Personregister (Sty - Sun)

Styr, Anna Lovisa Larsdtr (1845-) ansedel2.png ansedel2.png

Styr, Britta Lovisa Larsdtr (1842-1931) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Styr, Edit Kristina (1907-) ansedel2.png ansedel2.png

Styr, Erik Johan (1876-1941) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Styr, Erik Konrad (1909-) ansedel2.png ansedel2.png

Styr, Eva Lena Larsdtr (1840-) ansedel2.png ansedel2.png

Styr, Karl August (1881-1972) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Styr, Lars Larsson (1802-) ansedel2.png

Styr, Lars Larsson (1843-1888) ansedel2.png

Styr, Lars Larsson (1845-) ansedel2.png ansedel2.png

Styr, Lisa Carolina Larsdtr (1833-1843) ansedel2.png ansedel2.png

Ståhl, Anna Greta ((..1799)-)

Ståhl, Lars (1771-) ansedel2.png ansedel2.png

Ståhl, Sara (1762-) ansedel2.png

Ståhl, Sven Hans (1769-) ansedel2.png

Ståhlberg, Karl Teodor (1883-1954) ansedel2.png

Ståhlbom, Anna Cajsa (1788-1859) ansedel2.png

Stål Pettersson, Anders Peter (1823-1857) ansedel2.png

Stål, Anders (1807-1857) ansedel2.png

Stål, Arvid Alarik (1881-1936) ansedel2.png ansedel2.png

Stål, Fridolf Rickard (1884-1960) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Stål, Karl Axel (1892-) ansedel2.png ansedel2.png

Stål, Lars Gustaf (1859-1932) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Stålberg, Anders (1795-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Stålberg, Anders Fredrik Andersson (1823-) ansedel2.png ansedel2.png

Stålberg, Gustaf (1890-) ansedel2.png ansedel2.png

Stålberg, Hanna Lovisa (1892-1909) ansedel2.png ansedel2.png

Stålberg, Herman (1894-1970) ansedel2.png ansedel2.png

Stålberg, Jan Olofsson (1769-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Stålberg, Johan (1875-1946) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Stålberg, Johannes Pettersson (1830-1900) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Stålberg, Lisa (1810-) ansedel2.png ansedel2.png

Stålberg, Maria Lisa (1829-1836) ansedel2.png ansedel2.png

Stålberg, Olof (1766-1833) ansedel2.png

Stålberg, Olof (1814-) ansedel2.png ansedel2.png

Stålberg, Olof Olofsson (1811-) ansedel2.png ansedel2.png

Stålberg, Petter (1801-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Stålberg, Sara Maria Andersdtr (1822-) ansedel2.png ansedel2.png

Stålberg, Stina (1776-) ansedel2.png ansedel2.png

Stålhammar, Johan (1837-1905) ansedel2.png

Stålhammar, Maria Cajsa (1850-1933) ansedel2.png

Stålhandske, Cajsa (1836-1921) ansedel2.png ansedel2.png

Stålhandske, Gustaf Adolf (1866-) ansedel2.png ansedel2.png

Stålhandske, Jan Fredrik Larsson (1824-) ansedel2.png ansedel2.png

Stålhandske, Johanna Christina (1854-1855) ansedel2.png

Stålhandske, Lars (1794-) ansedel2.png

Stålhandske, Lars Gustaf (1838-1866) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Stålhandske, Lena Cajsa (1823-1874) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Stålhandske, Maria Lisa (1814-) ansedel2.png

Stålhandske, Olof (1807-)

Stålhansdke, Lars Larsson (1807-1880) ansedel2.png

Stålnacke, Britta Cajsa Pettersdtr (1853-1927) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Stålnacke, Carl Wilhelm (1860-1888) ansedel2.png ansedel2.png

Stålnacke, Greta Kajsa Johansdotter (1848-1928) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Stålnacke, Johan Hindrik (1813-) ansedel2.png

Stålnacke, Johanna Josefina (1857-1935) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Stålnacke, Johanna Mathilda (1856-1856) ansedel2.png ansedel2.png

Stålnacke, Maria Greta Pettersdtr (1848-1936) ansedel2.png ansedel2.png

Stålnacke, Petter (1821-1886) ansedel2.png

Ställdin, Maria Henriksdtr (1831-)

Sultan, Gertrud Margareta (1923-) ansedel2.png

Sultan, Karl Evan Alfred (1913-) ansedel2.png ansedel2.png

Sultan, Karl Oskar (1877-1932) ansedel2.png

Sultan, Kristina Magdalena (1915-1934) ansedel2.png ansedel2.png

Sultan, Natan Denis Johannes (1918-2005) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Sund, Lars Jönsson (1824-) ansedel2.png

Sund, Maria Stina Pettersdotter (1845-)

Sund, Olaus (1827-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Sundberg, Anna (1829-1830) ansedel2.png

Sundberg, Gerda Elisabet (1860-)

Sundberg, Lovisa (1811-)

Sundberg, Olof Magnus (1800-)

Sundblad, Hedvig (1753-) ansedel2.png

Sundbom, Elin Emilia (1886-1940) ansedel2.png

Sunde Svensdotter, Maja Stina (1823-) ansedel2.png ansedel2.png

Sundelin, Arne (1783-)

Sundell, Carl Gustaf (1875-1952) ansedel2.png ansedel2.png

Sundell, Emma Amalia (1880-1950) ansedel2.png ansedel2.png

Sundell, Johan Viktor (1877-) ansedel2.png ansedel2.png

Sunden Nilsson, Nils (1760-) ansedel2.png ansedel2.png

Sundén, Anna Alfhild (1893-) ansedel2.png ansedel2.png

Sundén, Jan Petter (1866-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Sundén, Johan August (1876-1951) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Sundén, Sven Ivar (1894-) ansedel2.png ansedel2.png

Sundin, Johannes Petersson (1821-) ansedel2.png

Sundin, Naëmi (1862-1943) ansedel2.png ansedel2.png

Sundling, Aron (1862-) ansedel2.png

Sundqvist, Alfrida Maria (1877-1956) ansedel2.png ansedel2.png

Sundqvist, Allan Olof August Torolf (1908-1991) ansedel2.png ansedel2.png

Sundqvist, Anders Nilsson (1865-1937) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Sundqvist, Dagmar Medora Ingeborg (1909-1999) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Sundqvist, Frans August (1881-1970) ansedel2.png

Sundqvist, Frans Sverker John Emanuel (1911-1911) ansedel2.png ansedel2.png

Sundqvist, Ingrid Ketty Lillian Laura (1912-2001) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Sundqvist, Iris Bricken Viola Helena (1909-1982) ansedel2.png ansedel2.png

Sundqvist, Irma Maragareta Lovisa Terésia (1905-1958) ansedel2.png ansedel2.png

Sundqvist, Märta Antonia Eugenia (1911-2001) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Sundqvist, Nils Arvid (1882-1954) ansedel2.png

Sundqvist, Olof Alfred (1894-1924) ansedel2.png ansedel2.png

Sundqvist, Olof Alfred Svenssn (1863-) ansedel2.png

Sundqvist, Olof Edvard (1891-1972) ansedel2.png ansedel2.png

Sundqvist, Per Richard (1890-1890) ansedel2.png ansedel2.png

Sundström, Anders August (1827-1896) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Sundström, Anders Gustaf (1864-1865) ansedel2.png ansedel2.png

Sundström, Anders Sven (1765-1840) ansedel2.png

Sundström, Anna (1869-1938) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Sundström, Anna Lovisa (1861-1863) ansedel2.png ansedel2.png

Sundström, Anna Sophia (1862-1862) ansedel2.png ansedel2.png

Sundström, August Albin (1853-1853) ansedel2.png ansedel2.png

Sundström, Augusta (1867-1869) ansedel2.png ansedel2.png

Sundström, Augusta (1876-1951) ansedel2.png ansedel2.png

Sundström, Carl Olof (1837-) ansedel2.png

Sundström, Catharina (1766-1810?) ansedel2.png

Sundström, Christina Elisabeth (1845-1845) ansedel2.png ansedel2.png

Sundström, Claes Alrik (1821-) ansedel2.png

Sundström, Clara Charlotta (1828-) ansedel2.png ansedel2.png

Sundström, Edvard Leander (1883-1938)

Sundström, Greta Lisa Andersdtr (1799?-1800) ansedel2.png ansedel2.png

Sundström, Hedvig Josefina (1847-1893) ansedel2.png ansedel2.png

Sundström, Hulda Maria (1883-) ansedel2.png

Sundström, Jacob (1796-1834) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Sundström, Jacob Gustaf (1855-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Sundström, Jacob Wilhelm (1829-1875) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Sundström, Jan (1801-1860) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Sundström, Jan (1864-) ansedel2.png ansedel2.png

Sundström, Johan (1850-1850) ansedel2.png ansedel2.png

Sundström, Margareta Maria (1787-) ansedel2.png

Sundström, Maria Katarina (1866-1866) ansedel2.png ansedel2.png

Sundstöm, Maria (1872-1963) ansedel2.png ansedel2.png

Sunesdotter, Anna Stina (1815-1884) ansedel2.png

Sunesdotter, Anna Stina (1862-1916) ansedel2.png ansedel2.png

Sunesson Rolig, Lars ()

Sunesson, Anna Dorotea (1894-) ansedel2.png ansedel2.png

Sunesson, Anna Maria (1900-1955) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Sunesson, Anna Teresia (1893-1943) ansedel2.png ansedel2.png

Sunesson, August (1868-1927) ansedel2.png ansedel2.png

Sunesson, August Agnar (1900-1970) ansedel2.png ansedel2.png

Sunesson, Carl Petter (1856-1923) ansedel2.png

Sunesson, Ester Emilia (1898-1991) ansedel2.png ansedel2.png

Sunesson, Gustaf (1859-1920) ansedel2.png ansedel2.png

Sunesson, Gustaf Albert (1895-1970) ansedel2.png ansedel2.png

Sunesson, Hanna Maria (1884-1953) ansedel2.png

Sunesson, Hilda Ingeborg (1904-1976) ansedel2.png ansedel2.png

Sunesson, Ida Viktoria (1891-) ansedel2.png ansedel2.png

Sunesson, Jan Erik (1865-1938) ansedel2.png ansedel2.png

Sunesson, Johan (1853-1932) ansedel2.png ansedel2.png

Sunesson, Johan Oskar (1887-1967) ansedel2.png ansedel2.png

Sunesson, Karl Albert (1897-) ansedel2.png ansedel2.png

Sunesson, Karl Johan (1887-1980) ansedel2.png

Sunesson, Karl Valfrid (1897-) ansedel2.png ansedel2.png

Sunesson, Sven (1872-) ansedel2.png

Sunesson, Tyra Sofia (1892-) ansedel2.png ansedel2.png

Sunesson, Valborg Desideria (1897-) ansedel2.png ansedel2.png

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.