Personregister (Buc - Bör)

Bucht, Arvid (1869-1919) ansedel2.png

Bucht, Ella Elisabet (1909-1909) ansedel2.png ansedel2.png

Bucht, Erik Arvid (1903-1910) ansedel2.png ansedel2.png

Bucht, Hilda Maria (1911-) ansedel2.png ansedel2.png

Bucht, Ida Sofia (1907-) ansedel2.png ansedel2.png

Bucht, Johan Oskar (1905-1911) ansedel2.png ansedel2.png

Buhre, Ebba Olivia (1900-1988) ansedel2.png

Bulér, Engelborg (1797-) ansedel2.png ansedel2.png

Bulér, Erik Wilhelm (1836-) ansedel2.png ansedel2.png

Bulér, Nils (1770-1830) ansedel2.png

Bulér, Nils Gustaf (1825-) ansedel2.png ansedel2.png

Bulér, Olof (1801-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Bulér, Olof (1830-) ansedel2.png ansedel2.png

Bulér, Per Johan (1827-) ansedel2.png ansedel2.png

Buller, Aron (1822-) ansedel2.png ansedel2.png

Bülow, Anna Fredrika Johansdotter (1833-1890)

Bülow, Johan Emil Larsson (1872-) ansedel2.png

Bülow, Karl Henning Viktor Larsson (1874-) ansedel2.png

Bürger, Marie Catharine (1787?-1852) ansedel2.png

Buss, Lars (1791-) ansedel2.png

Bång, Ida Kristina (1882-1949) ansedel2.png ansedel2.png

Bång, Jan Magnus (1812-) ansedel2.png

Bång, Johanna Augusta (1836-1926) ansedel2.png ansedel2.png

Bäck Benjaminsdotter, Lotta (1846-1923) ansedel2.png

Bäck, Amanda (1869-1939) ansedel2.png ansedel2.png

Bäck, August Larsson (1883-1943) ansedel2.png ansedel2.png

Bäck, Gustaf (1880-1957) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Bäck, Hilda Maria (1878-1963) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Bäck, Lars Johan Pettersson (1832-) ansedel2.png

Bäck, Nils Anders (1787-) ansedel2.png

Bäckelin, Elin Maria (1886-1982) ansedel2.png

Bäckelin, Karl Helmer Edvin (1896-1976) ansedel2.png

Bäcker, Albin (1899-1959) ansedel2.png ansedel2.png

Bäcker, Anna Wilhelmina (1892-1916) ansedel2.png ansedel2.png

Bäcker, August (1868-1943) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Bäcker, August Nestor (1900-1967) ansedel2.png ansedel2.png

Bäcker, August Wilhelm (1897-1967) ansedel2.png ansedel2.png

Bäcker, Carl Johan (1860-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Bäcker, Ellen Elisabeth Larsson (1900-1981) ansedel2.png ansedel2.png

Bäcker, Gustaf Adolf (1894-1960) ansedel2.png ansedel2.png

Bäcker, Gustaf Venzel (1894-1928) ansedel2.png ansedel2.png

Bäcker, Jan Petter (1866-1871) ansedel2.png ansedel2.png

Bäcker, Johan Rickard (1898-) ansedel2.png ansedel2.png

Bäcker, Johanna Sofia (1884-1963) ansedel2.png ansedel2.png

Bäcker, Karl Ferdinand (1887-1949) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Bäcker, Karl Ragnar (1891-1905) ansedel2.png ansedel2.png

Bäcker, Kristina Wilhelmina (1861-) ansedel2.png ansedel2.png

Bäcker, Lydia Augusta (1895-1941) ansedel2.png ansedel2.png

Bäcker, Maria Josefina (1890-1970) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Bäcker, Nils (1898-1978) ansedel2.png ansedel2.png

Bäcker, Nils Gustaf (1870-1942) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Bäcklund f Eliasdotter, Emma Christina (1863-1960) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Bäckman, Anna Lena Olsdtr (1839-1919) ansedel2.png ansedel2.png

Bäckman, Birger (1731-) ansedel2.png

Bäckman, Jacob (1817-) ansedel2.png

Bäckman, Olof Nilsson (1798-) ansedel2.png

Bäckmark, Hugo Gustav Herbert (1944-) ansedel2.png

Bäckström, Albin (1873-1874) ansedel2.png ansedel2.png

Bäckström, Anders Wilhelm (1865-1952) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Bäckström, August (1869-1960) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Bäckström, August Einar Valentin (1892-) ansedel2.png ansedel2.png

Bäckström, Ida Matilda (1874-1951) ansedel2.png ansedel2.png

Bäckström, Johan Edvard (1878-1961) ansedel2.png ansedel2.png

Bäckström, Johan Gabriel (1856-1931) ansedel2.png

Bäckström, Karl Johan (1862-)

Bäckström, Maria Charlotta (1880-1945) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Bäckström, Nils Gustaf (1858-) ansedel2.png ansedel2.png

Bäckström, Oskar Gabriel (1886-1968) ansedel2.png ansedel2.png

Bärling, Bernhard (1882-1967) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Bärling, Maria Bernhardina (1915-) ansedel2.png ansedel2.png

Bärling, Marta Matilda (1915-2007) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Bärnström, Torsten Andersson (1750-1815) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Bäske, Lars (1770-) ansedel2.png

Bäske, Lars Larsson (1812-) ansedel2.png ansedel2.png

Börgesdotter, Anna (1812-1887) ansedel2.png

Börgesdotter, Anna Cajsa (1858-) ansedel2.png ansedel2.png

Börgesdotter, Anna Greta (1846-1846) ansedel2.png ansedel2.png

Börgesdotter, Carolina (1848-1888) ansedel2.png ansedel2.png

Börgesdotter, Christina (1801-) ansedel2.png

Börgesdotter, Maria Ingrid (1825?-) ansedel2.png

Börgesson, Alban Belin (1898-1899) ansedel2.png ansedel2.png

Börgesson, Andreas (1807-1894) ansedel2.png

Börgesson, Anton (1851-1855) ansedel2.png ansedel2.png

Börgesson, Bolin Pontivius (1881-1896) ansedel2.png ansedel2.png

Börgesson, Carl (1820-)

Börgesson, Carl Ivar Severin (1893-1893) ansedel2.png ansedel2.png

Börgesson, Conny Patentia (1882-1967) ansedel2.png ansedel2.png

Börgesson, Erik (1855-1882) ansedel2.png ansedel2.png

Börgesson, Hilma Bernhardina Constantia (1889-1963) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Börgesson, Hulda Elisa (1885-1886) ansedel2.png ansedel2.png

Börgesson, Hulda Maria (1887-1887) ansedel2.png ansedel2.png

Börgesson, John (1856-1934) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Börgesson, John Mandus (1888-1958) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Börgesson, John Patrik (1894-1968) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Börgesson, Jonas (1847-1847) ansedel2.png ansedel2.png

Börgesson, Olle (1855-1855) ansedel2.png ansedel2.png

Börgesson, Oscar Sigfrid (1884-1956) ansedel2.png ansedel2.png

Börgesson, Petronella (1890-1894) ansedel2.png ansedel2.png

Börjesdotter, Ada Sofia (1875-1961) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Börjesdotter, Albertina (1859-1940) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Börjesdotter, Alida Sofia (1873-1875) ansedel2.png ansedel2.png

Börjesdotter, Anna (1766-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Börjesdotter, Anna (1792-1859) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Börjesdotter, Anna (1805-) ansedel2.png

Börjesdotter, Anna (1818-) ansedel2.png ansedel2.png

Börjesdotter, Anna Maja (1829-) ansedel2.png

Börjesdotter, Anna Sofia (1859-1957) ansedel2.png

Börjesdotter, Beata (1829-1903) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Börjesdotter, Bernhardina Augusta (1845-1906) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Börjesdotter, Brita (1827-1876) ansedel2.png

Börjesdotter, Brita Johanna (1853-) ansedel2.png ansedel2.png

Börjesdotter, Carolina (1850-1920) ansedel2.png ansedel2.png

Börjesdotter, Catharina (1747-1816) ansedel2.png

Börjesdotter, Catharina (1816-) ansedel2.png ansedel2.png

Börjesdotter, Elisabeth (1843-1922) ansedel2.png

Börjesdotter, Elisabeth (1848-1929) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Börjesdotter, Gustafva (1824-1899) ansedel2.png ansedel2.png

Börjesdotter, Ingeborg (1791-1865) ansedel2.png

Börjesdotter, Ingjerd (1805-1894) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Börjesdotter, Ingjärd (1724-1797) ansedel2.png

Börjesdotter, Johanna (1791?-)

Börjesdotter, Johanna (1802-) ansedel2.png

Börjesdotter, Johanna Brita (1827-)

Börjesdotter, Karin (1798-) ansedel2.png ansedel2.png

Börjesdotter, Kerstin (1779-1840?)

Börjesdotter, Lisa (1843-) ansedel2.png ansedel2.png

Börjesdotter, Malena (1821-1906) ansedel2.png ansedel2.png

Börjesdotter, Maria (1735-1819) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Börjesdotter, Maria Cajsa (1811-) ansedel2.png

Börjesdotter, Ragnild (1752-) ansedel2.png

Börjesdotter, Stina (1791-) ansedel2.png

Börjesdotter, Stina (1805-) ansedel2.png

Börjesson, Amanda Matilda (1865-1950) ansedel2.png

Börjesson, Anders (1795-) ansedel2.png ansedel2.png

Börjesson, Anders (1797-)

Börjesson, Anders (1801-) ansedel2.png

Börjesson, Anders Petter (1834-) ansedel2.png

Börjesson, Andreas (1844-1908) ansedel2.png ansedel2.png

Börjesson, Anna (1785-1825) ansedel2.png

Börjesson, Antelia Kristina (1892-1983) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Börjesson, Augusta Wilhelmina (1813-1883) ansedel2.png

Börjesson, Carl (1821-1908) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Börjesson, Carl Erik (1837-) ansedel2.png ansedel2.png

Börjesson, Carl Julius (1847-) ansedel2.png ansedel2.png

Börjesson, Clas (1795?-1827)

Börjesson, Gustaf (1813-1902) ansedel2.png ansedel2.png

Börjesson, Gustaf (1839-1858) ansedel2.png ansedel2.png

Börjesson, Johan Alfred (1850-1918) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Börjesson, Johan Hilmer Brulin (1899-1960) ansedel2.png ansedel2.png

Börjesson, Johan Petter (1854-1929) ansedel2.png ansedel2.png

Börjesson, Johannes (1833-) ansedel2.png

Börjesson, Johannes (1841-) ansedel2.png ansedel2.png

Börjesson, Judiy Margareta (1900-1973) ansedel2.png ansedel2.png

Börjesson, Kerstin Marie (1962-) ansedel2.png

Börjesson, Lars (1800-) ansedel2.png ansedel2.png

Börjesson, Lars (1807-1881) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Börjesson, Nicklas (1789-) ansedel2.png

Börjesson, Olof (1787-) ansedel2.png

Börjesson, Oscar Edgard (1840-) ansedel2.png ansedel2.png

Börjesson, Oscar Edvin (1854-) ansedel2.png ansedel2.png

Börjesson, Peter (1794-1870) ansedel2.png

Börjesson, Peter (1827-) ansedel2.png ansedel2.png

Börjesson, Sven (1804-1804) ansedel2.png ansedel2.png

Börjesson, Sven Martin (1867-1919) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Börjesson, Zacharias (1782-1818) ansedel2.png

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.