Personregister (Dyb - Ekh)

Dybeck, Oskar (1874-1893) ansedel2.png

Dybäck, Carl (1784-) ansedel2.png

Dybäck, Gustaf (1838-1915) ansedel2.png ansedel2.png

Dybäck, Maria (1786-) ansedel2.png

von Döbeln, Fr (1743-) ansedel2.png

von Döbeln, Jacob Otto (1763-) ansedel2.png

von Döbeln, Johanna Catharina (1774-) ansedel2.png ansedel2.png

von Döbeln, Marta Frid. (1776-) ansedel2.png ansedel2.png


Eckersten, Anders () ansedel2.png

Edberg, Anders (1842-) ansedel2.png

Edberg, Johanna Elisabet (1865-1942) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Edgardh, Clary (1885-1946) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Edgren Pilt, Carl (1836-) ansedel2.png

Edgren, Kristina (1869-1918) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Edgren, Lovisa (1835-) ansedel2.png ansedel2.png

Edgren, Petter Pettersson (1790-) ansedel2.png

Edgren, Stig Arne Gottfrid (1921-) ansedel2.png

Edlund, Ernst Hilding (1828-) ansedel2.png ansedel2.png

Edman, Mattias (1900-1970) ansedel2.png

Edqvist, Martha Sophia (1779-) ansedel2.png

Edsman, Matilda Kristina (1835-) ansedel2.png

Edström, Anders Magnus (1865-1938) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Edström, Anders Olof (1825-) ansedel2.png

Edström, Anna Eleonora (1896-1958) ansedel2.png ansedel2.png

Edström, Anny Kristina Elisabet (1901-1965) ansedel2.png ansedel2.png

Edström, Axel Magnus (1905-1905) ansedel2.png ansedel2.png

Edström, Hildun Teresia (1897-1963) ansedel2.png ansedel2.png

Edström, Signe Maria (1894-1952) ansedel2.png ansedel2.png

Edvardsdotter, Anna (1654?-1708)

Edvardsdotter, Elvira Amalia (1877-1966)

Edvardsson, Gunnar Isedolf (1893-1929) ansedel2.png

Edvardsson, Märta Ingrid Linnéa (1911-1979) ansedel2.png

Edvinsson, Anna Linnéa (1901-1989) ansedel2.png ansedel2.png

Efraimasdotter, Hilma Lavida (1881-1972) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Efraimsdotter, Ester Gustava (1892-1975) ansedel2.png ansedel2.png

Efraimsdotter, Frida Charlotta (1895-1987) ansedel2.png ansedel2.png

Efraimsdotter, Hedvig Natalia (1878-1948) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Efraimsdotter, Hilda Olivia (1881-1958) ansedel2.png ansedel2.png

Efraimsson, Albin Leander (1880-1886) ansedel2.png ansedel2.png

Efraimsson, Albin Natanael (1887-1975) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Efraimsson, Beda Eugenia (1885-1974) ansedel2.png

Efraimsson, Edvard Gottfrid (1879-1952) ansedel2.png ansedel2.png

Efraimsson, Ernst Gotfrid (1884-1944) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Efraimsson, Fritz Ivar (1885-1909) ansedel2.png ansedel2.png

Efraimsson, Johan Albert (1885-1963) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Efraimsson, Johan Fredrik (1873-1961) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Efraimsson, Karl Arvid (1888-1946) ansedel2.png ansedel2.png

Ehrengranat, Maria Charlotta (1816-) ansedel2.png

Eiksson, Pehr (1800-) ansedel2.png

Eircsson, Jacob (1804-) ansedel2.png ansedel2.png

Ek, Albin (1867-1955) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ek, Albin Alfred Evald (1889-1967) ansedel2.png ansedel2.png

Ek, Anders (1863-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ek, Anetta Gustafva (1809-) ansedel2.png ansedel2.png

Ek, Anna Maria (1887-1965) ansedel2.png ansedel2.png

Ek, Charlotta (1801-) ansedel2.png ansedel2.png

Ek, Christoffer (1860-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ek, Emilia Sophia (1879-1936) ansedel2.png ansedel2.png

Ek, Ernst Rudolf (1888-1890) ansedel2.png ansedel2.png

Ek, Ernst Rudolf (1891-) ansedel2.png ansedel2.png

Ek, Fredrika Henrietta (1808-1808) ansedel2.png ansedel2.png

Ek, Gustaf Herrman (1892-) ansedel2.png ansedel2.png

Ek, Harald Fredrik (1769-) ansedel2.png

Ek, Johan Daniel (1885-1944) ansedel2.png ansedel2.png

Ek, Johan Emil (1895-1897) ansedel2.png ansedel2.png

Ek, Johanna (1803-) ansedel2.png ansedel2.png

Ek, Karl Albert (1888-1919) ansedel2.png ansedel2.png

Ek, Karl Henning (1893-1897) ansedel2.png ansedel2.png

Ek, Karl Samuel (1882-1971) ansedel2.png ansedel2.png

Ek, Lydia (1891-1979) ansedel2.png ansedel2.png

Ek, Maria Elisabeth (1794-) ansedel2.png ansedel2.png

Ek, Maria Henriette (1807-1807) ansedel2.png ansedel2.png

Ek, Petter Jonas (1805-) ansedel2.png ansedel2.png

Ek, Rut (1894-1984) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ekberg, Anders (1831-) ansedel2.png ansedel2.png

Ekberg, Edvard (1862-) ansedel2.png ansedel2.png

Ekelund, Anders (1746-) ansedel2.png ansedel2.png

Ekelund, Anna Maria (1808-) ansedel2.png ansedel2.png

Ekelund, Josef (1857-1939) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ekelund, Lorents (1762-1821) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ekelund, Måns (1723-) ansedel2.png

Ekelund, Svea Viola Paulina (1916-1999) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ekelund, Sven (1721-)

Ekelund, Sven Olof (1780-) ansedel2.png

Ekengren, Emil Maurits (1880-1967) ansedel2.png ansedel2.png

Ekholm, Anders Petter (1809-) ansedel2.png ansedel2.png

Ekholm, Anders Sven Lennart (1962-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ekholm, Anna Kristina Karolina (1928-1966) ansedel2.png ansedel2.png

Ekholm, August Einar (1920-1986) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ekholm, Augusta Charlotta (1854-) ansedel2.png ansedel2.png

Ekholm, Augusta Matilda (1860-1939) ansedel2.png ansedel2.png

Ekholm, Cajsa Sophia (1821-) ansedel2.png ansedel2.png

Ekholm, Carl Axel (1857-) ansedel2.png ansedel2.png

Ekholm, Carl Gustaf (1857-1941) ansedel2.png ansedel2.png

Ekholm, Carolina Sophia (1850-) ansedel2.png ansedel2.png

Ekholm, Ernst August (1880-1963) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ekholm, Ernst Hilding (1914-1986) ansedel2.png ansedel2.png

Ekholm, Eva Marie (1960-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ekholm, Frans Oskar (1877-1954) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ekholm, Greta Alfrida (1925-1998) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ekholm, Gustaf (1825-1906) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ekholm, Gustaf Adolph (1852-) ansedel2.png ansedel2.png

Ekholm, Hans David (1917-1990) ansedel2.png ansedel2.png

Ekholm, Henning Teodor (1893-1975) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ekholm, Hilma Elisabet (1915-1916) ansedel2.png ansedel2.png

Ekholm, Ingvar Henning (1931-2007) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ekholm, Johan (1863-) ansedel2.png ansedel2.png

Ekholm, Johan Jakob (1896-1978) ansedel2.png ansedel2.png

Ekholm, Johanna Linnea (1993-) ansedel2.png ansedel2.png

Ekholm, Johanna Maria (1874-1949) ansedel2.png ansedel2.png

Ekholm, Johanna Regina (1859-) ansedel2.png ansedel2.png

Ekholm, Julia Anita (1991-) ansedel2.png ansedel2.png

Ekholm, Karl Erik (1918-2004) ansedel2.png ansedel2.png

Ekholm, Lars (1780-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ekholm, Lars Richard (1864-) ansedel2.png ansedel2.png

Ekholm, Lena-Kajsa Anita (1956-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ekholm, Lennart Teodor (1926-2010) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ekholm, Mats Ingvar (1963-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ekholm, Nils (1782-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ekholm, Nils Adolph (1823-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ekholm, Oskar Verner (1916-1993) ansedel2.png ansedel2.png

Ekholm, Pehr Hjalmar (1862-) ansedel2.png ansedel2.png

Ekholm, Richard (1870-1957) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ekholm, Rikard Gunnar (1918-2002) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ekholm, Rut Charlotta (1895-1966) ansedel2.png ansedel2.png

Ekholm, Sandra Axelina (1986-) ansedel2.png

Ekholm, Svea Erika Elisabet (1924-1925) ansedel2.png ansedel2.png

Ekholm, Sven Holger (1923-2004) ansedel2.png ansedel2.png

Ekholm, Vendela Ingeborg (1901-1930) ansedel2.png ansedel2.png

Ekholm, Verner (1866-1953) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ekholm-Meurling, Anders Bertil (1954-) ansedel2.png ansedel2.png

Ekholm-Meurling, Arne Bertil Jakob (1925-1995) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ekholm-Meurling, Jane Marianne (1962-) ansedel2.png ansedel2.png

Ekholm-Meurling, Rut Ingeborg (1931-) ansedel2.png

Ekholm-Meurling, Ruth Suzanne (1957-) ansedel2.png ansedel2.png

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.