Personregister (Sna - Sta)

Snarsson, August (1855-)

von Sneidern, Axel (1793-) ansedel2.png

Snickare, Petter (1806-1877) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Snygg, Andreas (1828-1925) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Snygg, Gustaf Anders (1795-) ansedel2.png

Snygg, Johan Edward (1855-1857) ansedel2.png ansedel2.png

Snäll, Maria Charlotta (1861-1931) ansedel2.png

Sohlberg, Sara Lisa (1804-) ansedel2.png ansedel2.png

Sol, Jakob (1808-1859) ansedel2.png ansedel2.png

Sonesson, Jonas (1794-) ansedel2.png

Sonesson, Lars ()

Sonesson, Nils (1777-) ansedel2.png

Sonesson, Per (1813-1883) ansedel2.png

Sonfeldt, Nils Andersn (1815-) ansedel2.png

Sonfält, Karl Viktor (1858-) ansedel2.png ansedel2.png

Spangenberg, Julia Hilda Maria (1866-) ansedel2.png

Sparf Olsdotter, Maria (1766-1837) ansedel2.png

Sparf, Anna (1806-1809) ansedel2.png

Sparf, Anna Stina (1826-1827) ansedel2.png

Sparf, Cajsa (1777-1851) ansedel2.png

Sparf, Eva (1829-1831) ansedel2.png

Sparf, Eva (1829-1914) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Sparf, Johan (1856-1859) ansedel2.png

Sparf, Jonas (1797-1872) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Sparf, Maria Lisa (1826-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Spets Nilsson, Lars Magnus (1852-1874) ansedel2.png

Spets, Anna Aurora (1897-1953) ansedel2.png ansedel2.png

Spets, Anna Sophia Jansdtr (1858-) ansedel2.png ansedel2.png

Spets, Carl (1870-1951) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Spets, Christina (1872-1872) ansedel2.png ansedel2.png

Spets, Emma (1872-1872) ansedel2.png ansedel2.png

Spets, Frank Fridolf (1895-) ansedel2.png ansedel2.png

Spets, Gustaf Fridolf (1894-) ansedel2.png ansedel2.png

Spets, Jan Petter (1827-) ansedel2.png

Spets, Johan Gustaf (1861-) ansedel2.png ansedel2.png

Spets, Maria Lovisa Jansdtr (1856-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Spik, Ingeborg Olsdtr (1823-1867) ansedel2.png

Spjut, Karl August Andersson (1870-) ansedel2.png ansedel2.png

Sporre, Agnes Elvira (1903-1994) ansedel2.png ansedel2.png

Sporre, Anders (1810-1890) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Sporre, Anders Petter (1869-1950) ansedel2.png ansedel2.png

Sporre, Anna Beata (1881-1915) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Sporre, Anna Mathilda (1875-1876) ansedel2.png ansedel2.png

Sporre, Aron (1886-1886) ansedel2.png ansedel2.png

Sporre, Arvid Arnold (1888-1889) ansedel2.png ansedel2.png

Sporre, August Albin (1878-1975) ansedel2.png ansedel2.png

Sporre, August Emil (1877-1941) ansedel2.png ansedel2.png

Sporre, Augusta Elisabeth (1871-1920) ansedel2.png ansedel2.png

Sporre, Axel Sigurd (1883-1965) ansedel2.png ansedel2.png

Sporre, Carl Franshold (1865-1892) ansedel2.png ansedel2.png

Sporre, Carl Petter (1866-1866) ansedel2.png ansedel2.png

Sporre, Carolina (1870-1929) ansedel2.png ansedel2.png

Sporre, Christoffer, Jonsson (1843-1910) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Sporre, Edla Justina (1876-1930) ansedel2.png ansedel2.png

Sporre, Edvard (1879-1956) ansedel2.png ansedel2.png

Sporre, Elisabet (1883-1941) ansedel2.png ansedel2.png

Sporre, Emma (1867-1906) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Sporre, Emma Charlotta (1849-1924) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Sporre, Emma Christina (1867-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Sporre, Frans Gustaf (1885-1914) ansedel2.png ansedel2.png

Sporre, Gerda Josefina (1872-1953) ansedel2.png ansedel2.png

Sporre, Gustaf (1835-1861) ansedel2.png ansedel2.png

Sporre, Gustaf (1872-1951) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Sporre, Hedda Amelia (1887-1888) ansedel2.png ansedel2.png

Sporre, Hilma Elida (1886-1971) ansedel2.png ansedel2.png

Sporre, Ida Katarina (1878-1950) ansedel2.png ansedel2.png

Sporre, Ida Maria (1875-1941) ansedel2.png ansedel2.png

Sporre, Ida Matilda (1879-1939) ansedel2.png ansedel2.png

Sporre, Jakob (1889-1969) ansedel2.png ansedel2.png

Sporre, Jan (1848-1857) ansedel2.png ansedel2.png

Sporre, Johan Emil (1875-1926) ansedel2.png ansedel2.png

Sporre, Jonas (1807-1866) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Sporre, Karl Gustaf (1883-1957) ansedel2.png ansedel2.png

Sporre, Karl Johan (1872-1970) ansedel2.png ansedel2.png

Sporre, Karl Johan (1874-1940) ansedel2.png ansedel2.png

Sporre, Maria Helena (1852-1857) ansedel2.png ansedel2.png

Sporre, Stina Lisa (1830-1910) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Sporre, Stina Lisa (1842-1857) ansedel2.png ansedel2.png

Sporrong, Anna Vanda Evelina (1903-1978) ansedel2.png

Spring, Petter (1806-) ansedel2.png

Spångberg, Carl (1829-)

Staffansdotter, Anna (1758-)

Staffansson, Stina (1876-1907) ansedel2.png

Stake, Alfred (1884-1961) ansedel2.png ansedel2.png

Stake, Anna (1854-1857) ansedel2.png ansedel2.png

Stake, Anna Maria (1858-1930) ansedel2.png

Stake, Anna Sofia (1897-) ansedel2.png ansedel2.png

Stake, August (1856-1928) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Stake, Axel (1886-1963) ansedel2.png ansedel2.png

Stake, Carl (1787-1868) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Stake, Carl (1811-1872) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Stake, Ester Naëmi (1899-1987) ansedel2.png ansedel2.png

Stake, Gustaf Sigfrid (1895-1977) ansedel2.png ansedel2.png

Stake, Hans Aron (1888-1889) ansedel2.png ansedel2.png

Stake, Hans Carlsson (1818-1908) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Stake, Herman (1882-1946) ansedel2.png ansedel2.png

Stake, Hjalmar (1886-1971) ansedel2.png ansedel2.png

Stake, Hulda Elisabet Hansson (1895-1969) ansedel2.png ansedel2.png

Stake, Ida Elisabeth (1861-1943) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Stake, Johan (1859-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Stake, Johan Adolf (1874-1949) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Stake, Johan Hilding (1878-1954) ansedel2.png ansedel2.png

Stake, Johan Verner (1890-1964) ansedel2.png ansedel2.png

Stake, Karl August (1875-1877) ansedel2.png

Stake, Maria (1834-1861) ansedel2.png ansedel2.png

Stake, Maria Lovisa (1890-) ansedel2.png ansedel2.png

Stam, Anders Larsson (1823-1893) ansedel2.png

Stare f Carlsdtr, Brita Carolina (1844-) ansedel2.png

Stark, Frida Vilhelmina (1896-1974) ansedel2.png

Stark, Johannes (1821-) ansedel2.png

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.