Personregister (Bos - Bri)

Boström, Anders (1782-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Boström, Anders (1803-) ansedel2.png

Boström, Anna Charlotta (1837-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Boström, Anna Fredrika (1826-) ansedel2.png ansedel2.png

Boström, Cajsa (1772-) ansedel2.png

Boström, Fredrika Charlotta (1865-1936) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Boström, Jan (1762-1800) ansedel2.png

Boström, Johan (1804-) ansedel2.png

Boström, Olof Wilhelm (1827-1897) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Boström, Stina Cajsa (1808-) ansedel2.png

Boström, Stina Jacobsdtr (1756-) ansedel2.png

Box, Anna Maria (1863-1937) ansedel2.png

Box, Maria Cajsa (1825-1897) ansedel2.png

Box, Olof Gustaf (1843-1909) ansedel2.png

Braf, Herman (1864-1946) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Braf, Karl Herman Fritiof (1888-1973) ansedel2.png ansedel2.png

Brambeck, Alexis Olof (1858-1930) ansedel2.png

Brambeck, Anna Stina (1900-1988) ansedel2.png ansedel2.png

Brambeck, Brita Margareta (1896-1990) ansedel2.png ansedel2.png

Brambeck, Lars Folke (1898-1948) ansedel2.png ansedel2.png

Brander, Anny Gustava Eugenia (1901-1975) ansedel2.png

Brander, Axel Hugo (1894-1972) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Brander, Elin Maria (1892-1964) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Brander, Gerda Sofia (1893-1984) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Brander, Gustaf Edvard Andersson (1881-1966) ansedel2.png ansedel2.png

Brander, Hulda Kristina (1896-1974) ansedel2.png ansedel2.png

Brander, Johan Alfred Andersson (1865-1944) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Brander, Johan Harald (1898-1989) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Brander, Karl Henrik (1900-1923) ansedel2.png ansedel2.png

Brandqvist, Britta Maria (1762-1802) ansedel2.png

Brandt Brunell, Maria Sofia (1856-) ansedel2.png ansedel2.png

Brandt, Adolf F Th (1825-1859) ansedel2.png

Brange f Augustsson, Hjalmar Leander (1880-1966) ansedel2.png ansedel2.png

Branting, Maria Magdalena (1794-) ansedel2.png

Bratt Jansdotter, Johanna (1794-) ansedel2.png ansedel2.png

Bratt Jansdtr, Catharina (1789-) ansedel2.png ansedel2.png

Bratt Jansdtr, Stina Maria (1792-) ansedel2.png ansedel2.png

Bratt Larsson, Jan (1796-1809) ansedel2.png ansedel2.png

Bratt Pettersson, Lars (1797-) ansedel2.png ansedel2.png

Bratt, Anna S ((..1791)-)

Bratt, Anna Stina (1782-) ansedel2.png ansedel2.png

Bratt, Carl Gustav (1800-1807) ansedel2.png ansedel2.png

Bratt, Eva Lena (1785-) ansedel2.png ansedel2.png

Bratt, Jan (1784-) ansedel2.png ansedel2.png

Bratt, Jan Jansson (1809-) ansedel2.png

Bratt, Jan Larsson (1789-1790) ansedel2.png ansedel2.png

Bratt, Lars (1728-1789) ansedel2.png

Bratt, Lars (1760-1811) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Bratt, Lars (1784-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Bratt, Lisa Cajsa (1779-1861) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Bratt, Maria Greta (1784-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Bratt, Nils (1757-1800?) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Bratt, Nils (1791-) ansedel2.png ansedel2.png

Bratt, Nils Petter (1815-1817) ansedel2.png

Bratt, Per (1764-1787) ansedel2.png ansedel2.png

Bratt, Sabina Catharina (1820-1821) ansedel2.png

Bratt, Sophia Jansdotter (1799-) ansedel2.png ansedel2.png

Bratt, Stina Lisa (1787-) ansedel2.png ansedel2.png

Bratt, Stina Lisa (1818-1819) ansedel2.png

Bratten Johansson, Axel Magnus (1806-) ansedel2.png ansedel2.png

Bratten Johansson, Carl Gustav (1807-) ansedel2.png ansedel2.png

Bratten, Jonas A (1774-) ansedel2.png ansedel2.png

Bratten, Otto Ludvig (1813-) ansedel2.png ansedel2.png

Brattlöf Nordgren, Gustafa Wilhelmina (1787-) ansedel2.png

Brattlöf, Hilma Wilhelmina (1817-) ansedel2.png ansedel2.png

Brattlöf, Olof Emmerik (1823-) ansedel2.png ansedel2.png

Brattlöf, Per (1779-) ansedel2.png

Brattlöv, Anna Lisa (1812-) ansedel2.png

Brattström, Hedvig Christina (1791-) ansedel2.png ansedel2.png

Brattström, Henrik (1755-) ansedel2.png

Brattström, Henrik (1833-) ansedel2.png ansedel2.png

Brattström, John Petter (1804-1870) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Brattström, Matilda () ansedel2.png

Bredenberg, Abraham Jansson (1801-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Bredenberg, Anna Lisa (1800-1869) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Bredenberg, Anna Lisa (1819-) ansedel2.png

Bredenberg, Anna Lovisa (1889-1973) ansedel2.png ansedel2.png

Bredenberg, Augusta Sofia (1880-1913) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Bredenberg, Engelborg Jansdtr (1811-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Bredenberg, Gustaf (1876-1961) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Bredenberg, Hilda Elisabeth (1878-1879)

Bredenberg, Hilma Lovisa (1856-) ansedel2.png ansedel2.png

Bredenberg, Isak Jansson (1804-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Bredenberg, Jacob Johan (1838-) ansedel2.png ansedel2.png

Bredenberg, Jan (1767-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Bredenberg, Jan Henrik (1873-1877) ansedel2.png ansedel2.png

Bredenberg, Johan Isak (1824-1862) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Bredenberg, Johanna (1834-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Bredenberg, Jonas (1745-) ansedel2.png ansedel2.png

Bredenberg, Karl Edvin (1883-1950) ansedel2.png

Bredenberg, Maja Stina (1826-1903) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Bredenberg, Maja Stina Jansdtr (1796-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Bredenberg, Per August Johansson (1845-) ansedel2.png ansedel2.png

Bredenberg, Per Erik Isaksson (1828-) ansedel2.png ansedel2.png

Bredenberg, Selma (1886-1891) ansedel2.png ansedel2.png

Brickman, Emma Maria (1874-1937) ansedel2.png ansedel2.png

Brinell, Anna Katharina (1881-1968) ansedel2.png ansedel2.png

Brinell, Johan August (1849-1925) ansedel2.png

Brink, Alf Bertil (1927-) ansedel2.png ansedel2.png

Brink, Bror Josef (1892-) ansedel2.png ansedel2.png

Brink, Carl Anton (1824-1896) ansedel2.png

Brink, Erik Gustaf Lennart (1919-) ansedel2.png ansedel2.png

Brink, Erik Rudolf (1898-1955) ansedel2.png ansedel2.png

Brink, Gustaf Walfrid, Andersson (1888-1957) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Brink, Ingrid Birgit Margareta (1815-1987) ansedel2.png ansedel2.png

Brink, Karl Linus Anderssn (1891-1962) ansedel2.png ansedel2.png

Brink, Rut Britta Hillevi (1921-1990) ansedel2.png ansedel2.png

Brink, Sven Konrad (1924-2007) ansedel2.png ansedel2.png

Brisman, Maja Kajsa (1845-1933) ansedel2.png

Brisman, Sven (1790-) ansedel2.png

Brissman, Elisabeth Maria Wilhelmina Alexia (1824-) ansedel2.png ansedel2.png

Brissman, Lorenz August Adrian (1840-) ansedel2.png ansedel2.png

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.