Personregister (Ada - Ahl)

Adamsdotter, Anna (1759-1836) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Adamsdotter, Carin (1753-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Adamsdotter, Elin (1744-1816) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Adamsdotter, Hilda Maria (1879-1964) ansedel2.png ansedel2.png

Adamsdotter, Hilda Regina (1864-1865) ansedel2.png ansedel2.png

Adamsdotter, Maja (1746-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Adamsdotter, Maria (1751-) ansedel2.png ansedel2.png

Adamsson Rak, Nils August (1854-) ansedel2.png ansedel2.png

Adamsson, Agda Kristina (1894-1917) ansedel2.png ansedel2.png

Adamsson, Anders Gustaf (1862-1862) ansedel2.png ansedel2.png

Adamsson, Anders Gustaf (1867-1940) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Adamsson, Anders Petter (1849-1919) ansedel2.png ansedel2.png

Adamsson, Anna Axelina (1889-1955) ansedel2.png ansedel2.png

Adamsson, Carl Fredrik (1874-1874) ansedel2.png ansedel2.png

Adamsson, Carl Gustaf (1863-1864) ansedel2.png ansedel2.png

Adamsson, Fredrik (1849-1911) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Adamsson, Hans (1740-) ansedel2.png

Adamsson, Johannes (1762-) ansedel2.png ansedel2.png

Adamsson, Patrik Alfred (1869-1869) ansedel2.png ansedel2.png

Adamsson, Petter (1748-) ansedel2.png ansedel2.png

Add, Fredrika (1839-1919) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Add, Mårten (1796-) ansedel2.png

Adler, Augusta (1844-1936) ansedel2.png ansedel2.png

Adler, Ingalill (1934-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Adler, Nils Axel Ossian (1908-1992) ansedel2.png ansedel2.png

Adriansson, Peter (1790-1848) ansedel2.png

Agrell, Alma Johanna (1887-1898) ansedel2.png ansedel2.png

Agrell, Frans Wilhelm (1843-1900) ansedel2.png

Agrell, Gerda (1882-1957) ansedel2.png ansedel2.png

Agrell, Götrick Wilhelm (1875-1877) ansedel2.png ansedel2.png

Agrell, Ida Gunhild (1878-1878) ansedel2.png ansedel2.png

Agrell, Ines Hildegard Maria (1877-1877) ansedel2.png ansedel2.png

Agrell, Per Sigurd (1881-1937) ansedel2.png ansedel2.png

Agrell, Signe (1879-1963) ansedel2.png ansedel2.png

Ahl, Albert Hjalmar Ludvig (1872-) ansedel2.png ansedel2.png

Ahl, Karl Ivar Hjalmar (1902-) ansedel2.png ansedel2.png

Ahlberg, Amanda (1864-1866) ansedel2.png

Ahlberg, Anna-Greta (1936-) ansedel2.png

Ahlberg, Astrid Maria (1884-1934) ansedel2.png ansedel2.png

Ahlberg, Edvard Gabriel (1896-1972) ansedel2.png ansedel2.png

Ahlberg, Edvin Alfred (1898-1973) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ahlberg, Enoch Natanael (1892-1910) ansedel2.png ansedel2.png

Ahlberg, Ernst Mauritz (1905-1982) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ahlberg, Gert Otto (1930-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ahlberg, Inger Lisen Birgitta (1957-) ansedel2.png ansedel2.png

Ahlberg, Joel Johannes (1890-1976) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ahlberg, Johan Edvard (1859-1930) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ahlberg, Johannes (1825-1903) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ahlberg, Karl Axel Helmuth (1924-1991) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ahlberg, Karl Evald Johansson (1895-1964) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ahlberg, Lyda Charlotta (1887-1975) ansedel2.png ansedel2.png

Ahlberg, Martin Werner (1959-) ansedel2.png ansedel2.png

Ahlberg, Mona*-Christina (1944-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ahlberg, Ruth (1886-1975) ansedel2.png ansedel2.png

Ahlberg, Ruth Märta Ingeborg (1902-1988) ansedel2.png

Ahlberg, Werner Fritiof (1926-2011) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ahlbom, Carl Fredrik (1838-1874) ansedel2.png ansedel2.png

Ahlbom, Emil Oscar (1872-1948) ansedel2.png

Ahlbom, G T (1805-) ansedel2.png

Ahlbom, Maria Carolina (1869-1888) ansedel2.png

Ahlborg, Anna Lisa (1759-1802) ansedel2.png

Ahldrén Karlsson, Martin Georg (1895-1993) ansedel2.png ansedel2.png

Ahlén, Agnar Henning (1886-1960) ansedel2.png ansedel2.png

Ahlén, Carl Emil Rickard (1900-) ansedel2.png ansedel2.png

Ahlén, Carl Johan (1872-1932) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ahlén, Gustaf Hjalmar (1880-1952) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ahlén, Ivan Albert (1893-1961) ansedel2.png ansedel2.png

Ahlén, Jan August (1874-1953) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ahlén, Johan Gustaf Vilhelm (1903-) ansedel2.png ansedel2.png

Ahlén, Konrad Alrik Valdemar (1905-1905) ansedel2.png ansedel2.png

Ahlén, Wilhelm Julius (1889-1971) ansedel2.png ansedel2.png

Ahlgren, Anders (1816-1875) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ahlgren, Cajsa Lisa (1830-) ansedel2.png

Ahlgren, Johannes Andersson (1847-) ansedel2.png ansedel2.png

Ahlgren, Otto Emanuel (1844-1911)

Ahlin, Alfred (1864-1867) ansedel2.png ansedel2.png

Ahlin, Alfred (1868-1927) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ahlin, Anna Katharina (1859-1932) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ahlin, Arne Tage (1920-1992) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ahlin, Arvid Gustaf (1862-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ahlin, August (1879-1954) ansedel2.png ansedel2.png

Ahlin, Augusta (1866-) ansedel2.png ansedel2.png

Ahlin, Bengt Gunnar (1948-) ansedel2.png ansedel2.png

Ahlin, Emma Sophia (1875-1878) ansedel2.png ansedel2.png

Ahlin, Gustaf Harald (1892-1974) ansedel2.png ansedel2.png

Ahlin, Gösta Fribert (1908-1916) ansedel2.png ansedel2.png

Ahlin, Hildur Maria (1892-1972) ansedel2.png ansedel2.png

Ahlin, Hilma Karolina (1885-1885) ansedel2.png ansedel2.png

Ahlin, Jan Petter (1857-1945) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ahlin, Johanna Christina (1872-1938) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ahlin, Karl Viktor (1882-1947) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ahlin, Kerstin Agneta (1955-) ansedel2.png ansedel2.png

Ahlin, Lars Johan (1877-) ansedel2.png ansedel2.png

Ahlin, Lisa (1921-) ansedel2.png ansedel2.png

Ahlin, Maria (1870-1941) ansedel2.png ansedel2.png

Ahling, Carl, Andreasson (1867-1947) ansedel2.png ansedel2.png

Ahlqvist, Anders (1777-) ansedel2.png

Ahlqvist, Anders (1804-) ansedel2.png ansedel2.png

Ahlqvist, Catharina (1802-) ansedel2.png ansedel2.png

Ahlqvist, Christina (1807-) ansedel2.png ansedel2.png

Ahlqvist, Erik Verner (1906-1982) ansedel2.png ansedel2.png

Ahlqvist, Maria (1821-) ansedel2.png ansedel2.png

Ahlqvist, Svante Anderssn (1869-1958) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ahlstrand, Evald Alarik (1877-1962) ansedel2.png

Ahlström, Albert Erik (1985-) ansedel2.png ansedel2.png

Ahlström, Axel David (1988-) ansedel2.png ansedel2.png

Ahlström, Elin Sofia (1980-) ansedel2.png ansedel2.png

Ahlström, Thor Birger (1952-) ansedel2.png

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.