Personregister (Vik - Wal)

Vik f Olofsson, Sven (1740-1818)

Vikland, Maria Sara (1774-)

Viklund, Vilma (1907-1994) ansedel2.png

Vikmark, Ragnar Hilding (1896-1977) ansedel2.png

Vikström, Amalia Elisabet (1852-1931) ansedel2.png

Vikström, Lars Johan Larsson (1861-1938) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Viman, Erika Augusta (1839-) ansedel2.png

Vinberg, Anna Stina (1826-) ansedel2.png

Vinbo, Anna Fredrika Andriette (1876-1941) ansedel2.png ansedel2.png

Vingqvist, Erik Algot (1885-1952) ansedel2.png ansedel2.png

Vinqvist, Anders Petter Kristofferssn (1862-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Vinqvist, Anders Pontus (1894-1990) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Vinqvist, Anna Linnea (1900-1924) ansedel2.png ansedel2.png

Vinqvist, Elin Alvida (1892-1964) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Vinqvist, Gustav Albin (1881-1905) ansedel2.png ansedel2.png

Vinqvist, Hanna Anette (1883-1971) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Vinqvist, Karin Vilhelmina (1898-1979) ansedel2.png

Vinqvist, Karl Hjalmar (1886-1977) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Vinqvist, Majne Ingalill (1925-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Vinqvist, Märta Lucia (1903-1905) ansedel2.png ansedel2.png

Vinqvist, Nils Gunnar (1901-1996) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Vinter, Carl Hansn (1813-) ansedel2.png ansedel2.png

Vinter, Hans Hansson (1779-) ansedel2.png

Vinter, Lars Hansson (1790-) ansedel2.png

Vinter, Margareta Hansdtr (1786-)

Vinter, Margareta Hansdtr (1810-) ansedel2.png ansedel2.png

Vinter, Per Hansn (1816-) ansedel2.png ansedel2.png

Vojdman, Hindric (1733-) ansedel2.png

Vuorinen, Sara Ulrika (1968-)

Väring, Hanna Maria (1878-1944) ansedel2.png

Väyrynen, John Patrik' Ari (1986-) ansedel2.png


Waara, Johan Johansson (1845-1901) ansedel2.png

Waara, Selma Josefina (1879-) ansedel2.png ansedel2.png

Wacker, Anna Cajsa (1852-1852) ansedel2.png ansedel2.png

Wacker, Augusta (1857-1857) ansedel2.png ansedel2.png

Wacker, Britta Maria (1843-) ansedel2.png

Wacker, Johan Fredrik (1853-1856) ansedel2.png ansedel2.png

Wacker, Johannes Pehrsson (1812-1879) ansedel2.png

Wadström, Erik Waldemar (1898-1977) ansedel2.png ansedel2.png

Wadström, Fritz Georg (1896-1942) ansedel2.png ansedel2.png

Wadström, Karl Johan Ejnar (1894-1953) ansedel2.png ansedel2.png

Wadström, Karl Johan Fridolf (1871-1960) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Wagner, Aletta (1745-1784) ansedel2.png

Wagnsson, Ruben (1891-1978) ansedel2.png

Wahlbeck, Anders Svensn (1716-) ansedel2.png

Wahlbeck, Sven Anderssn (1739-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Wahlberg, Augusta Eugenia (1875-1944) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Wahlberg, Beda Euforsyne (1886-1949) ansedel2.png ansedel2.png

Wahlberg, Carolina Lovisa (1805-1882) ansedel2.png

Wahlberg, Elna Sofia Evelina (1880-1941) ansedel2.png ansedel2.png

Wahlberg, Fredrik Wilhelm Alexander (1855-1920) ansedel2.png ansedel2.png

Wahlberg, Karl August (1838-1918) ansedel2.png

Wahlberg, Karl August (1869-1959) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Wahlberg, Karl Fredrik (1827-1902) ansedel2.png

Wahlborg, Carl August (1835-) ansedel2.png

Wahlbäck, Lars Johan (1840-1918) ansedel2.png ansedel2.png

Wahlgren, Charlotta (1874-1955) ansedel2.png

Wahlgren, David (1887-1962) ansedel2.png ansedel2.png

Wahlqvist, Eric (1766-) ansedel2.png

Wahlqvist, Johan (Johannes) (1800-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Wahlqvist, Selma Charlotta (1862-1955) ansedel2.png ansedel2.png

Wahlström, Andreas Pettersson (1804-) ansedel2.png ansedel2.png

Wahlström, Anna Maria Pettersdtr (1811-) ansedel2.png ansedel2.png

Wahlström, Greta Cajsa Pettersdtr (1801-) ansedel2.png ansedel2.png

Wahlström, Jan (1807-) ansedel2.png

Wahlström, Petter Andersson (1777-) ansedel2.png

Wahlström, Stina Lotta Pettersdtr (1815-) ansedel2.png ansedel2.png

Wahlund, August Fritiof (1896-1955) ansedel2.png

Waldman, Katarina Eugenia Alida (1888-1965) ansedel2.png

Waldt, Maria Jönsdtr (1845-1927) ansedel2.png

Walén, Klas Gottfrid (1880-1956) ansedel2.png ansedel2.png

Walfridsson, Per Ludwig (1815-) ansedel2.png

Wall Svensdtr, Kajsa (1795-) ansedel2.png

Wallbing, Maja Stina (Maria Christina) (1760-) ansedel2.png

Wallén, Alfrid Teodor (1889-1979) ansedel2.png ansedel2.png

Wallén, Axel Nybert (1886-1914) ansedel2.png ansedel2.png

Wallén, Frans Ruben (1894-1894) ansedel2.png ansedel2.png

Wallén, Johan Albert Jonsson (1881-1971) ansedel2.png ansedel2.png

Waller, Agnes Kristina (1895-1972) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Waller, Anna Carolina (1871-1938) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Waller, Anna Matilda (1889-1928) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Waller, August (1867-1947) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Waller, August (1899-1980) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Waller, Axel Herbert (1896-1981) ansedel2.png ansedel2.png

Waller, Carl (1860-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Waller, Elsa Maria (1897-1982) ansedel2.png ansedel2.png

Waller, Ernst Felix (1899-1990) ansedel2.png ansedel2.png

Waller, Frida Charlotta (1892-1985) ansedel2.png ansedel2.png

Waller, Ida Maria (1877-1964) ansedel2.png ansedel2.png

Waller, Jan Petter (1856-) ansedel2.png ansedel2.png

Waller, Jonas (1869-1939) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Waller, Knut (1893-1970) ansedel2.png ansedel2.png

Waller, Maria Teresia (1894-1962) ansedel2.png ansedel2.png

Waller, Matilda Emilia (1889-1932) ansedel2.png ansedel2.png

Waller, Naëmi Eugenia (1891-1922) ansedel2.png ansedel2.png

Waller, Simon (1890-1970) ansedel2.png ansedel2.png

Wallgren, Vanja Ingeborg (1927-) ansedel2.png

Wallin, Anny Maria (1897-1959) ansedel2.png ansedel2.png

Wallin, Elsa Andersdtr (1776-) ansedel2.png

Wallin, Eva Mathilda (1831-1909) ansedel2.png

Wallin, Karl Josef (1898-1990) ansedel2.png ansedel2.png

Wallin, Lars Johan Anderssn (1840-1917) ansedel2.png ansedel2.png

Wallin, Signe Amalia (1890-) ansedel2.png

Wallmo, Anna Britta (1791-) ansedel2.png ansedel2.png

Wallmo, Barbro Lovisa Persdtr (1796-) ansedel2.png ansedel2.png

Wallmo, Cajsa Ulrica (1795-) ansedel2.png ansedel2.png

Wallmo, Edla Gustava Persdtr (1800-) ansedel2.png ansedel2.png

Wallmo, Gretha Lisa (1790-) ansedel2.png ansedel2.png

Wallmo, Gustaf Persson (1806-) ansedel2.png ansedel2.png

Wallmo, Johannes (1789-) ansedel2.png ansedel2.png

Wallmo, Jonas (1793-1837) ansedel2.png ansedel2.png

Wallmo, Jonas (1799-) ansedel2.png

Wallmo, Nils Persson (1803-) ansedel2.png ansedel2.png

Wallmo, Olof (1787-) ansedel2.png ansedel2.png

Wallmo, Olof (1833-1922) ansedel2.png ansedel2.png

Wallmo, Pär (1784-) ansedel2.png ansedel2.png

Wallmo, Stina Maria (1785-1801) ansedel2.png ansedel2.png

Wallqvist, Axel Ferdinand (1839-)

Wallroth, Carl Johan (1791-) ansedel2.png

Walmo, Olof (1730?-) ansedel2.png

Walmo, Per Olofsson (1756-1811) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Walroth, Carl Henrik (1829-) ansedel2.png ansedel2.png

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.