Ortsregister (Q - R)

Ortsregister (Q - R)

Personregister    Efternamnsregister

" - A B - B C - D E - E F - F G - G H - H I - I J - J K - K L - L M - M N - N O - O P - P Q - R S - S T - T U - U V - V W - Y Å - Å Ä - Ä Ö - Ö d - d

Quifallet, Linnerhöjden, Rämmen (S) Quifallet,

Danielsson, Jan (1842-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Falk, Hindrik Larsson (1819-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif

Falk, Theodor (1861-(1881..)) ansedel2.gif

Jansson Falk, Lars (1795-1873) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson Lindrot, Per Henrik (1850-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson Quifall, Nils (1807-1875) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rabbsta, Munktorp (U) Rabbsta,

Bärling, Bernhard (1882-1967) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bärling, Maria Bernhardina (1915-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bärling, Marta Matilda (1915-2007) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ersdotter, Anna (1844-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rackeby (R) Rackeby

Hammarqvist, Nils Gustaf Bergström (1838-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ragunda (Z) Ragunda

Edström, Anders Olof (1825-) ansedel2.gif

Nilsdotter, Lisa Magdalena (1820-) ansedel2.gif

Rakhöjden, Nordmark (S) Rakhöjden,

Christinasson, Erik Johan (1873-1877) ansedel2.gif

Jansson, Carl Alfred (1873-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Beda Katharina (1881-1882) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Johanna Mathilda (1868-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Selma Katarina (1883-1948) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Anna Maria (1871-1948) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Johan Edvard (1889-1891) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Karl Gustaf (1867-1867) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Karl Oskar (1887-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Anna Maria (1833-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Lena (1830-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Lars (1804-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Olof (1835-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Anna Mathilda (1868-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Maria Christina (1873-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Fredrik (1874-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Anna Cajsa (1807-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Stinasson, Karl Johan (1876-(1896..)) ansedel2.gif

Svensson, Hjalmar Fritjof (1887-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Johan Alfred (1872-1907) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Nils (1824-1885) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rakåsa Österg, Herrljunga (P) Rakåsa

Olofsdotter, Anna Stina (1822-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ramnaklev, Ornunga (P) Ramnaklev,

Johansson, Gabriel (1827-) ansedel2.gif

Larsdotter, Anna Chatarina (1836-) ansedel2.gif

Ramnäs (U) Ramnäs

Andersson, Anders Johan (1854-1932) ansedel2.gif

Andreasson, Olof (1857-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Gustaf Wilhelm (1873-1901) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Jan Daniel (1833-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Brickman f Carlsson, Emma Maria (1874-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Anna Sofia (1878-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl (1842-1904) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl Emil (1868-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson Febo, Carl Fredrik (1827-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Djerf, Britta Maria Olofsdotter (1833-1892) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Elg, Johanna Pettersdtr (1845-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson Dahl, Erik Albin (1831-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson Tångfeldt, Jonas (1817-)

Felth, Stina Maria Larsdtr (1847-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Johanna Christina (1864-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Maria (1799-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Maria Sophia (1857-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdtr Lax, Maria (1834-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson Hellsing, Melcher (1827-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Jan Petter (1859-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Johan (1866-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Olaus (1861-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Paulus (1839-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasson, Samuel (1862-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Per Olof (1864-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lagergren, Per Henrik Carlsson (1846-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lagergren, Sten Yngve (1876-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Beda Wilhelmina (1868-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindberg, Karl Wilhelm (1894-(1913..)) ansedel2.gif

Lundberg, Carl Johan (1853-) ansedel2.gif

Magnusdotter, Emma Matilda (1872-1942) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusdotter, Stina Lisa (1842-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusson, Jan Petter (1855-1884) ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusson, Johan (1873-1878) ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusson, Magnus (1849-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsdotter, Anna Elisabeth (1855-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Matts, Carl Gustaf (1874-1878) ansedel2.gif ansedel2.gif

Matts, Emma Lovisa (1872-1879) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson Östin, Carl (1850-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nylén, Emil Viktor Jansson (1876-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nylén, Johannes Wilhelm (1838-1915) ansedel2.gif

Nyström, Edvin (1862-)

Olofsson, Magnus Olaus (1846-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsdotter, Maria Kristina (1876-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Anna Christina (1875-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Per Gustaf (1874-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Nils (1836-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter Kavel, Maria (1874-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Elisabeth (1848-1928) ansedel2.gif

Persson, Carl Efraim (1878-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Nils Yngve (1881-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Valfrid Teodor (1868-1940) ansedel2.gif

Wistrand, Hilda Amalia (1853-1884) ansedel2.gif

Ramsberg (T) Ramsberg

Andersdotter, Ingeborg (1748-) ansedel2.gif

Andersson, Karl Erik (1838-1874) ansedel2.gif

Berghand, Mauritz August (1854-) ansedel2.gif

Boström, Anders (1803-) ansedel2.gif

Bäckman, Jacob (1817-) ansedel2.gif

Carlsson, Aron (1833-) ansedel2.gif

Ek, Petter Jonas (1805-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ersdotter, Kristina Lovisa (1835-1922) ansedel2.gif

Ersdotter, Maria (1801-)

Felth, Stina Maria Larsdtr (1847-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hagström, Karl Oskar (1882-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hammaren, Christina (Stina) Cajsa (1785-)

Hamtke, Anna Maria Magdalena (1858-) ansedel2.gif

Hultgren, Anders (1862-1948) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Maja Cajsa (1814-) ansedel2.gif

Jansson, Sven (1812-1833) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Lovisa (1825-1915) ansedel2.gif

Sandberg, Carl (1821-1866) ansedel2.gif

Strömgren, Agnes Albertina (1880-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sundström, Marie Andersdtr (1808-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ramsele (Y) Ramsele

Jansdotter, Ingeborg (1862-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ramshult, Grevbäck (R) Ramshult,

Svensdotter, Ingrid (1796-1827) ansedel2.gif

Svensson, Sven (1793-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ramsjö (X) Ramsjö

Kruse, Jan Hindrik Christoffersson (1864-1896) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ramundeboda (T) Ramundeboda

Almgren, Abel (Axel) (1883-1977) ansedel2.gif ansedel2.gif

Almgren, Augusta (1879-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif

Almgren, Erik Johan (1844-1930) ansedel2.gif

Almgren, Ragnar (1881-1904) ansedel2.gif ansedel2.gif

Almgren, Wilhelm (1876-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Mathilda (1853-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson Scherp, Jan Daniel (1844-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eliasson, Per Magnus (1844-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Elofsson, Anders Gustaf (1829-1891) ansedel2.gif

Elofsson, Johanna Andersdtr (1866-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Göransdotter, Lisa (1832-1904) ansedel2.gif

Holm, Erik Johan Eriksson (1849-(1879..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Maria (1858-)

Jansdotter, Maria Stina (1834-1895) ansedel2.gif

Johannesson, Lars (1845-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Britta Maria (1849-1920) ansedel2.gif

Klintberg, Gustaf Einar (1899-1972) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Anna Elisabet (1891-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Carl Alvar (1884-1961) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, David Natanael (1889-1970) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Hilma Emilia (1879-1967) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Nanny Kristina (1884-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Stålhammar, Johan (1837-1905) ansedel2.gif

Wikström, Johan Nilsson (1866-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ramundtorp, Sävsjöos, Ljur (P) Ramundtorp,

Andersson, Andreas (1789-1879) ansedel2.gif

Johansdotter, Stina (1800-1880) ansedel2.gif ansedel2.gif

Randolph, USA Randolph,

Jonasdotter, Carolina (1837-(1869..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nordmark, Carl Ferdinand (1862-(1869..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nordmark, Gustaf Gottfrid Pettersson (1868-(1869..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nordmark, Hilma Octavia Pettersdtr (1860-(1869..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nordmark, Petter Nilsson (1828-(1869..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ransberg (R) Ransberg

Magnusson, Magnus Nikolaus Lemnel (1879-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Olof (1833-1910)

Ransta, Kumla (U) Ransta,

Hedberg, Josefina Christina (1865-1896) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ransäter (S) Ransäter

Adamsson, Gustaf Bernhard (1891-(1910..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna (1822-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Maria (1821-)

Andersdotter, Stina (1825-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson Stålberg, Carl Johan (1827-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Anders (1798-) ansedel2.gif

Andersson, Hindrik (1828-1871) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Nils (1837-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Petter (1796-) ansedel2.gif

Backström, Britta Stina (1821-) ansedel2.gif

Backström, Sven Erik (1786-)

Berg, Olof Lorentz (1794-)

Bergman, Anna Kristina (1871-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergman, Erik Johan (1842-1925) ansedel2.gif

Bergman, Karl Paulus (1869-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergmark, Jacob Ericsson (1830-1875) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Björn, Carl August (1852-(1885..)) ansedel2.gif

Box, Olof Gustaf (1843-1909) ansedel2.gif

Brittasson, Carl Gustaf Edvard (1837-) ansedel2.gif

Carlsdotter, Maria (Lisa) Elisabeth (1850-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdtr Hjerpe, Hilda Maria (1871-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdtr Myhr, Christina (1863-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Hjerpe, August (1862-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Hjerpe, Carl Emil (1857-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Hjerpe, Fredrik (1866-(1892..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Hjerpe, Johan (1864-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Hjerpe, Nils Gustaf (1859-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Hjerpe, Otto (1875-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Hjerpe, Wilhelm (1873-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlström, Ida Mathiasdtr (1863-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, Malin (1856-) ansedel2.gif

Ekman, Carl Gustaf (1845-(1887..)) ansedel2.gif

Ekman, Lars Magnus (1845-(1887..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Elg, Per Johan Pettersson (1838-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Lovisa (1856-(1892..)) ansedel2.gif

Eriksdotter, Stina (1799-) ansedel2.gif

Eriksson, Johan (1861-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ersdotter, Cherstin (1834-1900) ansedel2.gif

Ersson, Nils (1817-) ansedel2.gif

Fagrell, Abraham (1811-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fagrell, Christian (1846-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif

Forsberg, Anna Aqvelina (1878-(1907..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Froilin, Samuel (1770-) ansedel2.gif

Froilin, Samuel Agathon (1821-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gervind, Stina Jansdtr (1801-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Granberg, Andreas Stinasson (1844-(1893..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gäfvert, Erik Johan (1846-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Halin, Anders (1818-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Halin, Hillda (1853-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Halin, Hädda Andersdtr (1850-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Halin, Johan Henrik Andersson (1844-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hedin, Olof Nilsson (1847-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hedman, Karl (1865-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hellsing, Lovisa (1849-(1893..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hindriksson, Jan (1847-(1871..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hjerpe, Carl Magnus (1830-1892) ansedel2.gif

Hult, Erik Gustaf (1848-1880) ansedel2.gif

Hultman, Anna Maria Nilsdtr (1882-(1892..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hultman, Nils Peter Jonassn (1856-(1892..)) ansedel2.gif

Jacobsdtr Bäckman, Lovisa (1843-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Anna (1834-1841) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Anna Maria (1843-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Karolina (1848-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Lisa (1825-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Stina Cajsa (1843-(1880..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdtr Forsberg, Maria (1775-1851) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdtr Gervind Ström, Anna Stina (1830-) ansedel2.gif

Jansdtr Ström, Clara Lena (1835-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdtr Ström, Maria Lisa (1838-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson Groth, Karl Erik (1856-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson Stålberg, Olof (1841-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Alfred (1863-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Carl (1836-1841) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Gustaf (1838-1841) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Jonas (1827-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Paulus (1839-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdtr Wivegg, Cajsa Lisa (1802-1882) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Carl Axel (1825-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasson, Jan (1798-) ansedel2.gif

Jonsdotter, Maria (1775-) ansedel2.gif

Jönsson, Hindrik (1822-(1881..)) ansedel2.gif

Jönsson, Jan (1743-) ansedel2.gif

Karlsson, Albert Emmasson (1874-(1907..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Fritz Harald (1896-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kumelin, Britta Katharina (1817-) ansedel2.gif

Kylander, Johan Petter (1835-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Anna (1815-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Britta (1804-) ansedel2.gif

Larsdotter, Britta Stina (1878-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Cajsa (1819-) ansedel2.gif

Larsdotter, Maria (1816-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Maria (1825-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Olof (1796-) ansedel2.gif

Lethenström, Johan Petter (1845-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindqvist, Beda (1891-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindqvist, Fredrik (1889-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindqvist, Hanna (1885-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif

Löfqvist, August (1854-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Löfqvist, Jan (1777-) ansedel2.gif

Löfqvist, Jan (1811-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mathiasdtr Dahlström, Maria Lisa (1858-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mattsdotter, Karin (1788?-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Munk, Carl Jonsson (1829-1859) ansedel2.gif

Munkhammar, Petter (1816-1859) ansedel2.gif

Myhr, Augusta (1870-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Stina (1803-) ansedel2.gif

Nilsdotter, Stina (1824-1879) ansedel2.gif

Nilsson Holmberg, Erik (1819-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Ester Katarina (1881-) ansedel2.gif

Nordin, Maria Karolina (1894-1986) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nordström, August (1881-(1909..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Norgren, Johanna (1778-)

Norman, Greta Stina (1823-1913) ansedel2.gif

Nyström, Johan Ludvig (1875-(1910..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Anna Stina (1842-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsdotter, Stina Cajsa (1843-1845) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olssn Florin, Jan Peter (1855-(1887..)) ansedel2.gif

Olsson Ström, Jan (1805-) ansedel2.gif

Olsson, Anders (1822-1858) ansedel2.gif

Olsson, Anders (1830-) ansedel2.gif

Olsson, Jan Hindrik (1840-1843) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Maria Kristina (1917-1997) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Per (1792-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Cajsa (1821-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Christina (1833-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Kerstin (1839-1937) ansedel2.gif

Personne, Charlotta Wilhelmimna (1806-)

Persson Norman, Anders (1822-1854) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Pehr (1811-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna Britta (1828-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Stina (1789-) ansedel2.gif

Pettersson, Anders (1825-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Jonas (1823-)

Pettersson, Jonas (1830-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Petter (1823-1862) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ros, Axel Fredrik (1833-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rådman, Bror Erik Nilsson (1900-1979) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rådman, Karin Maria Nilsdotter (1910-1963) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rådman, Karl Gustaf Nilsson (1904-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rådman, Nils Fredrik Nilsson (1907-1973) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rådman, Nils Svensson (1871-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Solberg, Mathilda (1848-(1887..)) ansedel2.gif

Stålberg, Gustaf Walfrid Anderssn (1829-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif

Stålberg, Sara Maria Andersdtr (1822-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Stålhandske, Jan Fredrik Larsson (1824-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Stålhandske, Lars (1794-) ansedel2.gif

Stålhandske, Lena Cajsa (1823-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Stålhandske, Maria Lisa (1814-) ansedel2.gif

Stålhandske, Olof (1807-)

Svensson, Britta Kajsa (1866-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Jan (1815-)

Svensson, Maria (1863-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif

Uddström, Olof (1802-) ansedel2.gif

Uhr, Nils (1847-1911) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ullström, Carl Otto (1848-1879) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ullström, Nils Gustaf (1850-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif

Wärme, Frans Julius Leopold (1859-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ranten, Falköping (R) Ranten,

Johansdotter, Selma Maria (1870-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rappestad (E) Rappestad

Larsson, Gustaf (1858-(1880..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Raus (M) Raus

Ekström, Carl Robert (1858-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fredriksson, Sonja Elin Inga Maj (1921-2012) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gudmundsson, Johan Elis Gudmund (1912-1992) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ravelsg, Siene (P) Ravelsg,

Johansdotter, Emma Kristina (1864-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Anna (1823-1899) ansedel2.gif

Larsson, Alice Lydia (1882-1968) ansedel2.gif

Olofsson, Sven (1810-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Redlund, Hildur Kristina Elisabet (1893-1961) ansedel2.gif ansedel2.gif

Redslared (P) Redslared

Andersdotter, Christina (1824-) ansedel2.gif

Andersson, Carl (1833-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Annasdotter, Maria Cecilia (1890-(1923..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Maria (1871-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hedin, Sigurd Andreas (1903-1977) ansedel2.gif

Jönsdotter, Anna (1804-1862) ansedel2.gif

Karlsson, August (1865-1921) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Anders (1788-1865) ansedel2.gif

Regna (E) Regna

Nordström, Carl Johan (1851-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Chatarina (1802-) ansedel2.gif

Remmene (P) Remmene

Andersdotter, Britta (1793-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Frida (1875-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Kerstin (1769-1838) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Göran (1835-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Jan Peter (1840-(1888..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johannes (1802-1866) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johannes (1833-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Ida Sofia (1870-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Kristina (1843-) ansedel2.gif

Bengtsdotter, Annicka (1781-1843) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Andreas (1843-1922) ansedel2.gif

Bergström, Lars (1767-1843) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Maja Stina (1844-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Johanna (1820-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Johanna (1853-(1886..)) ansedel2.gif

Eriksson, Gustaf (1849-1938) ansedel2.gif

Eriksson, Martin Gustaf (1877-1948) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Nils (1814-1883) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Peter (1825-) ansedel2.gif

Fagersson, Fridolf (1880-1969) ansedel2.gif

Fur, Gerda Natalia (1880-(1899..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fur, Ida Josefina (1884-1972) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gunnarsdotter, Anna (1814-1840) ansedel2.gif

Hansdotter, Karin (1788-1792) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Anders (1792-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Sven (1795-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johannesdotter, Alida Axelia (1873-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Anna Fredrika (1861-)

Johansson, Anders (1827-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsdotter, Amanda (1865-(1903..)) ansedel2.gif

Karlsson, Andreas (1781-1817) ansedel2.gif

Kling Andersson, Arvid (1873-(1903..)) ansedel2.gif

Källberg, Agust (1873-) ansedel2.gif

Larsdotter, Elin (1804-1883) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Ingeborg (1801-1856) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Maria (1809-1811) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Anders (1812-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, August Fur (1851-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsson, Erik (1780-1837) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Anna Maja (1861-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, August (1858-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Anna Maria (1835-(1900..)) ansedel2.gif

Pettersdotter, Chaterina (1829-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Johannes (1832-1833) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Johannes (1838-1839) ansedel2.gif ansedel2.gif

Skoglund f Larsson, Axel Natanael (1887-1969) ansedel2.gif ansedel2.gif

Skoglund, Gustaf Vilhelm, Augustson (1882-(1901..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svantesdotter, Alma Italia (1886-1969) ansedel2.gif ansedel2.gif

Reparetorp, Nyed (S) Reparetorp,

Eriksdotter, Mathilda Elisabet (1862-1952) ansedel2.gif

Johansdotter, Elin Maria (1871-1898) ansedel2.gif ansedel2.gif

Republiken Kongo Republiken

Persson, Helge Walter (1928-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Resele (Y) Resele

Westermark, Folke (1909-) ansedel2.gif

Resteröd (O) Resteröd

Kristiansdotter, Ida Charlotta (1850-1931) ansedel2.gif

Rethwisch, Mecklenburg Rethwisch,

Paepke, Jakob Kristian (1756?-1819) ansedel2.gif

Reutersberg, Säterbo (U) Reutersberg,

Christoffersdotter, Emma (1870-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ribbingsberg, Södra Härene (P) Ribbingsberg,

Carlsson, Eivor Fredrika (1913-1997) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Margit Viola (1908-1989) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Oscar Emil (1878-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Paul Isidor Valter (1906-1985) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Tora Margareta (1903-1970) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Christina (1823-1851) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Elsa Emilia (1892-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svantesdotter, Anna Karolina (1875-1936) ansedel2.gif

Ribboda, Kvistbro (T) Ribboda,

Berg, Sophia (1836-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergqvist, Hedda (1864-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergqvist, Hilma Maria (1872-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergqvist, Johanna Kristina (1867-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergqvist, Sofia Matilda (1857-1942) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Berqvist, Augusta Fredrika (1861-1942) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson Bergqvist, Jan Olof (1832-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Riddartorp, Kvinnestad (P) Riddartorp,

Magnusdotter, Matilda (1868-1902) ansedel2.gif

Redlund Svensson, Johan Fredrik (1869-(1904..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Redlund, Elsa Signe Eugenia (1901-(1923..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Redlund, Ester Viktoria (1892-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif

Redlund, Frits Erik Hjalmar (1897-(1923..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Redlund, Helga Olivia (1894-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Redlund, Hildur Kristina Elisabet (1893-1961) ansedel2.gif ansedel2.gif

Riga Riga

Waldman, Katarina Eugenia Alida (1888-1965) ansedel2.gif

Riksgränsen, Jukkasjärvi (BD) Riksgränsen,

Du Rietz, Alma Hildegard (1854-1944) ansedel2.gif

Magnusson, Per Magnus (1865-1911) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rimbo (AB) Rimbo

Fröberg, Peter Johan (1859-) ansedel2.gif

Ringag Kvarn, Hornborga (R) Ringag

Larsson, Per (1820-1893) ansedel2.gif

Lindén, Anders Wilhelm (1853-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindén, Axel Johan (1847-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindén, David Emil (1863-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindén, Hilma Kristina (1858-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindén, Josef Albin (1866-1870) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindén, Per Emmanuel (1855-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Kajsa (1817-1896) ansedel2.gif

Persdotter, Maria Charlotta (1850-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ringag, Broddetorp (R) Ringag,

Lindén, Anders Wilhelm (1853-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Maria Charlotta (1850-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ringarum (E) Ringarum

Andersson, Tilda Emilia (1880-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlgren, Karolina Elisabet (1832-1903) ansedel2.gif

Sandell, Maria Lovisa (1840-1916) ansedel2.gif

Ringseröd, Stala (O) Ringseröd,

Larsson, Bengt Natanael (1885-1982) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ringshyttan, Nora Bergsförs (T) Ringshyttan,

Jansson, Gustaf (1850-1934)

Rinkesta, Ärla (D) Rinkesta,

Jansson, Johan Robert (1829-1883) ansedel2.gif

Jonsson, Anna Matilda (1868-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rinna (E) Rinna

Carlsdotter, Anna Britta (1782-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jacobsdotter, Maja Stina (1824-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jacobsson, Adolph (1821-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jacobsson, Carl Johan (1817-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jacobsson, Per August (1830-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Jacob (1796-1829) ansedel2.gif

Nilsson, Anders Petter (1809-) ansedel2.gif

Pettersdotter, Sophia (1836-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ripsa (D) Ripsa

Ersdotter, Anna Catharina (1792-) ansedel2.gif

Gustafsdotter, Anna Maria (1811-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsdotter, Brita Stina (1815-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsdotter, Johanna (1829-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsson, Anders (1826-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsson, Gustaf (1821-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Gustaf (1784-) ansedel2.gif

Risa, Bälinge (P) Risa,

Andersdotter, Maja Stina (1825-1906) ansedel2.gif

Nilsdotter, Ida Matilda (1862-1873) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Carl Edvard (1865-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif

Risbro Kvarn, Gingri (P) Risbro

Sjöberg, Axel Linus (1865-(1889..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Risinge (E) Risinge

Bergqvist, Anders Olofsson (1833-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergqvist, August Thomassn (1846-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergqvist, Jan Petter Thomasson (1849-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergqvist, Per Olof Thomasson (1843-(1880..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bork, Maja (1822-) ansedel2.gif

Bredenberg, Alfred (1842-(1869..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson Scherp, Jan Daniel (1844-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekholm, Rikard Gunnar (1918-2002) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Elenäs, Valborg Elisabet (1928-) ansedel2.gif

Eriksson, Erik (1828-)

Geschwind, Carl Johan (1825-) ansedel2.gif

Geswindt, Carl Wilhelm (1850-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Granberg, Ester Elisabet (1887-) ansedel2.gif

Hemmingsson, Gunborg Iris Elisabet (1917-1967) ansedel2.gif

Hult, Sven Karlsson (1840-1871) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Anna Maria Charlotta (1884-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Hulda Matilda Viktoria (1888-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Jonas (1837-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasdotter, Emma Sofia Eleonora (1881-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasdotter, Ester Albertina (1890-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasson, August Albert (1886-1967) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasson, Axel Vilhelm (1869-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson Roth, Olof (1825-) ansedel2.gif

Karlsson, Ellen Ingrid Victoria (1890-1975) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Anders Hindrik (1842-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Hilda Katarina Helena (1880-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindberg, Gustaf Hindrik (1833-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindholm, Johanna Amanda (1856-)

Lundberg, Hilma Julia (1870-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif

Malmqvist, Albin Ludvig Jonasson (1875-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Malmqvist, Evert Ragnar Ludvig (1906-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif

Malmqvist, Ragnhild Maria Elisabet (1909-1970) ansedel2.gif ansedel2.gif

Norrman, Anders Gustaf (1850-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson Bergqvist, Thomas (1817-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Carl (1867-1890) ansedel2.gif

Persson, Per Gustaf (1838-(1884..)) ansedel2.gif

Pettersdtr Bork, Christina (1842-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Bork, Olaus (1836-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Bork, Per Gustaf (1844-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Qvarnström, Emma Karolina Svensdtr (1884-1959) ansedel2.gif ansedel2.gif

Roth, Carl Johan Olofsson (1853-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Stålberg, Lisa (1810-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Tångring, Britta Cajsa (1825-) ansedel2.gif

Wist, Emilia Helena (1856-1886) ansedel2.gif

Österberg, Patrik Alfred (1845-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif

Österberg, Per Adolf (1812-) ansedel2.gif

Risinge kbfd (E) Risinge

Jonasson, Axel Vilhelm (1869-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nylén, Adolf Fredrik (1861-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nylén, Karl Ejnar (1895-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif

Wassberg, Anna Ottilia (1867-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Risäter, Norra Råda (S) Risäter,

Persdotter, Kristina (1862-1944) ansedel2.gif

Risätter, Nedre Ullerud (S) Risätter,

Granberg, Per Gustaf (1869-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif

Roasjö (P) Roasjö

Blomberg, Augusta Serafia Olivia (1852-)

Johansdotter, Ada (1879-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Johan Addich (1847-) ansedel2.gif

Robbenarve, Öja (I) Robbenarve,

Hallander, Eva Elisabeth (1841-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindqvist, Anna Fanny Elisabeth (1871-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindqvist, Mathias (1830-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rockebro, Säby (F) Rockebro,

Andreasson, Alexander (1843-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif

Björn, Karl Ivan Karlsson (1869-1951) ansedel2.gif

Olsson, Abraham (1891-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rockhammar, Fellingsbro (T) Rockhammar,

Fornelius, Karl Sigfrid (1872-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Roes, Grötlingbo (I) Roes,

Andersson, Maria Magdalena Karolina (1861-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Olof Johannes (1870-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rogberga (F) Rogberga

Abrahamsson, Daniel (1779-) ansedel2.gif

Johansdotter, Ida Kristina (1863-1941) ansedel2.gif

Johansson, Lars (1836-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsson, Viktor Hartvig Emanuel (1882-1970) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Elin Maria (1885-1964) ansedel2.gif

Nilsson, Ester Karolina (1876-) ansedel2.gif

Rogslösa (E) Rogslösa

Andersdotter, Gustava (1856-1942) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Johanna (1859-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fredriksdotter, Clara (1860-1948) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rollsbo, Ytterby (O) Rollsbo,

Skjött, Anders Peter (1844-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Roma (I) Roma

Larsson Falk, Wilhelm (1826-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mattsson Kejsar, Nils (1823-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Schedin, Ida Amanda Elisabeth (1861-1941) ansedel2.gif

Romarehylte, Göteryd (G) Romarehylte,

Olin, Blenda Helena (1878-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif

Romelanda (O) Romelanda

Alexandersdotter, Anna Brita (1824-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Alexandersdotter, Sofia Christina (1830-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Alexandersson, Anders (1828-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Alexandersson, Olof (1825-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Amandusdotter, Johanna Maria (1869-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Greta (1832-) ansedel2.gif

Andreasson, Kristian (1831-1908) ansedel2.gif

Ekelund, Josef (1857-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eliasson, Amadeus (1824-) ansedel2.gif

Johannisdotter, Lena (1828-1871) ansedel2.gif

Johansdotter, Eva (1862-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, August (1871-1871) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Carolina (1866-1867) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Janne (1853-1880) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Simon (1859-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsson, Johannes (1821-) ansedel2.gif

Nilsson, Anders (1814-1851) ansedel2.gif

Olausdotter, Johanna (1843-) ansedel2.gif

Olsdotter, Anna Britta (1837-1918) ansedel2.gif

Romfartuna (U) Romfartuna

Hedlund, Arvid Einar (1892-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rommele (P) Rommele

Andersson, Erik Magnus (1853-) ansedel2.gif

Andersson, Olof Fredrik (1847-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Olof Gustav (1844-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Kristina (1852-) ansedel2.gif

Rommunds, Havdhem (I) Rommunds,

Clasdotter, Stina (1797-) ansedel2.gif

Hansdotter, Dorothea Maria (1836-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdotter, Maja Stina (1832-1835) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Hans (1827-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Henrik Peter (1824-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Jacob (1836-1836) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Lars Niklas (1825-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Hans (1798-) ansedel2.gif

Lindqvist, Mathias (1830-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Romnefall, Asklanda (P) Romnefall,

Andersson, Erik Johan (1837-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Anders Magnus (1828-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, August (1841-1895) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Magnus (1831-)

Svensson, Märta Eugenia (1896-1948) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rone (I) Rone

Andersson, Carl Olof Niklas (1867-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ronneby kbfd (K) Ronneby

Fhager, Gun Ingrid Monica (1946-) ansedel2.gif

Gradman, Maria Christina (1754-1814) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rosenberg, Nedre Ullerud (S) Rosenberg,

Eriksson, Johan (1888-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rosenholm, Huskvarna (F) Rosenholm,

Hultén, Karl Axel Gunnar (1927-2009) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rosenlund, Horla (P) Rosenlund,

Andersdotter, Gerda Sofia Elisabet (1879-(1904..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Karin (1760-1835) ansedel2.gif

Andersson, Axel Viktor Matheus (1899-1981) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Emil Walfrid (1871-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johan Fredrik (1865-(1889..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johan Leonard (1863-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Märta Sofia Ingeborg (1905-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Olga Betty Maria (1908-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Sanfrid Robert (1876-(1893..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Vhitalis (1868-(1887..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fors, Inga Charlotta (1815-1887) ansedel2.gif

Johansdotter, Anna Kristina (1852-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Catharina (1818-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Johanna (1841-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Johan (1850-1901) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Lars Petter (1846-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Petter (1766-1840) ansedel2.gif

Pehrsdotter, Maja Greta (1834-(1881..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Calle (1837-1840) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Peter (1825-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Sven (1828-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Anders (1830-1892) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Ingjerd (1792-1844) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Pehr (1790-1844) ansedel2.gif

Pettersson, Johannes (1815-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rossberga, Horndal, By (W) Rossberga,

Ek, Albin Alfred Evald (1889-1967) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ek, Albin Carlsson (1867-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ek, Gustaf Herrman (1892-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rostock, Romelanda (O) Rostock,

Alexandersdotter, Johanna (1832-1837) ansedel2.gif ansedel2.gif

Alexandersdotter, Johanna Charlotta (1837-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Boija, Alexander (1803-1838) ansedel2.gif

Lindström, Johannes Alexanderssn (1829-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rotebro, Sollentuna (AB) Rotebro,

Eriksson, Carl Johan (1845-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Carl Oscar (1874-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Maria "Maja" (1845-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rotetorp, Rudskoga (S) Rotetorp,

Carlson, John Erik (1926-1987) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlson, Karl Arne (1927-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Maria (1869-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Johan August (1864-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rothoffskärr, Alingsås landsförs (P) Rothoffskärr,

Gustafsson, Anders Petter (1829-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rotterdam Rotterdam

Börjesson, Oscar Edvin (1854-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rottne, Sunne (S) Rottne,

Olsson, Evelina (1871-(1903..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rpmbäck, Torp (Y) Rpmbäck,

Lundberg, Maria Catharina (1858-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rud, Bottnaryd (F) Rud,

Danielsson, Johannes (1809-1896) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Johanna (1838-1842) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Johan (1841-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Pehr (1843-1844) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Inga (1814-1902) ansedel2.gif

Rudberg, Nyed (S) Rudberg,

Lindberg, Carolina Fredriksdtr (1822-(1866..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rudskog, Karlstads domkyrkoförs (S) Rudskog,

Backman Andersson, Nils Johan (1870-1901) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rudskoga (S) Rudskoga

Ahlbom, G T (1805-) ansedel2.gif

Carlson, Anna Emilia (1888-(1903..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Arne Peter (1959-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Britt-Inger Maria (1956-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ëriksdotter, Lovisa (1841-1924) ansedel2.gif

Gustafsdotter, Alma Teresia (1885-(1909..)) ansedel2.gif

Johansson, Asta Viola (1908-(1909..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Otto Julius (1881-(1910..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rudsnäset, Ölme (S) Rudsnäset,

Jonsson, Johan (1835-(1883..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rumskulla (H) Rumskulla

Andersdotter, Anna Greta (1822-) ansedel2.gif

Runtuna (D) Runtuna

Andersson, Olof (1772-) ansedel2.gif

Ruokojärvi, Pajala kbfd (BD) Ruokojärvi,

Isaksson, Gerda Viola (1909-1996) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rustsäter, Medelplana (R) Rustsäter,

Svensson, Johan August (1858-1926) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rya, Torpa (P) Rya,

Carlsson, Adolf Mattias (1879-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ryagärdet, Ornunga (P) Ryagärdet,

Andersdotter, Anna Lovisa (1835-) ansedel2.gif

Andersson, Anders Petter (1826-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johannes (1814-) ansedel2.gif

Andreasson, Casper (1848-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Johan August (1852-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Anders (1762-1825)

Gabrielsson, August (1845-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustavsson, Johan Emil (1979-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Anna Rebecka (1845-1847) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Britta Maja (1830-(1869..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Fredrika (1841-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Lotta (1843-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, August (1839-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Ella (1819-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Johanna (1847-1904) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Anders Petter (1834-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Andreas (1814-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Gustaf (1821-1904) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Johannes (1813-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Karl (1824-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Stina (1794-1843) ansedel2.gif

Olsdotter, Anna Katrina (1856-1940) ansedel2.gif

Petersson, Alexander (1850-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Ekman, Alexander (1861-1942) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Johannes (1841-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Julia Maria (1997-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Lars (1783-) ansedel2.gif

Ryatorpen, Skog, Ornunga (P) Ryatorpen,

Andersdotter, Eva Charlotta (1855-(1885..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter Spak, Johanna (1836-)

Andreasdotter, Ella (1833-) ansedel2.gif

Håkansson, Andreas (1812-) ansedel2.gif

Jonsson, Magnus (1831-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Slätt, Jonas (1800-) ansedel2.gif

Ryd (R) Ryd

Löfborg, Eva-Lotta Carolin (1957-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Olle Ragnar (1959-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ryd, Skogsbygden (P) Ryd,

Andersdotter, Anna Catharina (1822-) ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Katarina (1839-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Maja (1820-1837) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Britta Maja (1795-1866) ansedel2.gif

Andersdotter, Catrina (1843-)

Andersdotter, Charlotta (1855-1855) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Clara (1843-) ansedel2.gif

Andersdotter, Ida Charlotta (1860-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Ingeborg (1775-1861) ansedel2.gif

Andersdotter, Ingjärd (1795-1853) ansedel2.gif

Andersdotter, Stina (1799-1862) ansedel2.gif

Andersdotter, Stina (1826-1896) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Andreas (1816-1892) ansedel2.gif

Andersson, Andreas (1829-)

Andersson, Benjamin (1844-(1873..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Berta Frideborg (1893-1974) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Carl (1846-)

Andersson, Casper (1855-1855) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johan Petter (1834-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johannes (1841-(1888..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Kasper (1850-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Lars (1797-(1836..1842)) ansedel2.gif

Andersson, Linus Edvin (1861-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Nils Georg (1896-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Sven (1796-) ansedel2.gif

Andreasdotter, Anna Britta (1821-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Annika (1820-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Charlotta (1854-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Johanna (1830-1885) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Maja Stina (1833-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Selma (1867-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Anders (1823-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Anders (1838-1889) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Carl Johan (1851-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Erik Alfred (1860-(1879..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Herman (1849-) ansedel2.gif

Andreasson, Johan Edvard (1858-(1878..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Linus (1864-(1891..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Aronsdotter, Olga Martina (1900-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif

Aronsson, Nils Gottfrid Georg (1896-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif

Augustsson Sahlstrand, Wilhelm Leonard (1865-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Anders (1826-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Lars (1769-1838) ansedel2.gif

Carlsdotter, Britta Stina (1837-1921) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Andreas (1789-) ansedel2.gif

Eriksson, Andreas (1821-1891) ansedel2.gif

Gabrielsson, Johannes (1835-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Efraima (1856-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Hilma Charlotta (1865-1902) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Klara (1840-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Thilda (1853-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson Mörk, Oskar Emil (1858-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Albin Ferdinand (1885-1971) ansedel2.gif

Johansson, Anders (1821-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Anna Judit Walborg (1898-1969) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Elin Charlotta (1895-1980) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Fridolf Natanael (1896-1979) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Johan Emil (1862-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Johannes (1831-(1869..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Olaus (1845-)

Johansson, Sven (1812-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Kristina (1830-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kaspér, Emma Serafia (1873-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kaspér, Ida Alida (1871-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kaspér, Karl Severin (1883-1899) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kaspersdotter, Betty Axelina (1878-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Charlotta (1833-1893) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Elfrida Axenia (1875-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Johanna (1830-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Johanna (1858-1858) ansedel2.gif

Larsdotter, Johanna Augusta (1836-1901) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Kjerstin (1818-1898) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Stina (1799-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Anders (1812-1893) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Andreas (1807-1895) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Edvin Sanfrid (1873-(1893..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Johannes (1796-1870) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Johannes (1824-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Johannes (1824-1899) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Johannes (1838-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Svante (1841-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Linusdotter, Hanna Hildur Elisabet (1891-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif

Linusson, Karl Sigfrid (1889-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif

Linusson, Yngve Lennart (1898-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lottasson, Axel Reinhard (1881-) ansedel2.gif

Lundgren, Johan (1786-1871) ansedel2.gif

Nord Carlsdotter, Wilhelmina (1863-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Britta Stina (1838-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Maja Lisa (1833-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter, Petronella (1839-1895) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rask, Selma Serafia (1871-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sahlstrand, Adolf Linus (1891-1971) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sahlstrand, Artur Wilhelm (1889-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sahlstrand, Hanna Wilelmina (1892-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sunde Svensdotter, Maja Stina (1823-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sunesdotter, Anna Stina (1815-1884) ansedel2.gif

Svantesson, Aron (1856-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Anna Lena (1826-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Johanna (1830-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Kajsa (1849-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Klara (1841-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Lovisa (1846-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Anders (1789-1861) ansedel2.gif

Svensson, Anders Petter (1833-1862) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Anna Elin Viktoria (1895-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Carl Severin (1860-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Frida Ester Elisabet (1890-1982) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Hulda Charlotta (1882-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Johan Victor (1884-1942) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Karl Sanfrid (1888-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Oskar Sanfrid (1886-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ryda (R) Ryda

Andersdotter, Britta (1828-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Cahtrina (1838-1838) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Kristina (1856-1939) ansedel2.gif

Andersson, Anders (1823-1839) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Andreas (1825-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johannes (1821-1839) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Lars (1797-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Lars (1819-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Petter (1830-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Sven (1833-1902) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Cajsa (1806-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Brander, Axel Hugo (1894-1972) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Brander, Elin Maria (1892-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Brander, Gerda Sofia (1893-1984) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Brander, Hulda Kristina (1896-1974) ansedel2.gif ansedel2.gif

Brander, Johan Alfred Andersson (1865-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Brander, Johan Harald (1898-1989) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Brander, Karl Henrik (1900-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekman, Alfred (1868-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jakobsson, Anders (1789-1840) ansedel2.gif

Jansson, Pehr (1793-) ansedel2.gif

Larsdotter, Johanna (1845-1847) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Johanna (1850-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Katarina (1841-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Maja (1831-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Anders (1827-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Eric (1824-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Johannes (1838-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Lars (1848-1848) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindberg, Johan Herman (1888-1968) ansedel2.gif

Nilsdotter, Ingrid (1812-) ansedel2.gif

Persdotter, Anna (1801-1841) ansedel2.gif

Persdotter, Anna Maja (1834-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Johanna (1831-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Anders (1838-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Johannes (1841-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Amanda Theodia (1882-1974) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Anna Lovisa (1877-1963) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Augusta (1872-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Ida Christina (1870-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Johanna Matilda (1863-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Maria Josefina (1866-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Anders Johan (1861-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Carl Gustaf (1874-1877) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Karl Josef (1880-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif

Torstensdotter, Maja (1797-) ansedel2.gif

Rydet, Kärtared, Horla (P) Rydet,

Andersdotter, Catharina (1810-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Christina (1818-1884) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Emma Maria (1867-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Johanna Kristina (1847-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Johanna Sofia (1845-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Karin (1760-1835) ansedel2.gif

Andersdotter, Lina Fredrika (1865-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Maja (1812-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Selma Albertina (1858-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Selma Augusta (1867-1921) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Anders (1757-1834) ansedel2.gif

Andersson, Axel Edvin (1870-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Axel Hjalmar (1873-1877) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johannes (1816-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Linus Edvard (1865-(1884..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Nils (1747-1821) ansedel2.gif

Andersson, Oskar Gottfrid (1874-(1892..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Patrik Emil (1867-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Sven (1814-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Anna Kristina (1852-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Ida (1858-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Johan August (1855-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Svante (1849-(1879..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Aronsson, Johan Albert (1874-(1893..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Anna (1785-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Börjesdotter, Brita (1827-1876) ansedel2.gif

Carlsdotter, Maria (1803-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Almina (1871-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Anders (1836-(1900..)) ansedel2.gif

Carlsson, Axelina (1875-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Betty Wiktoria (1879-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl Oskar (1881-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Hilma Olivia (1877-1961) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Jenny Dorotea (1885-1971) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Jenny Hildegard (1884-1884) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Nils Ludvig (1856-1912)

Forslund, Anna Maria (1823-1885) ansedel2.gif ansedel2.gif

Forslund, Johannes (1790-1854) ansedel2.gif

Gustafsson, Emil Hjalmar (1883-1969) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustavsson, Axel Linus (1870-(1889..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdotter, Anna Britta (1827-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Ada Beata (1869-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Emma Sofia (1867-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Maja Stina (1820-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Thilda (1858-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Anna Viola (1905-1998) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Dagny Maria (1901-1991) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Erik Bernhard (1894-1981) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Gerda (Agnes) Elisabet (1892-1984) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Johan Fredrik (1856-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Josef Natanael (1903-1980) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Karl Albin (1873-1943) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Karl Johan (1897-1904) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Nils Fredrik (1899-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Robert Sanfrid (1876-(1893..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasson, Andreas (1823-1864) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Andreas (1829-1911) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, August (1841-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jörgensdotter, Anna Sofia (1852-)

Karlsson, Sara Alva Katarina (1898-1998) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Anna Christina (1845-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Inga Mathilda (1861-(1887..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Maria (1804-1810) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Andreas (1812-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Sven (1810-1810) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lundblad, Anders (1798-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mörk, Amada Charlotta (1860-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Johanna (1828-1899) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Kjerstin (1782-1862) ansedel2.gif

Nilsdotter, Tilda Charlotta (1855-1942) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Alfred (1856-(1885..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Anders (1800-1828) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Andreas (1779-1844) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Bengt (1823-1882) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Johan August (1853-1853) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Nils (1820-1857) ansedel2.gif

Nilsson, Olof (1774-1823) ansedel2.gif

Olofsdotter, Anna Lena (1804-1882) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Elin (1782-1822) ansedel2.gif

Olofsson, Sven (1802-1845) ansedel2.gif

Pehrsdotter, Johanna (1793-1830) ansedel2.gif

Pehrsson, Lars (1767-1843) ansedel2.gif

Petersdotter, Ingjerd (1792-1844) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Anna Christina (1834-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Cajsa (1842-(1882..1890)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Johanna (1837-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Karin (1748?-1810)

Svensson, Anders (1831-1901) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Johannes (1828-1847) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Jonas (1810-1856) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Olaus (1839-1842) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Sven (1826-1851) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Wennergren, Svante (1850-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rydholm, Hemsjö (P) Rydholm,

Andreasson Rydin, Johan Fredrik (1851-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Emma Cajsa (1850-1908) ansedel2.gif

Rydin, Anna Charlotta (1876-1956) ansedel2.gif

Rydin, Ida Justina (1883-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rydin, Johan Emil (1888-1969) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rydin, John Verner (1896-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rydin, Josefina Fredrika (1874-1972) ansedel2.gif

Rydin, Karl Einar (1887-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rydin, Oskar Eugen (1891-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rydin, Svante Adolf (1881-1970) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rydin, Sven Simeon Richard (1885-1948) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ryggebol, Skallsjö (P) Ryggebol,

Andersdotter, Karolina Albertina (1868-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ryssby (H) Ryssby

Pettersson, Agnes Sofia (1891-1989) ansedel2.gif

Ryssland Ryssland

Eriksson, Gustaf (1852-(1877..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nemtsinkoff, Ericsson, Laila (1933-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Norrman, Anders Gustaf (1850-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Norrman, Johan Robert (1875-(1886..)) ansedel2.gif

Rystad (E) Rystad

Sörnell, Sophia Elisabeth (1847-1932) ansedel2.gif

Törnell, Magnus Herman (1859-)

Rytterne (U) Rytterne

Anderssson, Carolina Wilhelmina (1867-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Klang, August Vilhelm (1889-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Klang, Carl Johan (1887-1974) ansedel2.gif ansedel2.gif

Klang, Johanna Charlotta (1883-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif

Klang, Per Johan Larssn (1860-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Anders Gustaf (1827-1871) ansedel2.gif

Larsson, Carl Gustaf (1863-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sörnell, Sophia Elisabeth (1847-1932) ansedel2.gif

Råbelöv (L) Råbelöv

Johansdotter, Elna (1833-) ansedel2.gif

Råby, Marbäck (F) Råby,

Sjöqvist, Karl August Efraim (1885-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sjöqvist, Oskar Erik Reinhold (1882-1959) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sjöqvist, Rut Emmy Matilda (1894-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sjöqvist, Sven Aron Bernhard (1892-1963) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sjöqvist, Viktoria Ottilia Sofia (1887-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif

Råby-Rönö (D) Råby-Rönö

Andersdotter, Klara Matilda (1882-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Anders Johan (1854-1901) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Erik Napoleon (1888-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Karl Johan (1880-1959) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Märta Matilda (1907-1998) ansedel2.gif

Karlsson, Johanna Matilda (1860-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Råbäck, Nysund (T) Råbäck,

Johansdotter, Lovisa (1854-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Stina Maria (1826-1891) ansedel2.gif

Karlsson, Karl Oskar (1897-1971) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Johanna Lovisa (1850-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Karl Gustaf (1848-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Lars August (1821-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Edit Maria (1896-1970) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Råda (O) Råda

Christiansdotter, Carolina Johanna (1827-)

Högberg, Elin (1993-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nyberg, Johan Emil (1877-1967) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Jacob (1796-)

Pettersson, Svea Valborg (1892-1963) ansedel2.gif

Svedberg, Josef Ejnar (1895-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif

Tomasson, Ida (1879-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Råda (R) Råda

Boc, Maria Cajsa Gustafsdotter (1825-) ansedel2.gif

Otterström, Thekla Elfrida (1839-) ansedel2.gif

Pettersdotter, Cajsa (1803-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sjögren, Karin Elsy Marie (1926-1995) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rådanefors, Ödeborg (P) Rådanefors,

Hofström, Karl Julius (1869-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rådmansö (AB) Rådmansö

Sjögren, Anna Linnéa (1896-) ansedel2.gif

Råggärd (P) Råggärd

Martinsson, Gustaf Martin (1921-) ansedel2.gif

Rågsåsen, Järna kbfd (W) Rågsåsen,

Hero, Olivia Olsdotter (1817-1907) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lönn, Jonas Nilsson (1868-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Karolina (1869-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rålanda, Tegneby (O) Rålanda,

Trygg, Johan August (1837-1922) ansedel2.gif

Österberg, Karl Albert Teodor (1873-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Råneå (BD) Råneå

Bellander, Pehr (1747-) ansedel2.gif

Rångedala (P) Rångedala

Andersson, Oskar Edvin (1875-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Ida Paulina (1861-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Johan () ansedel2.gif

Johansdotter, Hanna Elisabeth (1878-) ansedel2.gif

Johansdotter, Hulda Sofia (1880-1901) ansedel2.gif

Johansdotter, Ida Christina (1847-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Selma (1852-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Johan Herman (1849-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasdotter, Augusta Matilda (1864-1899) ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusdotter, Amanda (1860-1895) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Selma Josefina Elisabeth (1856-) ansedel2.gif

Olsson, Alma Kristina (1853-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Emil Alfrid (1853-1922)

Petersdotter, Maria Catharina (1822-) ansedel2.gif

Råsberget, Algutstorp (P) Råsberget,

Andersdotter, Ada (1869-1870) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Aron (1864-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusdotter, Ida Maria (1866-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusdotter, Maja Stina (1860-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Råstensg, Kålltorp, Härlanda (O) Råstensg,

Persson, Lydia (1890-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Märta (1900-1989) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Rut (1895-1986) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Therese (1888-1979) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Selma (1866-1948) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Råstuga, Kilatorp, Algutstorp (P) Råstuga,

Johansson, Carl (1873-1878) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Carl (1876-1879) ansedel2.gif ansedel2.gif

Råsunda (AB) Råsunda

Ahlberg, Karl Evald Johansson (1895-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Granqvist, Karl Gösta Ivar (1923-2011) ansedel2.gif ansedel2.gif

Granqvist, Lars Ivar (1967-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustáv, Madeleine (1990-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Hilda Charlotta (1884-1973) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Elida Sofia, Sofiasdotter (1884-1963) ansedel2.gif

Sahlström, Ester Kristina Linnéa (1896-1984) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sandell, Erik Karl Fredrik (1963-) ansedel2.gif

Sandell, Johan Bengt Fredrik (1966-) ansedel2.gif

Räfsnäs, Toresund (D) Räfsnäs,

Olausdotter, Albertina (1865-1894) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rälta, Leksand (W) Rälta,

Hansson, Per (1835-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rämens Station, Rämmen (S) Rämens

Andersson Hök, August (1868-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Augustsdotter, Hilda Maria (1887-1967) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, Karl Leonard (1881-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergendorff, Sara Maria (1897-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Johan Edvard (1896-1980) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fogde, Agda Maria Evelina (1895-1969) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fogde, Elna Augusta Ottilia (1897-1976) ansedel2.gif ansedel2.gif

Holmberg, Stina Maria Augustsdtr (1862-1943) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Jan Petter (1872-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Löfgren, Ellen Viktoria (1889-1893) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nehlin, Lars Nilsson (1863-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sjöholm f Gustafsson, Erik Johan (1875-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sten, Axa Rosina Eleonora (1890-1943) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Johanna (1867-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rämmen (S) Rämmen

, August (1868-1868) ansedel2.gif ansedel2.gif

Abborra, Augusta (1877-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Abborra, Carl (1838-1907) ansedel2.gif

Abborra, Edla Josefina (1871-(1888..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Abborra, Karl Albin (1875-1942) ansedel2.gif ansedel2.gif

Abrahamsdotter, Alma Mathilda (1864-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Abrahamsdotter, Anna (1847-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Abrahamsdotter, Anna Lena (1866-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Abrahamsdotter, Anna Matilda (1866-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif

Abrahamsdotter, Cajsa (1838-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Abrahamsdotter, Maria Kathrina (1844-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif

Abrahamsdotter, Mathilda (1857-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif

Abrahamsdotter, Stina (1778-1850) ansedel2.gif

Abrahamsdotter, Stina (1840-1844) ansedel2.gif ansedel2.gif

Abrahamsdotter, Stina (1855-1855) ansedel2.gif ansedel2.gif

Abrahamsdotter, Stina Lisa (1860-1891) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Abrahamsdtr Bork, Anna Lisa (1837-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Abrahamssn Bork, Jacob (1833-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Abrahamsson, Anna (1878-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Abrahamsson, Carl (1835-1861) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Abrahamsson, Carl Johan (1870-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif

Abrahamsson, Emma (1876-1963) ansedel2.gif ansedel2.gif

Abrahamsson, Ester Viktoria (1906-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif

Abrahamsson, Gustaf (1853-1886) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Abrahamsson, Inez Birgitta (1900-(1926..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Abrahamsson, Isak (1851-(1879..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Abrahamsson, Johan (1856-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Abrahamsson, Johan (1862-1862) ansedel2.gif ansedel2.gif

Abrahamsson, Johan Albin (1849-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif

Abrahamsson, Naemi (1886-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif

Abrahamsson, Pehr (1782-1849) ansedel2.gif

Abrahamsson, Per (1836-1837) ansedel2.gif ansedel2.gif

Abrahamsson, Per (1842-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Abrahamsson, Sven Harald (1905-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif

Adamsdotter, Anna (1870-(1886..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Adamsdotter, Hilda Maria (1879-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif

Adamsdotter, Hilda Regina (1864-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif

Adamsdotter, Julia (1867-(1886..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Adamssn Berggren, Joseph (1835-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Adamsson, Anders Gustaf (1862-1862) ansedel2.gif ansedel2.gif

Adamsson, Anders Gustaf (1867-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Adamsson, Anna Axelina (1889-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif

Adamsson, Carl Fredrik (1874-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif

Adamsson, Carl Gustaf (1863-1864) ansedel2.gif ansedel2.gif

Adamsson, Carl Johan (1859-(1887..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Adamsson, Fredrik (1849-1911) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Adamsson, Gustaf Bernhard (1891-(1910..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Adamsson, Gustaf Edgar (1899-(1923..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Agrell, Frans Wilhelm (1843-1900) ansedel2.gif

Agrell, Gerda (1882-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif

Agrell, Götrick Wilhelm (1875-1877) ansedel2.gif ansedel2.gif

Agrell, Ida Gunhild (1878-1878) ansedel2.gif ansedel2.gif

Agrell, Ines Hildegard Maria (1877-1877) ansedel2.gif ansedel2.gif

Agrell, Signe (1879-1963) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ahlén, Agnar Henning (1886-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ahlén, Gustaf Hjalmar Jansson (1880-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ahlén, Ivan Albert (1893-1961) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ahlén, Jan August Jansson (1874-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ahlén, Wilhelm Julius Jansson (1889-1971) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ahlin, Alfred Larsson (1864-1867) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ahlin, Arvid Gustaf Larsson (1862-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ahlin, August (1879-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ahlin, Emma Sophia (1875-1878) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ahlin, Gustaf Harald (1892-1974) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ahlin, Hildur Maria (1892-1972) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ahlin, Hilma Karolina (1885-1885) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ahlin, Jan Petter (1857-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ahlin, Karl Viktor (1882-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ahlin, Lars Johan (1877-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ahlin, Maria Jansdtr (1870-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif

Albinsdotter, Elin Maria (1875-1879) ansedel2.gif ansedel2.gif

Albinsson, August Gerhard (1882-1882) ansedel2.gif ansedel2.gif

Aldrin, Anna Lena Andersdtr (1826-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Aldrin, Emma Maria (1890-(1892..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Aldrin, Lisa Gustava (1831-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Allin, Anna Matilda (1890-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif

Allin, Christina Carlsdtr (1856-1882) ansedel2.gif ansedel2.gif

Allin, Gustaf Albert (1883-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Allin, Hulda Maria (1881-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif

Allin, Ida Kristina (1887-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Allin, Karl Wilhelm (1885-(1910..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Allin, Per Gustaf Jansson (1832-1902) ansedel2.gif ansedel2.gif

Almgren, Abel (Axel) (1883-1977) ansedel2.gif ansedel2.gif

Almgren, Augusta (1879-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif

Almgren, Carl Olofsson (1876-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Almgren, Erik Johan (1844-1930) ansedel2.gif

Almgren, Jan Olof Olofsson (1879-(1902..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Almgren, Maria (1875-1875) ansedel2.gif ansedel2.gif

Almgren, Mathilda (1875-1875) ansedel2.gif ansedel2.gif

Almqvist f Nilsson, Wilhelm (1875-1902) ansedel2.gif

Almqvist, Augusta (1859-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Almqvist, Hilma Sofia (1863-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Almqvist, Lovisa Pettersdotter (1834-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Alterblad, Cajsa Engel (1793-1837) ansedel2.gif ansedel2.gif

Alterblad, Lars Johan (1792-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Agneta (1808-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Alfrida (1894-1970) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Alma Kristina (1877-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna (1763-1820) ansedel2.gif

Andersdotter, Anna (1786-1822) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna (1799-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna (1805-) ansedel2.gif

Andersdotter, Anna (1812-1882) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna (1820-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna (1861-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna (1863-1950) ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Albertina (1833-) ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Carolina (1833-1884) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Charlotta (1865-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Elida (1891-1978) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Gertrud (1823-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Greta (1843-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Greta (1849-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Katharina (1838-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Lena (1846-1856) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Lisa (1835-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Lovisa (1838-) ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Lovisa (1865-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Maria (Stina) (1824-1840) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Maria (1851-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Naemi (1889-1977) ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Sofia (1848-) ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Sophia (1856-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Stina (1798-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Stina (1819-1819) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Stina (1820-) ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Stina (1829-(1889..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Stina (1837-1906)

Andersdotter, Anna Stina (1846-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Augusta Lovisa (1860-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Britta (1744-) ansedel2.gif

Andersdotter, Britta (1806-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Britta (1808-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Britta (1817-) ansedel2.gif

Andersdotter, Britta Gustava (1824-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Britta Maria (1849-1923) ansedel2.gif

Andersdotter, Britta Stina (1814-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Cajsa (1777-)

Andersdotter, Cajsa (1808-1885) ansedel2.gif

Andersdotter, Cajsa (1811-1839) ansedel2.gif

Andersdotter, Cajsa Greta (1825-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Carin (1813-(1885..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Carin (1833-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Carolina (1819-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Carolina (1824-)

Andersdotter, Carolina (1838-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Carolina (1838-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Carolina (1853-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Carolina (1858-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Catarina (1816-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Catharina (1777-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Catharina (1783-1798) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Catharina (1791-1866) ansedel2.gif

Andersdotter, Catharina (1792-1793) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Catharina (1793-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Catharina (1808-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Catharina (1816-1845) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Catharina (1819-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Cherstin (1802-1810) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Ellen Augusta (1891-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Ellica (1763-1850) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Emma (1856-1926) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Emma (1859-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Emma (1892-1963) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Emma Carolina (1858-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Emma Katharina (Nordin) (1854-1854) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Erika (1789-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Eva (1825-1828) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Eva (1836-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Eva (1839-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Eva (1847-1875) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Fredrika Charlotta (1816-)

Andersdotter, Greta (1782-1817) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Greta (1810-) ansedel2.gif

Andersdotter, Greta (1832-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Greta Maria (1830-1882) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Greta Maria (1843-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Hilda Maria (1870-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Hildur Teresia (1896-1979) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Hilma Josefina (1866-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Ida Emilia (1882-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Ida Lovisa (1867-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Ida Sofia (1876-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Inga Catrina (1830-1831) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Ingeborg (1748-) ansedel2.gif

Andersdotter, Ingeborg (1750-1830) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Ingeborg (1793-)

Andersdotter, Ingeborg (1835-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Ingrid (1772-1844) ansedel2.gif

Andersdotter, Ingrid (1788-1841) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Ingrid (1793-)

Andersdotter, Johanna Charlotta (1856-(1900..)) ansedel2.gif

Andersdotter, Josefina (1855-) ansedel2.gif

Andersdotter, Kajsa Lisa (1854-(1900..)) ansedel2.gif

Andersdotter, Karin (1812-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Katarina (1780-) ansedel2.gif

Andersdotter, Katarina (1790?-) ansedel2.gif

Andersdotter, Katharina (1839-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Kjerstin (1755-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Kristina (1849-) ansedel2.gif

Andersdotter, Kristina Wilhelmina (1855-1926) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Lena (1752-1800) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Lena (1796-1877) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Lena (1802-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Lena Cajsa (1806-) ansedel2.gif

Andersdotter, Lena Stina (1831-) ansedel2.gif

Andersdotter, Lisa (1776-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Lisa (1776-1856) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Lisa (1778-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Lisa (1779-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Lisa (1784-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Lisa (1802-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Lisa (1803-1810) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Lisa (1813-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Lisa (1814-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Lisa (1815-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Lisa (1828-1842) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Lisa (1845-1875) ansedel2.gif

Andersdotter, Lisa Johanna (1866-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Lisa Mathilda (1859-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Lovisa (1822-1897) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Lovisa (1835-1835) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Lovisa (1852-1852) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Maja (Maria) (1808-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Maja Lisa (1837-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Margareta (1820-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Margreta (1717-1795) ansedel2.gif

Andersdotter, Maria (1730-1808) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Maria (1751?-1814)

Andersdotter, Maria (1769-1800) ansedel2.gif

Andersdotter, Maria (1776-1791) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Maria (1776-1809) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Maria (1779-1828) ansedel2.gif

Andersdotter, Maria (1779-1867) ansedel2.gif

Andersdotter, Maria (1795-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Maria (1799-) ansedel2.gif

Andersdotter, Maria (1801-) ansedel2.gif

Andersdotter, Maria (1804-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Maria (1809-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Maria (1821-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Maria (1836-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Maria (1838-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Maria (1844-1899) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Maria (1856-1859) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Maria (1858-1941) ansedel2.gif

Andersdotter, Maria Cajsa (1808-1870) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Maria Carolina (1825-1902) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Maria Christina (1866-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Maria Lisa (1835-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Maria Lisa (1838-1901) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Maria Stina (1818-)

Andersdotter, Maria Stina (1833-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Maria Stina (1843-1922) ansedel2.gif

Andersdotter, Maria Stina (1844-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Mariana Fredrika (1865-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Marina (1810-) ansedel2.gif

Andersdotter, Marta Cajsa (1786-) ansedel2.gif

Andersdotter, Mathilda (1843-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Mathilda (1857-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Mathilda (1860-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Mathilda (1863-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Mathilda (1863-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Sara Cajsa (1829-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Sara Elisabeth (1833-1833) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Sara Lena (1793-)

Andersdotter, Sophia (1815-1868) ansedel2.gif

Andersdotter, Sophia (1846-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Stina (Anna) (1824-1858) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Stina (1764-1828) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Stina (1770-1835) ansedel2.gif

Andersdotter, Stina (1790-1879) ansedel2.gif

Andersdotter, Stina (1791-1791) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Stina (1795-) ansedel2.gif

Andersdotter, Stina (1795-1796) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Stina (1809-1810) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Stina (1816-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Stina (1823-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Stina (1846-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Stina Cajsa (1841-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Stina Lisa (Cajsa) (1836-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Stina Lisa (1835-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Stina Maria (1813-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Stina Maria (1844-(1886..)) ansedel2.gif

Andersdotter, Stina Maria (1851-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Ulrika (1837-(1884..)) ansedel2.gif

Andersdtr Berg, Emilie Augusta (1856-) ansedel2.gif

Andersdtr Bork, Eva (1812-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdtr Bork, Maria (1800-1884) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdtr Carlqvist, Amalia Mathilda (1844-1901) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdtr Carlqvist, Amanda Maria (1848-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdtr Carlqvist, Anna Sofia (1832-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdtr Carlqvist, Aurora Axelina (1839-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdtr Carlqvist, Carolina Augusta (1835-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdtr Carlqvist, Emma Charlotta (1837-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdtr Carlqvist, Ida Emilia (1854-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdtr Carlqvist, Johanna Christina (1842-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdtr Carlqvist, Katharina Lovisa (1850-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdtr Carlsten, Anna Stina (1860-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdtr Fogel, Maria (1839-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdtr Fryklind, Christina (1859-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdtr Hök, Anna Kristina (1888-1889) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdtr Hök, Christina (1871-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdtr Hök, Hilda Maria (1881-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdtr Hök, Julia Kristina (1898-1969) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdtr Hök, Mathilda (1827-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdtr Liro, Lisa (1793-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdtr Liro, Maria (1839-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdtr Nylén, Anna Greta (1836-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdtr Nylén, Eva Cajsa (1830-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdtr Pålack, Britta (1791-1872) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdtr Pålack, Maria (1799-1875) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdtr Sporre, Clara Greta (1855-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdtr Toffe, Carolina (1830-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdtr Udd, Anna Olivia (1818-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdtr Warg, Anna Kajsa (1811-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdtr Wård, Anna Lisa (1835-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Anderssn Gråberg, Erik (1827-)

Anderssn Hök, Anders (1828-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Anderssn Nylén, Petter (1832-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson Berg, Anders (1852-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson Blom, Lars Peter (1849-) ansedel2.gif

Andersson Carlqvist, Oskar (1846-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson Carlsten, Jonas (1831-1831) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson Forsberg, Bengt (1802-1844) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson Forsberg, Jonas (1806-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson Hellström, Petter (1808-) ansedel2.gif

Andersson Hopp, Anders (1778-1853) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson Hök, Anders (1858-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson Hök, August (1868-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson Hök, August Fritiof (1893-1974) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson Hök, Christofer (1821-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson Hök, Christoffer (1862-(1893..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson Hök, Frida Teresia (1891-1959) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson Hök, Johan Axel (1884-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson Hök, Karl Helmer (1886-1975) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson Hök, Kristoffer (1880-1975) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson Hök, Nils Johan (1865-1870) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson Hök, Pehr (1816-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson Hök, Sven (1860-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson Kohl, Eric (1763-1805) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson Liljman, Jan (1765-1835) ansedel2.gif

Andersson Nordin, Per August (1851-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson Nylén, Lars (1841-1907) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson Piscator, Olof (1846-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson Pålack, Anders (1802-1884) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson Pålack, Magnus (1794-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson Pålack, Olof (1805-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson Pålack, Per (1797-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson Rak, Johannes (1821-) ansedel2.gif

Andersson Stålberg, Carl Johan (1827-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson Sundström, Carl (1849-(1868..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson Sundström, Jan (1801-1860) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Adolf (1863-1926) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Adolph (1863-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Agnes Karolina Maria (1864-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Albin (1883-1883) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Alma Kristina (1878-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Anders ((..1701)-)

Andersson, Anders (1758-1839) ansedel2.gif

Andersson, Anders (1780-1804) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Anders (1785-1797)

Andersson, Anders (1793-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Anders (1796-1872) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Anders (1800-1800) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Anders (1802-)

Andersson, Anders (1807-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Anders (1810-1811) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Anders (1811-) ansedel2.gif

Andersson, Anders (1817-(1869..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Anders (1818-1884) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Anders (1820-1904) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Anders (1829-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Anders (1832-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Anders (1834-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Anders (1844-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Anders (1845-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Anders Gustaf (1835-1871) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Anders Gustaf (1849-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Anders Gustaf (1862-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Anders Johan (1854-1932) ansedel2.gif

Andersson, Anders Petter (1865-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Anders Viktor (1878-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Andreas (1810-1873) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Andres (1841-1842) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Anna Dorotea (1882-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, August (1879-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, August Gotfrid Olausson (1883-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Axel Emanuel (1884-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Axel Emil (1885-1885) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Axel Emil (1891-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Axel Natanael (1878-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Bror Yngve (1901-1948) ansedel2.gif

Andersson, Carl (1784-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Carl Johan (1855-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Carl Johan (1857-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Charlotta Matilda (1881-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Christoffer (1807-) ansedel2.gif

Andersson, Christoffer (1832-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Daniel (1775-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Daniel (1801?-(..1880)) ansedel2.gif

Andersson, Daniel (1850-1855) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Daniel (1885-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Edvin Petrus (1900-1979) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Einar Algot (1906-1951) ansedel2.gif

Andersson, Elin Maria (1882-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Ellen (1890-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Ellen Götilda (1889-1967) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Elmer Sixten (1909-1978) ansedel2.gif

Andersson, Emma Elisabeth (1867-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Eric (1766-1805) ansedel2.gif

Andersson, Erik (1798-) ansedel2.gif

Andersson, Erik (1829-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Erik (1830-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Erik (1840-1844) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Erik (1848-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Erik Johan (1855-(1883..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Erik Johan (1858-) ansedel2.gif

Andersson, Ester (1891-1891) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Ester (1896-1982) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Ester Sofia (1890-1989) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Filip Harald (1896-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Frans Arvid (1881-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Gustaf (1810-1812) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Gustaf (1897-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Gustaf Adolf (1863-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Gustaf Adolf (1870-1961) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Gustaf Adolf (1894-1981) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Gustaf Eberhardt (1882-1886) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Gustaf Valfrid (1895-1977) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Hilma Charlotta (1865-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Hilma Maria (1878-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Hindric (1787-1787) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Hindric (1789-1839) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Hindrik (1805-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Hindrik (1828-1871) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Ida Josefina (1877-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Inga Maria (1855-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Jan (1763-1835) ansedel2.gif

Andersson, Jan (1782-1801) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Jan (1792-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Jan (1800-1810) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Jan (1801-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Jan (1823-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Jan (1831-1893) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Jan (1855-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Jan Erik (1834-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Jan Hindric (1810-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Jan Hindrik (1841-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Jan Isak (1889-1898) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Jenny Albertina (1896-1918) ansedel2.gif

Andersson, Johan Annassn (1851-1879) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johan Arvid (1896-1981) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johan August (1848-1912) ansedel2.gif

Andersson, Johan Oskar (1890-1974) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johanna Kristina (1884-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johannes (1813-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johannes (1840-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Jonas (1781-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Jonas (1782-1850) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Jonas (1812-1849) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Jonas (1812-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Jonas (1832-(1900..)) ansedel2.gif

Andersson, Jonas (1849-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Julia Albertina (1899-1985) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Jöns (1785-1857) ansedel2.gif

Andersson, Karl Felix (1885-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Karl Gustaf (1879-1963) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Karl Ingvar (1904-1952) ansedel2.gif

Andersson, Karl Ivar (1899-1984) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Karl Johan (1882-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Karl Leonard (1879-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Karl Magnus (1860-(1900..)) ansedel2.gif

Andersson, Karl Oskar (1866-1918) ansedel2.gif

Andersson, Klara Albertina (1859-) ansedel2.gif

Andersson, Knut Herbert (1897-1972) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Knut Herman (1886-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Lars (1749-1813) ansedel2.gif

Andersson, Lars (1780-)

Andersson, Lars (1821-) ansedel2.gif

Andersson, Lars (1833-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Lars Johan (1871-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Magnus (1788-1850) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Magnus (1832-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Mathias (1827-1836) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Mathias (1835-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Mathias (1842-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Mats Per (1819-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Nils (1733-1807) ansedel2.gif

Andersson, Nils (1733-1810)

Andersson, Nils (1807-1809) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Nils (1829-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Nils (1830-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Nils (1836-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Nils (1837-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Nils (1850-(1869..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Nils Johan (1848-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Nils Lambert (1829-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Olaus (1833-1876) ansedel2.gif

Andersson, Olaus (1845-1932) ansedel2.gif

Andersson, Olof (1780-)

Andersson, Olof (1780-1851) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Olof (1784-) ansedel2.gif

Andersson, Olof (1789-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Olof (1795-1864) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Olof (1829-1896) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Olof (1853-1864) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Olof (1858-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Oskar Hugo (1889-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Oskar Valfrid (1885-1973) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Otto Erhard (1886-1886) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Paulus (1827-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Pehr (1825-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Pehr (1826-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Per (1775-1830) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Per (1782-1810) ansedel2.gif

Andersson, Per (1841-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Per (1863-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Per Gustaf (1842-1881) ansedel2.gif

Andersson, Per Johan (1848-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Per Johan (1882-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Per Johan (1882-1959) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Petter (1774-) ansedel2.gif

Andersson, Petter (1791-1845) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Petter (1813-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Petter (1817-1817) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Petter (1826-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Petter (1834-1904) ansedel2.gif

Andersson, Ragnar Gabinius (1899-1980) ansedel2.gif

Andersson, Sone Torbjörn (1903-1963) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Stephan (1829-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Svea Ingegärd (1913-1987) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Sven (1770-1842) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Sven (1818-1818) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Sven (1831-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Sven (1854-1861) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Sven (1858-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Ture Sigfrid (1897-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Viktor Ferdinand (1876-(1896..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

André, Anna Elisabet Anderssn (1886-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif

André, Johan Uno Andersson (1885-(1930..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Aurora (1838-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdtr Tångring, Matilda (1852-(1879..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson Tångring, Erik Johan (1855-(1885..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Olof (1838-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Olof (1857-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andrersdotter, Greta Ulrika (1814-) ansedel2.gif

Andresson Nylén, Nils (1844-(1880..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Annasdotter, Anna Eugenia (1878-1878) ansedel2.gif

Annasdotter, Augusta Carolina (1849-) ansedel2.gif

Annasdotter, Emma Maria (1874-1876) ansedel2.gif

Annasdotter, Gustafva (1890-1955) ansedel2.gif

Annasdotter, Gustava (1864-1865) ansedel2.gif

Annasdotter, Maria (1866-1866) ansedel2.gif

Annasdotter, Maria (1883-1958) ansedel2.gif

Annasdotter, Maria Cecilia (1890-(1923..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Annasdotter, Maria Stina (1850-) ansedel2.gif

Annasson, Alfred (1857-) ansedel2.gif

Annasson, Ernst Adrian (1862-1865) ansedel2.gif

Annasson, Hindric (1816-1816) ansedel2.gif

Annasson, Håkan (1791-) ansedel2.gif

Annasson, Per August (1868-1868) ansedel2.gif

Annasson, Petter (1811-1812) ansedel2.gif

Annasson, Sven Johan (1857-1865) ansedel2.gif

Arbolin, Erik Persson (1776-)

Arvidsdotter, Kerstin (1702?-) ansedel2.gif

Arvidsdotter, Kjestin (1763-1835)

Arvidsdotter, Maria (1804-1810) ansedel2.gif

Arvidsdotter, Marit (1790-)

Arvidsdotter, Märta (1804-) ansedel2.gif

Arvidsdotter, Stina (1780-1823)

Arvidsson, Jan (1808-) ansedel2.gif

Asmundsdotter, Emma Axelina (1863-1880) ansedel2.gif ansedel2.gif

Asmundsdotter, Maria Charlotta (1861-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif

Asmundsson, Johan (1859-1861) ansedel2.gif ansedel2.gif

Asp, Elida Maria (1884-1884) ansedel2.gif ansedel2.gif

Asp, Karl Hjalmar (1892-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif

Aspengren Olofsdtr, Anna Lisa (1839-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Aspengren, Anna Maria Olofsdtr (1837-1838) ansedel2.gif ansedel2.gif

Aspengren, Anna Stina Olofsdtr (1836-1837) ansedel2.gif ansedel2.gif

Aspengren, Christiana Olofsdtr (1847-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Aspengren, Gustaf Ivar (1898-1972) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Aspengren, Per Olof (1850-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Asplund, Emma Maria (1851-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif

Asplund, Eva Olsdtr (1802-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Augustsdotter, Hilda Maria (1887-1967) ansedel2.gif ansedel2.gif

Augustsdotter, Maria Ottilia (1885-1900) ansedel2.gif

Augustsson Holmberg, Johan August (1858-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif

Augustsson, Aron Walfrid (1885-1886) ansedel2.gif ansedel2.gif

Augustsson, Elin (1887-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Augustsson, Emma Kristina (1890-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Augustsson, Karl Johan (1878-(1890..)) ansedel2.gif

Augustsson, Karl Johan (1884-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Axelsson Ros, Carl Axel (1866-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif

B, Stina (1729-1804)

Back, Matilda (1856-(1900..)) ansedel2.gif

Backelin, Louise (Lovisa?) () ansedel2.gif ansedel2.gif

Backman Olofsson, Jan (1787-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Backman, Augusta Wilhelmina (1848-1922) ansedel2.gif

Backman, Bengt Olsson (1752-1807) ansedel2.gif

Backman, Carl Olofsson (1789-1789) ansedel2.gif ansedel2.gif

Backman, Magnus Olofsson (1794-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Backman, Olof Bengtsson (1798-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Backman, Olof Olofsson (1790-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Backström, Sven Erik (1786-)

Bad, August Mariasson (1849-1849) ansedel2.gif

Bad, Sven Svensson (1833-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bagge, Anna Lisa Jonsdtr (1828-)

Bagge, Gustafva Jonsdtr (1841-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bank, Olof Larsson (1791-1842) ansedel2.gif

Baron, Fredrik Leander (1882-(1900..)) ansedel2.gif

Baron, Maria Karolina (1861-(1900..)) ansedel2.gif

Beckman, Maria Helena (1871-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bellander, Melcher (1789-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Anna (1777-1847) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Anna Cajsa (1846-1861) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Anna Carolina (1817-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Anna Lena (1841-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Beata Sophia (1822-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Cajsa (1808-1809) ansedel2.gif

Bengtsdotter, Carin (1823-) ansedel2.gif

Bengtsdotter, Catharina (1787-1825) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Christina (1843-(1907..)) ansedel2.gif

Bengtsdotter, Christina (1860-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Emelia Bernhardina (1820-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Greta (1765-) ansedel2.gif

Bengtsdotter, Inga Sofia (1860-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Johanna Gustava (1866-1869) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Lena Lisa (1859-1894) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Lovisa Albertina (1825-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Maria (1782-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Maria (1786-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Maria (1798-1867) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Maria Charlotta (1816-1832) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Stina (1779-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Stina (1783-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Stina Katharina (1847-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Stina Maria (1842-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson Forsberg, Anders (1769-1839) ansedel2.gif

Bengtsson Forsberg, Gustaf (1829-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson Kure, Carl (1811-1836)

Bengtsson Sparf, Anders (1823-) ansedel2.gif

Bengtsson, Anders (1792-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Anna Mathilda (1874-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Anna Matilda (1872-1873) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Anna Sofia (1875-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Bengt (1785-1830) ansedel2.gif

Bengtsson, Bengt August (1813-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Bengt August (1848-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Carl (1807-1809) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Carl Eric (1811-1836) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Carl Petter (1843-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Carl Petter (1844-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Elin Sofia (1894-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Emma Christina (1871-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Erik Wilhelm (1885-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Ernst Johan (1884-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Gustaf (1882-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Gustaf (1887-1982) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Hanna Elisabeth (1889-1891) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Harald (1895-(1907..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Hilma Josefina (1887-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Ida Maria (1877-1877) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Jan (1804-1809) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Jan Daniel (1833-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Jan Erik (1856-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Johan August (1852-1896) ansedel2.gif

Bengtsson, Karl August (1879-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Karl Johan (1878-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Lars (1796-1837) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Magnus (1795-1799) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Magnus (1802-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Magnus (1815-)

Bengtsson, Maria (1890-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Matilda (1887-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Olof (1717-1798) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Olof (1781-1855) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Pehr (1779-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Per (1787-1869) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Per (1789-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Per Gustaf (1863-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Per Gustaf (1883-1883) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Per Johan (1841-1884) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Peter (1829-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Petrus (1892-1978) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Petter (1798-1801) ansedel2.gif

Bengtsson, Petter (1806-) ansedel2.gif

Bengtsson, Signe Eva Elisabeth (1881-1884) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Tertius Otto (1828-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Zelma Maria (1873-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg Jansson, Jan Erik (1838-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, Agnes Karolina (1896-1989) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, Albertina Ericsdtr (1799-1809) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, Albin Stinasson (1856-1857) ansedel2.gif

Berg, Andreas Jansson (1840-1840) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, Anna (1889-1976) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, Anna Carolina Pettersdtr (1849-1851) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, Anna Carolinasdtr (1849-) ansedel2.gif

Berg, Anna Christina Pettersdtr (1849-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, Anna Elisabet (1893-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, Anna Maria Jansdotter (1804-1880) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, Anna Maria Larsdtr (1837-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, August (1885-(1905..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, Augusta (1884-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, Axel Teodor (1848-1916) ansedel2.gif

Berg, Beda Teresia (1883-1963) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, Britta Lisa Danielsdtr (1838-1838) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, Britta Lisa Larsdtr (1839-1921) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, Carin Johanna (1827-) ansedel2.gif

Berg, Carl Erik Janssn (1836-1837) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, Carl Johan Jansson (1829-1829) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, Carolina Danielsdtr (1842-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, Christina Larsdtr (1843-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, Emma Christina Jansdtr (1863-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, Emma Elida (1886-1971) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, Emma Eugenia (1885-1885) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, Emma Fredrika (1877-1883) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, Emma Josefina Pettersdtr (1853-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, Erick Wilhelm Stinasson (1839-1839) ansedel2.gif

Berg, Ester (1887-1969) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, Ester Kristina (1888-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, Eva Sophia (1881-1886) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, Frans Otto (1883-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, Fredrik Carlsson (1860-(1888..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, Frida Kristina (1883-1884) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, Gustaf Agnar (1886-1974) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, Gustaf Ragnar (1888-1971) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, Hulda Teresia (1880-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, Ida Lovisa (1873-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, Inga Cajsa Danielsdtr (1839-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, Jan (Johan) (1771-1847) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, Jan Erik Larsson (1841-1843) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, Jan Peter Danielsson (1845-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, Johan Jansson (1800-1852) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, Johan Jansson (1826-1828) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, Johanna Christina Jansdtr (1830-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, Johanna Danielsdtr (1835-1835) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, Johanna Danielsdtr (1844-1845) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, Johannes Jansson (1833-1840) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, Johannes Pettersson (1822-(1871..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, Juliana (1878-(1903..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, Maria Stina Pettersdtr (1823-1823) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, Mathias Jansson (1827-1828) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, Mathilda Petterdtr (1852-1853) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, Olof Lorentz (1794-)

Berg, Ottilia Matilda (1884-1973) ansedel2.gif

Berg, Per Johan Annassn (1853-1857) ansedel2.gif

Berg, Sophia Pettersdtr (1846-(1881..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, Stina Britta Pettersdtr (1844-1847) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, Stina Maria Danielsdtr (1833-1891) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, Stina Maria Wilhelmsdtr (1819-(1890..1900)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, Wilhelm Pettersson (1777-1838) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, Wilhelmina Petterdtr (1847-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, Wilhelmina Pettersdtr (1859-1861) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergendorff, Gerda Matilda (1900-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berger, Vilhelm (1867-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berggren, Anna (1873-(1894..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berggren, August Josephsson (1863-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berggren, Augusta (Gustafva?) Katharinasdotter (1880-1950) ansedel2.gif

Berggren, Bernhard ((..1801)-)

Berggren, Gunhild Emilia (1899-1977) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berggren, Gurli Regina Eugenia (1900-1998) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berggren, Katarina Carolina (1811-1905) ansedel2.gif

Berggren, Nils Leonard (1868-1948) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergling, Jan Petter Jonsson (1835-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berglund, Hilda Eugenia (1896-1976) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berglöf, Anna Mathilda (1880-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berglöf, Edla Kristina (1888-1975) ansedel2.gif

Berglöf, Jan Petter (1810-1843) ansedel2.gif

Berglöf, Johan (1877-1881) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berglöf, Johan (1882-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergman, Anna Kristina (1871-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergman, Anna Maria (1859-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergman, Anna Matilda (1877-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergman, Carl (1834-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergman, Emma Lydia (1876-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergman, Erik Johan (1842-1925) ansedel2.gif

Bergman, Hilda Katharinasdtr (1875-1952) ansedel2.gif

Bergman, Ida Maria (1872-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergman, Ida Maria (1884-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergman, Johan Johannesson (1862-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergman, Johanna Mathilda Carlsdtr (1861-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergman, Johannes Anderssn (1838-) ansedel2.gif

Bergman, Josefina Albertina (1855-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergman, Karl Paulus (1869-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergman, Maria Edvardina Nilsdtr (1832-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergman, Nils Olofsson (1803-1872) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergman, Robert Walfrid (1879-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergmark, Anna Greta Ericsdotter (1817-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergmark, Aron August Ericsson (1824-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergmark, Carl Fredrik (1850-(1869..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergmark, Isak Ericsson (1827-(1883..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergmark, Jacob Ericsson (1830-1875) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergmark, Jan Eric (1785-1845) ansedel2.gif

Bergmark, Jan Erik Jacobsson (1855-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergmark, Jan Jacobsson (1860-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergmark, Johan Erik Jansson (1848-(1869..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergmark, Mathilda (1846-(1869..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergmark, Oskar (1869-(1890..)) ansedel2.gif

Bergmark, Per Gustaf Jansson (1842-(1866..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergmark, Sophia Christina (1859-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergmark, Stina Maria Ericsdotter (1821-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergmark, Svea (1885-1886) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergqvist Ekman, Maria Lena (1771-1856) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergqvist, Amalia Kristina (1893-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergqvist, Anders Olofsson (1833-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergqvist, Anna (1886-1886) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergqvist, August Fritiof (1879-1961) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergqvist, August Thomassn (1846-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergqvist, Cajsa Ulrika Olofsdtr (1799-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergqvist, Carl Reinhold Jansson (1809-1835) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergqvist, Clara Jansdtr (1834-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergqvist, Elias (1787-1810) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergqvist, Ernst Gustaf (1899-1971) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergqvist, Greta Cajsa Jansdtr (1797-1797) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergqvist, Greta Cajsa Jansdtr (1803-1872) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergqvist, Hanna Kristina (1890-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergqvist, Hedda (1864-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergqvist, Herman (1895-1989) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergqvist, Hjalmar (1898-1986) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergqvist, Jan (1769-1844) ansedel2.gif

Bergqvist, Jan (1806-) ansedel2.gif

Bergqvist, Jan Petter Thomasson (1849-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergqvist, Johan (1889-1889) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergqvist, Johan (1892-1975) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergqvist, Johan Albert (1876-1880) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergqvist, Johanna Kristina (1867-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergqvist, Johanna Kristina (1882-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergqvist, Johannes Jansson (1805-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergqvist, Jon (1847-) ansedel2.gif

Bergqvist, Karl Hjalmar (1879-1967) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergqvist, Karl Johan Olofsson (1886-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergqvist, Lisa Greta Olofsdtr (1796-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergqvist, Magdalena Elisabeth (1839-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergqvist, Magnus Jansson (1798-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergqvist, Maria Viktoria (1882-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergqvist, Olof (1809-1889) ansedel2.gif

Bergqvist, Oskar Gotthard (1879-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergqvist, Oskar Walfrid (1885-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergqvist, Per Georg (1897-1967) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergqvist, Per Gustav (1848-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergqvist, Per Olof Thomasson (1843-(1880..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergqvist, Petter Jansson (1795-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergqvist, Sofia Matilda (1857-1942) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergqvist, Sophia Jansdtr (1836-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergqvist, Stina Maja Jansdtr (1832-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergqvist, Stina Maria (1806-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergqvist, Stina Maria Jansdtr (1800-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergqvist, Viktor (1885-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergström, Anna Lisa (1859-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergström, August Janssn (1860-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergström, Carl (1767-) ansedel2.gif

Bergström, Elin Petersson (1877-1950) ansedel2.gif

Bergström, Elsa Augusta (1898-1992) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergström, Emma Christina (1847-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergström, Emma Lovisa (1848-1848) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergström, Johan Johansson (1866-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergström, Johanna (1841-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergström, Johanna Katharina (1846-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergström, Per Johan Eriksson (1845-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergström, Stina Maria (1846-(1871..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergvall, Karl Gustaf (Stake) (1876-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergvall, Karl Gustaf (1876-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergvall, Karl Helmer (1900-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergvall, Olof (1828-) ansedel2.gif

Bernström, Eva Christina (1777-1827) ansedel2.gif

Berqvist, Augusta Fredrika (1861-1942) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Berqvist, Johan Olofssn (1859-(1900..))

Bihl, Johanna Maria (1849-(1881..)) ansedel2.gif

Billow, Gustav (1779-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Billow, Hanna Hildegard Beata (1844-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Billow, Johan Christoffer (1807-) ansedel2.gif

Billvald, Gustava Justina (1827-1855) ansedel2.gif

Birath, Emilia Karolina (1849-(1886..)) ansedel2.gif

Bjurström, Källar (Kjellar) (1798-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bjurström, Petter (1826-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Björk, Anna Kristina (1882-1883) ansedel2.gif ansedel2.gif

Björk, Anna Kristina (1896-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif

Björk, Beata Christina (1797-) ansedel2.gif

Björk, Elin Kristina (1890-1967) ansedel2.gif ansedel2.gif

Björk, Emma Kristina (1893-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif

Björk, Jan (1869-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Björk, Karl (1836-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif

Björk, Karl Gustaf (1871-(1902..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Björk, Selma Augusta (1877-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Björkegren, Fredrik Adrian (1839-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Björn Christoffersdotter, Britta Cajsa (1847-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Björn, Agnes Maria (1903-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Björn, Anna Carolina Christoffersdtr (1843-1883) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Björn, Arvid (1876-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Björn, August (1879-1901) ansedel2.gif ansedel2.gif

Björn, Brita Maria Peterdtr (1861-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Björn, Carl August (1852-(1885..)) ansedel2.gif

Björn, Dagmar Susanna (1901-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Björn, Gunnar Ivan (1899-1988) ansedel2.gif ansedel2.gif

Björn, Jan Andersson (1842-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Björn, Jan Eriksson (1829-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif

Björn, Karl Gustaf (1878-1878) ansedel2.gif ansedel2.gif

Björn, Lars Eriksson (1837-1847) ansedel2.gif ansedel2.gif

Björn, Nils Eriksson (1824-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Björn, Per Eriksson (1842-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Björn, Petter (1791-)

Björn, Sven Anders (1837-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Björnsson, Björn Erasmus (1820-)

Björsson, Anna Carolina Persdotter (1841-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Björsson, Carl Fredrik Persson (1847-1851) ansedel2.gif ansedel2.gif

Björsson, Jan (1856-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Björsson, Johanna Lovisa Fredriksdtr (1848-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Björsson, Lotta Maria Persdtr (1845-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Björsson, Pär Fredrik (1815-) ansedel2.gif

Blank, Daniel Danielsson (1803-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Blom, Anna Lisa Gustafsdtr (1833-1840) ansedel2.gif ansedel2.gif

Blom, August Lovisasson (1878-1948) ansedel2.gif

Blom, Augusta Carolina Gustafsdtr (1835-1837) ansedel2.gif ansedel2.gif

Blom, Augusta Carolina Gustafsdtr (1840-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif

Blom, Cajsa Lisa Carlsotter (1808-1886) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Blom, Carl ((..1795)-)

Blom, Carl (1778-1856) ansedel2.gif

Blom, Carl Johan Gustafsson (1838-1840) ansedel2.gif ansedel2.gif

Blom, Elida Maria (1885-1911) ansedel2.gif ansedel2.gif

Blom, Emil (1866-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Blom, Hedda Maria Gustafsdtr (1842-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Blom, Karl (1856-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Blomqvist, Anna Maria (1858-) ansedel2.gif

Blomqvist, Axel Egon (1896-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Blomqvist, Axel Peter (1867-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Blomqvist, Einar Melker (1898-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Blomqvist, Ernst Josef Larsson (1888-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif

Blomqvist, Evert (1902-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Blomqvist, Harald Leander Larsson (1890-1948) ansedel2.gif ansedel2.gif

Blomqvist, Lars Filip Larsson (1883-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif

Blomqvist, Lars Larsson (1857-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Blomqvist, Rut Hildur (1900-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Blomqvist, Stina Matsdtr (1765-1846) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bobäck, Anna (1792-)

Bohl, Augusta Wilhelmina (1871-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Boman, Ida Christina (1875-1877) ansedel2.gif

Bondpä, Per Ersson (1863-) ansedel2.gif

Borén, Carl Adolph (1854-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif

Borg, Maria Lena Jansdtr (1839-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bork Jansson, Jan (1792-) ansedel2.gif

Bork Jonsson, Lars (1760-1828) ansedel2.gif

Bork Svensson, Jan (1793-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bork, Allena Albertina Annasdtr (1879-1973) ansedel2.gif

Bork, Anders August Stinasson (1829-1836) ansedel2.gif

Bork, Anders Gustaf Carlsson (1861-1881) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bork, Anna Alfrida Gustafsdtr (1891-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bork, Anna Cajsa Jansdtr (1821-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bork, Anna Cajsa Nilsdtr (1834-1836) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bork, August Hjalmar (1891-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bork, Beda Sofia (1872-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bork, Bengt Olsson (1753-1807)

Bork, Carl Gustaf Persson (1866-1866) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bork, Carl Johan Jansson (1840-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bork, Carl Larsson (1857-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bork, Carl Reinhold Jacobsson (1860-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bork, Christina Carolina Abrahamsdtr (1848-1864) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bork, Christina Jansdtr (1863-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bork, Clara Lena Abrahamsdtr (1851-(1880..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bork, Emma Charlotta Jacobsdtr (1859-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bork, Erik Gustaf (1900-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bork, Ester Sofia (1895-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bork, Eva Cajsa Andersdtr (1807-1809) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bork, Evald Gustafsson (1885-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bork, Gustaf Alfred Johansson (1861-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bork, Hilda Sophia Carlsdtr (1866-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bork, Hilma Elisabeth Carlsdtr (1865-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bork, Inga Helena Jansdtr (1825-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bork, Jan Fredrik Jansson (1847-1854) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bork, Jan Jansson (1829-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bork, Jan Petter Carlsson (1858-1880) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bork, Johan August (1884-(1907..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bork, Johan Fridolf Jacobsson (1863-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bork, Johanna Andersdtr (1803-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bork, Karl Fredrik Eugen (1898-1971) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bork, Magnus Jansson (1834-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bork, Maja (1822-) ansedel2.gif

Bork, Maria Jacobina Jacobsdtr (1866-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bork, Maria Stina Jansdtr (1825-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bork, Mathilda Lovisa Jacobsdtr (1857-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bork, Nils August (1851-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bork, Nils Fredrik (1864-1866) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bork, Per Gustaf (1843-(1895..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bork, Selma Maria (1892-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bork, Stina (1808-1841) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bork, Stina Cajsa Carlsdtr (1822-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bork, Stina Lisa Andersdtr (1799-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Boström, Anna Fredrika (1826-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Boström, Jan (1762-1800) ansedel2.gif

Boström, Lisa Jansdtr (1795-1810) ansedel2.gif ansedel2.gif

Boström, Maria Jansdtr (1796-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Boström, Stina Jansdtr (1798-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Brandqvist, Britta Maria (1762-1802) ansedel2.gif

Bratt Jansdotter, Johanna (1794-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bratt Jansdtr, Catharina (1789-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bratt Jansdtr, Stina Maria (1792-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bratt Larsson, Jan (1796-1809) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bratt, Anna Lisa Larsdtr (1808-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bratt, Anna S ((..1791)-)

Bratt, Carl Gustav (1800-1807) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bratt, Elsa Jansdotter (1803-1810) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bratt, Erik Magnus, Svensson (1827-(1881..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bratt, Eva Lena (1785-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bratt, Jan Larsson (1788-1790) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bratt, Jan Larsson (1789-1790) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bratt, Lars (1728-1789) ansedel2.gif

Bratt, Lars (1760-1811) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bratt, Lars Larsson (1784-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bratt, Lars Larsson (1807-1807) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bratt, Lovisa Ulrika Jansdotter (1796-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bratt, Maja Lena Larsdtr (1805-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bratt, Maria Greta (1784-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bratt, Maria Lena Larsdtr (1795-1795) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bratt, Nils (1791-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bratt, Nils Petter (1815-1817) ansedel2.gif

Bratt, Per (1764-1787) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bratt, Sabina Catharina (1820-1821) ansedel2.gif

Bratt, Sophia Jansdotter (1799-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bratt, Stina Lisa (1787-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bratt, Stina Lisa (1818-1819) ansedel2.gif

Bratt, Zacharias Andersson (1822-) ansedel2.gif

Bratten, Beata Wilhelmina Jonasdtr (1809-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bratten, Otto Ludvig (1813-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bratten, Sophia Matilda Jonasdtr (1811-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Brattlund, Christina (1844-(1868..)) ansedel2.gif

Brattlund, Maria Cajsa (1842-(1867..)) ansedel2.gif

Brattlöf Nordgren, Gustafa Wilhelmina (1787-) ansedel2.gif

Brattlöf, Asmunda Aurora Persdtr (1820-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Brattlöf, Christopher Persson (1815-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Brattlöf, Hilma Wilhelmina (1817-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Brattlöf, Per (1779-) ansedel2.gif

Brattlöv, Olof Emmerik (1823-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Brattlöv, Stephania Charlotta Persdtr (1820-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Brattström, Hedvig Christina (1791-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Brattström, Henrik (1833-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Brattström, John Petter (1804-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bredenberg Jansson, Gustaf (1876-1961) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bredenberg, Alfred (1842-(1869..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bredenberg, Anna Lisa (1800-1869) ansedel2.gif

Bredenberg, Anna Lisa (1819-) ansedel2.gif

Bredenberg, Anna Lovisa (1889-1973) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bredenberg, Hilda Elisabeth (1878-1879) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bredenberg, Isak Jansson (1804-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bredenberg, Jacob Johan (1838-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bredenberg, Johan Isak (1824-1862) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bredenberg, Karl Edvin Toffe (1883-1950) ansedel2.gif

Bredenberg, Per August Johansson (1845-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bredenberg, Selma (1886-1891) ansedel2.gif ansedel2.gif

Brinell, Anna Katharina (1881-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif

Brittasdotter, Anna (1814-1816) ansedel2.gif

Brittasdotter, Lisa Maria (1826-1826) ansedel2.gif

Brittasson, Carl Gustaf Edvard (1837-) ansedel2.gif

Brittasson, Johan (1859-1860) ansedel2.gif

Brittasson, Johannes (1830-) ansedel2.gif

Brogren, Anders August (1814-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Brok, Eric Nilsson ((..1799)-)

Brok, Erik Nilsson (1780-) ansedel2.gif

Broström, Ada Lovisa (1875-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Broström, Agnes Hildur (1886-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif

Broström, Amanda Sofia (1869-(1887..)) ansedel2.gif

Broström, Anders Gustaf (1842-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Broström, Birger Olof Fredrik (1892-(1926..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Broström, Folke Wilhelm Sigurd (1893-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Broström, Karin Aina Margareta (1891-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif

Brunell, Britta Maria (1832-1875) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bruse, Johan (1829-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Brusell, Anna Andersdtr (1821-1899) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bruzell, Kajsa (1843-1883) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bulér, Erik Wilhelm (1836-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bång, Johanna Augusta (1836-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bäck, Amanda Larsdtr (1869-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bäck, August Larsson (1883-1943) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bäck, Gustaf Larsson (1880-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bäck, Hilda Maria Larsdtr (1878-1963) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bäckelin, Elin Maria (1886-1982) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bäckelin, Jan Erik Adamssn (1854-(1900..)) ansedel2.gif

Bäcker, Albin (1899-1959) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bäcker, Anna Maria (1864-(1888..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bäcker, Anna Wilhelmina (1892-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bäcker, August Nestor (1900-1967) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bäcker, August Wilhelm (1897-1967) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bäcker, Gustaf Adolf (1894-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bäcker, Jan Petter Nilsson (1866-1871) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bäcker, Johanna Sofia (1884-1963) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bäcker, Karl Ferdinand (1887-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bäcker, Karl Ragnar (1891-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bäcker, Lydia Augusta (1895-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bäcker, Maria Josefina (1890-1970) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bäcker, Nils (1898-1978) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bäckman, Jacob (1817-) ansedel2.gif

Bäckström, Anders Wilhelm Magnusson (1865-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bäckström, Carl Albert Johansson (1866-(1867..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bäckström, Karl Johan (1862-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bäske, Lars Larsson (1812-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Börjesdotter, Catharina (1747-1816) ansedel2.gif

Börjesdotter, Maria (1735-1819) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Börjesson, Carl Erik (1837-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Cajsasdotter, Anna (1806-1809) ansedel2.gif

Cajsasdotter, Maria (1802-1802) ansedel2.gif

Cajsasdotter, Maria (1807-1810) ansedel2.gif

Carlholm, Carl Olof August (1820-1841)

Carlqvist, Anders (1811-1865) ansedel2.gif

Carlqvist, Harald Oskar (1883-1973) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlqvist, Hjalmar Oskar (1877-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlqvist, Inez Kristina (1887-1887) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlqvist, Oskar Harald (1882-1882) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlqvist, Oskar Hjalmar Oskarsson (1875-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlqvist, Signe Kristina (1889-1889) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter Blom, Anna Stina (1815-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter Rak, Stina (1817-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter Schröder, Sara (1785-1871) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna (1798-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna (1815-1878) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna (1816-1846) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna (1832-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna (1833-1875) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Cajsa (1815-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Carolina (1828-1921) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Catharina (1795-1795) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Greta (1789-1867) ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Katrina (Maria) (1839-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Katrina (1827-1828) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Lena (1803?-1815)

Carlsdotter, Anna Lena (1815-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Lena (1823-1823) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Lisa (1827-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Lisa (1857-1948) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Lisa (1860-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Maria ((..1797)-)

Carlsdotter, Anna Maria (1839-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Maria (1871-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Sophia (1859-1859) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Stina (1840-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Stina (1841-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Stina (1847-1873) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Stina (1863-(1885..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Annica (1727-1802) ansedel2.gif

Carlsdotter, Augusta (1848-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Augusta (1862-(1881..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Augusta Christina (1866-1882) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Beata (1866-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Brita Cajsa (1826-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Britta (1796-1835) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Britta Cajsa (1831-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Britta Cajsa (1848-1875) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Britta Lovisa (1831-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Britta Lovisa (1863-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Cajsa (1730-1798) ansedel2.gif

Carlsdotter, Cajsa (1777-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Cajsa (1824-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Cajsa Mariasdotter (1863-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Cajsa Ulrika (1841-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Carin (1833-(1890..))

Carlsdotter, Carolina (1820-)

Carlsdotter, Carolina (1850-1891) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Catharina (1760-1788) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Catharina (1764-1845) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Catharina (1835-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Cattarina (1804-1804) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Christina (1864-1880) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Elsa (1798-1798) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Elsa Lena (1835-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Elsa Lena (1838-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Emma (1851-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Emma Carolina (1850-) ansedel2.gif

Carlsdotter, Emma Charlotta (1869-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Eva (1822-1832) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Eva Maria (1843-(1895..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Greta Cajsa (1786-1859) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Greta Cajsa (1843-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Hilda (1862-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Hilda Josephina (1874-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Inga (1836-1836) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Inga Christina (1850-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Johanna (1843-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Johanna Carolin (1818-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Johanna Charlotta (1846-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Johanna Christina (1856-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Johanna Eleonora (1843-(1868..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Katarina (1824-(1865..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Kerstin (1802-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Lena (1760-1819) ansedel2.gif

Carlsdotter, Lena Lisa (1826-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Lisa (1772-1847) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Lisa (1780-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Lisa (1782-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Lisa (1789-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Lisa (1792-)

Carlsdotter, Lisa (1820-1826) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Lisa (1822-)

Carlsdotter, Lisa (1829-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Lovisa (1831-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Lovisa (1844-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Lovisa (1846-1849) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Lovisa (1859-(1886..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Magdalena (1827-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Margareta (1762-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Maria (Lisa) Elisabeth (1850-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Maria (1768-1861) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Maria (1793-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Maria (1794-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Maria (1802-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Maria (1813-)

Carlsdotter, Maria (1818-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Maria (1820-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Maria (1825-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Maria Augusta (1844-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Maria Cajsa (1829-(1882..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Maria Carolina (1857-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Maria Gustava (1843-1869)

Carlsdotter, Maria Lena (1793-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Maria Lena (1826-1829) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Maria Lena (1834-1835) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Maria Lena (1836-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Maria Lena (1836-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Maria Lena (1846-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Maria Stina (1829-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Marie (1783-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Mathilda (1853-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Mathilda (1859-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Mathilda (1860-(1879..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Selma Mathilda (1865-1866) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Sophia (1841-1904) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Sophia Angelina (1860-(1881..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Sophia Matilda (1845-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Stina (1774-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Stina (1777-1834) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Stina (1792-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Stina (1806-) ansedel2.gif

Carlsdotter, Stina (1812-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Stina (1813-1857) ansedel2.gif

Carlsdotter, Stina (1819-) ansedel2.gif

Carlsdotter, Stina (1821-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Stina (1826-1907) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Stina (1829-1920) ansedel2.gif

Carlsdotter, Stina Cajsa (1839-1842) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Stina Johanna (1838-1902) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Stina Lisa (1763-) ansedel2.gif

Carlsdotter, Stina Lisa (1832-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Stina Maria (1825-1842) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Stina Maria (1855-) ansedel2.gif

Carlsdotter, Stina Maria (1856-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Wilhelmina (1841-(1885..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Wilhelmina (1843-1891) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdtr Bergmark, Carolina (1849-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdtr Bergmark, Hedvig Sophia (1847-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdtr Bork, Anna Maria (1832-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdtr Forsberg, Anna Katharina (1861-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdtr Forsberg, Christina (1855-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdtr Forsberg, Johanna (1850-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdtr Forsberg, Maria (1859-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdtr Hagberg, Anna Beata (1859-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdtr Jubel, Stina Maria (1861-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdtr Myhr, Christina (1863-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdtr Rak, Stina ((...)-1877)

Carlsdtr Scherp, Mathilda Maria (1871-(1891..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdtr Stake, Clara (1849-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdtr Stake, Lisa (1821-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdtr Stake, Maria (1834-1861) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Bergmark, Albin (1858-1858) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Bergmark, Alfred (1855-(1879..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Bergmark, Carl Johan (1840-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Bergmark, Erik August (1841-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Bergmark, Götrik (1866-(1887..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Bergmark, Jacob (1860-(1887..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Bergmark, Nils Johan (1851-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Bergmark, Per Gustaf (1853-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Blom, Gustaf (1810-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Bork, Carl Johan (1827-1883) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Bork, Carl Johan (1856-1886) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Fernström, Carl (1828-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Forsberg, Axel Emil (1858-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Forsberg, Carl Wilhelm (1858-1858) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Forsberg, Nils Johan (1852-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Hjerpe, August (1862-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Hjerpe, Carl Emil (1857-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Hjerpe, Fredrik (1866-(1892..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Hjerpe, Johan (1864-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Hjerpe, Nils Gustaf (1859-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Hjerpe, Otto (1875-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Hättström, August (1863-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Hättström, Carl Johan (1857-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Hättström, Edward (1868-1872) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Hättström, Fritiof (1866-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Hättström, Gustaf Alfred (1860-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Lagergren, Axel Verner (1852-(1881..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Lindberg, Jan (1817-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Rust, Carl (1828-1886) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Stake, August (1856-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Stake, Carl (1787-1868) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Stake, Carl (1811-1872) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Stake, Carl (1838-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Tellin, Claes (1842-1896) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Östin, Anders (1835-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Östin, Carl (1828-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Östin, Jan (1830-1894) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Östin, Nils (1820-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Östin, Olof (1825-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Östin, Per (1839-1841) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Östin, Sven (1832-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Adolf (1881-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Alma Elida (1871-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Alma Matilda Birgitta (1898-1991) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Anders (1805-1810) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Anders (1814-1814) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Anders (1825-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Anders (1831-1832) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Anders (1834-1836) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Andreas (1863-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Anna Charlotta (1869-(1888..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Anna Kristina (1882-1959) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Anna Matilda (1871-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Augusta (1877-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl (1751-1816) ansedel2.gif

Carlsson, Carl (1787-1816) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl (1789-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl (1793-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl (1796-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl (1810-1810) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl (1810-1871) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl (1813-1817) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl (1816-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl (1820-1821) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl (1822-1823) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl (1827-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl (1828-1832) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl (1832-1838) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl (1833-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl (1842-1904) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl (1848-1848) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl (1856-(1879..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl (1870-(1880..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl August (1848-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl Edward (1865-(1885..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl Johan (1823-1825) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl Johan (1829-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl Johan (1859-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl Johan (1866-(1886..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl Magnus (Johan) (1844-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl Magnus (1796-1796) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl Magnus (1845-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl Petter (1820-1882) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl Petter (1845-(1869..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl Robert (1867-(1888..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl Theodor (1860-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Christoffer (1818-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Christopher (1801-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Denis (1839-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Eric (1763-1829) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Erik Johan (1854-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Erik Johan (1864-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Fredrik (1858-(1879..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Fredrik (1863-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Gustaf (1800-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Gustaf (1817-1878) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Gustaf (1834-1836) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Gustaf (1846-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Gustaf (1860-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Göran (1789-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Hans (1829-(1866..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Hilda Josefina (1863-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Hindrik (1843-(1881..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Hulda Josefina (1888-1981) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Jan (1780-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Jan (1790-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Jan (1792-1869) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Jan (1796-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Jan (1805-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Jan (1822-)

Carlsson, Jan (1825-1904) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Jan (1849-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Jan Alfred (1857-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Jan Erik (1836-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Jan Hindrik (1822-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Jan Hindrik (1845-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Jan Magnus (1867-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Jan Petter (1853-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Jan Petter (1854-1881) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Janne Alfred (1891-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Johan (1844-1847) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Johan (1863-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Johan August (1882-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Johannes (1832-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Jonas (1800-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Jonas Gustaf (1854-(1881..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Jöns (1771-1824) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Karl Johan (1885-1967) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Lars (1791-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Lars (1823-1823) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Lars (1834-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Lars Johan (1838-1860) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Lars Johan (1839-1860) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Magnus (1801-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Magnus (1803-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Magnus (1812-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Magnus (1829-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Nils (1807-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Nils (1814-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Nils Johan (1830-1840) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Olof (1778-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Olof (1796-1873) ansedel2.gif

Carlsson, Olof (1818-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Olof (1824-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Olof (1826-1880) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Per (1799-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Per (1841-1847) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Per (1860-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Per Gustaf (1861-1861) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Per Gustaf (1862-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Per Johan (1833-(1880..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Per Johan (1845-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Per Johan (1850-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Petter (1824-1824) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Petter (1829-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Pär (1808-1820) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Sven (1791-1818) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Sven (1811-1812) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Sven Leonard (1848-1849) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Sven Leonard (1852-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Theodor Werner (1874-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsten, Anders Carlsson (1831-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsten, Anders Pettersson (1806-1806) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsten, Anna Katharina (1856-1856) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsten, Anna Pettersdtr (1801-1801) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsten, Anna Pettersdtr (1816-1817) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsten, August Andersson (1862-1887) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsten, Carl Fredrik Andersson (1857-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsten, Carl Petter Carlsson (1827-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsten, Carl Pettersson (1802-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsten, Carolina Andersdtr (1867-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsten, Christoffer Andersson (1849-1868) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsten, Georg (1887-1976) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsten, Jan Pettersson (1813-1817) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsten, Johan Andersson (1855-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsten, Johan Axel (1886-1886) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsten, Johan Viktor (1882-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsten, Karl Walfrid (1884-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsten, Lars Carlsson (1829-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsten, Lena Lisa Andersdtr (1851-1854) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsten, Lisa Pettersdtr (1819-(1883..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsten, Maria Lisa (1864-1886) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsten, Oskar Wilhelm (1887-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsten, Petter (1771-1843) ansedel2.gif

Carlström, Kristina Karolina (1856-1931) ansedel2.gif

Carolinasson, August (1864-) ansedel2.gif

Carolinasson, Johan (1866-1868) ansedel2.gif

Catharinasdotter, Ellsa (1804-) ansedel2.gif

Catharinasdotter, Emma Carolina (1849-) ansedel2.gif

Catrinasson, Hendrik (1820-1820) ansedel2.gif

Chenon, Axel Walfrid Algernon (1823-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christiansdotter, Anna (1793-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christinasson, Jan (1805-) ansedel2.gif

Christofersdotter, Maja (1748-1811)

Christofersdotter, Maria (1822-1822) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter Björn, Emma (1850-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter Schröder, Clara Maria (1817-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter Schröder, Eva (1820-1850) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Anna (1813-1851) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Anna (1824-1830) ansedel2.gif

Christoffersdotter, Anna (1832-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Anna (1842-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Anna Cajsa (1836-1907) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Anna Eufermia (1827-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Anna Kathrina (1840-1911) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Anna Kattarina (1839-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Anna Lena (1827-(1884..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Anna Lena (1842-1895) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Anna Lisa (1836-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Anna Lisa (1863-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Anna Lovisa (Cajsa ) (1857-1860) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Anna Lovisa (1837-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Anna Lovisa (1839-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Anna Maria (1844-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Augusta (1861-(1868..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Augusta (1861-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Augusta (1866-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Beata (1864-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Britta ((..1803)-)

Christoffersdotter, Britta (1795-1885)

Christoffersdotter, Britta Cajsa (1835-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Britta Lisa (1820-1821) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Cajsa Greta (1831-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Cajsa Stina (1840-1887) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Charlotta Maria (1856-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Cherstin (1770-1835) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Christina (1781-)

Christoffersdotter, Christina (1830-1895) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Emma (1870-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Eva (1835-1835) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Eva Stina (1841-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Gustafva (1831-1831) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Gustafva (1832-1885) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Hilma Maria (1900-1979) ansedel2.gif

Christoffersdotter, Inga Cajsa (1836-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Johanna (1838-1852) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Johanna (1862-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Katarina (1780-) ansedel2.gif

Christoffersdotter, Kerstin (1768-1805) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Lisa (1726-1806) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Lisa Maria (1847-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Lovisa Mathilda (1853-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Maja Lisa (1830-1832) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Maja Lisa (1832-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Maria ()

Christoffersdotter, Maria (1818-1907) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Maria (1839-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Maria (1844-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Maria (1856-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Maria (1863-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Maria Christina (Kathrina) (1847-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Maria Gretha (1816-) ansedel2.gif

Christoffersdotter, Maria Lena (1814-1815) ansedel2.gif

Christoffersdotter, Maria Lisa (1777-) ansedel2.gif

Christoffersdotter, Maria Lisa (1818-1820) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Maria Lisa (1823-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Maria Lisa (1851-1861) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Maria Lisa (1857-1861) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Maria Lisa (1861-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Mathilda Lovisa (1848-(1879..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Stina (1825-1825) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Stina Lisa (Cajsa?) (1829-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Stina Lisa (1810-) ansedel2.gif

Christoffersdotter, Stina Lisa (1847-1926) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdotter, Stina Lisa (1848-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdtr Björn, Maria (1838-1892) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdtr Björn, Stina Lisa (1845-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdtr Schröder, Gustava Sophia (1824-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersdtr Schröder, Sara (1814-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson Berg, Mathias (1843-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson Björn, Arvid (1841-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson Kruse, Christopher (1758-1836) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson Nygren, Lars Johan (1828-)

Christoffersson Widga, Olof (1772-1841) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Anders (1769-1811) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, August (1853-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, August (1858-(1890..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, August (1859-1862) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, August (1864-1866) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Carl (1854-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Carl Gustaf (1874-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Carl Johan (1844-(1887..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Christofer (1758-1810) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Christoffer (1817-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Christoffer (1817-1875) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Christoffer (1832-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Christoffer (1834-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Christoffer (1837-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Christoffer (1840-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Christoffer (1840-(1875..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Christoffer (1841-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Christoffer (1850-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Christoffer (1859-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Christoffer (1864-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Christoffer (1866-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Daniel (1762-1803) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Daniel (1836-1898) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Gustaf (1825-1830) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Ida (1877-1961) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Jan Hindrik (1823-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Jan Hindrik (1846-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Jan Petter (1843-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Jan Petter (1875-1877) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Johan (1814-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Johan (1866-1867) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Jonas (1816-1841) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Karl Johan (1879-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Kristoffer (1877-1881) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Lars Johan (1825-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Lars Johan (1836-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Lars Johan (1858-(1900..)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Magnus (1839-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Magnus (1850-1926) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Mathias (1820-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Mathias (1827-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Mattes (1777-1846) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Mattes (1841-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Olaus (1830-) ansedel2.gif

Christoffersson, Olof (1785-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Olof (1808-1812) ansedel2.gif

Christoffersson, Olof (1842-1843) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Olof (1843-1851) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Olof (1843-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Paulus (1817-1817) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Paulus (1835-1839) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Paulus (1839-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Paulus (1846-1846) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Pehr Abraham (1824-1831) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Per Gustaf (1835-1835) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Per Olof (1862-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Petter (1771-1836) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Petter (1821-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Sigfrid (1830-1832) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Stina Lisa (1840-1901) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Sven (1732-1806) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Sven (1822-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christoffersson, Tobias (1846-1847) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersdotter Hök, Anna (1815-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersdotter, Anna (1772-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersdotter, Anna (1800-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersdotter, Anna (1813-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersdotter, Anna Stina (1805-1810) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersdotter, Cajsa (1768-1847) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersdotter, Cajsa (1771-1853) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersdotter, Cajsa (1791-1792) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersdotter, Cajsa (1797-1853) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersdotter, Catarina (1792-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersdotter, Catharina (1704-1800) ansedel2.gif

Christophersdotter, Catharina (1761-) ansedel2.gif

Christophersdotter, Catharina (1802-1809) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersdotter, Eva (1795-1801) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersdotter, Lena (1769-1804) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersdotter, Lena (1769-1854) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersdotter, Lena Lisa (1808-1821) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersdotter, Lisa (1763-1846) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersdotter, Lisa (1778-)

Christophersdotter, Lisa (1780-1835) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersdotter, Lisa (1787-1835) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersdotter, Lisa (1791-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersdotter, Mar. Katarina (1847-(1882..)) ansedel2.gif

Christophersdotter, Margareta (1777-1805)

Christophersdotter, Maria (1757-1823) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersdotter, Maria (1778-1815) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersdotter, Maria (1779-1789) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersdotter, Maria (1784-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersdotter, Maria (1814-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersdotter, Maria Greta (1792-1801) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersdotter, Maria Lena (1807-1819) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersdotter, Maria Lena (1809-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersdotter, Maria Lisa (1815-1901) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersdotter, Stina (1757-1836) ansedel2.gif

Christophersdotter, Stina (1786-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersdtr Kruse, Anna (1795-1853) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersson Hök, Pär (1811-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersson Kruse, Olof (1798-1879) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersson, Chester (?) (1805?-)

Christophersson, Christopher (1723-1794) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersson, Christopher (1776-1828) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersson, Christopher (1786-1839) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersson, Christopher (1789-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersson, Christopher (1812-1839) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersson, Christopher (1838-1840) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersson, Eric (1788-) ansedel2.gif

Christophersson, Göran (1799-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersson, Hindrik (1797-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersson, Jan (1789-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersson, Jan (1789-1854) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersson, Jan (1807-1810) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersson, Jan (1809-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersson, Jan (1814-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersson, Jöns (1777-1802) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersson, Mathias (1793-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersson, Mathias (1815-1840) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersson, Nils Hindric (1811-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersson, Olof (1771-1836) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersson, Olof (1811-(1868..)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersson, Paulus (1774-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersson, Pehr (1759-1812) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersson, Per (1792-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christophersson, Petter (1795?-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Claesdotter, Eva Maria (1838-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Claesson, Clas (1812-1862) ansedel2.gif ansedel2.gif

Clarasdotter, Anna Kristina (1882-1909) ansedel2.gif

Clarasson, Carl August (1856-(1890..)) ansedel2.gif

Clasdotter, Anna (1790-1808) ansedel2.gif ansedel2.gif

Clasdotter, Anna Stina (1840-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Clasdotter, Catarina (1793-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Clasdotter, Ingrid (1785-1824) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Clasdotter, Lena (1746-1815) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Clasdotter, Maria (1783-1783) ansedel2.gif ansedel2.gif

Clasdotter, Maria (1788-1794) ansedel2.gif ansedel2.gif

Clasdotter, Maria Carolina (1842-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Clasdotter, Maria Lisa (Elisabeth) (1801-1866) ansedel2.gif ansedel2.gif

Classon, Carl Gustaf (1836-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif

Classon, Clas (1797-1817) ansedel2.gif ansedel2.gif

Classon, Jan (1745-1807)

Classon, Jan Olof (1846-1911) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Classon, Jan Petter (1805-1889) ansedel2.gif ansedel2.gif

Classon, Nils (1795-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Clemensson, Clemens (1863-1869) ansedel2.gif ansedel2.gif

Clementsdotter, Carolina (1860-(1900..))