Personregister (Åhs - Öds)

Åhs, Johanna Charlotta (1861-) ansedel2.png

Åkerberg, Karl Johan (1888-1976) ansedel2.png

Åkerlund, Anna (1880-1951) ansedel2.png

Åkerlund, Emma (1885-1960) ansedel2.png

Åkersten, Nils (1831-1913)

Åkerström, Anna Christina (1859-) ansedel2.png ansedel2.png

Åkerström, Catharina Elisabeth (1867-) ansedel2.png ansedel2.png

Åkerström, Ida Carolina (1863-) ansedel2.png ansedel2.png

Åkerström, Johannes (1857-) ansedel2.png ansedel2.png

Åkerström, Märta Olivia (1865-) ansedel2.png ansedel2.png

Åkerström, Nils Magnus (1828-) ansedel2.png ansedel2.png

Åkerström, Nils Teodor (1861-) ansedel2.png ansedel2.png

Åkerström, Olof (1791-)

Åkerström, Olof (1855-) ansedel2.png ansedel2.png

Åman, Alrik Teodor (1892-1937) ansedel2.png ansedel2.png

Åman, Anna Carolina Eriksdtr (1883-1911) ansedel2.png ansedel2.png

Åman, Artur Leonard (1890-1962) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Åman, Berndt Leo (1896-1981) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Åman, Carl Erik (1872-1922) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Åman, Erik August (1844-1922) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Åman, Ernst Ivar (1898-1977) ansedel2.png ansedel2.png

Åman, Hilda Lovisa Eriksdtr (1866-1945) ansedel2.png ansedel2.png

Åman, Hilma Gustafva (1864-1909) ansedel2.png ansedel2.png

Åman, Johan Eriksson (1874-1939) ansedel2.png ansedel2.png

Åman, Johan Vitalis (1886-1925) ansedel2.png ansedel2.png

Åman, Johanna Viktoria Eriksdtr (1884-1936) ansedel2.png ansedel2.png

Åman, Per August (1865-1927) ansedel2.png

Åman, Tekla Fredrika (1888-1959) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ångström, Agda Justina (1893-1962) ansedel2.png ansedel2.png

Ångström, Alfred (1868-1967) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ångström, August (1877-1940) ansedel2.png ansedel2.png

Ångström, Edit Kristina (1899-1951) ansedel2.png ansedel2.png

Ångström, Elin (1891-1962) ansedel2.png ansedel2.png

Ångström, Emma (1873-1951) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ångström, Gustaf (1861-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ångström, Henrik (1871-1961) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ångström, Hilda (1875-1877) ansedel2.png ansedel2.png

Ångström, Hilda Evelina (1900-) ansedel2.png ansedel2.png

Ångström, Ida (1882-1927) ansedel2.png ansedel2.png

Ångström, Jan (1866-) ansedel2.png ansedel2.png

Ångström, Jan Erik (1869-1917) ansedel2.png ansedel2.png

Ångström, Karl Filip (1898-1978) ansedel2.png ansedel2.png

Årevik, Majlis Ingegerd (1921-1986) ansedel2.png ansedel2.png

Årevik, Stig Harold (1924-2002) ansedel2.png ansedel2.png

Åring, Anders Ivar (1894-1966) ansedel2.png ansedel2.png

Åring, Carin Gertrud Kristina (1901-1979) ansedel2.png

Åring, Oskar Albert Herry (1898-1981) ansedel2.png ansedel2.png

Åring, Ragnar Martin Wiliam (1900-1988) ansedel2.png ansedel2.png

Åring, Viktor Eugen (1896-1932) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ås, Alvina Anna Wilhelmina (1881-1883)

Ås, Anna Lisa (1854-1907) ansedel2.png

Ås, Lovisa Andersdtr (1851-1893)

Åsberg, Albertina (1888-1937) ansedel2.png ansedel2.png

Åsberg, Anna Carolina (1850-) ansedel2.png

Åsberg, Anna Lena (1744-)

Åsberg, Ida Amalia (1884-1964) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Åsberg, Johan (1810-) ansedel2.png

Åsberg, Josefina (1841-1923) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Åsberg, Karl Fredrik (1856-) ansedel2.png

Åsberg, Karl Teodor (1868-1962) ansedel2.png ansedel2.png

Åsberg, Olof Alfred (1879-1957) ansedel2.png ansedel2.png

Åsberg, Per Anderssn (1840-1921) ansedel2.png

Åsberg, Per Johan (1866-1944) ansedel2.png ansedel2.png

Åslund, Axel (1891-1964) ansedel2.png ansedel2.png

Åslund, Elin (1885-1957) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Åslund, Emil (1889-1975) ansedel2.png ansedel2.png

Åslund, Ester (1893-1920) ansedel2.png ansedel2.png

Åslund, Filip (1895-1937) ansedel2.png ansedel2.png

Åslund, Herman (1897-1974) ansedel2.png ansedel2.png

Åslund, Hilma (1887-1945) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Åslund, Johan (1883-1965) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Åslund, Johan Alfred Johanssn (1864-) ansedel2.png ansedel2.png

Åslund, Jöns Jonsson (1852-1900) ansedel2.png

Åslund, Naemi (1882-1949) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Åslund, Simon (1898-1923) ansedel2.png ansedel2.png

Åsman, Helmer Emanuel (1890-) ansedel2.png

Åsman, Hjalmar (1893-1893) ansedel2.png

Åsman, Nils Olof (1849-)

Åsman, Olga (1893-1893) ansedel2.png

Åsman, Signe Elfrida (1894-1894) ansedel2.png

Åström, Inga Britta (1778-1812) ansedel2.png

Åström, Per August (1838-) ansedel2.png


Ängstrand, Anton Emil (1865-1948) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png


Öberg, Anders (1833?-1880) ansedel2.png

Öberg, Anna Katarina (1858-) ansedel2.png

Öberg, Augusta Mathilda (1861-) ansedel2.png ansedel2.png

Öberg, Carl Johan (1865-1904) ansedel2.png ansedel2.png

Öberg, Gerda Albertina (1895-1895) ansedel2.png ansedel2.png

Öberg, Hanna Lovisa (1900-1983) ansedel2.png

Öberg, Jan Ersson (1779-1831) ansedel2.png

Öberg, Jan Jansson (1821-1882)

Öberg, Jenny Alexida (1892-) ansedel2.png ansedel2.png

Öberg, Johan Nikolaus (1871-1891) ansedel2.png ansedel2.png

Öberg, Johna Eugén (1893-1895) ansedel2.png ansedel2.png

Öberg, Maria (1826-) ansedel2.png

Ödman, Olof (1877-1936) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ödström, Carl (1827-)

Ödström, Ernst Ferdinand (1863-1863) ansedel2.png

Ödström, Johan Emil (1856-) ansedel2.png

Ödström, Lars (1784-) ansedel2.png

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.