Personregister (Rob - Ryd)

Robertsson, Judit (1891-1965) ansedel2.png

Robertsson, Ruth Emma Ingeborg (1899-1973) ansedel2.png ansedel2.png

Rockberg, Erik (1853-1923)

Rode, Anders Gustaf (1861-1886) ansedel2.png

Rode, Anna Maria (1850-1851) ansedel2.png

Rode, Per Johan (1854-1856) ansedel2.png

Rolfsdotter, Anna Maria (1842-1928) ansedel2.png

Rolig, Sven (1723-1794) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Rolin, Kajsa (1842-)

Rolofsson, Christen (1826-1911) ansedel2.png

Romberg, Thorwald ()

Roos, Carl Rudolf (1895-1966) ansedel2.png

Roos, Carl Victor (1880-1949) ansedel2.png ansedel2.png

Roos, Edna Karolina (1897-1960) ansedel2.png

Roos, Johan (1869-1958) ansedel2.png

Roos, Signe Wilhelmina (1893-1978) ansedel2.png

Roos, Valborg Eugenia (1900-1973) ansedel2.png

Ros Svensdotter, Anna Vilhelmina (1862-1949) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ros Svensdotter, Ida (1864-1950) ansedel2.png ansedel2.png

Ros, Axel Fredrik (1833-1908) ansedel2.png ansedel2.png

Ros, Carl Axel (1866-1930) ansedel2.png ansedel2.png

Ros, Carolina Maria (1865-1943) ansedel2.png ansedel2.png

Ros, Gustaf Emmanuel (1868-1924) ansedel2.png ansedel2.png

Ros, Petter Gustaf (1864-1864) ansedel2.png ansedel2.png

Rosén f Johansson, Johan August (1858-1937) ansedel2.png ansedel2.png

Rosén, Carl Arvid (1914-2005) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Rosén, Carl Jonathan Bertil (1989-) ansedel2.png ansedel2.png

Rosén, Claes Arvid (1955-) ansedel2.png ansedel2.png

Rosén, Hanna (1995-) ansedel2.png ansedel2.png

Rosén, Hilda (1997-) ansedel2.png ansedel2.png

Rosén, Karl Anders (1954-) ansedel2.png ansedel2.png

Rosén, Karl Hjalmar (1888-1969) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Rosén, Per Magnus (1963-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Rosén, Samuel (1991-) ansedel2.png ansedel2.png

Rosén, Signe Augusta (1885-1967) ansedel2.png ansedel2.png

Rosenberg, Alma Charlotta (1860-1942) ansedel2.png

Rosenberg, Beda Augusta Axelina (1874-1964) ansedel2.png ansedel2.png

Rosenberg, Elin Sofia Karolina (1871-1929) ansedel2.png ansedel2.png

Rosenberg, Hanna Maria (1878-1940) ansedel2.png ansedel2.png

Rosenberg, Johan (1846-1932) ansedel2.png

Rosenberg, Johan Admar (1881-1955) ansedel2.png ansedel2.png

Rosenberg, Josef Wilger (1884-1914) ansedel2.png ansedel2.png

Rosenberg, Justina Constantia (1845-) ansedel2.png

Rosenberg, Karl Albin (1869-1947) ansedel2.png ansedel2.png

Rosenberg, Maria (1865-1919) ansedel2.png ansedel2.png

Rosenberg, Nanny Elisabet (1888-1982) ansedel2.png ansedel2.png

Rosendal, Brita Maja (1794-1860) ansedel2.png

Rosendal, Gustaf Teodor (1847-1921)

Rosengren, Georg Kenneth (1962-) ansedel2.png ansedel2.png

Rosengren, Karl August (1858-) ansedel2.png

Rosenqvist, Marianne Solveig Edit (1926-) ansedel2.png

Roth, Anders (1813-) ansedel2.png

Roth, Johan Gabriel (1829-)

Roth, Johanna (1852-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Roth, Johanna Jonsdtr (1821-) ansedel2.png

Rudberg, Stefan (1964-) ansedel2.png

Ruhne, Adolph (1875-1934) ansedel2.png ansedel2.png

Ruhne, Albert (1872-1940) ansedel2.png ansedel2.png

Ruhne, Ellen Gottfrida (1880-1945) ansedel2.png ansedel2.png

Ruhne, Frans Henning (1878-1945) ansedel2.png ansedel2.png

Rundfeldt, Gustaf Otto (1832-1877)

Rundkvist, Karl William (1914-1980) ansedel2.png

Rundkvist, Lisbeth Margareta (1949-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Rundqvist, Carl Herman (1864-1866) ansedel2.png ansedel2.png

Rundqvist, Johan Robert (1835-1898) ansedel2.png

Rundqvist, Maria Christina (1868-1953) ansedel2.png ansedel2.png

Runge, f Rundkvist, Florence Birgitta (1950-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Runge, Kajsa Birgitta (1975-) ansedel2.png ansedel2.png

Runge, Lisa Johanna (1978-) ansedel2.png ansedel2.png

Runge, Mats Otto (1948-) ansedel2.png

Rungren, Anna Stina Jonasdtr (1799-) ansedel2.png ansedel2.png

Rungren, Britta Stina (1800-1800) ansedel2.png ansedel2.png

Rungren, Catharina Jonasdtr (1792-) ansedel2.png ansedel2.png

Rungren, Jonas Jonsson (1761-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Rust, Carolina (1867-1952) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Rustling, Sara Greta (1798-) ansedel2.png

Ryberg, Catharina (1809-1897) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Ryberg, Olof Verner (1919-1994) ansedel2.png

Rydberg, Alma Fredrika (1865-1944) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Rydberg, Amanda Horotina (1836-1912) ansedel2.png ansedel2.png

Rydberg, Carl (1796-1859) ansedel2.png

Rydberg, Ernst Fredric (1821-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Rydberg, Ernst Gustaf Frans (1862-) ansedel2.png ansedel2.png

Rydberg, Ernst Johan (1829-1908) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Rydberg, Hulda Paulina (1871-1897) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Rydberg, Jenny Maria (1859-) ansedel2.png ansedel2.png

Rydberg, Maria Sophia (1827-) ansedel2.png ansedel2.png

Rydberg, Pehr Abraham (1784-) ansedel2.png

Rydberg, Pehr Axel (1860-) ansedel2.png ansedel2.png

Rydberg, Sara Helena (1839-1923) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Rydberg, Selma Charlotta (1862-1883) ansedel2.png ansedel2.png

Rydberg, Selma Seraphia (1858-1861) ansedel2.png ansedel2.png

Rydén, Johan Emil (1888-1969) ansedel2.png

Ryder Johansson, Nils Fredrik (1899-1964) ansedel2.png ansedel2.png

Rydetorp, Artur Elof Torgny (1904-1982) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Rydetorp, Elin Vivi Vendela (1914-1997) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Rydetorp, Gun Ingrid (1955-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Rydholm, Berit Marianne (1962-) ansedel2.png ansedel2.png

Rydholm, Uno (1931-) ansedel2.png

Rydin, Anna Charlotta (1876-1956) ansedel2.png

Rydin, Ida Justina (1883-1964) ansedel2.png ansedel2.png

Rydin, Johan Emil (1888-1969) ansedel2.png ansedel2.png

Rydin, John Verner (1896-1929) ansedel2.png ansedel2.png

Rydin, Josefina Fredrika (1874-1972) ansedel2.png

Rydin, Karl Einar (1887-1956) ansedel2.png ansedel2.png

Rydin, Oskar Eugen (1891-) ansedel2.png ansedel2.png

Rydin, Svante Adolf (1881-1970) ansedel2.png ansedel2.png

Rydin, Sven Simeon Richard (1885-1948) ansedel2.png ansedel2.png

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.