Ortsregister (K - K)

Ortsregister (K - K)

Personregister    Efternamnsregister

" - A B - B C - D E - E F - F G - G H - H I - I J - J K - K L - L M - M N - N O - O P - P Q - R S - S T - T U - U V - V W - Y Å - Å Ä - Ä Ö - Ö d - d

Kaga (E) Kaga

Andersdotter, Johanna Carolina (1834-(1889..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Samuel Peter (1811-)

Samuelsdotter, Maja Lisa (1843-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kakeludden, Dalkarlssjön, Rämmen (S) Kakeludden,

Abrahamsdotter, Augusta Maria (1868-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kalhyttan, Färnebo (S) Kalhyttan,

Berggren, August (1870-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Johanna (1868-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kalmar (C) Kalmar

Hedling, Karl Harald Waldemar (1884-1961) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kalmar domkyrkoförs (H) Kalmar

Ahlberg, Astrid Maria (1884-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif

Axelsson, Kent Håkan (1944-) ansedel2.gif

Johansdotter, Hilma Charlotta (1863-1951) ansedel2.gif

Johansson, Rosa Elin Hildegard (1885-1975) ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusson, Ernst Valfrid (1895-1984) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nordenson, Dagmar Cecilia (1876-1971) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nylén, Jan Mikael (1955-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Uddenberg, Arthur (1857-)

Åberg, Anna Gustafva (1841-) ansedel2.gif

Kalv (P) Kalv

Carlsson, Lars Magnus (1834-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Segergren, Christian (1784-) ansedel2.gif

Kalvsvik (G) Kalvsvik

Andersdotter, Lisa (1830-) ansedel2.gif

Kamparås, Skogsbygden (P) Kamparås,

Almqvist, Beda Viktoria (1877-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Alfredina (1860-1860) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Alma Sofia (1885-1914) ansedel2.gif

Andersdotter, Alvida Gustafva (1873-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Amanda (1862-1862) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Amanda Carolina (1865-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Christina (1833-)

Andersdotter, Anna Kajsa (1818-1861) ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Kajsa (1833-1887) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Kajsa (1844-1878) ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Kajsa (1846-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Stina (1825-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Augusta (1857-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Augusta Fredrika (1863-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Augusta Mathilda (1854-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Christina (1793-) ansedel2.gif

Andersdotter, Efraima (1858-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Frida Josefina (1876-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Ingeborg (1805-1887) ansedel2.gif

Andersdotter, Marta (1847-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Mathilda (1854-1904) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Selma Carolina (1863-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Stina (1847-)

Andersdotter, Wilhelmina (1867-1891) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson Petersson, Anton (1866-(1883..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson Petersson, Samuel (1856-(1887..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson Petersson, Wilhelm (1864-(1883..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Algot (1877-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Anders (1840-1907) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Anders Peter (1821-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Anders Peter (1823-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, August (1840-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, August (1841-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Carl (1835-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Casper (1844-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Daniel (1829-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Efraim (1857-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Fridolf (1874-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Gustaf Henrik (1856-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Herman (1871-(1891..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johan Alfred (1859-1861) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johan Fredrik (1849-1930) ansedel2.gif

Andersson, Johannes (1828-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Karl (1841-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Samuel (1856-(1887..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Severin Edvard (1870-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Sven (1825-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Anna Catharina (1842-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Anna Christina (1828-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Emma Mathilda (1852-1853) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Josefina (1849-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Maja Stina (1841-)

Andreasdotter, Mathilda (1850-1942) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Anders Petter (1835-(1872..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Johannes (1835-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Johannes (1837-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Anders Petter (1832-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bryngelsdotter, Anna (1791-1876) ansedel2.gif

Bryngelsdotter, Ingjerd (1785-) ansedel2.gif

Carlsdotter, Britta Sofia (1843-1915) ansedel2.gif

Carlsdotter, Britta Stina (1837-1921) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Sven (1801-1853)

Eriksson, Alexander (1832-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gabrielsson, Gustav Emil (1853-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Alvida Fredrika (1875-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Augusta (1849-(1885..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Elise (1864-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Ellen Ottilia (1879-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Emma (1868-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Gerda Sofia (1877-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Hanna Ester Emilia (1887-1970) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Hilma (1871-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Jenny Charlotta (1880-1967) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Stina Cajsa (1840-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Josef Fridolf (1887-1880) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Severin (1871-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Anders (1798-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Anders (1817-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsdotter, Alma Alida (1865-(1887..)) ansedel2.gif

Larsdotter, Anna Britta (1847-)

Larsdotter, Ingerd (1777-1865)

Larsson, Nils (1786-1852)

Lustig, Anders (1785-1826) ansedel2.gif

Nilsdotter, Catharina (1826-1907) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Sven (1780-) ansedel2.gif

Olausdotter, Maja Stina (1836-1879) ansedel2.gif

Olofsdotter, Brita (1794-1859)

Panzar Larsson, Andreas (1800-1853)

Petersson, Allan (1862-(1880..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Janne (1859-(1879..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Anders (1819-1870) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Andreas (1818-) ansedel2.gif

Pettersson, Nils Artur Yngve (1910-1971) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Anna Kajsa (1829-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Anna Katrina (1835-(1887..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Anna Maja (1825-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Anna Stina (1827-1866) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Britta Stina (1833-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Johanna (1815-1855) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Katrina (1813-1899) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Lotta (1852-)

Svensdotter, Otilia Matilda (1874-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Arvid Sanfrid (1871-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Edit Linéa Ottilia (1896-1981) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Erik Gustaf (1835-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Johannes (1823-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Olaus (1830-1902) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Oskar Arvid Alexius (1893-1983) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Oskar Edvin Fritiof (1892-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Patrik Georg Ferdinand (1895-1980) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Sven (1814-1868) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Westerberg, Anna Maria (1881-(1885..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kampetå, Rödene (P) Kampetå,

Nylén, Carl August Andreasson (1870-1942) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kanada Kanada

Britason, Olof Edor (1906-(1927..)) ansedel2.gif

Bäck, Carl Johan (1868-(1904..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bäck, Emil Larsson (1875-(1903..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlkvist f Larsson, Carl Petter (1863-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlkvist, August Henning (1887-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fredsberg, Axelina (1877-(1905..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fredsberg, Eric Samuel (1881-(1924..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Holmberg, Johan Alfred Harry (1898-) ansedel2.gif

Hök, Karl Rickard (1883-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Edla (1873-(1904..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Johanna (1867-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Edit Naemi (1913-(1928..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Gustaf Natanael (1876-(1928..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Johannes (1875-(1902..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, John Ingvar (1916-(1928..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Milda Karolina (1909-(1928..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Brita (1881-(1928..)) ansedel2.gif

Stake, August Emil (1880-(1924..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kannebäck, Västra Frölunda (O) Kannebäck,

Mattesson, Anders (1802?-) ansedel2.gif

Kansas Kansas

Björn f Carlsdtr, Anna Wilhelmina (1876-(1885..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Björn, Carl August (1852-(1885..)) ansedel2.gif

Fagrell, Anna (1871-(1887..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Petter (1823-(1880..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karaby (R) Karaby

Andersson, Johan (1849-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Ida Kristina (1861-1934) ansedel2.gif

Karaby, Varnum (S) Karaby,

Andersdotter, Maria (1771-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Anders (1766-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Magnus (1768-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Petter (1774-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Cajsa (1802-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Elsa Stina (1804-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Greta (1792-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Anders (1806-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Olof (1738-) ansedel2.gif

Månsson, Anders (1743-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Annika (1767-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Caisa (1774-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Maria (1762-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Stina (1765-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsdotter, Maria (1710-1773) ansedel2.gif

Olsson, Jonas (1770-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Måns (1718-1771) ansedel2.gif

Karbenning (U) Karbenning

Andersdotter, Brita (1779-1839) ansedel2.gif

Hedqvist, Johanna (1853-) ansedel2.gif

Hård, Augusta (1865-) ansedel2.gif

Jansdotter, Maria Sophia (1857-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Carl Johan (1869-1895) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson Scherp, Jan (1817-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Scherp, Carl August (1848-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kareby (O) Kareby

Olsdotter, Anna (1858-(1892..)) ansedel2.gif

Samuelsdotter, Beata Mathilda (1860-1899) ansedel2.gif

Karl Gustav (BD) Karl

Bucht, Arvid (1869-1919) ansedel2.gif

Bucht, Ella Elisabet (1909-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bucht, Erik Arvid (1903-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bucht, Hilda Maria (1911-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bucht, Ida Sofia (1907-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bucht, Johan Oskar (1905-1911) ansedel2.gif ansedel2.gif

Henriksson Kunni, Isak (1838-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Isaksdotter, Helena Karolina (1846-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kunni, Amanda (1871-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kunni, Edla Johanna Elmina (1881-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kunni, Hilda Karolina (1873-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kunni, Isak Vilhelm (1876-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kunni, Isak Wilhelm (1869-1869) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kunni, Johan (1870-1872) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kunni, Karl Johan (1874-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Laurin, Kajsa Maria (1851-) ansedel2.gif

Lähdet, Amalia Augusta (1874-1965) ansedel2.gif

Uusijärvi, Isak Karlsn (1816-(1900..))

Karl Johan (O) Karl

Lind f Nilsdtr, Johanna Matilda (1843-1920) ansedel2.gif

Petersson, Anders Linus (1977-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlag, Hol (P) Karlag,

Augustsson, Harald (1866-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlanda (S) Karlanda

Brunell, Britta Maria (1832-1875) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Brunsell, Carl (1796-) ansedel2.gif

Jansson, Jonas Harald (1887-1974) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlandstorp, Bjursjö, Gustav Adolf (S) Karlandstorp,

Andersdotter, Anna Elisabeth (1882-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Elida Matilda (1888-1985) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Frida Maria (1887-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Karl Gustaf (1885-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Lars (1828-1913) ansedel2.gif

Larsdotter, Emma (1863-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Lisa (1824-1916) ansedel2.gif

Olofsson, Anders Gustaf (1853-(1895..1900)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karleby, Leksberg (R) Karleby,

Johansdotter, Maria Elisabet (1877-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karleby, Simtuna (C) Karleby,

Anderssson, Carolina Wilhelmina (1867-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsberg, Sköldinge (D) Karlsberg,

Gustavsdotter, Hilma Christina (1872-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsborg (R) Karlsborg

Andersson, Herman (1871-1907) ansedel2.gif ansedel2.gif

Frykberg, Per Gustaf (1856-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Johan Alfred (1865-1908) ansedel2.gif

Klasson, Anna Maria (1961-1984) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Wännerdahl, Arvid Endorus Verner (1840-1907) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsborg, Ljur (P) Karlsborg,

Andreasdotter, Johanna Charlotta (1849-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsson, Karl Johan Severin (1883-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Gustaf (1845-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsborgs garnisonsförs (R) Karlsborgs

Andersson, Herman (1871-1907) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hasselberg, Anders Gustaf (1833-1918) ansedel2.gif

Karlsdal, Hällefors (T) Karlsdal,

Hedling, Anna Lovisa (1875-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hedling, Karl Leander (1842-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hedling, Karl Leander (1867-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hedling, Karl Leander (1871-(1905..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kihlström, Fredric (1816-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mullbock, Johanna Sofia (1842-1931) ansedel2.gif

Karlshamn (K) Karlshamn

Erkers, Nils Arne (1917-2010) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Hilda Kristina (1879-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindén, Astrid Linn (1910-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ljunggren, Johan Petter (1839-1900) ansedel2.gif

Karlskoga (T) Karlskoga

Andersdotter, Anna Elisabeth (1882-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Stina (1820-) ansedel2.gif

Andersdotter, Lisa Johanna (1866-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Marina (1810-) ansedel2.gif

Andersdtr Carlqvist, Anna Sofia (1832-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdtr Carlqvist, Carolina Augusta (1835-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdtr Carlqvist, Emma Charlotta (1837-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdtr Carlqvist, Johanna Christina (1842-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Anders (1821-) ansedel2.gif

Andersson, Carl (1818-) ansedel2.gif

Andersson, Gustaf (1857-) ansedel2.gif

Andersson, Hilda Kristina (1891-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Olaus (1833-1876) ansedel2.gif

Bengtsson, Bengt (1785-1830) ansedel2.gif

Bengtsson, Bengt August (1813-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Carl Eric (1811-1836) ansedel2.gif ansedel2.gif

Benjaminsson, Allan Richard Benjamin (1923-2010) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berggren, Gunhild Emilia (1899-1977) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berggren, Gurli Regina Eugenia (1900-1998) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berggren, Katarina Carolina (1811-1905) ansedel2.gif

Berggren, Olof (1845-1917)

Berglöf, Anna Mathilda (1880-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergman, Josefina Albertina (1855-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergmark, Alma Adolfina (1881-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergmark, Amanda Axelina Eriksdtr (1865-1877) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergmark, Anna Axelina (1879-1895) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergmark, August Emil Eriksson (1867-(1887..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergmark, August Valfrid (1877-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergmark, Axel Herman (1874-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergmark, Emma Sofia Eriksdtr (1869-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergmark, Hanna Mariana (1876-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergmark, Hilda Natalia Eriksdtr (1872-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergqvist, Johanna Kristina (1867-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergqvist, Per Gustav (1848-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Blom, Emil (1866-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlqvist, Anders (1811-1865) ansedel2.gif

Carlson, John Erik (1926-1987) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Bergmark, Alfred (1855-(1879..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Bergmark, Erik August (1841-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl (1821-) ansedel2.gif

Carlsson, Per Johan (1833-(1880..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlström, Kristina Karolina (1856-1931) ansedel2.gif

Christoffersdtr Björn, Maria (1838-1892) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersson, Per (1792-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlström, Carl Petter (1860-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlström, Naemi Josefina (1886-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ek, Anna Maria (1887-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ek, Emilia Sophia Eriksdotter (1879-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ek, Johan Daniel Eriksson (1885-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ek, Karl Samuel Eriksson (1882-1971) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ek, Petter Jonas (1805-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Elg, Jacob Johansson (1852-(1880..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eliasson, Arian (1856-(1881..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eliasson, August (1889-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif

Enhörning, Sophia Carolina (1789-) ansedel2.gif

Eriksdotter, Maja Lisa (1844-1922) ansedel2.gif

Eriksson Ek, Karl Johan (1854-) ansedel2.gif

Eriksson, Johan Fridolf (Teodor?) (1834-1917) ansedel2.gif

Ersdotter, Lena (1796-)

Fernström, August (1873-(1893..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fernström, Augusta (1834-1897) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fernström, Hanna (1881-(1893..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fernström, Hilma (1878-(1893..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fernström, Hulda (1875-(1891..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fernström, Magnus (1871-(1893..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fhager, Sonja (1921-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Forsling, Karolina Wilhelmina (1876-1908) ansedel2.gif

Frosten, Erik (1862-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gabrielsdotter, Ida Maria (1888-1988) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gunnar, Emil Hadrian (1880-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustavsson, Vitalis Karlsson (1880-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gäwert, Bengt Bengtsson (1862-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gäwert, Herman (1876-1959) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gäwert, Knut Bengtsson (1867-(1889..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gäwert, Otto Bengtsson (1865-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gäwert, Robert Malkom Bengtsson (1860-(1888..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gäwert, Svea Bengtsdtr (1870-1959) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gäwert, Walfrid (1874-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hammarstrand, Eva Carolina (1798-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hammarstrand, Juliana Fransdtr Myhrman (1795-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hammarstrand, Lovisa Fransdtr (1790-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Carl Johan (1852-(1877..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hellsing, Lars Joh. (1816-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hellsing, Petter (1813-1870) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hindrikssn Gävert, Bengt (1836-1921) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hindriksson, Beda Vilhelmina (1883-1973) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hjelm, Karl Johan (1873-1961) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hofström, Karl Julius (1869-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Holmberg, Adolf Emanuel (1888-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif

Holmberg, Beda Fredrika (1885-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif

Holmberg, Carl Oskar (1875-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif

Holmberg, Emma Viktoria (1882-1963) ansedel2.gif ansedel2.gif

Holmberg, Gustaf Viktor (1877-1942) ansedel2.gif ansedel2.gif

Håkansdotter, Britta (1838-1919) ansedel2.gif

Jacobsson, Henry Johan Ebert (1916-1998) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jakobsson, Barbro Ellna Augusta (1918-2004) ansedel2.gif

Jansdotter, Johanna (1855-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Sofia (1849-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdtr Hellström, Maria Lisa (1837-(1880..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Janssn Fernström, Johan (1850-(1893..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Gustaf (1850-1934)

Jansson, Hilda (1877-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Jan Petter (1851-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Karolina (1841-1915) ansedel2.gif

Johannesson Holmberg, Carl Johan (1851-1926) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Anna Carolina (1853-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Gerda Maria (1889-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Hilda (1869-(1889..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson Hellström, Per August (1870-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Erik Johan (1864-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Olga Maria (1899-1972) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasdotter, Christina (1857-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasdotter, Inga (1827-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasdotter, Sophia (1849-1921) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Jonas Edvard (1829-1840) ansedel2.gif

Jävert, Carl Bengtsson (1864-(1891..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jävert, Werner (1872-(1891..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlqvist, Emma Lovisa (1870-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Erik Adolf (1886-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Servin (1882-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Tora Ottilia (1904-1984) ansedel2.gif

Kisk, Stina Lisa (1841-(1900..)) ansedel2.gif

Klaesdotter, Ester Charlotta (1882-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kruse, Ernst Albin (1898-1967) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kruse, Karl David (1896-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsen, Gerd Ingrid (1958-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsen, Gun Kristina (1956-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsen, Maud Helena (1960-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Anders (1862-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Anna (1875-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Ester (1875-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindberg, Karl Fredrik (1858-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindstedt, Carl Johan Jansson (1851-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif

Löfqvist, Ellen Cecilia (1887-1973) ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusdotter, Christina (1858-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusdotter, Sophia Mathilda (1844-(1893..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusson, Frida Maria (1882-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusson, Olaus (1853-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Molin, Carl Johan (1852-) ansedel2.gif

Molin, Harald Lars Gösta (1889-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif

Molin, Ragnhild Anna Maria (1884-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif

Molin, Thorbjörn Nils Magnus (1887-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif

Myhrman, Bengt Didric (1778-1827) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Myhrman, Karl Gustaf Goffrick (1877-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mörk, August Karlsson (1880-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mörk, Karl Gustavsson (1877-(1906..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Emma Sophia (1844-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Hilda Naëmi (1875-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Hilma (1873-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Maria Lisa (1839-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Stina (1816-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Stina Carolina (1846-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdtr Lind, Stina Maria (1861-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson Lindberg, Wilhelm (1872-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Anders Gustaf (1844-(1882..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Johanna (1853-(1900..))

Norberg, Anders G (1815-) ansedel2.gif

Nordenson, Johan (1843-1904) ansedel2.gif

Nordström, Anders Gustaf (1883-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nordström, Emma Kristina (1878-1903) ansedel2.gif

Nordström, Frida Matilda (1887-1975) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nordström, Hilma Sofia (1885-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nordström, Johanna Maria (1881-1967) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nordström, Jon Jonsson (1858-) ansedel2.gif

Nordström, Karl Johan (1880-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nordström, Oskar (1889-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif

Noresdotter, Beda Regina (1866-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Noresson, Leander (1873-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson Lindquist, Erik Johan (1856-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsdotter, Emma (1852-)

Olsdotter, Maria (1816-)

Olsdotter, Stina Lisa (1843-1905) ansedel2.gif

Olsson, Carl Gustaf (1824-)

Olsson, Jacob (1810-) ansedel2.gif

Persdotter, Dorotea Matilda (1870-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Sophia Augusta (1857-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdtr Hagberg, Ida Elisabeth (1858-(1881..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdtr Zetterqvist, Emma Karolina (1872-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdtr Zetterqvist, Johanna Lovisa (1874-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdtr Zetterqvist, Kristina (1878-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdtr Zetterqvist, Maria (1866-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdtr Zetterqvist, Sofia (1876-1972) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson Carlqvist, Jonas (1811-) ansedel2.gif

Persson Stolpe, Per August (1856-1941) ansedel2.gif

Persson Zetterqvist, Arvid Julius (1871-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson Zetterqvist, Carl Johan (1860-1907) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson Zetterqvist, Simon (1862-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson Zetterqvist, Wilhelm (1864-1942) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, August (1862-(1880..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Finne, Per Gustaf (1846-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Price, Johan Georg Salomonsson (1853-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif

Roos, Johan (1869-1958) ansedel2.gif

Seger, Beda Kristina (1889-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif

Skager, Carl Johan Anderssn (1846-) ansedel2.gif

Skog, Emma Wilhelmina (1874-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sporre, Edvard (1879-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sporre, Ida Maria (1875-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif

Stolpe, Anna Persdtr (1879-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif

Stolpe, David (1889-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif

Stolpe, Karl August Persson (1882-1973) ansedel2.gif ansedel2.gif

Stolpe, Ruth Persdtr (1887-1970) ansedel2.gif ansedel2.gif

Stolpe, Simon Persson (1884-(1901..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sundqvist, Olof Edvard (1891-1972) ansedel2.gif ansedel2.gif

Swahn, Siri Karolina (1857-) ansedel2.gif

Tellin, Anna Evelina (1898-1980) ansedel2.gif ansedel2.gif

Tellin, Karin Augusta (1900-1995) ansedel2.gif ansedel2.gif

Törngren, Teodor Conrad (1825-)

Törnqvist, Karl Johan (1875-1956) ansedel2.gif

Vedelin, Axel Andersson (1865-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Vedelin, Johan Emil Andersson (1863-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Wiberg, Gustaf (1831-) ansedel2.gif

Zetterqvist, Per Johan (1836-1907) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Åkersten, Nils (1831-1913)

Åslund, Elin (1885-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlskrona Amiralitetsförs (K) Karlskrona

Berg, Karl Pontus Ronaldi (1887-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gradman, Maria Christina (1754-1814) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Schantsberg, Johan () ansedel2.gif

Schantsberg, Johan Samuel (1780-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Wikström, Karl Harry (1889-1975) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlskrona stadsförs (K) Karlskrona

Heimdahl, Carl Adof (1857-1933) ansedel2.gif

Runge, Mats Otto (1948-) ansedel2.gif

Törnros, Carl Petter (1825-)

von Dahn, Lisa Maria (1898-1967) ansedel2.gif

Karlskrona Karlskrona

Elenäs, Arvid () ansedel2.gif ansedel2.gif

Kjellin, Gustava N (1801-) ansedel2.gif

Karlslund, Gustav Adolf (S) Karlslund,

Andersson, Anna Stina (1851-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsro Lannabruk, Hidinge (T) Karlsro

Nilsson, August (1869-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsro, Våmb (R) Karlsro,

Andersdotter, Johanna (1859-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Frid, August Gideon (1889-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Frid, Axel Hjalmar (1891-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif

Frid, Johan Alexis (1886-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Frid, Johan August (1859-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Frid, Karl Natanael Inendus (1887-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Frid, Oskar Simeon (1893-1976) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlstad Domkyrkoförs (S) Karlstad

Allin, Johanna Sofia (1882-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Carolina (1835-(1869..)) ansedel2.gif

Andersdotter, Hilda Maria (1870-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Bror Yngve (1901-1948) ansedel2.gif

Andersson, Gösta (1911-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Jan Albin (1887-(1933..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Jan Magnus (1820-1890) ansedel2.gif

Andersson, Johan August (1848-1912) ansedel2.gif

Andersson, Karl Ingvar (1904-1952) ansedel2.gif

Andersson, Oskar Hugo (1889-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Sone Torbjörn (1903-1963) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Svea Ingegärd (1913-1987) ansedel2.gif ansedel2.gif

Axelsdtr Ros, Carolina Maria (1865-1943) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergendorff, Axel Vilhelm (1867-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergman, Anna Maria (1859-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergman, Ida Maria (1884-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergqvist, Anna Mathilda Mathiasdtr (1870-1916) ansedel2.gif

Björk, Johan Edvin (1899-1989) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Hilma Maria (1866-1868) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Johanna Christina (1856-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Anna Matilda (1871-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl Petter (1845-(1869..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Hulda Josefina (1888-1981) ansedel2.gif ansedel2.gif

Chenon, Axel Walfrid Algernon (1823-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Chenon, Bruno Dionysius (1821-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Chenon, Thotrwald (1824-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Maria ()

Danielsson, Emma Kristina (1879-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eklund, Christoffer ((..1793)-)

Elofsdotter, Sara Johanna (1837-1902) ansedel2.gif

Englund, Isaak (1852-(1881..1884)) ansedel2.gif

Eriksdotter, Christina Maria (1819-) ansedel2.gif

Fagrell, Christian (1846-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif

Forsberg, Augusta (1871-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsson, Amanda (1865-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsson, August Reinhold (1878-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsson, Eva Elida (1888-(1915..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsson, Johan August Olofsson (1848-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustavsson, Ingrid Olivia (1908-1959) ansedel2.gif

Hansson, Karl August (1875-1926) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hedberg f Persson, Anton Unger (1896-1978) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hedling, Ida Josephina (1870-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Henriksson, Ivar (1898-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif

Holmström, Alfred (1854-1887) ansedel2.gif ansedel2.gif

Höglund, Josefina (1892-1974) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Kathrina (1849-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Lovisa Katrina (1864-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Mathilda (1863-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Sophia Carolina (1860-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Thilda (1872-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Hilma Emilia (1885-1963) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Jan Magnus (1837-) ansedel2.gif

Jansson, Johan Emanuel (1872-1907) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Johan Leonard (1875-1938) ansedel2.gif

Jansson, Karl Johan (1882-1943) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Karl Leander (1890-1970) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Gerda Maria (1889-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Julia Karolina (1874-1961) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Adolf Jonatan (1887-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Karl Gustaf (1884-1959) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Simon Jonas (1888-1967) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasdotter, Hilda Theresia (1866-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Gunnel Maja-Stina (1948-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Hillevi Maja Stina (1919-2004) ansedel2.gif

Karlsson, Jan-Erik (1945-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Karl Gustav (1912-1987) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kruse, Carl Johan Jansson (1869-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kruse, Jan Petter (1878-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kruse, Olivia Matilda (1892-1979) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Anna Lovisa (1868-) ansedel2.gif

Lindström, Berta Viktoria (1888-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindström, Elisabet (1883-1959) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindström, Gustaf Olsson (1859-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lundberg, Nanna Barbro Anita (1927-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lundström, Britta Maria (1796-)

Löfgren, Birger Valfrid (1893-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusdotter, Maria (1872-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif

Morén, Sara Catharina (1790-) ansedel2.gif

Myhrgren, Ellen Maria Eriksson (1898-1971) ansedel2.gif ansedel2.gif

Niklasdotter, Gustafva Josefina (1860-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Anna Mathilda (1868-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Carolina (1822-) ansedel2.gif

Nilsson, Axel Yngve (1882-1944) ansedel2.gif

Nilsson, Johan August (1865-1942) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Karl Johan (1874-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif

Norder, August Ivan (1873-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nyberg Gustafsson, Karl Gustaf (1872-1947) ansedel2.gif

Nyström, Gertrud Karolina (1882-1983) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ollonqvist, August (1866-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Selma Charlotta (1881-1976) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Gustaf Edvard (1882-1959) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Johanna Mathilda (1871-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsdotter, Anna Karolina (1871-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsdotter, Maria (1829-1897) ansedel2.gif

Olsson, Hanna Kristina (1886-1967) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Hulda Sigrid Karolina (1881-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdtr Hagberg, Charlotta Mathilda (1856-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdtr Zetterqvist, Emma Karolina (1872-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Tilda Charlotta (1867-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna (1856-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Karl Leonard (1888-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Lydia Adina (1900-1967) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pålack Jonsdotter, Maria Carolina (1821-(1890..)) ansedel2.gif

Ros, Axel Fredrik (1833-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rådman, Karin Maria Nilsdotter (1910-1963) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rådman, Nils Svensson (1871-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sjögren, Anna Christina (1872-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif

Snäll, Maria Charlotta (1861-1931) ansedel2.gif

Stolpe, Carolina Eriksdotter (1848-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Strandberg, O M (1800-)

Svantesson, Albin Richard (1880-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Anna Lisa (1862-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, August (1865-1942) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Ellen Hildegard (1889-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Eva Augusta (1899-2001) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ternstedt, Augusta Charlotta (1843-1916) ansedel2.gif

Tingberg, Anna Maria (1757-1847) ansedel2.gif

Ullgren, Magnus (1792-1833)

Unger, Anders (1836-1910)

Öijer, Johan (1869-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif

Östblom, Karl Georg Natanaël (1899-1988) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlstad Karlstad

Albertsson, Johan Arvid Natanael (1887-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Britta Maria (1857-(1887..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Christina Charlotta (1862-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Fredrika Charlotta (1816-)

Andersson, Johan Gustaf (1855-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif

Björkegren, Fredrik Adrian (1839-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Brissman, Lorenz August (1840-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Catharina (1835-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Denis (1839-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Chenon, Axel Walfrid Algernon (1823-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Elofsson, Anders Gustaf (1829-1891) ansedel2.gif

Elofsson, Carl Emil (1860-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsson, Johan August Olofsson (1848-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hagman, Anders Johan (1826-) ansedel2.gif

Hansdotter, Ida Josephina (1862-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hellsing, Henrica Catharina (1809-1883) ansedel2.gif

Jansdotter, Maria Stina (1834-1895) ansedel2.gif

Jansdotter, Stina Kajsa (1832-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Elias (1759-1827) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasdotter, Maria Lovisa (1855-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Johanna (1816-) ansedel2.gif

Lidbäck, Albin (1858-(1879..)) ansedel2.gif

Lidbäck, Hilma Augusta (1838-1881) ansedel2.gif

Niklasson, Johan Gustaf (1855-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Maria (1853-) ansedel2.gif

Norström, Ida Charlotta Lovisa (1834-)

Olsdotter, Johanna (1825-)

Roth, Johan Gabriel (1829-(1890..))

Stålhandske, Cajsa (1836-1921) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Sven Johan (1824-1911) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Thor, Maria Mathilda (1869-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Vikström, Amalia Elisabet (1852-1931) ansedel2.gif

Wallmo, Olof (1833-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Wegardh, Johan Wilhelm (1856-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åberg, Charlotta Wiktoria (1835-)

Karlstads landsförs (S) Karlstads

Abrahamsdotter, Stina (1778-1850) ansedel2.gif

Bengtsfors, Johannes (1823-1849) ansedel2.gif

Björk, Johan Axel Andersson (1849-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlholm, Carl Olof August (1820-1841)

Eriksson, August Herman (1865-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Johan Fridolf (Teodor?) (1834-1917) ansedel2.gif

Jansdtr Stjernberg, Maria Stina (1807-1889) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson Stjernberg, Carl Gustaf (1813-1837) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Oscar Ruben (1878-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasson Nyqvist, Elin Maria (1882-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsdotter, Kristina Maria (1867-(1893..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Stina (1775-1843) ansedel2.gif

Lundberg, Sven Anders Henning (1917-2001) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsdotter, Maria (1829-1897) ansedel2.gif

Steffen, Carl Gustaf (1817-)

Stjernberg, Britta Lisa Jansdtr (1805-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Stjerngren, Anders Jansson (1810-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Stjerngren, Jan (1779-1851) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åkerström, Olof (1791-)

Karlstorp, Bitterna (R) Karlstorp,

Andersdotter, Ida (1871-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsvik, Rättvik (W) Karlsvik,

Petersdotter, Augusta Eugenia (1868-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karstorp, Skara landsförs (R) Karstorp,

Nyrén, August Andreasson (1850-1880) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kartbacken, Rämmen (S) Kartbacken,

Albinsdotter, Emma Mathilda (1872-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson Nylén, Lars (1841-1907) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson Rak, Johannes (1821-) ansedel2.gif

Andersson Sundström, Carl (1849-(1868..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Bengt Fritiof (1881-(1905..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Harald (1895-(1907..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Per Johan (1884-(1903..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Johanna Eleonora (1843-(1868..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Lisa (1829-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Stina (1829-1920) ansedel2.gif

Carlsson Lindberg, Jan (1817-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Olof (1796-1873) ansedel2.gif

Christoffersdtr Schröder, Gustava Sophia (1824-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson Scherp, Carl Petter (1840-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ellström, Emma (1852-) ansedel2.gif

Eriksdotter, Johanna (1829-1886) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ersdotter Björkman, Anna Maja (1837-1901) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ersson, Per August (1849-(1879..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fagrell, August Olsson (1851-1901) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gesvind, Olof (1819-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Holmgren Pettersson, Jan Petter (1840-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Anna (1814-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Anna Stina (1829-1911) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Augusta (1881-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Britta Cajsa (1852-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Carolina Josefina (1857-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Johanna (1842-1880) ansedel2.gif

Jansdotter, Maria Johanna (1845-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif

Janssn Scherps, Nils (1836-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson Gråberg, Olof (1818-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson Mussik, Jan Hindrik (1822-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson Ström, Jan Petter (1842-1880) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Carl Johan (1855-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Lars (1811-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasdotter, Carolina (1858-(1910..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdtr Höjd, Britta Stina (Lisa) (1852-) ansedel2.gif

Larsdotter, Cajsa (1836-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Johanna (1822-(1868..)) ansedel2.gif

Larsson, Karl Johan (1856-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusson Hedlund, Per (1856-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsson, Magnus (1814-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Munkhammar, Erik Johan (1851-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Stina (1854-1934) ansedel2.gif

Nyström, Augusta (1861-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Eva Gustafva (1836-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsdotter, Inga Mathilda (1846-1910)

Persdotter, Britta (1852-1936)

Pettersdotter, Lisa (1839-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Stina Maria (1841-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Carl (1821-(1868..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Stålhandske, Sven (1841-(1878..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sundqvist, Alfrida Maria (1877-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif

Wiker, Gustafva Wilhelmina (1858-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karyd, Hol (P) Karyd,

Andersson, Jonas (1778-1834) ansedel2.gif

Kasino, Filipstad (S) Kasino,

Petersdotter, Augusta Eugenia (1868-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kasslerådane, Ödeborg (P) Kasslerådane,

Larsdotter, Anna Zerafia (1872-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Augusta (1865-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Gustaf Hjalmar (1869-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Britta (1827-) ansedel2.gif

Kassviken, Motjärnshyttan, Nordmark (S) Kassviken,

Nilsdotter, Hilma (1873-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Stinasson, Gustaf Erhard (1874-1876) ansedel2.gif

Kastberga, Västra Sallerups kbfd (M) Kastberga,

Jonsdotter, Elna (1802-) ansedel2.gif

Katarina (AB) Katarina

Andersson, Henning Robert (1881-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, Judith Minarva (1889-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bjurström, Jan Magnus (1843-1913) ansedel2.gif

Bruse, Carl Johan Persson (1869-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekström, Reidun Viola (1946-) ansedel2.gif

Eriksson, Eva Agnes Linnéa (1926-1992) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Karl Hjalmar (1878-1921) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Nils Jönssn (1846-1925) ansedel2.gif

Feldtman, Anna Elvira (1885-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif

Frykberg, Hilda Maria (1880-1971) ansedel2.gif ansedel2.gif

Frykberg, Maria (1875-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustáv, Anders (1947-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustáv, Carl Ulf (1919-1987) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustáv, Ulf Håkan (1948-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hagström, Augusta Wilhelmina (1866-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hollander, Alfred (1853-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hollander, Alfred Erik Emanuel (1886-(1906..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hollander, David Leopold (1896-1981) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hollander, Johannes Paul (1888-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hollander, Nils Matteus (1893-1972) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hollander, Sven Petrus (1890-1978) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Elin Charlotta (1900-(1924..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Lydia (1894-(1924..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Anna Britta (1836-1901) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Karl Mauritz (1874-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindqvist, Vendla Ester Clary (1884-1978) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Loqvist, August Hjalmar Johansson (1871-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsdotter, Kristina Maria (1846-1942) ansedel2.gif

Pettersson, Casper (1851-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ringdén, Bengt Fredrik (1895-1895) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ringdén, Ebba Beda Fredrika (1897-1994) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ringdén, Edit Tekla Charlotta (1893-1993) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ringdén, Ellen Julia Vilhelmina (1898-2002) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ringdén, Elsa Kristina Elisabet (1890-1992) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ringdén, Nils Olof (1889-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif

Stark, Frida Vilhelmina (1896-1974) ansedel2.gif

Svedberg, Karl Algot (1886-1948) ansedel2.gif ansedel2.gif

Turesson, Lars Oskar Eugen (1926-2005) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Wassberg, Anna Mathilda (1876-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif

Wännerdahl, Anders Johan (1876-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Östin, Anna Matilda (1872-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif

Katebo, Remmene (P) Katebo,

Axelsdotter, Ester Sofia (1899-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Andreas (1843-1922) ansedel2.gif

Bengtsson, Karl Albin (1883-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johannesson, Axel (1874-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Katrineberg, Algutstorp (P) Katrineberg,

Andersdotter, Emma Josefina (1867-1867) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Karolina (1871-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Matilda (1868-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Olga Olivia (1882-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Selma Alida (1873-1902) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Herman (1876-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Augustsdotter, Hedda Sofia (1883-1883) ansedel2.gif ansedel2.gif

Borén, Hilda Emerentia (1891-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Inga Stina (1852-1853) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Johanna (1854-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Kristina (1858-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Clasdotter, Maria Forsberg (1822-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jacobsdotter, Maria (1796-1838) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Anna Kristina (1843-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Johanna (1849-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Maja Stina (1856-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Sofia (1867-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Anders Petter (1846-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Gustav (1852-(1878..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Lars (1841-1842) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Svante (1861-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Johanna (1820-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Kristina (1818-1893) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Anders (1828-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Carl (1825-1827) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Carl (1832-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Olaus (1835-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif

Max, Gunnar Sigvard (1912-1996) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Elvy Margareta (1931-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Johannes (1823-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Katrineberg, Mora (W) Katrineberg,

Larsson, Albin (1870-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif

Katrineholm (D) Katrineholm

Andersson, Karl Kristian (1897-1981) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Helga Anna Lubertia (1893-1978) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Erik Oskar (1879-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jubel, Karolina Eugenia (1886-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lundberg, Emma Kristina (1890-1973) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nord, Hilda Teresia Svensson (1884-1967) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nord, Johan Felix (1888-1982) ansedel2.gif ansedel2.gif

Wagnsson, Ruben (1891-1978) ansedel2.gif

Kattunga (P) Kattunga

Andersdotter, Britta (1846-) ansedel2.gif

Johansdotter, Anna Britta (1880-1967) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Ida (1877-1967) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Julia Charlotta (1874-(1902..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Lars Oscar (1871-(1901..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsson, Lars (1791-1878) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Kirsti (1837-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Lotta (1839-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Andreas (1831-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, August (1852-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Johannes (1846-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Öjersdotter, Ingjerd (1806-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kattvik, Dalarö (AB) Kattvik,

Gahm, Carl (1758-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gahm, Maria Catharina (1810-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Höjer, Brita Cajsa (1786-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kejsarberget, Tyngsjö (W) Kejsarberget,

Christoffersdotter, Anna Lena (1827-(1884..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kemi Landsförs Kemi

Maxlahti, Johan (1800-) ansedel2.gif

Kempeg, Skee (O) Kempeg,

Carlsdotter, Julia Alette (1885-1929) ansedel2.gif

Olausson, Nils Martin (1883-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kengis, Pajala kbfd (BD) Kengis,

Hjärtström, Hilja Syrene (1907-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kengisfors, Pajala kbfd (BD) Kengisfors,

Hjärtström, Gustaf William (1888-1969) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kesebol, Fjälla, Bollebygd (P) Kesebol,

Andersdotter, Anna Kristina (1834-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kil (T) Kil

Ahlgren, Ida Maria (1874-(1898..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Sara (1748-) ansedel2.gif

Andersdotter, Stina Maria (1844-(1886..)) ansedel2.gif

Bengtsdotter, Christina (1843-(1907..)) ansedel2.gif

Göransdotter, Lisa (1832-1904) ansedel2.gif

Hellqvist, Mara Charlotta (1837-) ansedel2.gif

Jansson, Jan (1827-) ansedel2.gif

Jonsdotter, Johanna (1816-) ansedel2.gif

Jonsdotter, Stina Cajsa (1837-) ansedel2.gif

Karlsson, Ragnar (1876-1948) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kihlström, Carl (1778-) ansedel2.gif

Lindskog, Carl Ferdinand (1830-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Olof (1833-1910)

Pettersdotter, Magdalena (1785-)

Taberman, Anna Stina (1775-) ansedel2.gif

Kila (D) Kila

Andersson, Pehr (1794-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Anders (1787-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Jonas (1791-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Lars (1794-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kullberg, Britta Maria (1834-1920) ansedel2.gif

Olsson, Andreas (1755-) ansedel2.gif

Kila (S) Kila

Andersdotter, Maria (1821-) ansedel2.gif

Andersson, Gustaf (1878-1963) ansedel2.gif

Augustsdotter, Ingeborg (1891-1972) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Bengt (1785-1830) ansedel2.gif

Bergman, Johan Johannesson (1862-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergman, Johannes Anderssn (1838-) ansedel2.gif

Elofsson, Anders Gustaf (1829-1891) ansedel2.gif

Jansdotter, Anna Lisa (1826-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Loftman, Elof (1799-)

Magnusson, Elias (1817-1874) ansedel2.gif

Nylén, Gustaf Persson (1862-1934) ansedel2.gif

Olsdotter, Anna Maja (1861-) ansedel2.gif

Wahlund, August Fritiof (1896-1955) ansedel2.gif

Wästmark, Merta G (1793-) ansedel2.gif

Åberg, Charlotta Wiktoria (1835-)

Kila (U) Kila

Andersson, Fredrik (1842-(1868..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Brittasson, Carl Gustaf Edvard (1837-) ansedel2.gif

Halin, Anders (1818-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Halin, Hädda Andersdtr (1850-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Halin, Johan Henrik Andersson (1844-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hollander, Anders Gustaf (1840-1922) ansedel2.gif

Kumelin, Britta Katharina (1817-) ansedel2.gif

Kilanda (P) Kilanda

Knutsson, Knut Mauritz (1815-)

Lundqvist, Augusta (1857-1931) ansedel2.gif

Mars, Augusta (1865-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olausson, Ellen Karolina (1891-1980) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olausson, John Erik (1894-1972) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Johan Herman (1875-(1903..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kilatorp, Algutstorp (P) Kilatorp,

Abrahamsdotter, Anna Lisa (1846-1846) ansedel2.gif ansedel2.gif

Abrahamsson, Albert (1868-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Abrahamsson, Anders (1835-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Abrahamsson, Elias (1838-1839) ansedel2.gif ansedel2.gif

Abrahamsson, Johannes (1833-1834) ansedel2.gif ansedel2.gif

Alfredsdotter, Emilia Gustafa (1886-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andell, Martin Andersson (1870-(1891..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Ada (1869-1870) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Alma (1875-1880) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Emma Sofia (1866-1870) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Ida Sofia (1864-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Klara (1867-1870) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Alfred (1863-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, August (1863-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, August (1870-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Bengt Berg (1784-1851) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johan (1860-1861) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Lars (1769-1845) ansedel2.gif

Andersson, Leander (1866-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Johannes (1837-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Kristina (1827-1892) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Andreas (1815-1832) ansedel2.gif ansedel2.gif

Blom Johansson, Anton (1871-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ericsdotter, Johanna (1840-1921) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustavsdotter, Anna Matilda (1881-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustavsdotter, Emma Sofia (1871-1943) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustavsdotter, Selma Serafina (1871-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustavsson, Axel Oskar (1878-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustavsson, Erik Axel (1914-1989) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustavsson, Eva Birgitta (1953-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustavsson, Gunnar (1888-1892) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustavsson, Gustav Otto (1886-1975) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustavsson, Hjalmar Algot (1882-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustavsson, Ingegerd Elisabeth (1950-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustavsson, Johan Alfred (1875-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustavsson, Johan Einar (1912-2001) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustavsson, Karl Emil (1876-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustavsson, Karl Gunnar (1917-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustavsson, Mårten (1884-1976) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustavsson, Nils Herbert (1915-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustavsson, Otto Håkan (1919-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johannesdotter, Eva (1849-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Alida Olivia (1875-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Carolina (1869-(1891..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Emerentia "Emy" Haldina (1880-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Hulda Ulrika (1877-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Johanna (1841-1899) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Katarina (1845-1926) ansedel2.gif

Johansdotter, Selma Elisabet (1874-1875) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Signe Thèrèse (1882-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Andreas (1769-1835) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Arvid (1868-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Ella Maria (1914-2004) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Emil (1876-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Gustav (1843-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Johan Ivar Pontus (1884-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Karl Erland (1887-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Oskar (1871-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Sven Evald (1917-1993) ansedel2.gif ansedel2.gif

Krans, Anders Eriksson (1837-1870) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Elin (1809-1889) ansedel2.gif

Larsdotter, Kristina (1807-1871) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Margareta (1805-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Abraham (1810-1867) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Annelie Sofia (1979-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Eric (1788-1789) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Kristina Therese (1982-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Moses (1803-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Oskar (1876-1940) ansedel2.gif

Larsson, Peter Erik (1986-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusdotter, Clara (1865-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusdotter, Klara (1869-(1893..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mosesson, Anders (1829-(1882..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mosesson, Johannes (1830-1830) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mosesson, Johannes (1832-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mosesson, Lars (1834-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsdotter, Stina (1762?-1829) ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsson, Lars (1753-1824) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsdotter, Annika (1744?-1826) ansedel2.gif ansedel2.gif

Oskarsson, Nils Elof (1911-1993) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Ada (1878-1885) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna Lovisa (1836-1908) ansedel2.gif

Pettersdotter, Wilhelmina (1875-1885) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Karl Gustav (1881-(1892..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Qvick, Börje Bengtssn (1731-1799) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svantesdotter, Hilda Elisabeth (1880-1982) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Torstensdotter, Emma (1863-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kilsta, Karlskoga (T) Kilsta,

Olsdotter, Stina Lisa (1843-1905) ansedel2.gif

Olsson, Nils (1816-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kimstad (E) Kimstad

Högberg, Gustaf Anton Rudolp (1839-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Högberg, Gustaf Ludvig (1810-) ansedel2.gif

Mogren, Anna Elisabeth (1809-) ansedel2.gif

Kina Kina

Lindkvist, Ellinor Kristina XiuQing (2000-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kinna (P) Kinna

Abrahamsdotter, Britta (1754-1831) ansedel2.gif

Andersson, Hanna Adelina Elisabet (1894-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Karl Johan Fridolf (1897-1980) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Pehr (1788-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Ada Sabina (1861-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eliasdotter, Anna Emilia (1888-1974) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eliasson, John Edvin (1891-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Catharina (1788-) ansedel2.gif

Johansdotter, Emma Justina (1864-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Gustaf Oskar (1876-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Alva Kristina (1899-1979) ansedel2.gif

Lantz, Johan Arvid (1880-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Elias (1855-1940) ansedel2.gif

Olausson, Per Daniel (1900-1982) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Peter (1977-2010) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Andreas (1825-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ring, Anna Lena Andreasdotter (1835-(1885..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Segergren, Lubbi Serafia (1877-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Anna Britta (1840-) ansedel2.gif

Kinnared (N) Kinnared

Carlsson, Andreas (1837-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Benedictus (1843-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Johan Anders (1836-1864) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Joseph (1840-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johanesdotter, Ingrid Beata (1811-(1895..1900)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Carl (1804-1875) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kinnarumma (P) Kinnarumma

Andersdotter, Ida Mathilda (1869-1904) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Selma (1864-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Selma Maria (1864-1942) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Axel Leonard (1863-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johan Emil (1859-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Lars Johan (1854-1943)

Appelberg, Anders Andersson (1841-) ansedel2.gif

Appelberg, Hilma (1873-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Benjaminsson, Eva Margareta (1952-) ansedel2.gif

Börjesdotter, Anna Sofia (1859-1957) ansedel2.gif

Gustafsson, Ingbritt Gunnel (1954-) ansedel2.gif

Johansdotter, Anna Catharina (1828-)

Johansdotter, Berta Emilia (1895-1976) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Carl Josef (1870-1918) ansedel2.gif

Johansson, Helga (1899-1983) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Sten Olof (1920-) ansedel2.gif

Svensdotter, Kajsa (1849-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kinnarumma Kinnarumma

Stålberg, Olof (1814-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kinne-Kleva (R) Kinne-Kleva

Johansson, Anna Dorotea (1894-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kinne-Vedum (R) Kinne-Vedum

Bro, Axel Ferdinand (1892-1977) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bro, Ester Kristina (1895-1895) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bro, Frans Viktor (1893-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bro, Hulda Maria Olofsdtr (1885-1977) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bro, Johan Gustaf (1882-1882) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bro, Karl Oskar (1887-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bro, Olga Elisabet (1889-1967) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bro, Olof Aron (1852-1931) ansedel2.gif

Larsdotter, Augusta (1857-1896) ansedel2.gif

Magnusson, Anna Kristina Elisabet (1897-1992) ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusson, Konrad Jonatan (1895-1975) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kinneved (R) Kinneved

Johansdotter, Klara Kristina (1854-1938) ansedel2.gif

Lindqvist, Johannes (1856-1887) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kirseberg (M) Kirseberg

Andersson, John Isak (1890-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kista (AB) Kista

Alexandersson, Sten Holger Gunnar (1916-1992) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kistmossen, Rämmen (S) Kistmossen,

Berg, Axel Wiktor Jansson (1873-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, Sophia Pettersdtr (1846-(1881..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsdotter, Stina Lisa (1853-1896) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Jan Hindrik (1845-(1881..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fryklind, Augusta Maria (1880-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fryklind, Karl Johan (1878-1889) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gabrielsdotter, Emma Christina (1863-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gabrielsson, Carl August (1866-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gabrielsson, Erik Gustaf (1873-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson Berg, Erik Johan (1871-(1881..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson Berg, Karl Adolf (1877-(1881..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson Berg, Oskar Edward (1869-(1881..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Augusta (1878-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Johan (1816-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Anna Carolina (1853-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson Fryklind, Jan Petter (1856-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Anders Edvard (1862-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Jan Petter (1856-(1881..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Johan Gustaf (1845-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasdotter, Carolina (1858-(1910..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsdotter, Anna Maria (1844-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Britta (1820-1882) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Carolina (1828-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Sven (1831-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Markusson, Maria Christina (1873-1959) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mossberg, Sofia Matilda (1877-1942) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Anna Lovisa (1855-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Stina Lisa (1791-1867) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petterdtr Berg, Britta Lisa (1854-(1882..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sjövall, Ellen Sofia (1894-1971) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Erik Gabriel (1839-1895) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Wilhelmsson Berg, Petter (1812-1886) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Öberg, Anna Katarina (1858-) ansedel2.gif

Kivarp, Gustav Adolf (R) Kivarp,

Andreasdotter, Gustava Charlotta (1857-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johasdotter, Maria Charlotta (1825-1908) ansedel2.gif

Rosén f Johansson, Johan August (1858-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rosén, Karl Hjalmar (1888-1969) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rosén, Signe Augusta (1885-1967) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kjellstorp, Skrea (N) Kjellstorp,

Olofsson, Potentia Maria (1873-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Olof (1832-1902) ansedel2.gif

Kjerrtorp, Jällby (P) Kjerrtorp,

Karlsdotter, Emma Augusta (1860-1911) ansedel2.gif

Klara (AB) Klara

Almgren, Johan Oskar Vitalis (1899-1978) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Gunnar (1888-1911) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Svante (1856-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Henning (1873-1901) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlberg, Frans Oskar (1872-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlberg, Gustaf Alfred (1870-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Lagergren, Axel Verner (1852-(1881..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dellvik, Carl Axel (1829-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gasslander, Karl Fritiof (1869-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsson, Johan Rikard (1873-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif

Helleday f Örtenholm, Emma Sophia Johanna (1844-1902) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jernberg, Anna Beata (1869-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nikander, Karl Olof (1874-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Axelina Margareta (1887-1970) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Ammi (1876-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Kristina (1840-1904) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Törnberg, Axel Reinhold (1877-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åbrandt, Selma Katarina (1863-1907) ansedel2.gif

Klasbo, Enåker (U) Klasbo,

Fryklind, Mathilda (1869-(1933..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Klavesg, Brännö, Styrsö (O) Klavesg,

Carlsdotter, Elisabeth (1815-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Olena (1818-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdotter, Brita Maria (1786-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Carl (1788-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Johannes (1782-1833) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Olof (1780-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Klenshyttan, Ludvika (W) Klenshyttan,

Jansdotter, Johanna Andrietta (1865-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Lovisa (1843-) ansedel2.gif

Warg, Erik August Persson (1844-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Klevhult, Skogsbygden (P) Klevhult,

Andersdotter, Anna Catharina (1830-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Kajsa (1841-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Britta (1793-1865) ansedel2.gif

Andersdotter, Britta Stina (1842-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Charolin (1849-1853) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Christina (1827-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Elisabeth Walborg (1875-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Hilda Charlotta (1883-1883) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Hilda Ottilia (1887-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Ida Serafia (1872-(1902..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Johanna Christina (1840-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Klara (1844-1911) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Klara (1852-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Kristina (1856-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Lotta (1850-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Maja Stina (1816-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Mathilda (1854-1904) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Albin Rudolf (1882-(1906..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Anders (1833-1913) ansedel2.gif

Andersson, Andreas (1823-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Andreas (1829-)

Andersson, Aron (1846-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Arvid Hjalmar (1882-(1903..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Benjamin (1853-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Casper (1847-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Gustaf (1831-)

Andersson, Janne (1856-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johan Aron (1855-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johan August (1842-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johan August (1859-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johannes (1819-1860) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Jonas (1787-1832) ansedel2.gif

Andersson, Justus (1869-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Karl Robert (1879-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Nils Edvard (1889-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Oskar Gottfrid (1874-(1892..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Severin Linus (1867-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Werner Reinhold (1877-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Anders (1793-1856) ansedel2.gif

Arvidsson, Magda Justina (1900-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bask, Anders Jonsson (1814-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Anna (1810-1882) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Katrina (1813-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Kristina (1841-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Maja Stina (1822-) ansedel2.gif

Bengtsson, Andreas (1820-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Andreas Petter (1830-1889) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Johannes (1807-1859) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Lars Gustaf (1848-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Nils (1817-1866) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Benjaminsdotter, Ida Sofia (1881-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Sven (1801-1853)

Hallgren, Karl Johan (1866-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Anna Catharina (1828-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Anna Kristina (1831-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Britta Stina (1841-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Britta Stina (1847-(1864..)) ansedel2.gif

Johansdotter, Elfrida (1845-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Emma (1852-1852) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Fredrika (1848-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Klara (1839-1901) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Maja Greta (1829-1901) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Benjamin (1833-1891) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Casper (1862-(1884..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Svante (1836-1921) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Anna Brita (1822-1897) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Anna Katarina (1819-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Britta Stina (1819-1888) ansedel2.gif

Jonsdotter, Johanna (1802-1857) ansedel2.gif

Jonsdotter, Karin (1795-1830) ansedel2.gif

Jonsdotter, Thilda (1853-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Anders (1814-1893) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Aron (1828-1878) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Bengt (1831-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Johan Petter (1846-1907) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Johannes (1825-1879) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsdotter, Selma Kristina (1858-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson Källgren, Karl Viktor (1870-) ansedel2.gif

Källgren, Gustaf Viktor Julius (1893-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Anna Catharina (1828-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Ingeborg (1789-1860) ansedel2.gif

Larsdotter, Johanna (1830-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Anders (1830-1887) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Axel Linus (1870-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Svante (1844-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mörk, Johannes (1824-1908) ansedel2.gif

Nilsdotter, Karin (1789-)

Nilsson, Anders (1841-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Benjamin (1839-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Svante (1840-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Lovisa (1840-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Bengt (1798-) ansedel2.gif

Svantesdotter, Augusta (1860-1902) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svantesdotter, Hilda Viktoria (1885-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svantesdotter, Ida Charlotta (1864-(1886..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svantesdotter, Laura Elisabet (1876-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svantesdotter, Selma Serafia (1866-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svantesdotter, Thekla Wilhelmina (1870-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svantesson, Georg Lambert (1886-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svantesson, Konrad Rudolf (1878-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Anna Maria (1807-1889) ansedel2.gif

Svensdotter, Anna Mathilda (1854-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Anders Petter (1833-)

Tall, Kajsa Sofia (1815-) ansedel2.gif

Klingemad, Algutstorp (P) Klingemad,

Magnusdotter, Eva (1860-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif

Klinte (I) Klinte

Bolin, Ernst Gabriel (1891-1966) ansedel2.gif

Gömmel, Louisa Carolina (1842-) ansedel2.gif

Holmberg, Johan Alfred Harry (1898-) ansedel2.gif

Holmberg, Karl Egon Harry (1924-2000) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Holmberg, Maggie Tekla Doris (1922-1984) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Holmberg, Meritz Helny Hariett (1921-2012) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jakobsson, Helny Berta Sofia (1901-1987) ansedel2.gif ansedel2.gif

Klinteg, Lexby, Partille kbfd (O) Klinteg,

Benjaminsdotter, Ruth (1890-1964) ansedel2.gif

Kristensson, Karl Johan (1865-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kristoffersdotter, Anna Maria (1843-1913) ansedel2.gif

Strandberg, Albertina (1877-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Strandberg, Carl Emil (1870-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif

Strandberg, Eva (1883-(1903..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Strandberg, Karl Fredrik (1842-1921) ansedel2.gif

Strandberg, Nathanael (1881-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif

Klinten, Väne-Åsaka (P) Klinten,

Andreasdotter, Beata (1834-1835) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Beata (1837-1838) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Lena (1830-1830) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Maja Stina (1840-(1889..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Anders Magnus (1839-1840) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Olof (1834-1836) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kant f Andreasdotter, Maja Greta (1831-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Anna (1811-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Annika (1813-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Cajsa (1808-1840) ansedel2.gif

Olofsdotter, Christina (1817-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Inga-Lena (1823-1872) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Sara Lisa (1821-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Anders (1815-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Andreas (1806-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Calle (1820-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Johan (1825-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Klippan, Daretorp (R) Klippan,

Andreasdotter, Gustava Charlotta (1857-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Johanna Christina (1860-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Klipptorp, Rämmen (S) Klipptorp,

Almgren, Olof Carlsson (1850-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergqvist, Jan (1769-1844) ansedel2.gif

Björn, Jan Eriksson (1829-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif

Björn, Nils Eriksson (1824-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Blom, Carl (1778-1856) ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Lena (1849-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Britta Lovisa (1863-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Lisa (1822-)

Carlsdotter, Sara (1849-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl August (1858-(1880..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Gustaf (1860-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Jan (1792-1869) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Jan Magnus (1867-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdtr Schröder, Sara (1814-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsdotter, Stina (1841-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ericsson, Jonas (1796-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson Björn, Erik (1826-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson Julin, Erik (1830-1888) ansedel2.gif

Eriksson, Erik Johan (1859-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fernström, Christina (Stina) Catharina (Cajsa) (1805-1875) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fernström, Lovisa (1809-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hindricsson, Jonas (1816-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Maria Greta (1823-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Magnus (1833-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Per (1835-1907)

Jonasson, Carl Erik (1857-(1879..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Sven (1853-(1879..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Brita Maria (1827-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Britta Maria (1830-1923) ansedel2.gif

Larsson, Hindrik (1840-(1871..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Jonas (1815-1874) ansedel2.gif

Magnusson, Jan (1808-1867) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mariasson, Johan (1855-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsdotter, Stina (1823-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mossberg, Karl Johan (1871-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Stina (1839-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Nils (1798-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Norling, August Eriksson (1862-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Stina Lisa (1812-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Per (1840-(1868..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsdotter, Kjerstin (1810-)

Olsson, Carl (1824-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Johanna Lovisa (1815-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson Björn, Eric (1787-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Westlund, Gustaf (1860-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Klockareg, Fritsla (P) Klockareg,

Andersdotter, Hilda Maria (1870-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif

Klockareg, Nolby, Alingsås landsförs (P) Klockareg,

Andersson, Anders (1788-1825) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Lars (1798-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Sven (1795-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Carl Viktor (1875-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Anders (1763-) ansedel2.gif

Svensdotter, Anna Catharina (1825-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Anders Petter (1826-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Klockareg, Siene (P) Klockareg,

Andersdotter, Clara (1839-(1887..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Ella (1759-1840) ansedel2.gif

Andreasdotter, Alma Serafia (1871-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif

Augustsdotter, Alvida Adonia (1874-(1887..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Augustsdotter, Jenny Charlotta (1882-(1887..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Augustsdotter, Selma Serafia (1872-(1887..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Augustsson, Algot (1875-(1887..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Augustsson, Axel Edvin (1870-(1887..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Augustsson, Vitalis (1878-(1887..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, August (1843-(1886..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlström, Klas (1865-(1899..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hollander, Alfred Erik Emanuel (1886-(1906..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hollander, Elin Maria Linnea (1899-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif

Joëlsson, August (1846-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Anna Alida (1882-1969) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lundberg, Karl (1869-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Selma (1867-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif

Klockaregården, Bankeryd (F) Klockaregården,

Miller, Lars Uno (1898-1990) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Klockaretorp, Algutstorp (P) Klockaretorp,

Andersdotter, Anna Maria (1815-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Christina (1816-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Anders (1818-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Gustav (1842-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif

Apelgren, Anders Salomonssn (1824-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Apelgren, Axel Bengtssn (1787-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Apelgren, Bengt Larssn (1745-1812) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Apelgren, Bengt Salomonssn (1819-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Apelgren, Christina Salomondtr (1821-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Apelgren, David B (Modig) Bengtssn (1775-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Apelgren, Johannes Bengtssn (1778-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Apelgren, Kerstin Bengtsdtr (1781-1832) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Axelsdotter, Kerstin (1748?-1811) ansedel2.gif

Carlsdotter, Kerstin (1711-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Klockaretorpet, Gåsborn (S) Klockaretorpet,

Jansson, Jan Erik (1869-1921) ansedel2.gif ansedel2.gif

Qvarnström, Christina Mathilda Jansdtr (1868-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sporre, Emma Christina Pettersdtr (1867-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Klockarg, Rämmen (S) Klockarg,

Andersdotter, Eva (1839-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Maria Stina (1833-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdtr Carlqvist, Amalia Mathilda (1844-1901) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson Carlqvist, Oskar (1846-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Anna Sophia (1857-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlqvist, Anders (1811-1865) ansedel2.gif

Carlqvist, Emil Oskar Oskarsson (1870-1889) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlqvist, Oskar Wilhelm Oskarsson (1872-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Maria (Lisa) Elisabeth (1850-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlström, Sophia (1860-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdtr Stake, Johanna (1854-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Anna (1845-1869) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Lena Lisa (1844-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Josefina Brittasdotter (1847-1869) ansedel2.gif

Larsdtr Falk, Johanna Lovisa (1858-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusdotter, Anna Maria (1865-1942) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Carolina (1847-) ansedel2.gif

Petersdotter, Augusta Eugenia (1868-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Klosterorlunda, Hov (E) Klosterorlunda,

Andersdotter, Johanna (1859-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Frid, Johan August (1859-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Klostret, Rämshyttan, Rämmen (S) Klostret,

Andersdotter, Emma (1859-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Jan Hindrik (1841-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Anna (1777-1847) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Emma Christina (1871-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Per Johan (1841-1884) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdtr Forsberg, Anna Katharina (1861-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Anna Cajsa (1836-1907) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Anna Kathrina (1840-1911) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Charlotta Maria (1856-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Stina Lisa (1840-1901) ansedel2.gif ansedel2.gif

Clarasdotter, Anna Kristina (1882-1909) ansedel2.gif

Engström, Cyprianus Hjalmar Eriksson (1881-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif

Engström, Jan Petter Eriksson (1870-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Engström, Karl Albert Eriksson (1883-1926) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Elin Amanda (1892-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Axel Bernhard (1894-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif

Granberg, Carl Gustaf (1887-(1910..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Granberg, Gerda Matilda (1885-(1912..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Granberg, Yngve Simeon (1880-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif

Göransson, Gustaf (1830-1869) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Emma (1874-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Maria (1877-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, August (1869-(1933..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson Pjes, Per (1840-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasson Kruse, Håkan (1829-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Anna Lisa (1860-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Anna Maria (1848-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Tora Ottilia (1904-1984) ansedel2.gif

Kruse, Matilda (1871-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Carolina (1828-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Carolina (1828-1891) ansedel2.gif ansedel2.gif

Liljevall, Charlotta Mathilda (1852-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindström, Alvar Emil (1907-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusdotter, Stina Maria (1844-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Nils (1814-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Gustaf (1815-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Anna Catrina (1820-1864) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Gustava (1827-1869) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Maria (1818-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, August Hjalmar (1878-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Bengt (1815-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Bengt (1867-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Carl (1869-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Ida Maria (1865-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Johan (1823-1866) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Jonas (1815-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petterssn Bergström, Johannes (1836-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Erik Johan (1850-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sjöström, Elida Kristina Jansson (1890-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sjöström, Per Olof Persson (1871-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sundqvist, Anna Maria (1888-(1913..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sundqvist, Olof Alfred (1894-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Johanna (1854-1941) ansedel2.gif

Waller, Jonas Jansson (1869-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Klåvnasten, Kullings-Skövde (P) Klåvnasten,

Andersdotter, Inga Stina (1845-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Kristina (1832-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Anders Petter (1832-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johannes (1840-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Andreas (1812-) ansedel2.gif

Nilsson, Anders (1827-1894) ansedel2.gif

Klädesholmen (O) Klädesholmen

Andersson, Bernt (1802-)

Andreasson, Carl (1832-)

Christiansson, Peter (1810-)

Frnasson, Peter (1810-)

Klövedal (O) Klövedal

Berndsson, Ole (1827-)

Knappberget, Rämmen (S) Knappberget,

Andersson, Jan (1831-1893) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Stina (1794-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Anders (1825-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlström, Sophia (1847-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlström, Svante (1870-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Anders (1834-(1906..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ersson Fryklind, Eric (1790-1870) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gyller Carlsdotter, Anna Stina (1828-1902) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hindriksson, Christoffer (1829-1851) ansedel2.gif ansedel2.gif

Håkansson, Lars (1752-1798) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jacobsdtr Bäckman, Lovisa (1843-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasson Sporre, Petter (1840-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Sara (1772-1861)

Lillman Jansdtr, Lisa (1790-1810) ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusson, Anders (1811-1864) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mattiasson Dahlström, Sven Jacob (1827-1886) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Jan (1778-1831) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Lisa (1786-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Christopher (1842-1868) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Jan (1833-1860) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsdotter, Ingrid (1787-1842) ansedel2.gif

Olsson, Nils (1780-1860) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Maria (1809-1883) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Maria (1780-1821) ansedel2.gif

Sporre, Anna Beata (1881-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sporre, August Emil (1877-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sporre, Emma Christina Pettersdtr (1867-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sporre, Frans Gustaf (1885-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sporre, Hilma Elida (1886-1971) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sporre, Karl Johan (1874-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif

Knislinge (L) Knislinge

Benjaminsson, Britt Elisabeth (1949-1987) ansedel2.gif

Walfridsson, Per Ludwig (1815-) ansedel2.gif

Knista (T) Knista

Adler, Augusta (1844-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergqvist, Johanna Kristina (1867-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hedlund, Hulda Maria (1887-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jacobsson Sundström, Jan Petter (1834-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Krikortz, Axel Mauritz (1828-1896)

Larsson Fredbäck, Magnus (1835-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Lars (1741-) ansedel2.gif

Norling, Henning Eriksson (1885-1973) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Maja Stina (1840-1931) ansedel2.gif

Knivsta (C) Knivsta

Andersdotter, Anna (1788-) ansedel2.gif

Dahl, David Gunnar Hovard (1915-2000) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hedlund, Rut (1887-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hindriksson Lindelöf, Christoffer (1840-(1879..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Erik Magnus (1858-1928) ansedel2.gif

Olofsson Lundin, Carl Petter (1829-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Carl Gustaf (1824-)

Knutsbo, Ludvika (W) Knutsbo,

Stenborg, August Mathiasson (1875-(1909..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Knutse Kvarn, Hudene (P) Knutse

Petersson, Gustaf (1859-(1883..))

Knätte (P) Knätte

Johansdotter, Hanna Lotta (1848-) ansedel2.gif

Knölen, Nårunga (P) Knölen,

Andersdotter, Charlotta (1845-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johannes (1841-(1888..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Britta Stina (1853-1853) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Christina (1837-1856) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Alfred (1839-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Andreas (1814-1882) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kocktjärn, Rämmen (S) Kocktjärn,

Agman f Nilsson, August (1865-(1889..)) ansedel2.gif

Ahlén, Carl Johan Jansson (1872-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Anders (1758-1839) ansedel2.gif

Andersson, Anders (1796-1872) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Andreas (1810-1873) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Jan (1800-)

Andersson, Jan (1800-1810) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Olof (1829-1896) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlkvist f Larsson, Carl Petter (1863-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, Sven (1789-)

Ericsdotter, Lena (Olsdtr?) (1803-1879) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Magnus (1842-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ersdotter, Britta Maria (1784-) ansedel2.gif

Ersson, Olof (1843-(1887..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Falk, Anna Kathrina Larsdtr (1850-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Granberg, Christoffer (1838-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif

Göransson, Sven (1833-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Jonas (1748-1813) ansedel2.gif

Hindriksson, Sven (1841-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Nils Johan (1803-1845) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Brita Maria (1865-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasdotter, Katarina (1824-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasdotter, Stina Maria (1848-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasson, Jan Henrik (1849-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Maria (1788-)

Larsdtr Falk, Johanna Lovisa (1858-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdtr Falk, Stina Maria (1853-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Jonas (1825-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Lars (1821-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Lars (1823-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Petter (1758-1841) ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusson, Anders Gustaf (1870-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsson, Petter (1775-1851) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsdotter, Lisa (1825-1883) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Gustaf Leonard (1878-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Pär (1811-1851) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna Carolina (1829-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Djerf, Olof (1792-1879) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Carl (1797-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Jonas (1802-1827) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Amanda (1870-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Anna Katharina (1865-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Jan (1815-)

Svensson, Matilda (1874-1911) ansedel2.gif ansedel2.gif

Vikström, Lars Johan Larsson (1861-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kolbäck (U) Kolbäck

Ekman, Lars Magnus (1845-(1887..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Johanna (1842-1880) ansedel2.gif

Löf, Hulda Maria (1879-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Anna Christina (1875-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sporre, Augusta Elisabeth (1871-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svengren, Johan Axel (1873-1909) ansedel2.gif

Kolbäck, Bergstena (P) Kolbäck,

Andersson, Carl (1841-1881) ansedel2.gif

Andersson, Johan (1884-1898) ansedel2.gif

Fredén, Carl August (1873-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Alma (1869-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kolerträsk, Piteå landsförs (BD) Kolerträsk,

Persson, Anna Fredrika (1861-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Selldén, Axel Julius (1895-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif

Selldén, Jonas Jonssn (1865-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kollsered, Horla (P) Kollsered,

Andersdotter, Anna Charlotta (1849-1907) ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Kristina (1849-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Maria (1833-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Augusta (1856-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Christina (1823-1886) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Emma Sofia (1853-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Hanna Elvida Viktoria (1886-1973) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Maja Stina (1830-1851) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Matilda (1864-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Anders (1806-1854) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Anton (1864-(1902..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Carl Johan (1860-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johan August (1851-1851) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Josef Gottfrid Natanael (1896-1977) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Karl Emil Hjalmar (1880-1899) ansedel2.gif

Andersson, Lars Peter (1847-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Sven Gustaf (1845-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Wilhelm (1854-1926) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Carl Gustaf (1850-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Assmundsson, Bengt (1625?-1700)

Bryngelsdotter, Ingjerd (1785-) ansedel2.gif

Carlsdotter, Maria Stina (1827-1827) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Anders Petter (1859-1887) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, David (1821-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Nils (1755-1827) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dalkarl, Erik (1644-1708)

Ekstrand, Adolf (1872-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekstrand, Axel Evert (1904-1978) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekstrand, Gunnar Adolf (1907-1981) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gersson, Bengt (1626?-1701)

Hansdotter, Maria (1794-1881) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Hilda (1855-(1887..)) ansedel2.gif

Johansdotter, Ida Sofia (1867-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Mathilda (1863-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Selma (1870-(1888..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Vilhelmina (1874-1904) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Alfrid (1855-1860) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Calle (1841-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Johan Petter (1850-1902) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Karl Sanfrid (1877-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Kasper (1858-1873) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsdotter, Hanna Olivia (1885-1901) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsdotter, Ingeborg (1822-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsdotter, Naëmi (1877-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Johan Richard (1887-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Ella (1834-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Hanna Maria (1885-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Lars (1824-1904) ansedel2.gif

Ljus, Petter Johansson (1785-1847) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Cecilia (1788-1859) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Elin (1798-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Ingeborg (1793-1803) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Carl (1790-1835) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Jon (1614?-1710)

Nilsson, Sven (1802-1805) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Alfred (1854-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Catharina (1817-1817) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Carl (1827-1827) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Johannes (1827-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna (1820-1892) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Helfrida (1852-1864) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Helfrida (1852-1926) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Anders (1823-1875) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Elin (1766-1843) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Johanna (1841-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Lena (1826-1896) ansedel2.gif

Svensdotter, Mathilda (1860-1860) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Sven (1814-1868) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kollungeröd, Långelanda (O) Kollungeröd,

Johansson, Samuel (1824-1873) ansedel2.gif

Samuelsdotter, Britta Johanna (1865-(1888..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kolsva (U) Kolsva

Andersson, Johan Oskar (1890-1974) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Karl Oskar (1866-1918) ansedel2.gif

Hedling, Ulrik (1858-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasdtr Högberg, Maria Sofia (1859-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lundgren, Karl Edvard (1863-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nordahl, Ferdinand (1861-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson Tångring, Carl (1853-1927) ansedel2.gif

Kommendantsängen, Göteborgs Oskar Fredrik (O) Kommendantsängen,

Pettersson, Sigrid Justina (1893-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kongo Kinshasa Kongo

Persson, Jan Anders (1955-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Per-Gunnar, PG (1957-2013) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kopparbergs län Kopparbergs

Björkegren, Stina Wilhelmina (1830-) ansedel2.gif

Hindriksdotter, Emma Christina (1858-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Karl Johan (1879-(1887..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Märetha (1729-) ansedel2.gif

Thunberg, Johan Valfrid Matildasson (1881-(1909..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kopparås, Östad (P) Kopparås,

Vikmark, Ragnar Hilding (1896-1977) ansedel2.gif

Koppom, Järnskog (S) Koppom,

Larsdotter, Ida (1870-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Koppsla, Stora Tuna (W) Koppsla,

Johansson, Carl Ludvig (1852-1911) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Elin Paulina (1885-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Emil Leonard (1876-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Hilda Emilia (1878-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Oskar Elis (1881-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif

Korpilombolo (BD) Korpilombolo

Abrahamsdotter, Anna Maria (1885-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Abrahamsdotter, Hilda Kajsa (1879-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Abrahamsson, Axel (1877-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif

Abrahamsson, Johan (1882-1889) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mikkelsson, Abraham (1853-1921) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsdotter, Catharina (1821-) ansedel2.gif

Stålnacke, Greta Kajsa Johansdotter (1848-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Korpralsgården, Leksberg (R) Korpralsgården,

Magnusson, Pehr Magnus (1844-1884) ansedel2.gif ansedel2.gif

Korpås, Ornunga (P) Korpås,

Andersson, Benjamin (1844-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Emil (1861-(1883..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Augustsdotter, Judit Elisabet (1880-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Karl Ludvig (1874-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Naëmi Serafia (1877-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gabrielsdotter, Johanna (1842-1902) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gabrielsson, August (1845-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsson, Anders (1827-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Kristina (1846-(1869..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, August (1845-)

Johansson, Carl (1833-)

Johansson, Ephraim (1835-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Jonas (1819-) ansedel2.gif

Jonasdotter, Klara Lisa (1842-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasdotter, Rebecka (1840-1867) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, August (1844-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lidén, Oskar Linus (1870-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mathsdotter, Selma (1876-(1896..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna Charlotta (1844-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Clara (1842-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Korsberga (R) Korsberga

Andersdotter, Anna Stina (1848-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Maja Kajsa (1842-1896) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Anders Gustav (1845-(1881..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johannes (1777-) ansedel2.gif

Andersson, Olof (1740-) ansedel2.gif

Andersson, Pehr Johan (1839-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Stina Cajsa (1838-1931) ansedel2.gif

Johansdotter, Stina (1807-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Anders (1813-1889) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Johannes (1810-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasdotter, Ingrid (1734-1803) ansedel2.gif

Olofsdotter, Maria (1775-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Anna Maria (1812-1850) ansedel2.gif

Korsg, Hoberg, Kullings-Skövde (P) Korsg,

Andersdotter, Augusta (1856-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Ida Sofia (1864-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Elias Gottfrid (1891-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Göter (1734-1801) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Karl Edvin (1891-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Antonsdotter, Selma Olivia (1882-1961) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Johannes (1817-(1894..)) ansedel2.gif

Carlsson, Gustaf Leonard (1860-1925) ansedel2.gif

Gustafsson, Gustaf Linus (1879-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustavsdotter, Selma (1875-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustavsson, Agda Marina (1885-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif

Göthesson, Sven (1790-) ansedel2.gif

Helgesdotter, Ingeborg (1690-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johannesdotter, Anna (1849-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johannesson, Anders (1844-(1894..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Emma Sofia (1864-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Maria (1836-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Johan Alfrid (1861-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasdotter, Christina (1837-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svantesdotter, Agnes Anna Elisabet (1883-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svantesdotter, Elin Signhild (1888-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svantesdotter, Hildur Kristina (1881-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Anna Stina (1824-1858) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Wagner, Aletta (1745-1784) ansedel2.gif

Korsgården, Björsäter (R) Korsgården,

Magnusson, Per Magnus (1809-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Korsgården, Stora Kopparberg (W) Korsgården,

Olsdotter, Anna Karolina (1871-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif

Korsmaden, Södra Kedum (R) Korsmaden,

Ekman, Alfred (1868-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif

Korsnäs, Gävle Heliga Trefaldighet (X) Korsnäs,

Larsson, Lars Niklas (1828-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kortebrunnsg, Grude (P) Kortebrunnsg,

Andersson, August (1846-(1868..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsdotter, Selma Sofia (1870-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kortedala (O) Kortedala

Eliasson, Bror Gustaf David (1893-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fhager, Sigfrid (1918-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Göransson f Ahlin, Märta Linnéa (1911-1992) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hellström, Eva Agneta (1959-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Henriksson, Jan Åke (1959-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hultén, Anders Gunnar (1959-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hultén, Karl Axel Gunnar (1927-2009) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hulthén, Lars Gunnar (1956-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Paepke, Christer Maryath (1956-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kortedala kbfd (O) Kortedala

Ivarsson, Klas Ture (1959-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kortfors Bruk, Karlskoga (T) Kortfors

Hellsing, Lars Joh. (1816-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hellsing, Petter (1813-1870) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kosamäck, Bjursjö, Gustav Adolf (S) Kosamäck,

Mattsdotter, Lovisa (1868-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Leander (1873-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pålack, Jan Anderssn (1840-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif

Koskuskulle, Gällivare kbfd (BD) Koskuskulle,

Abrahamsdotter, Anna Maria (1885-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Allan Hubert (1903-1981) ansedel2.gif ansedel2.gif

Krakerud, Nyed (S) Krakerud,

Nilsdotter, Anna Mathilda (1868-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif

Krigsmansbol, Nysund (T) Krigsmansbol,

Carlson, Anna Emilia (1888-(1903..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlson, Axel Gideon (1890-1891) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlson, Axel Göran (1895-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlson, Gustaf Adolf (1883-(1903..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlson, Johan David (1886-(1904..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlson, Karl Hjalmar (1885-1943) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Anna Sofia (1854-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Karl Johan Persa (1851-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kringeläng, Siene (P) Kringeläng,

Andersson, Alma (1868-(1893..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Caspersson, Oscar Fridolf (1873-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Alfred (1868-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsdotter, Frida Serafia (1876-1973) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Eric (1739-1812) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Spjut, Karl August Andersson (1870-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kristberg (E) Kristberg

Sandberg, Beata Charlotta (1871-1941) ansedel2.gif

Kristdala (H) Kristdala

Adler, Ingalill (1934-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Greta Lisa (1834-) ansedel2.gif

Sandström, Carl (1833-)

Kristiania (Norge) Kristiania

Andersdotter, Selma Josefina (1874-(1898..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdtr Hjerpe, Hilda Maria (1871-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif

Elg, Ernst Erhard (1881-1972) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson Östin, Gustaf (1872-(1896..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Norrman, Anders Gustaf (1850-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kristianopel (K) Kristianopel

Karlsdotter, Ida Charlotta (1874-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Johan Per (1983-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Nils Gustav (1982-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kristiansdal, Väckelsång (G) Kristiansdal,

Gustafsdotter, Johanna Maria (1865-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Gustaf (1830-1869) ansedel2.gif

Kristianstad Kristianstad

Astelin, Jonas Gustaf Samuel (1857-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Simonsson, Albert Nathanael (1854-)

Kristianstads Heliga Trefaldighet (L) Kristianstads

Buhre, Ebba Olivia (1900-1988) ansedel2.gif

Danielsdotter, Johanna Matilda (1876-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Ida Charlotta (1858-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nehlin, Malena (1870-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nyström, Nils Emil (1900-1961) ansedel2.gif

Olasson, Nils (1877-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Johanna (1867-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kristianstads garnisonsförs (L) Kristianstads

Johansson Bergström, Ferdinand (1845-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kristinehamn (S) Kristinehamn

Ahlbom, Carl Fredrik (1838-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ahlin, Gustaf Harald (1892-1974) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ahlin, Hildur Maria (1892-1972) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ahlin, Maria Jansdtr (1870-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Elida (1891-1978) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Lena (1843-1911) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Johanna Carolina (1834-(1889..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Kajsa Lisa (1854-(1900..)) ansedel2.gif

Andersdotter, Lovisa (1842-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson Hök, August (1868-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Elin Maria (1890-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Ester Sofia (1890-1989) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Hilma Maria (1878-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Jenny Albertina (1896-1918) ansedel2.gif

Andersson, Johan Viktor (1892-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Per (1828-1911) ansedel2.gif

Andersson, Vera Maria (1919-1997) ansedel2.gif ansedel2.gif

Annasdotter, Gustafva (1890-1955) ansedel2.gif

Annasdotter, Maria (1883-1958) ansedel2.gif

Beckman, Maria Helena (1871-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Anna Mathilda (1874-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Hjalmar Valfird (1899-1976) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Johan August (1852-1896) ansedel2.gif

Berg, Frans Otto (1883-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, Johan Albert (1876-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergendorff, Axel Vilhelm (1867-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Berglöf, Edla Kristina (1888-1975) ansedel2.gif

Bergsgren, Jeana (1804-) ansedel2.gif

Bergström, Lowisa (1829-1911) ansedel2.gif

Bergström, Maria (1826-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergström, Nils Nilssn (1806-1838) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergström, Stina Christoffersdtr (1827-1901) ansedel2.gif ansedel2.gif

Björk, Anna Kristina (1896-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif

Blom, Asta Kerstin Linnéa (1933-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bäcker, Ellen Elisabeth Larsson (1900-1981) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdtr Scherp, Mathilda Maria (1871-(1891..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Per Johan (1894-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson Scherp, Jan Daniel (1844-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Englund, Isaak (1852-(1881..1884)) ansedel2.gif

Eriksdotter, Hilda Olivia (1889-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdtr, Emilia Fredrika (1861-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Axel Bernhard (1894-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif

Erlandsson, Alma Christina (1869-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif

Erlandsson, Hilma Maria (1877-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif

Falk, Erik Johan (1873-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fors, Julia (1877-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Granberg, Hilda Karolina (1872-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif

Granberg, Karl Gustaf (1865-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsdotter, Alma Teresia (1885-(1909..)) ansedel2.gif

Gustafsson, Olof (1839-)

Hagström, Elsa Ulrika (1872-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hallqvist, Anna Victoria (1888-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hammarqvist, Nils Gustaf Bergström (1838-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Hindrik (1844-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Ida Maria (1882-1967) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Karl August (1875-1926) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hasell, Carolina Johanna (1815-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hasell, Maria Johanna (1813-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hedling, Margit Axelina (1898-1986) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hindriksson, August (1866-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hjorth, Betty (1807-)

Holmberg, Carl Wilhelm Olofsson (1863-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Holmberg, Emma Viktoria (1882-1963) ansedel2.gif ansedel2.gif

Holmgren, Johan Bengtssn (Karlssn) (1878-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jakobsdotter, Eva Julia (1865-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Anna Matilda (1885-1959) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdtr Östin, Johanna (1866-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Ernst Sigfrid (1897-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jernberg, Anna Beata (1869-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johannesdotter, Anna Maja (1863-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Maria Charlotta (1873-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdtr Fogde, Anna Christina (1844-1911) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Augusta (1852-) ansedel2.gif

Johansson, Elin Maria (1871-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Ernst Helmer (1895-1967) ansedel2.gif

Johansson, Johan Viktor (1881-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Lars (1836-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Cajsa (1802-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Carolina (1819-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Greta (1792-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Stina Kajsa (1846-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Carl Johan (1852-1942) ansedel2.gif

Jonsson, Ingeborg Marie (1879-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Karl Ivar (1878-1963) ansedel2.gif ansedel2.gif

Julin, Anna Petronella (1872-1921) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsdotter, Anna Kristina (1859-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson Lilja, Hilda Maria (1875-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Johanna (1854-)

Knoch, Robert Fredrik (1830-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kruse, Emil Jansson (1875-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lagergren, Sophia Beata Carlsdtr (1850-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Landberg, Maria Olsdtr (1778-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Lovisa (1830-)

Larsdtr Falk, Stina Maria (1853-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Axel Erhard (1894-1989) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Carl Gustaf (1868-1897) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Emma Henrika Desideria (1888-1965) ansedel2.gif

Lind, Carolina (1870-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindstedt, Carl Johannes (1804-) ansedel2.gif

Lindström, Lars Gustaf (1842-1902) ansedel2.gif

Lundqvist, Johanna Lovisa (1876-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusdotter, Anna (1814-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusdotter, Johanna (1826-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusdotter, Maria (1835-1902) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusdotter, Maria Josefina (1865-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusson, Lars (1833-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mossbäck, Anna (1883-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif

Munkhammar, Karolina (1857-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsdotter, Maja (1726-1804) ansedel2.gif

Nikander, Gustaf Magnus Magnusson (1870-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Anna Maria (1813-1814) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Britta (1812-)

Nilsdtr Högmark, Elsa (1805-1859) ansedel2.gif

Nilsson, Anders Petter (1811-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Axel Leonard (1893-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Erik Gustaf (1813-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Jan Fredrik (1808-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Karl Albert (1888-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Maria (1853-) ansedel2.gif

Nilsson, Olof (1804-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nordin, Gustaf Helmer (1911-1977) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nordin, Karl Evert (1907-1994) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olausdotter Olander, Matilda Josefina (1877-1921)

Olofsson Bergström, Nils (1780-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Karl Birger (1893-1981) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Oskar Eli (1898-1983) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsdotter, Emma (1852-)

Olsson Bergenhem, Karl (1875-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Aron Bertil (1897-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Knut Herman (1889-1971) ansedel2.gif ansedel2.gif

Otterström, Elias Theodor (1809-)

Pehrsdotter, Greta Maria (1851-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Alma Kristina (1888-1970) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Serafia Mathilda (1882-1969) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson Nordin, Jan Olof (1869-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Ellen Justiana (1889-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Emma Maria (1888-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Gustaf Leonard (1878-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Johan Eugen (1882-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Karl Geron (1880-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Robert Henning (1889-1977) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Catharina (1825-1879) ansedel2.gif

Pettersdotter, Johanna (1798-) ansedel2.gif

Pettersdotter, Johanna (1868-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Stina Maria (1866-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Eugenia (1883-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Frida Karolina (1882-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Julia (1881-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Lycie (1886-1922) ansedel2.gif

Pettersson, Nanny Kristina (1884-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Olga (1885-(1929..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Wendela Charlotta (1886-1970) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rockberg, Erik (1853-1923)

Sandberg, Per Johan (1878-1961) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sikström, Nils Götrik (1867-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif

Skager, Karl Fredrik Karlsson (1873-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Skoglund, Alma Johanna (1886-1981) ansedel2.gif

Sporre, Axel Sigurd (1883-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sporre, Edla Justina (1876-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif

Strandberg, Emma (1865-(1897..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Strandberg, Lydia Augusta (1891-) ansedel2.gif

Strömgren, Johan Axel (1876-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Lena (1795-)

Svensson, Johanna (1867-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Johannes (1843-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svärd, Anna Elida (1891-1978) ansedel2.gif ansedel2.gif

Uhr, Charlotta Nicolina (1843-(1878..1885)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Vikström, Amalia Elisabet (1852-1931) ansedel2.gif

Åsberg, Olof Alfred (1879-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif

Öberg, Hanna Lovisa (1900-1983) ansedel2.gif

Östin, Klas (1900-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kristineholm, Alingsås (P) Kristineholm,

Andreasdotter, Augusta (1859-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svantesson, Oskar Emil (1874-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kristinelund, Järvsta, Valbo (X) Kristinelund,

Englund, Christopher Pettersson (1870-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kristvalla (H) Kristvalla

Nylén, Gertrud Dagny Alfhild (1908-1994) ansedel2.gif

Krogsered (N) Krogsered

Jonasson, Alma Pauresia (1895-1981) ansedel2.gif

Krokar, Vårgårda, Siene (P) Krokar,

Broberg, Nils (1841-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mars, Johannes Persson (1811-1849) ansedel2.gif

Ode, Ammelie (1871-(1893..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ode, Karl Gustaf Karlssn (1867-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif

Krokek (E) Krokek

Andersson, Bertil Ivar Emanuel (1921-1993) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Elsie Ingeborg Justina (1923-2006) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Karl Arvid Lennart (1912-1998) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Karl Ivar (1886-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Tage Axel Gerhard (1916-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Falk, Hulda (1898-1985) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsdotter, Hulda Sofia (1886-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Hilda Katarina Helena (1880-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Malmqvist, Albin Ludvig Jonasson (1875-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Malmqvist, Evert Ragnar Ludvig (1906-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif

Malmqvist, Ragnhild Maria Elisabet (1909-1970) ansedel2.gif ansedel2.gif

Malmros, Margit Viktoria Rut (1898-1972) ansedel2.gif ansedel2.gif

Krokfors Stn, Ljusnarsberg (T) Krokfors

Nilsson, Oskar Magnus (1869-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif

Krokodilen, Karlstads domkyrkoförs (S) Krokodilen,

Karlsson, Johannes Elof (1901-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kroksbo, Skogsbygden (P) Kroksbo,

Andersdotter, Anna Alvida (1879-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Brita Stina (1845-1914) ansedel2.gif

Andersdotter, Hilda Justina (1875-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Johanna (1812-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Maja (1786-1863)

Andersson, Erik Gustaf (1844-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Frans Albin (1888-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Gustaf Arvid (1871-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johan Fredrik (1877-(1895..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johannes (1793-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Karl Edvin (1881-1969) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Nils (1794-) ansedel2.gif

Andersson, Oskar Sigfrid (1873-1959) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Sven August (1887-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Anders Petter (1841-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Olaus (1830-1894) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Blomqvist, Ida Johanna (1888-1955) ansedel2.gif

Eriksson, Alexander (1832-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fredriksson, Fritz Walfrid (1887-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Anna Britta (1834-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Anna Catharina (1819-1860) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Anna Stina (1795-1832) ansedel2.gif

Johansdotter, Britta Stina (1816-1881) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Charlotta (1843-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Christina (1823-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Emma (1852-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Rebecka (1855-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Ulrika (1848-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Johannes (1831-(1869..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Josef (1840-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Samuel (1827-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Samuel (1836-1896) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Samuel (1845-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Anders Gustaf (1844-1914) ansedel2.gif

Larsson, Magnus (1788-)

Malmberg, Edvard Antonius (1871-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Malmberg, Regina Amalia (1874-(1902..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Melin, Agnes Hedvig Margareta (1895-1970) ansedel2.gif ansedel2.gif

Melin, Johan Rolf Harry (1898-(1902..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Melin, Vitalis Johansson (1867-(1902..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensson, Gustaf Martin Sigfrid (1896-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif

Samuelsdotter, Hilma (1865-(1887..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Samuelsdotter, Lotten Arvida (1879-(1896..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Samuelsson Härnqvist, Axel Fridolf (1870-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Samuelsson, Adolf (1878-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Samuelsson, Artur Lepold (1886-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Samuelsson, Arvid (1875-(1892..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Samuelsson, Gottfrid Selin (1872-(1891..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Samuelsson, Helge Erland (1882-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Samuelsson, Johan Wilhelm (1862-(1886..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Samuelsson, Oskar Werner (1867-(1886..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Johanna (1849-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ågren, Frans Bernhard (1898-1983) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kroksjö, Oskar (H) Kroksjö,

Andreasson, Gottfrid (1871-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kroksjö, Örsjö (H) Kroksjö,

Andreasson, Gottfrid (1871-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Krokslätt, Fässberg (O) Krokslätt,

Andersson, Carl Rickhard (1886-1970) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Johannes Fredrik (1871-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif

Krokstrands kbfd (O) Krokstrands

Olofsson, Johan Henrick (1835-)

Kronobergsgatan, Kungsholm eller Ulrika Eleonora (AB) Kronobergsgatan,

Persson, Gustaf Albert (1872-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kronog, Länghem (P) Kronog,

Andersdotter, Agneta (1787-) ansedel2.gif

Kronlund f Jonasson, Nils (1784-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kronlund, Alexander Nilsson (1823-1894) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kronlund, Anna Lisa (1830-1830) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kronlund, Brita Maria (1815-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kronlund, Johannes (1818-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kronlund, Peter Andreas (1821-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kronlund, Sven Niclas (1825-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kroppa (S) Kroppa

, Maria (1710-)

Aldrin, Anders Gustaf (1888-(1892..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Aldrin, Emma Maria (1890-(1892..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Aldrin, Karl Johan (1866-(1892..)) ansedel2.gif

Alterblad, Cajsa Engel (1793-1837) ansedel2.gif ansedel2.gif

Alterblad, Lars Johan (1792-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Stina (1820-) ansedel2.gif

Andersdotter, Augusta Lovisa (1860-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Britta Gustava (1824-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Carolina (1823-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Hilma Josefina (1866-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Ida Lovisa (1867-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Johanna (1821-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Josefina (1855-) ansedel2.gif

Andersdotter, Sara Kajsa (1845-(1900..)) ansedel2.gif

Andersdotter, Sara Lisa (1816-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Hindrik (1805-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Arfvidsson, Olof (1789-) ansedel2.gif

Augustasdotter, Elin Lavina (1890-1924) ansedel2.gif

Backelin, Anna Lena (1774-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Backelin, Lisa (Elisabeth*) Maria (1776-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Zelma Maria (1873-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, Anders Fredriksson (1871-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, Johannes Pettersson (1822-(1871..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergman, Anna Kristina (1871-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergman, Emma Lydia (1876-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergman, Johan Alfred (1873-(1907..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergman, Karl Paulus (1869-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergqvist, Greta Cajsa Jansdtr (1803-1872) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergström, Anders Petter Anderssn (1833-) ansedel2.gif

Bergström, Anna Lisa (1859-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergström, Anna Maria (1872-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bjurbäck, Knut Filip (1892-1972) ansedel2.gif

Blom, Elida Maria (1885-1911) ansedel2.gif ansedel2.gif

Blom, Emil (1866-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Blom, Johan (1826-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Blom, Karl (1856-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Broström, Isac (1814-) ansedel2.gif

Bäckström, Johan (1837-(1867..)) ansedel2.gif

Carlsdotter, Maria Gustava (1843-1869)

Carlsdtr Forsberg, Anna Katharina (1861-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Anna Matilda (1871-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Nils (1780-1845) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Per Johan (1894-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsten, Carl Fredrik Andersson (1857-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christinasson, Erik Johan (1873-1877) ansedel2.gif

Christoffersson, Jan Peter (1880-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersson, August Frithiof (1868-1942) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, Anna Lisa (1871-1943) ansedel2.gif ansedel2.gif

Didricsson, Olof (1795-) ansedel2.gif

Dybäck, Carl (1784-) ansedel2.gif

Edgren, Lovisa (1835-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekman, Jan (1739-1805) ansedel2.gif

Emanuelsdotter, Beata Mathilda (1868-1921) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Eva (1817-1881) ansedel2.gif

Eriksdotter, Lisa (1791-) ansedel2.gif

Eriksson, Carl Johan (1822-) ansedel2.gif

Ersson, Anders (1830-1912) ansedel2.gif

Ersson, Erik (1780-) ansedel2.gif

Fagrell, Anders Johan (1875-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fagrell, Anna Amalia Andersdtr (1900-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fallqvist, Anna Britta (1842-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif

Finqvist, Anders (1779-) ansedel2.gif

Flodman, Emma Fredrika (1862-(1883..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Forsberg, Adolph Carlsson (1866-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Goffrick, Frida Sofia (1883-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif

Granberg, Anna Kristina (1877-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif

Granberg, Carl Gustaf (1887-(1910..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Granberg, Carl Levi (1885-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif

Granberg, Gerda Matilda (1885-(1912..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Granberg, Hanna Karolina (1890-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Granberg, Hilma Augusta (1875-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif

Granberg, Hulda Emilia (1882-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif

Granberg, Jan Gustav (1846-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Granberg, Sigrid Elisabeth (1884-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif

Granberg, Sofia Albertina (1879-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif

Granberg, Yngve Simeon (1880-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hedlind, Agnes Florentina Johansdtr (1873-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hedström, Carl Johan Christophersson (1870-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hedström, Kristoffer Janssn (1882-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hedström, Oskar (1873-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hellström, Carolina (1827-) ansedel2.gif

Hindersdotter, Maria (1779-)

Hindriksdotter, Johanna Lovisa (1831-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hindriksson, Jan (1806-)

Hultgren, Hanna Matilda (1877-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif

Högberg, Erik Johan (1847-(1880..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hök, Johanna Mathilda Matsdtr (1853-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ivarsdotter, Anna Matilda (1866-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jakobsdotter, Johanna (1867-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jakobsson, Jakob (1844-1913) ansedel2.gif

Jansdotter, Annika (1752-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Cajsa (1821-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Catharina (1765-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Greta (1758-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Lisa (1756-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Maria Lovisa Evasdotter (1844-1926) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Sophia (1870-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Stina (1781-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdtr Stjerngren, Anna Carolina (1820-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson Berg, Petter (1797-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Anders (1793-) ansedel2.gif

Jansson, Carl Oscar (1867-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Christoffer (1842-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Fredrik (1842-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Hedvig Maria (1897-1985) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Jan (1726-) ansedel2.gif

Jansson, Per Olof (1864-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johannesdotter, Emma Matilda (1881-1921) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Lars Rudolf (1889-(1906..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasson, Erik Johan (1863-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasson, Hilda Josefina (1886-1971) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Greta (1843-(1887..)) ansedel2.gif

Jonsdotter, Johanna (1845-(1880..)) ansedel2.gif

Kristoffersson, Ida Sofia (1896-1976) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kruse, Maria Katarina (1885-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Anna Lisa (1861-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Lena (1747-1824) ansedel2.gif

Larsdotter, Sara (1766-1844) ansedel2.gif

Larsson Elg, August (1859-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Elida Maria (1894-1977) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindström, August Olofsson (1863-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ljungberg, Johanna Matilda (1844-)

Magnusdotter, Eva Mathilda (1860-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusdotter, Sophia (1870-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusson Bäckström, Nils Gustaf (1858-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusson Granberg, Carl Gustav (1852-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusson Granberg, Johan Viktor (1855-1942) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusson, Anna Maria (1868-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusson, Carl Fredric (1866-) ansedel2.gif

Magnusson, Carl Johan (1859-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusson, Gustaf Levi (1886-1979) ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusson, Nils (1802-1879) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsdotter, Britta Cajsa (1821-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Anna (1858-(1892..)) ansedel2.gif

Nilsdotter, Anna Greta (Cajsa) (1830-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Anna Stina (1806-1858) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Lena (1747-1796) ansedel2.gif

Nilsdotter, Sara (1809-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Sara Johanna (1807-1808) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Stina (1732-1813) ansedel2.gif

Nilsdotter, Stina Maria (1843-(1868..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Wilhelmina (1839-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdtr Bork, Anna Cajsa (1797-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson Berg, Petter (1795-1871) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson Tellin, Carl Johan (1860-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Carl (1749-1809)

Nilsson, Hulda Emilia (1891-1980) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Magnus (1841-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Per Gustaf (1835-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Hilma Lovisa (1862-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Johannes (1821-(1881..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsdotter, Anna Brita (1847-1910) ansedel2.gif

Olsdotter, Maria (1796-1833) ansedel2.gif

Olsdotter, Stina (1832-) ansedel2.gif

Olsson, Olof (1844-(1868..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson Brattlöf, Jan Hindrik (1806-1877) ansedel2.gif

Persson, August (1888-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Peter (1826-) ansedel2.gif

Pettersdotter, Augusta Lovisa (1860-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Emma Charlotta (1863-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Sara (1784-) ansedel2.gif

Pettersdtr Berg, Anna Maria (1823-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdtr Berg, Carolina (1825-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdtr Berg, Christina Carolina (1827-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Berg, Nils (1819-1883) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Berg, Peter (1825-(1865..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Berg, Wilhelm (1821-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Tellin, Petter (1817-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Albin (1883-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Elin (1881-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Lars Gustaf (1858-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Olga (1885-(1929..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Prost, Karl Andersson (1856-(1900..)) ansedel2.gif

Rungren, Jonas Jonsson (1761-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sjöberg, August Hindriksson (1871-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sjöberg, Carl Hindriksson (1868-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sjöberg, Otto Hindriksson (1868-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif

Stjerngren, Oskar (1879-(1903..)) ansedel2.gif

Stolpe, Georg Emanuelsson (1877-(1903..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Signe Augusta (1894-1988) ansedel2.gif ansedel2.gif

Tellin, Anne Viktoria (1884-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif

Tellin, Jenny Maria (1886-(1903..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Tellin, Karl Johan (1890-(1929..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Tellin, Maria (1864-)

Tyberg, Anna Mathilda Persdtr (1854-1907) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Uhr, Charlotta Nicolina (1843-(1878..1885)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Uhr, David (1849-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Uhr, Gustaf (1845-1901) ansedel2.gif ansedel2.gif

Uhr, Johan Joakim (1844-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif

Uhr, Maria Wilhelmina (1842-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Wahlström, Anna Maria Pettersdtr (1811-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Wennerström, Bror Wilhelm Uhr (1847-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Wennerström, Maria Carolina (1819-1849) ansedel2.gif

Ås, Lovisa Andersdtr (1851-1893)

Örn, Karolina Sophia (1841-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kroppa kbfd (S) Kroppa

Andersson, Elmer Sixten (1909-1978) ansedel2.gif

Carlsson, Judit Ingeborg (1893-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Jan Peter (1880-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Robert Hugo (1886-1897) ansedel2.gif ansedel2.gif

Flodman, Emma Fredrika (1862-(1883..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Flodman, Sofia (1852-(1887..)) ansedel2.gif

Forsberg, Kristina Karolina (1873-) ansedel2.gif

Granberg, Anna Kristina (1877-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif

Haerner, Axel Ludvig (1888-1970) ansedel2.gif ansedel2.gif

Haerner, Ernst Ludvig (1854-(1900..)) ansedel2.gif

Haerner, Maria Carolina (1889-(1912..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hedström, Carl Johan Christophersson (1870-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hedström, Kristoffer Janssn (1882-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jakobsson, Jakob (1844-1913) ansedel2.gif

Jansdotter, Hilda Carolina (1860-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Christoffer (1842-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johannesdotter, Carolina (1836-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasson, Axel Götrik (1878-1963) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdtr Ahlin, Augusta (1866-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindström, Justina Karolina (1852-(1892..1900)) ansedel2.gif

Olsdotter, Carolina (1814-) ansedel2.gif

Olsdotter, Matilda (1863-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Bengta (1853-)

Samuelsson, Jan (1820-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Vallin, Gustaf Emil Karlsson (1876-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif

Örn, Karolina Sophia (1841-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kroppkärr, Karlstads landsförs (S) Kroppkärr,

Johansson, Oscar Ruben (1878-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Krubbarp, Skärstad (F) Krubbarp,

Nilsdotter, Britta (1751-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Maria (1780-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Krumpekullstorp, Norra Fågelås (R) Krumpekullstorp,

Carlsdotter, Anna (1800-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Britta Stina (1812-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Cajsa (1821-1893) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Lisa (1814-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Maria (1810-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl (1784-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl (1816-1816) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Johannes (1818-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Maria (1780-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Krusag, Bäne, Hol (P) Krusag,

Andersdotter, Anna (1822-1897) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Stina (1850-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Johanna (1839-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Ester Emilia (1900-1901) ansedel2.gif

Andreasdotter, Alida Charlotta (1894-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Alma Serafia (1871-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Anna Karolina (1885-1926) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Edith Maria Ottilia (1890-(1907..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Emma Mathilda (1868-(1887..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Karl Johan (1876-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsdotter, Mina (1864-1901) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Alma (1872-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Anna Josefina (1888-1961) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Christina (1807-) ansedel2.gif

Johansdotter, Gerda Natalia (1880-(1890..)) ansedel2.gif

Johansdotter, Maria Albertina (Leontina) (1860-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Selma (1862-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Adolf Ejnar (1892-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Axel Simeon (1882-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif

Linder Johansson, Carl Edvard (1865-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Selma Vilhelmina (1870-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Selma Vilhelmina (1873-(1912..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Tilda (1859-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Krusag, Horla (P) Krusag,

Alexandersson, Johan Albin (1882-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna (1803-1868) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna (1811-1881) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Charlotta (1849-1907) ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Maja (1816-1852) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Stina (1836-1846) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Augusta (1856-(1881..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Christina (1830-1833) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Hilma Serafia (1870-(1888..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Ida (1861-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Ida Matilda (1862-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Johanna (1833-1835) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Johanna (1842-1844) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Johanna (1847-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Katarina (1823-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Maja (1821-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Maja Stina (1825-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Maja Stina (1845-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Marit (1669?-1705)

Andersdotter, Mathilda (1854-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Matilda (1871-1901) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Stina (1821-1894) ansedel2.gif

Andersson, Allgott Gustaf Adolf (1906-1987) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Alma Dorotea (1879-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Anders (1816-1880) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Anders (1827-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Anders Petter (1832-1893) ansedel2.gif

Andersson, Andreas (1828-1829) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, August (1832-(1887..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Axel (1864-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Carl (1779-1849) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Carl (1845-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Elma Viktoria (1883-(1909..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Gustaf Henning (1874-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Hanna Charlotta (1883-1963) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Hilda Emilia (1886-1961) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johannes (1816-1877) ansedel2.gif

Andersson, Johannes (1818-1820) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johannes (1825-1849) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Karl Emil (1876-(1892..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Karl Gideon (1881-(1901..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Karolina Sofia (1860-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Lars (1815-1869) ansedel2.gif

Andersson, Lars Peter (1847-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Olaus (1838-1872) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Olaus (1840-(1884..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Selma Rebecka (1876-(1893..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Sven Gustaf (1845-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Ada (1865-(1891..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Anna Cajsa (Greta) (1834-(1885..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Cajsa (1829-1831) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Stina (1797-1851) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Anna Elisabeth (1886-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Emma Ruth (1877-1975) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Johan Fredrik (1859-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Johannes (1840-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Naëmi Alexandra (1875-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Sanfrid Salomon (1876-1877) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Simon Paulus (1879-1967) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Olof (1819-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Cajsa (1840-1842) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Cajsa (1845-1847) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Catharina (1833-1833) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Augusta Alvida (1873-(1891..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Beda Lydia (1881-(1898..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Christina (1830-1862) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Elin (1828-1893) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Hanna Elisabet (1886-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Selma (1871-1873) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Selma Axelina (1876-(1902..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Artur Simeon (1883-(1903..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Lasse (1836-1836) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Leander (1868-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Margit Josefina (1909-1987) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Oskar Sanfrid (1879-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahl, Nils Svensson (1802-1873) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlin, Anton (1859-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dalin, Johan Hjalmar Johanssn (1875-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Densén, Karl Thure (1918-2001) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ericsdotter, Anna Brita (1795-1862) ansedel2.gif

Eriksson, Karl Ludvig (1848-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Maria Erkers (1884-1959) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gelin, Bror Evald (1900-(1925..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gelin, Märta Josefina (1905-1998) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gelin, Sigrid (1896-1992) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gelin, Yngve Sigvard (1908-1975) ansedel2.gif ansedel2.gif

Granat, Olof Jonasn (1775-1846) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdotter, Maria (1794-1881) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Anders (1790-1846) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johannesdotter, Anna Maria (1824-1831) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johannesdotter, Catharina (1760-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johannesdotter, Johanna (1830-1831) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johannesdotter, Johanna (1833-1834) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Ada Beata (1867-1948) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Adina Helga (1869-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Anna (1757-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Anna Christina (1850-1851) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Beda Elvira (1871-1902) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Britta Maja (1813-1897) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Charlotta (1858-1898) ansedel2.gif

Johansdotter, Emma Charlotta (1860-(1880..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Lotta (1852-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johanson f Olofsdotter, Anna Brita (1849-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Albin Viktorius (1873-1873) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Alfred (1853-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Anders (1817-1895) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Anders (1854-(1878..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Andreas (1811-1815) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Andreas (1816-(1866..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Karl Johan (1855-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Svante (1862-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Sven (1846-1942) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasdotter, Jenny Elisabeth (1883-1883) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasdotter, Karin (1764-1832) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasson, Anna Matilda (1879-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlén, Elsa Viktoria Gabriella (1900-1976) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlén, Karl Julius (1877-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsdotter, Anna Katarina (1834-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsdotter, Maja (1837-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Anna Mary (1921-2005) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Erik Gösta (1916-1926) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Karin Irene (1922-2011) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Karl Richard (1876-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Mats Rickard (1923-2003) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Nils Matteus (1917-1998) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Alma (1869-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Anna (1758-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Chatarina (1786-1859) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Elin (1768-1806) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Katarina (1751-1828) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Kerstin (1795-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Maria, Maja (1777-1834) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Stina (1798-1859) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Andreas (1764-1809) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Andreas (1804-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Anton (1861-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Johannes (1781-1832) ansedel2.gif

Larsson, Lars (1758-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Olof (1785?-1840) ansedel2.gif

Larsson, Peter (1818-1845) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindström, Tora Berta Linnéa (1905-(1927..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ljunggren, Anna Ester Wilhelmina (1891-1992) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ljunggren, Ellen Margareta (1899-1984) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ljunggren, Hilda Linnéa (1905-1959) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ljunggren, Karl Emanuel (1904-1971) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ljunggren, Nils Fredrik (1894-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ljunggren, Svante Svenssn (1854-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lundberg, Ellen Dagmar Kristina (1905-1993) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lundberg, Ernst Hilding Sigfrid (1901-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lundberg, Hanna Kristina (1900-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lundberg, Hilda Karolina (1895-1971) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lundberg, Karl Adolf Emanuel (1907-1990) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lundberg, Signe Hildur Olivia (1889-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsson, Adam (1674-1709)

Mårtensson, Lars (1720?-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Lotta (1844-1873) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Maja Stina (1844-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Carl (1842-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Norlin, Oskar Vilhelm Fredrik (1884-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olausson, Carl Albin (1873-(1884..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Anna Maja (1815-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Johanna (1823-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Stina Kajsa (1855-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Tilda (1873-1942) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Anders (1813-1852) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Petter Alfrid (1857-1943) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Lars (1767-1843) ansedel2.gif

Persdotter, Anna Christina (1863-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Petter (1777-1846) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Maja (1819-1843) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Erik (1828-1912) ansedel2.gif

Pettersson, Sven (1805-1887) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ring, Andreas (1797-1850) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ring, Hedda Sophia (1858-(1881..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Ada Beata (1875-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Anna (1814-1886) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Anna Christina (1846-(1884..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Augusta Fredrika (1852-1854) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Elin (1705?-1705) ansedel2.gif

Svensdotter, Elin (1812-1894) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Ella (1758-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Ëlma (1879-1948) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Selma (1876-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Tekla Elisabeth (1885-(1904..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Anders (1835-1887) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Anders Janson (1815-1878) ansedel2.gif

Svensson, Anna Elisabet (1884-(1903..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Aster Gunborg Linnéa (1913-1995) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Elin Natalia (1891-(1907..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Elsa Adela Linnéa (1908-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Hans (1752-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Kasper (1848-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Lars Peter (1841-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Olof Gustaf Evert (1898-1979) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Sigrid Adele (1896-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Sven (1713?-1778) ansedel2.gif

Svensson, Sven Gustaf (1838-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Valfrid (1875-(1895..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Vilhelm (1873-1877) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Vilhelm (1881-1950?) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Vitalis (1871-(1891..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Zacharias (1843-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif

Krusagården, Horla (P) Krusagården,

Svensson, Sigrid Adele (1896-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif

Krutbränningen, Dalum (P) Krutbränningen,

Andersson, Jonas (1812-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Hanna Cecilia (1880-(1896..)) ansedel2.gif

Jonasdotter, Catharina (1785-1830) ansedel2.gif

Krylbo kbfd (W) Krylbo

Dubois, Maria Katarina (1885-1975) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dubois, Stina Wiktoria (1897-1977) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Alma Sofia (1874-1964) ansedel2.gif

Nylén, Albert (1890-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ståhlberg, Karl Teodor (1883-1954) ansedel2.gif

Kråkeryd, Härja (R) Kråkeryd,

Andersdotter, Johanna Matilda (1865-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kråketorp, Fässberg (O) Kråketorp,

Nilsdotter, Anna Katarina (1847-1897) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kråksmåla (H) Kråksmåla

Carlsdotter, Greta Lisa (1834-) ansedel2.gif

Kråkvattnet, Tived (T) Kråkvattnet,

Andersdotter, Johanna (1830-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Stina (1827-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Peter (1824-1904) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsdotter, Maja (1826-1892) ansedel2.gif

Nilsson, Anders (1792-) ansedel2.gif

Petersdotter, Hedda Sofia (1870-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Johanna (1862-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Lotta (1857-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Per August (1859-1942) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kräcklinge (T) Kräcklinge

Andersdtr Berg, Emilie Augusta (1856-) ansedel2.gif

Krösehagen, Huleg, Björsäter (R) Krösehagen,

Jonsdotter, Maria (Maja Anna) (1812-1894) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusson, Anders Petter (1841-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusson, Per Magnus (1809-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Krösekullen, Skogsbygden (P) Krösekullen,

Andersdotter, Alma Rebecka (1876-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Katarina (1839-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Maja (1801-1835) ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Mathilda (1854-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Mathilda (1857-1926) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Britta Maja (1795-1866) ansedel2.gif

Andersdotter, Ella (1819-1890) ansedel2.gif

Andersdotter, Fredrika (1851-1853) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Ida Albertina (1861-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Kjerstin (1797-1855) ansedel2.gif

Andersdotter, Lotta (1855-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Maja Stina (1837-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Matilda Charlotta (1849-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Selma (1860-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Selma (1863-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Selma (1866-1866) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson Nordin, Aron (1864-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Andreas (1737-) ansedel2.gif

Andersson, Aron Theodor (1856-1856) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, August (1843-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Carl (1846-)

Andersson, Carl Oscar (1859-1859) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johan Fredrik (1857-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johannes (1797-) ansedel2.gif

Andersson, Johannes (1799-1882) ansedel2.gif

Andersson, Johannes (1841-(1888..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Oskar Linus (1865-1896) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Sven (1779-1853) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Anna Stina (1825-1883) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Fredrika (1853-1901) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Lovisa (1828-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Augustsdotter, Alma Axelina (1875-1921) ansedel2.gif ansedel2.gif

Augustsdotter, Selma (1866-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Augustsson, Axel Albin (1877-(1893..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Augustsson, Karl Oskar (1881-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gabrielsson, Anders (1835-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Anna Katarina (1826-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Chrlotta (1853-1898) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Ida Mattia (1864-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Kristina (1832-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Kristina (1846-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Maja Stina (1828-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Anders (1829-1894) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Carl (1842-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Johan August (1857-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Petter (1832-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Samuel (1862-1862) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Svante (1834-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Svante (1840-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Johanna Kristina (1837-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsdotter, Ida Kristina (1866-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsdotter, Matilda (1860-1942) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Johan Fridolf (1875-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Karl Linus (1869-(1889..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Anders (1812-1893) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Carl (1833-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mörk, Amada Charlotta (1860-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Johanna (1828-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olufsdotter, Ella (1743-) ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna Katarina (1823-1893) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Elin Maria (1895-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Frida Matia (1887-1889) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Hanna Charlotta (1884-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Johan Fredrik (1853-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Johan Gottfrid (1891-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Karl Georg (1895-1969) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kulla (C) Kulla

Hall, Calara Erika (1855-1903) ansedel2.gif

Lindberg, Ida Mathilda (1865-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kullabo, Alingsås landsförs (P) Kullabo,

, Lars (1632?-1717) ansedel2.gif

Kullebro, Siene (P) Kullebro,

Bengtsdotter, Christina (1823-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mård, Anders (1750-) ansedel2.gif

Mård, Ella Andersdtr (1782-1858) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kullen, Algutstorp (P) Kullen,

Andersdotter, Anna Lundberg (1758-1835) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Britta (1785-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Birgersson, Andreas (1794-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Castor, Anna-Lena Larsdtr (1840-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Stina (1788-1809) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Bengt (1790-1858) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Kristina (1842-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, August Fur (1851-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindblad, Svante Larsson (1854-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ode, Johannes Månssn (1759-1840) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Maria (1787-1788) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Anders Rask (1804-1879) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Johannes Rask (1806-1893) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsdotter, Ingrid (1724-1792) ansedel2.gif

Qvick, Börje Bengtssn (1731-1799) ansedel2.gif ansedel2.gif

Qvick, Ingeborg Olofsdtr (1785-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Qvick, Kerstin Olofsdtr (1781-1782) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Per (1750-1834) ansedel2.gif

Kullereberget, Säfsnäs (W) Kullereberget,

Jonasdotter, Anna Sofia (1869-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kullerstad (E) Kullerstad

Olsson Kullerstad, Samuel Wilhelm (1846-) ansedel2.gif

Kullgården, Lerum (P) Kullgården,

Andersdotter, Ada Sofia (1865-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kullgärdet, Bjursås (W) Kullgärdet,

Ersdotter, Marta (1872-1930) ansedel2.gif

Persson, Elna Linnéa (1912-2007) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Lustig Karl (1870-1942) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Lustig Karl August (1904-1976) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kullingleden, Algutstorp (P) Kullingleden,

Nylén, Edit Maria (1911-2003) ansedel2.gif

Kullings-Skövde (P) Kullings-Skövde

Ahlberg, Karl Evald Johansson (1895-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Albertsson, Åke Bertil Fritjof (1910-1985) ansedel2.gif ansedel2.gif

Alexandersson, Bror Anders (1924-2002) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Alexandersson, Christer Lars-Åke (1946-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Alexandersson, Elly Anna-Christina (1956-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Alexandersson, Elof Tage Artur (1914-1994) ansedel2.gif ansedel2.gif

Alexandersson, Herbert (2008-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Alexandersson, Ingvar () ansedel2.gif ansedel2.gif

Alexandersson, Kerstin Ann-Mari (1944-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Alexandersson, Maria Barbro Cecilia (1962-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Alexandersson, Mikael Stig Robert (1958-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Alexandersson, Robert Jan-Olof (1951-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Alexandersson, Sten Holger Gunnar (1916-1992) ansedel2.gif ansedel2.gif

Alexandersson, Stig Bertil (1918-2004) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Alexandersson, Åke Robert Andreas (1907-1984) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Alexandersson, Åsa Ulrika Helena (1966-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andell, Gustav Andersson (1880-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andell, Martin Andersson (1870-(1891..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Ada (1874-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna (1786-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna (1834-1868) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Elisabet (1880-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Lundberg (1758-1835) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Augusta (1856-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Catharina (1789-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Clara (1862-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Edla Maja (1837-1893) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Ella (-(..1748)) ansedel2.gif

Andersdotter, Ida Sofia (1858-(1881..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Johanna (1828-1904) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Johanna (1835-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Katarina (1774-(1815..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Katarina (1842-1914) ansedel2.gif

Andersdotter, Kerstin (-(1711..)) ansedel2.gif

Andersdotter, Kerstin (1778-1804) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Kerstin (1803-1841) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Kristina (1818-)

Andersdotter, Lena (1763-1841) ansedel2.gif

Andersdotter, Maja Stina (1855-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Maria (1751-1829) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Stina (1800-) ansedel2.gif

Andersdotter, Wilhelmina (1872-(1891..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Alf Algot Sigurd (1895-1981) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Allfrid (1863-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Alma (1868-(1893..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Anders (1706-1777) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Anders (1811-1867) ansedel2.gif

Andersson, Anders Petter (1844-1884) ansedel2.gif

Andersson, Anders Petter (1853-1855) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Andreas (1804-1858) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Aron (1867-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Aron Levin (1895-1977) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, August (1851-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Axel (1872-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Bengt Mikael (1974-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Bengt Åke Harry (1951-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, David (1843-1904) ansedel2.gif

Andersson, Edit Augusta (1898-1987) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Edna Rut Evelina (1910-1998) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Elias (1806-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Elias (1827-1909) ansedel2.gif

Andersson, Elis Mauritz (1904-1972) ansedel2.gif

Andersson, Ellen Tyra Linnéa (1904-1977) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Erik (1696-1697) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Erik (1759-1834) ansedel2.gif

Andersson, Erik Verner (1905-1992) ansedel2.gif

Andersson, Gerda Gottfrida (1875-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Gustaf Alfred (1854-(1880..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Helga Gunhild (1901-1979) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Hulda Emilia (1877-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Janne (1866-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johan (1858-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johan (1860-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johannes (1785-1840) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johannes (1795-1853) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johannes (1844-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johannes (1848-1854) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Karl Adolf (1873-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Karl Emil Hjalmar (1880-1899) ansedel2.gif

Andersson, Karl Oskar (1879-1955)

Andersson, Lars (1716-1793) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Lars (1884-1971) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Maria Josefina (1898-1991) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Martin Robert (1881-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Måns (1713-1772) ansedel2.gif

Andersson, Olga Serafia (1883-1973) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Olof (1730-1796) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Olof (1730-1811) ansedel2.gif

Andersson, Olof (1750-) ansedel2.gif

Andersson, Olof (1793-1860) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Olof (1795-1871) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif