Personregister (Olu - Pae)

Oluffson, Anders (1710-)

Oluffssen, Nils ((..1703)-) ansedel2.png

Olufsdotter, Annica (1755-) ansedel2.png ansedel2.png

Olufsdotter, Chirstin (1748-) ansedel2.png ansedel2.png

Olufsdotter, Ella (1743-) ansedel2.png

Olufsdotter, Ingeborg (1745-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Olufsdotter, Ingjerd (1765-1780?) ansedel2.png ansedel2.png

Olufsdotter, Maria (1753-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Olufsdotter, Maria (1755-) ansedel2.png ansedel2.png

Olufsson, Anders (1739-) ansedel2.png

Olufsson, Anders (1751-) ansedel2.png ansedel2.png

Olufsson, Anders (1767-) ansedel2.png ansedel2.png

Olufsson, Bengt ((..1697)-) ansedel2.png

Olufsson, Carl (1751-) ansedel2.png

Olufsson, David ()

Olufsson, Johan (1755-) ansedel2.png ansedel2.png

Olufsson, Jon ()

Olufsson, Jonas () ansedel2.png

Olufsson, Jonas (1778-) ansedel2.png ansedel2.png

Olufsson, Leonard (1743-) ansedel2.png

Olufsson, Måns ()

Olufsson, Oluf ((..1704)-) ansedel2.png

Olufsson, Torsten (1770-) ansedel2.png ansedel2.png

Orbäck, Brita Albertina (1830-1927) ansedel2.png

Orre, Lisa Karolina Jonsdtr (1840-) ansedel2.png

Ortenholm, Hedda Johanna ((..1805)-) ansedel2.png

Orvéus Fridh, Lena Christina (1945-) ansedel2.png

Oscarsson, Anna-Stina (1957-) ansedel2.png ansedel2.png

Oscarsson, Henry Oskar Fredrik (1924-) ansedel2.png

Oscarsson, Ingrid Helena (1961-) ansedel2.png ansedel2.png

Oscarsson, Pär Erik (1955-) ansedel2.png ansedel2.png

Oscarsson, Åsa Maria (1968-) ansedel2.png ansedel2.png

Oskarsdotter, Ameli (1888-1888) ansedel2.png ansedel2.png

Oskarsdotter, Annie Ester Eugenia (1895-1896) ansedel2.png ansedel2.png

Oskarsdotter, Annii Ester Ottilia (1893-1895) ansedel2.png ansedel2.png

Oskarsdotter, Hanna Ellen Wiktoria (1889-1965) ansedel2.png ansedel2.png

Oskarsson, Bengt Erik Gunnar (1958-) ansedel2.png ansedel2.png

Oskarsson, Carl Oskar (1889-1973) ansedel2.png

Oskarsson, Elsa Linnéa (1914-) ansedel2.png

Oskarsson, Ingegerd Helena Elisabet (1956-) ansedel2.png ansedel2.png

Oskarsson, Ingvar Gunno (1953-) ansedel2.png

Oskarsson, Nils Elof (1911-1993) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Oskarsson, Nils Petrus Wasenius (1897-1897) ansedel2.png ansedel2.png

Otter, Alice Fredrika Gustafsdotter (1906-) ansedel2.png ansedel2.png

Otter, Alma Kristina Gustafsdotter (1892-) ansedel2.png ansedel2.png

Otter, Ellen Fredrika Gustafsdotter (1891-) ansedel2.png ansedel2.png

Otter, Emil (1878-1948) ansedel2.png ansedel2.png

Otter, Gustaf (1869-1922) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Otter, Gustaf Einar Gustasson (1901-) ansedel2.png ansedel2.png

Otter, Gustaf Hilmer Gustafsson (1895-1896) ansedel2.png ansedel2.png

Otter, Johanna (1772-(1811..1846)) ansedel2.png

Otter, Johanna (1874-1956) ansedel2.png ansedel2.png

Otter, Karl Alfon Gustafsson (1904-) ansedel2.png ansedel2.png

Otter, Karl Larsson (1871-1937) ansedel2.png ansedel2.png

Otter, Naemi Ingeborg Gustafsdotter (1897-) ansedel2.png ansedel2.png

Otterström, Elias Theodor (1809-)

Otterström, Thekla Elfrida (1839-) ansedel2.png

Ottesdotter, Greta (1797-) ansedel2.png

Ottosson, Johannes (1854-) ansedel2.png

Oäkta, Nils (1804-1805)


Packer, Gustafva Carolina Jansdtr (1841-) ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, Adolf Teodor (1845-1909) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, Adolf Viktor (1843-1844) ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, Aina Irene (1933-2007) ansedel2.png

Paepke, Alfred Emanuel (1847-) ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, Alice (2007-) ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, Alma Maria Charlotta (1848-1868) ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, Ambrose (1883-) ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, Ambrose Robert (1906-1972) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, Andreas (1988-) ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, Ann-Christine (1954-) ansedel2.png

Paepke, Anna Adelia (1888-1968) ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, Annika Terése (1985-) ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, August John Jacob (1842-1908) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, Axelina Margareta (1887-1970) ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, Birger Gotthard (1827-1857) ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, Birgit Hildegard (1928-2014) ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, Birgit Lilian (1941-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, Björn Maryat (1930-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, Carl August (1836-1910) ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, Charles Hagbart (1849-1851) ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, Charles Hagbart (1852-1930) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, Christer Maryath (1956-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, Christian Heinrich Carl (1784-1856) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, Diana Mariann (1964-) ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, Elida Augusta (1867-1948) ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, Emanuel Björn Robert (1971-) ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, Emmy Maria (1894-1895) ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, Erika Desideria (1825-1857) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, Erika Wilhelmina Maria (1863-1935) ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, Filip (1990-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, Fredrik Wilhelm (1829-1899) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, Fredrika Vilhelmina (1823-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, Gunnar Efraim (1899-1900) ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, Gustaf Emanuel (1878-1905) ansedel2.png

Paepke, Hanna (1983-) ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, Hans (1955-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, Hedvig Fredrika (1872-1953) ansedel2.png

Paepke, Helena Sofia (1862-1948) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, Hilda Emilia (1883-1955) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, Hilda Emilie (1857-1928) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, Inger Kerstin (1936-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, Jakob Kristian (1756?-1819) ansedel2.png

Paepke, Joachim Carl Heinrich (1797-) ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, Johan (John) Robert (1871-1943) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, Johan Adolf (1868-1955)

Paepke, Johan Ferdinand (1834-) ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, Johan Herman Ferdinand (1820-1830) ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, Johan Jacob Daniel (1792-1871) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, Johan Jacob Daniel (1816-1878) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, Johann Friedrich Christian (1786-) ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, Johanna Christina Sophia (1838-1908) ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, Johanna Olivia (1885-1949) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, Josef Vilhelm (1886-1967) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, Julia Augusta (1840-1906) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, Julius Efraim (1844-1903) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, Kevin Francis (1944-) ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, Lars (1953-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, Leia (2017-) ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, Lennart (1961-) ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, Levis (2015-) ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, Maj Britt Viola (1929-) ansedel2.png

Paepke, Margret (1935-) ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, Maria Sofia (1984-) ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, Mary Signe Helena (1896-1976) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, Märta Margareta (1865-1949) ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, Nils (2017-) ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, Norah Ada Tekla (2019-) ansedel2.png

Paepke, Oliver (2008-) ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, Olle (1961-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, Olof Maryat (1896-1986) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, Per Olof (1927-2004) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, Peter (1977-2010) ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, Rhoda (1936-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, Robert (1939-) ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, Sara Kristina (1987-) ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, Sophia Dorothea Elisabeth (1789-) ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, Tekla Maria Florentina (1866-1941) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, Tomas (1982-) ansedel2.png ansedel2.png

Paepke, Ulrika (1984-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.