Personregister (Pfe - Påf)

Pfeiffer, Alex (1810-1849) ansedel2.png

Pfeiffer, Johanna Fredrika Alexdtr (1845-) ansedel2.png ansedel2.png

Pfieffer, Christer Alexander Alexsson (1847-) ansedel2.png ansedel2.png

Pfieffer, Svea Maria Alexdtr (1848-) ansedel2.png ansedel2.png

Phersdotter, Johanna (1836-1927) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Phersdotter, Stina (1784-1829) ansedel2.png

Phersson, Jan (1794-1838) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Philipsdotter, Anna (1800-)

Philipsdotter, Cajsa (1798-) ansedel2.png

Philipsson, Janne (1846-1879) ansedel2.png

Pietschmann, Erna Martha Augusta (1898-1935) ansedel2.png

Pihl, Stina Maria (1753-)

Pihlgren, Hilda Olivia Sophia (1842-1924) ansedel2.png

Pihlström, August Hjalmar (1892-1979) ansedel2.png ansedel2.png

Pihlström, Erik (1861-1926) ansedel2.png ansedel2.png

Pihlström, Ester Sofia (1896-1977) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pihlström, Gustaf Harald (1890-1971) ansedel2.png ansedel2.png

Pihlström, Johanna Maria (1894-1960) ansedel2.png ansedel2.png

Pihlström, Karl Oskar (1888-1955) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pil, Johan Erikssn (1871-1925) ansedel2.png ansedel2.png

Pilström, Carl Leonard (1828-)

Pipar Persson, Olof (1824-) ansedel2.png

Pjes, Carl Johan (1866-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pjes, Charlotta (1868-1940) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pjes, Elin (1880-1957) ansedel2.png ansedel2.png

Pjes, Emil (1874-1954) ansedel2.png ansedel2.png

Pjes, Ida Otilia (1887-1939) ansedel2.png ansedel2.png

Pjes, Magnus Reinhold (1877-1956) ansedel2.png ansedel2.png

Pollack, Agda Matilda (1903-) ansedel2.png

Pollack, Anna Sophia (1866-1943) ansedel2.png ansedel2.png

Pollack, Christina (1872-1873) ansedel2.png ansedel2.png

Pollack, Elin (1875-1875) ansedel2.png ansedel2.png

Pollack, Gustaf (1855-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pollack, Gustaf (1880-1963) ansedel2.png ansedel2.png

Pollack, Gustaf Edvin Matsson (1898-1972) ansedel2.png

Pollack, Ida Kristina (1888-1974) ansedel2.png ansedel2.png

Pollack, Jan Peter (1879-) ansedel2.png ansedel2.png

Pollack, Johan Albin (1878-) ansedel2.png ansedel2.png

Pollack, Karl Gustav (1885-) ansedel2.png ansedel2.png

Pollack, Karl Johan (1877-1944) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pollack, Karl Walfrid (1884-1966) ansedel2.png ansedel2.png

Pollack, Maria Karolina (1887-1892) ansedel2.png ansedel2.png

Pollack, Maria Olfsdtr (1845-) ansedel2.png ansedel2.png

Pollack, Pär Gustaf (1830-1906) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pontén f Andreasson, Pontus (1866-1944) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Pontén, Artur (1898-1898) ansedel2.png ansedel2.png

Pontén, Martina (1896-1947) ansedel2.png ansedel2.png

Pontén, Olin (1898-1898) ansedel2.png ansedel2.png

Pontén, Olin (1899-1899) ansedel2.png ansedel2.png

Popp, Carl August (1858-1953) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Popp, Hilda Lovisa (1865-1946) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Popp, Jan (1810-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Popp, Sabina Charlotta (1850-1926) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Post Johansson, Eva Britta Elisabeth (1950-) ansedel2.png

Post, Albert Fritiof (1882-) ansedel2.png ansedel2.png

Post, Björn Anders (1977-) ansedel2.png ansedel2.png

Post, Christina Elinor (1983-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Post, Hilda Elida (1887-) ansedel2.png ansedel2.png

Post, Karl Adolf Ollonqvist (1857-1916) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Post, Karl Helge (1890-1965) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Post, Rune Karl Helge (1924-2007) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Post, Rune Ulf Christer (1949-2009) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Post, Åsa Helena (1975-) ansedel2.png ansedel2.png

Poulsen, Inge (1913-2006) ansedel2.png

Prass, Johannes (1788-) ansedel2.png

Press, Johan (1788-) ansedel2.png

Price, Alma Justina (1855-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Price, Axel Salomon (1857-) ansedel2.png ansedel2.png

Price, Carl Theodor (1845-1906) ansedel2.png ansedel2.png

Price, Carl Wilhelm (1865-1924) ansedel2.png ansedel2.png

Price, Charles Herrman (1860-) ansedel2.png ansedel2.png

Price, Frans William (1846-1917) ansedel2.png ansedel2.png

Price, Frida Maria Ewelina (1868-1872) ansedel2.png ansedel2.png

Price, Gustaf Albert Robert (1864-1881) ansedel2.png ansedel2.png

Price, Henrik Salomon (1873-1875) ansedel2.png ansedel2.png

Price, James (1817-) ansedel2.png

Price, James Thorsten (1862-) ansedel2.png ansedel2.png

Price, Johan Alfrid (1842-1844) ansedel2.png ansedel2.png

Price, Johan Georg Salomonsson (1853-1918) ansedel2.png ansedel2.png

Price, Johan Wilhelm James (1859-) ansedel2.png ansedel2.png

Price, Kaspar Pontus Ferdinand (1848-1913) ansedel2.png ansedel2.png

Price, Salomon (1823-1903) ansedel2.png ansedel2.png

Prochaeus, Carl Ludvig (1809-) ansedel2.png ansedel2.png

Prochaeus, Ludvig Ulrich (1780-) ansedel2.png

Prochaeus, Sophia Augusta (1809-) ansedel2.png ansedel2.png

Prost, Karl Andersson (1856-) ansedel2.png

Prost, Karl Gustaf (1883-) ansedel2.png ansedel2.png

Prytz, Carolina (1780?-)

Puke, Alfred (1839-) ansedel2.png

Puke, Axel Emil (1862-) ansedel2.png ansedel2.png

Puke, Hjalmar Heribert (1860-) ansedel2.png ansedel2.png

Puke, Linus Edvard (1829-)

Påfve, Amanda Olivia (1866-1892) ansedel2.png ansedel2.png

Påfve, Charlotta Wilhelmina (1858-1943) ansedel2.png ansedel2.png

Påfve, Gustav Linus (1864-1951) ansedel2.png ansedel2.png

Påfve, Josefina Kristina (1853-1918) ansedel2.png ansedel2.png

Påfve, Lars (1754-) ansedel2.png

Påfve, Lars Gustaf (1829-1913) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Påfve, Maria Karolina (1851-1906) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Påfve, Matilda Elisabet (1861-1919) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Påfve, Pehr Johan Wilhelm (1856-) ansedel2.png ansedel2.png

Påfve, Petter (1794-1878) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Påfvesson, Anders (1755-) ansedel2.png

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.