Personregister (Wet - Wit)

Wettlesdotter, Maja Britta (1815-) ansedel2.png ansedel2.png

Wettlesdotter, Sara (1809-) ansedel2.png

Wettlesson, Olaus (1813-) ansedel2.png ansedel2.png

Wiberg f Johansson, August (1875-1962) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Wiberg f Johansson, John (1862-1946) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Wiberg, Anna Bettina (1895-1971) ansedel2.png ansedel2.png

Wiberg, Astrid Evelina (1899-1975) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Wiberg, Carolina Charlotta (1865-1895) ansedel2.png ansedel2.png

Wiberg, Gustaf (1831-) ansedel2.png

Wiberg, John Andrén (1893-1952) ansedel2.png ansedel2.png

Wiberg, Julius (1891-1982) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Wiberg, Justina (1898-1982) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Widehed, Anna (1835-) ansedel2.png

Widerheim Paul, Alfred Fredrik (1828-) ansedel2.png ansedel2.png

Widricksdotter, Anna (1835-) ansedel2.png

Widström, Carl Axel Hilmer (1900-1977) ansedel2.png

Wig, Alfrida Elisabeth Klasdtr (1881-1958) ansedel2.png ansedel2.png

Wig, Anders (1815-) ansedel2.png

Wig, Anders Joseph (1851-) ansedel2.png ansedel2.png

Wig, Ellen Ingeborg Klasdtr (1887-1929) ansedel2.png ansedel2.png

Wig, Ester Cecilia Klasdtr (1884-1961) ansedel2.png ansedel2.png

Wig, Hildur Maria Emerentia Klasdtr (1889-1915) ansedel2.png ansedel2.png

Wig, Hilma Wiktoria Klasdtr (1887-1900) ansedel2.png ansedel2.png

Wig, Johan August (1848-) ansedel2.png ansedel2.png

Wig, Johanna Fredrika (1842-) ansedel2.png ansedel2.png

Wig, Karl Levin (1876-1876) ansedel2.png ansedel2.png

Wig, Klas Edvin (1854-1897) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Wig, Maria Charlotta (1846-) ansedel2.png ansedel2.png

Wig, Maria Emertina (1879-1887) ansedel2.png ansedel2.png

Wigandt, Johanna (1803-1897) ansedel2.png

Wijk, Elin Mauritzia (1890-1977) ansedel2.png

Wijkander, Axel Oskar (1894-) ansedel2.png ansedel2.png

Wijkander, Bernt Evert Ingemar (1859-) ansedel2.png

Wijkander, Carl Evert Theodor (1891-) ansedel2.png ansedel2.png

Wijkander, Ellen Maria (1892-) ansedel2.png ansedel2.png

Wikbom, Emma Sophia (1853-1935)

Wikborg, Anders Andersson (1797-) ansedel2.png

Wiker, Anders (1833-1871) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Wiker, Anna Lovisa (1865-1913) ansedel2.png ansedel2.png

Wiker, Christina Charlotta (1861-) ansedel2.png ansedel2.png

Wiker, Gustaf Eugenius (1838-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Wiker, Gustafva Wilhelmina (1858-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Wiker, Gustava Matilda (1841-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Wiker, Hanna Maria (1880-1961) ansedel2.png ansedel2.png

Wiker, Maria Christina (1847-1936) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Wiker, Nils Persson (1819-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Wiker, Olof Olsson (1761-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Wiker, Per Olsson (1775-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Wiker, Per Olsson (1801-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Wiker, Peter Johan Persson (1829-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Wiker, Petter Persson (1810-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Wiker, Viktor (1862-) ansedel2.png

Wiker, Wilhelm (1887-1888) ansedel2.png

Wikman, Maria Lovisa (1847-) ansedel2.png

Wikström, Emil (1877-1954) ansedel2.png ansedel2.png

Wikström, Emma (1868-1955) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Wikström, Erik Filip (1894-) ansedel2.png ansedel2.png

Wikström, Erik Johan (1880-1956) ansedel2.png ansedel2.png

Wikström, Frank Axel (1883-1957) ansedel2.png ansedel2.png

Wikström, Gustaf Hjalmar (1879-1952) ansedel2.png ansedel2.png

Wikström, Jan Erik (1851-1875) ansedel2.png

Wikström, Johan (1866-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Wikström, Karl Harry (1889-1975) ansedel2.png ansedel2.png

Wikström, Karl Johan (1891-) ansedel2.png ansedel2.png

Wikström, Knut Olof (1897-1971) ansedel2.png ansedel2.png

Wikström, Margret Elisabet (1899-1986) ansedel2.png ansedel2.png

Wikström, Nils (1823-)

Wikström, Nils Kristian (1900-1977) ansedel2.png

Wikström, Nils Nilsson (1870-1941) ansedel2.png ansedel2.png

Wikström, Otto Filip (1886-1933) ansedel2.png ansedel2.png

Wilander, Sara Christina (1810-)

Wilhelmsdotter, Anna (1704-1769) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Wilhelmsdotter, Börta (1690?-1742) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Wilhelmsdotter, Inga Lena (1837-1907) ansedel2.png

Wilhelmsdotter, Ingeborg (1707-1769) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Wilhelmsdotter, Olga Elisabet (1896-1966) ansedel2.png ansedel2.png

Wilhelmsdotter, Signe Wilhelmina (1885-1948) ansedel2.png ansedel2.png

Wilhelmsdotter, Älla (1716-) ansedel2.png

Wilhelmsson Berg, Petter (1812-1886) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Wilhelmsson, Anders (1693-1743) ansedel2.png ansedel2.png

Wilhelmsson, Anders (1703-1703) ansedel2.png ansedel2.png

Wilhelmsson, Erik (1700-1775) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Wilhelmsson, Gustaf Werner (1864-)

Wilhelmsson, Johan Aron Ingvar (1891-) ansedel2.png ansedel2.png

Wilhelmsson, Karl Gustaf (1879-)

Wilhelmsson, Måns (1703-1703) ansedel2.png ansedel2.png

Wilhelmsson, Nils ()

Wilhelmsson, Oskar Birger (1894-1909) ansedel2.png ansedel2.png

Wilhelmsson, Wilhelm (1878-1879)

Winberg, Lisbeth Rigmor (1940-1996) ansedel2.png

Wingqvist, Johan Herman (1837-) ansedel2.png

Wingqvist, Sixten Aron (1888-1972) ansedel2.png ansedel2.png

Wist, Emilia Helena (1856-1886) ansedel2.png

Wistrand, Hilda Amalia (1853-1884) ansedel2.png

Wiström, Ernst Johan (1993-) ansedel2.png ansedel2.png

Wiström, Leif Kenneth (1966-) ansedel2.png

Witalisdotter, Hilda Amalia (1879-1887)

Wittenström, Albertina (1798-) ansedel2.png

Wittenström, Hindrik (1781-) ansedel2.png ansedel2.png

Wittenström, Lisa M Malmgren (1740-)

Wittenström, Maria Lena Hindriksdtr (1817-) ansedel2.png ansedel2.png

Wittenström, Stina Lisa (1772-1842) ansedel2.png ansedel2.png

Wittman, Ulrica (1761-1828) ansedel2.png

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.