.gif

Jakobsson, Hanna Karolina (1909-1989) ansedel2.gif

Jakobsson, Hildegard Maria (1889-1978) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jakobsson, Johannes (1891-1975) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jakobsson, Josef (1896-1980) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Johanna (1780-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Albert Ejnar (1906-1986) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Anna (1887-1889) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Anna Kajsa (1852-1898) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Anna Paulina (1896-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Anton (1858-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Aste John Erling (1936-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Axel Napoleon (1884-1981) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Betty (1892-1987) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Betty Nikolina (1925-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Bror Allan (1913-1998) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Conrad (1886-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Emmy Kristine (1925-1999) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Gerda Olivia (1916-1995) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Gustaf Adolf (1911-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Gustaf Axelius (1901-1978) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Johan (1899-1975) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Johannes (1882-1896) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Johannes (1920-2007) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Karl Oskar Julius (1919-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Konrad Per-Olle (1923-1978) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Martin (1883-1972) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Nathanael (1881-1881) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Niklas (1815-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Nils (1893-1976) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Olof (1795-1824) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Peter (1810?-) ansedel2.gif

Jansson, Sigurd (1925-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johannesdotter, Emma Josefina (1879-1968) ansedel2.gif

Johannesdotter, Helena (1791-1853) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johannesdotter, Johanna (1793-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johannesdotter, Katarina (1865-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johannesson, Carl (1799-1827) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johannesson, Carl (1859-1862) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johannesson, Nils (1796-1872) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johannesson, Olof (1801-1877) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Anna (1807-1810) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Anna Brita (1799-1880) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Anna Britta (1803-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Anna Catharina (1820-1822) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Anna Chatrina (1797-1800) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Anna Greta (1798-1850) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Anna Greta (1845-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Annicka (1804-1849) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Bethsi (1857-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Betty (1861-1889) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Brita (1841-1921) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Britta (1740-1837)

Johansdotter, Britta (1812-1814) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Britta (1815-1898) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Catharina (1816-1817) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Catharina (1824-1828) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Catrina (1844-1844) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Christina (1799-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Christina (1805-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Christina (1814-1882) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Christina (1828-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Elisabeth (1803-1803) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Elisabeth (1809-1814) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Helena (1803-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Helena (1809-1882) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Helena (1826-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Ida Alexandra (1880-1965) ansedel2.gif

Johansdotter, Ida Josefina (1873-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Jenny Alexandra Paulina (1882-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Johanna (1802-1866) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Johanna (1808-1808?) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Johanna (1809-1814) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Johanna (1889-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Katharina (1823-1859) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Kristina (1884-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Maria (1812-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Octavia (1885-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Octavia (1895-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Petronella (1800-1800) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Sofia (1881-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Sophia (1819-1819) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Albert Julius (1889-1972) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Alexius Maurits (1888-1963) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Alfred (1868-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Alma Georgina Augustine Klementia (1885-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Andreas (1806-)

Johansson, Andreas (1840-1872) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Anna Kristina (1893-1970) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Anna Kristina (1896-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, August (1848-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Augusta Axelina (1894-1967) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Berta Axelina (1877-1959) ansedel2.gif

Johansson, Betty Josefina (1897-1984) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Carl (1801-1827) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Carl (1809-1809) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Carl (1820-1850) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Carl (1820-1868) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Carl Johan (1881-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Christen (1808-1808) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Christen (1812-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Christer (1809-1836) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Clara Josefina (1877-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Constantia (1890-1971) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Cornelius (1821-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, David (1804-1805) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Gustaf (1805-1883) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Gustaf (1891-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Hanna Josefina (1883-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Hans (1807-1808) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Hans (1810-1825) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Hans (1828-1850) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Johan Artur (1897-1969) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Johan Emil (1887-1974) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Johan Konrad (1891-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Johan Patrik (1877-(1902..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Johan Patrik (1878-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Johan Severin (1838-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Johanna (1890-1975) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Johannes (1793-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Johannes (1875-1892) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Johannes (1891-1961) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, John (1887-1972) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Jonas (1845-1846) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Kalle (1892-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Karl (1882-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Karl (1895-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Karolina (1896-1982) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Klara Antelia (1895-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Klara Jenetta (1895-1971) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Konrad Botvid (1888-1973) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Lorens (1805-1837) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Magnus (1888-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Nils (1809-1809) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Nils (1832-1894) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Nils (1886-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Olga Cecilia (1908-2002) ansedel2.gif

Johansson, Olof (1799-1799) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Olof (1800-1837) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Olof (1829-1829) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Peter (1808-1808) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Signe (1893-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johnsdotter, Catharina (1800-1863) ansedel2.gif

Johnsson, Gunnard (1884-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johnsson, Johannes (1891-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johnsson, Josua (1897-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johnsson, Konrad (1887-1970) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasdotter, Brita (1837-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasdotter, Chatarina (1829-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasdotter, Johanna (1796-) ansedel2.gif

Jonasdotter, Johanna (1832-1871) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasson, Alida (1893-1983) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasson, Alma (1872-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasson, Alma Pauresia (1895-1981) ansedel2.gif

Jonasson, Brita Elise (1906-1991) ansedel2.gif

Jonasson, Ellen Alfrida (1906-1984) ansedel2.gif

Jonasson, Hanna Carolina (1890-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasson, Johan (1886-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasson, John Emil (1879-1959) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasson, Naemi Lovisa (1885-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasson, Nils (1845-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasson, Olga Josefina (1897-1977) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasson, Olle (1839-1921) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasson, Olof () ansedel2.gif

Jonsdotter, Annika (1749-1825) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Britta (1753-1827) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Elin (1771-1839) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Elsa (1779-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Johanna (1753-1812) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Olivia (1868-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Hans Peter (1830-1868) ansedel2.gif

Jonsson, Johannes (1776-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Jonas (1752-1809) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Jonas (1789-1800) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Nils (1786-1818) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Olle (1781-1806) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Olof (1744-1818) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Peter (1767-1842) ansedel2.gif

Jönsson, Börge (1825-1859) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsson, Sammy (1821-) ansedel2.gif

Karlsson, Anna (1895-1975) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Anna Elise (1907-1999) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Arne Lennart (1918-1987) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Artur (1898-1967) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Axel Napoleon (1911-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Davida Johanna (1884-1977) ansedel2.gif

Karlsson, Elin Alvina (1886-1981) ansedel2.gif

Karlsson, Emil (1882-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Eric Per-Anders (1980-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Gerda Carolina (1898-1971) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Hilma Josefina (1881-1964) ansedel2.gif

Karlsson, Hilmer Constantin (1902-1998) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Ingrid Kristina (1950-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Johan Albert (1920-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Josefina (1871-1961) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Justina Ingeborg (1910-1998) ansedel2.gif

Karlsson, Justus (1904-1987) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Karin Josefina (1909-1990) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Karl Botvid (1871-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Kerstin Elisabet (1917-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Lisa Margareta (1920-1976) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Ludvig (1894-1967) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Magnus Olén (1901-1972) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Nils Örjan (1958-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Peter Michael (1976-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Stella Marie (1955-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Ulla Mariana (1970-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Korneliusson, Berta Josefina (1887-1967) ansedel2.gif

Kristensdotter, Klara (1883-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kristensson, Alban (1898-1976) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kristensson, Alban James (1892-1979) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kristensson, Anna Emilia (1888-1988) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kristensson, Carl Gustaf (1867-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kristensson, Carl Johan Patrik (1861-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kristensson, Constantin (1878-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kristensson, Gerda Kristina (1886-1967) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kristensson, Gertrud Paulina (1910-1992) ansedel2.gif

Kristensson, Johan (1871-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kristensson, Johan (1885-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kristensson, John (1896-1984) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kristensson, Justus (1878-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kristensson, Karl (1893-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kristensson, Niklas (1863-1864) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kristensson, Olof (1838-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lagerqvist, Ida (1839-) ansedel2.gif

Larsdotter, Brita (1862-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Christina (1809-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Olivia Josefina (1865-1963) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Petronella (1819-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsén, Maria Konstantia (1900-1987) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Anders (1842-1878) ansedel2.gif

Larsson, John Lennart (1915-1991) ansedel2.gif

Larsson, John Thomas (1961-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lengberg, Anders (1726-)

Lind f Carlsson, Alfrid (1863-1959) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lind, Anna (1899-1963) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lorensdotter, Beda (1891-1975) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lorensdotter, Catarina (1833-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lorensdotter, Christina (1831-1832) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lorensson, Andreas (1836-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lorensson, Andreas (1897-1963) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lorensson, Axel Emil (1871-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lorensson, Beda (1923-2011) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lorensson, Carl Ludvig (1875-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lorensson, Eric (1838-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lorensson, Julius (1888-1969) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lorensson, Karl-Axel (1931-2011) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lorensson, Knut (1882-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lorensson, Lydia (1898-1984) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lorensson, Martin Ivar (1877-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lorensson, Nils (1886-1972) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lorentzson, Hans (1823-1898) ansedel2.gif

Lorentzsson, Nils (1820-1858) ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusdotter, Christina Josefina (1876-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusdotter, Johanna Soffia (1831-1841) ansedel2.gif ansedel2.gif

Malmborg, Anna (1900-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Malmborg, Carl Hedvin (1870-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Malmborg, Frida Josefina (1898-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Malmborg, Karl Hilmer (1896-1959) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Möller f Gustafsson, Andreas (1818-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Möller, Carl Oscar (1880-1961) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Möller, Gustaf (1843-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Möller, Gustaf Axelius (1882-1969) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Möller, Helena (1891-1978) ansedel2.gif ansedel2.gif

Möller, Ingrid (1894-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Möller, Johanna (1853-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Möller, Johanna (1886-1959) ansedel2.gif ansedel2.gif

Möller, Möller (1885-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Möller, Olof (1891-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Möller, Paulina (1878-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mörck, Ally Kamilla (1920-2007) ansedel2.gif

Nicklasdotter, Helena (1811?-1814) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nicklasson, Carl (1808-1887) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Niefeldt, Catharina (1800-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Niefeldt, David Fredrik (1740?-1805) ansedel2.gif

Nielsen, Anna Margrethe (1907-1957) ansedel2.gif

Niklasson, Sigfrid Natanael (1879-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Anna Britta (1795-1818) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Annica (1732-1813) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Annika (1741-1796) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Annika (1776-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Britta Cajsa (1828-1867) ansedel2.gif

Nilsdotter, Catharina (1789-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Ester Serafia (1891-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Johanna (1781-1829) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Johanna (1808-1808) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Johanna (1814-1887) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Johanna (1832-1919) ansedel2.gif

Nilsdotter, Johanna (1862-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Karolina (1871-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Kerstin (1782-1834) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Kerstin (1800-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Maria (1796-1877) ansedel2.gif

Nilsdotter, Maria (1823-1898) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Maria (1838-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Petronella (1845-1927)

Nilsdottter, Eleonora (1870-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Anders (1740-1803) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Anders (1795-1846) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Anders (1824?-) ansedel2.gif

Nilsson, Andreas (1777-1844) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Andreas (1786-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Andreas (1841-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Börje () ansedel2.gif

Nilsson, Carl Albert (1883-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Clara (1879-1959) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Gustaf (1804-1882) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Johanna (1875-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Johannes (1752-1831) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Johannes (1780-1850) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Johannes (1791-1815) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Johannes (1801-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Kristina (1884-1961) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Nathanael (1886-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Olof (1743-1799) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Olof (1802-1803) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Olof (1811-1837)

Nilsson, Sven (1797?-) ansedel2.gif

Nyfelt f Jonasson, Johan Emil (1875-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olausson, Karl (1874-1971) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Anna (1781-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Anna (1801-1882) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Annicka (1834-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Annika (1789-1820) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Beata (1802-1809) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Catharina (1804-1860) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Christian (1835-1836) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Christina (1799-1877) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Christina (1822-1834) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Elisabeth (1828-1833) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Elisabeth (1837-1871) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Helena (1839-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Johanna (1792-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Johanna (1804-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Johanna (1831-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Karin (1719?-1795) ansedel2.gif

Olofsdotter, Kerstin (1766-1842) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Maria (1836-1902) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Alice Konstantia Lovisa (1889-1973) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Anders (1819-1896) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Andreas (1781-1852) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Andreas (1790-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Andreas (1823-1868) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Andreas (1830-1887) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Andreas (1840-1886) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Börje (1779-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Carl (1822-1858) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Cekfrida Bervina (1877-1981) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Cornelius (1833-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Eric (1761-1807) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Erik (1774-1828) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Erik (1832-1880) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Erik (1884-1975) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Gustaf (1783-1848) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Hans (1832-1867) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Johannes (1787-1849) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Johannes (1817-1832) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Johannes (1825-1864) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Jonas (1837-1855) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Karl Oskar (1874-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Karl Oskar (1886-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Olof (1777-1823) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Olof (1786-1859) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsdotter Möller, Josefina (1878-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsdotter, Anna Stina (1766-1819) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsdotter, Brita (1759-1844) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsdotter, Christina (1838-1838) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsdotter, Maria (1790-1821)

Olsdotter, Maria (1820-1901) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson Hasse, Carl (1849-1899) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Albert (1880-1976) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Anna Olivia (1884-1966) ansedel2.gif

Olsson, Carl (1779-1805) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Carl (1796-1858) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Carl (1827-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Gustaf (1876-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Johan (1847-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Johannes (1829-1895) ansedel2.gif

Olsson, Johannes (1887-1969) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Lars Johan (1831-) ansedel2.gif

Olsson, Olof Konrad (1897-1975) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Signe Ottelia (1898-1985) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Patriksson, Berta Kristina (1896-1975) ansedel2.gif ansedel2.gif

Patriksson, John (1891-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif

Patriksson, Karl Konrad (1889-1967) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Patriksson, Klara Bertina (1899-1975) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Karin Adéle (1906-1969) ansedel2.gif

Petersdotter, Anna (-1840?) ansedel2.gif

Petersdotter, Anna Christina (1817-1817) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Anna Greta (1823-1839) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Annica (1791-1845) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Helena (1803-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Johanna (1844-1858) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Alexander (1826-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Anders (1738-1804) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Andreas (1782-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Andreas (1796-1824) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Andreas (1822-1885) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Carl (1834-1870) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Johannes (1815-1837) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Birgitta (1806-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rolofsson, Christen (1826-1911) ansedel2.gif

Samuelsson, Gustaf Adolf Natanael (1888-1976) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sander, August (1887-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sjöberg, Signe Ottelia (1897-1975) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Strandberg, Johannes Larsson (1813?-) ansedel2.gif

Svensson, Augusta Matilda (1892-1959) ansedel2.gif

Svensson, Benjamin (1768?-1838)

Svensson, Olof (1818-1850) ansedel2.gif

Tallberg, Nils Gunnar Malte (1899-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif

Thorsson, Olof (1782-1840) ansedel2.gif

Torstensson, Nicklas (1777-1847) ansedel2.gif

Tunqvist, Jonas (1768-1829)

Wiberg f Johansson, August (1875-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Wiberg f Johansson, John (1862-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Wiberg, Anna Bettina (1895-1971) ansedel2.gif ansedel2.gif

Wiberg, Astrid Evelina (1899-1975) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Wiberg, Julius (1891-1982) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Wiberg, Justina (1898-1982) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Wijk, Elin Mauritzia (1890-1977) ansedel2.gif

Dotorp, Friggeråker (R) Dotorp,

Jacobsson, Johannes (1806-) ansedel2.gif

Johansdotter, Maria (1859-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Drared, Slättåkra (N) Drared,

Danielsdotter, Emma Sabina (1864-1900) ansedel2.gif

Karldén, Johan Peter Kristiansson (1870-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karldén, Lilly Dorotea Eugenia (1898-1904) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karldén, Ruth Elisabeth (1896-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Drothem (E) Drothem

Andersson, Klara Albertina (1859-) ansedel2.gif

Persson, Rolf Gunnar (1951-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Drängsered (N) Drängsered

Davidsson, Johannes (1774-1852) ansedel2.gif

Drängsered, Floda, Skallsjö (P) Drängsered,

Gustafsdotter, Mina (1864-1901) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hallqvist, Anna Victoria (1888-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dunebacken, Algutstorp (P) Dunebacken,

Andersdotter, Cathrina (1823-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Per (1725-1791) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Blomqvist, Inga Stina (1853-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Blomqvist, Johan Fredrik (1852-1853) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Johannes (1790-1853) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Heder, Carl Jacob (1822-1892) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter Heder, Johanna (1818-1884) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Christina (1823-1851) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, August (1849-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Svante (1854-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kampe, Mickel (1751-) ansedel2.gif

Kane, Johannes Ericssn (1832-1903) ansedel2.gif

Lundberg, Johan (1859-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mickelsdotter, Maria Kampe (1784-1804) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mickelsson, Nils Kampe (1775?-1781) ansedel2.gif ansedel2.gif

Torstensdotter, Elin (1784-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Torstensdotter, Greta (1798-1801) ansedel2.gif ansedel2.gif

Torstensdotter, Kerstin (1793-1880) ansedel2.gif ansedel2.gif

Torstensdotter, Lena (1801-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Torstensdotter, Maria (1791-1831) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Torstensson, Anders (1796-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dunker (D) Dunker

Myhrman, Carl Ludvig (1835-) ansedel2.gif

Olausdotter, Olivia Naëme (1886-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Wikman, Maria Lovisa (1847-) ansedel2.gif

Dunshammar, Västervåla (U) Dunshammar,

Brusling Johansson, Johan Arvid (1882-1979) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lind, Ida Augusta (1887-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Duvängen, Främmestad (R) Duvängen,

Jonasdotter, Karin (1736-1788) ansedel2.gif

Dyfors Jvsn, Nedre Ullerud (S) Dyfors

Ruhne f Andersson, Albert (1872-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dytjärn, Gustav Adolf (S) Dytjärn,

Andersdotter, Lena Cajsa (1842-1926) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ersson, Erik (1839-1928) ansedel2.gif

Döderhult (H) Döderhult

Carlsdotter, Helga Anna Lubertia (1893-1978) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Karl Albin (1886-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Karl Erik Nikolaus (1890-1892) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Karl Uno Folke (1897-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Edvardsson, Märta Ingrid Linnéa (1911-1979) ansedel2.gif

Erneberg, Gustaf Fredrik (1856-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Karl Oskar Gottfrid (1876-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Kajsa Lena (1826-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Julia Adolfina (1870-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Nils (1830-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Peter (1819-) ansedel2.gif

Nilsson, Sven (1823-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Greta Stina (1802-) ansedel2.gif

Ågren, Nils (1794-) ansedel2.gif

Döderhults kbfd (H) Döderhults

Johansson Sävenstrand, Johan Georg Natanael (1898-1978) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dössebacka, Romelanda (O) Dössebacka,

Johansdotter, Josefina (1855-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Janne (1853-1880) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dövatorp, Björsäter (R) Dövatorp,

Magnusson, Pehr Magnus (1844-1884) ansedel2.gif ansedel2.gif

" - A B - B C - D E - E F - F G - G H - H I - I J - J K - K L - L M - M N - N O - O P - P Q - R S - S T - T U - U V - V W - Y Å - Å Ä - Ä Ö - Ö d - d

Personregister    Efternamnsregister

www.rolfgepersson.com rop@reserop.se Framställd 2019-07-14 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2018.
Startsida.