Personregister (Thu - Tor)

Thunberg, Oskar (1885-1940) ansedel2.png

Thunström, Alexander Persson (1858-) ansedel2.png

Thunström, Astrid Margareta Viktoria (1899-) ansedel2.png ansedel2.png

Thunström, Britta Dorotea (1893-) ansedel2.png ansedel2.png

Thunström, Karin Sofia Otelia (1895-) ansedel2.png ansedel2.png

Thunström, Märta Ingeborg Linnea (1902-) ansedel2.png ansedel2.png

Thunström, Rosa Sofia (1906-) ansedel2.png ansedel2.png

Thureson, Göran (1814-1817) ansedel2.png

Thuring, Anna (1816-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Thuring, Eric (1793-) ansedel2.png

Thyberg, Anders (1848-1936) ansedel2.png ansedel2.png

Thyberg, August (1885-1885) ansedel2.png ansedel2.png

Thyberg, Ester Cecilia (1881-) ansedel2.png ansedel2.png

Thyberg, Selma Evelina (1888-) ansedel2.png ansedel2.png

Thyberg, Sven Svensson (1840-)

Thyberg, Viktor Emanuel (1890-1893) ansedel2.png ansedel2.png

Tiderman, Carl Johan (1846-1897) ansedel2.png

Tiderman, Karl Johan (1877-1958) ansedel2.png ansedel2.png

Tidman, Carolina (1831-1925) ansedel2.png

Tiensuu, Margareta (Matilda) Vilhelmina Isaksdotter (1871-1946) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Tilling, Carl Johan Oskar (1879-1954) ansedel2.png ansedel2.png

Tilling, Karl (1854-) ansedel2.png

Tillman, Karl (1871-) ansedel2.png

Tingberg, Anna Maria (1757-1847) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Tingberg, Bengt (1711-1787) ansedel2.png

Tingberg, Brittjen (Britta) (1765-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Tingberg, Elisabeth (1754-) ansedel2.png ansedel2.png

Tingberg, Erland (1753-) ansedel2.png ansedel2.png

Tingberg, Fredrica (1763-) ansedel2.png ansedel2.png

Tingberg, Gottfrid (1769-) ansedel2.png ansedel2.png

Tingberg, Israel (1772-) ansedel2.png ansedel2.png

Tingberg, Johanna (1751-) ansedel2.png ansedel2.png

Tingberg, Lena Lisa (1726-) ansedel2.png

Tinglöf Olufsson, Anders (1763-) ansedel2.png ansedel2.png

Tinglöf, Catharina (1765-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Tinglöv, Anna Lisa (1811-1892) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Tinglöv, Jan (1773-1849) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Tinglöv, Jonas (1806-1809) ansedel2.png ansedel2.png

Tinglöv, Jonas (1821-1821) ansedel2.png ansedel2.png

Tinglöv, Lisa (1803-1809) ansedel2.png ansedel2.png

Tinglöv, Maria Greta (1800-1886) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Tinglöv, Stina Cajsa (1814-1864) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Tisell, Märta Stina (1830-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Tistelgren Gustafsson, Klas Johan (1875-1960) ansedel2.png ansedel2.png

Tjernberg, Carl Axel Mats Erwin (1980-) ansedel2.png ansedel2.png

Tjernberg, Ethel Ingegärd (1934-) ansedel2.png

Tjernberg, Eva Lena Margareta (1951-) ansedel2.png

Tjernberg, Lars Robert (1984-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Tjernberg, Mats Urban (1955-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Tjernberg, Matts Erik (1932-) ansedel2.png

Tjernberg, Nils Agust Mats (2013-) ansedel2.png ansedel2.png

Tjernlund, Jonas Olof (1818-)

Tofte, Jonas Larsson (1826-) ansedel2.png

Tofte, Lovisa Jonasdtr (1853-1916) ansedel2.png ansedel2.png

Tohleer, Erik ((..1774)-) ansedel2.png

Tomasdotter, Anna (1823-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Tomasdotter, Cajsa (1832-1859) ansedel2.png ansedel2.png

Tomasdotter, Catharina ((..1702)-) ansedel2.png

Tomasdotter, Cherstin (1772-) ansedel2.png

Tomasdotter, Elisabeth Lisa (1751-1816) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Tomasdotter, Greta (1835-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Tomasdotter, Lisa ((..1738)-) ansedel2.png

Tomasdotter, Lisa (1829-1858) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Tomasdotter, Maria (1815-1817) ansedel2.png ansedel2.png

Tomasdotter, Maria (1821-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Tomasdotter, Mathilda (1841-1842) ansedel2.png ansedel2.png

Tomasdotter, Stina (1750-1827) ansedel2.png

Tomasdotter, Stina (1820-1886) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Tomasson, Carl (1870-1908) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Tomasson, Gustaf Ragnar (1897-1980) ansedel2.png ansedel2.png

Tomasson, Hildur Sofia (1899-1949) ansedel2.png ansedel2.png

Tomasson, Ida (1879-1951) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Tomasson, Karl Oskar (1895-1949) ansedel2.png ansedel2.png

Tomasson, Magnus (1826-1827) ansedel2.png ansedel2.png

Tomasson, Nils (1817-1832) ansedel2.png ansedel2.png

Tomasson, Nils Magnus (1837-1906) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Tomasson, Per (1745-1802) ansedel2.png

Tomasson, Ragnhild Augusta (1893-) ansedel2.png ansedel2.png

Tomtlund, Alfhild Elisabet (1863-) ansedel2.png

Torbjörnsson, Anders (1634?-1708)

Torén, Karl Johan (1877-1930) ansedel2.png ansedel2.png

Torén, Maria Charlotta Petterson (1838-1918) ansedel2.png

Toresdotter, Emma Matilda (1852-1918) ansedel2.png ansedel2.png

Toresdotter, Hanna (1825-) ansedel2.png

Toresdotter, Ida (1858-1898) ansedel2.png ansedel2.png

Toresdotter, Sara Lisa (1826-1910) ansedel2.png ansedel2.png

Toresdotter, Stina (1761-) ansedel2.png ansedel2.png

Toresson, Anders (1719-) ansedel2.png

Toresson, Bryngel (1725-1782) ansedel2.png

Toresson, Jean () ansedel2.png

Toresson, Johan Henrik (1855-1933) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Toresson, Jon (1716-) ansedel2.png ansedel2.png

Toresson, Karl Rudolf (1899-) ansedel2.png ansedel2.png

Toresson, Lars () ansedel2.png

Toresson, Torsten (1761-1831) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Toresson, Torulf (1713-) ansedel2.png

Torpengren, Jon (1766?-1835)

Torsdotter, Maria (1774-) ansedel2.png

Torstensdotter, Anna (1798-1863) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Torstensdotter, Annika (1787-) ansedel2.png ansedel2.png

Torstensdotter, Britta (1734-1816) ansedel2.png

Torstensdotter, Clara (1865-1941) ansedel2.png ansedel2.png

Torstensdotter, Elin (1739?-1795) ansedel2.png

Torstensdotter, Elin (1784-) ansedel2.png ansedel2.png

Torstensdotter, Ella (1797-1879) ansedel2.png

Torstensdotter, Emma (1863-1924) ansedel2.png ansedel2.png

Torstensdotter, Greta (1798-1801) ansedel2.png ansedel2.png

Torstensdotter, Ingeborg (1720-1785) ansedel2.png

Torstensdotter, Karolina (1872-1877) ansedel2.png ansedel2.png

Torstensdotter, Kerstin (1793-1880) ansedel2.png ansedel2.png

Torstensdotter, Lena (1801-) ansedel2.png ansedel2.png

Torstensdotter, Maja (1797-) ansedel2.png

Torstensdotter, Maria (1791-1831) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Torstensdotter, Sofia (1869-1873) ansedel2.png ansedel2.png

Torstensson, Anders (1717-) ansedel2.png

Torstensson, Anders (1724-) ansedel2.png

Torstensson, Anders (1791-1856) ansedel2.png ansedel2.png

Torstensson, Anders (1796-) ansedel2.png ansedel2.png

Torstensson, Andreas (1769-1840?) ansedel2.png

Torstensson, Ann-Marie Birgitta (1951-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Torstensson, Carl (1805-1880) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Torstensson, Carl (1830-1914) ansedel2.png

Torstensson, Carl-Erik Peter (1960-) ansedel2.png ansedel2.png

Torstensson, Inga-Britt Margareta (1955-) ansedel2.png ansedel2.png

Torstensson, Johan (1795-) ansedel2.png ansedel2.png

Torstensson, Johannes (1802-) ansedel2.png ansedel2.png

Torstensson, Jonas (1803-) ansedel2.png

Torstensson, Lars (1744-1776) ansedel2.png

Torstensson, Lars (1764-) ansedel2.png

Torstensson, Martin Lennart (1956-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Torstensson, Nicklas (1777-1847) ansedel2.png

Torstensson, Nils (1746-)

Torstensson, Olof (1785-) ansedel2.png

Torstensson, Olof (1792-1870) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Torstensson, Peter (1735-1803) ansedel2.png

Torstensson, Tore (1729?-1769) ansedel2.png

Torstensson, Viktoria Sofia (1987-) ansedel2.png ansedel2.png

Torstesson, Oluf (1752-) ansedel2.png ansedel2.png

Torvaldsson, Erik (1704-) ansedel2.png

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.