Personregister (Krö - Käl)

Kröger, Johannes (1787-1865) ansedel2.png

Kullander, Johanna (1842-1921)

Kullberg, Britta Maria (1834-1920) ansedel2.png

Kullberg, Elsa Henrietta (1898-1987) ansedel2.png ansedel2.png

Kullberg, Robert Arthur (1838-1900)

Kullman, Anders (1865-1932) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Kullman, Anders Andersson (1825-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Kullman, Anders Svensson (1799-) ansedel2.png

Kullman, Anna Maria (1835-) ansedel2.png ansedel2.png

Kullman, Emil Alfred (1840-1896) ansedel2.png

Kullman, Gustaf (1861-) ansedel2.png ansedel2.png

Kullman, Jan Petter Anderssn (1829-) ansedel2.png ansedel2.png

Kullman, Karolina (1872-1924) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Kumberg, Lisa (1744-) ansedel2.png

Kumelin, Britta Katharina (1817-) ansedel2.png

Kumelin, Carl Gustaf Edvard (1837-) ansedel2.png

Kunni Henriksson, Johannes (1843-1907) ansedel2.png ansedel2.png

Kunni, Aina Hilda (1900-1958) ansedel2.png ansedel2.png

Kunni, Amanda (1871-1874) ansedel2.png ansedel2.png

Kunni, Anna Sofia (1885-1963) ansedel2.png ansedel2.png

Kunni, Axel Leonard (1912-1992) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Kunni, Brynolf Fritiof Manfred (1905-1976) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Kunni, Edla Johanna Elmina (1881-1964) ansedel2.png ansedel2.png

Kunni, Eva Maria (1834-1918) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Kunni, Fanny Ingeborg (1900-1910) ansedel2.png ansedel2.png

Kunni, Fritz Enar (1908-1986) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Kunni, Helga Ingeborg Viktoria (1913-2002) ansedel2.png

Kunni, Hilda Karolina (1873-1958) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Kunni, Hugo Sanfrid (1895-1895) ansedel2.png ansedel2.png

Kunni, Isak Karlsson (1869-1931) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Kunni, Isak Vilhelm (1876-1950) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Kunni, Isak Wilhelm (1869-1869) ansedel2.png ansedel2.png

Kunni, Johan (1870-1872) ansedel2.png ansedel2.png

Kunni, Johan (1872-1920) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Kunni, Johan Axel (1898-1901) ansedel2.png ansedel2.png

Kunni, Karl Emanuel (1901-) ansedel2.png ansedel2.png

Kunni, Karl Harald (1910-1991) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Kunni, Karl Henriksson (1847-1917) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Kunni, Karl Johan (1874-) ansedel2.png ansedel2.png

Kunni, Karl Karlsson (1870-1933) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Kunni, Knut Ivar (1913-2003) ansedel2.png ansedel2.png

Kunni, Margit (1919-2005) ansedel2.png ansedel2.png

Kunni, Oskar (1876-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Kunni, Saima Elvira (1892-1974) ansedel2.png ansedel2.png

Kunni, Svea Frideborg (1905-1987) ansedel2.png ansedel2.png

Kunni, Sven Ragnar (1910-1973) ansedel2.png ansedel2.png

Kunni, Valfrid Verner (1893-1901) ansedel2.png ansedel2.png

Kunni, Vera Ingeborg (1903-1966) ansedel2.png ansedel2.png

Kunni, Wilhelm Anton (1878-1882) ansedel2.png ansedel2.png

Kusak, Petter Jansson (1811-)

Kvist, Carl Johan (1862-) ansedel2.png ansedel2.png

Kvist, Klas Rickard (1871-1948) ansedel2.png ansedel2.png

Kvist, Sara Margareta Estella (1893-1979) ansedel2.png

Kylander, Alma Maria (1879-1958) ansedel2.png ansedel2.png

Kylander, August (1851-1923) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Kylander, Christina (1853-) ansedel2.png

Kylander, Johan Petter (1835-1917) ansedel2.png ansedel2.png

Kylander, Johanna (1855-1917) ansedel2.png

Kylander, Karl August (1881-1887) ansedel2.png ansedel2.png

Käck, Anna Lovisa (1837-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Käck, Carolina (1837-1844) ansedel2.png ansedel2.png

Käck, Gustaf Jansson (1820-1846) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Käck, Gustafva Carolina (1845-1937) ansedel2.png ansedel2.png

Käck, Jan Ersson (1758-) ansedel2.png

Käck, Jan Jansson (1790-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Käck, Johan (1813-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Käck, Johanna Carolina Nilsdtr (1851-1914) ansedel2.png ansedel2.png

Käck, Jonas Erik (1841-1902) ansedel2.png ansedel2.png

Käck, Jonas Erik Gustafsson (1843-) ansedel2.png ansedel2.png

Käck, Lisa (1816-1816) ansedel2.png ansedel2.png

Käck, Lisa Cajsa (1825-1908) ansedel2.png ansedel2.png

Käck, Maria Lisa Nilsdtr (1853-) ansedel2.png ansedel2.png

Käck, Nils (1823-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Käck, Nils Johan (1840-) ansedel2.png ansedel2.png

Käck, Olof (1834-1913) ansedel2.png ansedel2.png

Käck, Sven Johan Nilsson (1859-1938) ansedel2.png ansedel2.png

Käll, Anna Charlotta (1889-1953) ansedel2.png ansedel2.png

Käll, Augusta Fredrika (1892-1977) ansedel2.png ansedel2.png

Käll, Axel Wilhelm (1883-1895) ansedel2.png ansedel2.png

Källarsdotter, Ingeborg (1762-) ansedel2.png

Källberg, Agust (1873-) ansedel2.png

Källberg, Christina (1832-1899) ansedel2.png

Källberg, Dagny Otilia (1898-1973) ansedel2.png ansedel2.png

Källberg, Karl Ragnar Yngve (1899-1991) ansedel2.png ansedel2.png

Käller, Augusta (1868-1927) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Käller, Ellen Viktoria (1899-1921) ansedel2.png ansedel2.png

Käller, Karl Edvard (1890-1975) ansedel2.png

Käller, Matilda (1869-1949) ansedel2.png

Käller, Olof (1834-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Käller, Oskar Elof (1904-1930) ansedel2.png ansedel2.png

Käller, Per Alfred (1871-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Källgren, Gustaf Viktor Julius (1893-) ansedel2.png ansedel2.png

Källgren, Maria Kristina (1786-) ansedel2.png

Källma, Alexander (1830-1878) ansedel2.png

Källman, Hilma Aqvilina (1868-1941) ansedel2.png ansedel2.png

Källsmyr, Annika Elisabeth (1966-) ansedel2.png ansedel2.png

Källsmyr, Astrid Viktoria (1931-) ansedel2.png ansedel2.png

Källsmyr, Erik Gunnar (1929-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Källsmyr, Hans Erik (1963-) ansedel2.png ansedel2.png

Källsmyr, Karl Gustav Bertil (1938-) ansedel2.png ansedel2.png

Källsmyr, Linnea Margareta (Greta*) (1930-) ansedel2.png ansedel2.png

Källsmyr, Nils Henrik (1970-) ansedel2.png ansedel2.png

Källström, Johan (1802-) ansedel2.png

Källström, Karl Oskar Augustson (1875-1938) ansedel2.png ansedel2.png

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.