Personregister (Bie - Bjö)

Biermann, Emilie Wilhelmine Marie Clara (1854-) ansedel2.png

Biiset Carlsson, Johanna (1824-)

Billberg, Anna Catharina (1806-) ansedel2.png

Billow, Eva Sophia Amalia (1842-) ansedel2.png ansedel2.png

Billow, Gustav (1779-) ansedel2.png ansedel2.png

Billow, Gustav Gustavsson (1808-) ansedel2.png ansedel2.png

Billow, Hanna Hildegard Beata (1844-) ansedel2.png ansedel2.png

Billow, Johan Christian Gustavsson (1807-) ansedel2.png ansedel2.png

Billow, Johan Christoffer (1807-) ansedel2.png

Billow, Johanna Gustavsdtr (1810-) ansedel2.png ansedel2.png

Billow, Maria Augusta Gustavsdtr (1809-) ansedel2.png ansedel2.png

Billvald, Gustava Justina (1827-1855) ansedel2.png

Birgersdotter, Anna (1768-) ansedel2.png ansedel2.png

Birgersson, Anders (1760-) ansedel2.png ansedel2.png

Birgersson, Andreas (1794-) ansedel2.png ansedel2.png

Birgersson, Erich (1774-) ansedel2.png ansedel2.png

Bivall, Ida Kristina (1887-1946) ansedel2.png

Bjuhr, Maria (1798-1864) ansedel2.png

Bjur, Carl Erik Ersson (1825-1901) ansedel2.png ansedel2.png

Bjur, Christina Maria (1847-1932) ansedel2.png ansedel2.png

Bjur, Erik Olofsson (1799-) ansedel2.png

Bjur, Jacob Ersson (1828-1911) ansedel2.png ansedel2.png

Bjur, Johanna Ersdtr (1835-1914) ansedel2.png ansedel2.png

Bjur, Johannes Ersson (1823-) ansedel2.png ansedel2.png

Bjur, Maria Carolina Ersdtr (1830-1911) ansedel2.png ansedel2.png

Bjur, Olof Ersson (1822-1920) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Bjurbäck, Knut Filip (1892-1972) ansedel2.png

Bjursten, Karl Enoch (1871-1963) ansedel2.png

Bjurström, Anders (1786-) ansedel2.png

Bjurström, Jan Magnus (1843-1913)

Bjurström, Källar (Kjellar) (1798-) ansedel2.png ansedel2.png

Bjurström, Lars (1759-) ansedel2.png

Bjurström, Oskar Sigfrid (1877-1877) ansedel2.png

Bjurström, Petter (1826-) ansedel2.png ansedel2.png

Björk Augustsson, Johan Aron (1868-1960) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Björk, Anna (1821?-)

Björk, Anna Kristina (1882-1883) ansedel2.png ansedel2.png

Björk, Anna Kristina (1896-1957) ansedel2.png ansedel2.png

Björk, Beata Christina (1797-)

Björk, Denis Erland Lennart (1909-1949) ansedel2.png

Björk, Edvin (1839-) ansedel2.png

Björk, Elin Kristina (1890-1967) ansedel2.png ansedel2.png

Björk, Emma Kristina (1893-1960) ansedel2.png ansedel2.png

Björk, Jan (1869-1922) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Björk, Johan Axel Andersson (1849-1905) ansedel2.png ansedel2.png

Björk, Johan Edvin (1899-1989) ansedel2.png ansedel2.png

Björk, Karl (1836-1888) ansedel2.png ansedel2.png

Björkdal, Andreas Bengtsson (1832-) ansedel2.png

Björkdal, Bengt (1798-) ansedel2.png

Björkegren, Fredrik Adrian (1839-) ansedel2.png ansedel2.png

Björkegren, Jan Hindrik (1800-1845) ansedel2.png

Björkegren, Stina Wilhelmina (1830-) ansedel2.png

Björklund, Amanda Josefina (1888-1962) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Björklund, Aron (1897-1980) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Björklund, Aron Botvid (1893-1896) ansedel2.png ansedel2.png

Björklund, Börje (1768-) ansedel2.png

Björklund, Catharina Charlotta (1817-) ansedel2.png

Björklund, Erland (1922-) ansedel2.png

Björklund, Greta Christina (1802-1832) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Björklund, Hjalmar Alexius (1895-1918) ansedel2.png ansedel2.png

Björklund, Jenny Konstantia (1891-1962) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Björklund, Johan Albert (1899-1918) ansedel2.png ansedel2.png

Björklund, Johan Ludvig Andersson (1862-1918) ansedel2.png

Björklund, Klara Bernhardina (1902-1952) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Björkman Persson, Per Erik (1841-1916) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Björkman, Brita Stina (1818-1870) ansedel2.png

Björkman, Erik (1811-) ansedel2.png

Björkman, Erik (1847-1915) ansedel2.png ansedel2.png

Björkman, Erik Ersson (1811-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Björkman, Gustaf Johan (1854-) ansedel2.png ansedel2.png

Björkman, Inga Maria (1853-1931) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Björkman, Johan (1850-1926) ansedel2.png ansedel2.png

Björkman, Johan Albert (1859-1941) ansedel2.png ansedel2.png

Björkman, Johannes Erikssn (1822-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Björkman, Oskar Arvid (1883-) ansedel2.png ansedel2.png

Björkman, Signe Maria Eugenia (1884-1940) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Björkman, Sven August (1860-) ansedel2.png

Björkqvist, Adolf Sigfrid (1904-1986) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Björkqvist, Johan Adolf (1858-) ansedel2.png

Björkqvist, Johan Sigfrid (1881-1955) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Björkqvist, Knut Oskar (1883-1911) ansedel2.png ansedel2.png

Björkqvist, Sonja Margareta (1943-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Björn Christoffersdotter, Britta Cajsa (1847-1905) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Björn, Agnes Maria (1903-) ansedel2.png ansedel2.png

Björn, Anders (1805-) ansedel2.png ansedel2.png

Björn, Anders Anderssn (1840-) ansedel2.png ansedel2.png

Björn, Anna Maja (1824-1877) ansedel2.png

Björn, Anna Matilda (1887-1906) ansedel2.png ansedel2.png

Björn, Arvid (1876-1950) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Björn, August (1879-1901) ansedel2.png ansedel2.png

Björn, Brita Maria Peterdtr (1861-) ansedel2.png

Björn, Dagmar Susanna (1901-) ansedel2.png ansedel2.png

Björn, Gunnar Ivan (1899-1988) ansedel2.png ansedel2.png

Björn, Gustav Arvid (1919-1993) ansedel2.png ansedel2.png

Björn, Jan Andersson (1842-) ansedel2.png ansedel2.png

Björn, Johan Emil Eriksson (1878-1971) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Björn, Karl (1884-1904) ansedel2.png ansedel2.png

Björn, Karl Gustaf (1878-1878) ansedel2.png

Björn, Karl Ivan Karlsson (1869-1951) ansedel2.png

Björn, Nils Eriksson (1824-) ansedel2.png ansedel2.png

Björn, Petter (1791-)

Björn, Sven Anders (1837-) ansedel2.png ansedel2.png

Björnberg, Hjalmar Fritiof (1893-) ansedel2.png ansedel2.png

Björnberg, Jan Henrik (1862-) ansedel2.png

Björnsdotter, Birgitte (1848-) ansedel2.png

Björnsdotter, Maria (1766-)

Björnsson, Björn Erasmus (1820-)

Björnsson, Björn Mikael (1988-) ansedel2.png ansedel2.png

Björnsson, Bo Christer (1949-) ansedel2.png

Björnsson, Erik (1725-1797) ansedel2.png

Björnsson, Helena Elisabeth (1975-) ansedel2.png ansedel2.png

Björnström, Lars Fredrik (1798-) ansedel2.png

Björsdotter, Anna Helena (1795-) ansedel2.png

Björsson, Anders Persson (1843-1927) ansedel2.png ansedel2.png

Björsson, Jan (1856-) ansedel2.png ansedel2.png

Björsson, Lotta Maria Persdtr (1845-) ansedel2.png ansedel2.png

Björsson, Lovisa (1842-1842) ansedel2.png ansedel2.png

Björsson, Nils (1803-) ansedel2.png

Björsson, Pär Fredrik (1815-) ansedel2.png

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.