Personregister (Ska - Smä)

Skager, Carl Johan Anderssn (1846-)

Skager, Karl Fredrik Karlsson (1873-1947) ansedel2.png ansedel2.png

Skagerberg, Johan Henrik (1828-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Skagerberg, Nils (1780-) ansedel2.png

Skagerberg, Nils Börje (1803-) ansedel2.png ansedel2.png

Skagerberg, Nils Erik (1827-) ansedel2.png ansedel2.png

Skagerberg, Per Johan (1805-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Skale, Anna Lisa (1917-1917) ansedel2.png ansedel2.png

Skale, Ernst Vilhelm (1873-1919) ansedel2.png

Skale, Sven Vilhelm (1915-1917) ansedel2.png ansedel2.png

Skantsberg, Maria (1788-) ansedel2.png

Skantze, Berta Julia (1873-1940) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Skantze, Peter Anton (1838-) ansedel2.png

Skarin, Matilda (1858-1909) ansedel2.png

Skarstedt, Inga Maria (1858-1932) ansedel2.png

Skjött, Anders Peter (1844-1906) ansedel2.png ansedel2.png

Skjött, Anna Matilda (1849-1919) ansedel2.png ansedel2.png

Skjött, Carl Magnus (1867-1902) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Skjött, Georg Waldemar (1890-1971) ansedel2.png ansedel2.png

Skog, Anna Elvina (1887-1902) ansedel2.png ansedel2.png

Skog, Anna Kristina (1878-1960) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Skog, Anna Lovisa (1852-1853) ansedel2.png ansedel2.png

Skog, Anna Sofia (1872-1934) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Skog, Anna Sofia (1896-1993) ansedel2.png ansedel2.png

Skog, Beda Sofia (1878-1928) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Skog, Carl Erik (1820-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Skog, Charlotta (1859-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Skog, Elin Maria (1869-1878) ansedel2.png ansedel2.png

Skog, Emma Wilhelmina (1874-1940) ansedel2.png ansedel2.png

Skog, Erik (1811-1881) ansedel2.png ansedel2.png

Skog, Erik Evert (1898-1976) ansedel2.png ansedel2.png

Skog, Erik Gustaf (1882-) ansedel2.png ansedel2.png

Skog, Ernst Olof (1881-1900) ansedel2.png ansedel2.png

Skog, Eugenia (Emma) (1850-1857) ansedel2.png ansedel2.png

Skog, Gustaf Adolf (1871-) ansedel2.png ansedel2.png

Skog, Gustav Jansson (1842-1933) ansedel2.png

Skog, Hanna Maria (1883-1950) ansedel2.png ansedel2.png

Skog, Hilma Charlotta (1866-) ansedel2.png ansedel2.png

Skog, Jan Petter (1846-1902) ansedel2.png ansedel2.png

Skog, Johan Edvard (1869-1960) ansedel2.png ansedel2.png

Skog, Jonas (1796-) ansedel2.png

Skog, Karl Johan (1879-1953) ansedel2.png ansedel2.png

Skog, Karl Johan Birger (1880-1886) ansedel2.png ansedel2.png

Skog, Matilda Sofia (1885-1902) ansedel2.png ansedel2.png

Skog, Per August (1885-1981) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Skog, Petter (1874-1874) ansedel2.png ansedel2.png

Skog, Selma (1893-1921) ansedel2.png ansedel2.png

Skog, Stina Maria (1839-1844) ansedel2.png ansedel2.png

Skog, Svante (1873-1965) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Skoglund f Larsson, Axel Natanael (1887-1969) ansedel2.png ansedel2.png

Skoglund, Alma Johanna (1886-1981) ansedel2.png

Skoglund, Anna Viktoria (1882-1975) ansedel2.png

Skoglund, Bengt Daniel (1869-1947) ansedel2.png ansedel2.png

Skoglund, Fredrik Wilhelm (1880-1960) ansedel2.png

Skogsberg, Jonas (1835-1913)

Skrote, Jan Jansson (1772-) ansedel2.png

Skrote, Maria Jansdtr (1800-) ansedel2.png ansedel2.png

Skrote, Ulrika Jonsdtr (1844-1928) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Skrotu, Cajsa Jansdtr (1830-) ansedel2.png ansedel2.png

Skrotu, Carl Jansson (1822-) ansedel2.png ansedel2.png

Skrotu, Jan Jansson (1798-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Skrotu, Johanna (1859-)

Skyman, Anna Maria (1873-1875) ansedel2.png ansedel2.png

Skyman, Jan Jansson (1848-1895) ansedel2.png

Skytt, Anders Andersson (1794-1841) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Skytt, Carl (1772-1823) ansedel2.png

Skytt, Carolina Andersdtr (1836-) ansedel2.png ansedel2.png

Skålberg, Anna Greta Jansdtr (1829-1897) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Skålberg, Anna Helena (1868-1944) ansedel2.png ansedel2.png

Skålberg, Carl Johan (1869-1965) ansedel2.png ansedel2.png

Skålberg, Carolina (1816-) ansedel2.png

Skålberg, Erik Gustaf Jansson (1840-1897) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Skålberg, Hilma Charlotta (1863-) ansedel2.png ansedel2.png

Skålberg, Jan (1802-) ansedel2.png

Skålberg, Jan Petter Jansson (1832-1906) ansedel2.png ansedel2.png

Skålberg, Johan Valfrid (1886-) ansedel2.png

Skålberg, Johanna Jansdtr (1826-1908) ansedel2.png ansedel2.png

Skålberg, Johannes (1821-) ansedel2.png

Skålberg, Jonas Jansson (1844-1919) ansedel2.png ansedel2.png

Skålberg, Katarina (1790-) ansedel2.png

Skålberg, Lisa Jansdtr (1825-1837) ansedel2.png ansedel2.png

Skålberg, Nils (1785-1850) ansedel2.png

Skålberg, Nils (1822-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Skålberg, Nils Johan Jansson (1834-1859) ansedel2.png ansedel2.png

Skålberg, Sigrid Elvira (1924-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Skålberg, Stina Maria (1819-) ansedel2.png

Skålberg, Stina Maria Jansdtr (1837-1916) ansedel2.png ansedel2.png

Skårberg, Johannes (1830-1900)

Skårberg, Karl Jonasson (1854-) ansedel2.png

Sköld, Ola Nilssn (1799-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Slant Andersson, Johannes (1792-) ansedel2.png

Slipare Eriksdotter, Johanna (1864-1938) ansedel2.png ansedel2.png

Slung, Per (1796-) ansedel2.png ansedel2.png

Slätt, Jonas (1800-) ansedel2.png

Smeck, Pehr Ersson (1730-1814) ansedel2.png

Smedberg, Johannes Svensson (1837-1917) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Smedberg, Olaus (1774-) ansedel2.png

Smäck, Brita Jönsdtr (1774-) ansedel2.png ansedel2.png

Smäck, Carin Jönsdtr (1776-) ansedel2.png ansedel2.png

Smäck, Jöns Jönsn (1781-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Smäck, Jöns Jönsson (1748-1786) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Smäck, Lars Jönsn (1779-) ansedel2.png ansedel2.png

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.