Personregister (War - Wes)

Warg, Britta Maria (1804-1840) ansedel2.png

Warg, Carl Johan Persson (1841-) ansedel2.png ansedel2.png

Warg, Erik August Persson (1844-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Warg, Gustaf Bernhard Persson (1849-) ansedel2.png ansedel2.png

Warg, Lena Stina (1821-)

Warg, Lisa Cajsa Nilsdotter (1828-1913) ansedel2.png

Warg, Maja Christina Persdtr (1839-) ansedel2.png ansedel2.png

Warg, Per Olof Persson (1835-) ansedel2.png ansedel2.png

Warg, Per Olsson (1813-) ansedel2.png

Warg, Stina (1799-) ansedel2.png

Warg, Sven Andersson (1782-)

Warg, Wilhelm Mauritz Persson (1846-) ansedel2.png ansedel2.png

Wassberg, Anna Mathilda (1876-1946) ansedel2.png ansedel2.png

Wassberg, Anna Ottilia (1867-1944) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Wassberg, Augusta Wilhelmina (1872-1947) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Wassberg, Axel Fredrik (1842-1918) ansedel2.png ansedel2.png

Wassberg, Binnie Ingeborg Ragnhild Brusling (1916-1980) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Wassberg, Carl August (1867-1924) ansedel2.png ansedel2.png

Wassberg, Carl Olof (1835-) ansedel2.png

Wassberg, Wilhelmina (1869-1870) ansedel2.png ansedel2.png

Watterskog, Carl Gustaf (1861-) ansedel2.png ansedel2.png

Watterskog, Gustaf (1835-1873) ansedel2.png

Wegardh, Johan Wilhelm (1856-1876) ansedel2.png ansedel2.png

Weibull f Åhgren, Kerstin Margareta (1927-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Weibull, Diana (1998-) ansedel2.png ansedel2.png

Weibull, Helene Margareta (1960-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Weibull, Lars Mathias (1926-) ansedel2.png

Welander, Sara Christina (1818-)

Wellinder, Peter Wilhelm Persson (1868-1913) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Welten, C G (1832-)

Wendersdotter, Maria (1753-)

Wennergren, Aldina Ruth (1897-1994) ansedel2.png ansedel2.png

Wennergren, Aldis Hildur Natalia (1894-1990) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Wennergren, Anna Ottilia (1889-1991) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Wennergren, Ellen Margot Katarina (1900-1953) ansedel2.png ansedel2.png

Wennergren, Herman Fulgentius Anderssn (1884-1965) ansedel2.png ansedel2.png

Wennergren, Ida (1844-) ansedel2.png

Wennergren, Jenny Axelina (1891-1987) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Wennergren, Karl Walter Gunnar (1905-1977) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Wennergren, Maria Lovisa (1834-) ansedel2.png

Wennergren, Svante (1850-1944) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Wennerlund, Hanna Elisabeth (1887-1975) ansedel2.png ansedel2.png

Wennerlund, Ida Maria (1879-1959) ansedel2.png ansedel2.png

Wennerlund, Johan Lorentz (1881-1947) ansedel2.png ansedel2.png

Wennerlund, Jonas (1840-1921) ansedel2.png

Wennerlund, Matilda Bernhardina (1884-1964) ansedel2.png ansedel2.png

Wennerqvist, Margaretha (1794-) ansedel2.png

Wennerstam, Frans Emil (1872-1953) ansedel2.png ansedel2.png

Wennersten, Eva Kristina (1825-) ansedel2.png

Wennerström, Bror Wilhelm Uhr (1847-) ansedel2.png ansedel2.png

Wennerström, Maria Carolina (1819-1849) ansedel2.png

Wennström, Anna Maria (1852-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Wennström, Anna Sofia (1879-1947) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Wennström, Carl Edmund (1810-) ansedel2.png ansedel2.png

Wennström, Carl Petter (1776-) ansedel2.png

Wennström, Christian Daniel (1824-) ansedel2.png ansedel2.png

Wennström, Erik Ludvig (1826-1902) ansedel2.png ansedel2.png

Wennström, Gustaf Albert (1884-1970) ansedel2.png ansedel2.png

Wennström, Johan (1818-) ansedel2.png ansedel2.png

Wennström, Johan Fredrik (1855-1897) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Wennström, Karl Gustaf Wilhelm (1846-1886) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Wennström, Karl Johan (1875-1954) ansedel2.png ansedel2.png

Wennström, Karl Johan (1882-1972) ansedel2.png ansedel2.png

Wennström, Karl Magnus (1814-1886) ansedel2.png

Wennström, Karolina (1858-1879) ansedel2.png ansedel2.png

Wennström, Lars Erik (1887-1960) ansedel2.png ansedel2.png

Wennström, Maria Charlotta (1808-) ansedel2.png ansedel2.png

Wennström, Marta Johanna (1873-1913) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Wennström, Nils Gustav (1820-) ansedel2.png ansedel2.png

Wennström, Olof Vilhelm (1889-) ansedel2.png ansedel2.png

Wennström, Oskar Fredrik (1885-1975) ansedel2.png ansedel2.png

Wennström, Oskar Wilhelm (1877-1878) ansedel2.png ansedel2.png

Wennström, Oskar Wilhelm (1881-1881) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Wennström, Sven Otto (1829-1901) ansedel2.png ansedel2.png

Wennström, Viktor (1882-1964) ansedel2.png ansedel2.png

Wennström, Wilhelm (1822-1901) ansedel2.png ansedel2.png

Werling, Carolina Gustava (1811-) ansedel2.png

Werme, Johanes (1787-1826) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Werme, Johannes (1827-) ansedel2.png ansedel2.png

Werme, Lars (1820-1905) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Werme, Maria Cajsa (1822-) ansedel2.png ansedel2.png

Werme, Peter (1844-1918) ansedel2.png ansedel2.png

Werner, Carl (1862-1894)

Werner, Ester Maria (1893-) ansedel2.png ansedel2.png

Werner, Karl Gustaf (1894-) ansedel2.png ansedel2.png

Westberg, Lars (1790-) ansedel2.png tavla1.png

Wester, Andreas (1781-) ansedel2.png

Wester, Emma Kristina (1863-1938) ansedel2.png

Westerberg f Jönsson, Jöns (1777-) ansedel2.png

Westerberg, Amalia Christina (1810-1907) ansedel2.png ansedel2.png

Westerberg, Anders Gustaf Andersson (1861-1942) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Westerberg, Anna Carolina (1835-1912) ansedel2.png

Westerberg, Anna Maria (1833-) ansedel2.png

Westerberg, Helena Sophia (1805-) ansedel2.png ansedel2.png

Westerberg, Johan Peter (1814-1906) ansedel2.png ansedel2.png

Westerberg, Sophia (1820-) ansedel2.png ansedel2.png

Westergren, Berta Karolina (1891-) ansedel2.png ansedel2.png

Westergren, Olof (1862-) ansedel2.png

Westerlund, Frans Teodor (1837-1911) ansedel2.png

Westerlund, Henning Teodor (1889-) ansedel2.png ansedel2.png

Westerlund, Selma Matilda Franselia (1885-) ansedel2.png ansedel2.png

Westermark, Carl Gustaf Henning C (1948-) ansedel2.png ansedel2.png

Westermark, Elsa Karin Amanda (1918-) ansedel2.png

Westermark, Elsa Ninne Margreta R (1951-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Westermark, Folke (1909-) ansedel2.png

Westermark, Lars-Olof Wilhelm (1956-) ansedel2.png ansedel2.png

Westermark, Nils Gunnar Folke Erik (1946-) ansedel2.png ansedel2.png

Westlind, Anna (1819-) ansedel2.png ansedel2.png

Westlund, Amanda Cecilia (1892-) ansedel2.png ansedel2.png

Westlund, Gustaf (1860-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Westlund, Matilda Eleonora (1894-) ansedel2.png ansedel2.png

Westman, Karl Lennart (1934-2007) ansedel2.png

Westman, Per Pettersson (1826-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Westman, Rikard Leonard (1864-) ansedel2.png ansedel2.png

Westman, Svante (1824-) ansedel2.png

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.