Personregister (Ekl - Eks)

Eklund, Anna Lisa (1869-1893) ansedel2.png

Eklund, Anna Ottilia (1893-1986) ansedel2.png ansedel2.png

Eklund, Augusta Albertina (1857-)

Eklund, Carl Johan (1857-1944) ansedel2.png

Eklund, Carl Sigfrid (1882-1965) ansedel2.png

Eklund, Christoffer ((..1793)-)

Eklund, Edit Elvira (1908-) ansedel2.png ansedel2.png

Eklund, Ellen Adelina (1896-1987) ansedel2.png ansedel2.png

Eklund, Emil Herman (1891-1947) ansedel2.png ansedel2.png

Eklund, Erik ((..1805)-) ansedel2.png

Eklund, Gustav Albin (1897-1980) ansedel2.png ansedel2.png

Eklund, Hima Sofia (1902-1964) ansedel2.png ansedel2.png

Eklund, Johan Adolf (1900-1975) ansedel2.png ansedel2.png

Eklund, Johanna Matilda (1886-1933) ansedel2.png ansedel2.png

Eklund, Jonas (1873-1950) ansedel2.png ansedel2.png

Eklund, Karl Gottfrid (1905-2003) ansedel2.png ansedel2.png

Eklund, Karl Ivar (1899-1968) ansedel2.png ansedel2.png

Eklund, Katarina Dorotea (1893-1988) ansedel2.png

Eklund, Lars Jönsson (1837-) ansedel2.png

Eklund, Maria Kristina (1895-1972) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Eklund, Maria Linnea (1888-1978) ansedel2.png ansedel2.png

Eklöf, Clara Christina (1871-1957) ansedel2.png ansedel2.png

Eklöf, Johan Viktor (1864-) ansedel2.png

Ekman, Albin Jansson (1825-) ansedel2.png ansedel2.png

Ekman, Alexander Petterssn (1861-) ansedel2.png

Ekman, Alfred (1868-1934) ansedel2.png ansedel2.png

Ekman, Anna B (1793-) ansedel2.png tavla1.png

Ekman, Anna C (1777-) ansedel2.png

Ekman, Anna Cajsa Magnusdtr (1774-1845) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ekman, Anna Gustava Elisaberth Gustavsson (1839-1840) ansedel2.png ansedel2.png

Ekman, Carl Albin (1860-1910) ansedel2.png

Ekman, Carl Edvard (1826-1903) ansedel2.png ansedel2.png

Ekman, Carl Erik (1816-1820) ansedel2.png ansedel2.png

Ekman, Clas Magnusson (1791-) ansedel2.png ansedel2.png

Ekman, David Natanael (1893-1964) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ekman, Edvin Rikard (1880-1942) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ekman, Erik Magnusson (1785-) ansedel2.png ansedel2.png

Ekman, Ernst Gustaf (1838-1854) ansedel2.png ansedel2.png

Ekman, Greta (1788-) ansedel2.png

Ekman, Greta Stina Jansdtr (1808-) ansedel2.png ansedel2.png

Ekman, Greta Stina Magnusdtr (1788-) ansedel2.png ansedel2.png

Ekman, Gretha Stina (1788-) ansedel2.png

Ekman, Gustaf (1804-1876) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ekman, Gustav Hindrik (1774-) ansedel2.png

Ekman, Göran (1819-) ansedel2.png

Ekman, Hedvig Maria Emilia Gustafsdtr (1844-1870) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ekman, Hedvig Marie (1808-) ansedel2.png ansedel2.png

Ekman, Hilda Charlotta (1846-) ansedel2.png ansedel2.png

Ekman, Hinder (1752-1787)

Ekman, Hindrik (1813-1820) ansedel2.png ansedel2.png

Ekman, Hindrik Magnusson (1777-) ansedel2.png ansedel2.png

Ekman, Hinric (1752-) ansedel2.png

Ekman, Hulda Naémi (1890-1975) ansedel2.png ansedel2.png

Ekman, Jan (1739-1805) ansedel2.png

Ekman, Jan (1780-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ekman, Jan (1811-1820) ansedel2.png ansedel2.png

Ekman, Jan Eric Jansson (1821-) ansedel2.png ansedel2.png

Ekman, Jan Magnusson (1784-) ansedel2.png ansedel2.png

Ekman, Johan Jacob (1815-) ansedel2.png ansedel2.png

Ekman, Jonas Jansson (1829-) ansedel2.png ansedel2.png

Ekman, Karin Rebecka (1899-1986) ansedel2.png

Ekman, Karl Johan Ivar (1893-1963) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ekman, Lena (1781-) ansedel2.png ansedel2.png

Ekman, Magnus (1749-1815) ansedel2.png ansedel2.png

Ekman, Magnus Magnusson (1784-) ansedel2.png ansedel2.png

Ekman, Maria Lena (1771-1856) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ekman, Mathilda Elisabet (1872-1872)

Ekman, Oscar Emil (1879-1950)

Ekman, Peter Larsson (1818-) ansedel2.png ansedel2.png

Ekman, Petter (1791-1791) ansedel2.png ansedel2.png

Ekman, Petter Andersn (1818-1894) ansedel2.png

Ekman, Petter Wilhelm (1806-) ansedel2.png ansedel2.png

Ekman, Sabina Catharina Jansdtr (1818-) ansedel2.png ansedel2.png

Ekorre, Anna Charlotta (1856-) ansedel2.png ansedel2.png

Ekstrand f Svensson, Elsa Linnéa (1910-1971) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ekstrand, Adolf (1872-1956) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ekstrand, Axel Evert (1904-1978) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ekstrand, Dagny Emilia (1902-1974) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ekstrand, Gunnar Adolf (1907-1981) ansedel2.png ansedel2.png

Ekström, Adrian (1868-1890) ansedel2.png ansedel2.png

Ekström, Amanda (1863-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ekström, Anders Gustaf (1872-1958) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ekström, Anna Maria (1899-1965) ansedel2.png ansedel2.png

Ekström, Arthur Willhelm (1866-1927) ansedel2.png ansedel2.png

Ekström, Bengt A (1819-) ansedel2.png

Ekström, Bror Albert (1862-1914) ansedel2.png ansedel2.png

Ekström, Carl Robert (1858-1924) ansedel2.png ansedel2.png

Ekström, Edvard (1870-1873) ansedel2.png ansedel2.png

Ekström, Elin (1875-1951) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ekström, Ellen Maria (1897-1980) ansedel2.png ansedel2.png

Ekström, Elvira Serafia (1885-1890) ansedel2.png ansedel2.png

Ekström, Emil (1845-1890) ansedel2.png

Ekström, Emma Maria Sofia (1855-1924) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ekström, Fritz Harald (1896-1987) ansedel2.png ansedel2.png

Ekström, Gustaf Adolph (1865-1865) ansedel2.png ansedel2.png

Ekström, Gustaf Valfrid (1895-1987) ansedel2.png ansedel2.png

Ekström, Johan August (1856-) ansedel2.png ansedel2.png

Ekström, Karl (1875-1956) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ekström, Knut Axel (1860-1866) ansedel2.png ansedel2.png

Ekström, Kristina Elisabet (1897-1985) ansedel2.png ansedel2.png

Ekström, Nils Gustaf (1838-1910) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ekström, Ottiliana Charlotta (1831-1859) ansedel2.png

Ekström, Reidun Viola (1946-) ansedel2.png

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.