Personregister (Påh - Qva)

Påhlsdotter, Ingrid (1739-1790) ansedel2.png

Påhlsdotter, Ingrid (1820-) ansedel2.png

Påhlsdotter, Lisa (1748-1798) ansedel2.png

Pålack Jonsdotter, Maria Carolina (1821-) ansedel2.png

Pålack, Anders (1802-1884) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pålack, Anna Maria Pehrsdtr (1827-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pålack, Hans Anderssn (1836-1892) ansedel2.png ansedel2.png

Pålack, Jan (1799-1861) ansedel2.png ansedel2.png

Pålack, Per Magnus (1843-1844) ansedel2.png ansedel2.png

Pålack, Sven Petter (1863-) ansedel2.png ansedel2.png

Pålsdotter, (Chri-)Stina ((..1715)-) ansedel2.png

Pålsdotter, Anna ((..1803)-)

Pålsdotter, Cajsa (1738-1823) ansedel2.png ansedel2.png

Pålsdotter, Efva (1757-1839) ansedel2.png

Pålsdotter, Maja (1758-1831) ansedel2.png

Pålsson, Anna Helena (1878-1958) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pålsson, Anna Kristina (1875-1949) ansedel2.png ansedel2.png

Pålsson, August (1873-1966) ansedel2.png ansedel2.png

Pålsson, Carl Johan (1870-1947) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pålsson, Christoffer (1796-) ansedel2.png

Pålsson, Christopher (1742-1807) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pålsson, Christopher (1872-1955) ansedel2.png ansedel2.png

Pålsson, Emma Carolina (1881-1954) ansedel2.png ansedel2.png

Pålsson, Gustaf (1875-1875) ansedel2.png ansedel2.png

Pålsson, Hinder (1733-1809) ansedel2.png

Pålsson, Hindric (1754-) ansedel2.png

Pålsson, Jan (1823-) ansedel2.png

Pålsson, Jan Magnus (1878-) ansedel2.png ansedel2.png

Pålsson, Johan Oscar (1870-1951) ansedel2.png ansedel2.png

Pålsson, Karl Gustaf (1877-1910) ansedel2.png ansedel2.png

Pålsson, Paulus (1753-1831) ansedel2.png

Påvelsdotter, Anna (1725-) ansedel2.png

Påvelsdotter, Karin (1728-1802) ansedel2.png

Påvelsson, Bengt (1730?-) ansedel2.png ansedel2.png

Påvelsson, Peter (1806-1864) ansedel2.png

Pährsdotter, Anna (1817-) ansedel2.png ansedel2.png

Pährsdotter, Anna Maja (1826-) ansedel2.png ansedel2.png

Pährsdotter, Greta (1809-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pährsdotter, Johanna (1822-) ansedel2.png ansedel2.png

Pährsdotter, Lisa (1814-) ansedel2.png ansedel2.png

Pährsdotter, Maja (1819-) ansedel2.png ansedel2.png

Pährsson, Johannes (Jonas) (1811-) ansedel2.png ansedel2.png

Pährsson, Jonas ((..1704)-) ansedel2.png

Pärlström, Abraham Jansson (1822-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pärsdotter, Anna (1768-) ansedel2.png

Pärsdotter, Anna (1786-)

Pärsdotter, Britta (1795-) ansedel2.png ansedel2.png

Pärsdotter, Catharina (1789-) ansedel2.png ansedel2.png

Pärsdotter, Eva (1803-)

Pärsdotter, Gretha (1779-1817) ansedel2.png

Pärsdotter, Ingeborg (1790-) ansedel2.png

Pärsdotter, Johanna (1801-) ansedel2.png

Pärsdotter, Karin (1832-1908) ansedel2.png

Pärsdotter, Kjerstin (1786-1870) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pärsdotter, Kristina (1841-1915) ansedel2.png

Pärsdotter, Lena (1798-) ansedel2.png ansedel2.png

Pärsdotter, Lisa Cajsa (1811-) ansedel2.png

Pärsdotter, Maria (1696?-) ansedel2.png

Pärsdotter, Maria (1816-) ansedel2.png ansedel2.png

Pärsdotter, Ragnhild (Rangela) (1791-) ansedel2.png

Pärsdotter, Stina (1808-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pärsdtr Hök, Lovisa Catharina (1838-1840) ansedel2.png ansedel2.png

Pärsson Hök, Mathias (1819-1865) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pärsson, Anders (1756-1831) ansedel2.png

Pärsson, Anders (1777-) ansedel2.png ansedel2.png

Pärsson, Anders (1783-1826) ansedel2.png

Pärsson, Anders (1807-) ansedel2.png

Pärsson, Andreas (1784-1853) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pärsson, Arvid (1714-1789) ansedel2.png

Pärsson, Gustaf (1852-1941) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pärsson, Johannes (1800-) ansedel2.png ansedel2.png

Pärsson, Klas Viktor (1885-1946) ansedel2.png

Pärsson, Kristina (1869-1953)

Pärsson, Mattes ((..1735)-) ansedel2.png

Pärsson, Nils (1792-) ansedel2.png ansedel2.png

Pärsson, Olof (1703-)

Pärsson, Petter (1790-) ansedel2.png ansedel2.png

Pärsson, Petter (1792-1863) ansedel2.png

Pärsson, Pär ((..1738)-) ansedel2.png

Pärsson, Pär (1799-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pärtma, Anne-Marita (1949-) ansedel2.png


Quick, Maria Eliisabet (1779-)

Quifall, Nils (1807-1875) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Quist Svensdotter, Kjerstin (1777-1858)

Qvarnström, Agnes Emilia (1886-1967) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Qvarnström, Albert Ragnar (1916-1999) ansedel2.png ansedel2.png

Qvarnström, Anders (1820-) ansedel2.png

Qvarnström, Anders Gustaf (1863-) ansedel2.png ansedel2.png

Qvarnström, Anna Albertina (1892-1947) ansedel2.png ansedel2.png

Qvarnström, Arvid Rudolf (1904-) ansedel2.png ansedel2.png

Qvarnström, August (1846-) ansedel2.png ansedel2.png

Qvarnström, August (1871-1956) ansedel2.png ansedel2.png

Qvarnström, August Emil (1881-1975) ansedel2.png ansedel2.png

Qvarnström, Augusta Maria (1874-1953) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Qvarnström, Axel (1876-1944) ansedel2.png ansedel2.png

Qvarnström, Axel Rikard (1902-1979) ansedel2.png ansedel2.png

Qvarnström, Christina Mathilda (1868-1906) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Qvarnström, Christoffer (1816-1816) ansedel2.png

Qvarnström, Emma Karolina (1884-1959) ansedel2.png ansedel2.png

Qvarnström, Eva Chatharina (1843-1866) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Qvarnström, Eva Katharina (1864-) ansedel2.png ansedel2.png

Qvarnström, Greta Kristina (1913-1981) ansedel2.png ansedel2.png

Qvarnström, Gustaf (1877-) ansedel2.png ansedel2.png

Qvarnström, Gustaf Einar (1899-1963) ansedel2.png ansedel2.png

Qvarnström, Hilma Kristina (1887-1975) ansedel2.png ansedel2.png

Qvarnström, Hulda (Hilda) Teresia (1879-1971) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Qvarnström, Hulda Amalia (1880-1962) ansedel2.png ansedel2.png

Qvarnström, Ida Helena (1879-1880) ansedel2.png ansedel2.png

Qvarnström, Ingrid (Inga) (1793-1888) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Qvarnström, Jan (1761-1848) ansedel2.png ansedel2.png

Qvarnström, Jan (1818-1818) ansedel2.png

Qvarnström, Jan Olof (1840-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Qvarnström, Johan (1872-) ansedel2.png ansedel2.png

Qvarnström, Johanna Maria (1875-1925) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Qvarnström, Johanna Sofia (1876-1952) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Qvarnström, Karin Maria (1911-1999) ansedel2.png ansedel2.png

Qvarnström, Karl Emil (1881-) ansedel2.png ansedel2.png

Qvarnström, Karl Gustaf (1872-1960) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Qvarnström, Karl Gustaf (1900-1907) ansedel2.png ansedel2.png

Qvarnström, Karl Herman (1908-1971) ansedel2.png ansedel2.png

Qvarnström, Karl Johan (1890-1959) ansedel2.png ansedel2.png

Qvarnström, Nils Hugo (1906-1907) ansedel2.png ansedel2.png

Qvarnström, Olof (1811-) ansedel2.png ansedel2.png

Qvarnström, Selma Elisabet (1895-1936) ansedel2.png ansedel2.png

Qvarnström, Sven (1789-1821) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Qvarnström, Sven August (1849-1926) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.