Personregister (Håk - Här)

Håkansdotter, Anna (1750-) ansedel2.png

Håkansdotter, Anna (1762-) ansedel2.png

Håkansdotter, Anna (1822-) ansedel2.png

Håkansdotter, Anna Greta (1841-)

Håkansdotter, Anna Maria (1798-) ansedel2.png ansedel2.png

Håkansdotter, Britta (1787-)

Håkansdotter, Britta Maria (1798-1875) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Håkansdotter, Britta Maria (1838-1919) ansedel2.png

Håkansdotter, Cajsa (1812-1853) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Håkansdotter, Carolina (1822-) ansedel2.png ansedel2.png

Håkansdotter, Catharina (1756-) ansedel2.png

Håkansdotter, Catharina (1786-1855) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Håkansdotter, Christina (1790-1867) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Håkansdotter, Elin ((..1704)-) ansedel2.png

Håkansdotter, Elsa (1715-1789) ansedel2.png

Håkansdotter, Greta (1830-) ansedel2.png ansedel2.png

Håkansdotter, Inga Britta (1821-)

Håkansdotter, Ingeborg (1766-) ansedel2.png

Håkansdotter, Karin ((..1703)-) ansedel2.png

Håkansdotter, Karin ((..1711)-) ansedel2.png

Håkansdotter, Lisa (1775-) ansedel2.png

Håkansdotter, Maria (1770-) ansedel2.png

Håkansdotter, Maria (1790-)

Håkansdotter, Maria (1805-) ansedel2.png

Håkansdotter, Maria Kajsa (1827-1890) ansedel2.png ansedel2.png

Håkansdotter, Mathilda Maria (1868-) ansedel2.png

Håkansdotter, Sophia (1858-1917) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Håkansdotter, Stina (1801-) ansedel2.png ansedel2.png

Håkansdotter, Stina (1818-) ansedel2.png ansedel2.png

Håkansdotter, Stina (1831-1881) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Håkansdotter, Stina Lisa (1801-1878) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Håkansdotter, Älla (1708-) ansedel2.png

Håkansson, Alfred (1857-1889) ansedel2.png ansedel2.png

Håkansson, Anders (1796-) ansedel2.png ansedel2.png

Håkansson, Anders Andrigander (1835-1901) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Håkansson, Andreas (1812-) ansedel2.png

Håkansson, Anna Cajsa (1847-1925) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Håkansson, Anna Josefina (1883-1948) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Håkansson, Bengt (1760-) ansedel2.png

Håkansson, Carl (1748-) ansedel2.png

Håkansson, Carl Gustaf (1842-1919) ansedel2.png ansedel2.png

Håkansson, Christoffer ((..1684)-)

Håkansson, Gustafva (1830-1884) ansedel2.png ansedel2.png

Håkansson, Hans (1854-1902) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Håkansson, Håkan (1791-) ansedel2.png

Håkansson, Jan (1802-1802) ansedel2.png

Håkansson, Johan (1830-) ansedel2.png

Håkansson, Johannes Olofsson (1817-1876) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Håkansson, Jonas (1744-) ansedel2.png

Håkansson, Jonas (1744?-1798) ansedel2.png ansedel2.png

Håkansson, Jonas (1806-1879) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Håkansson, Jonas (1820-1825) ansedel2.png ansedel2.png

Håkansson, Jonas (1845-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Håkansson, Josefina Andreasdotter Grader (1865-1914) ansedel2.png ansedel2.png

Håkansson, Jöns (1761-1820) ansedel2.png

Håkansson, Jöran ()

Håkansson, Lars (1752-1798) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Håkansson, Lars (1790-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Håkansson, Lisa (1843-1906) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Håkansson, Maurits Konrad (1885-1964) ansedel2.png ansedel2.png

Håkansson, Nils (1761-1843) ansedel2.png

Håkansson, Nils (1825-) ansedel2.png ansedel2.png

Håkansson, Olle (1849-1926) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Håkansson, Olof (1793-1879) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Håkansson, Pehr (1754-) ansedel2.png

Håkansson, Per (1779-) ansedel2.png

Håkansson, Verner ()

Hård, Augusta (1865-) ansedel2.png

Hårdh, Ulrica (1787-) ansedel2.png

Hägardt, August Eliasson (1853-) ansedel2.png ansedel2.png

Hägermalm, Arne Evald (1925-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hägermalm, Claes Per Stefan (1961-) ansedel2.png ansedel2.png

Hägermalm, Gunnel Margareta (1933-2002) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hägermalm, Kjell Per Anders (1957-) ansedel2.png ansedel2.png

Hägermalm, Per Henning (1921-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hägermalm, Vera Kristina (1929-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hägerström, Anders (1768-)

Hägg, Anny Emilia (1900-1924) ansedel2.png ansedel2.png

Hägg, August (1861-1932) ansedel2.png

Hägg, Erik (1836-) ansedel2.png

Hägg, Erik Georg (1886-1947) ansedel2.png ansedel2.png

Hägg, Frida Maria (1872-1953) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hägg, Hulda Maria (1891-1976) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hägg, Jakob Wilhelm (1871-) ansedel2.png

Hägg, Jenny Elvira (1888-1969) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hägg, Karl Markus (1893-1894) ansedel2.png ansedel2.png

Hägg, Karl Patrik (1894-1921) ansedel2.png ansedel2.png

Hägg, Nils Teodor (1897-1944) ansedel2.png ansedel2.png

Hägg, Pehr (1777-) ansedel2.png

Hägglund f Olofsdotter, Gustafa Margareta (1835-1907) ansedel2.png ansedel2.png

Hägglund, Dagny Matilda (1922-1982) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hägglund, Johan (1844-1921) ansedel2.png

Hägglund, Maria (1824-) ansedel2.png

Hägglund, Olof Emil (1886-1923) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Häggqvist, Olof Bengtsn (1763-1811) ansedel2.png

Hällqvist, Johan Gottfrid (1880-1943) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hällström, Erik Johan (1845-1845) ansedel2.png ansedel2.png

Hällström, Jan (1822-) ansedel2.png

Hällström, Klara (1887-1887) ansedel2.png

Härdig, Anna Lovisa (1852-1944) ansedel2.png ansedel2.png

Härdig, Lars Larssn (1829-) ansedel2.png

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.