Personregister (Min - Myh)

Mineus, Clara Catharina (1851-1921) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Mineus, Jan Erik (1820-) ansedel2.png

Mjörne, Axel Fredrik Svantessn (1877-) ansedel2.png ansedel2.png

Mjörne, Erik Gunnar (1885-1956) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Mjörne, Gustaf Daniel Viktorinus Svantessn (1893-1968) ansedel2.png ansedel2.png

Mjörne, Hans Evald Svantessn (1883-1955) ansedel2.png ansedel2.png

Mjörne, Inez Christina Margareta (1888-1937) ansedel2.png ansedel2.png

Mjörne, Karl Basilius (1879-1920) ansedel2.png ansedel2.png

Modig, Carl Andersson (1826-1885) ansedel2.png

Modig, Emma Karolina (1866-1939) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Modig, Erik Axel (1934-) ansedel2.png

Modig, Johan Axel Mikael (1962-) ansedel2.png ansedel2.png

Modig, Marie Ann-Christin (1960-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Modig, Ulla Britta (1937-) ansedel2.png

Mogren, Anna Elisabeth (1809-) ansedel2.png

Mogren, Johanna (1880-1969) ansedel2.png ansedel2.png

Mogren, Per Persson (1838-1907) ansedel2.png

Mogren, Viktor (1873-1876) ansedel2.png ansedel2.png

Molin f Olofsdotter, Loeonita Carolina (1849-1927) ansedel2.png ansedel2.png

Molin, Carl Johan (1852-) ansedel2.png

Molin, Harald Lars Gösta (1889-1935) ansedel2.png ansedel2.png

Molin, Ragnhild Anna Maria (1884-1935) ansedel2.png ansedel2.png

Molin, Thorbjörn Nils Magnus (1887-1966) ansedel2.png ansedel2.png

Monson, Johanna "Jennie" (1856-1946) ansedel2.png

Montén, Gustaf Adolf (1800-) ansedel2.png

Montin, Agni Olga (1898-1970) ansedel2.png

Morath, Conrad Constantin (1825-1885) ansedel2.png

Morberg, Anders (1840-1926) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Morberg, Jan Erik (1806-) ansedel2.png

Morberg, Johanna (1863-1945) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Morberg, Lovisa (1863-) ansedel2.png

Morén, Anna Augusta Amalia (1830-) ansedel2.png

Morén, Sara Catharina (1790-) ansedel2.png

Moses Andersson, Per (1798-1872) ansedel2.png

Mosesdotter, Anna Lisa (1841-1916) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Mosesdotter, Charlotta (1845-1920) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Mosesdotter, Christina (1841-1905) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Mosesson, Ellen Italia (1884-1958) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Mosesson, Ester Kristina (1891-1966) ansedel2.png ansedel2.png

Mosesson, Gustaf Adolf (1877-1965) ansedel2.png ansedel2.png

Mosesson, Hanna Maria Gunhilda (1897-1964) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Mosesson, Johan Paul Emanuel (1880-1956) ansedel2.png ansedel2.png

Mosesson, Johannes (1830-1830) ansedel2.png ansedel2.png

Mosesson, Johannes (1832-) ansedel2.png ansedel2.png

Mosesson, Karl (1838-1920) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Mosesson, Lars (1834-) ansedel2.png ansedel2.png

Mosesson, Viktor Theofil (1889-1950) ansedel2.png ansedel2.png

Mossberg, Anna Carolina (1890-1969) ansedel2.png ansedel2.png

Mossberg, Axel Victor Ferdinand (1884-1969) ansedel2.png

Mossberg, Carl Gustaf (1876-1947) ansedel2.png

Mossberg, Carl Johan (1828-) ansedel2.png

Mossberg, Erik David (1894-1952) ansedel2.png

Mossberg, Ewa Lisa (1865-1903) ansedel2.png ansedel2.png

Mossberg, Johan Edvard Leander (1887-1967) ansedel2.png

Mossberg, Karl Axel (1855-1917) ansedel2.png ansedel2.png

Mossberg, Karl Johan (1871-1939) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Mossberg, Karl Oskar (1900-1917) ansedel2.png ansedel2.png

Mossberg, Kristina Charlotta Jansdotter (1879-1908) ansedel2.png

Mossberg, Oscar Fredrik (1874-1911) ansedel2.png

Mossberg, Petter (1839-1878)

Mossberg, Simon Emil (1843-1906) ansedel2.png

Mossberg, Sofia Matilda (1877-1942) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Mossbäck, Anders Johan (1859-1925) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Mossbäck, Andreas (1836-1924) ansedel2.png

Mossbäck, Anna (1883-1953) ansedel2.png ansedel2.png

Mossbäck, Anna Josefina (1878-1879) ansedel2.png ansedel2.png

Mossbäck, Anna Sofia (1881-1954) ansedel2.png ansedel2.png

Mossbäck, Christina (1867-1954) ansedel2.png ansedel2.png

Mossbäck, Edit Maria (1895-1976) ansedel2.png ansedel2.png

Mossbäck, Emma (1876-1879) ansedel2.png ansedel2.png

Mossbäck, Erik Natanael (1899-1969) ansedel2.png ansedel2.png

Mossbäck, Erik Ragnar (1888-1893) ansedel2.png ansedel2.png

Mossbäck, Gustaf Heribert (1893-1914) ansedel2.png ansedel2.png

Mossbäck, Hilma (1873-1958) ansedel2.png ansedel2.png

Mossbäck, Jan Erik (1864-1904) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Mossbäck, Karl Walfrid (1886-1930) ansedel2.png ansedel2.png

Mossbäck, Margareta (1893-) ansedel2.png ansedel2.png

Mossbäck, Signe (1884-1959) ansedel2.png ansedel2.png

Müllberg, Johan Willhelm () ansedel2.png

Mullberg, Nils (1764-) ansedel2.png ansedel2.png

Mullbock, Johanna Sofia (1842-1931) ansedel2.png

Muncktell, Margaretha (1792-) ansedel2.png

Munk, Carl Jonsson (1829-1859) ansedel2.png

Munkhammar, Anna Maria (1846-1921) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Munkhammar, Carl Johan (1874-1876) ansedel2.png ansedel2.png

Munkhammar, Erik Johan (1851-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Munkhammar, Jan Petter (1855-1857) ansedel2.png ansedel2.png

Munkhammar, Karolina (1854-1854) ansedel2.png ansedel2.png

Munkhammar, Karolina (1857-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Munkhammar, Petter Henriksson (1816-1859) ansedel2.png

Munkhammar, Stina (1848-) ansedel2.png ansedel2.png

Munter, Anders (1796-1859) ansedel2.png

Mussik, Jan Hindrik (1822-1909) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Myhr, Anna Augusta (1893-) ansedel2.png ansedel2.png

Myhr, Augusta (1870-1945) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Myhr, Carl Gustaf (1867-1868) ansedel2.png ansedel2.png

Myhr, Carl Jansson (1791-) ansedel2.png

Myhr, Carl Johan Carlsson (1830-1882) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Myhr, Christina (1863-1919) ansedel2.png ansedel2.png

Myhr, Maria (1865-1946) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Myhrgren Persson, Jonas (1758-) ansedel2.png ansedel2.png

Myhrgren, Anna (1820-1910) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Myhrgren, Cajsa (1789-1860) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Myhrgren, Ellen Maria Eriksson (1898-1971) ansedel2.png ansedel2.png

Myhrgren, Jonas (1871-1936) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Myhrgren, Lisa (1793-1800) ansedel2.png ansedel2.png

Myhrgren, Maria (1784-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Myhrgren, Per (1786-1864) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Myhrgren, Per Johan (1874-1936) ansedel2.png ansedel2.png

Myhrgren, Stina (1799-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Myhrgren, Stina Cajsa (1829-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Myhrman, Alrik Christophersson (1791-) ansedel2.png ansedel2.png

Myhrman, Anna Maria Gustafva (1785-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Myhrman, Asmund (1788-) ansedel2.png ansedel2.png

Myhrman, Bengt Didric (1778-1827) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Myhrman, Carl Ludvig (1835-) ansedel2.png

Myhrman, Christoffer (1751-1811) ansedel2.png ansedel2.png

Myhrman, Christoffer (1777-) ansedel2.png ansedel2.png

Myhrman, Christoffer Johan Nore (1822-1875) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Myhrman, Constantia Göthilda (1817-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Myhrman, Eva Christina (1784-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Myhrman, Eva Sophia (1819-1855) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Myhrman, Gustaf (1780-) ansedel2.png ansedel2.png

Myhrman, Gustaf (1816-) ansedel2.png

Myhrman, Göthreck (1796-1862) ansedel2.png ansedel2.png

Myhrman, Johan (1786-) ansedel2.png ansedel2.png

Myhrman, Johan Emil Goffrick (1877-1942) ansedel2.png ansedel2.png

Myhrman, Karl Gustaf Goffrick (1877-1964) ansedel2.png ansedel2.png

Myhrman, Magnus (1782-) ansedel2.png ansedel2.png

Myhrman, Olof (1781-) ansedel2.png ansedel2.png

Myhrman, Sophia Augusta Viktoria (1823-) ansedel2.png ansedel2.png

Myhrman, Svea Beata (1819-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Myhrman, Vendla Hildegard (1821-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Myhrman, Yngve Frithiof (1830-) ansedel2.png ansedel2.png

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.