Personregister (Hop - Håf)

Hopp, Anders (1778-1853) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Horn, Fransia Johanna (1845-1932) ansedel2.png

Hornberg, Elida Aurora (1829-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Horner, Anna Maria (1840-1919) ansedel2.png ansedel2.png

Horner, Greta Stina (1836-) ansedel2.png ansedel2.png

Horner, Jan Janssn (1807-) ansedel2.png ansedel2.png

Horner, Wilhelm (1867-1867) ansedel2.png

Hübbert, Catharina (1754-) ansedel2.png

Hugosdotter, Catharina (1815-) ansedel2.png ansedel2.png

Hugosdotter, Elin (1828-1911) ansedel2.png

Hugosdotter, Ingrid (1813-1861) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hugosdotter, Kjerstin (1810-) ansedel2.png ansedel2.png

Hugosson, Andreas (1811-) ansedel2.png ansedel2.png

Hugosson, Johannes (1804-) ansedel2.png ansedel2.png

Hugosson, Petter (1806-) ansedel2.png ansedel2.png

Hult Johansson, Anders (1811-) ansedel2.png

Hult, August (1848-1923)

Hult, Carl Julius (1874-1955) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hult, Emma Christina (1873-1874) ansedel2.png ansedel2.png

Hult, Erik Gustaf (1848-1880) ansedel2.png

Hult, Karl (1815-) ansedel2.png

Hult, Karl Johan (1862-1942) ansedel2.png

Hult, Lovisa (1877-1877)

Hult, Maria Christina (1867-1867)

Hult, Olof (1806-) ansedel2.png

Hult, Olof Matsn (1801-) ansedel2.png

Hult, Oskar Sigfrid (1877-1949) ansedel2.png ansedel2.png

Hult, Sven Gustaf (1836-1867) ansedel2.png ansedel2.png

Hult, Sven Karlsson (1840-1871) ansedel2.png ansedel2.png

Hultberg, Anna Elisabet (1867-) ansedel2.png

Hultén, Anders Gunnar (1959-) ansedel2.png ansedel2.png

Hultén, Anders Gustaf Karlsson (1859-1927) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hultén, Anna Charlotta (1866-1941) ansedel2.png ansedel2.png

Hultén, Anna Nathalia Andersson (1886-1961) ansedel2.png ansedel2.png

Hultén, August (1859-) ansedel2.png

Hultén, Axel Fritiof Andersson (1889-1968) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hultén, Eva Maria (1962-) ansedel2.png

Hultén, Jenny Elisabeth Andersson (1884-1923) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hultén, Karl Johan (1823-) ansedel2.png

Hultén, Selmina Kristina Andersson (1891-1955) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hultenberg, Britta Cajsa (1815-) ansedel2.png

Hulterström, Eva Sara Madelein (1979-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hulterström, Marie Helena (1970-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hulterström, Pontus Holger André (1995-) ansedel2.png ansedel2.png

Hulterström, Ulf Göran (1949-) ansedel2.png

Hultgren, Amanda Charlotta (1857-) ansedel2.png ansedel2.png

Hultgren, Anders (1862-1948) ansedel2.png ansedel2.png

Hultgren, Anna Lovisa (1886-1970) ansedel2.png ansedel2.png

Hultgren, August (1865-1920) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hultgren, August Ivar (1906-) ansedel2.png ansedel2.png

Hultgren, Fredrik Ludvig Valfrid (1888-1952) ansedel2.png

Hultgren, Hanna Matilda (1877-1908) ansedel2.png ansedel2.png

Hultgren, Hilda Teresia (1897-) ansedel2.png ansedel2.png

Hultgren, Jan Erik (1888-1888) ansedel2.png ansedel2.png

Hultgren, Jan Erik Theodor (1892-) ansedel2.png ansedel2.png

Hultgren, Karl August (1904-) ansedel2.png ansedel2.png

Hultgren, Mary Karolina (1891-1957) ansedel2.png

Hultgren, Olof Robert (1873-1951) ansedel2.png ansedel2.png

Hulthén, Lars Gunnar (1956-) ansedel2.png ansedel2.png

Hultman, Alfrida Vilhelmina (1884-1937) ansedel2.png

Hultman, Erik Samuel (1886-1886)

Hultman, Frank Samuel (1887-1888)

Hultquist, Hans Kenneth (1972-) ansedel2.png ansedel2.png

Hultquist, Hans Vilhelm (1945-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hultquist, Jane Katharina (1971-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hultquist, Mija Anneli (1945-) ansedel2.png ansedel2.png

Hultquist, Tyra Sigrid Katarina (1913-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hultqvist f Westerberg, Agneta (1817-1893) ansedel2.png ansedel2.png

Hultqvist, Agusta Charlotta (1832-1916) ansedel2.png

Hultqvist, Ernst Teodor (1855-1941) ansedel2.png ansedel2.png

Hultqvist, Rego Ernst Gottleib (1895-1969) ansedel2.png ansedel2.png

Hultqvist, Rolf Didrik Werner (1885-1968) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hultqvist, Rolf Tage Gottlieb (1911-1983) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hultqvist, Rosa Maria Elisabeth (1884-1888) ansedel2.png ansedel2.png

Hultqvist, Ryno Didrik Teodor (1889-1959) ansedel2.png ansedel2.png

Humla, Anna Greta (1818-) ansedel2.png

Hummel, Fredrik (1811-)

Hurra, Anders (1832-1902) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hurra, Anders (1853-1853) ansedel2.png

Hurra, Augusta (1875-1875) ansedel2.png ansedel2.png

Hurra, Carin (1853-1853) ansedel2.png

Hurra, Carl Otto (1857-1888) ansedel2.png ansedel2.png

Hurra, Emma (1870-1949) ansedel2.png ansedel2.png

Hurra, Emma Katharina (1863-1865) ansedel2.png ansedel2.png

Hurra, Erik Jansson (1825-) ansedel2.png

Hurra, Ida Karolina (1892-) ansedel2.png

Hurra, Jan Magnus Eriksson (1850-) ansedel2.png ansedel2.png

Hurra, Johanna (1863-) ansedel2.png ansedel2.png

Hurra, Jonas (1788-1851) ansedel2.png

Hurra, Maria Carolina (1879-1934) ansedel2.png ansedel2.png

Hurra, Mathilda (1858-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hurra, Per Johan (1853-1857) ansedel2.png

Hurtig, Klas Albert Johannesson (1874-1946) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hurtig, Nils (1780-) ansedel2.png ansedel2.png

Hurtig, Nils Jonsson (1738-) ansedel2.png

Hurtig, Thore (1750?-1804) ansedel2.png ansedel2.png

Hvafs, Eric Ersson (1788-)

Hvafs, Stina Lisa (1828-) ansedel2.png

Hyckerts, Ulrica (1762-) ansedel2.png

Håfström, Johannes (1847-) ansedel2.png

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.