Personregister (Pal - Peh)

Pallin, Alfred Rudolf Viktor (1855-1923) ansedel2.png ansedel2.png

Pallin, Emma Charlotta (1878-1962) ansedel2.png ansedel2.png

Pallin, Erik Gustaf (1794-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pallin, Kristoffer Bengt Gustaf (1761-) ansedel2.png

Pallin, Per Gustaf Viktor (1819-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Palm f Andersson, Selma (1875-1962) ansedel2.png ansedel2.png

Palm, Carl Gustav (1873-1903) ansedel2.png ansedel2.png

Palm, Erik Johan (1881-1953) ansedel2.png ansedel2.png

Palm, Filip (1884-1953) ansedel2.png ansedel2.png

Palm, Jean Arvid (1891-1972) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Palmborg, Anders Petter (1826-) ansedel2.png

Palmgren, Carl Johan (1842-)

Palmqvist, Gustaf (1888-1969) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Palmqvist, Karl Albert (1900-1983) ansedel2.png ansedel2.png

Palmqvist, Karl Oskar (1877-1953) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pantzar, Johan Elam Magnusson (1864-1930) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Panzar Larsson, Andreas (1800-1853)

Patriksson, Axel Botvid (1894-1917) ansedel2.png ansedel2.png

Patriksson, Berta Kristina (1896-1975) ansedel2.png ansedel2.png

Patriksson, John (1891-1953) ansedel2.png ansedel2.png

Patriksson, Karl Konrad (1889-1967) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Patriksson, Klara Bertina (1899-1975) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Paulin, Arne Erland (1803-)

Paulsdotter, Britta Lovisa (1825-) ansedel2.png ansedel2.png

Paulsdotter, Christian Mathilda (1822-) ansedel2.png ansedel2.png

Paulsdotter, Mathilda Lovisa (1856-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Paulsdotter, Stina (1757-)

Paulsson, Abraham (1840-1906) ansedel2.png

Paulsson, Frank August (1892-) ansedel2.png ansedel2.png

Paulsson, Frans Oskar (1874-1874) ansedel2.png

Paulsson, Gustaf (1845-1919) ansedel2.png

Paulsson, Hindrik Edvin (1863-) ansedel2.png

Paulsson, J.A (1788-) ansedel2.png

Paulsson, Jan (1795-) ansedel2.png ansedel2.png

Paulsson, Karl Johan (1894-) ansedel2.png ansedel2.png

Paulsson, Kristoffer (1872-1955) ansedel2.png ansedel2.png

Paulsson, Olof ()

Paulsson, Zackarias (1789-) ansedel2.png

Paulusdotter, Anna (1798-1820) ansedel2.png ansedel2.png

Paulusdotter, Anna (1799-) ansedel2.png ansedel2.png

Paulusdotter, Anna Matilda (1874-1933) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Paulusdotter, Cajsa (1821-) ansedel2.png ansedel2.png

Paulusdotter, Ellen Margareta (1890-1969) ansedel2.png ansedel2.png

Paulusdotter, Emma (1868-1951) ansedel2.png ansedel2.png

Paulusdotter, Emma Josefina (1872-1897) ansedel2.png ansedel2.png

Paulusdotter, Gretha (1809-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Paulusdotter, Hilda Ulrika (1882-1954) ansedel2.png ansedel2.png

Paulusdotter, Hilma Elisabet (1888-1960) ansedel2.png ansedel2.png

Paulusdotter, Ida Maria (1879-1903) ansedel2.png ansedel2.png

Paulusdotter, Lisa (1791-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Paulusdotter, Lisa (1811-1813) ansedel2.png ansedel2.png

Paulusdotter, Lisa Cajsa (1807-1832) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Paulusdotter, Lisa Mathilda (1860-1860) ansedel2.png

Paulusdotter, Maja Lena (1795-1809) ansedel2.png ansedel2.png

Paulusdotter, Maria (1816-1817) ansedel2.png ansedel2.png

Paulusdotter, Maria (1821-1825) ansedel2.png ansedel2.png

Paulusdotter, Stina Cajsa (1848-1935) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Paulusson, Anders (1802-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Paulusson, Anders (1859-) ansedel2.png ansedel2.png

Paulusson, Christofer (1788-1853) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Paulusson, Christoffer (1806-) ansedel2.png ansedel2.png

Paulusson, Christoffer (1845-1932) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Paulusson, Christopher (1799-1800) ansedel2.png ansedel2.png

Paulusson, Christopher (1801-1801) ansedel2.png ansedel2.png

Paulusson, Christopher (1802-) ansedel2.png ansedel2.png

Paulusson, Christopher (1804-1887) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Paulusson, Christopher (1805-1805) ansedel2.png ansedel2.png

Paulusson, Hans (1801-1870) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Paulusson, Hindric (1793-1872) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Paulusson, Jan (1810-1877) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Paulusson, Jan Petter (1866-) ansedel2.png ansedel2.png

Paulusson, Kristoffer (1870-1893) ansedel2.png ansedel2.png

Paulusson, Lars Johan (1854-) ansedel2.png ansedel2.png

Paulusson, Lars Valentin (1877-1960) ansedel2.png ansedel2.png

Paulusson, Paulus (1818-) ansedel2.png ansedel2.png

Paulusson, Per Olof (1851-1851) ansedel2.png

Paulusson, Petter (1797-1803) ansedel2.png ansedel2.png

Paulusson, Thomas (1813-1817) ansedel2.png ansedel2.png

Pedersen, Aksel Emil Andreas (1926-) ansedel2.png

Pedersen, Gro (1959-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pedersen, Jon (-(..1793)) ansedel2.png

Pehrdotter, Lisa (1798-1887) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pehrdtr Myhr, Maria (1815-1815) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrdtr Myhrgren, Lisa (1810-1888) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pehrdtr Myhrgren, Stina (1812-1823) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsdotter, Albertina (1840-1882) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsdotter, Anna (1758?-1821)

Pehrsdotter, Anna (1766-1829) ansedel2.png

Pehrsdotter, Anna (1779-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsdotter, Anna (1780-) ansedel2.png

Pehrsdotter, Anna (1780-1857) ansedel2.png

Pehrsdotter, Anna (1781-) ansedel2.png

Pehrsdotter, Anna (1786-)

Pehrsdotter, Anna (1791-1868)

Pehrsdotter, Anna (1795-) ansedel2.png

Pehrsdotter, Anna (1798-) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsdotter, Anna (1806-) ansedel2.png

Pehrsdotter, Anna (1816-1817) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsdotter, Anna (1817-1895) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsdotter, Anna (1819-) ansedel2.png

Pehrsdotter, Anna Brita (1833-1922) ansedel2.png

Pehrsdotter, Anna Cajsa (1827-1910) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsdotter, Anna Catarina (1820-) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsdotter, Anna Catharina (1826-)

Pehrsdotter, Anna Cathrina (1822-) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsdotter, Anna Charlotta (1858-1939) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsdotter, Anna Katarina (1829-1832) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsdotter, Anna Maria (1788-1789) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsdotter, Anna Maria (1829-1916) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsdotter, Anna Stina (1804-1870) ansedel2.png

Pehrsdotter, Anna Stina (1819-1872) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsdotter, Brita (1744-) ansedel2.png

Pehrsdotter, Brita (1757-) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsdotter, Brita (1795-1888) ansedel2.png

Pehrsdotter, Brita (1802-1851) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsdotter, Brita Sophia (1837-) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsdotter, Britta (1805-) ansedel2.png

Pehrsdotter, Britta Cajsa (1795-1795) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsdotter, Britta Maria (1818-1818) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsdotter, Cahtrina (1808-1809) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsdotter, Cajsa (1799-1800) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsdotter, Carin (1788-1851) ansedel2.png

Pehrsdotter, Carolina (1834-1835) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsdotter, Catharina (1740?-1809)

Pehrsdotter, Catharina (1770-) ansedel2.png

Pehrsdotter, Catharina (1774-1837) ansedel2.png

Pehrsdotter, Catharina (1777-1845) ansedel2.png

Pehrsdotter, Cathrina (1811-) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsdotter, Chatarina (1792-1884) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsdotter, Christina (Mat)Hilda (1854-1877) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsdotter, Christina (1791-) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsdotter, Christina (1794-1837) ansedel2.png

Pehrsdotter, Elin (1802-1853) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsdotter, Ella (1803-1852) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsdotter, Eva Cajsa (1835-) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsdotter, Eva Catharina (1835-) ansedel2.png

Pehrsdotter, Greta (1798-) ansedel2.png

Pehrsdotter, Greta Maria (1851-1925) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsdotter, Greta Sophia (1825-) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsdotter, Helena (1807-1866) ansedel2.png

Pehrsdotter, Ingeborg (1709-) ansedel2.png

Pehrsdotter, Ingeborg (1805-) ansedel2.png

Pehrsdotter, Ingrid (1776-) ansedel2.png

Pehrsdotter, Ingrid (1787-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsdotter, Johanna (1793-1830) ansedel2.png

Pehrsdotter, Johanna (1806-1865) ansedel2.png

Pehrsdotter, Johanna Christina (1818-) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsdotter, Johanna Sofia (1863-1937) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsdotter, Karin (1730-) ansedel2.png

Pehrsdotter, Karin (1768-) ansedel2.png

Pehrsdotter, Katarina (1799-) ansedel2.png

Pehrsdotter, Kerstin (1746-1813) ansedel2.png

Pehrsdotter, Kerstin (1795-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsdotter, Kjerstin (1736-1831)

Pehrsdotter, Lena (1794-1854) ansedel2.png

Pehrsdotter, Lena (1808-1890) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsdotter, Lisa (1740-1809) ansedel2.png

Pehrsdotter, Lisa (1799-1858) ansedel2.png

Pehrsdotter, Lisa (1819-1840) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsdotter, Lisa Maria (1822-1908) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsdotter, Lissa (1811-) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsdotter, Lovisa (1784-) ansedel2.png

Pehrsdotter, Lovisa (1831-1832) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsdotter, Magdalena Ulrika (1831-) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsdotter, Maja (1741?-) ansedel2.png

Pehrsdotter, Maja (1784-) ansedel2.png

Pehrsdotter, Maja (1787-)

Pehrsdotter, Maja (1800-1885) ansedel2.png

Pehrsdotter, Maja (1825-) ansedel2.png

Pehrsdotter, Maria ((..1755)-) ansedel2.png

Pehrsdotter, Maria (1754-1786) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsdotter, Maria (1759-) ansedel2.png

Pehrsdotter, Maria (1770-1864)

Pehrsdotter, Maria (1775-) ansedel2.png

Pehrsdotter, Maria (1782-) ansedel2.png

Pehrsdotter, Maria (1782-1852) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsdotter, Maria (1789-) ansedel2.png

Pehrsdotter, Maria (1795-) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsdotter, Maria (1805-) ansedel2.png

Pehrsdotter, Maria (1810-)

Pehrsdotter, Maria Lena (1815-1817) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsdotter, Maria Lena (1825-1907) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsdotter, Maria Stina (1813-) ansedel2.png

Pehrsdotter, Märta (1788-1861) ansedel2.png

Pehrsdotter, Stina (1771-) ansedel2.png

Pehrsdotter, Stina (1781-) ansedel2.png

Pehrsdotter, Stina (1782-) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsdotter, Stina (1800-) ansedel2.png

Pehrsdotter, Stina (1802-)

Pehrsdotter, Stina Lisa (1831-1912) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsdotter, Stina Lisa (1832-1833) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsdotter, Stina Lisa (1834-1836) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsdotter, Stina Maria (1829-1913) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrson Myhrgren, Jonas (1825-1826) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsson Färg, Anders (1818-1878) ansedel2.png

Pehrsson Löfgren, Carl (1818-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsson Löfgren, Olof (1821-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsson Myhr, Jonas (1816-1824) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsson Slung, Lars (1827-) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsson, Abraham (1812-1880) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsson, Anders (1788-) ansedel2.png

Pehrsson, Anders (1798-) ansedel2.png

Pehrsson, Anders (1810-) ansedel2.png

Pehrsson, Andreas (1795-1863) ansedel2.png

Pehrsson, Andreas (1822-1897) ansedel2.png

Pehrsson, August Theodor (1853-)

Pehrsson, Bengt (1798-) ansedel2.png

Pehrsson, Calle (1837-1840) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsson, Carl (1815-1864) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsson, Carl (1835-1913) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsson, Carl Anders (1841-) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsson, Daniel (1798-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsson, Eric (1744-1809) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsson, Erik (1797-1884) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsson, Gustaf (1828-) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsson, Gustaf Wilhelm (1833-) ansedel2.png

Pehrsson, Göran ()

Pehrsson, Göran (1756?-1809)

Pehrsson, Göran (1796-) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsson, Hans (1802-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsson, Henric (1783-) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsson, Håkan (1803-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsson, Israel (1833-) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsson, Jacob (1728-) ansedel2.png

Pehrsson, Jan (1771-1838) ansedel2.png

Pehrsson, Jan (1779-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsson, Jan (1797-1797) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsson, Jan (1800-) ansedel2.png

Pehrsson, Jan (1827-1828) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsson, Jan (1831-1832) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsson, Jan Magnus (1750-1825) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsson, Johan (1733-1810) ansedel2.png

Pehrsson, Johan (1776-1796) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsson, Johan (1835-1836) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsson, Johan Wilhelm (1844-) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsson, Johannes (1773-) ansedel2.png

Pehrsson, Johannes (1782-) ansedel2.png

Pehrsson, Johannes (1820-) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsson, Johannes (1823-)

Pehrsson, Johannes (1833-1885) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsson, Jon (1778-1829) ansedel2.png

Pehrsson, Jonas Gustaf (1846-) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsson, Lars (1740-) ansedel2.png

Pehrsson, Lars (1767-1843) ansedel2.png

Pehrsson, Lars (1793-) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsson, Lars (1795-1876) ansedel2.png

Pehrsson, Lars (1800-) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsson, Lars (1819-) ansedel2.png

Pehrsson, Lars (1821-) ansedel2.png

Pehrsson, Lars (1822-) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsson, Lars (1822-) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsson, Lars (1824-) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsson, Lars Adolf (1814-) ansedel2.png

Pehrsson, Magnus (1823-1902) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsson, Magnus (1824-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsson, Magnus (1825-) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsson, Nils (1797-) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsson, Nils (1836-1910) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsson, Olof (1758-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsson, Olof (1772-) ansedel2.png

Pehrsson, Olof (1784-) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsson, Olof (1793-) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsson, Olof (1812?-1814) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsson, Olof (1820-1820) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsson, Olof (1824-) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsson, Olof (1829-1829) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsson, Olof (1830-1920) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsson, Olof (1833-1910)

Pehrsson, Pehr (1742-) ansedel2.png

Pehrsson, Pehr (1789-1858) ansedel2.png

Pehrsson, Pehr (1795-1849) ansedel2.png

Pehrsson, Pehr (1815-) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsson, Pehr (1820-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsson, Pehr (1822-) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsson, Pehr (1829-) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsson, Per (1790-) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsson, Peter (1796-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsson, Peter (1806-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsson, Peter (1831-) ansedel2.png

Pehrsson, Petter (1777-1846) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsson, Petter (1795-) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsson, Svante ()

Pehrsson, Sven (1789-) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsson, Sven (1814-1817) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsson, Sven (1828-) ansedel2.png ansedel2.png

Pehrsson, Trued (1817-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.