Personregister (Tou - Tör)

Tourup, Jan (1767-1831) ansedel2.png ansedel2.png

Truedsson, Johan Peter (1860-1917) ansedel2.png

Truedsson, Ola (1850-1933) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Truedsson, Pehr (1848-) ansedel2.png ansedel2.png

Truedsson, Tore ()

Trullsdotter, Elna (1828-) ansedel2.png ansedel2.png

Trullsdotter, Hanna (1825-) ansedel2.png ansedel2.png

Trulsdotter, Bengta (1834-1878) ansedel2.png

Trulsdotter, Inger (1826-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Trulsson, Nils (1777-1777) ansedel2.png ansedel2.png

Trulsson, Ola (1770-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Trygg, Ambjörn (1774-1808) ansedel2.png

Trygg, Johan August (1837-1922) ansedel2.png

Trädgård f Carlsson, August (1870-1942) ansedel2.png ansedel2.png

Träff, Bernhard Walfrid (1877-1937) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Träff, Bernhardt (1875-1876) ansedel2.png ansedel2.png

Träff, Frans Alexander (1899-1971) ansedel2.png ansedel2.png

Träff, Josias Wilhelm (1886-1944) ansedel2.png ansedel2.png

Träff, Julia Amanda (1872-1876) ansedel2.png ansedel2.png

Träff, Peter Mauritz (1879-) ansedel2.png ansedel2.png

Tuasdotter, Tyra (1778-) ansedel2.png

Tunqvist, Jonas (1768-1829)

Turesdotter, Anna Elisabet (1891-1976) ansedel2.png ansedel2.png

Turesson, Gabriel Gottfrid (1890-1970) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Turesson, Gerda Eugenia (1883-1956) ansedel2.png ansedel2.png

Turesson, Gunnar Sigrud (1924-2008) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Turesson, Hanna Elisabet (1890-1890) ansedel2.png ansedel2.png

Turesson, Hilda Viktoria (1882-1966) ansedel2.png ansedel2.png

Turesson, Karl Robert (1893-) ansedel2.png ansedel2.png

Turesson, Lars Oskar Eugen (1926-2005) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Turesson, Oskar Evald (1884-1936) ansedel2.png ansedel2.png

Turesson, Paul Lennart (1893-1894) ansedel2.png ansedel2.png

Turesson, Signe Teresia (1886-1964) ansedel2.png ansedel2.png

Turesson, Thor Sigfrid (1888-1967) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Tyberg, Alfred (1863-1866) ansedel2.png ansedel2.png

Tyberg, Alfred (1866-1945) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Tyberg, Augusta (1872-1951) ansedel2.png ansedel2.png

Tyberg, Augusta Mathilda (1859-) ansedel2.png ansedel2.png

Tyberg, Brita Maja (1787-1854) ansedel2.png

Tyberg, Carl Gustaf (1863-) ansedel2.png ansedel2.png

Tyberg, Carl Gustaf (1869-1900) ansedel2.png ansedel2.png

Tyberg, Jan Petter (1861-) ansedel2.png ansedel2.png

Tyberg, Johan Emanuel (1858-1935) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Tyberg, Karl Gustaf (1880-1880) ansedel2.png

Tyberg, Karl Oskar (1888-1978) ansedel2.png ansedel2.png

Tyberg, Lars Fredric (1812-1867) ansedel2.png ansedel2.png

Tyberg, Stina Lisa (1853-1855) ansedel2.png ansedel2.png

Tyberg, Stina Lisa (1857-1857) ansedel2.png ansedel2.png

Tångring, Anders Göransson (1815-) ansedel2.png ansedel2.png

Tångring, Andreas (1823-1867) ansedel2.png ansedel2.png

Tångring, August (1864-) ansedel2.png ansedel2.png

Tångring, Britta Cajsa (1825-) ansedel2.png

Tångring, Cajsa Greta (1790-) ansedel2.png

Tångring, Carl Olsson (1826-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Tångring, Catharina (1777-1858) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Tångring, Elias (1750-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Tångring, Elias (1787-) ansedel2.png ansedel2.png

Tångring, Elias Göransn (1722-) ansedel2.png

Tångring, Elias Göransson (1818-) ansedel2.png ansedel2.png

Tångring, Emma Charlotta (1841-) ansedel2.png ansedel2.png

Tångring, Emma Sophia (1857-) ansedel2.png

Tångring, Erik (1850-) ansedel2.png

Tångring, Eva Wilhelmina (1848-1926) ansedel2.png ansedel2.png

Tångring, Greta Lisa (1798-) ansedel2.png

Tångring, Greta Lisa (1836-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Tångring, Göran (1796-) ansedel2.png

Tångring, Ida Katharina (1871-1941) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Tångring, Jan (1783-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Tångring, Johanna (1827-) ansedel2.png

Tångring, Johanna Mathilda (1862-1941) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Tångring, Jonas (1783-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Tångring, Jonas (1789-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Tångring, Jonas Erik (1849-1851) ansedel2.png ansedel2.png

Tångring, Margareta Eliasdtr (1762-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Tångring, Maria (1777-) ansedel2.png ansedel2.png

Tångring, Maria Eliasdotter (1762-) ansedel2.png

Tångring, Olof (1791-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Tångring, Olof (1819-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Tångring, Per Olof (1868-1956) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Tångring, Sven August (1866-) ansedel2.png ansedel2.png

Tåring, Efraim (1847-) ansedel2.png

Tätting Matsson, Anders (1756-) ansedel2.png ansedel2.png

Tätting f Matsson, Anders (1840-1914) ansedel2.png ansedel2.png

Tätting, Anders Andersn (1785-1851) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Tätting, Anders Anderssn (1837-) ansedel2.png ansedel2.png

Tätting, Anna Andersdtr (1835-) ansedel2.png ansedel2.png

Tätting, Erik Andersn (1819-1895) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Tätting, Erik Erssn (1862-1932) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Tätting, Margareta Andersdtr (1840-) ansedel2.png ansedel2.png

Tätting, Olof (1839-1881) ansedel2.png

Törenson, Erik Johan (1847-) ansedel2.png

Töresdotter, Ida Matilda (1889-1962) ansedel2.png ansedel2.png

Töresson, Joan (1701-)

Törling, Sara Lisa (1785-)

Törn, Anna Lisa (1863-1910) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Törn, August (1878-1881) ansedel2.png ansedel2.png

Törn, Cajsa Johansdotter (1823-) ansedel2.png

Törn, Jonas (1826-1879) ansedel2.png

Törnberg, Anders Leonard (1819-1890) ansedel2.png ansedel2.png

Törnberg, Anna Eleonora (1878-1971) ansedel2.png ansedel2.png

Törnberg, Axel Edward (1847-1913) ansedel2.png ansedel2.png

Törnberg, Axel Reinhold (1877-1957) ansedel2.png ansedel2.png

Törnberg, Carl Ferdinand (1840-1917) ansedel2.png ansedel2.png

Törnberg, Carl Johan (1815-) ansedel2.png ansedel2.png

Törnberg, Carolina Gustava (1821-) ansedel2.png ansedel2.png

Törnberg, Emilia Seraphia (1827-1913) ansedel2.png ansedel2.png

Törnberg, Emma Kristina (1856-1931) ansedel2.png ansedel2.png

Törnberg, Ernst Herman (1873-) ansedel2.png

Törnberg, Fredrik Wilhelm (1816-1887) ansedel2.png

Törnberg, Fredrik Wilhelm (1838-1921) ansedel2.png ansedel2.png

Törnberg, Fredrika Eleonora (1849-1920) ansedel2.png ansedel2.png

Törnberg, Gerda Maria (1872-1966) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Törnberg, Gerda Ottilia (1883-1958) ansedel2.png ansedel2.png

Törnberg, Henning Teodor (1876-) ansedel2.png ansedel2.png

Törnberg, Hulda Clara Catharina (1875-1955) ansedel2.png ansedel2.png

Törnberg, Hulda Maria (1852-) ansedel2.png ansedel2.png

Törnberg, Johan Leonard (1871-1912) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Törnberg, Johan Petter (1784-) ansedel2.png

Törnberg, Julius Henning (1832-1910) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Törnberg, Karin Anna Maria (1900-1966) ansedel2.png ansedel2.png

Törnberg, Karl Anders (1874-1938) ansedel2.png ansedel2.png

Törnberg, Maria Leontina (1824-1888) ansedel2.png ansedel2.png

Törnberg, Ottilia Augusta (1859-) ansedel2.png ansedel2.png

Törnberg, Otto Reinhold (1843-1903) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Törnberg, Sigrid Lovisa (1890-1922) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Törnberg, Sophia Wilhelmina (1845-1929) ansedel2.png ansedel2.png

Törnell, Magnus Herman (1859-)

Törngren, Gustava (1786?-) ansedel2.png

Törngren, Teodor Conrad (1825-)

Törnkvist, Magni (1877-1957) ansedel2.png

Törnqvist, August Walfrid (1876-1909) ansedel2.png ansedel2.png

Törnqvist, Bertil Gottfrid (1908-) ansedel2.png ansedel2.png

Törnqvist, Dagny Viktoria (1910-) ansedel2.png ansedel2.png

Törnqvist, Jan Petter (1854-1936) ansedel2.png

Törnqvist, Karl Johan (1875-1956) ansedel2.png

Törnqvist, Signe Natalia (1901-) ansedel2.png ansedel2.png

Törnqvist, Tyra Axelina (1903-) ansedel2.png ansedel2.png

Törnros, Carl Petter (1825-)

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.