Personregister (Gyl - Gör)

Gyllenram, Adolf Fredrik (1820-) ansedel2.png

Gyllenram, Alfons Fredrik Wilhelm (1862-1927) ansedel2.png ansedel2.png

Gyllenram, Ebba Wilhelmina Maria (1870-1945) ansedel2.png ansedel2.png

Gyllenram, Ernst Fredric Nathanael (1869-) ansedel2.png ansedel2.png

Gyllenram, Genda Cecilia Maria (1867-) ansedel2.png ansedel2.png

Gyllenram, Hilda Elvira Maria (1857-1927) ansedel2.png ansedel2.png

Gyllenram, Maria Theresia Mathilda (1859-1940) ansedel2.png ansedel2.png

Gyllenram, Oscar Fredric Adolph (1872-) ansedel2.png ansedel2.png

Gyllenram, Selma Henrietta Maria (1864-1950) ansedel2.png ansedel2.png

Gyller Carlsdotter, Anna Stina (1828-1902) ansedel2.png ansedel2.png

Gyller, Emma (1867-1868) ansedel2.png

Gålberg, Anders ()

Gåsvend, Greta Cajsa (1829-) ansedel2.png

Gäfvert, Albertina (1835-) ansedel2.png

Gäfvert, Anna Maria (1848-1878) ansedel2.png ansedel2.png

Gäfvert, August Wilhelm (1860-) ansedel2.png ansedel2.png

Gäfvert, Carl (1772-) ansedel2.png

Gäfvert, Carl (1814-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gäfvert, Carl Johan (1834-1896) ansedel2.png ansedel2.png

Gäfvert, Erik Edward (1836-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gäfvert, Erik Johan (1846-1932) ansedel2.png ansedel2.png

Gäfvert, Hindrik (1811-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gäfvert, Lars (1802-) ansedel2.png

Gäfvert, Peter (1805-) ansedel2.png

Gäfvert, Stina Kajsa (1852-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gäger, Anna Catharina (1843-1927) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gäger, Lars Larsson (1804-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gäwert, Herman (1876-1959) ansedel2.png ansedel2.png

Gäwert, Otto (1865-1920) ansedel2.png ansedel2.png

Gäwert, Svea (1870-1959) ansedel2.png ansedel2.png

Gäwert, Walfrid (1874-1919) ansedel2.png ansedel2.png

Göller, Carl (1801-1881) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gömmel, Louisa Carolina (1842-) ansedel2.png

Görander Pettersson, Linus Edvard (1864-1916) ansedel2.png

Göransdotter, Anna (1702-)

Göransdotter, Anna (1702-) ansedel2.png

Göransdotter, Anna (1779-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Göransdotter, Anna Catharina (Cajsa) (1822-) ansedel2.png ansedel2.png

Göransdotter, Anna Katarina (1826-1883) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Göransdotter, Anna Katharina (1838-1908) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Göransdotter, Anna Maja (1811-) ansedel2.png

Göransdotter, Anna Maria (1824-) ansedel2.png ansedel2.png

Göransdotter, Anna Maria (1837-1917) ansedel2.png

Göransdotter, Britta (1735?-) ansedel2.png

Göransdotter, Britta Ulrika (1844-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Göransdotter, Cajsa (1751-1824) ansedel2.png ansedel2.png

Göransdotter, Cajsa (1761-1834) ansedel2.png

Göransdotter, Cajsa (1822-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Göransdotter, Carolina (1828-1828) ansedel2.png ansedel2.png

Göransdotter, Catharina (1771-1810) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Göransdotter, Greta Lisa (1833-) ansedel2.png ansedel2.png

Göransdotter, Johanna Christina (1833-1914) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Göransdotter, Kerstin (1782-1838) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Göransdotter, Kjerstin (1744-1809) ansedel2.png

Göransdotter, Lena (1799-1870) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Göransdotter, Lisa (1714-1797)

Göransdotter, Lisa (1775-1853) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Göransdotter, Lisa (1824-1905) ansedel2.png ansedel2.png

Göransdotter, Lisa (1832-1904) ansedel2.png

Göransdotter, Maria (1753-1830) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Göransdotter, Maria (1767-) ansedel2.png ansedel2.png

Göransdotter, Maria (1785-) ansedel2.png ansedel2.png

Göransdotter, Marit (1707-) ansedel2.png

Göransdotter, Mathilda (1829-1889) ansedel2.png ansedel2.png

Göransdotter, Stina (1777-1857) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Göransdotter, Stina (1779-1808) ansedel2.png ansedel2.png

Göransdotter, Stina (1806-) ansedel2.png ansedel2.png

Göransdotter, Stina (1826-1885) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Göransdotter, Stina (1836-) ansedel2.png ansedel2.png

Göransdotter, Stina Lisa (1835-1909) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Göransdotter, Stina Maria (1821-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Göranssn Wikström, Carl Petter (1836-) ansedel2.png ansedel2.png

Göransson f Ahlin, Märta Linnéa (1911-1992) ansedel2.png ansedel2.png

Göransson, Anders (1808-1808) ansedel2.png ansedel2.png

Göransson, Bengt Johan (1826-) ansedel2.png ansedel2.png

Göransson, Christoffer (1828-1829) ansedel2.png ansedel2.png

Göransson, Christoffer (1829-1874) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Göransson, Christoffer (1831-1917) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Göransson, Christoffer (1833-1919) ansedel2.png ansedel2.png

Göransson, Christopher (1759-1812) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Göransson, Edvin (1828-1880) ansedel2.png ansedel2.png

Göransson, Erik (1731-1794) ansedel2.png

Göransson, Evert ()

Göransson, Gustaf (1830-1869) ansedel2.png ansedel2.png

Göransson, Göran (1810-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Göransson, Hans (1761-1800) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Göransson, Jan (1761-1823) ansedel2.png ansedel2.png

Göransson, Jan (1802-) ansedel2.png ansedel2.png

Göransson, Jan (1831-1904) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Göransson, Jan (1840-1908) ansedel2.png ansedel2.png

Göransson, Johan (1783-1811) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Göransson, Johan (1832-1896) ansedel2.png ansedel2.png

Göransson, Johan (1842-) ansedel2.png ansedel2.png

Göransson, Johannes (1839-1857) ansedel2.png ansedel2.png

Göransson, Magnus (1787-1790) ansedel2.png ansedel2.png

Göransson, Mathias (1829-1829) ansedel2.png ansedel2.png

Göransson, Olof (1819-) ansedel2.png ansedel2.png

Göransson, Pehr (1702-)

Göransson, Pehr (1768-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Göransson, Pehr (1780-1817) ansedel2.png

Göransson, Pehr (1823-1877) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Göransson, Pehr Olof (1820-1820) ansedel2.png ansedel2.png

Göransson, Per (1756-1822) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Göransson, Sven (1710?-) ansedel2.png

Göransson, Sven (1808-1808) ansedel2.png ansedel2.png

Göransson, Sven (1833-1912) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Görgensen, Georg Kristian (1886-1939) ansedel2.png

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.