Personregister (Hät - Hök)

Hättström, August (1863-) ansedel2.png ansedel2.png

Hättström, Carl Magnus (1824-) ansedel2.png

Hättström, Edward (1868-1872) ansedel2.png ansedel2.png

Hättström, Elin (1888-1889) ansedel2.png ansedel2.png

Hättström, Fritiof (1866-) ansedel2.png ansedel2.png

Hättström, Johan Valfrid (1882-1893) ansedel2.png ansedel2.png

Hög, Anna Elisabeth (1872-1958) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Högberg, Anders Gustaf (1821-1871) ansedel2.png ansedel2.png

Högberg, Anders Gustaf (1855-1861) ansedel2.png ansedel2.png

Högberg, Anders Gustaf (1869-1869) ansedel2.png ansedel2.png

Högberg, Andreas Gert (1978-) ansedel2.png ansedel2.png

Högberg, Bengt Åke Stefan (1962-) ansedel2.png ansedel2.png

Högberg, Carl Oskar (1862-) ansedel2.png ansedel2.png

Högberg, Elin (1993-) ansedel2.png

Högberg, Ell-Britt Ulla Linnéa (1928-) ansedel2.png

Högberg, Gunilla Ell-Britt Agneta (1951-) ansedel2.png ansedel2.png

Högberg, Gustaf Anton Rudolp (1839-) ansedel2.png ansedel2.png

Högberg, Gustaf Ludvig (1810-) ansedel2.png

Högberg, Helena Maria (1980-) ansedel2.png

Högberg, Hilli Elsi Lovisa (1908-1988) ansedel2.png

Högberg, Hilma (1871-1926) ansedel2.png ansedel2.png

Högberg, Johan (1860-) ansedel2.png ansedel2.png

Högberg, Johan Fredrik (1859-1888) ansedel2.png ansedel2.png

Högberg, Johan Nilsson (1847-1924) ansedel2.png ansedel2.png

Högberg, Johan Petter (1830-)

Högberg, Johan Ragnar (1899-1965) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Högberg, Kent Åke Christer (1953-) ansedel2.png ansedel2.png

Högberg, Maja Greta Andersdtr (1850-1925) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Högberg, Maria Sofia (1859-1937) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Högberg, Nore Fritiof (1881-) ansedel2.png

Högberg, Per Åke Johan (1965-) ansedel2.png ansedel2.png

Högberg, Petronella (1803-1889) ansedel2.png

Högberg, Åke Ragnar Gillis (1926-2004) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Högflygt, David Anderssn (1889-1979) ansedel2.png ansedel2.png

Högfält, Ada Sofia (1873-1955) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Höglund f Carlsdotter, Josefina (1857-1940) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Höglund f Carlsson, Alfred (1869-1950) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Höglund, Adolf (1881-1885) ansedel2.png ansedel2.png

Höglund, Anita Elisabeth (1937-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Höglund, Anna Beatrice (1896-1991) ansedel2.png ansedel2.png

Höglund, Anna Bernhardina (1896-1905) ansedel2.png ansedel2.png

Höglund, Bernhard (1862-1946) ansedel2.png ansedel2.png

Höglund, Carl Edvard (1854-1924) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Höglund, Charles (1895-1906) ansedel2.png ansedel2.png

Höglund, Christoffer (1860-1936) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Höglund, Clara Evelina (1876-1963) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Höglund, Edit Linnéa (1901-1967) ansedel2.png

Höglund, Elin Elisabet (1876-1902) ansedel2.png ansedel2.png

Höglund, Elin Serafia (1890-1968) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Höglund, Ellen Sofia (1883-1941) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Höglund, Erik Gustaf (1873-1956) ansedel2.png

Höglund, Ester Maria (1889-1990) ansedel2.png ansedel2.png

Höglund, Gerda Elisabet (1887-1953) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Höglund, Helga Eugenia (1891-1984) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Höglund, Hilma Charlotta (1885-1951) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Höglund, Hjalmar (1887-1916) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Höglund, Hulda Charlotta (1878-1927) ansedel2.png ansedel2.png

Höglund, Johan (1856-1928) ansedel2.png

Höglund, Johan Albert (1890-1953) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Höglund, Johan August Perssn (1863-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Höglund, Johannes (1892-1919) ansedel2.png ansedel2.png

Höglund, John (1872-1892) ansedel2.png ansedel2.png

Höglund, John Eskil (1900-1978) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Höglund, Josefin (1873-1895) ansedel2.png

Höglund, Josefina (1892-1974) ansedel2.png ansedel2.png

Höglund, Judit Viktoria (1895-1986) ansedel2.png ansedel2.png

Höglund, Justina Dorotea (1893-1963) ansedel2.png ansedel2.png

Höglund, Karl Georg (1896-1897) ansedel2.png ansedel2.png

Höglund, Karl Harald (1894-1988) ansedel2.png ansedel2.png

Höglund, Karl Hilmer (1898-1983) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Höglund, Karl Viktor (1893-1893) ansedel2.png ansedel2.png

Höglund, Katrina (1894-1982) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Höglund, Lydia (1886-1886) ansedel2.png ansedel2.png

Höglund, Maria (1897-1984) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Höglund, Mathias Johansson (1848-1926) ansedel2.png

Höglund, Olof Algot (1900-1917) ansedel2.png ansedel2.png

Höglund, Oskar (1883-1968) ansedel2.png ansedel2.png

Höglund, Per (1859-) ansedel2.png

Höglund, Salomon (1861-) ansedel2.png

Höglund, Sophia (1825-1915)

Höglund, Svanhild (1911-1970) ansedel2.png

Höglund, Svea Emilia (1911-1954) ansedel2.png

Höglund, Svea Linnéa (1891-1962) ansedel2.png ansedel2.png

Högmark, Cajsa (1800-) ansedel2.png

Högmark, Elsa (1805-1859) ansedel2.png

Höjd, Carl (1851-1944) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Höjd, Hulda Maria (1892-1969) ansedel2.png ansedel2.png

Höjer, Brita Cajsa (1786-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Höjer, Henri Wilhem () ansedel2.png

Hök, Albertina (1876-1957) ansedel2.png ansedel2.png

Hök, Anders (1788-1869) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hök, Anders (1828-1905) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hök, Anders (1858-1932) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hök, Anders (1876-1877) ansedel2.png ansedel2.png

Hök, Anders (1883-1924) ansedel2.png ansedel2.png

Hök, Anna Kristina (1888-1889) ansedel2.png ansedel2.png

Hök, Anna Lena (1815-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hök, Anna Lovisa (1876-1922) ansedel2.png ansedel2.png

Hök, August (1857-1883) ansedel2.png ansedel2.png

Hök, August (1868-1945) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hök, August (1884-1897) ansedel2.png ansedel2.png

Hök, August (1887-1887) ansedel2.png ansedel2.png

Hök, August (1889-1969) ansedel2.png ansedel2.png

Hök, August Fritiof (1893-1974) ansedel2.png ansedel2.png

Hök, Augusta Albertina (1876-1886) ansedel2.png ansedel2.png

Hök, Axel Edward (1866-1868) ansedel2.png ansedel2.png

Hök, Carl Johan (1859-1940) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hök, Carl Magnus Carlsson (1861-1862) ansedel2.png ansedel2.png

Hök, Christina (1858-1940) ansedel2.png ansedel2.png

Hök, Christina (1871-1956) ansedel2.png ansedel2.png

Hök, Christina Ulrika (1824-) ansedel2.png ansedel2.png

Hök, Christopher (1786-1851) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hök, Christopher (1873-1876) ansedel2.png ansedel2.png

Hök, Christopher (1879-1969) ansedel2.png ansedel2.png

Hök, Clara (1849-1916)

Hök, Edla Gustafva (1881-1958) ansedel2.png ansedel2.png

Hök, Edla Kristina (1886-1951) ansedel2.png ansedel2.png

Hök, Emil (1878-1907) ansedel2.png ansedel2.png

Hök, Emma (1861-) ansedel2.png ansedel2.png

Hök, Emma Christina (1856-1857) ansedel2.png ansedel2.png

Hök, Eva Elisabeth (Lena) Pettersdtr (1816-1911) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hök, Eva Julia (1877-1954) ansedel2.png ansedel2.png

Hök, Frida Teresia (1891-1959) ansedel2.png ansedel2.png

Hök, Gustaf (1863-) ansedel2.png ansedel2.png

Hök, Gustaf Adolf (1874-1964) ansedel2.png ansedel2.png

Hök, Hanna Mathilda (1858-) ansedel2.png ansedel2.png

Hök, Hilda Maria (1881-1965) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hök, Hulda Albertina (1890-1963) ansedel2.png ansedel2.png

Hök, Jacobina Pettersdtr (1808-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hök, Jan Olof (1878-1952) ansedel2.png ansedel2.png

Hök, Jenny Augusta (1886-1977) ansedel2.png ansedel2.png

Hök, Johan (1868-1957) ansedel2.png ansedel2.png

Hök, Johan August (1871-1895) ansedel2.png ansedel2.png

Hök, Johanna Christina (1871-1877) ansedel2.png ansedel2.png

Hök, Karl Helmer (1886-1975) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hök, Karl Johan (1883-1950) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hök, Karl Rickard (1883-1960) ansedel2.png ansedel2.png

Hök, Kristina Elisabet (1879-) ansedel2.png ansedel2.png

Hök, Kristoffer (1880-1975) ansedel2.png ansedel2.png

Hök, Kristoffer (1884-1970) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hök, Lars Johan Carlsson (1851-1922) ansedel2.png ansedel2.png

Hök, Lisa Jansdtr (1802-) ansedel2.png

Hök, Maria (1821-1887) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hök, Maria Augusta (1854-1917) ansedel2.png ansedel2.png

Hök, Mathilda (1827-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hök, Mats (1793-1877) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hök, Naemi (1891-1921) ansedel2.png ansedel2.png

Hök, Nils Johan (1865-1870) ansedel2.png ansedel2.png

Hök, Pehr Pettersson (1811-) ansedel2.png ansedel2.png

Hök, Per (1787-1819) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hök, Per Christophersson (1787-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hök, Per Gustaf (1840-1927) ansedel2.png

Hök, Per Gustaf (1862-1889) ansedel2.png ansedel2.png

Hök, Per Johan Matsson (1849-1849) ansedel2.png ansedel2.png

Hök, Petter Pärsson (1789-) ansedel2.png

Hök, Sophia (1850-1851) ansedel2.png ansedel2.png

Hök, Sophia (1855-) ansedel2.png ansedel2.png

Hök, Sophia (1855-1929) ansedel2.png ansedel2.png

Hök, Sven Götrik (1875-1901) ansedel2.png ansedel2.png

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.