Personregister (Öfv - Öst)

Öfverholm, Egil Gunnar (1946-) ansedel2.png

Öfverholm, Torsten (1953-) ansedel2.png

Öhgren, Catharina (1812-) ansedel2.png

Öhjne, Anna Elisabet Larsdotter (1966-) ansedel2.png ansedel2.png

Öhjne, Greta (1905-2002) ansedel2.png

Öhjne, Gunnar Emanuel Johansson (1902-2000) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Öhjne, Lars Gunnar (1935-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Öhlén, Sara Evelina (1893-1980) ansedel2.png

Öhrman, Susanna Håkansdtr (1750-) ansedel2.png

Öhrn, Anders Larssn (1744-1799) ansedel2.png

Öijer, Johan (1869-1939) ansedel2.png ansedel2.png

Öjersdotter, Ingjerd (1806-1876) ansedel2.png ansedel2.png

Öman, Carl (1820-) ansedel2.png

Örjansdotter, Ingeborg (1703-) ansedel2.png

Örjansson, Lars ((..1700)-) ansedel2.png

Örjansson, Nils (1711-) ansedel2.png

Örjansson, Örjan (1706-) ansedel2.png

Örn Jonsson, Jan (1746-1807) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Örn, Anna Jansdtr (1818-) ansedel2.png ansedel2.png

Örn, Anna Maria (1794-1875) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Örn, Emma Kristina (1888-1952) ansedel2.png ansedel2.png

Örn, Eric (1785-1831) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Örn, Erik Johan (1855-1878) ansedel2.png

Örn, Fredrik (1869-)

Örn, Gustaf Emanuel (1833-1915) ansedel2.png ansedel2.png

Örn, Hilda Emilia (1890-) ansedel2.png ansedel2.png

Örn, Hulda Maria (1888-1891) ansedel2.png

Örn, Ida Karolina (1887-1891) ansedel2.png ansedel2.png

Örn, Ingrid Lisa Jansdtr (1789-) ansedel2.png ansedel2.png

Örn, Johan (1799-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Örn, Johanna Sofia (1876-) ansedel2.png

Örn, Johannes Eriksson (1830-) ansedel2.png ansedel2.png

Örn, Karl Johan (1891-1936) ansedel2.png

Örn, Karolina Sophia (1841-1918) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Örn, Lovisa Jansdtr (1827-) ansedel2.png ansedel2.png

Örn, Maria Jansdtr (1821-) ansedel2.png ansedel2.png

Örn, Maria Lovisa (1856-1916) ansedel2.png ansedel2.png

Örn, Nils Jonssn (1811-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Örn, Olof Erikssn (1836-1926) ansedel2.png

Örn, Per Johan (1863-) ansedel2.png ansedel2.png

Örn, Stina Elisabeth (1824-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Örn, Stina Maja (1862-1939) ansedel2.png ansedel2.png

Örnqvist, Petter (1779-) ansedel2.png ansedel2.png

Örtendahl, Joh. Wilh. (1807-)

Örtenholm, Anna Gustava Göthilda Johansdtr (1845-) ansedel2.png ansedel2.png

Örtenholm, Gerda Hildegard Johansdtr (1848-) ansedel2.png ansedel2.png

Örtenholm, Johan Gustaf (1808-) ansedel2.png

Örtenholm, Johan Göthrik Johansson (1846-) ansedel2.png ansedel2.png

Ösell, Alice Margareta (1907-1966) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ösell, Anders Ludvig Johanssn (1875-1954) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Öst, Svante August (1863-) ansedel2.png

Östblom, Edit Nëmi (1895-1971) ansedel2.png ansedel2.png

Östblom, Hanna Dorotea (1884-1968) ansedel2.png ansedel2.png

Östblom, Ivar Natanael (1888-1893) ansedel2.png ansedel2.png

Östblom, Johan Fredrik Johansson (1855-1939) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Östblom, Karl Georg Natanaël (1899-1988) ansedel2.png ansedel2.png

Östblom, Paul Sigfrid (1892-1980) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Östblom, Rut Hildur Elisabet (1898-1983) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Östensen, Evelyn (1929-1997) ansedel2.png tavla1.png

Östensson, Daniel (1746-) ansedel2.png

Östensson, Östen (1712-) ansedel2.png

Österberg Johansson, Jan Henrik (1841-1902) ansedel2.png

Österberg, Henning Rickard (1879-1957) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Österberg, Johan Fredrik Jönsson (1847-1931) ansedel2.png ansedel2.png

Österberg, Karl Albert Teodor (1873-1964) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Österberg, Magnus (1792-)

Österberg, Oscar Victor (1874-1943) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Österberg, Patrik Alfred (1845-1928) ansedel2.png ansedel2.png

Österberg, Per Adolf (1812-) ansedel2.png

Österblom, Andreas ()

Östergren f Blomberg, Alma Olivia (1868-1958) ansedel2.png

Östergren, Emma Elisabet (1839-1928)

Östergren, Frans Herman (1856-1936) ansedel2.png

Östergren, Selma Lovisa Edegert (1841-1906) ansedel2.png

Österholm, Ida Wendela (1851-1928) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Österlund, Hulda (1872-1955) ansedel2.png ansedel2.png

Österlund, Karl Oskar (1876-1958) ansedel2.png

Österlund, Mathilda (1870-1906) ansedel2.png ansedel2.png

Östin, Anna Cajsa (1859-1864) ansedel2.png ansedel2.png

Östin, Anna Katharina (1858-1875) ansedel2.png ansedel2.png

Östin, Anna Maria (1877-1950) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Östin, Anna Mathilda (1873-1874) ansedel2.png ansedel2.png

Östin, Anna Matilda (1872-1957) ansedel2.png ansedel2.png

Östin, Anna Stina (1876-1877) ansedel2.png ansedel2.png

Östin, Anna Wilhelmina (1889-1965) ansedel2.png ansedel2.png

Östin, August (1855-1855) ansedel2.png ansedel2.png

Östin, Beda Sofia (1882-1959) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Östin, Carl (1828-1906) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Östin, Carl Johan (1865-1865) ansedel2.png ansedel2.png

Östin, Carolina (1861-1888) ansedel2.png ansedel2.png

Östin, Carolina (1866-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Östin, Carolina (1866-) ansedel2.png ansedel2.png

Östin, Emma (1862-1865) ansedel2.png ansedel2.png

Östin, Emma Kristina (1875-1877) ansedel2.png ansedel2.png

Östin, Emma Olivia (1891-1973) ansedel2.png ansedel2.png

Östin, Emma Sophia (1869-1886) ansedel2.png ansedel2.png

Östin, Greta (1855-1941) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Östin, Gustaf (1900-) ansedel2.png ansedel2.png

Östin, Harald (1895-1970) ansedel2.png ansedel2.png

Östin, Hedvig (1898-1990) ansedel2.png ansedel2.png

Östin, Hilma Margareta (1880-1953) ansedel2.png ansedel2.png

Östin, Hulda Karolina (1893-1982) ansedel2.png ansedel2.png

Östin, Ida Maria (1883-1908) ansedel2.png ansedel2.png

Östin, Jan (1830-1894) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Östin, Jan Erik (1875-1877) ansedel2.png ansedel2.png

Östin, Jan Olof (1865-1923) ansedel2.png ansedel2.png

Östin, Johan (1864-1939) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Östin, Johan (1867-1935) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Östin, Johan (1887-1887) ansedel2.png ansedel2.png

Östin, Johanna (1866-) ansedel2.png ansedel2.png

Östin, Johanna Mathilda (1856-1865) ansedel2.png ansedel2.png

Östin, Karl (1892-1965) ansedel2.png ansedel2.png

Östin, Karl Gustaf (1877-1918) ansedel2.png ansedel2.png

Östin, Karl Gustaf (1878-1940) ansedel2.png

Östin, Klas (1900-1966) ansedel2.png ansedel2.png

Östin, Maria (1878-1878) ansedel2.png ansedel2.png

Östin, Maria Elisabeth (1872-1874) ansedel2.png ansedel2.png

Östin, Matilda Kristina (1885-1963) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Östin, Nils (1820-1888) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Östin, Olof (1825-1903) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Östin, Selma Kristina (1896-1961) ansedel2.png ansedel2.png

Östin, Selma Maria (1890-) ansedel2.png

Östin, Stina Cajsa (1855-1925) ansedel2.png ansedel2.png

Östin, Stina Cajsa (1863-1946) ansedel2.png ansedel2.png

Östin, Svante (1899-1987) ansedel2.png ansedel2.png

Östin, Sven (1832-1917) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Östlund, Alfred (1856-1894) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Östlund, Andreas Andersson (1834-1906) ansedel2.png

Östlund, Anna Kristina (1886-1985) ansedel2.png ansedel2.png

Östlund, Anton Julius (1866-1956) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Östlund, August (1846-1945) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Östlund, Ellen Kristina (1897-1971) ansedel2.png ansedel2.png

Östlund, Emma Catharina (1889-1956) ansedel2.png ansedel2.png

Östlund, Ester Viktoria (1887-1967) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Östlund, Ester Viktoria (1900-1971) ansedel2.png ansedel2.png

Östlund, Frida Olivia (1878-1939) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Östlund, Gustaf Gerhard (1884-1968) ansedel2.png ansedel2.png

Östlund, Hanna Dorotea (1880-1951) ansedel2.png ansedel2.png

Östlund, Hilma Viktoria (1882-1947) ansedel2.png

Östlund, Jacob (1855-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Östlund, Julia Naemi (1890-1958) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Östlund, Karl Oskar (1883-1974) ansedel2.png ansedel2.png

Östlund, Karl Oskar (1887-1887) ansedel2.png ansedel2.png

Östlund, Olof Olsson (1861-1914) ansedel2.png ansedel2.png

Östlund, Selma Alexandra Valborg (1893-1969) ansedel2.png ansedel2.png

Östlund, Viktor Teodor (1882-1952) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.