Personregister (Hem - Hen)

Hemmingsson, Gunborg Iris Elisabet (1917-1967) ansedel2.png

Hempel, Magnus Daniel (1793-1865) ansedel2.png

Hendricsdotter, Cajsa (1838-1839) ansedel2.png ansedel2.png

Hendricsdotter, Catharina (1805-1883) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hendricsdotter, Maria (1760-) ansedel2.png

Hendricsson, Christoffer (1837-1837) ansedel2.png ansedel2.png

Hendriksdotter, Eva Lotta (1828-1870) ansedel2.png

Hennicksdotter, Lisa (1784-1845) ansedel2.png

Hennigsson, Carl Fredrik (1990-) ansedel2.png ansedel2.png

Hennigsson, Carl Mikael (1994-) ansedel2.png ansedel2.png

Hennigsson, Ferdinand (1892-) ansedel2.png ansedel2.png

Hennigsson, Karin Mona-Lisa (1951-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hennigsson, Stig Hennig Viggo (1928-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hennigsson, Stig-Arne Viggo (1954-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Henningsdatter, Henningea (1888-) ansedel2.png ansedel2.png

Henningsson, Lars (1785-) ansedel2.png

Henricsdotter, Johanna (1838-) ansedel2.png ansedel2.png

Henricsson, Gustaf (1814-1889) ansedel2.png tavla1.png

Henricsson, Pehr (1751-1792) ansedel2.png

Henriksdotter, Albertina Josefina (1862-1957) ansedel2.png ansedel2.png

Henriksdotter, Alida (1863-1933) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Henriksdotter, Anna Amanda (1860-1861) ansedel2.png ansedel2.png

Henriksdotter, Anna Cajsa (1864-) ansedel2.png

Henriksdotter, Anna Catharina (1842-1843) ansedel2.png ansedel2.png

Henriksdotter, Anna Lovisa (1841-) ansedel2.png

Henriksdotter, Anna Maria (1864-1865) ansedel2.png ansedel2.png

Henriksdotter, Anna Stina (1858-) ansedel2.png ansedel2.png

Henriksdotter, Brita Maria (1846-1884) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Henriksdotter, Britta Cajsa (1856-1925) ansedel2.png ansedel2.png

Henriksdotter, Britta Maria (1815-) ansedel2.png

Henriksdotter, Cajsa (1815-)

Henriksdotter, Catharina (1776-1852) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Henriksdotter, Elida Matilda (1878-) ansedel2.png

Henriksdotter, Elin Maria (1887-1973) ansedel2.png ansedel2.png

Henriksdotter, Emma (1866-1949) ansedel2.png ansedel2.png

Henriksdotter, Emma Carolina (1858-) ansedel2.png ansedel2.png

Henriksdotter, Ester Maria (1889-1965) ansedel2.png ansedel2.png

Henriksdotter, Eva Maria (1867-1953) ansedel2.png ansedel2.png

Henriksdotter, Frida Viktoria (1882-1964) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Henriksdotter, Greta Märta (1823-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Henriksdotter, Hanna Viktoria (1884-1967) ansedel2.png ansedel2.png

Henriksdotter, Hanna Wiktoria (1885-1960) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Henriksdotter, Hilda Alfrida (1882-1950) ansedel2.png

Henriksdotter, Hilda Charlotta (1884-1905) ansedel2.png ansedel2.png

Henriksdotter, Hilda Sofia (1887-1956) ansedel2.png ansedel2.png

Henriksdotter, Ida (1864-1939) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Henriksdotter, Ida Samina (1855-) ansedel2.png ansedel2.png

Henriksdotter, Ida Sofia (1854-) ansedel2.png ansedel2.png

Henriksdotter, Karin (1819-1854) ansedel2.png

Henriksdotter, Karolina (1850-1930)

Henriksdotter, Karolina (1872-1938) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Henriksdotter, Lisa (1835-) ansedel2.png

Henriksdotter, Maria (1779-) ansedel2.png ansedel2.png

Henriksdotter, Maria Charlotta (1851-) ansedel2.png ansedel2.png

Henriksdotter, Mathilda (1868-1949) ansedel2.png ansedel2.png

Henriksdotter, Mathilda Christina (1853-) ansedel2.png ansedel2.png

Henriksdotter, Signe Maria (1880-1882) ansedel2.png

Henriksdotter, Stina (1796-)

Henriksdotter, Stina (1850-) ansedel2.png

Henriksdotter, Stina Cajsa (1833-1903) ansedel2.png

Henriksdotter, Stina Maria (1859-) ansedel2.png

Henriksson Back, Jan Peter (1870-1959) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Henriksson Kunni, Isak (1838-1913) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Henriksson Rämsberg, Jonas (1770-1827) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Henriksson, Ada Sofia (1889-1975) ansedel2.png ansedel2.png

Henriksson, Agda Lovisa (1897-1984) ansedel2.png ansedel2.png

Henriksson, Amanda "Nanna" (1887-1974) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Henriksson, Amandus (1882-1968) ansedel2.png ansedel2.png

Henriksson, Anders Johan (1855-1933) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Henriksson, Andreas (1836-1836) ansedel2.png ansedel2.png

Henriksson, Anna Gunborg (1897-1941) ansedel2.png ansedel2.png

Henriksson, Anna Karolina (1884-1961) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Henriksson, Anna Kristina (1886-1973) ansedel2.png ansedel2.png

Henriksson, August Leander (1880-1891) ansedel2.png ansedel2.png

Henriksson, Betty (1863-) ansedel2.png

Henriksson, Britt (1920-1929) ansedel2.png

Henriksson, Börje (1926-) ansedel2.png ansedel2.png

Henriksson, David (1891-1957) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Henriksson, Edla Maria (1888-1889) ansedel2.png ansedel2.png

Henriksson, Einar Gustav Henrik (1930-2009) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Henriksson, Elin Maria (1890-1989) ansedel2.png ansedel2.png

Henriksson, Ellen Ivor (1896-1981) ansedel2.png ansedel2.png

Henriksson, Elsa Lovisa (1905-) ansedel2.png ansedel2.png

Henriksson, Ernst Edvard (1879-1968) ansedel2.png

Henriksson, Ester Maria (1899-1988) ansedel2.png ansedel2.png

Henriksson, Frank Henrik (1888-1979) ansedel2.png ansedel2.png

Henriksson, Frans (1878-1881) ansedel2.png ansedel2.png

Henriksson, Frans (1882-1961) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Henriksson, Frida Kristina (1883-1957) ansedel2.png ansedel2.png

Henriksson, Gustaf Antonius (1870-1918) ansedel2.png ansedel2.png

Henriksson, Gustaf Valdemar (1891-1978) ansedel2.png ansedel2.png

Henriksson, Hanna (1892-1922) ansedel2.png ansedel2.png

Henriksson, Henrik (1822-) ansedel2.png ansedel2.png

Henriksson, Henrik (1890-1979) ansedel2.png ansedel2.png

Henriksson, Henrik Alfred (1865-1886) ansedel2.png ansedel2.png

Henriksson, Hilda (1880-1962) ansedel2.png ansedel2.png

Henriksson, Hilda Maria (1864-) ansedel2.png

Henriksson, Ida (1896-) ansedel2.png ansedel2.png

Henriksson, Ivar (1898-1939) ansedel2.png ansedel2.png

Henriksson, Jan Erik (1863-1936) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Henriksson, Jan Olof (1846-1890) ansedel2.png

Henriksson, Jan Åke (1959-) ansedel2.png ansedel2.png

Henriksson, Jenny Charlotta (1885-1938) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Henriksson, Johan (1759-) ansedel2.png ansedel2.png

Henriksson, Johan (1848-1890) ansedel2.png

Henriksson, Johan (1848-1919) ansedel2.png

Henriksson, Johan Adolf (1889-1980) ansedel2.png ansedel2.png

Henriksson, Johan Bernhard (1858-1928) ansedel2.png

Henriksson, Johan Wiktor (1882-1967) ansedel2.png ansedel2.png

Henriksson, Johan Wilhelm (1862-) ansedel2.png ansedel2.png

Henriksson, Johannes (1835-1836) ansedel2.png ansedel2.png

Henriksson, Jonas (1795-1852) ansedel2.png

Henriksson, Josefina Kristina (1855-)

Henriksson, Karl Fridolf (1870-1958) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Henriksson, Karl Gustaf (1854-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Henriksson, Karl Henrik (1846-) ansedel2.png

Henriksson, Karl Johan (1878-) ansedel2.png ansedel2.png

Henriksson, Karl Lannart (1892-1893) ansedel2.png ansedel2.png

Henriksson, Karl Leonard (1893-1893) ansedel2.png ansedel2.png

Henriksson, Karl Peter (1849-1880) ansedel2.png

Henriksson, Kristoffer (1893-1975) ansedel2.png ansedel2.png

Henriksson, Lars (1775-) ansedel2.png

Henriksson, Lars-Olof (1928-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Henriksson, Laureus (1917-) ansedel2.png ansedel2.png

Henriksson, Linnea (1922-1998) ansedel2.png ansedel2.png

Henriksson, Lydia (1888-1912) ansedel2.png ansedel2.png

Henriksson, Maj-Lis (1924-1995) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Henriksson, Maria (1876-1878) ansedel2.png

Henriksson, Matilda (1900-) ansedel2.png ansedel2.png

Henriksson, Matilda Charlotta (1876-1877) ansedel2.png ansedel2.png

Henriksson, Mats (1761-1837) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Henriksson, Olof Gustav (1896-1993)

Henriksson, Olof Stephanus (1862-) ansedel2.png

Henriksson, Oskar Edvard (1882-1956) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Henriksson, Per Gustaf (1847-1848) ansedel2.png ansedel2.png

Henriksson, Peter (1774-) ansedel2.png ansedel2.png

Henriksson, Petter (1826-) ansedel2.png

Henriksson, Victoria (1893-1954) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Henriksson, Viola (1922-) ansedel2.png ansedel2.png

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.