Personregister (Hja - Hol)

Hjalmarsson, Sven Axel (1901-) ansedel2.png ansedel2.png

Hjelm, Ernst Valfrid (1900-1974) ansedel2.png ansedel2.png

Hjelm, Hildur Maria (1897-1982) ansedel2.png ansedel2.png

Hjelm, Johannes (1823-) ansedel2.png

Hjelm, Karl Johan (1873-1961) ansedel2.png ansedel2.png

Hjelmstedt, Alfred Oskar (1881-1921) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hjelmstedt, Karl (1832-1921) ansedel2.png

Hjelt, Ebba Augusta (1863-) ansedel2.png

Hjelte, Nils (1808-) ansedel2.png

Hjerpe Svensdtr, Lisa Maria (1807-) ansedel2.png ansedel2.png

Hjerpe, August (1862-) ansedel2.png ansedel2.png

Hjerpe, Augusta (1829-) ansedel2.png

Hjerpe, Cajsa (1790-) ansedel2.png

Hjerpe, Carl Magnus (1830-1892) ansedel2.png

Hjerpe, Emma Christina (1869-1871) ansedel2.png ansedel2.png

Hjerpe, Hilda Maria (1871-1908) ansedel2.png ansedel2.png

Hjerpe, Johan (1864-1941) ansedel2.png ansedel2.png

Hjerpe, Nils Gustaf (1859-1945) ansedel2.png ansedel2.png

Hjerpe, Otto (1875-1957) ansedel2.png ansedel2.png

Hjerpe, Sven (1782-) ansedel2.png

Hjort af Ornäs, Ernst Gustaf (1864-1944) ansedel2.png ansedel2.png

Hjort af Ornäs, Hans Gustaf (1833-1896) ansedel2.png

Hjort, Carin (1799-) ansedel2.png

Hjort, Lars Jonsson (1791-) ansedel2.png

Hjorth, Betty (1807-)

Hjulström, Anna (1806-1902) ansedel2.png

Hjärpe, Anna (1790-1863) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hjärpe, Eva Lena (1807-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hjärpe, Greta (1782-) ansedel2.png ansedel2.png

Hjärpe, Lisa (1793-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hjärpe, Nils (1747-1799) ansedel2.png

Hjärpe, Nils (1775-1851) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hjärpe, Petter (1777-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hjärtström, Dagmar (1893-1956) ansedel2.png ansedel2.png

Hjärtström, Gustaf Wilhelm (1860-) ansedel2.png

Hjärtström, Gustaf William (1888-1969) ansedel2.png ansedel2.png

Hjärtström, Hilja Syrene (1907-1923) ansedel2.png ansedel2.png

Hjärtström, Hulda Eufernia (1890-1950) ansedel2.png ansedel2.png

Hjärtström, Karl Wilhelm (1904-1991) ansedel2.png ansedel2.png

Hjärtström, Lea Sofia (1902-1989) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hjärtström, Sven Oskar (1898-1977) ansedel2.png ansedel2.png

Hjärtström, Uno Einar (1895-1970) ansedel2.png ansedel2.png

Hjärtström, Wilma Ottiliana (1900-1979) ansedel2.png ansedel2.png

Hoferberg, Helga Johanna Chatarina (1854-1894) ansedel2.png

Hoffling, Kristina (1856-) ansedel2.png

Hofström, Karl Julius (1869-1941) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hollander, Alfred (1853-1928) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hollander, Anders Gustaf (1840-1922) ansedel2.png

Hollander, Anna Charlotta (1888-1954) ansedel2.png ansedel2.png

Hollander, Bengt Olof (1927-) ansedel2.png ansedel2.png

Hollander, David Leopold (1896-1981) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hollander, Eivor (1920-1995) ansedel2.png ansedel2.png

Hollander, Elin Maria Linnea (1899-1929) ansedel2.png ansedel2.png

Hollander, Johannes Paul (1888-1962) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hollander, Karl Gustav (1880-1948) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hollander, Lilly Teresia (1900-2001) ansedel2.png

Hollander, Maria Albertina (1883-1918) ansedel2.png ansedel2.png

Hollander, Maria Birgitta (1935-) ansedel2.png ansedel2.png

Hollander, Nils Matteus (1893-1972) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hollander, Pirkko Kaarina (1936-) ansedel2.png

Hollander, Sven Alfred (1937-2004) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hollander, Sven Paul Mikael (1968-) ansedel2.png ansedel2.png

Hollander, Sven Petrus (1890-1978) ansedel2.png ansedel2.png

Hollander, Ulla Sofia (1924-1970) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Holm, Agda Josefina (1888-1969) ansedel2.png ansedel2.png

Holm, Agnes Karolina (1886-1919) ansedel2.png ansedel2.png

Holm, Alf Göran (1943-) ansedel2.png

Holm, Anna Greta (1835-1917) ansedel2.png

Holm, Elias ((..1796)-)

Holm, Erik (1816-) ansedel2.png

Holm, Jan Peter (1838-) ansedel2.png

Holm, Johan (1860-1945) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Holm, Johan Andreas (1854-1856) ansedel2.png ansedel2.png

Holm, Johan Fritz Hjalmar (1890-1978) ansedel2.png ansedel2.png

Holm, Johanna Sophia (1843-1850) ansedel2.png ansedel2.png

Holm, Julia Johanna (1856-1933) ansedel2.png ansedel2.png

Holm, Karl Johan (1877-1955) ansedel2.png ansedel2.png

Holm, Karl Oskar (1880-1940) ansedel2.png ansedel2.png

Holm, Mathilda (1846-1847) ansedel2.png ansedel2.png

Holm, Ottilia Margareta Helena (1853-1919) ansedel2.png ansedel2.png

Holm, Otto Wilhelm (1823-1879) ansedel2.png ansedel2.png

Holm, Per Johan (1872-1960) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Holm, Pia Kristina (1987-) ansedel2.png ansedel2.png

Holm, Rickard Sannfrid (1883-1970) ansedel2.png ansedel2.png

Holmberg f Olofsson, Olof August (1838-1911) ansedel2.png ansedel2.png

Holmberg, Adolf Emanuel (1888-1954) ansedel2.png ansedel2.png

Holmberg, Anders Persson (1848-1920) ansedel2.png

Holmberg, Anna Carolin (1864-1892) ansedel2.png

Holmberg, Anni Adolfina (1889-1970) ansedel2.png ansedel2.png

Holmberg, August (1825-1915) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Holmberg, August (1868-1936) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Holmberg, Axel (1871-1960) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Holmberg, Beda Fredrika (1885-1906) ansedel2.png ansedel2.png

Holmberg, C G ((..1810)-) ansedel2.png

Holmberg, Carl (1866-1866) ansedel2.png ansedel2.png

Holmberg, Carl August (1874-1879) ansedel2.png ansedel2.png

Holmberg, Carl Oskar (1875-1933) ansedel2.png ansedel2.png

Holmberg, Carl Wilhelm (1863-) ansedel2.png ansedel2.png

Holmberg, Emma Viktoria (1882-1963) ansedel2.png ansedel2.png

Holmberg, Fritz Johan (1891-1924) ansedel2.png ansedel2.png

Holmberg, Gerda Axelina (1886-1961) ansedel2.png ansedel2.png

Holmberg, Gustaf Viktor (1877-1942) ansedel2.png ansedel2.png

Holmberg, Hanna Elida (1890-1951) ansedel2.png ansedel2.png

Holmberg, Hans Peter (1956-) ansedel2.png ansedel2.png

Holmberg, Harald Ärnfrid (1890-1927) ansedel2.png ansedel2.png

Holmberg, Helge ()

Holmberg, Herman (1880-1906) ansedel2.png ansedel2.png

Holmberg, Hildur Sofia (1895-1979) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Holmberg, Hilma Emelia (1867-1937) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Holmberg, Hilma Sofia (1891-1970) ansedel2.png ansedel2.png

Holmberg, Ida Elisabet (1877-1962) ansedel2.png ansedel2.png

Holmberg, Inger Margit Carina (1949-) ansedel2.png ansedel2.png

Holmberg, Jan (1860-1939) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Holmberg, Johan Alfred Harry (1898-) ansedel2.png

Holmberg, Johan Jacob (1818-) ansedel2.png

Holmberg, Jonas (1814-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Holmberg, Judit Alice (1899-1984) ansedel2.png ansedel2.png

Holmberg, Julia (1877-1964) ansedel2.png ansedel2.png

Holmberg, Karin Wilhelmina (1893-1960) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Holmberg, Karl Egon Harry (1924-2000) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Holmberg, Karl Oskar (1899-1983) ansedel2.png ansedel2.png

Holmberg, Lars Jörgen (1959-) ansedel2.png ansedel2.png

Holmberg, Lena Ingrid Carola (1947-2009) ansedel2.png ansedel2.png

Holmberg, Maggie Tekla Doris (1922-1984) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Holmberg, Maria Carolina Jansdtr (1842-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Holmberg, Maria Sofia (1874-1876) ansedel2.png

Holmberg, Meritz Helny Hariett (1921-2012) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Holmberg, Nils (1792-) ansedel2.png

Holmberg, Olof (1831-1907) ansedel2.png

Holmberg, Per Olof (1865-1913) ansedel2.png ansedel2.png

Holmberg, Ritha Helny vivi-Anne (1944-) ansedel2.png ansedel2.png

Holmberg, Sara Kristina (1899-1994) ansedel2.png ansedel2.png

Holmberg, Sonja Inger Amandia (1926-1927) ansedel2.png ansedel2.png

Holmberg, Stina Maria (1862-1943) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Holmberg, Vilhelm (1880-1911) ansedel2.png ansedel2.png

Holmen, Lars Gustaf (1826-)

Holmgren Jansson, Johannes (1816-) ansedel2.png ansedel2.png

Holmgren Pettersson, Jan Petter (1840-1920) ansedel2.png ansedel2.png

Holmgren, Anna (1816-) ansedel2.png ansedel2.png

Holmgren, Astrid Linnea Ingeborg (1900-1970) ansedel2.png

Holmgren, Augusta Matilda (1855-1886) ansedel2.png

Holmgren, Carl Erik Jansson (1837-) ansedel2.png ansedel2.png

Holmgren, Christina Eriksdtr (1824-) ansedel2.png ansedel2.png

Holmgren, Erik (1767-) ansedel2.png

Holmgren, Erik Eriksson (1803-) ansedel2.png ansedel2.png

Holmgren, Inga Christina (1843-) ansedel2.png ansedel2.png

Holmgren, Jan (1789-) ansedel2.png

Holmgren, Jan (1813-) ansedel2.png

Holmgren, Jan (1821-1823) ansedel2.png ansedel2.png

Holmgren, Jan Eriksson (1813-) ansedel2.png ansedel2.png

Holmgren, Johan (1878-1952) ansedel2.png ansedel2.png

Holmgren, Lisa (1810-1836) ansedel2.png ansedel2.png

Holmgren, Maria Eriksdtr (1805-) ansedel2.png ansedel2.png

Holmgren, Olof Olofsn (1799-) ansedel2.png

Holmgren, Olof Olsson (1831-) ansedel2.png ansedel2.png

Holmgren, Petter (1810-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Holmqvist, Anders Johansson (1866-1941) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Holmqvist, Carl Anders Napoleon (1894-1952) ansedel2.png ansedel2.png

Holmqvist, Elin Gereonia Viktoria (1891-1961) ansedel2.png ansedel2.png

Holmqvist, Karin Serlin Rickardina (1899-1929) ansedel2.png ansedel2.png

Holmqvist, Otto Edvard (1864-1923) ansedel2.png

Holmström, Alfred (1854-1887) ansedel2.png ansedel2.png

Holmström, Carolina Fredrika (1783-) ansedel2.png

Holmström, Maja Christina "Stina" (1832-1869) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Holmström, Olof (1805-) ansedel2.png

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.