Personregister (Bro - Bry)

Bro, Axel Ferdinand (1892-1977) ansedel2.png ansedel2.png

Bro, Ester Kristina (1895-1895) ansedel2.png ansedel2.png

Bro, Frans Viktor (1893-1965) ansedel2.png ansedel2.png

Bro, Hulda Maria Olofsdtr (1885-1977) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Bro, Johan Gustaf (1882-1882) ansedel2.png ansedel2.png

Bro, Karl Oskar (1887-1968) ansedel2.png ansedel2.png

Bro, Olga Elisabet (1889-1967) ansedel2.png ansedel2.png

Bro, Olof Aron (1852-1931) ansedel2.png

Broberg f Johansdotter, Petronella (1807-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Broberg, Anders (1768-) ansedel2.png

Broberg, Anders (1816-) ansedel2.png

Broberg, Johan () ansedel2.png

Broberg, Johan (1756?-1809) ansedel2.png

Broberg, Mathilda (1841-1927) ansedel2.png

Broberg, Nils (1841-1919) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Broberg, Oluf () ansedel2.png

Broberg, Peter ()

Broberg, Sara Christina (Stina) (1806-1831) ansedel2.png ansedel2.png

Brodén, Karl (1880-1952) ansedel2.png

Brogren, Anders August (1814-) ansedel2.png ansedel2.png

Brok, Eric Nilsson ((..1799)-)

Brok, Erik Nilsson (1780-) ansedel2.png

Brokvist, Erik Johan (1895-1948) ansedel2.png

Broman, Anders (-1868) ansedel2.png

Broman, Anna Lotta (1856-1936) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Broman, Johan (1858-1907) ansedel2.png

Broman, John Gustaf (1928-1999) ansedel2.png ansedel2.png

Broman, Karl Anton (1892-1973) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Broman, Thore ()

Brosell, Abraham (1806-) ansedel2.png

Brosell, Johanna Kristina (1850-1920) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Broström, Ada Lovisa (1875-) ansedel2.png

Broström, Agnes Hildur (1886-1890) ansedel2.png

Broström, Anders Gustaf (1842-) ansedel2.png ansedel2.png

Broström, Axel Ferdinand (1883-1909) ansedel2.png

Broström, Folke Wilhelm Sigurd (1893-) ansedel2.png ansedel2.png

Broström, Gotthilf (1861-) ansedel2.png

Broström, Isac (1814-) ansedel2.png

Broström, Jan Petter (1873-1960) ansedel2.png ansedel2.png

Broström, Karin Aina Margareta (1891-1964) ansedel2.png ansedel2.png

Brulin, Adolf Ferdinand (1862-) ansedel2.png

Brulin, Emma Kristina (1865-1886) ansedel2.png

Brunberg, Anders () ansedel2.png

Brunell, Britta Maria (1832-1875) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Brunsell, Anna Andersdtr (1821-1899) ansedel2.png ansedel2.png

Brunsell, Carl (1796-1843) ansedel2.png

Brunsell, Fredrik (1830-) ansedel2.png ansedel2.png

Bruse, Carl Johan (1869-1929) ansedel2.png ansedel2.png

Bruse, Carolina (1808-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Bruse, Clements (1723-) ansedel2.png ansedel2.png

Bruse, Gunilla (1751-) ansedel2.png ansedel2.png

Bruse, Henric (1804-1815) ansedel2.png ansedel2.png

Bruse, Hindrich (1691-1760)

Bruse, Hinric (1765-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Bruse, Johan (1829-) ansedel2.png ansedel2.png

Bruse, Maria (1759-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Bruse, Nils Hindriksson (1811-) ansedel2.png ansedel2.png

Bruse, Olof (1790-) ansedel2.png

Bruse, Olof Hindriksson (1806-) ansedel2.png ansedel2.png

Bruse, Petter (1831-1887) ansedel2.png ansedel2.png

Brusling Johansson, Johan Arvid (1882-1979) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Brusling, Sven Arvid (1907-1986) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Bruze, Jan Nilsson (1802-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Bruze, Nils (1774-) ansedel2.png

Bruzell, Kajsa (1843-1883) ansedel2.png ansedel2.png

Brygg, Brita Maria (1859-) ansedel2.png

Brygg, Signe Maria Teresia (1886-1958) ansedel2.png

Bryman, Elisabet "Betty" (1804-1840) ansedel2.png

Bryngelsdotter, Alma Catharina (1823-1828) ansedel2.png ansedel2.png

Bryngelsdotter, Anna (1718?-1801) ansedel2.png

Bryngelsdotter, Anna (1791-1876) ansedel2.png

Bryngelsdotter, Anna (1811-) ansedel2.png

Bryngelsdotter, Anna Britta (1816-1896) ansedel2.png tavla1.png

Bryngelsdotter, Anna Cajsa (1837-1837) ansedel2.png ansedel2.png

Bryngelsdotter, Anna Maja (1794-1831) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Bryngelsdotter, Annica (1758?-) ansedel2.png

Bryngelsdotter, Annika (1723-) ansedel2.png

Bryngelsdotter, Annika (1762-1762) ansedel2.png ansedel2.png

Bryngelsdotter, Annika (1763-1818) ansedel2.png ansedel2.png

Bryngelsdotter, Annika (1802-1880) ansedel2.png

Bryngelsdotter, Britta (1738-1811) ansedel2.png

Bryngelsdotter, Britta (1757-1837) ansedel2.png ansedel2.png

Bryngelsdotter, Britta (1771-) ansedel2.png ansedel2.png

Bryngelsdotter, Britta (1776-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Bryngelsdotter, Catrina (1762-) ansedel2.png

Bryngelsdotter, Cherstin (1795-) ansedel2.png ansedel2.png

Bryngelsdotter, Elin (1749-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Bryngelsdotter, Elin (1780-) ansedel2.png

Bryngelsdotter, Helena (1774-) ansedel2.png ansedel2.png

Bryngelsdotter, Helena (1812-) ansedel2.png ansedel2.png

Bryngelsdotter, Ingerd (1756-1810?) ansedel2.png

Bryngelsdotter, Ingjerd (1785-) ansedel2.png

Bryngelsdotter, Ingrid (1770-1774) ansedel2.png ansedel2.png

Bryngelsdotter, Johanna (1833-1833) ansedel2.png ansedel2.png

Bryngelsdotter, Johanna Kristina (1855-1921) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Bryngelsdotter, Karin (1779-) ansedel2.png ansedel2.png

Bryngelsdotter, Katarina (1767-1829) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Bryngelsdotter, Katarina (1807-1875) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Bryngelsdotter, Kerstin (1754-) ansedel2.png ansedel2.png

Bryngelsdotter, Kerstin (1759-1789) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Bryngelsdotter, Kjerstin (1785-1862) ansedel2.png

Bryngelsdotter, Kjerstin (1804-1804) ansedel2.png ansedel2.png

Bryngelsdotter, Maja (1805-) ansedel2.png

Bryngelsdotter, Maria (1757-1835) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Bryngelsdotter, Maria (1764-) ansedel2.png ansedel2.png

Bryngelsdotter, Maria Lisa (1829-) ansedel2.png ansedel2.png

Bryngelsdotter, Stina (1796?-1796) ansedel2.png ansedel2.png

Bryngelsdotter, Stina (1798-) ansedel2.png ansedel2.png

Bryngelsdotter, Stina (1798-) ansedel2.png

Bryngelsson, Alexander (1848-1923) ansedel2.png ansedel2.png

Bryngelsson, Anders (1713-) ansedel2.png

Bryngelsson, Anders (1769-) ansedel2.png

Bryngelsson, Anders (1799-) ansedel2.png

Bryngelsson, Andreas (1812-) ansedel2.png

Bryngelsson, Andreas (1830-1905) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Bryngelsson, Andreas (1839-1894) ansedel2.png ansedel2.png

Bryngelsson, Axel Amandus (1879-) ansedel2.png ansedel2.png

Bryngelsson, Bengt (1743-) ansedel2.png

Bryngelsson, Bryngel (1839-1839) ansedel2.png ansedel2.png

Bryngelsson, Carl Gustaf (1877-1953) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Bryngelsson, Carl Johan (1841-1920) ansedel2.png ansedel2.png

Bryngelsson, Cornelius (1819-) ansedel2.png ansedel2.png

Bryngelsson, Elf (1834-1834) ansedel2.png ansedel2.png

Bryngelsson, Elias (1718-) ansedel2.png

Bryngelsson, Eric (1797-1797) ansedel2.png ansedel2.png

Bryngelsson, Eric (1803-1803) ansedel2.png ansedel2.png

Bryngelsson, Erich (1721-) ansedel2.png

Bryngelsson, Erich (1725-1795) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Bryngelsson, Gerhard Justus (1905-1977) ansedel2.png ansedel2.png

Bryngelsson, Hans (1756-) ansedel2.png ansedel2.png

Bryngelsson, Holger Gustaf Nikolaus (1910-1999) ansedel2.png ansedel2.png

Bryngelsson, Ingrid Josefina (1913-1974) ansedel2.png ansedel2.png

Bryngelsson, Johan (1715-) ansedel2.png

Bryngelsson, Johan (1760-) ansedel2.png

Bryngelsson, Johannes (1821-) ansedel2.png ansedel2.png

Bryngelsson, Jonas (1751-1817) ansedel2.png

Bryngelsson, Jonas (1767-) ansedel2.png ansedel2.png

Bryngelsson, Jonas (1775-1848) ansedel2.png

Bryngelsson, Jonas (1825-1909) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Bryngelsson, Lars (1718-) ansedel2.png

Bryngelsson, Lars (1729-1730?) ansedel2.png

Bryngelsson, Niklas Martin (1850-1925) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Bryngelsson, Ole August (1853-1865) ansedel2.png ansedel2.png

Bryngelsson, Olle (1821-1848) ansedel2.png ansedel2.png

Bryngelsson, Olof (1820-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Bryngelsson, Peter (1788-) ansedel2.png

Bryngelsson, Samuel (1829-) ansedel2.png

Bryngelsson, Sven () ansedel2.png

Bryngelsson, Sven (1767-) ansedel2.png ansedel2.png

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.