Personregister (Lir - Lor)

Liro, Adam (1857-1865) ansedel2.png ansedel2.png

Liro, Anders (1794-1857) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Liro, Edla Maria (1864-1864) ansedel2.png ansedel2.png

Liro, Frida Matilda (1877-1877)

Lisasdotter, Johanna (1801-) ansedel2.png

Lisasdotter, Lisa Jonasdotter (1790-) ansedel2.png

Ljung f Johansson, Joseph (1811-) ansedel2.png

Ljung, Adolf Valdemar (1907-1975) ansedel2.png ansedel2.png

Ljung, Anders (1837-) ansedel2.png ansedel2.png

Ljung, Anna Viktoria (1914-1990) ansedel2.png ansedel2.png

Ljung, Axel Gunnar (1905-1995) ansedel2.png ansedel2.png

Ljung, Christina (1842-1922) ansedel2.png ansedel2.png

Ljung, Erik Gustav Oskar (1898-1972) ansedel2.png ansedel2.png

Ljung, Gertrud Linnea (1903-2001) ansedel2.png ansedel2.png

Ljung, Karin Wilhelmina (1896-1989) ansedel2.png ansedel2.png

Ljung, Karl Johan Edwin (1900-1964) ansedel2.png ansedel2.png

Ljung, Karl Oskar Emil (1874-1959) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ljung, Olivia Maria (1910-1999) ansedel2.png ansedel2.png

Ljungberg, Ann-Christin Elisabeth (1964-) ansedel2.png ansedel2.png

Ljungberg, Anna Lovisa (1854-1907) ansedel2.png

Ljungberg, Axel Vilhelm (1890-) ansedel2.png

Ljungberg, Erik Nowak (1966-) ansedel2.png ansedel2.png

Ljungberg, Gustav (1906-1979) ansedel2.png

Ljungberg, Johanna (1846-)

Ljungberg, Johanna Mathilda (1849-)

Ljungberg, Johanna Matilda (1844-)

Ljungberg, Johannes (1824-) ansedel2.png

Ljungberg, Karl Johan (1883-1900) ansedel2.png

Ljungberg, Leif Erik (1939-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ljungberg, Maria Kristina (1862-1950) ansedel2.png ansedel2.png

Ljunggren, Anna (1867-1929) ansedel2.png ansedel2.png

Ljunggren, Anna Charlotta (1863-) ansedel2.png ansedel2.png

Ljunggren, Anna Ester Wilhelmina (1891-1992) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ljunggren, Carl Georg (1865-1918) ansedel2.png ansedel2.png

Ljunggren, Ellen Margareta (1899-1984) ansedel2.png ansedel2.png

Ljunggren, Hilda Linnéa (1905-1959) ansedel2.png ansedel2.png

Ljunggren, Johan (1869-1943) ansedel2.png ansedel2.png

Ljunggren, Johan Petter (1839-1900) ansedel2.png

Ljunggren, Karl Emanuel (1904-1971) ansedel2.png ansedel2.png

Ljunggren, Nils Fredrik (1894-1913) ansedel2.png ansedel2.png

Ljunggren, Oskar (1876-1905) ansedel2.png ansedel2.png

Ljunggren, Svante Svenssn (1854-1912) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ljunggren, Sven Harry Natanael (1896-1896) ansedel2.png ansedel2.png

Ljungström, Anders Peter (1820-1904) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ljungström, Anna Charlotta (1868-1869) ansedel2.png ansedel2.png

Ljungström, Anna Charlotta (1875-1968) ansedel2.png ansedel2.png

Ljungström, Carl August (1862-) ansedel2.png ansedel2.png

Ljungström, Edith (1910-) ansedel2.png ansedel2.png

Ljungström, Ernst Oscar (1877-1935) ansedel2.png ansedel2.png

Ljungström, Frans Linus (1865-1937) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ljungström, Fridolf (1864-1944) ansedel2.png

Ljungström, Gustav Fritz (1870-1950) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ljungström, Johan Petter (1834-1899) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ljungström, Maria Josephina (1874-1941) ansedel2.png ansedel2.png

Ljungström, Nils Gustaf (1900-1981) ansedel2.png ansedel2.png

Ljus, Anders (1811-1886) ansedel2.png

Ljus, Andreas (1820-1895) ansedel2.png

Ljus, Andreas Pehrsson (1819-1826) ansedel2.png ansedel2.png

Ljus, Andreas Pehrsson (1829-1911) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ljus, Anna Josefina (1882-1884) ansedel2.png ansedel2.png

Ljus, Anna Maja Pehrsdtr (1823-1916) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ljus, Anna Pehrsdtr (1836-) ansedel2.png ansedel2.png

Ljus, August Andreassn (1848-1893) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ljus, Carl (1834-) ansedel2.png ansedel2.png

Ljus, Cathrine Pehrsdtr (1831-) ansedel2.png ansedel2.png

Ljus, Christina Pehrsdtr (1827-1903) ansedel2.png ansedel2.png

Ljus, Elvina Charlotta (1877-1959) ansedel2.png ansedel2.png

Ljus, Hanna Josefina (1885-1888) ansedel2.png ansedel2.png

Ljus, Johannes Pehrsson (1816-1838) ansedel2.png ansedel2.png

Ljus, Johannes Pehrsson (1839-1850) ansedel2.png ansedel2.png

Ljus, Maja Stina Perhsdtr (1822-1823) ansedel2.png ansedel2.png

Ljus, Mia Sofia (1872-1954) ansedel2.png ansedel2.png

Ljus, Oskar Natanael (1888-1889) ansedel2.png ansedel2.png

Ljus, Pehr Johnsson (1794-1843) ansedel2.png

Ljus, Peter Pehrsson (1826-1826) ansedel2.png ansedel2.png

Ljus, Petter Johansson (1785-1847) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ljus, Selma Fredrika (1874-1947) ansedel2.png ansedel2.png

Ljus, Swen (1844-) ansedel2.png ansedel2.png

Lod, Anders (1792-) ansedel2.png ansedel2.png

Lod, Petter (1783-1858) ansedel2.png ansedel2.png

Lodin, Jan Petter (1795-1874) ansedel2.png

Lodin, Johanna Sophia (1845-) ansedel2.png

Loftman, Elof (1799-)

Loqvist, August Birger (1873-) ansedel2.png ansedel2.png

Loqvist, August Gerhard Johansson (1867-1913) ansedel2.png ansedel2.png

Loqvist, August Hjalmar (1871-1932) ansedel2.png ansedel2.png

Loqvist, August Ragnar (1869-) ansedel2.png ansedel2.png

Loqvist, Johan August (1840-1912) ansedel2.png

Loqvist, Olga Selma Elisabet (1881-1963) ansedel2.png ansedel2.png

Loqvist, Selma Hildegard (1875-1949) ansedel2.png ansedel2.png

Lorensdotter, Anna Britta (1810-1810) ansedel2.png ansedel2.png

Lorensdotter, Beda (1891-1975) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Lorensdotter, Catarina (1833-1908) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Lorensdotter, Christina (1811-) ansedel2.png

Lorensdotter, Christina (1831-1832) ansedel2.png ansedel2.png

Lorensson, Anders (1811-1812) ansedel2.png ansedel2.png

Lorensson, Andreas (1836-1922) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Lorensson, Andreas (1897-1963) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Lorensson, Axel Emil (1871-1949) ansedel2.png ansedel2.png

Lorensson, Beda (1923-2011) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Lorensson, Beda Emilia Konstantia (1880-1899) ansedel2.png ansedel2.png

Lorensson, Carl Ludvig (1875-1953) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Lorensson, Eric (1838-1932) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Lorensson, Ester (1894-1894) ansedel2.png ansedel2.png

Lorensson, Ester (1895-1900) ansedel2.png ansedel2.png

Lorensson, Hindrik (1812-) ansedel2.png ansedel2.png

Lorensson, Ingegärd Charlotta (1933-) ansedel2.png

Lorensson, Julius (1888-1969) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Lorensson, Karl-Axel (1931-2011) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Lorensson, Knut (1882-1958) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Lorensson, Lydia (1898-1984) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Lorensson, Martin Ivar (1877-1962) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Lorensson, Nils (1886-1972) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Lorensson, Selma Nikolina (1883-1931) ansedel2.png ansedel2.png

Lorentsdotter, Anna (1717-) ansedel2.png

Lorentsdotter, Britta Maja (1816-) ansedel2.png ansedel2.png

Lorentsdotter, Elas (1817?-) ansedel2.png

Lorentsson, Anders (1820-1897) ansedel2.png ansedel2.png

Lorentsson, Carl Johan (1848-) ansedel2.png

Lorentzon, Johannes Natanael (1883-1967) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Lorentzsdotter, Johanna Karolina (1833-1923)

Lorentzson, Hans (1823-1898) ansedel2.png

Lorentzsson, Lars (1809-) ansedel2.png tavla1.png

Lorentzsson, Nils (1820-1858) ansedel2.png ansedel2.png

Lorentzsson, Olaus (1800-)

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.